Вступ до надання послуг, пов’язаних з кріслом колісним

Головний редакторNaomi O’Reilly as part of the Wheelchair Service Provision Content Development Project

Основний внесокNaomi O’Reilly, Kim Jackson, Simisola Ajeyalemi and Jess Bell

Вступ(edit|edit source)

Належне забезпечення кріслом колісним та іншими допоміжними засобами для сидіння вважається основним правом людини.(1) Крісло колісне – один з допоміжних засобів, який найбільш часто використовується для поліпшення та забезпечення особистої мобільності, що є передумовою реалізації прав людини та гідного життя, підтримання осіб з порушеннями мобільності та допомагає стати більш продуктивними членами своїх громад. Для осіб, які мають труднощі з ходьбою, крісло колісне, яке відповідає їхнім фізичним, життєвим потребам та оточуючому середовищу, є важливим інструментом, що дозволяє їм насолоджуватися значно поліпшеним здоров’ям, соціальним та економічним добробутом. Мобільність відкриває можливості для користувачів кріслами колісними навчатися, працювати, брати участь у громадських і культурних заходах і отримувати доступ до таких послуг, як медичне обслуговування. Для багатьох осіб відповідне, добре сконструйоване і добре підігнане крісло колісне може стати першим кроком до залучення та участі в суспільному житті. Ефективним способом задоволення індивідуальних потреб осіб, що користуються кріслами колісними є забезпечення ними через служби, пов’язані із кріслами колісними. Проте досягнення загального охоплення кріслами колісними є постійною проблемою в низці країн із низьким і середнім рівнем доходу. (2) Статистичні дані показують, що наразі менше ніж 5% тих, хто потребує допомоги, насправді мають доступ до правильно підігнаного крісла колісного або відповідних послуг, пов’язаних з кріслом колісним. Крім того, існують також обмежені можливості навчання для медичного персоналу, щоб отримати навички, необхідні для ефективного призначення крісла колісного.(3) Це важлива проблема, оскільки користувачі кріслами колісними вважаються групою ризику розвитку вторинних станів здоров’я та передчасної смерті, якщо ненавчені постачальники надають їм крісло колісне, яке не відповідає їхнім потребам.(4)

Стандартні правила Організації Об’єднаних Націй щодо забезпечення рівних можливостей для осіб з інвалідністю, Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю (UNCRPD) і Резолюція WHA58.23 Асамблеї Всесвітньої організації охорони здоров’я, яка стосується інвалідності, зокрема, профілактики, лікування та реабілітації, підкреслили важливість крісел колісних та інших допоміжних засобів. ООН попросила країни забезпечити ліпший доступ до мобільних засобів, коли вони потрібні. (5) UNCRPD виступає за «ефективні заходи для забезпечення особистої мобільності з якомога більшою незалежністю для осіб з інвалідністю». Щоб забезпечити ефективну особисту мобільність, користувачам кріслами колісними потрібне крісло колісне, яке їм добре підходить і відповідає їхнім конкретним потребам. Це потребує підходу, який відповідає індивідуальним потребам, зокрема, розроблення національної політики та надання послуг, пов’язаних з кріслом колісним, розширення можливостей для навчання з розроблення, виробництва та постачання крісел колісних. (3)(6)(7)
За даними ВООЗ, одним із найважливіших чинників успішної реабілітації осіб, які потребують крісла колісного для пересування, є відповідне забезпечення кріслами колісними. Однак історично так склалося, що надання послуг, пов’язаних з кріслом колісним не було невід’ємною частиною реабілітаційних послуг. Це пов’язано з багатьма чинниками, зокрема, низькою обізнаністю, обмеженими ресурсами, відсутністю відповідних виробів і відсутністю навчання медичного та реабілітаційного персоналу щодо надання послуг, пов’язаних з кріслом колісним. У багатьох країнах поширена практика забезпечення кріслами колісними через благодійність або зовнішні пожертви, які часто є невідповідними і низької якості, створюючи в довгостроковій перспективі подальші проблеми для користувача та для країни. Mukherjee і Samanth (8) підкреслюють, що до 60% користувачів крісел колісних в Індії, які отримали їх в якості подарунку, припинили їх використання як через дискомфорт, так і через невідповідність конструкції крісел колісних до середовища, в якому їх використовували. Результатом цього є те, що багато осіб, яким потрібне крісло колісне, взагалі його не отримують, тоді як ті, хто отримують його, часто отримують без будь-якого оцінювання, призначення, підгонки чи подальшого спостереження, що часто призводить до використання крісел колісних без подушки чи основних інструкцій, що може призвести до пролежнів і навіть передчасної смерті. (3)(8)

