Реабілітаційні втручання

Вступ(edit|edit source)

Якщо розглядати визначення реабілітації як “комплекс заходів, що допомагають особам, які мають або можуть мати інвалідність, досягти та підтримувати оптимальне функціонування у взаємодії з навколишнім середовищем”, то реабілітація фактично складається з декількох компонентів або “втручань”, спрямованих на вирішення проблем, пов’язаних з усіма доменами Міжнародної класифікації функціонування, інвалідності та здоров’я (МКФ) Всесвітньої організації охорони здоров’я, включно з функціями та структурами організму, здатністю до активності, виконанням активності, участю, чинниками навколишнього середовища та особистісними чинниками.(1)

Більшість людей, які беруть участь у реабілітації, потребують втручань, спрямованих на один, багато або всі компоненти МКФ, які сприяють зниженню функціонування, із головною метою реабілітації – використовувати відповідні втручання, які дозволяють людині оптимізувати свої функції.(1) З огляду на це, люди зі станом здоров’я або травмами можуть потребувати реабілітації в різні моменти часу протягом усього свого життя. Час і вид втручань, які обирає фахівець з реабілітації, значною мірою залежать від кількох чинників, серед яких: етіологія і тяжкість стану здоров’я людини; прогноз; те, як стан людини впливає на її здатність функціонувати в навколишньому середовищі; а також визначені особисті завдання людини і те, чого вона хоче досягти в результаті реабілітаційного процесу.

Орієнтованість на результат( edit | edit source )

Постановка завдань у реабілітації формує основу для вибору реабілітаційних втручань, які можуть включати завдання, пов’язані з мобільністю, самообслуговуванням, спілкуванням і пізнанням, а також з більш конкретними видами активності, пов’язаними з грою, освітою, роботою, працевлаштуванням, соціалізацією та якістю життя. Різні реабілітаційні установи можуть відрізнятися за своїми можливостями забезпечити певну інтенсивність терапії, а сама реабілітація може відрізнятися за своєю інтенсивністю, яка зазвичай вимірюється частотою і тривалістю окремих втручань або терапевтичних сеансів. Вибір реабілітаційних втручань та інтенсивності реабілітації завжди повинен ґрунтуватися на індивідуальних потребах пацієнта, які повинні враховувати його толерантність до терапевтичних заходів. Що ще важливіше, реабілітаційні втручання повинні бути загалом орієнтовані на результат, тобто завдання реабілітації розробляються для досягнення конкретного результату, який ґрунтується на наступних п’яти широких сферах:

 • Попередження втрати функції
 • Уповільнення темпів втрати функцій
 • Поліпшення або відновлення функції
 • Компенсація втрати функції (компенсаторні стратегії)
 • Підтримання поточної функції

Роль реабілітаційних втручань( edit | edit source )

Реабілітаційне втручання надається у всьому спектрі медичних закладів, включно з первинним рівнем медичної допомоги, в умовах стаціонару (під час стаціонарного лікування або за амбулаторним скеруванням) або в умовах громади. Широта реабілітації означає, що ціла низка організацій може зробити свій внесок у задоволення індивідуальних потреб людини. Реабілітаційне втручання має важливе значення для подолання таких наслідків: (2)

 • Фізичні або рухові проблеми, такі як порушення моторного контролю; зменшення амплітуди рухів; зниження рівноваги, сили або кардіологічної витривалості; втрата кінцівок; втома; біль або скутість.
 • Сенсорні проблеми, такі як погіршення зору або слуху; втрата або зміна відчуття дотику або руху; біль; труднощі з сенсорною обробкою.
 • Когнітивні або поведінкові проблеми, такі як провали в пам’яті та увазі; труднощі в організації, плануванні та вирішенні проблем.
 • Комунікативні проблеми, такі як труднощі з мовленням, використанням мови для спілкування, розумінням сказаного чи написаного.
 • Психосоціальні та емоційні проблеми, такі як вплив на людину, опікуна та сім’ю, пов’язані з новим станом здоров’я або життям з довготривалим захворюванням. Вони можуть включати стрес, депресію, втрату самосприйняття, а також когнітивні та поведінкові проблеми.
 • Психічні розлади, такі як тривога, депресія, обсесивні/компульсивні розлади, шизофренія, розлади харчової поведінки, посттравматичний стресовий розлад і деменція.
 • Симптоми, що не піддаються медичному поясненню і потребують комплексного підходу для забезпечення найліпшої підтримки як психічного, так і фізичного добробуту.

