Керування реабілітацією

Автори – Додайте тут своє ім’я/імена, якщо ви є автором/ами цієї сторінки. Vidya Acharya та ReLAB-HS

Основний внесок Naomi O’Reilly, Vidya Acharya, Адміністратор, Kim Jackson, Lucinda hampton, Oyemi Sillo та Ashmita Patrao

Вступ(edit | edit source)

Керування системами охорони здоров’я включає в себе дії, що приймаються суспільством для самоорганізації з метою зміцнення здоров’я населення. Належне керування сприяє ефективному наданню медичних послуг та покращенню показників у сфері охорони здоров’я. Оскільки медичні служби та постачальники послуг часто бувають неорганізовано розташовані в різних незручних місцях, що ускладнює доступ до них. Це призводить до надання послуг низької якості, неефективного використання ресурсів, дублювання послуг та зниження рівня задоволеності користувачів послуг.(1)

Останніми роками керування вийшло на перший план у міжнародному порядку денному розвитку, змістившись з мікрорівня, цілей конкретних проектів, на макрорівень питань формування політики.(1) Існує потреба в тому, щоб особи, які формують політику в умовах обмежених ресурсів, знали, як найбільш адекватно підвищити ефективність систем охорони здоров’я.

Складнощі лідерства та керування можна вирішити за допомогою спільної, прозорої, чітко визначеної та структурованої системи. Для сприяння належному керуванню та лідерству системами охорони здоров’я необхідна послідовна та гнучка політика, що поєднує права людини та можливості, пов’язані з охороною здоров’я.

Лідерство та керування( редагувати | редагувати джерело )

Лідерство та керування системами охорони здоров’я(2), що також називається управлінням, є найскладнішим і найважливішим структурним елементом будь-якої системи охорони здоров’я. Йдеться про роль уряду в охороні здоров’я та його зв’язок з іншими суб’єктами, діяльність яких впливає на здоров’я. Це передбачає нагляд і керівництво всією системою охорони здоров’я, як приватною, так і державною, з метою захисту суспільних інтересів. Це потребує як політичних, так і технічних дій з посиленою увагою до корупції та вимагає більш правозахисного підходу до охорони здоров’я. (2)

Усі уряди стикаються з проблемою визначення своєї ролі у сфері охорони здоров’я щодо інших суб’єктів. Будь-який підхід до лідерства та керування має залежати від національних обставин. ВООЗ допомагає урядам наступним чином: (2)

 • Розробити політику та структуру сектору охорони здоров’я
 • Нормативно-правова база: розробка, впровадження та моніторинг законів, нормативно-правових актів і стандартів у сфері охорони здоров’я; регулювання медичної продукції, вакцин і технологій; регулювання у сфері гігієни праці та безпеки на робочому місці.
 • Підзвітність щодо моніторингу ефективності роботи системи охорони здоров’я, як це було обговорено раніше в структурних елементах.
 • Створювати та інтерпретувати отримані відомості та дослідження щодо варіантів політики
 • Створювати коаліції між міністерствами, з приватним сектором та громадами: впливати на ключові детермінанти здоров’я; захищати здоров’я працівників; забезпечувати належне задоволення медичних потреб найбільш уразливих груп населення; передбачати та вирішувати питання впливу державних та комерційних інвестицій на здоров’я населення.
 • Співпрацювати із зовнішніми партнерами для сприяння більшій гармонізації та узгодженості з національними політиками у сфері охорони здоров’я.

Пакет реабілітаційних заходів (PRI) розроблений для підтримки міністерств охорони здоров’я у плануванні, бюджетуванні та інтеграції реабілітаційних заходів у системи охорони здоров’я.(3)

Структура керування( редагувати | редагувати джерело )

Відповідно до моделі системи охорони здоров’я ВООЗ (2007), структура керування базується на основних незалежних структурних елементах, які перекривають один одного.(4)

 1. Надання послуг є результатом або сприймається як якість системи охорони здоров’я,
 2. Людські ресурси, медичні технології, інформація/збір даних та фінансування формують вхідні ресурси системи охорони здоров’я,
 3. І люди, оскільки керування включає в себе нагляд за всією системою охорони здоров’я, воно пронизує всі інші структурні елементи, а рушійною силою є люди та cуб’єкти системи.

