Тренування сили у разі травми спинного мозку

Головний редакторNaomi O’Reilly

Основний внесокEwa Jaraczewska, Naomi O’Reilly, Kim Jackson, Адміністратор, Jess Bell and Stacy Schiurring

Вступ(edit|edit source)

У разі травми спинного мозку зниження сили є першим порушенням, яке відзначають більшість фізичних терапевтів, і воно може бути як нейроіндукованим, а також виникати в нейроінтактних м’язах. Рухові завдання часто обмежуються силою паралізованих, частково паралізованих або непаралізованих м’язів. Це може проявлятися як:

 • Зменшення сили в нейроінтактних м’язах, особливо в гострій фазі травми спинного мозку. Це має значний вплив на функцію та має тенденцію проявлятися у вигляді атрофії через невикористання або недостатню силу до вимог нових функціональних завдань.
 • Параліч (повне порушення низхідних рухових шляхів) або частковий параліч (часткове порушення низхідних рухових шляхів) призводить до нейроіндукованої слабкості або втрати сили.

Тренування сили( edit | edit source )

Визначення(edit|edit source)

Відповідно до Оксфордського словника спортивної науки та медицини, тренування сили – це будь-яка вправа, яка виконується спеціально для розвитку сили, яка передбачає тренування з обтяженнями з використанням прогресивних вправ з опором, які включають максимум повторень, що забезпечує перевантаження м’язів. (1)

Переваги(edit|edit source)

Тренування сили, які також називають тренуваннями з опором, можна розглядати як довільну активацію м’язів проти опору. Це стосується будь-якого різновиду вправ, під час яких ви піднімаєте або тягнете проти опору, який може бути у вигляді ваги тіла, вільної ваги, опору тренажера, силових гумових стрічок або будь-якої іншої зовнішньої форми опору.

Силові тренування можуть принести численні позитивні переваги для здоров’я та самопочуття. Ці переваги полягають у збільшенні сили та підвищенні міцності і витривалості кісток, м’язів, сухожиль і зв’язок. У результаті цього може відбутися зменшення можливості виникнення саркопенії. Додаткові переваги охоплюють: зниження ризику остеопорозу та збільшення щільності кісткової тканини, поліпшення функції суглобів, посилення метаболізму, поліпшення фізичної форми,(1) та поліпшення серцевої діяльності. Силові тренування безпосередньо пов’язані зі зменшенням болю, стресу та депресії, що часто призводить до зниження ймовірності травм. Також повідомляється про зниження ризику серцево-судинних захворювань через зменшення жирової тканини в організмі, зниження артеріального тиску, поліпшення профілю холестерину та зниження навантаження на серце під час підйому певного вантажу. Зрештою, якість життя людей із травмою спинного мозку може поліпшитися.

Техніки(edit|edit source)

Програми тренувань сили поступово збільшують силу, яку можуть розвивати м’язи шляхом поступового збільшення опору/ваги. Завжди слід використовувати низку вправ (поштовх, тяга, для верхньої, нижньої частини тіла, тулуба тощо) і види обладнання для впливу на певні м’язи або групи м’язів. Тренування сили – це в першу чергу анаеробна діяльність, хоча деякі прихильники адаптували її, щоб забезпечити переваги аеробних вправ за допомогою колових тренувань або високоінтенсивних інтервальних тренувань.

Фізична терапія спрямована на нервово неушкоджені та частково паралізовані м’язи, оскільки м’яз із повним паралічем має порушення низхідних рухових шляхів і його довільна сила не може поліпшитися.

Оцінювання сили( edit | edit source )

Оцінювання м’язової сили, як правило, виконується як частина об’єктивного оцінювання пацієнта, щоб допомогти фізичному терапевту в клінічних міркуваннях і дати йому можливість обґрунтувати відповідну точку для початку силової реабілітації.

