Моніторинг пацієнтів у відділенні інтенсивної терапії

Головний редакторMerinda Rodseth

Основний внесокMerinda Rodseth, Kim Jackson, Joseph Ayotunde Aderonmu, Lucinda hampton, Tarina van der Stockt, Tony Lowe and Jess Bell

Вступ(edit|edit source)

Intensive Care Unit.jpg

Відділення інтенсивної терапії (ВІТ), також відоме як відділення реанімації, Робочою групою Всесвітньої федерації товариств інтенсивної та критичної медицини (World Federation of Societies of Intensive and Critical Care Medicine, WFISCCM) визначається як “організована система надання допомоги важкохворим пацієнтам, яка забезпечує інтенсивну та спеціалізовану медичну та сестринську допомогу, розширені можливості для моніторингу та численні способи фізіологічної підтримки систем органів для підтримання життя в період небезпечної для життя недостатності систем органів”.(1) Головною метою ВІТ є запобігання прогресуючому погіршенню фізіологічного стану пацієнта в процесі лікування основного захворювання.(1)

Відділення інтенсивної терапії (ВІТ) є життєво важливими для підвищення виживання важкохворих пацієнтів шляхом постійного моніторингу та підтримки їх життєво важливих функцій.(2)(3) Життєві показники (вітальні показники) вказують на стан життєво важливих функцій пацієнта у ВІТ.(4) Постійний моніторинг життєво важливих показників або фізіологічних функцій пацієнта сприяє забезпеченню безпеки пацієнта шляхом усвідомлення критичних змін у стані здоров’я пацієнта, а також спрямовує щоденні терапевтичні втручання.(5)(6)(7) Раннє розпізнавання погіршення стану пацієнта і своєчасне втручання мають вирішальне значення для порятунку життя пацієнтів.(6)(8)(9) Малопомітні зміни життєвих показників, таких як частота дихання, артеріальний тиск, частота серцевих скорочень, температура і сатурація кисню, є ранніми ознаками клінічного погіршення, що зрештою може призвести до несприятливих подій.(6)(9)(10)(11) Завдяки постійному моніторингу життєвих показників клінічне погіршення можна виявити задовго до виникнення будь-яких несприятливих подій.(6)(9) Для того, щоб розпізнати гостру зміну у фізіології пацієнта, необхідно спочатку точно оцінити його життєво важливі показники.(12)

Життєві показники( edit | edit source )

Настанова NICE(13) рекомендує вимірювати частоту серцевих скорочень (ЧСС), частоту дихання (ЧД), артеріальний тиск (АТ), сатурацію кисню (SpO2), рівень свідомості і температуру як мінімум, але також слід додати додатковий моніторинг болю, сечовиділення і біохімічний аналіз.

Артеріальний тиск

Артеріальний тиск (АТ) можна визначити як тиск, який чинить циркулююча кров на стінки артерій.(12)(14)(15) Він є важливим відображенням кровотоку, коли серце скорочується (систола) і розслабляється (діастола).(12) Під час вимірювання АТ враховуються три значення: систолічний (САТ), діастолічний (ДАТ) і середній (САТ) тиск. САТ вказує на піковий тиск, що досягається під час серцевого циклу, тоді як ДАТ – на його нижню межу. Середній артеріальний тиск (САТ) визначається як середній тиск протягом серцевого циклу і є важливим параметром під час реанімаційних процедур.(15) Різниця між САТ і ДАТ відома як пульсовий тиск (ПТ) і визначає периферичний рівень пульсової хвилі артеріального тиску (наприклад, на променевій або стегновій ділянці).(15)

Нормативні значення САТ(16) можна знайти в таблиці 1.

Параметр Нормальний діапазон
Систолічний артеріальний тиск (САТ) 90-140 мм рт. ст.
Діастолічний артеріальний тиск (ДАТ) 60-90 мм рт. ст.
Середній артеріальний тиск

(САТ) (САТ + (2 x ДАТ))/3

70-105 мм рт. ст.
Тиск у правому передсерді 2-6 мм рт. ст.