Стратегічне бачення та розробка стратегії, участь та орієнтація на консенсус можуть розглядатися більш умовно як вхідні дані для процесу керування; всі вони взаємопов’язані в рамках структурних елементів керування, є динамічними та взаємозамінними. (4)

 • Стратегічне бачення та використання прозорої інформації керівниками є важливими факторами належного керування системою охорони здоров’я.
 • Добре продумана система повинна посилити інтеграцію, зменшити фрагментацію та дублювання і заохочувати участь усіх зацікавлених сторін, як державних, так і недержавних (таких як групи громадян, фармацевтичні компанії, страхові компанії), у розробці стратегії. Літературні джерела свідчать про необхідність повноцінної участі людей з обмеженнями життєдіяльності в процесі формування стратегії. Участь може бути посилена шляхом підтримки доступу до досліджень, статистичної інформації, навчання для людей з обмеженнями життєдіяльності. Керування у сфері охорони здоров’я можна оцінити за допомогою визначальних факторів керування, які вимірюють наявність процедури, нормативних актів, стратегії або закону. Індикатор ефективності керування оцінює виконання правил або стратегій, це робиться за допомогою таких опитувань, як Public Expenditure Tracking Surveys, Exit Interviews (опитування щодо відстеження державних витрат, інтерв’ю на виході з проекту).
 • Консенсус слід шукати тоді, коли голоси численних зацікавлених сторін відрізняються і не є однорідними.

Боротьба з корупцією, прозорість та підзвітність – це процеси керування.(4)

 • Щоб забезпечити дотримання правил, належне керування системою охорони здоров’я повинно передбачати підзвітність. Це передбачає відповідальність державних службовців/надавачів послуг за процеси та результати, а також застосування санкцій у разі недосягнення визначеного результату.
 • Чіткі цілі повинні ґрунтуватися на участі відповідних зацікавлених сторін, особливо з вразливих груп або тих, хто має менше влади, щоб впливати на політику, розробляти прозору стратегію та сприяти підзвітності, тим самим зменшуючи ризик корупції.

Політичний пріоритет( редагувати | редагувати джерело )

Щоб збільшити попит на реабілітацію, реабілітація має стати політичним пріоритетом. Ініціативи мають більше шансів отримати політичну підтримку, якщо вони поділяють певні риси в кожній категорії: сила суб’єктів, вплив ідей, характер політичного контексту та характеристики самого питання. Вони складають основу нашої концепції щодо детермінант політичних пріоритетів для глобальних ініціатив. Представники різних груп зацікавлених сторін реабілітації повинні зібратися разом і обговорити свій внесок у перетворення реабілітації на політичну партію. Від цього залежить глобальний політичний пріоритет: (5)

Сила суб’єкта( редагувати | редагувати джерело )

Політичні спільноти – це мережа осіб або організацій, які діють на глобальному рівні та об’єднані спільним інтересом до певної проблеми.(6) Наприклад, видатні лідери НУО, урядовці, члени агенцій ООН. Політичні спільноти допомагають привернути увагу політичних лідерів до вирішення проблем. Поява авторитетних лідерів, яких підтримує громада, сприяє згуртованості та задає напрямок ініціативі. Важливо мати сильні керівні інституції – організації або координаційні механізми з мандатом на керівництво ініціативою. Ініціативи мають більше шансів отримати політичну підтримку, якщо вони пов’язані з низовими організаціями громадянського суспільства, щоб привернути увагу світової спільноти до проблем, а не обмежуватися лише окремими учасниками глобальної політики.(6) Сильна згуртованість зацікавлених сторін та лідерство в рамках реабілітації мають вирішальне значення. У ній задіяні різні професії та підгалузі, і в результаті керування реабілітацією значно дезінтегроване. Для зміцнення реабілітаційного сектору в цілому важливо прийняти нашу різноманітність, створити культуру згуртованості та сформувати спільну реабілітаційну ідентичність.(5)

Ідеї(edit | edit source)

Ідеї формують політичну підтримку ініціатив. Це спосіб, у який суб’єкти розуміють і представляють проблему, і він залежить від того, наскільки політична спільнота погоджується з визначенням, причинами та шляхами вирішення проблеми, а також від публічного представлення проблеми таким чином, щоб вона резонувала із зовнішньою аудиторією, особливо з політичними лідерами, які контролюють ресурси.(6) Реабілітація через ідеї потребує згуртованого єдиного наративу, як всередині реабілітаційної спільноти, так і з зовнішніми партнерами. Незважаючи на професію, умови або спеціалізацію, всі учасники реабілітації мають спільну мету – оптимізувати функціонування.

