Менеджмент спастичності у разі травми спинного мозку

Головний редакторEwa Jaraczewska based on the course by Melanie Harding

Основний внесокEwa Jaraczewska, Jess Bell та Kim Jackson

Вступ(edit|edit source)

Спастичність є поширеним, але часто недодіагностованим симптомом у людей з травмою спинного мозку (ТСМ).(1) За даними Holtz та ін.,(2) 35% пацієнтів з проблемною спастичністю потребують певного менеджменту протягом одного року після травми спинного мозку.(2) Проблемна спастичність може викликати біль і перешкоджати рухливості та функціонуванню людини, зокрема особистій гігієні або користуванню туалетом. Вона найчастіше зустрічається у пацієнтів діагностованих на оцінку за ASIA від B до D на рівні шийного відділу хребта. Однак, деякі люди можуть отримати користь від спастичності, оскільки вона може допомогти полегшити стабільність тулуба для контролю положення тіла та поліпшити такі види активності, як стояння, пересування та інші види повсякденної життєдіяльності.(3) У цій статті розглядаються різні визначення спастичності, методи оцінювання та варіанти менеджменту спастичності у разі травми спинного мозку.

Визначення спастичності( edit | edit source )

Відповідно до Європейського консенсусу щодо концепції та вимірювання патофізіологічних нервово-м’язових реакцій на пасивне розтягнення м’язів,(4) термін “спастичність” або “гіпертонус” через порушення нервово-м’язової реакції під час пасивного розтягнення слід замінити на термін “гіперрезистентність“. Крім того, згідно нього розрізняють нейтральний (або пов’язаний з тканинами) і нейронний (або пов’язаний з центральною нервовою системою) компоненти гіперрезистентності:

 • “Тканинний компонент – це еластичність, в’язкість і вкорочення м’язів”.(4)
 • “Нейронний компонент – це залежна від швидкості гіперрефлексія і не залежна від швидкості мимовільна фонова активація”.(4)

Визначення спастичності містить наступне:

“Руховий розлад, що характеризується залежним від швидкості збільшенням тонічних рефлексів розтягування (м’язового тонусу) з надмірними сухожильними посмикуваннями, що є наслідком підвищеної збудливості рефлексу розтягування, як одного з компонентів синдрому верхнього мотонейрона” – JW Lance, 1980(5)

“Порушення сенсомоторного контролю внаслідок ураження верхнього мотонейрона, що проявляється у вигляді переривчастої або тривалої мимовільної активації м’язів”. — Консорціум SPASM (Support Programme for Assembly of a Database for Spasticity Measurement) 2005 року(6)

“Спастичність – це залежна від швидкості гіперрефлексія на розтягнення як частина гіперрезистентності”. — Європейський консенсус 2016 року(4)

Клініцисти повинні усвідомлювати, що термін спастичність можна використовувати лише тоді, коли він чітко визначає тип змін, що відбулися. Термін ригідність зарезервований для позначення пов’язаного з тканинами компонента гіперрезистентності.(4)

Ілюстрація супраспинального контролю спинального рефлексу розтягування. Адаптовано з: Li S, Francisco GE. New insights into the pathophysiology of post-stroke spasticity. Front Hum Neurosci. 2015 Apr 10;9:192.

Неврологічні компоненти спастичності( edit | edit source )

 • Ураження верхніх мотонейронів спинного мозку(7)
 • Розгальмовування відбувається у спинномозковій рефлекторній дузі як прямий результат неврологічної травми(4)

Спастичність vs спазм м’язів( edit | edit source )

Спастичність спричинена втратою супраспинальної гальмівної модуляції рефлексів розтягування м’язів. Супраспинальна гальмівна модуляція цих рефлексів зазвичай забезпечується кортикоспинальним, кортикоретикулярним і дорсальним ретикулоспинальним шляхами.(8)

Спазм м’язів – це скорочення м’язів, які є мимовільними, неконтрольованими, періодичними і нетривалими.