Таблиця 1. Нормальні гемодинамічні показники. Адаптовано з Parillo та Dellinger.(16)

Зміни артеріального тиску можуть відображати основні патології або спроби організму підтримувати гомеостаз.(12) Зниження артеріального тиску часто спостерігається у пацієнтів перед зупинкою серця.(12) Гіпотонія також може призвести до недостатньої перфузії життєво важливих органів. Під час гіпертензії збільшується навантаження на міокард, що може прискорювати порушення мозкового кровообігу (ПМК).(14)

Існує багато чинників, здатних впливати на АТ, до них відносяться:(14)

 • Нікотин
 • Біль
 • Положення пацієнта
 • Ліки
 • Алкоголь
 • Заборонені наркотики

На АТ також впливають серцевий викид, периферичний судинний опір, об’єм і в’язкість крові, а також еластичність стінок судин.(12)

АТ можна виміряти неінвазивно за допомогою сфігмоманометра (манжети для вимірювання АТ), але часто його вимірюють інвазивно за допомогою артеріальних ліній, які зазвичай вводять у великі кровоносні судини, такі як променева або стегнова артерія(14)(15)(17). Дані з внутрішньоартеріальних катетерів вважаються більш надійними і забезпечують безперервний моніторинг артеріального тиску, а також дозволяють легко збирати артеріальну кров (для оцінювання газового складу крові та кислотно-лужного аналізу) без подальшого периферичного проколювання.(15) Інший інвазивний метод вимірювання артеріального тиску – за допомогою лінії центрального венозного тиску (ЦВТ), де кінчик катетера розташовується близько до правого передсердя.(14)(15) Для введення лінії ЦВТ часто використовують внутрішню яремну та підключичні вени. Лінія ЦВТ відображає тиск наповнення правого передсердя і допомагає оцінити внутрішньошлуночковий об’єм та функцію правого серця.(14)(17)

Blood Pressure Graph.jpg

Графік артеріального тиску

(18)

Частота дихання

Частота дихання (ЧД) – це кількість вдихів за одну хвилину, в нормі ЧД становить 12-20 вдихів за хвилину. Збільшення частоти дихання є найбільш чутливим показником клінічного погіршення та наближення несприятливих подій, таких як зупинка серця або смерть.(12)(14)

Тахіпное – це частота понад 20 вдихів на хвилину, що є ознакою дихального дистресу.(19) Під час брадипное частота дихання становить менше 10 вдихів на хвилину і часто спричинена наркотиками (наприклад, опіоїдами), переохолодженням, втомою або пригніченням центральної нервової системи.(14) Частота дихання понад 24 вдихи на хвилину вважається невідкладним станом, оскільки вказує на можливість дихальної недостатності.

Загальноприйняту респіраторну термінологію можна знайти в Таблиці 2.

Термін Визначення
Тахіпное Аномально часте дихання (>20 вдихів/хвилину)
Брадипное Аномально повільне ЧСС (<12 вдихів/хвилину)
Задишка Труднощі з диханням
Ортопное Утруднене дихання, що вимагає вертикального положення сидячи для полегшення
Гіпоксія Недостатня кількість кисню на клітинному рівні
Гіпоксемія Низький рівень кисню в крові
Аноксія Нестача кисню

Таблиця 2. Тлумачення респіраторної термінології (14)

Хоча вимірювання ЧСС є життєво важливим, також важливо оцінити:(12)(14)(20)

 • Дихальні зусилля – зокрема глибину вдиху, використання допоміжних м’язів і звук дихання (шумне дихання свідчить про підвищене навантаження на дихання)
 • Рухи грудної клітки – чи є вони рівномірними, двосторонніми та симетричними
 • Характер/ритм дихання

Трахеостома з трубкою

Неможливість спонтанного дихання неминуче призводить до необхідності проведення штучної вентиляції легень (ШВЛ). ШВЛ є необхідною підтримуючою терапією для важкохворих пацієнтів і часто застосовується у відділенні інтенсивної терапії.(14) Вона підключається до пацієнта за допомогою ендотрахеальної трубки або трахеостомічної трубки по замкненому контуру. Апарати ШВЛ класифікуються на основі методів, що використовуються для перемикання між фазами вдиху і видиху. До них відносяться:(14)(15)(17)

 • режим контролю тиску – встановлюється тиск на вдиху, швидкість і об’єм залежать від податливості легень пацієнта
 • режим контролю об’єму – попередньо встановлюється дихальний об’єм, встановлюється швидкість, але піковий тиск на вдиху змінюється залежно від ступеня податливості легень пацієнта

Важливо знати про режими ШВЛ, які часто використовуються. Вони описані в таблиці 3.

