Лідерство в реабілітації – обираємо підхід до лідерства

Головний редакторJess Bell на основі курсу
Jason Giesbrecht

Основний внесокJess Bell, Kim Jackson та Ewa Jaraczewska

Вступ(edit|edit source)

Часто існує розрив між знаннями про лідерство та реальним лідерством. Подолання цього розриву може допомогти людям, які виконують неформальні та формальні лідерські ролі, стати дієвими та впливовими лідерами в реабілітації. Лідери повинні вміти:

Ця сторінка присвячена другому кроку вибору оптимального лідерського підходу на основі вашої оцінки ситуації довкола вас.

Міфи про лідерство( edit | edit source )

Наступний перелік охоплює десять поширених міфів про лідерство:(1)

 • Є лише один найліпший підхід до лідерства
 • Ефективними лідерами народжуються
 • Лідери мають відповіді на всі питання
 • Існує стиль лідерства, який працює за будь-яких обставин
 • Видатні лідери завжди в центрі уваги
 • Лідерство пов’язане з посадою чи званням
 • Лідер завжди попереду
 • Всі справжні лідери харизматичні
 • Ефективні лідери досягають результатів за допомогою контролю та влади
 • Найліпші лідери найбільш освічені

Визначення стилю лідерства, теорії лідерства та компетентностей лідера( edit | edit source )

Лідерська компетентність відноситься до однієї лідерської навички, як-от менеджмент конфліктів.(1)

Теорія лідерства – це коли низка лідерських компетентностей або навичок згруповані разом. Прикладами є теорія рис (trait theory), теорія непередбачених обставин (The Theory of Contingencies) і т.д.(1)(2) Будь ласка, перегляньте відео нижче, якщо ви хочете дізнатися більше про деякі поширені теорії лідерства.

Стиль лідерства – це спосіб, у який лідер вирішив керувати (наприклад, лідерство підлеглих). Він включає в себе низку лідерських характеристик. Зверніть увагу, що “стиль” (style), “підхід” (approach), “рамка” (framework) і “модель” (model) є синонімічними термінами і можуть використовуватися як взаємозамінні.(1)

(3)

Лідерські підходи(4)( edit | edit source )

На цій сторінці ми розглянемо вісім поширених підходів до лідерства:

 • Трансформаційний (Transformational) (5)
 • Трансакційний (Transactional)
 • Харизматичний (Charismatic)
 • Служіння (Servant)
 • Невтручання (делегативний) (Laissez-faire, delegative)
 • Авторитарний (автократичний)
 • Партисипативний (демократичний)
 • Коучинговий (Coaching)

Трансформаційний підхід до лідерства( edit | edit source )

“Трансформаційні (Transformational) лідери (…) зазвичай віддають перевагу відкритості культурам, організаційним структурам, системам, що адаптуються, та гнучким процедурам. Відповідно, вони прагнуть заохочувати творчість, зміни, експерименти та ризик”.(6)

Трансформаційні лідери демонструють справжнє, далекоглядне лідерство, яке надихає послідовників на досягнення.(1) Ключовими компонентами трансформаційного лідерства є:(1)(7)

 • Індивідуальний підхід
  • Лідер враховує і прислухається до потреб своїх послідовників, діючи як наставник або коуч
 • Ідеалізований вплив
  • Лідер діє як рольова модель етичної поведінки
  • Вони викликають гордість і здатні завоювати повагу та довіру
 • Мотивація, що надихає
  • Лідер створює бачення, яке приваблює та надихає послідовників
 • Інтелектуальне стимулювання
  • Лідер кидає виклик припущенням, ризикує, запитує ідеї у своїх послідовників і заохочує творчість

Трансакційний підхід до лідерства( edit | edit source )

“Трансакційне (Transactional) лідерство характеризується використанням умовних винагород і санкцій, тобто винагород і санкцій, які пов’язані з поведінкою працівника, його зусиллями або результатами”.(8)

Рисунок 1. Трансакційне лідерство.