Політичні контексти( редагувати | редагувати джерело )

Політичний контекст – це середовище, в якому діють суб’єкти. Політичні моменти – це коли глобальні умови сприяють вирішенню певного питання, надаючи адвокатам можливість впливати на тих, хто приймає рішення. Світовій реабілітаційній спільноті необхідно шукати політичні вікна, визначати чинники в системі, якими можна скористатися. Реабілітація вже є невід’ємною частиною універсального охоплення послугами охорони здоров’я, а отже, ширшої Цілі сталого розвитку 3, і має ключове значення для забезпечення здорового життя та благополуччя для всіх у будь-якому віці. Таким чином, реабілітація добре позиціонується в більш широкому порядку денному охорони здоров’я та розвитку, і це політичне вікно необхідно використовувати. (5)(6)

Характеристики теми( редагувати | редагувати джерело )

Вона стосується особливостей реабілітації, і її актуальність полягає в глобальному контексті охорони здоров’я. Для підвищення обізнаності та адвокації важливості реабілітації, реабілітаційна сфера в цілому потребує потужної доказової бази. Це передбачає відповідні та достовірні показники реабілітації, дані про функціонування, інтеграцію реабілітації в ширшу інформаційну систему охорони здоров’я, докази ефективних реабілітаційних втручань та сильне економічне обґрунтування інвестицій.(5)

Поточні пріоритети охорони здоров’я( редагувати | редагувати джерело )

Політика “Здоров’я 2020” базується на чотирьох пріоритетних напрямках політичної діяльності:(7)

 • інвестувати в здоров’я через підхід, орієнтований на здоров’я протягом усього життя, та розширювати можливості людей;
 • вирішення основних проблем охорони здоров’я в регіоні, пов’язаних з неінфекційними та інфекційними захворюваннями;
 • зміцнення систем охорони здоров’я, орієнтованих на людину, потенціалу громадського здоров’я та готовності до надзвичайних ситуацій, епідеміологічного нагляду та реагування; і
 • створення стійких громад та сприятливого середовища.

Стратегія “Здоров’я-2020” визнає, що успішні уряди можуть досягти реального покращення здоров’я населення, якщо вони працюватимуть на всіх рівнях влади над досягненням двох взаємопов’язаних стратегічних цілей:

 1. покращення здоров’я для всіх та зменшення нерівності у сфері охорони здоров’я,
 2. вдосконалення лідерства та керування за участі громадськості в інтересах охорони здоров’я (2)

Однак, глобальні потреби в реабілітації продовжують залишатися незадоволеними через численні фактори, в тому числі:(8)

 • Відсутність пріоритетів, фінансування, політики та планів реабілітації на національному рівні
 • Відсутність доступних реабілітаційних послуг за межами міст та тривалий час очікування
 • Високі витрати з власної кишені та відсутність або недостатнє фінансування
 • Брак кваліфікованих фахівців з реабілітації: у багатьох країнах з низьким і середнім рівнем доходу на 1 мільйон населення припадає менше 10 кваліфікованих спеціалістів.
 • Брак ресурсів, у тому числі допоміжних засобів, обладнання та витратних матеріалів
 • Потреба в додаткових дослідженнях та даних про реабілітацію
 • Неефективні та недостатньо використовувані шляхи направлення на реабілітацію

У всьому світі зростає потреба в реабілітації; більше половини людей, які живуть у деяких країнах з низьким і середнім рівнем доходу, потребують реабілітаційних послуг, але не мають доступу до них. Пандемія COVID-19 призвела до нового зростання потреб у реабілітації, а також спричинила серйозні перебої в роботі існуючих реабілітаційних служб у 60-70% країн світу.(8)

Реабілітаційна політика та плани( редагувати | редагувати джерело )

Конвенція Організації Об’єднаних Націй про права осіб з інвалідністю( редагувати | редагувати джерело )

Конвенція Організації Об’єднаних Націй про права осіб з інвалідністю (UNCRPD) – це міжнародний документ, спрямований на захист прав і гідності людей з інвалідністю. Конвенція написана в парадигмі, що люди з обмеженнями життєдіяльності – це не пасивні отримувачі медичної допомоги та благодійності, а автономні особистості, які мають право на активну участь у житті суспільства.(9) Ця угода відрізняється від інших міжнародних документів, пов’язаних з правами людей з обмеженнями життєдіяльності, тим, що в разі ратифікації його положення стають юридично обов’язковими.