Доступні мануальні, функціональні або механічні методи оцінювання м’язової сили. (2)

Мануально м’язове тестування( edit | edit source )

Мануально м’язове тестування (ММТ) це стандартизований набір оцінок, які вимірюють м’язову силу та функцію за певними критеріями і, зазвичай, використовується в клінічній практиці фізичними терапевтами, які працюють з особами з травмою спинного мозку. Під час мануально м’язового тестування екзаменатор перевіряє ліву та праву сторони тіла. Доступно декілька мануальних систем тестування м’язів. Найпоширеніші тести:

Незважаючи на деякі проблеми, пов’язані з мануальним м’язовим тестуванням, вони все ще корисні для широкого визначення неврологічної слабкості та виявлення помітного неврологічного погіршення чи поліпшення. Вони особливо рекомендовані для осіб із гострим ушкодженням спинного мозку, коли необхідно визначити наслідки таких втручань, як хірургічна декомпресія, хоча вони можуть бути менш чутливими під час виявлення змін сили зі ступенями 3+, 4 та 4+/5, де ручна міометрія більш чутлива. Результати мануально м’язових тестів легко інтерпретуються всіма, зокрема, пацієнтами. Він має чудову надійність між оцінювачами (ICC = 0,94) і конвергентну валідність, і його можна легко інтегрувати в клінічну практику під час терапії осіб із травмою спинного мозку.(3)

Прочитайте тут про мануально м’язове тестування для конкретних суглобів і рухів.

Максимум одного повторення( edit | edit source )

Максимум одного повторення (1 МП, 1 RM) означає максимальну вагу, яку пацієнт може підняти проти сили тяжіння по всій амплітуді рухів. Це допомагає визначити м’язову силу для груп м’язів зі ступенем ⅘ або вище. Тестування на 1 МП передбачає коригування ваги, поки пацієнт не зможе її підняти, але не більше одного разу, забезпечуючи достатній відпочинок між кожною спробою, щоб уникнути втоми. У м’язах зі ступенем сили ⅗ можна використовувати «модифікований» 1 МП, переміщуючи вагу горизонтально, замість того, щоб піднімати вагу проти сили тяжіння, часто з підтримкою кінцівки за допомогою ковзних дощок або верхнього підвісу.

Ручна міометрія( edit | edit source )

Міометри, переважно невеликі портативні переносні пристрої, механічні чи електронні, можна використовувати для перевірки ізометричної сили, забезпечуючи вимірювання сили, а не крутного моменту. Хоча міометрія є об’єктивним методом вимірювання м’язової сили, який піддається кількісному вимірюванню, він не обов’язково відображає функцію. Це може бути ліпшим за ручне тестування м’язів для виявлення легкої та помірної слабкості та змін м’язової сили, особливо у верхній кінцівці. Це також усуває потенційну упередженість оцінювача щодо різних вікових груп і статі. Екзаменаторам може бути важко стабілізувати м’язи або суглоби у сильних людей. Хоча може бути важко використовувати цей метод з більш сильною людиною, особливо під час тестування більших м’язів нижніх кінцівок, вони можуть бути корисними для тестування сили в осіб, які перебувають у ліжку, і в основному використовуються для тестування сили верхньої кінцівки у разі травми спинного мозку. Існують певні обмеження для використання особами з ушкодженням спинного мозку через неможливість використання з рівнем м’язів нижче 3/5.(3)

Ручна міометрія має низьку або високу міжрейтингову надійність показників (ICC=0,21-0,89). Варіативність може бути пов’язана з відсутністю стандартизації початкового положення та м’язів, що тестуються, тоді як внутрішньорейтингова надійність висока (ICC=0,93-0,99). Валідність була від низької до високої для осіб з параплегією (за Спірменом r = 0,26-0,67) і від помірної до високої для осіб з тетраплегією (за Спірменом r = 0,50-0,95). (4)(5)

Ізокінетична динамометрія( edit | edit source )

Ізокінетичний динамометр пропонує шкалу співвідношення для вимірювання. Крім того, він дозволяє розрахувати крутний момент під час динамічних (концентричних або ексцентричних) скорочень під час постійної кутовій швидкості. Обладнання може бути дорогим для придбання на початку, його складніше налаштувати під час тестування кількох груп м’язів і воно не підходить для тих, хто має сильну слабкість або тих, хто обмежений ліжковим режимом.

Реакція на силові тренування( edit | edit source )

Призначення вправ( edit | edit source )

Основні принципи силових тренувань охоплюють повторення, підходи, темп, вид вправ і навантаження, щоб викликати бажані зміни в силі, витривалості або розмірі шляхом перевантаження груп м’язів. Конкретні комбінації повторень, підходів, вправ, опору та навантаження залежать від мети особи, яка виконує вправу. Щоб збільшити розмір і силу м’язів, потрібно кілька (4+) підходів із меншою кількістю повторень і більшим навантаженням. Адаптація різних режимів дозволяє досягти різних результатів, але класична формула, рекомендована Американським коледжем спортивної медицини, включає перевантаження, частоту, інтенсивність, обсяг і специфічність.