Режим вентиляції легень Опис
Синхронізована переривчаста примусова вентиляція

(Synchronized intermittent mandatory ventilation, SIMV)

Подає заданий об’єм або тиск із заданою швидкістю, синхронізованою з власними дихальними зусиллями пацієнта

Циклічна подача об’єму або тиску

Режим ШВЛ, який найчастіше використовується

Може використовуватися як режим відлучення

Контрольована примусова вентиляція

(Controlled mandatory ventilation, CMV)

Газ подається із заданим об’ємом і швидкістю, не синхронізованою зі спонтанними вдихами
Підтримка тиском самостійного дихання

(Pressure support ventilation, PSV)

Попередньо встановлений тиск на вдиху підсилює спонтанні вдихи пацієнта

Швидкість та об’єм вентиляції контролюється пацієнтом

Вентиляція з контролем тиску

(Pressure control ventilation, PC)

Газ подається із заданою швидкістю та тиском на вдиху, а об’єм залежить від податливості легень пацієнта
Вентиляція з двофазним позитивним тиском

(Bilevel positive airway pressure, BIPAP)

Вентиляція з контролем тиску, що дозволяє спонтанні вдихи пацієнта в будь-якій точці циклу

Забезпечує високий і низький позитивний тиск в кінці видиху

Вентиляція з постійним позитивним тиском

(Continuous positive airway pressure, CPAP)

Забезпечує постійний позитивний тиск у дихальних шляхах у спонтанному режимі (часто спостерігається з PSV)

Сприяє обміну газів через відкриття альвеол та збільшення функціональної залишкової ємності

Позитивний тиск у кінці видиху

(Positive end-expiratory pressure, PEEP)

Той самий принцип, що і CPAP, але в неспонтанному режимі

Таблиця 3. Режими ШВЛ. Адаптовано з Jevon зі співавт. (14)

Пульс

Пульс визначається як “відчутне ритмічне розширення артерії, спричинене збільшенням об’єму крові, що виштовхується в судину під час скорочення та розслаблення серця”.(12) Він відображає як об’єм циркулюючої крові, так і силу скоротливості.(12) Існує багато чинників, які можуть впливати на пульс пацієнта, зокрема:(12)

Пульс включає в себе більше, ніж просто частоту серцевих скорочень, яка є вимірюваною характеристикою пульсу. При пальпації пульсу слід також враховувати силу/амплітуду пульсу, регулярність пульсу та периферичну рівність пульсу.(12) Багато характеристик пульсу контролюються за допомогою електрокардіографа (ЕКГ), що є важливим для діагностики порушень серцевого ритму.(14) Частота серцевих аритмій у пацієнтів у відділенні інтенсивної терапії сягає 40% і може бути пов’язана з електролітним дисбалансом, метаболічними порушеннями, інвазивними лініями, множинною медикаментозною терапією та швидкими змінами внутрішньосудинного об’єму крові.(21) Приліжковий кардіомонітор (осцилограф) у відділенні інтенсивної терапії забезпечує безперервне відображення не тільки ЕКГ пацієнта, яка включає частоту серцевих скорочень (вимірюється як кількість комплексів QRS) і ритм, але і сатурацію кисню (SpO2).(14) Безперервний моніторинг ЕКГ сприяє швидкому виявленню аритмій, а отже, персонал може оперативно реагувати на такі події.(15) 3 або 5 відведень ЕКГ забезпечують легке приєднання та негайну інформацію про електричну активність серця, але ЕКГ з 12 відведеннями дає більш точну оцінку.(15)

Частота серцевих скорочень відображається кількістю комплексів QRS за хвилину (ритм QRS) і частота 60-100 ударів за хвилину (уд./хв) вважається в межах норми.(14) Для того, щоб виявити будь-які відхилення в ритмі, рекомендується оцінювати ЧСС протягом повних 60 секунд.(12) Певні аритмії діагностуються на основі ЕКГ, але аритмії можна широко класифікувати на дві групи на основі частоти серцевих скорочень. До них відносяться тахікардія (ЧСС > 100 уд/хв) і брадикардія (ЧСС < 60 уд/хв).(21)

