Вісім кроків для належного забезпечення кріслами колісними

Головний редакторIlona Malkauskaite як частина проєкту Wheelchair Service Provision Content Development

Основний внесокIlona Malkauskaite, Naomi O’Reilly, Kim Jackson і Rucha Gadgil

Вступ(edit|edit source)

У 2008 році Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) за участю понад двадцяти п’яти експертів з питань крісел колісних та реабілітації випустила “Настанови щодо забезпечення ручними кріслами колісними в умовах обмежених ресурсів”, метою яких була боротьба з ризиками, пов’язаними з розподілом крісел колісних та вирішення проблем сектору охорони здоров’я у забезпеченні належного догляду за особами з інвалідністю. Настанови стосуються проектування, виробництва, постачання та надання послуг для довготривалих користувачів кріслами колісними з ручним керуванням. У Настановах ВООЗ окреслює наступні вісім кроків, які повинен здійснити персонал, служб із забезпечення кріслами колісними, щоб надати відповідне крісло колісне. Хоча всі елементи є ключовими для надання комплексних послуг із забезпечення кріслами колісними, ці вісім кроків можуть бути виконані в іншому порядку, або кроки можуть бути об’єднані в деяких послугах із забезпечення кріслами колісними. (1)

 1. Скерування та призначення;
 2. Обстеження;
 3. Припис;
 4. Фінансування і замовлення;
 5. Підготовка засобу;
 6. Налаштування;
 7. Навчання користувачів;
 8. Обслуговування, ремонт і подальше спостереження.(1)

1. Скерування та призначення( edit | edit source )

Спосіб скерування користувачів кріслами колісними буде різним. Система скерування буде залежати від існуючих послуг в країні. Користувачі можуть звертатися самі або бути скерованими через мережі, що складаються з державних або недержавних медичних та реабілітаційних працівників або волонтерів, які працюють на рівні громади, району або регіону. Деякі служби, що надають послуги користувачам кріслами колісними, можуть потребувати активного виявлення потенційних користувачів, якщо вони ще не отримують жодних соціальних чи медичних послуг або не беруть участі у шкільній, робочій чи громадській активності. Метою належної практики скерування та призначення є забезпечення рівного доступу користувачів до надання послуг, пов’язаних із кріслами колісними, підвищення ефективності та продуктивності служби, а також мінімізація списків очікування. (1)

Належна практика в системах скерування та призначення охоплює:

 • Створення файлу для користувача та організоване призначення або розміщення користувачів у списку очікування;
 • Навчання персоналу з питань обслуговування крісел колісних;
 • Розповсюдження форми для заповнення під час скерування користувачів для агентств мережі, що скеровують;
 • Чіткі вказівки щодо пріоритетності призначень;
 • Постановка завдань та вимірювання ефективності;
 • Процедура скринінгу для мінімізації планування невідповідних скерувань.(1)

2. Обстеження( edit | edit source )

Обстеження – це другий крок в обслуговуванні крісел колісних. Кожен користувач потребує індивідуального оцінювання з урахуванням способу життя, роботи, оточення та фізичного стану. Інформація, зібрана в результаті оцінювання, допоможе персоналу служби з забезпечення кріслами колісними та користувачу кріслом колісним:(1)

 • Обрати найбільш відповідне крісло колісне з тих, що є в наявності;
 • З’ясувати, яка можлива додаткова постуральна підтримка може знадобитися;
 • Вирішити, яке навчання або підтримка може знадобитися члену сім’ї/опікуну користувача кріслом колісним для використання та обслуговування його крісла;
 • Обстеження як на базовому, так і на проміжному рівнях проводиться у два етапи;
  • Збір інформації;
  • обстеження фізичного стану.