Класифікація втручань( edit | edit source )

Реабілітаційні втручання надзвичайно різноманітні і, за винятком рідкісних випадків, вимагають залучення багатьох різних медичних і реабілітаційних фахівців і часто перетинають кілька спеціальностей одночасно, що в результаті робить класифікацію реабілітаційних втручань досить складною. Саме ця складність робить класифікацію реабілітаційних втручань непростим завданням, і, як наслідок, досі не існує класифікації, яка була б загальноприйнятою у всіх сферах реабілітації, незважаючи на кілька спроб розробити таку систему класифікації, яка б повністю описувала реабілітаційні втручання.(3)

Levack та Dean окреслили три ключові причини цього:

 1. По-перше, реабілітаційні втручання стосуються не лише самого втручання і того, що робить медичний працівник, але й значною мірою залежать від досвіду і стосунків, а також від того, як медичний працівник взаємодіє з пацієнтом та іншими значущими людьми в його житті. Саме в рамках цих взаємодій реабілітаційні втручання зараз працюють відповідно до того, як пацієнти думають про своє обмеження життєдіяльності, їх мотивації до реабілітації, їх самоефективності і способу їх участі в терапевтичних заходах.(3)
 2. По-друге, більшість реабілітаційних втручань не працюють лише на один компонент або сферу, а скоріше включають низку взаємодіючих компонентів.
  • Приклад: Ерготерапевт може використовувати просте приготування їжі, щоб допомогти людині відновити навички повсякденного життя після інсульту. Хоча основна увага може бути зосереджена на приготуванні їжі, сама активність також включає зміцнення слабких м’язів геміплегічної руки і ноги (стояння на кухні, підняття і використання кухонного приладдя, нахили і дотягування); відновлення рівноваги (стояння і пересування кухнею); серцево-судинні вправи; загартовування і управління втомою; навчання використанню допоміжних технологій допоміжних технологій (допоміжні засоби для пересування і пристосоване кухонне приладдя) і когнітивне перенавчання (дотримання рецептів, безпечне користування духовкою). Паралельно ерготерапевт може використовувати той самий терапевтичний сеанс як можливість надати певну інформацію про природу інсульту і про те, як пристосуватися до втрати функцій після повернення додому, а також надати загальне емоційне консультування і підтримку. Крім того, для подолання різних функціональних обмежень пацієнта можна застосувати спільний підхід, використовуючи те саме завдання, але поєднуючи сеанс з іншим членом його реабілітаційної команди (наприклад, терапевтом мови й мовлення або фізичним терапевтом).(3)
 3. Нарешті, реабілітаційні втручання можуть проводитися в груповому середовищі або індивідуально в широкому діапазоні реабілітаційних умов – від лікарняного середовища до первинної медичної допомоги та умов на рівні громади, таких як дім, робота, місцевий спортзал тощо. Кожен підхід має свої переваги та недоліки, але незалежно від того, в якому середовищі чи в якій структурі проводиться реабілітація, вона завжди повинна бути спрямована на задоволення індивідуальних потреб кожного пацієнта. З огляду на це, вміння адаптувати, модифікувати, створювати і бути гнучкими є життєво важливими навичками, необхідними фахівцям з реабілітації, щоб мати можливість адаптувати втручання і терапевтичні заходи в залежності не тільки від конкретного спектру порушень, які може мати пацієнт, але і від конкретних завдань реабілітації для цієї людини, навколишнього контексту, в якому пацієнт виконує цільові заходи, а також від його особистості та особистих інтересів.(3)
  • Приклад: Спортсмен, який отримав травму передньої хрестоподібної зв’язки, може розпочати ранню реабілітацію індивідуально у клініці фізичної терапії для індивідуального обстеження та лікування. Це також може бути поєднано з груповими заняттями з товаришами по команді в тренажерному залі, де вони тренуються разом, працюючи над своєю власною програмою реабілітації та метою. У міру просування по програмі реабілітації та наближення до повернення до спорту, реабілітація може продовжувати охоплювати як індивідуальні, так і групові та командні заняття, а також тренування на полі або корті для підготовки до повернення до змагань.