Cardiac Cycle Electrocardiogram.jpg

Серцевий цикл проти електрокардіографії

(22)

Сатурація кисню/пульсоксиметрія

Пульсоксиметрія – це метод, який використовується для вимірювання сатурації кисню артеріальної крові в периферичних кровоносних судинах.(14)(15) Його можна визначити як “співвідношення між насиченим киснем гемоглобіном і загальною кількістю гемоглобіну” в крові(14)(15) і виражається у вигляді SpO2. Показник SpO2 95-100% вважається в межах норми. SpO2 менше 90% викликає серйозне занепокоєння.(14)(16) Це простий, безболісний, неінвазивний метод, за допомогою якого датчик розміщується на кінчику пальця або мочці вуха для непрямого вимірювання насичення крові киснем. Падіння SpO2 вказує на розвиток гіпоксемії задовго до того, як стануть очевидними будь-які візуальні ознаки ціанозу (SpO2 80-85%).(14)

На точність пульсоксиметрії впливають різні чинники, до яких відносяться:(12)(15)

 • Рух пацієнта
 • Неправильне розташування датчика
 • Гіпотермія
 • Гіповолемія
 • Звуження судин
 • Лак для нігтів – оскільки він поглинає світлові хвилі, які використовуються для вимірювання SpO2

Температура

Температура тіла представлена “балансом між виробленим і втраченим теплом (терморегуляція)”.(12) Клінічно описано три типи температури тіла:(12)

 • Основна температура тіла пацієнта
 • Повідомлення пацієнта про своє відчуття
 • Температура поверхні тіла/як пацієнт відчуває себе на дотик

На температуру може впливати багато чинників, зокрема основна патофізіологія (наприклад, інфекція або сепсис), оголення шкіри (наприклад, в операційній), вік. На місце вимірювання температури також можуть впливати місцеві чинники, такі як температура в ротовій порожнині відразу після вживання гарячих/холодних напоїв.(12) Тому важливо враховувати не тільки належне калібрування вимірювального пристрою, але й варіації температури ядра між різними анатомічними ділянками. Документування місця вимірювання разом з виміряною температурою має важливе значення для точності вимірювання.(12) Термометри для вимірювання температури тіла (розташовані на катетерах і зондах, введених у легеневу артерію, стравохід, сечовий міхур або пряму кишку) вважаються більш точними, ніж периферичні термометри (оральні, пахвові, скроневі артерії, барабанна перетинка), і їм надається перевага у важкохворих пацієнтів.(17)(21)

Нормальною температурою тіла у здорових людей вважається 36,8°C ± 0,4°C (98,2℉ ± 0,7℉) (вимірюється в ротовій порожнині) з нормальними циркадними коливаннями 0,5°C (0,9℉).(17)(21) Клінічно, температура 33-36°C (91-96. 8℉) вважається легкою гіпотермією, 28-32°C (82,4-89,6℉) – помірною гіпотермією і нижче 28°C (82,4℉) – глибокою гіпотермією, тоді як будь-яка температура вище 38,3°C (100,94℉) вважається лихоманкою/гіпертермією.(17)(21)

Прохолодна температура шкіри також може свідчити про погану периферичну перфузію (проблеми з кровообігом), тому слід також оцінити час капілярного кровонаповнення (capillary refill time, CRT) (норма <2 сек).(14)

Рівень свідомості

Рівень свідомості (РС) є найважливішим показником функціонування головного мозку.(20) Його можна визначити як “ступінь збудження та усвідомлення” пацієнта.(14) У критично хворих пацієнтів РС найчастіше оцінюють за допомогою шкали коми Глазго (ШКГ),(13)(20) але також можна використовувати більш простий метод швидкого неврологічного оцінювання AVPU:(14)

Тривога

Реакція на вербальну стимуляцію

Реакція на больову стимуляцію

Відсутність реакції

ШКГ оцінює два аспекти свідомості, а саме:

 • Збудження / неспання
 • Усвідомлення пацієнтом того, що він розуміє сказане лікарем через здатність виконувати завдання