Прийнята у 2006 році, Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю має на меті заохочувати, захищати і забезпечувати повне і рівне здійснення всіх прав людини та основних свобод усіма особам з інвалідністю, а також сприяти повазі до їхньої гідності. В основі Конвенції лежать вісім керівних принципів; (10)(11)

 1. Повага до гідності, притаманної людині, індивідуальної автономії, включаючи свободу робити власний вибір, та незалежності особи;
 2. Недискримінація;
 3. Повноцінна та ефективна участь і залучення до життя суспільства;
 4. Повага до відмінностей і прийняття людей з обмеженнями життєдіяльності як частини людського розмаїття і людства;
 5. Рівність можливостей;
 6. Доступність;
 7. Рівність між чоловіками та жінками;
 8. Повага до здібностей дітей з обмеженнями життєдіяльності, що розвиваються, та повага до права дітей з обмеженнями життєдіяльності на збереження своєї ідентичності.

Стаття 25 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю закріплює право людей з обмеженнями життєдіяльності на найвищий рівень медичної допомоги без дискримінації, що включає загальну медичну допомогу, а також спеціалізовані послуги, такі як реабілітація.(10)

Стаття 26 стосується абілітації та реабілітації. Вона передбачає, що уряди повинні вживати заходів для того, щоб люди з інвалідністю могли досягти і підтримувати максимальну незалежність і повну інтеграцію та участь у всіх аспектах життя. Для досягнення цієї мети вона вимагає, щоб держави зобов’язалися: (10)

 1. Організувати, посилити та розширити комплексні послуги з абілітації та реабілітації.
 2. Сприяти розвитку початкової та безперервної освіти для реабілітаційних фахівців та персоналу.
 3. Сприяти доступності, обізнаності та використанню допоміжних засобів і технологій для людей з обмеженнями життєдіяльності.

Дізнайтеся більше про Конвенцію ООН про права людей з інвалідністю тут або отримайте доступ до оригінального тексту тут.

WHO Global Disability Action Plan 2014-2021( edit | edit source )

Глобальний план дій ВООЗ на 2014-2021 рр. з підтримки і реабілітації людей з обмеженням життєдіяльності є важливим кроком на шляху до забезпечення здоров’я, благополуччя та прав людини для людей з обмеженнями життєдіяльності. План дій був схвалений державами-членами ВООЗ у 2014 році і закликає їх усунути бар’єри та покращити доступ до медичних послуг і програм; посилити та розширити реабілітацію, допоміжні пристрої та послуги підтримки, а також реабілітацію на рівні громади; покращити збірактуальних і порівняльних на міжнародному рівні даних про обмеженням життєдіяльності, а також дослідження з питань обмежень життєдіяльності та пов’язаних з нею послуг. Досягнення цілей плану дій дозволяє людям з обмеженням життєдіяльності краще реалізовувати свої прагнення в усіх аспектах життя.

Цілі сталого розвитку( редагувати | редагувати джерело )

17 Цілей сталого розвитку (ЦСР), також відомих як Глобальні цілі, є частиною Порядку денного сталого розвитку до 2030 року.(12) Починаючи з впровадження у 2015 році, цілі в цілому спрямовані на “мобілізацію зусиль, спрямованих на подолання всіх форм бідності, боротьбу з нерівністю та зміною клімату, забезпечуючи при цьому, щоб ніхто не залишився осторонь”.(12)

Поняття сталого розвитку вперше було визначено у звіті Brundtland Commission’sНаше спільне майбутнє ” у 1987 році. Вона представила нову концепцію розвитку, “Глобальний порядок денний змін”, який повинен “забезпечити задоволення потреб сьогодення, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби”.(13) Це стало дуже успішним підходом, який на міжнародному рівні вплинув на економічні, соціальні проблеми та проблеми середовища.(14) Останнім результатом є Порядок денний сталого розвитку до 2030 року, який був розроблений після Конференції Ріо+20 у 2012 році та прийнятий світовими лідерами на саміті ООН у вересні 2015 року (Нью-Йорк).(12)(15) Цілі розвитку тисячоліття були попередниками ЦСР.(16) Однак ЦСР йдуть далі, ніж Цілі розвитку тисячоліття, і спрямовані не лише на країни з низьким рівнем доходу, а й на всі країни.(12)

Figure.1 Sustainable Development Goals

Реабілітація 2030( редагувати | редагувати джерело )