Мотивація та прихильність( edit | edit source )

Успіх більшості, якщо не всіх, реабілітаційних втручань повністю залежить від прихильності та залучення людей, які отримують послуги(4). Наприклад, допоміжні технології або силові тренування не мають сенсу, якщо людина не хоче користуватися пристроєм або виконувати вправи. Тому для того, щоб реабілітація була ефективною, потрібен певний рівень мотивації та прихильності пацієнта.(5) Мотивацію у фізичній реабілітації класифікують на три великі групи за такими ознаками:

 1. Мотивація пацієнта як внутрішня особистісна характеристика.
  • Клініцисти можуть вважати, що пацієнти приходять на реабілітацію з певним ступенем внутрішньої мотивації, що коливається від дуже високого до дуже низького. Таким чином, пацієнти з низькою мотивацією, як правило, розглядаються як менш придатні для реабілітації, в той час як пацієнти з високою мотивацією розглядаються як ідеальні кандидати на реабілітацію, і, відповідно, з ними проводять більше часу. (6)
  • Якщо мотивація пацієнта розглядається в першу чергу як продукт внутрішніх особистісних рис, то клініцисти схильні вважати мотивацію чимось, на що вони не можуть вплинути в значній мірі. Дослідження показали, що лікарі по-різному ставляться до пацієнтів залежно від того, наскільки вони вмотивовані чи невмотивовані, віддаючи перевагу більшій взаємодії з тими пацієнтами, які здаються високомотивованими, і менше заохочуючи тих, хто має низьку мотивацію.(7)
 2. Мотивація пацієнта як поведінкова реакція на соціальні та екологічні чинники.
  • У цьому випадку лікарі та медична служба в цілому можуть розглядатися як частина соціального світу пацієнта, а отже, можуть розглядатися як такі, що безпосередньо впливають на рівень його мотивації до участі в реабілітаційних заходах.
  • Таким чином, використання постановки мети може безпосередньо впливати на мотивацію пацієнта через:
   • усвідомлення того, що пацієнт досягає відчутного прогресу в досягненні мети або коли мета досягнута, таким чином, пацієнти стають більш вмотивованими і, як правило, докладають більше зусиль у майбутній реабілітаційній діяльності після досягнення або прогресу в досягненні мети.(7)(8) Аналогічно це може працювати і в зворотному напрямку, коли відсутність прогресування або недосягнення мети може призвести до зневіри і демотивації пацієнта, що знижує ймовірність його подальшої участі в реабілітаційних заходах. “Будь-яка мета або завдання, які визначаються, повинні бути реалістичними і досяжними, оскільки постановка нереалістичних завдань приречена на невдачу, що викликає подальше посилення почуття безнадійності”(9), хоча існує обмежена кількість досліджень, що підтверджують це твердження.
   • підвищення мотивації до реабілітації, коли завдання терапії є особистісно значущими. (7) (10)(11) Чим більш особистісно значущою є мета реабілітації для пацієнта, тим більша ймовірність того, що він братиме участь у заходах, які ведуть до її досягнення. Таким чином, лікарі повинні спочатку визначити “життєву мету” або “загальну мету” пацієнта, щоб переконатися, що завдання, поставлені реабілітаційною командою, чітко узгоджуються з ними.(10)
   • Просто наявність мети може безпосередньо впливати на рівень зусиль, наполегливості та уваги людини до терапевтичних завдань, сприяючи її саморегуляції під час реабілітації. Фактично, люди прагнуть до мети, і просто наявність мети створює точку фокусу для роботи. По суті, сама наявність мети може впливати на поведінку людини ще до того, як вона буде досягнута (або стане досяжною). Докази навіть свідчать про те, що складні завдання спонукають до більших зусиль і продуктивності порівняно з неконкретними або конкретними, легкими завданнями.(12)
 3. Мотивація пацієнта як взаємодія між внутрішніми рисами особистості та соціальними/середовищними чинниками.
  • Насправді в повсякденному житті мотивація і прихильність до реабілітації, безумовно, є більш складним процесом, ніж просто навчання пацієнтів або надання їм більше інформації про те, що вони повинні або не повинні робити, і завжди буде включати в себе як внутрішні особистісні риси, так і соціальні/середовищні чинники. Виділення часу на з’ясування того, що лежить в основі мотивації людей та їхніх очікувань від терапії, може бути дуже інформативним при плануванні правильного реабілітаційного втручання з пацієнтом. Таким чином, дуже важливо, щоб ми, як клініцисти, зрозуміли переконання пацієнта про причину його стану та його очікування щодо одужання, і, за необхідності, допомогли йому знайти більшу відповідність, що є важливою частиною процесу планування реабілітації. (3)