Оцінка за шкалою ШКГ менше 12 балів викликає занепокоєння, а пацієнт з оцінкою менше 9 балів, ймовірно, потребуватиме втручання в дихальні шляхи та інтубації. Зниження на 2 бали за шкалою ШКГ вважається значним і вказує на клінічне погіршення стану пацієнта.(14)

На ШКГ або психічний стан пацієнта можуть впливати декілька чинників, зокрема побічні ефекти деяких ліків (седативних або анальгетиків, наприклад, бензодіазепінів, анксіолітиків, опіоїдів), гіпоксія, гіперкапнія, гіпоглікемія, гіпотензія, алкоголь, церебральна патологія та ін.(12)(14)

(23)

Біль

Важкохворі пацієнти у відділенні інтенсивної терапії часто відчувають гострий біль. Багато чинників можуть призвести до болю у важкохворих пацієнтів, включаючи хірургічні та посттравматичні рани, тривалу іммобілізацію, використання інвазивних пристроїв моніторингу та апаратів штучної вентиляції легень і навіть рутинний сестринський догляд (наприклад, зміна пов’язок).(21) Пацієнти відчувають біль по-різному, але фізіологічні наслідки неадекватного менеджменту болю є передбачуваними і потенційно шкідливими.(21) Фізіологічні реакції на біль охоплюють збільшення частоти дихання, частоти серцевих скорочень, артеріального тиску. Біль також підвищує тривожність пацієнтів і призводить до порушень сну, що впливає на оптимальне одужання пацієнта.(24) Біль може спричинити функціональні обмеження, такі як порушення механіки легеневої системи та затримку амбулаторного пересування, що може призвести до підвищення захворюваності у критично хворих пацієнтів.(21) Тому оцінювання болю є життєво важливим для одужання пацієнта та поліпшення функціональних результатів.(12) Інструменти для оцінювання болю у відділенні інтенсивної терапії включають числову шкалу оцінювання болю, аналогову шкалу, поведінкову шкалу болю та шкалу спостереження за болем у відділенні інтенсивної терапії.(15)(21) Підвищена симпатична активність, така як гіпертензія, прискорене серцебиття та неспокій, можуть бути індикаторами болю у пацієнтів, які перебувають під сильними седативними препаратами, або у паралізованих пацієнтів.(21)

Фізична терапія також може бути ускладнена болем, оскільки участь пацієнта знижується, а мобілізація обмежується. Тому до початку фізичної терапії слід вжити ранніх проактивних заходів для задоволення потреб пацієнта в знеболюванні.(24) Біль можна контролювати за допомогою анальгетиків у поєднанні з методами фізичної терапії. Втручання фізичної терапії у разі болю не мають на меті замінити знеболювальні препарати, а їх метою скоріше є зменшити загальну дозу знеболювальних препаратів, необхідну для зменшення їх неминучих побічних ефектів.(24)

Виділення сечі

Хоча виділення сечі (діурез) є показником ниркової перфузії, його часто використовують як показник серцевого викиду (25% серцевого викиду перфузується нирками).(14) Нормальний діурез у дорослих становить щонайменше 0,5 мл/кг/год, що також свідчить про адекватну ниркову перфузію.(12)(14)(21) У разі виділення сечі менше ніж 500 мл за 24 години нирки не здатні виводити відпрацьовані продукти обміну речовин, що може призвести до уремії, метаболічного ацидозу і гіперкаліємії.(14)(21)

Зменшення діурезу може бути першим клінічним показником дисбалансу рідини та електролітів і вважається ранньою ознакою гіповолемії.(12)(14) Коли серцевий викид падає, знижується і ниркова перфузія, що в кінцевому підсумку призводить до ниркової недостатності.(12)(14)

Параметри порушень сечовиділення можна знайти в Таблиці 4.