Однак, зростає усвідомлення важливості забезпечення відповідним кріслом колісним, застосовуючи, зокрема, індивідуальне оцінювання, підгонку та навчання користуванню кріслом колісним після того як 13 грудня 2006 р. Генеральна Асамблея ООН прийняла Конвенцію про права осіб з інвалідністю та додатковий протокол до неї. Їх метою було сприяти, захищати та забезпечувати повну та рівну реалізацію всіх прав людини та основних свобод усім людям з інвалідністю, а також сприяти повазі до їхньої гідності. Також Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) на 58 Всесвітній асамблеї охорони здоров’я зобов’язалася надавати підтримку державам-членам у створенні системи виробництва, розповсюдження та обслуговування допоміжних засобів. (3)(6)(7)

Настанови(edit|edit source)

Щоб забезпечити людям з інвалідністю доступ до відповідного крісла колісного, особливо в регіонах з меншими ресурсами, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) і Міжнародне товариство протезування та ортезування (ISPO) у партнерстві з Центром міжнародної реабілітації, Motivation Charitable Trust та Whirlwind Wheelchair International розробили Рекомендації щодо надання крісел колісних з ручним керуванням у місцях з обмеженими ресурсами, щоб допомогти державам-членам ВООЗ імплементувати статті 4, 20 і 26 (КПІ ООН), шляхом розроблення системи забезпечення кріслами колісними з ефективними заходами для забезпечення особистої мобільності та реабілітації шляхом полегшення доступу до якісних засобів пересування, пристроїв і допоміжних технологій за доступною ціною, а також заохочення суб’єктів господарювання, які виробляють засоби для пересування, пристрої та допоміжні технології.(3)
Хоча ці вказівки зосереджені конкретно на «кріслах колісних з ручним керуванням» і потребах осіб, які довго користуються кріслами колісними в умовах обмежених ресурсів, багато вказівок однаково застосовуються до інших типів засобів або пристроїв для пересування (наприклад, триколісні велосипеди з ручним приводом, електроколяски), для інших типів користувачів (таких як тимчасові користувачі кріслами колісними) і в умовах із достатньою кількістю ресурсів.(3)

Інструкції щодо надання крісел колісних з ручним керуванням у місцях з обмеженими ресурсами представлені в п’яти розділах: (3)

 1. Вступ, містить огляд потреб в кріслах колісних, користувачів кріслами колісними, видів крісел колісних, надання крісел колісних та зацікавлених сторін.
 2. Дизайн і виробництво містить рекомендації щодо проектування, оцінювання та вибору крісел колісних.
 3. Надання послуг передбачає завдання та структуру системи надання послуг, пов’язаних із кріслами колісними.
 4. Освіта надає допомогу в плануванні, розробленні та реалізації можливостей освіти для персоналу, який бере участь у забезпеченні кріслами колісними.
 5. Політика та планування надають інформацію для прийняття рішень щодо надання крісел колісних.