Вибір втручань( edit | edit source )

Рада з медичних досліджень (Medical Research Council, MRC) (13) опублікувала рекомендації щодо досліджень, пов’язаних з розробленням, оцінюванням та впровадженням комплексних втручань для поліпшення здоров’я. Вона рекомендує розглянути наступні п’ять ключових питань у процесі розроблення реабілітаційних втручань, особливо у випадку комплексної медичної допомоги. Хоча настанова призначена, головним чином, для того, щоб допомогти дослідникам вибрати відповідні методи в рамках дослідження, а спонсорам досліджень – зрозуміти обмеження розробки дизайну оцінювання, перші чотири питання також застосовні та актуальні для менеджерів послуг та фахівців з реабілітації, щоб керувати їхнім вибором втручань. (13)

 1. Чи чітко ви розумієте, що ви намагаєтеся зробити, якого результату прагнете досягти і як ви будете впроваджувати зміни?
  • Це стосується як дослідження впливу втручання, так і вибору втручання для використання в нашій повсякденній клінічній практиці як фахівців з реабілітації. Під час розгляду питання про те, які реабілітаційні втручання використовувати, бажання і потреби пацієнта є ключовими, а його реабілітаційні завдання повинні займати центральне місце в тому, чого ми намагаємося досягти за допомогою нашого втручання у виборі того, що ми робимо. Врахування культурних особливостей, потреб і цінностей пацієнта є необхідною навичкою для надання найліпших послуг(14).
 2. Чи має ваше втручання послідовну теоретичну базу, яка була використана для його розроблення?
  • Науково доказова практика (НДП) – це “інтеграція найліпших наукових даних з клінічним досвідом та цінностями пацієнта з урахуванням усіх обставин, пов’язаних з веденням пацієнта, управлінням практикою та прийняттям рішень щодо політики в галузі охорони здоров’я”(15). Фахівці з реабілітації визнають, що використання доказової медицини є ключовим для надання високоякісної допомоги та зменшення невиправданих варіацій у практиці. Знання та навички фахівця з реабілітації є ключовою частиною цього процесу, заснованого на доказах, а особиста сфера практики складається з втручань, що здійснюються ним, які знаходяться в межах його унікальної сукупності знань, де людина має освіту, підготовку та компетентність для виконання цієї діяльності. Використання клінічного прийняття рішень і суджень є ключовим(16). З моменту впровадження науково доказової практики в реабілітації спостерігається значний прогрес у якості медичної допомоги, що надається, а також у результатах терапії пацієнтів.(17)
 3. Чи можете ви повністю описати втручання, щоб його можна було належним чином впровадити для досягнення мети вашого дослідження та відтворити іншими?
  • Хоча це особливо важливо в дослідженнях, щоб дослідження могли бути відтворювані або розвинені в нашій клінічній практиці як фахівців з реабілітації, це також важливо для того, щоб інші реабілітологи, які працюють з пацієнтом, добре розуміли втручання, які використовуються. Це також важливо, якщо реабілітація людини передається іншому члену команди, щоб він міг оцінити і продовжувати надавати і розвивати реабілітаційні втручання, які виявилися ефективними.
 4. Чи свідчать наявні докази про те, що це втручання може бути ефективним або економічно вигідним?
  • Забезпечення того, що ми обираємо реабілітаційні втручання, які є одночасно ефективними та економічно вигідними, може бути дуже важливим, особливо під час вибору та розроблення втручань для використання в умовах обмежених ресурсів. Ми знаємо, що в багатьох випадках існує більше одного втручання, яке може сприяти досягненню конкретної мети, і як клініцисти, ми повинні вміти зважувати наявні варіанти втручань і вибирати їх, враховуючи як ефективність втручання в оптимізації функцій людини, так і фінансові наслідки втручань як для людини (особливо, якщо людина повинна покривати витрати на втручання), так і для реабілітаційної служби.
 5. Чи може він бути реалізований в дослідницьких умовах, і чи може він бути широко впроваджений, якщо результати будуть сприятливими?