Рівень виділення сечі Параметри
Анурія <50 мл сечі за 24 години
Олігурія <400 мл сечі за 24 години (<0,5 мл/кг/год)
Поліурія >3000 3000 мл сечі за 24 години
Дизурія Болісне сечовипускання

Таблиця 4. Параметри виділення сечі (14)(21)

Висновок(edit|edit source)

Важливо розпочати ранню мобілізацію та фізичну терапію у важкохворих пацієнтів, щоб забезпечити ліпші результати для пацієнта.(2)(25) Але також відомо, що зміна положення пацієнта спричиняє зміни в його гемодинамічному балансі.(21) Зміни життєвих показників часто є першими індикаторами клінічного погіршення стану пацієнта(10) і відіграють важливу роль у визначенні найбільш підходящого курсу терапії.(5) Тому для фізичних терапевтів дуже важливо уважно стежити за життєвими показниками пацієнтів та інтерпретувати їх, щоб керувати їх терапією і, за необхідності, коли відбуваються тривожні швидкі зміни, негайно втручатися або попереджати решту команди відділення інтенсивної терапії. Ретельний і безперервний моніторинг з боку фізичних терапевтів під час і відразу після мобілізації є важливим для безпеки пацієнта, оскільки клінічно стабільні пацієнти можуть стати нестабільними під час і/або після мобілізації.(24)

Ресурси(edit|edit source)

Посилання(edit|edit source)