Епідеміологія спастичності( edit | edit source )

 • Спастичність частіше зустрічається у пацієнтів з тетраплегією(7)
 • 48% пацієнтів з ЧМТ під час госпіталізації до відділень невідкладної стаціонарної реабілітації мають спастичність(9)
 • 46-65% осіб з травматичним ЧМТ повідомляють про спастичність під час виписки(3)(9)
 • Про проблемну спастичність повідомляють 79% пацієнтів з ЧМТ на рівні шийного відділу хребта, 69% пацієнтів на рівні грудного відділу хребта та 22% пацієнтів на рівні високого поперекового відділу хребта(3)
 • Спастичність у випадку ураження хребта між T12-L2 зустрічається рідше(3)
  • Спастичність розвивається у:
   • 87% пацієнтів з травмою шийного відділу хребта
   • 85% пацієнтів з травмою грудного відділу
   • 57% пацієнтів з ураженням поперекового відділу
 • Ушкодження нижче L2 не призводять до розвитку спастичності(7)
 • Для лікування спастичності внаслідок травми спинного мозку зазвичай застосовують медикаментозні засоби(9)

Більше фактів і цифр про травму спинного мозку читайте тут.

Фази розвитку спастичності( edit | edit source )

 • Початкова фаза арефлексії(10)
 • Спинальний шок: гостра ЧМТ з в’ялим тонусом нижче рівня травми(11)
 • Повернення рефлексів(10)
 • Виникають гіперрефлексія, спазми та клонус(10)

Оцінювання спастичності( edit | edit source )

Рекомендації перед оцінюванням:(7)

 • спастичність може змінюватися протягом дня, тижня і навіть під час сеансу терапії.
 • вона може бути присутня у всіх чотирьох кінцівках і тулубі. Вона може бути у згиначах, розгиначах, ротаторах, привідних або відвідних м’язах. Для отримання точних результатів усі дослідження слід проводити у стані спокою (розслаблення) м’язів.
 • спастичність може посилюватися або зменшуватися під впливом певних рухів, активності, стресових чинників або положень.
 • Необхідно оцінити вплив спастичності на функції та активність повсякденного життя (наприклад, ходьбу, переміщення в ліжку, пересування, сон, функцію сечового міхура та кишківника).

Завдання оцінювання спастичності полягають у тому, щоб:(7)

 • зрозуміти сприйняття спастичності пацієнтом та особою, яка за ним доглядає
 • визначити, де може бути проблема
 • підтвердити, наскільки реалістичним є бажаний результат
 • оцінити терапевтичні втручання(12)

Критерії оцінювання ефективності( edit | edit source )

Хоча все ще існують проблеми, пов’язані з вимірюванням спастичності, можуть бути використані наступні методи:(13)

1. Клінічні шкали

 • Модифікована шкала Ашворта (Modified Ashworth Scale, MAS)(14)
  • шестибальна порядкова шкала для оцінювання резистентності, що виникає під час виконання рухів пасивного розтягування зі зростаючою швидкістю
   • 0 = немає підвищення м’язового тонусу
   • 1 = незначне підвищення м’язового тонусу, що проявляється у вигляді фіксації та відпускання або мінімального опору в кінці амплітуди рухів під час згинання або розгинання ураженої частини (частин)
   • 1+ = незначне підвищення м’язового тонусу, що проявляється у вигляді фіксації з подальшим мінімальним опором протягом решти (менше половини) амплітуди рухів (АР)
   • 2 = більш виражене підвищення м’язового тонусу на більшій частині АР, але уражена частина (частини) легко рухається
   • 3 = значне підвищення м’язового тонусу; пасивні рухи утруднені
   • 4 = уражена частина (частини) ригідна під час згинання або розгинання
  • має достатню надійність для оцінювання спастичності нижніх кінцівок у пацієнтів із ТСМ шкала
  • MAS доступна тут
 • Модифікована шкала Тардьє (Modified Tardieu Scale, MTS)(15)
  • валідовано для ТСМ
  • оцінює три ключові компоненти:
   • швидкість розтягування
   • якість м’язової реакції
   • кут м’язової реакції
  • MTS вважається ліпшим за MAS
  • може розрізняти нейронний та периферичний компоненти спастичності
  • кількісно визначає “м’язовий тонус при заданих швидкостях”
  • кількісні вимірювання кута суглоба вимірюються на трьох швидкостях пасивних рухів:(15)
   • дуже повільно
   • “пасивне падіння кінцівки під дією сили тяжіння”(15)
   • максимально швидкому.
  • служить додатковим інструментом для планування терапії для людей з ТСМ
  • MTS доступна тут
 • Шкала частоти спазмів за Пенном (Penn Spasm Frequency Scale, PSFS)
  • оцінювання частоти м’язових спазмів за допомогою самозвіту
  • зазвичай використовується для кількісного вимірювання спастичності
  • складається з двох частин: частота спазмів та тяжкість спазмів
  • частота спазмів:
   • 0 = немає спазмів
   • 1 = один або кілька спазмувань на день
   • 2 = від 1 до 5 спазмувань на день
   • 3 = від 5 до <10 спазмувань на добу
   • 4 = 10 і більше спазмувань на день або безперервне скорочення
  • тяжкість спазму:
   • легкий (1)
   • помірний (2)
   • сильний (3)
  • погано корелює з MAS
  • Більше інформації про PSFS можна знайти тут.
 • Шкала оцінювання спастичної параплегії (Spastic Paraplegia Rating Scale, SPRS)
  • займає 15 хвилин для проведення
  • не вимагає спеціального обладнання(16)
  • має високу міжрейтингову кореляцію
  • містить 13 змінних для вимірювання тяжкості спастичної параплегії(17)
  • оцінює функціональні порушення шляхом визначення здатності ходити, м’язової сили, спастичності, болю та функції сечовипускання(18)
  • для кожної змінної виставляється бал від 0 (норма) до 4 (важкі порушення)(17)
  • максимальний загальний бал – 52