Належна практика обстеження:

 • Обстеження проводиться у приватному, тихому та чистому приміщенні;
 • Обстеження проводиться підготовленим персоналом;
 • Обладнання для проведення обстеження є легкодоступним, включно з місцем для обстеження (кушетка, килимок, стіл), вимірювальною стрічкою, пристроєм для вимірювання кутів (гоніометр), блоками для ніг та засобами для боротьби з інфекційними захворюваннями;
 • Обстеження враховує фізичний стан користувача; домашні, шкільні, робочі та інші умови, в яких використовується крісло колісне; спосіб життя; розмір та вік;
 • Результати оцінювання чітко задокументовані в формі обстеження та зберігаються для подальшого використання;
 • Якщо служба не в змозі задовольнити потреби користувача через відсутність відповідного засобу або персоналу з достатніми навичками, користувача скеровується до іншої служби, яка організовує виїзні візити більш кваліфікованого персоналу або документує потреби користувача, щоб допомогти скласти картину незадоволених потреб для подальшого надання послуг.

3. Припис( edit | edit source )

На основі інформації, отриманої під час обстеження, спільно з користувачем та членами його сім’ї або опікунами, формується припис на крісло колісне. У приписі (виборі) детально описується обраний вид і розмір візка, його особливі характеристики та модифікації. У ньому також описується навчання, яке необхідно пройти користувачеві, щоб правильно користуватися та обслуговувати крісло колісне.(1)

Належна практика формування припису охоплює:

 • Користувачам надається можливість побачити і, де це можливо, випробувати зразки крісел, подушок і компонентів для постуральної підтримки;
 • Важливість характеристик визначається пріоритетно, щоб допомогти зробити найбільш відповідний вибір з обмеженого асортименту доступних крісел колісних;
 • Кожне призначення крісла колісного документується або в формі обстеження, або в спеціальному бланку припису;
 • Персоналу служби з забезпечення кріслами колісними надається час для написання записів про обстеження та припис одразу після кожного прийому;
 • Служби надають користувачам інформацію про те, коли їхнє крісло колісне буде готове.(1)

4. Фінансування і замовлення( edit | edit source )

Коли крісло колісне приписане (вибране), можна точно оцінити вартість рекомендованого виробу. Для більшості послуг необхідно забезпечити визначення джерела фінансування до того, як буде зроблено замовлення на обладнання. Там, де це можливо, цим повинен займатися адміністративний, а не клінічний або технічний персонал. За відсутності на складі, крісла колісні необхідно замовляти у зовнішнього постачальника або закуповувати у майстерні з обслуговування крісел колісних, яка зазвичай має запас крісел колісних різних розмірів та видів.

Належна практика замовлення:

 • Наявність крісел колісних на складі може скоротити час очікування;
 • Замовлення слід робити якомога швидше, щоб уникнути затримок;
 • Важливо, щоб користувач кріслом колісним знав, коли крісло колісне буде в наявності. (2)

5. Підготовка засобу( edit | edit source )

Метою належної практики підготовки виробу є підготовка крісла колісного до примірювання, зокрема, модифікацій або спеціальних компонентів для постурального підтримування. Навчений персонал готує крісло колісне до першого примірювання. Залежно від наявних виробничих та сервісних потужностей, це може передбачати збірку та можливу модифікацію виробів, що постачаються виробниками або виготовлення виробів у сервісній майстерні. Кожне крісло, що готується, маркується ім’ям користувача та серійним номером або штрих-кодом. Виробництво та встановлення індивідуальних систем сидіння або окремих компонентів постуральної підтримки повинно здійснюватися персоналом, який володіє відповідними знаннями та навичками. Ця робота також повинна виконуватися в тісній співпраці з персоналом з оцінювання. Все обладнання для пересування перевіряється на якість і безпеку до того, як користувач випробує його (1).

Порядок підготовки крісла колісного наступний:

 1. Перевірити глибину та ширину сидіння крісла;
 2. Перевірити відповідність подушки глибині та ширині сидіння;
 3. Відрегулювати: висоту та кут нахилу спинки, висоту підлокітників, положення задніх коліс, положення гальм, висоту підніжок, висоту ручок,
 4. Провести перевірку безпеки та готовності крісла колісного.(2)

6. Налаштування( edit | edit source )

Користувач випробує крісло колісне. Здійснюється остаточне регулювання, щоб переконатися, що крісло правильно зібрано та налаштовано.