Цей стиль лідерства фокусується на ролі нагляду, організації, структури, процесу та результативності; лідер досягає виконання вимог працівників за допомогою заохочень та покарань.(1) Ключовими рисами трансакційного лідерства є наступні:(1)

 • Орієнтоване на директиви та дії
 • Зосереджене на підтримці статусу кво
 • Винагороджує зусилля і хорошу роботу
 • Виправляє або карає для поліпшення роботи
 • Влада походить від формальних повноважень або посади
 • Очікується, що підлеглі будуть підкорятися інструкціям

У наступному відео порівнюються трансакційне та трансформаційне лідерство.

(9)

Харизматичний підхід до лідерства( edit | edit source )

Харизматичне (Charismatic) лідерство – це ” лідерство, що базується на цінностях, символічних та емоційних сигналах”.(10)

Рисунок 2. Харизматичне лідерство.

У харизматичному лідерстві авторитет лідера походить від його шарму, переконливості та харизми:(1)

 • Лідери є вправними комунікаторами (вербально красномовними)
 • Вони спілкуються з підлеглими і впливають на них на глибокому емоційному рівні, маючи пристрасть до своєї візії
 • Вони використовують свою привабливу особистість та ефективний стиль спілкування, щоб здобути захоплення, натхнення та мотивувати послідовників

Служіння, як підхід до лідерства( edit | edit source )

“Лідерство служіння (Servant) – це цілісний лідерський підхід, який залучає послідовників у багатьох вимірах (наприклад, у відносинах, етичному, емоційному, духовному), так що вони отримують можливість стати тими, ким вони здатні стати”.(11)

Рисунок 3. П’ять основних характеристик лідерства служіння.

У лідерстві служіння лідер існує для того, щоб служити, допомагаючи іншим розвиватися і працювати:(1)

 • Лідери-служителі діляться владою і ставлять потреби своїх підлеглих на перше місце
 • Вони визнають перспективи інших людей, пропонують підтримку, співпрацюють з прибічниками у прийнятті рішень і будують почуття спільноти в команді
 • Вони цінують людей, скромність, вміння слухати, довіру, турботу, чесність, служіння іншим, а не собі, співпрацю та навчання

Невтручання або делегативний підхід до лідерства( edit | edit source )

“Невтручання (“laissez-faire”), як стиль лідерства – це відкритий і вседозволений підхід. Лідер не використовує владу. Замість цього використовується мінімальний контроль, щоб учасники могли взяти на себе відповідальність за прийняття рішень. Лідерство за принципом “laissez-faire” є партисипативним і орієнтованим на підлеглих”.(12)

По суті, лідери, які надають свободу дій, дають повноваження своїм підлеглим приймати рішення:(1)

 • Членам команди дозволяється працювати так, як вони вважають за потрібне, без втручання лідера; надається мінімальна підтримка або керівництво
 • Членам групи надається простір для вирішення власних проблем
 • Однак, більша свобода та відповідальність вимагає високого рівня компетентності послідовників
 • Лідер пропонує інструменти та ресурси для підлеглих

Самокеровані команди( edit | edit source )

Самокеровані команди (Self-managed teams) працюють над досягненням мети, встановленої лідером, в той час як самоспрямовані команди (Self-directed teams) працюють над досягненням власних завдань.(1)

Самокеровані та самоспрямовані команди:(1)

 • Функціонують незалежно від керівництва, але залежать одна від одної
 • Визначають свої графіки, пріоритети та робочі завдання
 • Відповідають один перед одним за результати роботи, досягнення мети та поведінку

У наступному відео показано, як працюють самокеровані команди.

(13)

Авторитарний / автократичний підхід до лідерства( edit | edit source )

“Авторитарне лідерство – це поведінка лідера, який встановлює сильну владу і контроль над підлеглими та вимагає від них беззаперечної покори”.(14)

У цьому підході лідер зосереджений на тому, щоб бути “босом”:(1)

 • Лідер має всю повноту влади і відповідальність за прийняття рішень
 • Часто потрібні швидкі дії
 • Для підлеглих існує мінімальна гнучкість
 • Робоче середовище дуже структуроване та жорстке
 • Основна увага приділяється політиці, процедурам та правилам
 • Лідер диктує всі методи та процеси роботи
 • Творчість, як правило, не заохочується
 • Керівник спрямовує, командує та докоряє

Партисипативний / демократичний підхід до лідерства( edit | edit source )

“Партисипативне лідерство в команді передбачає активне заохочення членів команди до висловлення власних думок і поглядів та використання їхніх ідей для прийняття відповідних рішень, тим самим сприяючи процесам спільного впливу в групі”.(15)

Рисунок 4. Партисипативне лідерство.