Принципи ефективного реабілітаційного втручання( edit | edit source )

Реабілітаційна команда Національної служби охорони здоров’я Англії (Rehabilitation Team within NHS England) розробила документ “Реабілітація – це справа кожного: Принципи та очікування щодо належної реабілітації дорослих” з використанням групових методів консенсусу: (18)

 • осіб та їхніх опікунів (з різними медичними станами та різними реабілітаційними потребами та досвідом)
 • клініцистів, які вважаються експертами (з широким колом фахівців у галузі охорони здоров’я та реабілітації)
 • керівників терапевтичних клінік (що представляють як гострі стани, так і місцеві умови)
 • національних організацій суміжних професійних медичних працівників

На основі цієї роботи було розроблено десять принципів, які описують, як виглядає і відчувається належна практика з точки зору пацієнтів, їхніх опікунів, терапевтів, постачальників послуг і комісарів реабілітаційних послуг, і можуть застосовуватися до будь-якої реабілітаційної послуги, якою користується пацієнт, як для одного, так і для декількох епізодів догляду або втручання.

Принцип 1( edit | edit source )

Оптимізувати фізичний, психічний і соціальний добробут, а також максимізувати результати, незалежність і якість життя як для пацієнтів, так і для їхніх опікунів чи батьків.

Принцип 2( edit | edit source )

Сприяти спільній партнерській роботі між усіма зацікавленими сторонами, включно з волонтерським та громадським секторами, під керівництвом пацієнта, його опікунів та родичів, якщо це необхідно (у тому числі надання обладнання та житла).

Принцип 3( edit | edit source )

Використовувати індивідуалізований, особистісно-орієнтований підхід до постановки мети, розширюючи можливості пацієнта та/або осіб, які здійснюють догляд за ним, здійснювати інформований контроль над своєю реабілітацією (зокрема професійною реабілітацією).

Принцип 4( edit | edit source )

Підтримувати та надавати можливість самоконтролю та вторинної профілактики через освіту та інформування, включно з належним самозверненням.

Принцип 5( edit | edit source )

Проводити раннє та постійне оцінювання та огляд, визначати потреби в реабілітації, надавати відповідні терапевтичні втручання для поліпшення результатів та плавного переходу.

Принцип 6( edit | edit source )

Мати належним чином освічену та навчену команду, здатну використовувати широкий спектр втручань та навичок, які підкріплені надійною доказовою базою.

Принцип 7( edit | edit source )

Надавати орієнтовані на потреби, економічно ефективні та дієві реабілітаційні послуги, використовуючи інтегровані, міжвідомчі шляхи та 7-денні послуги. Спілкування з пацієнтами та про пацієнтів є чітким, делікатним, поважним і надійним.

Принцип 8( edit | edit source )

Мати сильне лідерство та підзвітність з ефективною комунікацією на всіх рівнях.

Принцип 9( edit | edit source )

Обмінюватися передовим досвідом (на місцевому, регіональному, національному та міжнародному рівнях), збирати дані та робити внесок у доказову базу шляхом проведення науково обґрунтованих досліджень, оцінювання та аудиту.

Принцип 10( edit | edit source )

Мати надійні системи вимірювання та моніторингу, які є стандартизованими, послідовними та співставними, що дозволяють проводити інтерпретацію та порівняння на місцевому, регіональному та національному рівнях. Прикладами є:

 • клінічні результати
 • придатність і компетентність
 • культура
 • науково обгрунтовані інструменти
 • чисельність та кваліфікація персоналу
 • участь у національному аудиті
 • зворотній зв’язок з пацієнтами та громадськістю
 • зменшення нерівності
 • стандарт безпеки та якості з можливістю вимірювання відповідності
 • розуміння впливу втручання (клінічні показники результатів, показники результатів, про які повідомляє пацієнт, час очікування, орієнтованість на пацієнта)

Пакети втручань( edit | edit source )

Всесвітня організація охорони здоров’я вважає реабілітацію основною медичною послугою для людей, які мають проблеми зі здоров’ям протягом усього життя та впродовж усього континууму медичної допомоги, таких як діти з порушеннями розвитку, люди з хронічними захворюваннями, люди, які живуть з наслідками травм або люди похилого віку. З огляду на це, життєво важливо, щоб усі країни світу були забезпечені як технічним керівництвом для створення та посилення надання реабілітаційних послуг відповідно до конкретних потреб населення, так і могли визначати та встановлювати пріоритети, які реабілітаційні втручання мають бути інтегровані в систему охорони здоров’я, а також ресурси, необхідні для їх безпечного та ефективного надання.(19)

Таблиця втручань МКФ( edit | edit source )

