Контекст реабілітації

Вступ(edit | edit source)

Всесвітня організація охорони здоров’я дає таке визначення соціальним чинникам здоров’я: “умови, в яких люди народжуються, ростуть, працюють, живуть і старіють, а також ширший набір явищ і систем, що формують умови повсякденного життя”, які значною мірою відповідають за нерівність у сфері охорони здоров’я, включаючи несправедливість.(1) Іншими словами, цілісний погляд на контекст, в якому надається медична допомога, є ключовим для поліпшення рівності у сфері охорони здоров’я. Найбільших успіхів у сфері охорони здоров’я можна досягти не обов’язково лише завдяки поліпшенню системи охорони здоров’я, але й за допомогою стратегій, спрямованих на поліпшення цих соціальних чинників.

Одним з найважливіших чинників реабілітації є вплив контекстуальних чинників, включно із загальним контекстом, в якому відбувається реабілітація. Відомо, що навколишнє середовище має значний вплив на лікування в цілому, тому обставини, пов’язані з реабілітацією, починаючи з ситуації до, під час і після події, що призвела до втрати функції, є важливими чинниками, які слід враховувати протягом усього процесу реабілітації.(2) Контекст, в якому відбувається реабілітація, значною мірою впливає на діапазон і доступність реабілітаційних послуг та їх використання.

Умови з низьким рівнем ресурсів( edit | edit source )

Наслідки нерівності, пов’язаної з охороною здоров’я, найбільш очевидні в умовах обмежених ресурсів, які часто не мають чіткого визначення, і де часто використовуються узагальнюючі терміни, які легше застосовувати, такі як “країни з низьким і середнім рівнем доходу” або “країни, що розвиваються”. Без глибшого розуміння контексту такі проксі-терміни містять припущення натякаючи на однорідність, яке не підтверджується і перешкоджає перенесенню знань з одного контексту в інший.(3)

Охорона здоров’я в багатьох країнах з обмеженими ресурсами спрямована насамперед на лікувальні або профілактичні аспекти захворювання, а реабілітація часто розглядається як нижчий або менш пріоритетний напрямок, незважаючи на зростаючу потребу в реабілітаційних послугах у цьому контексті(4). Наявні дані свідчать про те, що лише 3% осіб в умовах обмежених ресурсів, які потребують реабілітації, отримують її або мають доступ до неї(5)(6) (2, 4). Глобальне дослідження дій урядів щодо впровадження Стандартних правил Організації Об’єднаних Націй щодо забезпечення рівних можливостей для людей з інвалідністю підкреслює, що політика реабілітації не була прийнята у 48 країнах (42%), законодавство про реабілітацію не було прийнято у 50% держав-членів, а програми реабілітації не були створені у 46 країнах (40%)(6) Крім того, щонайменше у третині країн світу відсутні спеціальні бюджети на реабілітаційні послуги(5). Особистісні чинники пацієнта (освіта, вік, особисте ставлення, зайнятість) та чинники навколишнього середовища (досвід медичного персоналу, доступність спеціалізованих досліджень, лікування, послуг, транспорту, фізичні та архітектурні бар’єри) суттєво впливають на реабілітацію та функціональні результати в країнах, що розвиваються, що робить необхідним визнання цих контекстуальних чинників, які перешкоджають реабілітації.(7)

Термін “умови з обмеженими ресурсами” можна розширити до дев’яти аспектів, які показують, що ці умови не є одновимірними або дихотомічними (тобто, відповідними чи невідповідними), а скоріше відображають складну мережу взаємопов’язаних ресурсних обмежень і концепцій.

Умови конфліктів та катастроф( edit | edit source )

Від Першої світової війни до нещодавніх катастроф, таких як землетрус у Непалі у 2015 році та вибух у Бейруті, Ліван, у 2020 році, важливість інтеграції реабілітації в екстрене реагування на конфлікти та катастрофи була очевидною. Стандарти та рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо реабілітації для бригад екстреної медичної допомоги, опубліковані у 2016 році, свідчать про значний прогрес у визнанні ролі фахівців з реабілітації та необхідності раннього втручання. Однак, незважаючи на те, що спільнота екстреної медичної допомоги докладає зусиль для інтеграції ранньої реабілітації в реагування на конфлікти і катастрофи, рання реабілітація залишається сферою, що розвивається.(8)

Фахівці з реабілітації стикаються з унікальними викликами, пов’язаними зі складними травмами, сплеском травматизму і дефіцитом ресурсів, з якими багато хто з них ніколи не стикався раніше. Якщо ми хочемо, щоб реагування на конфлікти та катастрофи виходило за рамки рятування життя і здоров’я і надавало допомогу, яка максимізує результати лікування пацієнтів, дуже важливими є практичні рекомендації щодо надання якісної ранньої реабілітації в цих умовах. Фахівці з реабілітації повинні володіти знаннями та навичками, щоб задовольняти потреби пацієнтів і орієнтуватися у вимогах екстреного медичного реагування. У надзвичайних гуманітарних ситуаціях, таких як під час або після конфліктів і стихійних лих, потреба в послугах базової функціональної реабілітації є величезною і критично важливою для запобігання обмеженню життєдіяльності та поліпшення життя людей з інвалідністю.