Після випуску в 2008 році Керівних принципів щодо надання крісел колісних з ручним керуванням у місцях з обмеженими ресурсами, ВООЗ у партнерстві з USAID після широких консультацій експертів, польових випробувань та експертного огляду продовжили розроблення Навчальної програми з обслуговування крісел колісних для підтримання Настанов у навчанні медичного персоналу, який виконує клінічні та технічні функції в наданні послуг, пов’язаних з кріслами колісними. Метою загальної навчальної програми є підвищення обізнаності та розвиток навичок і знань усього персоналу, який бере участь у забезпеченні кріслами колісними. (9)(10)(11) Ця освіта та навчання є важливими для того, щоб користувачі могли отримати відповідне крісло колісне через відповідні служби.(12)

Навчальна програма з обслуговування крісел колісних (The Wheelchair Service Training Package, WSTP) складається з:

 1. Навчального модуля з обслуговування крісел колісних – базовий рівень (WSTP-B); Метою першої частини серії WSTP є розвинути мінімальні навички та знання, необхідні персоналу, залученому до обслуговування крісел колісних. (9)
 2. Навчальний модуль з обслуговування крісел колісних – середній рівень (WSTP-I); Друга частина серії WSTP більше зосереджена на задоволенні потреб осіб, які мають серйозні труднощі під час ходьби та пересування, а також погано контролюють поставу, приділяючи особливу увагу забезпеченню відповідних крісел колісних для дітей, які мають поганий контроль постави та не можуть самостійно сидіти прямо. (10)
 3. Навчальний модуль з обслуговування крісел колісних для менеджерів і зацікавлених сторін; Заключна частина серії WSTP, яка складається з двох підмодулів: Навчальний модуль з обслуговування крісел колісних для керівників (WSTPm) і Навчальний модуль з обслуговування крісел колісних для зацікавлених сторін (WSTPs), визнає, що для розроблення ефективного та стійкого надання послуг з обслуговування крісел колісних; керівники та зацікавлені сторони повинні бути проінформовані про важливість і переваги належного надання послуг, пов’язаних з кріслами колісними. (11)

Послуги, пов’язані з кріслом колісним( edit | edit source )

Послуги, пов’язані з користуванням кріслами колісними забезпечують основу для оцінювання індивідуальних потреб користувачів, допомагають у виборі відповідного крісла колісного, навчають користувачів і опікунів, а також забезпечують постійне підтримання та скерування до інших служб, де це доцільно, а також вимагають ретельного планування та управління ресурсами. Тут ми конкретно розглядаємо елементи для підтримання забезпечення кріслами колісними з ручним керуванням.

Елементи(edit|edit source)

Послуги, пов’язані з кріслами колісними мають включати принаймні наступні елементи;

Оцінювання(edit|edit source)

 • Це процес взаємних консультацій і повного оцінювання людини з обмеженими можливостями та персоналом, який обслуговує крісла колісні, мета якого полягає в тому, щоб допомогти користувачеві вибрати правильний для нього виріб та надати призначення на крісло колісне із детальним описом особливостей крісла колісного, яке найбільше підходить для нього й задовольняє потреби відповідної особи.(3)

Забезпечення(edit|edit source)

 • Надання відповідного крісла колісного відбувається після процесу оцінювання, який має охоплювати замовлення, збирання та підгонку крісла колісного.(3)

Тренування(edit|edit source)

 • Персонал, який обслуговує крісла колісні, повинен забезпечити належну освіту, як користувачам кріслами колісними, так і їхнім сім’ям щодо використання та обслуговування крісла колісного для отримання користувачами максимальної користі від свого крісла колісного.(3)

Підтримка(edit|edit source)

 • Слід надати підтримку, як з клінічної, так і технічної точки зору, щоб користувач кріслом колісним отримав базові поради щодо догляду за здоров’ям, зокрема щодо профілактики пролежнів, контрактур та ускладнень. Ця підтримка також повинна включати інформацію та консультації щодо подальшого обслуговування та ремонту.(3)

Скерування(edit|edit source)

 • Персонал з обслуговування крісел колісних також повинен мати можливість ідентифікувати та скеровувати користувачів кріслами колісними для отримання додаткових послуг, таких як фізична терапія, ерготерапія, навчання в групі однолітків і професійне навчання, які дозволять їм максимально використовувати крісло колісне у повсякденному житті.(3)