Таблиця втручань МКФ може полегшити координацію втручань, ролей і ресурсів у мультидисциплінарній команді. Вона надає всебічний огляд усіх завдань втручання, представлених категоріями МКФ, самих втручань і відповідних фахівців з реабілітації, які можуть бути призначені для вирішення кожного завдання втручання. Вона також показує початкову оцінку за МКФ завдань втручання, цільове значення, тобто оцінку за МКФ, яку очікується досягти після втручання, і кінцеве або фінальне значення, тобто оцінку за МКФ під час повторного оцінювання або обстеження. До конкретного завдання втручання може бути призначено більше одного фахівця з реабілітації. На рис. 1 наведено приклад використання таблиці втручань МКФ, включно з переліком залучених членів реабілітаційної команди.

Рисунок 1. Таблиця втручань МФК

Основний пакет втручань( edit | edit source )

Основний пакет втручань, заснований на Міжнародній класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (20) та Міжнародній класифікації медичних втручань, (21) був першою спробою звести реабілітаційні втручання до мінімально необхідного набору послуг, що включає три платформи надання послуг: громада, центри первинного рівня надання медичної допомоги та стаціонарні лікарні.

Втручання не були прив’язані до конкретного діагнозу чи стану, а скоріше були розроблені для використання в контексті багатьох станів здоров’я. Вони також не були всеохоплюючими, оскільки не включали багато важливих доповнень, які зазвичай використовуються в реабілітації, наприклад, призначення ліків. Також не визначено, які саме реабілітаційні спеціальності відповідатимуть за надання втручань, щоб їх можна було застосувати в найширшому діапазоні умов і рівнів кваліфікації реабілітаційного персоналу.(19) Незважаючи на те, що він був орієнтований на умови з обмеженими або низькими ресурсами, країнам з більшою доступністю ресурсів було запропоновано розширити обсяг, якість і доступність втручань, окрім тих основних втручань, які були визначені в цьому пакеті.

Було визначено, що для здійснення багатьох втручань необхідний широкий спектр навичок, які значною мірою залежать від складності потреб людини (наприклад, наявність супутніх захворювань і тяжкість стану здоров’я), а ефективність цих втручань значною мірою залежить від навичок, досвіду та клінічного мислення реабілітологів. Але мінімальною вимогою до всіх втручань є необхідність їх проведення на основі основного стану здоров’я людини, щоб бути максимально ефективними, причому втручання повинні бути ідеально адаптовані до конкретних умов, індивідуальних потреб і завдань, щоб забезпечити оптимальну функцію та участь.(19)

Рис. 2. Базовий пакет: опорно-руховий апарат та кардіореспіраторна система

Рис. 3. Неврологічні та допоміжні засоби з базового пакету

Мал. 4. Наскрізні сфери базового пакету

Комплекс реабілітаційних втручань( edit | edit source )

У рамках заклику до дій “Реабілітація 2030” Всесвітньої організації охорони здоров’я Програма реабілітації ВООЗ розпочала розробляти Пакет реабілітаційних втручань для вирішення деяких ключових питань шляхом надання інформації, необхідної для посилення планування та впровадження реабілітації на національному та субнаціональному рівнях, сприяння інтеграції реабілітації в сектор охорони здоров’я та універсальну систему медичної допомоги для ефективного задоволення потреб населення.(22) Було використано доказовий підхід, який спирається на досвід фахівців з реабілітації, із застосуванням шестиступеневого підходу, що передбачає залучення фахівців з реабілітації та користувачів послуг реабілітації з усіх регіонів світу на всіх стадіях цього процесу, включно з його окремими етапами:

 1. Відбір станів здоров’я, для яких реабілітаційні втручання будуть включені до Пакету реабілітаційних втручань на основі поширеності, пов’язаних з ними рівнів інвалідності та експертної думки;
 2. Визначення реабілітаційних втручань та відповідних доказів для відібраних станів здоров’я з клінічних настанов та оглядів Cochrane;
 3. Експертне погодження щодо включення реабілітаційних втручань до Пакету реабілітаційних втручань;
 4. Опис ресурсів, необхідних для надання відібраних втручань;
 5. Процес експертного оцінювання та
 6. Створення веб-інструменту з відкритим вихідним кодом. Експерти з реабілітації та споживачі з усіх регіонів світу співпрацюватимуть на різних етапах.