Під час налаштування користувач та компетентний персонал разом перевіряють:

 • правильність розміру крісла колісного;
 • правильність налаштування крісла для користувача;
 • будь-які модифікації або компоненти для постурального підтримування встановлені належним чином;
 • крісло відповідає потребам користувача в мобільності та постуральній підтримці, а також мінімізує ризик розвитку вторинних деформацій або ускладнень.(1)

7. Навчання користувача( edit | edit source )

Користувач та особи, які здійснюють догляд, навчаються безпечному та ефективному використанню та обслуговуванню крісла колісного.(1)
Основні напрямки навчання користувачів полягають у наступному:

 • як сідати та висаджуватися з крісла колісного;
 • як поводитися з кріслом колісним;
 • базові навички пересування в кріслі колісному;
 • як зберегти здоров’я в кріслі колісному, наприклад, профілактика пролежнів;
 • як доглядати за кріслом колісним та подушкою, а також, за необхідності, розбирати та збирати крісло;
 • до кого звертатися у разі виникнення проблем.(1)

8. Обслуговування, ремонт і подальше спостереження( edit | edit source )

Служба з обслуговування крісел колісних надає послуги з технічного обслуговування та ремонту для вирішення технічних проблем, які не можуть бути вирішені в громаді. Наскільки це можливо, подальші заходи доцільно проводити на рівні громади. Наступні зустрічі – це можливість перевірити придатність крісла колісного та забезпечити подальше навчання і підтримку. Час проведення залежить від потреб користувача та інших послуг, які йому доступні. Деякі користувачі повинні проходити повторні огляди частіше, ніж інші. Як правило, наступні зустрічі призначаються протягом шести місяців після отримання крісла колісного. Базовий ремонт крісла колісного часто можна виконати на місці в майстернях з ремонту велосипедів або автомобілів, а якщо крісло виявиться непридатним для використання, необхідно надати нове крісло, починаючи з першого кроку.(1)

Належна практика подальших дій:

 • Коли це можливо, всі члени команди, що надає послуги із забезпечення кріслами колісними, беруть участь у подальших зустрічах. До таких зустрічей залучають клінічний, технічний персонал та інструкторів.
 • Частота подальшого спостереження визначається індивідуальними потребами користувачів.
 • Подальші зустрічі з користувачами наступних категорій є пріоритетними: діти (потреби яких швидко змінюються в міру зростання); користувачі з ризиком розвитку пролежнів; користувачі, які мають крісло колісне з модифікаціями або додатковою постуральною підтримкою; користувачі (або члени сім’ї/опікуни), які зазнали труднощів у проходженні базового навчання, що надається службою.
 • Служби використовують подальші зустрічі, як можливість отримати зворотній зв’язок від користувача, щоб допомогти оцінити якість наданих послуг(1)

Висновок(edit|edit source)

Ресурси(edit|edit source)

Посилання(edit|edit source)

 1. 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 William Armstrong, Johan Borg, Marc Krizack, Alida Lindsley, Kylie Mines, Jon Pearlman, Kim Reisinger, Sarah Sheldon. Guidelines on the Provision of Manual Wheelchairs in Less Resourced Settings. World Health Organization; Geneva: 2008. http://www.who.int/disabilities/publications/technology/wheelchairguidelines/en/ (accessed 15 June 2018).
 2. 2.0 2.1 World Health Organization. Wheelchair Service Training Package – Basic Level. http://www.who.int/disabilities/technology/wheelchairpackage/en/ (accessed 15 June 2018).


Професійний розвиток вашою мовою

Приєднуйтесь до нашої міжнародної спільноти та беріть участь в онлайн курсах для фахівців з реабілітації.

Переглянути доступні курси