У партисипативному підході лідер виступає в ролі провідника і наставника для членів команди:(1)

 • Він приймає остаточне рішення після того, як отримає інформацію від інших
 • Члени команди залучаються до прийняття рішень і заохочуються до участі у вирішенні проблем
 • Лідер заохочує творчість та інновації через співпрацю та фасилітацію
 • Існує двосторонній зв’язок та обмін інформацією між лідером та членами групи

Різниця між демократичним та авторитарним підходом( edit | edit source )

 • Автократичний (авторитарний) – лідер говорить команді робити Х
 • Невтручання (делегативний) – лідер каже команді робити X або Y, як вони вважають за потрібне
 • Демократичний (автономний) – лідер запитує команду, що краще – X чи Y?(1)

У цьому відео представлено коротке порівняння між підходами до лідерства на основі принципу невтручання, авторитаризму та партисипативного лідерства.

(16)

Коучинговий підхід до лідерства( edit | edit source )

“Коучингове лідерство передбачає, що той, хто проходить через наставництво, здатен розвиватися, знаходити рішення та долати виклики”.(17)

Лідер, який приймає коучинговий підхід, зосереджений на розвитку інших:(1)

 • Цей підхід передбачає, що людина, яку наставляють, має відповіді всередині себе
 • Лідер ставить потужні відкриті запитання, щоб зробити несвідоме свідомим
 • Лідер є емпатичним, допитливим і самосвідомим
 • Цей підхід найефективніший у допомозі іншим поліпшити свою роботу або розвинути сильні сторони

Ознайомлення з ситуацією та тестування реальності( edit | edit source )

Рисунок 5. Усвідомлення ситуації та тестування реальності.

Усвідомлення ситуації – це “сприйняття елементів навколишнього середовища в певному обсязі часу і простору, осмислення їхнього значення і прогнозування їхнього стану в найближчому майбутньому”(18). Тестування реальності – це здатність оцінювати відмінності між тим, що переживається, і тим, що об’єктивно існує.(1) Ці поняття детально розглядаються тут. Вони є важливими кроками в оцінюванні та розумінні ситуації.

Для того, щоб обрати оптимальний лідерський підхід, лідеру необхідно:(1)

 • Оцінити ситуацію
 • Розглянути мету, пріоритети та бажані результати:
  • Важливо запитати себе:
   • Чого я хочу досягти в цій ситуації?
   • Які кроки необхідні для досягнення оптимального результату?
   • Які міркування є важливими в цій ситуації?
   • Що може стати на шляху до успіху?
 • Звідси лідер може вибрати підхід до лідерства

Вибір відповідного лідерського підходу( edit | edit source )

У наступній таблиці узагальнено ключові характеристики кожного з підходів до лідерства та пояснено, в яких випадках кожен з них може бути більш доречним.