Кінцевий ресурс буде у відкритому доступі та міститиме науково обґрунтовані реабілітаційні втручання, що сприятиме інтеграції реабілітаційних втручань на всіх платформах надання послуг, а також задовольнятиме потреби різних цільових аудиторій: Міністерства охорони здоров’я зможуть планувати інтеграцію реабілітаційних втручань у національні системи охорони здоров’я; дослідники зможуть виявляти прогалини в дослідженнях у сфері реабілітації; науковці зможуть розробляти навчальні програми для підготовки фахівців з реабілітації; а надавачі послуг зможуть планувати та впроваджувати конкретні реабілітаційні втручання у своїх реабілітаційних програмах.

Рис. 5. Пакет реабілітаційних втручань ВООЗ – сфери реабілітації

Незважаючи на визнання глобальної потреби в розробленні Пакету реабілітаційних втручань, були також висловлено деяке занепокоєння щодо використання стану здоров’я, а не доменів функціонування, як відправної точки для відбору втручань,(23)що свідчить про зосередження на медичній моделі, а не на соціальній або, що більш важливо, біопсихосоціальній моделі обмеження життєдіяльності. Хоча автори Пакету реабілітаційних втручань ВООЗ припускають, що використання стану здоров’я полегшує пошук доказів для втручань, спрямованих на функціональні сфери, які потім дозволяють визначити обмеження у функціонуванні, таким чином гарантуючи, що остаточний пакет реабілітаційних заходів дозволить використовувати як стан здоров’я, так і функціональні сфери в якості відправних точок.(24)

Створення пакету реабілітації задовольняє не лише потребу в інформації про ефективні реабілітаційні втручання, але й потребу в інформації про ресурси, необхідні для реалізації цих втручань, що допоможе підтримати впровадження реабілітації в рамках систем охорони здоров’я.(22)

Висновок(edit|edit source)

Реабілітаційні втручання завжди слід розглядати як багатовимірні, інтерактивні, експериментальні, комплексні, і як фахівці з реабілітації ми завжди повинні бути гнучкими. Для того, щоб забезпечити особистісно-орієнтований підхід, вибір реабілітаційних втручань і визначення їх пріоритетності має ґрунтуватися на оцінюванні пацієнта і процесі постановки завдань із застосуванням доказового підходу, який завжди враховується під час розроблення будь-якого реабілітаційного плану. З огляду на те, що потреби в реабілітації дуже індивідуальні, фахівці з реабілітації повинні бути відкритими до вивчення нових шляхів втручання і шукати творчі рішення проблем з обмеженням активності та участі, які можуть охоплювати втручання, спрямовані на усунення порушень структури і функцій тіла, але в рівній мірі можуть включати втручання, спрямовані на усунення екологічних бар’єрів, що перешкоджають функціонуванню, або навіть на усунення особистісних чинників, які можуть заважати пацієнтам у досягненні їхніх життєвих завдань. (3)(25)

Процес реабілітації є динамічним і вимагає від медичних працівників активної взаємодії з пацієнтами та їхніми сім’ями у плануванні та впровадженні втручань. Реабілітація – це надання можливостей і вирішення проблем. Фахівці з реабілітації повинні бути творчими та гнучкими у своїй роботі і розробляти надійні плани терапії або втручань, засновані на потребах та уподобаннях людини, але бути здатними коригувати ці плани, якщо початкові стратегії виявляться неефективними або якщо виникнуть інші завдання для реабілітації.

Розробники Пакету реабілітації Всесвітньої організації охорони здоров’я сподіваються і надалі підтримувати це і зміцнювати реабілітацію в системах охорони здоров’я, надаючи додаткову інформацію, яка сприяє впровадженню реабілітаційних втручань, що мають відношення до людей з порушеннями здоров’я, підкріплені доказами прийнятної якості і, що найважливіше, таких, що можуть застосовуватися в умовах будь-якого рівня доходу.(22)

Ресурси(edit|edit source)

World Health Organisation( edit | edit source )

Пакет реабілітаційних втручань

Посилання (edit|edit source)