2. Біомеханічні методи

 • Маятниковий тест
  • простий метод кількісного визначення вираженості спастичності
  • пацієнт сидить або лежить, а його нога звисає над краєм ліжка/кушетки
  • фахівець розгинає ногу, а потім відпускає її так, щоб вона вільно коливалася
  • величина коливань, як правило, зменшується у людей зі спастичністю
  • цей тест можна кількісно оцінити за допомогою гоніометрів для вимірювання співвідношення між початковим кутом згинання та кінцевим положенням коліна(19)
  • результати залежать від положення пацієнта сидячи та його здатності повністю розслабитися(19)
  • цей тест може оцінити лише спастичність м’язів колінного суглоба
  • цей тест не може “відокремити підвищений опір у м’язах через в’язкопружні зміни від залежного від швидкості опору, спричиненого спастичністю”

3. Нейрофізіологічні та електрофізіологічні методи

 • Інструмент для оцінювання спастичних рефлексів спинного мозку (Spinal Cord Assessment Tool for Spastic Reflexes , SCATS)
  • використовується для оцінювання клонусу, спазму згиначів та розгиначів
  • ступінь спазму оцінюється від нуля до трьох: від відсутності спазму (0) до сильного спазму (3)
  • надійний клінічний інструмент для оцінювання активності спазму та спастичної гіпертонії у пацієнтів з ТСМ(20)
  • Більше інформації про SCATS можна знайти тут.

Характеристики спастичності у разі ТСМ( edit | edit source )

Спастичність може негативно впливати на якість життя людини, обмежуючи її здатність виконувати активність повсякденного життя, перешкоджаючи самообслуговуванню, спричиняючи біль і впливаючи на безпеку. Однак спастичність може мати і певні переваги, такі як поліпшення стабільності тулуба в положенні сидячи і стоячи, полегшення переміщення і ходьби, а також збільшення венозного повернення, що знижує частоту тромбозу глибоких вен. Наявність і вираженість спастичності може змінюватися протягом дня, а відомі чинники можуть посилювати або послаблювати наявність і симптоми спастичності.