Реабілітація 2030 (17) заклик до дій щодо розширення масштабів реабілітації, щоб країни були готові задовольнити зростаючі потреби населення до 2030 року, був оприлюднений у лютому 2017 року.(18) Ініціатива привертає увагу до глибоко незадоволеної потреби в реабілітації в усьому світі та підкреслює важливість зміцнення систем охорони здоров’я для забезпечення реабілітації. Згідно з визначенням ВООЗ, реабілітація є однією з якісних послуг охорони здоров’я, які повинні бути включені до універсального медичного страхування, щоб усі люди могли отримати доступ до якісних реабілітаційних послуг, не побоюючись фінансових труднощів. Вона зосереджується на скоординованих діях усіх зацікавлених сторін, спрямованих на покращення реабілітаційного лідерства, політичної підтримки та інвестицій; інтеграцію реабілітації в системи охорони здоров’я та готовності до надзвичайних ситуацій; збільшення високоякісного реабілітаційного персоналу та послуг; розбудову міцних партнерств та покращення збору даних про реабілітацію та дослідницького потенціалу. З моменту першого заклику ВООЗ підтримало близько 20 країн у зміцненні систем охорони здоров’я для надання більш якісних реабілітаційних послуг. Нижче наведено рекомендації щодо посилення реабілітації в системі охорони здоров’я: (19)

Інтегрувати реабілітацію в систему охорони здоров’я:( редагувати | редагувати джерело )

 • Ефективна інтеграція реабілітації потребує чіткого визначення та ефективного управління. У більшості ситуацій Міністерство охорони здоров’я є найбільш підходящим відомством для управління реабілітацією, яке має тісні зв’язки з іншими відповідними секторами, такими як соціальний захист, освіта та праця.

Інтегрувати реабілітаційні послуги в первинну, вторинну та третинну ланки системи охорони здоров’я та між ними( редагувати | редагувати джерело )

 • Для визначення потреб та ефективного безперервного догляду протягом усього періоду одужання людини, реабілітація необхідна на всіх рівнях. Стандартизовані шляхи перенаправлення та інші механізми координації між рівнями допомагають забезпечити належну передачу медичної допомоги для досягнення оптимальних результатів.

Забезпечити наявність у лікарнях спеціалізованих реабілітаційних відділень для стаціонарних пацієнтів зі складними потребами( редагувати | відредагувати джерело )

 • Спеціалізовані реабілітаційні відділення можуть забезпечити інтенсивні, вузькоспеціалізовані втручання для відновлення функціонування пацієнтів зі складними реабілітаційними потребами – у випадках ампутації нижніх кінцівок, травми спинного мозку, інсульту, а також при догляді за людьми похилого віку. Створення або розширення спеціалізованих реабілітаційних відділень має ґрунтуватися на контексті системи охорони здоров’я, зокрема на наявності реабілітаційного персоналу та фінансування.

Забезпечити доступність реабілітаційних послуг як на рівні громади, так і в лікарні( редагувати | редагувати джерело )

 • Реабілітація як у стаціонарі, так і в громаді необхідна для забезпечення своєчасного втручання та доступу до послуг. Реабілітація в умовах стаціонару дає можливість раннього втручання, що прискорює одужання, оптимізує результати та сприяє плавній і своєчасній виписці. Багато людей потребують реабілітації після виписки з лікарні, в той час як інші користувачі можуть потребувати послуг виключно в громаді. Люди з порушеннями розвитку, сенсорними або когнітивними розладами можуть отримати користь від довготривалих втручань, які часто найкраще здійснювати вдома, в школі або на робочому місці.

Забезпечити наявність мультидисциплінарного реабілітаційного персоналу( редагувати | редагувати джерело )

 • Мультидисциплінарний персонал забезпечить задоволення потреб населення в реабілітації. Ці втручання ефективні в лікуванні багатьох хронічних, складних або важких станів, які можуть суттєво впливати на різні сфери функціонування (зір, комунікацію, мобільність і пізнання). Оскільки реабілітаційні дисципліни потребують різних навичок, мультидисциплінарний персонал може значно підвищити якість догляду та покращити результати лікування. Таким чином, довгострокові інвестиції в освіту, розвиток і утримання мультидисциплінарних реабілітаційних кадрів повинні бути враховані в плануванні та бюджетах сектору охорони здоров’я.

Забезпечити виділення фінансових ресурсів на реабілітаційні послуги( редагувати | редагувати джерело )

 • Надання послуг суттєво залежить від того, як системи охорони здоров’я розподіляють фінансові ресурси, тому існує потреба у виділенні спеціальних бюджетів на реабілітаційні послуги. Виділення ресурсів на реабілітацію може підвищити як доступність, так і якість реабілітаційних послуг, а також мінімізувати витрати з власної кишені, які є суттєвою перешкодою для користування послугами.