 1. 1.0 1.1 Marshall JC, Bosco L, Adhikari NK, Connolly B, Diaz JV, Dorman T, Fowler RA, Meyfroidt G, Nakagawa S, Pelosi P, Vincent JL. What is an intensive care unit? A report of the task force of the World Federation of Societies of Intensive and Critical Care Medicine. Journal of critical care. 2017 Feb 1;37:270-6.
 2. 2.0 2.1 Swaminathan N, Praveen R, Surendran P. The role of physiotherapy in intensive care units: a critical review. Physiotherapy Quarterly. 2019;27(4):1-5. DOI:10.5114/pq.2019.87739
 3. Mercadante S, Gregoretti C, Cortegiani A. Palliative care in intensive care units: why, where, what, who, when, how. BMC anesthesiology. 2018 Dec;18(1):1-6. DOI:10.1186/s12871/018-0574-9
 4. Chang D, Chang D, Pourhomayoun M. Risk prediction of critical vital signs for ICU patients using recurrent neural network. In 2019 International Conference on Computational Science and Computational Intelligence (CSCI) 2019 Dec 5 (pp. 1003-1006). IEEE.
 5. 5.0 5.1 Poncette AS, Spies C, Mosch L, Schieler M, Weber-Carstens S, Krampe H, Balzer F. Clinical requirements of future patient monitoring in the intensive care unit: qualitative study. JMIR medical informatics. 2019;7(2):e13064. DOI:10.2196/13064
 6. 6.0 6.1 6.2 6.3 Khanna AK, Hoppe P, Saugel B. Automated continuous noninvasive ward monitoring: future directions and challenges. Critical Care. 2019 Dec;23(1):1-5. DOI:10.1186/s13054-019-2485-7
 7. Cardona-Morrell M, Prgomet M, Lake R, Nicholson M, Harrison R, Long J, Westbrook J, Braithwaite J, Hillman K. Vital signs monitoring and nurse–patient interaction: A qualitative observational study of hospital practice. International journal of nursing studies. 2016 Apr 1;56:9-16. DOI:10.1016/j.ijnurstu.2015.12.007
 8. Baig MM, Afifi S, GholamHosseini H, Ullah E. Deterioration to decision: a comprehensive literature review of rapid response applications for deteriorating patients in acute care settings. Health and Technology. 2020 May;10(3):567-73. DOI:10.1007/s12553-019-00403-7
 9. 9.0 9.1 9.2 Mok WQ, Wang W, Liaw SY. Vital signs monitoring to detect patient deterioration: An integrative literature review. International journal of nursing practice. 2015 May;21:91-8. DOI:10.1111/ijn.12329
 10. 10.0 10.1 Brekke IJ, Puntervoll LH, Pedersen PB, Kellett J, Brabrand M. The value of vital sign trends in predicting and monitoring clinical deterioration: A systematic review. PloS one. 2019 Jan 15;14(1):e0210875.DOI:10.1371/journal.pone.0210875
 11. Van Graan AC, Scrooby B, Bruin Y. Recording and interpretation of vital signs in a selected private hospital in the KwaZulu-Natal province of South Africa. International Journal of Africa Nursing Sciences. 2020 Jan 1;12:100199. DOI:10.1016/j.ijans.2020.100199
 12. 12.00 12.01 12.02 12.03 12.04 12.05 12.06 12.07 12.08 12.09 12.10 12.11 12.12 12.13 12.14 12.15 12.16 12.17 12.18 12.19 12.20 12.21 12.22 Elliott M, Coventry A. Critical care: the eight vital signs of patient monitoring. British Journal of Nursing. 2012 May 23;21(10):621-5.
 13. 13.0 13.1 National Institute for Clinical Excellence. Acutely ill adults in hospital: recognising and responding to deterioration. NICE Guidelines no July. 2007:1-30.
 14. 14.00 14.01 14.02 14.03 14.04 14.05 14.06 14.07 14.08 14.09 14.10 14.11 14.12 14.13 14.14 14.15 14.16 14.17 14.18 14.19 14.20 14.21 14.22 14.23 14.24 14.25 14.26 14.27 14.28 14.29 14.30 Jevon P, Ewens B, Pooni JS. Monitoring the critically ill patient. 3rd ed. Londres: Wiley-Blackwell; 2012.
 15. 15.00 15.01 15.02 15.03 15.04 15.05 15.06 15.07 15.08 15.09 15.10 15.11 15.12 Comisso I, Lucchini A, Bambi S, Giusti GD, Manici M. Nursing in Critical Care Setting. Switzerland: Springer International Publishing; 2018. DOi:10.1007-978-3-319-50559-6
 16. 16.0 16.1 16.2 Parrillo JE, Dellinger RP. Critical care medicine: Principles of diagnosis and management in the adult. 5th ed. Philadelphia: Elsevier; 2019.
 17. 17.0 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 Deutschman CS, Neligan PJ, editors. Evidence-based practice of Critical Care. 3rd ed. Philadelphia: Elsevier; 2020.
 18. Match Health. Systole vs. Diastole. Published 10 Feb 2016. Available from:https://www.youtube.com/watch?v=o3UA-bTbWDc (last accessed 15 Feb 2021)
 19. Park SB, Khattar D. Tachypnea. (Updated 2021 Jul 25). In: StatPearls (Internet). Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK541062
 20. 20.0 20.1 20.2 Burns SM, Delgado SA, editors. AACN essentials of critical care nursing. 4th ed. New York: McGraw Hill Education; 2019.
 21. 21.00 21.01 21.02 21.03 21.04 21.05 21.06 21.07 21.08 21.09 21.10 21.11 21.12 21.13 Vincent JL, Abraham E, Kochanek P, Moore FA, Fink MP. Textbook of Critical Care. 7th ed. Philadelphia: Elsevier; 2017.
 22. LUXSONTube. Electrocardiograph. Published 10 Sept 2012. Available from: https://www.youtube.com/watch?v=ygsvAZVA6sc (last accessed 15 Feb 2021)
 23. Ausmed. Glasgow Coma Scale (GCS). Published 15 Dec 2019. Available from: https://www.youtube.com/watch?v=_BGMQDmwRmA (last accessed 15 Feb 2021)
 24. 24.0 24.1 24.2 24.3 Ahmad AM. Essentials of physiotherapy after thoracic surgery: What physiotherapists need to know. A narrative review. The Korean Journal of thoracic and cardiovascular surgery. 2018 Oct;51(5):293. DOI:10.5090/kjtcs.2018.51.5.293
 25. Nydahl P, Sricharoenchai T, Chandra S, Kundt FS, Huang M, Fischill M, Needham DM. Safety of patient mobilization and rehabilitation in the intensive care unit. Systematic review with meta-analysis. Annals of the American Thoracic Society. 2017 May;14(5):766-77. DOI:10.1513/AnnalsATS.201611-843SR
 26. Rodnie Oro. Monitors. Published 1 April 2020. Available from: https://www.youtube.com/watch?v=FeakHyjnkEY (last accessed 15 Feb 2021)
 27. ICU Advantage. Basic Vent Modes MADE EASY – Ventilator Settings Reviewed. Published 27 Jan 2020. Available from: https://www.youtube.com/watch?v=E5uLM41URmE (last accessed 15 Feb 2021)


Професійний розвиток вашою мовою

Приєднуйтесь до нашої міжнародної спільноти та беріть участь в онлайн курсах для фахівців з реабілітації.

Переглянути доступні курси