Обтяжливі чинники( edit | edit source )

 • Іммобілізація або занадто тривале перебування в одному положенні
 • Біль (перелом, перенапруження м’язів, пролежень, камінь у нирках, інфекція сечового міхура, апендицит, пологи)
 • Переповнений сечовий міхур або кишківник
 • Закреп
 • Різні інфекції: інфекція сечовивідних шляхів, врослий ніготь, пролежень
 • Тривога, стрес / емоційні розлади
 • Раптові зміни температури та вологості в навколишньому середовищі (наприклад, холодна погода, дощ, що наближається)
 • Тиск на подушечку стопи (стимулює підошовний рефлекс)
 • Положення в ліжку або кріслі колісному з недостатнім згинанням стегна та колінного суглоба
 • Гетеротрофне окостеніння
 • Контрактур
 • Сирингомієлія
 • Тромбоз глибоких вен
 • Лихоманка
 • Тісний одяг або ремені сечового мішка для ніг
 • Незручні ортопедичні вироби

Полегшуючі чинники( edit | edit source )

 • Повільні пасивні рухи та розтягування за умови регулярного виконання(7)(21)
 • Стояння та перенесення ваги(22)
 • Ритмічні бокові згинання та розгинання тулуба у поєднанні з скручуванням тулуба (наприклад, під час їзди верхи)(23)
 • Фізична активність і терапія, зокрема розтягування і згинання(24)
 • Правильне положення у ліжку та кріслі
 • Менеджмент болю
 • Менеджмент сечового міхура та кишківника
 • Менеджмент стресу
 • Глибоке дихання та розслаблення
 • Холод / лід(21)

Загальні принципи менеджменту спастичності( edit | edit source )

З спастичністю слід працювати, якщо вона завдає шкоди пацієнту, викликаючи такі проблеми, як біль, функціональні або позиційні обмеження або контрактури м’язів.(3)

Рекомендуються ранні втручання для профілактики та терапії спастичності після травми спинного мозку.(10)

Плануючи терапію спастичності, клініцисти повинні враховувати такі чинники:(3)

 • якість спастичності
 • тяжкість спастичності
 • поширеність спастичності
 • полегшуючі чинники
 • обтяжливі чинники
 • сприйняття / пояснення пацієнтом своєї спастичності

Терапевтичний менеджмент спастичності( edit | edit source )

Самоменеджмент(edit|edit source)

Самоменеджмент є важливою частиною терапевтичного менеджменту спастичності. Пацієнт та особи, які за ним доглядають, повинні розуміти стан здоров’я пацієнта та можливі терапевтичні втручання, щоб обрати ефективне лікування та досягти найліпшого результату.(25) Пацієнт повинен бути проінструктований про методи самоменеджменту для контролю спастичності. Навчання пацієнта повинно охоплювати наступне:

 • як розпізнати та запобігти чинникам, що можуть посилити спастичність та спазми(25)
 • регулярне виконання розтягування, зокрема розтягування в положенні лежачи, для підтримання довжини м’язів
 • натискання на коліно, щоб вирівняти стопу на підлозі або на підніжці для ніг, щоб зупинити клонус
 • як використовувати спастичність для функції

Перенесення опорного навантаження(edit|edit source)

Довгострокова ефективність вправ з перенесенням опорного навантаження недостатньо вивчена і часто ставиться під сумнів.(26) Дослідження Bowannon 1993 року(27) показало негайне зменшення спастичності нижніх кінцівок після втручань із застосуванням опорного навантаження (наприклад, використання нахильного столу), яке тривало протягом декількох годин після терапії. Також спостерігалося зменшення спазмів, яке тривало до ранку після терапії.

Нахильний стіл або рама, для стояння:

 • Переваги використання нахильного столу або рами для стояння перевищують переваги мануального розтягування
 • Розтягування в положенні стоячи впливає на рецептори шкіри та суглобів, що входять до складу спинальних мотонейронів, що призводить до зниження їх збудливості
 • Тривале розтягнення підошовних м’язів-згиначів гомілковостопного суглоба в положенні стоячи спричиняє зменшення спастичності в нижніх кінцівках

Позиціонування(edit|edit source)

Правильне положення в ліжку або в кріслі колісному є життєво важливим для підтримання довжини м’язів. Хоча існують клінічні повідомлення про ефективність позиціонування для зменшення спастичності, наукові докази цього відсутні.(26) Існують також специфічні чинники, які можуть спричинити посилення спастичності у людей зі ТСМ, які сидять в кріслі колісному:

 • погана стабільність тулуба і зусилля, необхідні для її компенсації
 • біль внаслідок поганого позиціонування
 • вкорочення м’язів через погане позиціонування може стати тригером під час розтягування