 1. 1.0 1.1 World Health Organization. World Report on Disability 2011. Geneva: World Health Organization, 2011. Rehabilitation.
 2. NHS England. Commissioning Guidance for Rehabilitation. March 2016.
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Levack, W and Dean, SG, Chapter 4 Processes in Rehabilitation. In: Interprofessional Rehabilitation: A Person-Centred Approach, First Edition. Edited by Sarah G. Dean, Richard J. Siegert and William J. Taylor. John Wiley, 2012. p97-103
 4. Rapolienė, J., Endzelytė, E., Jasevičienė, I. and Savickas, R., 2018. Stroke Patients Motivation Influence on the Effectiveness of Occupational Therapy. Rehabilitation Research and Practice, 2018, pp.1-7.
 5. Nair SP, Panhale VP, Nair N. Perceived barriers to evidence-based practice among Physiotherapy students. J Edu Health Promot 2021;10:17.
 6. Maclean, N. and Pound, P. (2000). A critical review of the concept of patient motivation in the literature on physical rehabilitation. Social Science and Medicine, 50(4), 495–506.
 7. 7.0 7.1 7.2 Maclean, N., Pound, P., Wolfe, C. and Rudd, A. (2002). The concept of patient motivation: a qualitative analysis of stroke professionals’ attitudes. Stroke, 33(2), 444–450.
 8. Schut, H. A. and Stam, H. J. (1994). Goals in rehabilitation teamwork. Disability and Rehabilitation, 16(4), 223–226.
 9. Tripp, S. (1999). Providing psychological support. In: M. Smith (Editor). Rehabilitation in Adult Nursing Practice. Edinburgh: Churchill Livingstone, pp. 105–112.
 10. 10.0 10.1 Nair, K. P. S. (2003). Life goals: the concept and its relevance to rehabilitation. Clinical Rehabilitation, 17, 192–202.
 11. Wade, D. T. (1999). Goal planning in stroke rehabilitation: why? Topics in Stroke Rehabilitation, 6(2), 1–7.
 12. Locke EA, Latham GP. Building a practically useful theory of goal setting and task motivation: A 35-year odyssey. American psychologist. 2002 Sep;57(9):705.
 13. 13.0 13.1 Baird J, Unit ML, Petticrew M, White M. Developing and evaluating complex interventions. Swindon, UK: Medical Research Council. 2006.
 14. WHO (World Health Organization). 2001. International Classification of Functioning, Disability and Health: ICF. Geneva: WHO
 15. Sackett DL, Rosenberg WMC, Gray JAM, Haynes RB, Richardson WS: Evidence based medicine: what it is and what it isn’t. BMJ 1996;312:71-2
 16. WHO (World Health Organization). 2001. International Classification of Functioning, Disability and Health: ICF. Geneva: WHO
 17. Albarqouni L, Hoffmann T, Straus S, Olsen NR, Young T, Ilic D et al. Core Competencies in Evidence-Based Practice for Health Professionals: Consensus Statement Based on a Systematic Review and Delphi Survey. JAMA Netw Open. 2018;1(2):e180281.
 18. NHS England. Commissioning Guidance for Rehabilitation. March 2016
 19. 19.0 19.1 19.2 Mills T., Marks E, Reynolds T, et al. Rehabilitation: Essential along the Continuum of Care. In: Jamison DT, Gelband H, Horton S, et al., editors. Disease Control Priorities: Improving Health and Reducing Poverty. 3rd edition. Washington (DC): The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank; 2017 Nov 27. Chapter 15. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK525298/ doi: 10.1596/978-1-4648-0527-1_ch15
 20. WHO (World Health Organization). 2001. International Classification of Functioning, Disability and Health: ICF. Geneva: WHO
 21. WHO (World Health Organization). 2016c. International Classification of Health Interventions. Geneva: WHO. http://www.who.int/classifications​/ichi/en/.
 22. 22.0 22.1 22.2 Rauch A, Negrini S, Cieza A. Toward strengthening rehabilitation in health systems: methods used to develop a WHO package of rehabilitation interventions. Archives of physical medicine and rehabilitation. 2019 Nov 1;100(11):2205-11.
 23. Kirby RL. WHO Package of Rehabilitation Interventions: Some Concerns About Methodology. Archives of physical medicine and rehabilitation. 2020 Jun 1;101(6):1095.
 24. Alexandra Rauch, Stefano Negrini, Alarcos Cieza, Author Response to “WHO Package of Rehabilitation Interventions: Some Concerns About Methodology”, Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, Volume 101, Issue 6, 2020.
 25. American Physical Therapy Association APTA, Evidence Based Practice & Research, http://www.apta.org/EvidenceResearch/ (accessed 6 August 2019)


Професійний розвиток вашою мовою

Приєднуйтесь до нашої міжнародної спільноти та беріть участь в онлайн курсах для фахівців з реабілітації.

Переглянути доступні курси