Перевантаження(edit|edit source)

Коли метою є збільшення сили м’язів, робоче навантаження людей має бути на вищому, ніж зазвичай, рівні. Коли м’яз адаптується до певного навантаження, людина повинна переходити до більш високого навантаження. Цей процес продовжується з адаптацією кожного м’яза, щоб стимулювати подальше збільшення сили. Потрібно здійснювати частий моніторинг, щоб переконатися, що висунуті вимоги не надто високі, щоб м’язи могли впоратися з ними, що підвищує ризик перетренованості та травм. Прикладом може бути особа з травмою спинного мозку, яка для забезпечення рухливості покладається на верхні кінцівки та має менше можливостей для відпочинку верхніх кінцівок після силового тренування.

Частота(edit|edit source)

Частота означає кількість тренувань за одиницю часу, як правило, протягом тижня. Розрахунковий час відновлення після силового тренування, здається, обмежений швидкістю відновлення м’язової клітини, яка займає більше 24 годин. Тому не рекомендується інтенсивне тренування з опором два дні поспіль для одного і того ж м’яза. Тренування м’язів до того, як вони відновляться, може збільшити ризик перетренованості, тоді як занадто рідкі тренування можуть призвести до недостатнього тренування та не дати оптимальної реакції.

Згідно з новими рекомендаціями щодо вправ у разі травми хребта, для підвищення сили, дорослі з травмою спинного мозку повинні виконувати:

Силові вправи для кожної основної функціональної групи м’язів 2 рази на тиждень

Інтенсивність(edit|edit source)

Інтенсивність відноситься до величини опору або піднятого вантажу. Шкала сприйнятого навантаження за Боргом (Borg rating of perceived exertion, RPE) – це шкала вимірювання результатів, яка використовується для визначення інтенсивності вправ. Вона використовується для моніторингу прогресування та режиму вправ у пацієнтів, які проходять реабілітацію та тренування на витривалість.

Шкала Борга RPE Шкала Борга CR10
Оцінка Рівень навантаження Оцінка Рівень навантаження
6 Жодного навантаження 0 Жодного навантаження
7 Надзвичайно легке 0.5 Дуже, дуже легке
8 1 Дуже легке
9 Дуже легке 2 Легке
10 3 Помірне
11 Легке 4 Дещо важке
12 5 Важке
13 Дещо важке 6
14 7 Дуже важке
15 Важке 8
16 9 Дуже, дуже важке
17 Дуже важке 10 Максимальне
18
19 Надзвичайно важке
20 Максимальне навантаження

Шкала Борга RPE;

 • 9 = «дуже легка» вправа, яка дорівнює повільній ходьбі впродовж кількох хвилин у темпі здорової людини.
 • 13 = «дещо важко», але людина все ще здатна продовжувати діяльність.
 • 17 = «дуже важко». Здорова людина може продовжувати, але мусить вийти за межі свого комфорту через сильну втому.
 • 19 = надзвичайно виснажлива вправа для більшості людей, найважча, яку вони коли-небудь відчували.

Рекомендації щодо вимірювання інтенсивності можна змінювати, використовуючи різний опір, кількість і швидкість повторень, а також відпочинок між підходами. Згідно з новими рекомендаціями щодо вправ у разі травми хребта для підвищення сили, дорослі з травмою спинного мозку повинні виконувати:

Силові вправи для кожної основної функціонуючої групи м’язів із помірно-середньою інтенсивністю

Обсяг(edit|edit source)

Обсяг означає загальну кількість роботи, виконаної під час силового тренування.

Обсяг однієї вправи має таку формулу:

 • Кількість повторень x Кількість підходів x Кількість вправ x Навантаження.

Обсяг тренувань за тиждень визначається так:

 • Кількість тренувальних сесій помножена на обсяг роботи, виконаної під час цих занять.

Згідно з новими рекомендаціями щодо виконання вправ у разі травми хребта для підвищення сили, дорослі з травмою хребта повинні виконувати щонайменше:

3 комплекси силових вправ для кожної основної функціонуючої групи м’язів 2 рази на тиждень

Специфічність(edit|edit source)

Адаптації, як результат тренування безпосередньо пов’язані з видом і формою тренування. Вони специфічні для того, як структуровано тренування. Більш конкретні вправи сприяють ліпшому переносу щодо підвищення продуктивності в тій ділянці, яку ви намагаєтесь поліпшити. Наприклад, силові тренування з особою із травмою спинного мозку навколо переміщення відбуваються в контексті цього рухового завдання.