Щоб зменшити вплив патологічного тонусу, необхідно врахувати наступне:

 • стандартні рішення для позиціонування у кріслі колісному зазвичай не можуть застосовуватися(28)
 • важливим є командний підхід ерготерапевтів та фізичних терапевтів
 • знання стану пацієнта та його фізичних порушень, адаптації крісла колісного, систем сидіння та подушок є обов’язковим
 • розуміння побажань/потреб пацієнта має впливати на рішення команди
 • золотим правилом позиціонування є зміна положення протягом дня(25)

У цьому розділі курсу Позиціонування та загальний менеджмент верхніх кінцівок у разі спинномозкової травми більш детально розглядається позиціонування в положенні лежачи на спині та в кріслі колісному.

Менеджмент спастичності верхніх кінцівок( редагувати | редагувати джерело )

Більше про менеджмент спастичності верхніх кінцівок можна дізнатися тут.

Модальності(edit|edit source)

У цій статті обговорюється використання модальностей для менеджменту верхньої кінцівки у разі тетраплегії.

Шинування(edit|edit source)

 • Долонно-тильна шина (palmar-dorsal splint) може бути рекомендована у разі підвищеного тонусу пальців та/або кисті.
 • Нічна шина: нічна шина може використовуватися для утримання руки у функціональному положенні з трохи зігнутим зап’ястям і пальцями.

Більше інформації про шинування для людей з травмою спинного мозку ви можете знайти в цій настанові.

Ліки від болю, спастичності та інфекції залежно від причини( edit | edit source )

Таблетки баклофену (Baclofen tablets):(24)

 • лише невелика частина активної речовини проникає через гематоенцефалічний бар’єр, тому має обмежену дію
 • має сильні побічні ефекти, зокрема седативний ефект, нудоту, запаморочення та утруднене дихання
 • раптове переривання прийому цього препарату може спричинити епілептичні напади, психози та гіпертермію

Тизанідин (Tizanidine):

 • має виражену міорелаксуючу дію
 • пригнічує полісинаптичні рефлекси у випадку повної ТСМ
 • може комбінуватися з баклофеном(29)
 • має такі ж побічні ефекти, як і баклофен

Продукти з канабісу:

 • суперечливі результати(24)
 • на думку Karst та ін., канабіс “не рекомендується для терапії спастичності через вузький терапевтичний діапазон і ризик побічних ефектів та залежності”(30)

Ін’єкції ботулотоксину:

 • застосовується, коли спастичність присутня в декількох м’язах або обмеженій групі м’язів
 • тимчасово блокує зв’язок між нервовим закінченням і м’язовим волокном, зупиняючи пресинаптичне вивільнення ацетилхоліну з нервових закінчень
 • для хорошого результату необхідне ретельне обстеження з детальним аналізом та описом функції

Інтратекальна помпа:

 • ліки подаються в субарахноїдальний простір програмованим насосом через катетерну систему
 • помпу потрібно заправляти, а дозу ліків можна регулювати

Хірургічний менеджмент( edit | edit source )

 • Z-пластика або тенотомія для подовження м’яза:(31)(32)
  • Найпоширенішими показаннями до хірургічного втручання на сухожиллях нижньої кінцівки є:(32)
   • згинання стегна, приведення стегна
   • контрактура згинання коліна, контрактура розгинання коліна
   • еквіноварус гомілковостопного суглоба
   • згинальна контрактура пальців стопи та, іноді, розгинання пальців стопи.
  • У верхній кінцівці найчастіше підлягають втручанню сухожилля глибокого та поверхневого згиначів пальців, а також променевого згинача кисті та довгого згинача променевого м’яза. За необхідності може бути застосоване Z-подовження згинача ліктьового м’яза.(31)

Позитивний вплив спастичності на функцію( edit | edit source )

Тренування ходьби:

 • Спастичність розгиначів може допомогти під час ходьби, переходу з положення сидячи в положення стоячи та інших пересувань. Однак сильна спастичність збільшує енерговитрати, обмежує швидкість ходьби та впливає на безпеку. Ці чинники можуть переважати переваги ходьби над швидкістю та зручністю використання крісла колісного.(7)
 • Більше інформації про ходьбу після травми спинного мозку можна знайти тут.