Значення(edit|edit source)

На додаток до ключових елементів, перерахованих вище, постачальники послуг, пов’язаних з кріслом колісним відіграють значення у:

Усвідомлення(edit|edit source)

 • Підвищення інформованості, адвокація, зокрема, поширення основної інформації про потреби та переваги користування кріслом колісним; переконування політиків у перевагах інвестувати в забезпечення кріслами колісними, а не залишати осіб з обмеженою повсякденною життєдіяльністю виживати за рахунок благодійності; (3)

Ідентифікація(edit|edit source)

 • Використання інструментів скринінгу для виявлення тих, хто може скористатися наявними послугами; (3)

Інформування щодо мереж, які рекомендуються та постачальників( edit | edit source )

 • Пропагування важливого значення служб, пов’язаних з кріслами колісними, зокрема, участь у заходах, спрямованих на освіту мереж перескерування та підвищення обізнаності постачальників і фінансових установ щодо ролі та важливості послуг, пов’язаних з кріслами колісними; (3)

Стабільність(edit|edit source)

 • Розроблення стабільних фінансових рішень для постійного забезпечення обладнанням для пересування через послуги, пов’язані з кріслами колісними; (3)

Навчання(edit|edit source)

 • Забезпечення або підтримання навчання персоналу з обслуговування крісел колісних; (3)

Стандарти(edit|edit source)

 • Підвищення стандартів щодо крісел колісних у країні чи регіоні через усвідомлення поточної доступності крісел колісних та підтримання вдосконалення та збільшення різноманітності продуктів для крісел колісних; і (3)

Доступність(edit|edit source)

 • Адвокація, підтримання або сприяння адаптації будинків (зокрема, туалетів, меблів та обладнання), громадських будівель і місць, а також лобіювання безбар’єрного середовища.(3)

Принципи забезпечення кріслами колісними( edit | edit source )

Нарешті, під час розроблення системи забезпечення відповідними кріслами колісними повинні бути розглянуті керівні принципи, пов’язані з допоміжними засобами – пристроями для пересування, викладеними в Конвенції про права осіб з інвалідністю;

Прийнятність; Люди з інвалідністю повинні бути залучені до всіх етапів надання засобів пересування.

Доступність; Мобільні засоби та пов’язані з ними послуги мають бути доступними для кожного, хто має певні потреби.

Адаптивність; Мобільні засоби та супутні послуги необхідно адаптувати та модифікувати, щоб вони відповідали потребам людини.

Фінансова доступність; Мобільні пристрої та супутні послуги мають бути фінансово доступними.

Наявність; Має бути достатня кількість об’єктів, персоналу і виробів для забезпечення потреб населення та надання їх людям якомога ближче до місця їхнього проживання.

Якість; Продукція, обладнання та послуги належної якості. (14)

Висновок(edit|edit source)

Немає жодного виду крісла колісного, який би задовольняв потреби кожного користувача кріслом колісним. Користувачам крісел колісних потрібне крісло колісне, яке відповідає їхнім потребам, підходить для середовища, є безпечним і довговічним. (14) Належне забезпечення кріслами колісними є одним із найважливіших чинників успішної реабілітації осіб, які потребують крісел колісних для пересування, а ефективним способом задоволення індивідуальних потреб користувачів крісел колісних є надання їх через служби, пов’язані із кріслами колісними. Служби, пов’язані з кріслами колісними працюють безпосередньо з користувачами кріслами колісними, щоб знайти найбільш відповідне крісло колісне серед доступних для цього користувача. Під час цього курсу ми детально розглянемо окремі елементи надання послуг, пов’язаних з кріслами колісними з ручним управлінням, щоб розробити теоретичні принципи менеджменту надання послуг, пов’язаних з кріслами колісними у всіх контекстах. (3)(9)(10)(11)