Тренування з низьким числом повторень (< 5 повторень) із високим навантаженням призводить до значного збільшення сили, але мінімального збільшення розміру м’язів.

Тренування з помірною кількістю повторень (6-15 повторень) забезпечує значне збільшення розміру м’язів, але менше збільшення максимальної сили, ніж мала кількість повторень.

Тренування з великою кількістю повторень (15–30 повторень) призводить до меншої максимальної сили, ніж тренування з меншою кількістю повторень, але створює більшу м’язову витривалість.

Адаптація до силових тренувань( edit | edit source )

Адаптація обладнання( edit | edit source )

Різноманітне обладнання для рук може використовуватися для того, щоб допомогти людям із травмою спинного мозку виконувати вправи в тренажерному залі з використанням обладнання. Нижче наведено кілька прикладів обладнання для вправ і активних ручних засобів:

 • Вільні ваги: допомога для активного захоплення рук, фіксатор для захоплення важких ваг, протектори для пальців
 • Силові тренажери:
  • Тяга грифа вниз/у положенні сидячи: пристосування для виконання вправ з петлями для активних рук
 • Кабельні і тягові тренажери: різні руківки та насадки
  • Тверда руківка і гнучкий ремінь
  • Обладнання для вправ руками з D-подібним кріпленням
 • Система TRX
  • Боксерський мішок: обмотка для захоплення з пластиковою трубкою, прикріпленою до неї, з пристосуванням для захоплення, що використовується як рукавичка

Перегляньте це відео, в якому пояснюється пристосування різного обладнання, яке використовується в тренажерному залі для людей із травмою спинного мозку:

(6)

Тенодез(edit|edit source)

Функція тенодезу виникає, коли зап’ястя розгинається, а пальці та великий палець згинаються до долоні, а потім, коли зап’ястя згинається, пальці та великий палець розкриваються. Ця функція використовується для полегшення захоплення в людей з тетраплегією, які розгинають зап’ястя проти сили тяжіння, але не мають активної функції пальців (моторика на рівні C6). Важливо отримати функцію тенодезу, щоб забезпечити виконання завдань. Ви можете прочитати більше про цю функцію тут.

Засоби для захоплення( edit | edit source )

Подивіться це відео, в якому представлено різні способи захоплення для осіб із травмою спинного мозку:

(7)

Запобіжні заходи під час силових тренувань( edit | edit source )

Запобіжні заходи, які люди з травмою спинного мозку повинні враховувати під час виконання вправ, включають, але не обмежуються наступним:

 • Ризик падіння може бути пов’язаний із фізично важкою активністю, яка може призвести до падіння, безпекою тренажерного обладнання в тренажерному залі чи на вулиці, обмеженими знаннями щодо запобігання падінню, фізичними вадами, що сприяють підвищеному ризику падіння, наприклад падіння стопи та доступністю тренажерного зал.(8)
 • Ризик розвитку пролежнів через час, проведений у сидячому положенні під час виконання вправ.
 • Зміна артеріального тиску під час тренування. Артеріальний тиск може:
  • Знижуватися (ортостатична гіпотензія) в результаті використання вправ вище рівня серця, через порушення скорочень м’язів, що сприяють кровотоку до серця і відсутність активності симпатичної системи на рівні, що впливає на серце
  • Підвищення внаслідок радикальної відповіді симпатичної нервової системи на подразники організму. Зустрічається у людей з травмою хребта на грудному рівні (Т6) і вище. Ця проблема називається вегетативною дизрефлексією і на додаток до гіпертензії симптоми можуть включати головний біль, брадикардію, пітливість і відчуття поколювання. Ви можете прочитати більше про функцію симпатичної нервової системи тут.
 • Травма від надмірного навантаження, яка особливо впливає на плечові суглоби та зап’ястя, через те, що люди з травмою спинного мозку покладаються на верхню частину тіла під час повсякденної активності
 • Порушення регуляції температури тіла з нездатністю регулювати температуру тіла під час вправ

Ресурси(edit|edit source)

Оцінювання відновлення фізичної активності для людей з травмою спинного мозку (Physical Activity Recall Assessment for People with Spinal Cord Injury, PARA-SCI)( edit | edit source )

 • Physical Activity Recall Assessment for People with Spinal Cord Injury (PARA-SCI) це самозвіт про фізичну активність для осіб з травмою спинного мозку. Він спрямований на вимірювання типу, частоти, тривалості та інтенсивності фізичної активності, що виконується особами з травмою спинного мозку, які використовують крісло колісне, як основний засіб пересування.