Мобільність у ліжку:

 • Спастичність тулуба може полегшити перевертання або сідання(7)

Переміщення:

 • Спастичність може допомагати піднімати ноги на ліжко7)

Кашель:

 • Спастичність може використовуватися для стимуляції більш ефективного кашлю(7)

Ручне захоплення:

 • Спастичність у згиначах пальців можна стимулювати, щоб допомогти зміцнити тенодезне захоплення(7)

Ресурси(edit|edit source)

Посилання(edit|edit source)

 1. Baunsgaard CB, Nissen UV, Christensen KB, Biering-Sørensen F. Modified Ashworth scale and spasm frequency score in spinal cord injury: reliability and correlation. Spinal Cord. 2016 Sep;54(9):702-8.
 2. 2.0 2.1 Holtz KA, Lipson R, Noonan VK, Kwon BK, Mills PB. Prevalence and Effect of Problematic Spasticity After Traumatic Spinal Cord Injury. Arch Phys Med Rehabil. 2017 Jun;98(6):1132-1138.
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Billington ZJ, Henke AM, Gater DR Jr. Spasticity Management after Spinal Cord Injury: The Here and Now. J Pers Med. 2022 May 17;12(5):808.
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Noort JCVD, Bar-On L, Aertbeliën E, Bonikowski M, Braendvik SM, Broström EW, et al. European consensus on the concepts and measurement of the pathophysiological neuromuscular responses to passive muscle stretch. Eur J Neurol. 2017.
 5. Lance JW. Symposium synopsis. In Feldman RG, Young RR, Koella WP, editors. Spasticity: disordered motor control. Yearbook Medical, Chicago; 1980, pp. 485–494.
 6. Pandyan AD, Gregoric M, Barnes MP, Wood D, Van Wijck F, Burridge J, Hermens H, Johnson GR. Spasticity: clinical perceptions, neurological realities and meaningful measurement. Disabil Rehabil. 2005 Jan 7-21;27(1-2):2-6.
 7. 7.00 7.01 7.02 7.03 7.04 7.05 7.06 7.07 7.08 7.09 7.10 Harding M. General Principles of Spasticity Management in Spinal Cord Injury. Plus 2023
 8. Billington ZJ, Henke AM, Gater DR Jr. Spasticity management after spinal cord injury: the here and now. J Pers Med. 2022 May 17;12(5):808.
 9. 9.0 9.1 9.2 Dragojlovic N, Romanoski NL, Verduzco-Gutierrez M, Francisco GE. Prevalence and Treatment Characteristics of Spastic Hypertonia on First-Time Admission to Acute Inpatient Rehabilitation. Am J Phys Med Rehabil. 2022 Apr 1;101(4):348-352.
 10. 10.0 10.1 10.2 10.3 Stampas A, Hook M, Korupolu R, Jethani L, Kaner MT, Pemberton E, Li S, Francisco GE. Evidence of treating spasticity before it develops: a systematic review of spasticity outcomes in acute spinal cord injury interventional trials. Ther Adv Neurol Disord. 2022 Feb 17;15:17562864211070657.
 11. Ko HY. Revisit Spinal Shock: Pattern of Reflex Evolution during Spinal Shock. Korean J Neurotrauma. 2018 Oct;14(2):47-54.
 12. Rahimi F, Eyvazpour R, Salahshour N, Azghani MR. Objective assessment of spasticity by pendulum test: a systematic review on methods of implementation and outcome measures. Biomed Eng Online. 2020 Nov 9;19(1):82.
 13. Balci BP. Spasticity Measurement. Noro Psikiyatr Ars. 2018;55(Suppl 1):S49-S53.
 14. Bohannon RW, Smith MB. Interrater reliability of a modified Ashworth scale of muscle spasticity. Phys Ther. 1987 Feb;67(2):206-7.
 15. 15.0 15.1 15.2 Akpinar P, Atici A, Ozkan FU, Aktas I, Kulcu DG, Sarı A, Durmus B. Reliability of the Modified Ashworth Scale and Modified Tardieu Scale in patients with spinal cord injuries. Spinal Cord. 2017 Oct;55(10):944-949.