Таблиця 1. Вибір оптимального підходу до лідерства.(1)
Підхід Ключові атрибути та спрямованість Найліпше працює, коли…
Трансформаційний Натхнення, візія, розвиток членів команди, наставництво (coaching), рольове моделювання, мотивація та креатив Запуск нової команди, проекту чи ініціативи; визначення нового курсу
Трансакційний (Transactional) Оперативний менеджмент, нагляд, керівництво, орієнтація на дію/деталі, підпорядкування та моніторинг ефективності Нагляд за діяльністю відділу; контроль за дотриманням політики
Харизматичний (Charismatic) Емоційний зв’язок, впевненість, захоплення, натхнення, мотивація, шарм, переконання та захоплива візія Пристрасно надихаючи інших прийняти візію майбутнього
Служіння (Servant) Вислуховування, довіра, підтримка, надання повноважень, співпраця, розвиток, смиренність, служіння іншим, розподіл влади і турбота Надання команді або окремій людині можливості вирішувати складні проблеми
Невтручання (делегативний) Довіра, мінімальна підтримка, незалежність, автономія, свобода і відповідальність Доручення проєкту компетентній та спроможній самоспрямованій команді або особі
Авторитарний (Authoritarian) Негнучкість, жорсткість, структурованість, командність, директивність, сміливість, централізованість влади, контроль, передбачає конформізм, міцність Надзвичайна ситуація, наприклад, пожежні навчання, аварія або евакуація; звільнення
Партисипативний (демократичний) Наставництво, менторство, консультації, залучення, творчість, комунікація, стосунки, розмаїття думок Команда розробляє їхню командну візію, місію або мету; рішення з низьким рівнем ризику
Коучинговий (Coaching) Розвиток інших, постановка запитань, пошук рішень, емпатія, допитливість, довіра Людина не впевнена у виборі професії і шукає допомоги.

У цій таблиці узагальнено ризики та виклики, пов’язані з кожним підходом до лідерства, а також наведено деякі стратегії зменшення ризиків.

Таблиця 2. Ризики, виклики та стратегії пом’якшення, пов’язані зі стилем керівництва.(1)
Лідерський підхід Ризики та виклики Стратегії зменшення ризиків
Трансформаційний Нечіткий напрямок і візія, недостатня інформація, неуважність до деталей, брак скромності Спілкуйтеся чітко, наводьте факти на підтримку візії, приділяйте увагу деталям, стежте за скромністю
Трансакційний Нечітка візія, відсутність внутрішньої мотивації, надмірна напористість, відстороненість Пропонуйте чітку візію, заохочуючи увагу до деталей, надавайте регулярний зворотній зв’язок, частіше спілкуйтеся
Харизматичний Неуважність до деталей, надмірний акцент на емоціях, надмірна самовпевненість, ігнорування фактів, зарозумілість Баланс між натхненням / пристрастю та витонченою скромністю, емоційним самоусвідомленням, сприяння емпатії
Служіння Не надихаюче, нечітке бачення, пасивно-агресивне, не допомагає, поганий антикризовий менеджмент, слабкість Проявляйте доброту і силу, будьте сміливими, ведіть за собою; надихайте, давайте можливості і підбадьорюйте
Невтручання Відсутність керівництва, відсутність підтримки, невизначеність, відсутність розвитку підлеглих, неформальні ініціативні лідери Забезпечити спроможність підлеглих, навчити перед делегуванням, часто спілкуватися, відслідковувати наявність проблем
Авторитарний Недовіра, помилкові рішення, відстороненість, неповага, психологічна безпека, зловживання владою, відсутність інформації Будьте готові, керуйте емоціями, балансуйте між силою та повагою, спілкуйтеся, будьте стримані, швидко змінюйтеся
Партисипативний Неможливість прийняття рішень, надмірна співпраця, відсутність реакції, розчарування, несправедливість у колективі Встановіть часові рамки для прийняття рішень, запровадьте процес прийняття рішень, спілкуйтеся, забезпечте рівне право голосу
Коучинговий Розчаровують, відсутність реакції (повільність), болючість, неоптимальні рішення, емоційне втручання Будьте готові до відкритих запитань, переходите до наставництва, коли це неефективно, розвивайте дискусію

Лідерство в реальному світі( edit | edit source )

Дослідження лідерства показують, що не існує єдиного підходу для “ефективної роботи”.(19) У реальних умовах може знадобитися об’єднати стилі лідерства в єдиний підхід до лідерства.(1) Однак, хоча ви можете переходити від одного стилю лідерства до іншого, ви також можете виявити, що деякі стилі лідерства суперечать один одному:(1)

 • Авторитарний стиль лідерства не працює зі стилем лідерства служіння
 • Трансакційне лідерство, яке фокусується на моніторингу та управлінні продуктивністю, не сумісне з лідерством невтручання, де відповідальність за досягнення здебільшого перекладається на інших