Забезпечити покриття реабілітаційних послуг медичним страхуванням( редагувати | редагувати джерело )

 • Доступ до реабілітаційних послуг збільшується, коли медичне страхування включає реабілітацію. Оскільки медичне страхування захищає лише меншість населення в багатьох частинах світу, цей механізм фінансового захисту повинен бути частиною ширших ініціатив, спрямованих на підвищення доступності реабілітаційних послуг.

Впроваджувати політику фінансування та закупівель, яка забезпечує доступність допоміжних засобів для всіх, хто їх потребує( редагувати | редагувати джерело )

 • Допоміжні засоби, такі як пристрої для пересування, слухові апарати та білі тростини, відіграють важливу роль у покращенні функціонування та підвищенні рівня незалежності та участі.
 • Дослідження показує, що в Західному регіоні Сьєрра-Леоне існує багато бар’єрів як для доступу, так і для надання послуг з реабілітації людей з ампутаціями, і рекомендує уряду переглянути свої зусилля щодо впровадження прогресивної політики у сфері обмеження життєдіяльності, яка сприятиме покращенню послуг з реабілітації людей з ампутаціями. Для покращення надання послуг необхідно збільшити фінансування та запровадити місцеві навчальні програми.(20)

Друга конференція Глобальна реабілітація 2030( редагувати | редагувати джерело )

Через два роки після запуску програми “Реабілітація 2030”, в липні 2019 року в штаб-квартирі ВООЗ у Женеві відбулася Друга конференція “Глобальна реабілітація 2030”, щоб підбити підсумки досягнутого прогресу та колективно спланувати наступні кроки для подальшого просування глобального порядку денного в галузі реабілітації.(5) Понад 260 зацікавлених сторін у сфері реабілітації з 65 країн, включаючи держави-члени, установи ООН, громадянське суспільство, професійні організації, наукові кола, експертів з реабілітації та групи користувачів, взяли участь у заході та поділилися особистими історіями та даними про функціонування. На зустрічі наголошувалося: (5)

 • важливість “функціонування” як третього показника здоров’я ВООЗ поряд зі смертністю та захворюваністю, підкреслюючи центральну роль, яку відіграє реабілітація в оптимізації функціонування.
 • необхідність зміцнення систем охорони здоров’я в цілому та первинної медичної допомоги зокрема, щоб охопити всіх людей, які її потребують. Зусилля мають бути спрямовані на зміцнення системи охорони здоров’я в цілому.
 • необхідність інтеграції реабілітації в загальне медичне страхування для того, щоб реабілітація могла повністю розкрити свій потенціал, оскільки вона визнала загальне медичне страхування засобом забезпечення того, щоб кожен, хто потребує реабілітації, отримував якісні послуги для оптимізації та підтримання свого функціонування в повсякденному житті.
 • розвиток механізмів фінансування охорони здоров’я та пакетів послуг, потенціалу медичних кадрів та інформаційних систем охорони здоров’я в країнах
 • прискорення дій на рівні країн за допомогою ключових ресурсів ВООЗ
 • запуск інструменту “Реабілітація в системах охорони здоров’я: керівництво до дії”, що допомагає країнам визначити пріоритети та розробити стратегічний план для підвищення якості, доступності та ефективності реабілітаційних послуг. Процес складається з чотирьох етапів: оцінка ситуації, розробка плану реабілітації та стратегічного плану, налагодження процесу моніторингу та огляду реабілітації, а також реалізація плану реабілітації.

AT 2030 (Допоміжні технології 2030)( edit | edit source )

Всесвітня організація охорони здоров’я визначає допоміжні технології як “застосування систематизованих знань і навичок, пов’язаних з допоміжними засобами, включаючи системи та послуги”. Допоміжні засоби це “будь-який зовнішній продукт (включаючи пристрої, обладнання, інструменти або програмне забезпечення)… основною метою якого є підтримання або покращення функціонування та незалежності людини і, таким чином, сприяння її добробуту”.(21) Простіше кажучи, допоміжні засоби – це засоби, а допоміжні технології – це вся екосистема, необхідна для їх безпечного та ефективного надання та використання. За оцінками, до 2050 року два мільярди людей отримають користь від допоміжних технологій, але 90% не матимуть доступу до них. Відсутність доступу до допоміжних технологій призводить до того, що дітям відмовляють в освіті, дорослих виключають з роботи та сімейного життя, а літнім людям забороняють брати участь у житті своїх громад.