 16. Schüle R, Holland-Letz T, Klimpe S, Kassubek J, Klopstock T, Mall V, Otto S, Winner B, Schöls L. The Spastic Paraplegia Rating Scale (SPRS): a reliable and valid measure of disease severity. Neurology. 2006 Aug 8;67(3):430-4.
 17. 17.0 17.1 Galvão CRC, Cavalcante PMA, Olinda R, Graciani Z, Zatz M, Kok F, Santos S, Lancman S. Motor impairment in a rare form of spastic paraplegia (Spoan syndrome): a 10-year follow-up. BMC Neurol. 2019 Oct 27;19(1):256.
 18. Chou CT, Soong BW, Lin KP, Tsai YS, Jih KY, Liao YC, Lee YC. Clinical characteristics of Taiwanese patients with Hereditary spastic paraplegia type 5. Ann Clin Transl Neurol. 2020 Apr;7(4):486-496.
 19. 19.0 19.1 Biering-Sørensen F, Nielsen JB, Klinge K. Spasticity-assessment: a review. Spinal Cord. 2006 Dec;44(12):708-22.
 20. Akpinar P, Atici A, Ozkan FU, Aktas I, Kulcu DG, Kurt KN. Reliability of the Spinal Cord Assessment Tool for Spastic Reflexes. Arch Phys Med Rehabil. 2017 Jun;98(6):1113-1118.
 21. 21.0 21.1 Adams MM, Hicks AL. Spasticity after spinal cord injury. Spinal cord. 2005 Oct;43(10):577-86.
 22. Adams MM, Hicks AL. Comparison of the effects of body-weight-supported treadmill training and tilt-table standing on spasticity in individuals with chronic spinal cord injury. The journal of spinal cord medicine. 2011 Sep 1;34(5):488-94.
 23. Lechner HE, Feldhaus S, Gudmundsen L, Hegemann D, Michel D, Zäch GA, Knecht H. The short-term effect of hippotherapy on spasticity in patients with spinal cord injury. Spinal cord. 2003 Sep;41(9):502-5.
 24. 24.0 24.1 24.2 Rekand T, Hagen EM, Grønning M. Spasticity following spinal cord injury. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2012 Apr 30.
 25. 25.0 25.1 25.2 Mansoor Rayegani S, Babaee M, Ahmad Raeissadat S. Rehabilitation Medicine Management of Spasticity (Internet). Neurostimulation and Neuromodulation in Contemporary Therapeutic Practice. IntechOpen; 2020. Available from https://www.intechopen.com/chapters/72741 (last access 24.07.2023)
 26. 26.0 26.1 Jozefczyk PB. The management of focal spasticity. Clin Neuropharmacol. 2002 May-Jun;25(3):158-73.
 27. Bohannon RW. Tilt table standing for reducing spasticity after spinal cord injury. Arch Phys Med Rehabil. 1993 Oct;74(10):1121-2.
 28. Bolin I, Bodin P, Kreuter M. Sitting position – posture and performance in C5 – C6 tetraplegia. Spinal Cord. 2000 Jul;38(7):425-34.
 29. Taricco M, Pagliacci MC, Telaro E, Adone R. Pharmacological interventions for spasticity following spinal cord injury: results of a Cochrane systematic review. Eura Medicophys. 2006 Mar;42(1):5-15.
 30. Karst M, Wippermann S, Ahrens J. Role of cannabinoids in the treatment of pain and (painful) spasticity. Drugs. 2010 Dec 24;70(18):2409-38.
 31. 31.0 31.1 Hashemi M, Sturbois-Nachef N, Keenan MA, Winston P. Surgical Approaches to Upper Limb Spasticity in Adult Patients: A Literature Review. Front Rehabil Sci. 2021 Aug 31;2:709969.
 32. 32.0 32.1 Eltorai I, Montroy R. Muscle release in managing spasticity in spinal cord injury. Paraplegia. 1990 Sep;28(7):433-40.


Професійний розвиток вашою мовою

Приєднуйтесь до нашої міжнародної спільноти та беріть участь в онлайн курсах для фахівців з реабілітації.

Переглянути доступні курси