Якщо ситуація і стиль керівництва не збігаються, може бути корисним розглянути гібрид стилів керівництва ( наприклад, коучинг і трансакційне лідерство). Для цього вам потрібно:(1)

 • Активувати свій емоційний інтелект
 • Ставити запитання, бути допитливим, шукати розуміння, виявляти припущення та упередження
 • Приймати недосконалість, діяти та рефлексувати

Ресурси(edit|edit source)

Посилання(edit|edit source)

 1. 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 Giesbrecht J. Select the Leadership Approach Course. Plus. 2022.
 2. Khan Z. Leadership theories and styles: a Literature review. Journal of Resources Development and Management. 2016;16:1-7.
 3. Management Adda. Leadership Theories. Available from: https://www.youtube.com/watch?v=WOtBp0D85LI (last accessed 4/4/2022)
 4. KAVASOGULLARI C. A different approach to leadership in healthcare. Faculty of Health Sci. 2020;2020:1-5.
 5. Robbins B, Davidhizar R. Transformational leadership in health care today. The Health Care Manager. 2020 Jul 1;39(3):117-21.
 6. Baskarada S, Watson JC, Cromarty J. Balancing transactional and transformational leadership. International Journal of Organizational Analysis. 2017;25: 506-15.
 7. The University of Tennessee Knoxville. Guiding leadership models and concepts. Available from: https://multicultural.utk.edu/about/leadership-models/ (accessed 4 April 2022).
 8. Nielsen PA, Boye S, Holten A-L, Jacobsen CB, Andersen LB. Are transformational and transactional types of leadership compatible? A two-wave study of employee motivation. Public Admin. 2019;97:413-28.
 9. The Mind Lab. Transactional vs. Transformational Leadership Theory. Available from: https://www.youtube.com/watch?v=eQ5vhPowj_0 (last accessed 4/4/2022)
 10. Banks GC, Engemann KN, Williams CE, Gooty J, Davis McCauley K, Medaugh MR. A meta-analytic review and future research agenda of charismatic leadership. The Leadership Quarterly. 2017;28(4):508-29.
 11. Eva N, Robin M, Sendjaya S, van Dierendonck D, Liden RC. Servant leadership: a systematic review and call for future research. The Leadership Quarterly. 2019;30(1):111-32.
 12. Chapter Seven: BEING A LEADER. In: Therapeutic Recreation (5th ed) (Internet). Sagamore Publishing; 2004 (cited 2022 Apr 4). p. 323–61. Available from: https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=rss&AN=20094194&site=ehost-live
 13. The Elkadeo Way. The truth about self-managing teams. Available from: https://www.youtube.com/watch?v=ddZc4kDn_-I (last accessed 4/4/2022)
 14. Wang H, Guan B. The positive effect of authoritarian leadership on employee performance: the moderating role of power distance. Front Psychol. 2018;9:357.
 15. Odoardi C, Battistelli A, Montani F, Peiró JM. Affective commitment, participative leadership, and employee innovation: a multilevel investigation. Journal of Work and Organizational Psychology. 2019;35:103-13.
 16. Brainzo Learning. Leadership Styles: Laissez-faire, Democratic & Autocratic Styles of Leadership. Available from: https://www.youtube.com/watch?v=0fx7yy9-L7E (last accessed 4/4/2022)
 17. Rapp-Ricciardi M, Garcia D, Archer T. Personal attributes linked to empowerment that influence receptivity to coaching leadership. Coaching: An International Journal of Theory, Research and Practice. 2018;11:1:30-45.
 18. Endsley MR. Toward a theory of situation awareness in dynamic systems. Human Factors 1995;37(1):32–64.
 19. Dulewicz V, Higgs M. Assessing leadership styles and organisational context. Journal of Managerial Psychology – J MANAG PSYCHOL. 2005;20:105-23.


Професійний розвиток вашою мовою

Приєднуйтесь до нашої міжнародної спільноти та беріть участь в онлайн курсах для фахівців з реабілітації.

Переглянути доступні курси