Програма AT2030, спрямована на створення недорогих, масових допоміжних технологій, що змінюють життя для всіх, була започаткована в липні 2018 року на Глобальному саміті з питань обмежень життєдіяльності в Лондоні і є частиною програми вартістю 20 мільйонів фунтів стерлінгів, що фінансується Міністерством закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку. Завдяки партнерській співпраці з GDI HUB, World Health Organisation Clinton Health Access Initiative, Leonard Cheshire та іншими ключовими організаціями, такими як організації людей з обмеженнями життєдіяльності, AT 2030 сподівається трансформувати доступ до допоміжних технологій, що змінюють життя, таких як крісла колісні, протези, слухові апарати, окуляри та цифрові допоміжні пристрої, створюючи партнерства з приватним сектором для створення та формування ринків, випробовуючи інноваційні підходи та підтримуючи “те, що спрацьовує”, щоб доставити допоміжні технології для тих, хто їх найбільше потребує.

28 березня 2019 року Minister of State з питань міжнародного розвитку Lord Bates оголосив, що UK AID від британського уряду подвоює свої інвестиції у флагманську програму AT 2030 з 10 мільйонів фунтів стерлінгів до 19,8 мільйона фунтів стерлінгів. Це буде на 100% забезпечено приватним сектором, урядами країн, академічними установами, неурядовими організаціями та іншими партнерами.

Протягом п’яти років AT2030 перевірятиме, “що працює” для покращення доступу до АТ, а також інвестуватиме та підтримуватиме рішення для масштабування з акцентом на інноваційних продуктах, нових моделях обслуговування та глобальній підтримці потенціалу. Програма охопить 9 мільйонів людей безпосередньо та ще 6 мільйонів опосередковано, щоб дати можливість реалізувати свій потенціал протягом усього життя завдяки допоміжним технологіям, що змінюють життя. AT2030 працюватиме над цим, розвиваючи партнерства, які руйнують і долають традиційні бар’єри для доступу до допоміжних технологій. Об’єднуючи партнерів, які традиційно не працюють разом, у тому числі людей, які раніше не працювали у сфері допоміжних технологій, ми розуміємо, що на нас чекають складні дискусії. Однак ця взаємодія вже почала приносити дивіденди: нове мислення та підходи тестуються у більш ніж десяти країнах.

Саме на досягнення таких цілей спрямована програма AT 2030:

 • Прискорити доступ до допоміжних технологій, вирішуючи питання попиту та пропозиції для розширення ринків допоміжних технологій
 • Координувати докази для розуміння цінності, впливу та економіки допоміжних технологій
 • Покращення доступу до нових технологій з акцентом на створення інноваційної екосистеми
 • Тестуйте методології формування ринку
 • Забезпечити набір глобальних орієнтирів і стандартів для допоміжних технологій шляхом створення інтегрованої моделі надання послуг, яка має на меті відкрити доступ до ринку.
 • Розбудова потенціалу для існуючих заходів під керівництвом громади шляхом проведення досліджень у неформальних поселеннях

Висновок(edit | edit source)

Для збільшення обсягу реабілітаційних послуг у всьому світі реабілітаційна спільнота повинна зосередитися на наступних питаннях: (5) послідовному зборі інформації про функціонування, щоб можна було планувати політику в галузі охорони здоров’я. Дослідники, редактори журналів та експерти Центрів співробітництва ВООЗ повинні сприяти збору даних про функціонування та просуватися в напрямку досліджень у системах охорони здоров’я.

Політичні зобов’язання та інвестиції в реабілітацію, допоміжні технології та зацікавлені сторони відіграють важливу роль у просуванні реабілітаційного порядку денного. Тепер відповідальність лежить на державах-членах і ключових зацікавлених сторонах у сфері реабілітації, які повинні забезпечити, щоб реабілітація і доступ до допоміжних технологій міцно увійшли в основний порядок денний охорони здоров’я і стали пріоритетом у їхніх країнах і регіонах. Порядок денний “Реабілітація 2030” та “АT 2030” проклали шлях для цього процесу.

Зміцнення систем охорони здоров’я та інтеграція реабілітації на всіх рівнях надання послуг, включаючи доступ до допоміжних технологій, має вирішальне значення, особливо на рівні первинної медичної допомоги. Фахівці з реабілітації повинні посилити свою співпрацю та об’єднати зусилля для того, щоб реабілітація стала єдиною професійною галуззю. Організації, що надають послуги, та організації конкретних медичних спеціальностей повинні сприяти зміцненню системи охорони здоров’я для реабілітації.