Інструмент ProACTIVE SCI( edit | edit source )

 • Інструмент ProACTIVE SCI, від SCI Action Canada, покликаний допомогти фізичним терапевтам, які працюють з особами з травмою спинного мозку, бути фізично активними поза межами клініки. Це покроковий ресурс, який використовує три всеохоплюючі стратегії, зокрема, освіту, перескерування та призначення, для розроблення індивідуальних стратегій, які працюють як для фізичні терапевта, так і для людини з травмою спинного мозку.

Лідери активного життя( edit | edit source )

 • Програма “Лідери активного життя” складається з серії навчальних відеороликів “рівний-рівному”, що мають на меті допомогти людям, які хотіли б використовувати новітні знання про фізичну активність, спортивні ресурси та принципи трансформаційного лідерства, щоб інформувати та мотивувати дорослих, які живуть з травмою спинного мозку, вести більш активний спосіб життя.

Курс фізичної активності SCI-U для осіб із травмою спинного мозку (SCI-U Physical Activity Course for Individuals with Spinal Cord Injury)( edit | edit source )

 • Курс фізичної активності від SCI-U – це збірка модульних тренінгів. До нього входять модулі “Активний спосіб життя”, “Шляхи досягнення фізичної форми”, “Подолання бар’єрів” та “Досягнення мети”.

Серія тренінгів з мобілізації знань від SCI Action Canada( edit | edit source )

 • Серія тренінгів з мобілізації знань SCI Action Canada (KMTS) – це набір модульних тренінгів, метою яких є підвищення рівня знань про фізичну активність та участь у ній людей, які живуть з травмою спинного мозку. Він включає в себе модулі “Керівництво з фізичної активності” та “Планування фізичної активності”.

Посилання(edit|edit source)

 1. 1.0 1.1 Kent M, Kent DM. The Oxford Dictionary of Sports Science and Medicine. New York: Oxford University Press; 2006.
 2. Porter S. Tidy’s Physiotherapy. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2013.
 3. 3.0 3.1 Kahn JH, Tappan R, Newman CP, Palma P, Romney W, Tseng Stultz E, Tefertiller C, Weisbach CL. Outcome Measure Recommendations From the Spinal Cord Injury EDGE Task Force. Physical Therapy. 2016 Nov 1;96(11):1832-42.
 4. Chan CW, Miller WC, Querée M, Noonan VK, Wolfe DL, SCIRE Research Team. The Development of an Outcome Measures Toolkit for Spinal Cord Injury Rehabilitation: Création d’une Trousse de Mesures des Résultats pour la Réadaptation des Personnes ayant subi une lésion de la Moelle épinière. Canadian Journal of Occupational Therapy. 2017 Apr;84(2):119-29.
 5. Bolliger M, Blight AR, Field-Fote EC, Musselman K, Rossignol S, Barthélemy D, Bouyer L, Popovic MR, Schwab JM, Boninger ML, Tansey KE, Scivoletto G, Kleitman N, Jones LAT, Gagnon DH, Nadeau S, Haupt D, Awai L, Easthope CS, Zörner B, Rupp R, Lammertse D, Curt A, Steeves J. Lower extremity outcome measures: considerations for clinical trials in spinal cord injury. Spinal Cord. 2018 Jul;56(7):628-642.
 6. Rob Smith.Disability Gym Workout | The Active Hands Company. Available from: https://www.youtube.com/watch?v=GyFKvKjGNNs (last accessed 29/11/2021)
 7. General Purpose gripping aid | The Active Hands Company. Available from: https://www.youtube.com/watch?v=zOdskNzPZko (last accessed 29/11/2021)
 8. Musselman KE, Arnold C, Pujol C, Lynd K, Oosman S. Falls, mobility, and physical activity after spinal cord injury: an exploratory study using photo-elicitation interviewing. Spinal cord series and cases. 2018 Apr 27;4(1):1-0.


Професійний розвиток вашою мовою

Приєднуйтесь до нашої міжнародної спільноти та беріть участь в онлайн курсах для фахівців з реабілітації.

Переглянути доступні курси