Рання реабілітація сьогодні визнана невід’ємною частиною відновлення пацієнта в умовах конфліктів і стихійних лих. Починаючи з невідкладної допомоги, рання реабілітація може допомогти запобігти ускладненням, прискорити одужання і забезпечити безперервність лікування. Фахівці з ранньої реабілітації повинні володіти навичками в широкому спектрі клінічних областей, а в умовах конфліктів і катастроф – уміти долати труднощі, пов’язані з великою кількістю пацієнтів, обмеженим обладнанням і складними клінічними проявами(9). Завдяки успіхам у реагуванні, менеджменті та наданні медичної допомоги в ситуаціях катастроф, високі показники смертності поступово перейшли в зростання захворюваності.

Стихійні лиха( edit | edit source )

Жертви стихійних лих тепер мають вищі шанси на виживання; вони, однак, можуть мати обмеження життєдіяльності, які можуть суттєво вплинути на їхнє фізичне та психологічне здоров’я та якість життя; пацієнти з уже існуючими обмеженнями та супутніми захворюваннями також мають ризик вищої смертності.(11)(12) Реабілітація в ситуаціях стихійних лих повинна викликати найбільше занепокоєння через вразливість жертв; деякі сфери, які потребують втручання в ситуаціях стихійних лих, охоплюють:(2)

 • Співпрацю та врядування
 • Розбудову потенціалу
 • Особистісноорієнтовану мультидисциплінарну допомогу
 • Поліпшення комунікації
 • Підвищення обізнаності громадськості та активну участь/залучення постраждалих від катастроф тих, хто вижив/сімей/цивільних партнерів
 • Посилення науково обґрунтованої інформації, освіти та доступу до інформації
 • Посилення реабілітації на рівні громад.

Перегляньте коротке відео нижче під назвою “Рання реабілітація в умовах конфлікту та катастрофи: Реагування на землетрус у Непалі”. Примітка: HI розшифровується як Humanity & Inclusion, яка є незалежною та неупередженою гуманітарною організацією, що працює в ситуаціях бідності та ізоляції, конфліктів та катастроф.(13)

Ресурси(edit | edit source)

Умови обмежених ресурсів( edit | edit source )

Реабілітація в умовах раптових катастроф ( edit | edit source )

Рання реабілітація в умовах конфліктів та катастроф ( edit | edit source )

Посилання (edit | edit source)

 1. World Health Organization. Social determinants of health. WHO Regional Office for South-East Asia; 2008.
 2. 2.0 2.1 Khan F, Amatya B, Rathore FA, Galea MP. Medical Rehabilitation in Natural Disaster in the Asia Pacific Region: The Way Forward. International Journal of Natural Disaster Health Security. 2015: 2(2); 6 – 12
 3. Badenhorst M, Hanekom S, Heine M. Unravelling’low-resource settings’: a systematic scoping review with qualitative content analysis. BMJ global health. 2021 Jun;6(6).
 4. Barth CA. Meeting the needs of people with physical disabilities in crisis settings. Bulletin of the World Health Organization. 2019 Dec 1;97(12):790.
 5. 5.0 5.1 World Health Organization. Rehabilitation 2030 – a call for action. WHO (Internet). 2017 (cited 2019 Jul 15); Available from: https://www.who.int/disabilities/care/Rehab2030MeetingReport_plain_text_version.pdf
 6. 6.0 6.1 ICRC (International Committee of the Red Cross). Protracted Conflict and Humanitarian Action: Some Recent ICRC Experiences. Report. 2016.
 7. Hanapi NH, Zainin ES, Aziz MH, Darus D. The impact of personal and environmental factors on the rehabilitation of persons with neglected spinal cord injury in Malaysia. Spinal cord series and cases. 2019 Jan 28;5(1):1-5.
 8. Lathia C, Skelton P, Clift Z. Early rehabilitation in conflicts and disasters. HI. Accessed from Humanity–Inclusion-Clinical-Handbook.
 9. WHO. Early rehabilitation in conflict and disasters
 10. Early Rehabilitation in Conflicts and Disasters. Early Rehabilitation in Conflicts and Disasters: What is Early Rehabilitation?. Available from: https://youtu.be/BdHpvTGdnAA(last accessed 30/06/2021)
 11. Rehinhardt JD, Li J, Gosney J, Rathore FA, Haig AJ. Disability and Health-related Intervention in International Disaster Relief. Journal of Global Health Action. 2011. 4:7191
 12. Rathore FA, Gosney J, Reinhardt JD, Haig AJ, Li J. Medical Rehabilitation after Natural Disasters: Why, When and How?. Archives of Physical and Medical Rehabilitation. 2012. 93(10);1875 – 81
 13. HI Our Cause Available: https://hi.org/en/our-cause (accessed 27.8.2021)
 14. Early Rehabilitation in Conflict and Disaster: Nepal Earthquake Response Pushpak Newar. Available from: https://youtu.be/4Kj663QOba8 (last accessed 30/10/17)


Професійний розвиток вашою мовою

Приєднуйтесь до нашої міжнародної спільноти та беріть участь в онлайн курсах для фахівців з реабілітації.

Переглянути доступні курси