Найважливіше пам’ятайте, що надання послуг, пов’язаних з кріслами колісними – це не лише крісло колісне, яке є просто виробом, але, що більш важливо, надання послуг, пов’язаних з кріслом колісним – це надання людям з інвалідністю можливості стати мобільними, залишатися здоровими, поліпшувати якість життя та повною мірою брати участь у житті громади.(3)

Посилання(edit|edit source)

 1. Gowran RJ, Clifford A, Gallagher A, McKee J, O’Regan B, McKay EA. Wheelchair and seating assistive technology provision: a gateway to freedom. Disabil Rehabil. 2020 Jun 8:1-12.
 2. Ekman B, Mishra S, Pupulin A, Khasnabis C, Allen M, Huber M. Sustainable and equitable provision of wheelchairs in low- and middle-income countries: an economic assessment of the models for wheelchair provision in Tajikistan. Disabil Rehabil Assist Technol. 2020 Mar 31:1-6.
 3. 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 William Armstrong, Johan Borg, Marc Krizack, Alida Lindsley, Kylie Mines, Jon Pearlman, Kim Reisinger, Sarah Sheldon. Guidelines on the Provision of Manual Wheelchairs in Less Resourced Settings. World Health Organization; Geneva: 2008.
 4. Burrola-Mendez Y, Goldberg M, Gartz R, Pearlman J. Development of a Hybrid Course on Wheelchair Service Provision for clinicians in international contexts. PLoS One. 2018;13(6):e0199251.
 5. Williams E, Hurwitz E, Obaga I, Onguti B, Rivera A, Sy TRL et al. Perspectives of basic wheelchair users on improving their access to wheelchair services in Kenya and Philippines: a qualitative study. BMC Int Health Hum Rights. 2017;17(1):22.
 6. 6.0 6.1 Resolution WHA58.23. Disability, Including Prevention, Management and Rehabilitation. World Health Organization, Geneva 2005 (http://www.who.int/disabilities/publications/resolution/en/index.html, accessed 6 June 2018).
 7. 7.0 7.1 Convention on the Rights of Persons with Disabilities. United Nations. New York, 2008 (http://www.un.org/disabilities/default. asp?id=259, accessed 6 June 2018).
 8. 8.0 8.1 Mukherjee G, Samanta A. Wheelchair Charity: A Useless Benevolence in Community-Based Rehabilitation. Disability and Rehabilitation, 2005, 27:591–596.
 9. 9.0 9.1 9.2 World Health Organisation. Wheelchair Service Training Package – Basic Level. http://www.who.int/disabilities/technology/wheelchairpackage/en/ (accessed 2 May 2018)
 10. 10.0 10.1 10.2 World Health Organisation. Wheelchair Service Training Package – Intermediate Level. http://www.who.int/disabilities/technology/wheelchairpackage/wstpintermediate/en/ (accessed 2 May 2018)
 11. 11.0 11.1 11.2 World Health Organisation. Wheelchair Service Training Package for Managers and Stakeholders. http://www.who.int/disabilities/technology/wheelchairpackage/wstpmanagers/en/ (accessed 2 May 2018)
 12. McSweeney E, Gowran RJ. Wheelchair service provision education and training in low and lower middle income countries: a scoping review. Disabil Rehabil Assist Technol. 2019;14(1):33-45.
 13. Assistive Technology for All. WSTP Basic Video Series: 1. Introduction. Available from: https://youtu.be/eu6KhB9d2HQ (last accessed 6/6/2018
 14. 14.0 14.1 Sarah Frost, Chapal Khasnabis, Kylie Mines, and Lourdes de la Peza. Wheelchair Service Training Package for Stakeholders – Trainers Manual. World Health Organization; Geneva: 2015.
 15. Motivation Charity. The Right Wheelchair; In the Right Way. Available from: https://youtu.be/2B94nzs9tTg (last accessed 6/6/2018)


Професійний розвиток вашою мовою

Приєднуйтесь до нашої міжнародної спільноти та беріть участь в онлайн курсах для фахівців з реабілітації.

Переглянути доступні курси