Ресурси(edit | edit source)

Всесвітня організація охорони здоров’я( редагувати | редагувати джерело )

Реабілітація 2030( редагувати | редагувати джерело )

AT 2030( edit | edit source )

Відповідні статті( редагувати | редагувати джерело )

Посилання(edit | edit source)

 1. 1.0 1.1 McVeigh J, MacLachlan M, Gilmore B, McClean C, Eide AH, Mannan H, Geiser P, Duttine A, Mji G, McAuliffe E, Sprunt B. Promoting good policy for leadership and governance of health related rehabilitation: a realist synthesis. Globalization and Health. 2016 Dec;12(1):1-8.
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 EVERYBODY’S BUSINESS Strengthening Health systems to improve Health Outcomes WHO’s Frame Work for Action
 3. Rauch A, Negrini S, Cieza A. Toward strengthening rehabilitation in health systems: methods used to develop a WHO package of rehabilitation interventions. Archives of physical medicine and rehabilitation. 2019 Nov 1;100(11):2205-11.
 4. 4.0 4.1 4.2 Mikkelsen-Lopez I, Wyss K, de Savigny D. An approach to addressing governance from a health system framework perspective. BMC international health and human rights. 2011 Dec;11(1):1-1.
 5. 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 World Health Organisation. Rehabilitation 2030 Meeting Report 8 – 9 July 2019. Available from: https://www.who.int/docs/default-source/documents/health-topics/rehabilitation/2nd-rehab2030-meeting/rehab2030-2ndmeeting-report.pdf?sfvrsn=bc6402fb_5 (accessed 2 Feb 2021).
 6. 6.0 6.1 6.2 6.3 Shiffman J, Smith S. Generation of political priority for global health initiatives: a framework and case study of maternal mortality. The lancet. 2007 Oct 13;370(9595):1370-9.
 7. Health 2020: a European policy framework supporting action across government and society for health and well-being. Copenhagen: World Health Organization Regional Officie for Europe. 2012 Sep
 8. 8.0 8.1 World Health Organisation. Rehabilitation. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/rehabilitation (accessed on 12 Jan 2021)
 9. United Nations, Division for Social Policy and Development Disability. The convention in brief. Accessed May 8, 2018:
 10. 10.0 10.1 10.2 United Nations. Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD): Guiding Principles of the Convention. United Nations DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS. https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/guiding-principles-of-the-convention.html
 11. 11. #Envision2030: 17 goals to transform the world for persons with disabilities. United Nations DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS. https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030.html.
 12. 12.0 12.1 12.2 12.3 United Nations. The Sustainable Development Agenda. 2017 (cited 2017 07.12.); Available from: http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/.
 13. World Commision on Environmnet and Development, Our Common Future. 1987.
 14. United Nations Economic Commission for Europe. Sustainable Development – concept and action. 2017 (cited 2017 07.12.); Available from: http://www.unece.org/oes/nutshell/2004-2005/focus_sustainable_development.html. .
 15. United Nations. United Nations Sustainable Development Summit 2015. 2017 (cited 2017 07.12.); Available from: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/summit.
 16. United Nations. Sustainable Development. 2017 (cited 2017 07.12.); Available from: https://sustainabledevelopment.un.org/resourcelibrary.
 17. World Health Organisation. Rehabilitation 2030 Initiative. Available from: https://www.who.int/initiatives/rehabilitation-2030 (accessed 2 Feb 2021).
 18. World Health Organisation. Rehabilitation 2030 A Call for Action Meeting Report Feb 6 – 7 2017. Available from: https://www.who.int/disabilities/care/Rehab2030MeetingReport2.pdf?ua=1 (accessed 2 Feb 2021).
 19. World Health Organisation. Rehabilitation in Health Systems Booklet. Available from:https://www.who.int/disabilities/brochure_EN_2.pdf?ua=1 (accessed 2 Jan 2021).
 20. Allen AP, Bolton WS, Jalloh MB, Halpin SJ, Jayne DG, Scott JD. Barriers to accessing and providing rehabilitation after a lower limb amputation in Sierra Leone–a multidisciplinary patient and service provider perspective. Disability and Rehabilitation. 2020 Nov 11:1-8.
 21. World Health Organisation. Priority Assistive Products List Available from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/207694/WHO_EMP_PHI_2016.01_eng.pdf?sequence=1 (accessed 30/06/2021)


Професійний розвиток вашою мовою

Приєднуйтесь до нашої міжнародної спільноти та беріть участь в онлайн курсах для фахівців з реабілітації.

Переглянути доступні курси