Вступ до гендерної рівності та соціальної інтеграції (ГРСІ)

АвторUser:Robin Tacchetti на основі курсу Linda Thumba
Найліпші учасникиRobin Tacchetti, Amanda Ager, Tarina van der Stockt та Kim Jackson

Вступ(edit|edit source)

Цей курс створений для того, щоб допомогти вам зрозуміти, яку роль відіграє ґендерна рівність та соціальна інтеграція (ГРСІ) в реабілітації. Мета полягає в тому, щоб допомогти клінічним фахівцям відчувати себе комфортно і мати достатньо повноважень, щоб визначити можливості для інтеграції положень ГРСІ в їх повсякденну клінічну практику.

Що таке ґендер та соціальна інтеграція (ГРСІ)( редагувати | редагувати джерело )

Гендерна рівність та соціальна інтеграція – це дві взаємопов’язані концепції, які допомагають покращити доступ до товарів та послуг для всіх, включаючи соціально незахищені верстви населення, жінок та економічно менш стабільні верстви населення. ГРСІ просуває інклюзивну політику та зосереджується на посиленні впливу виключених, жінок та бідних.(1)

Згідно з World Vision, ГРСІ – це підхід, спрямований на усунення існуючих бар’єрів з метою розширення доступу, уможливлення прийняття рішень та участі маргіналізованих груп населення. У цьому визначенні також зазначається, що Ініціатива вимагає від нас створення сприятливих умов для того, щоб УСІ могли брати участь у заходах з розвитку та отримувати від них РІВНІ вигоди.

У контексті реабілітації ГРСІ – це підхід, спрямований на усунення бар’єрів та розширення доступу, сприяння більш широкому використанню реабілітаційних послуг та покращення досвіду користувачів для всіх.

Важливо зазначити, що не всі маргіналізовані групи населення є однаково неблагополучними або соціально виключеними.

Нам, працівникам охорони здоров’я, важливо розуміти, як соціальні характеристики впливають одна на одну і як вони можуть впливати на стан здоров’я, доступ до реабілітаційних послуг, користування нашими послугами та загальний досвід пацієнтів.

Соціальні характеристики, про які слід знати, включають, але не обмежуються ними:( редагувати | відредагувати джерело )

 • Стать
 • Раса
 • Клас
 • Обмеження життедіяльності
 • Сімейний стан
 • Імміграційний статус
 • Географічне розташування
 • Рівень освіти
 • Релігія
 • Етнічна приналежність

Як постачальники послуг з охорони здоров’я, ми зобов’язані надавати необхідні адаптовані реабілітаційні послуги та допоміжні засоби (ДЗ) і пристрої, щоб дозволити людям досягти найвищого рівня функціонування, і, в кінцевому рахунку, позитивно впливати на громади в усьому світі, сприяючи більшій участі в житті суспільства.

Для того, щоб бути ефективними працівниками охорони здоров’я, важливо також визнати, що кожна людина має кілька соціальних ідентичностей з факторами, що перетинаються (наприклад, раса, стать, вік, сексуальна орієнтація, рід занять, структура сім’ї, здібності, тощо) і може ідентифікувати себе з кількома групами. Це випливає з нової концепції складності соціальної ідентичності, яка стосується суб’єктивного уявлення людини про себе та взаємозв’язків, які вона може мати з кількома груповими ідентичностями.(2) Люди є складними і мають різні соціальні ідентичності та досвід, які необхідно враховувати при їх лікуванні в клінічних умовах.

Гендерна рівність( редагувати | відредагувати джерело )

Мета гендерної рівності полягає в тому, щоб чоловіки та жінки мали рівні ресурси, можливості, права людини та соціально значущі блага.(3) Світовий банк визначає гендерну рівність наступним чином: “Гендерна рівність або рівність між різними групами жінок і чоловіків означає рівне користування групами жінок і чоловіків – будь-якого віку і незалежно від сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності – правами, соціально цінними благами, можливостями, ресурсами і винагородами. Рівність означає не те, що жінки і чоловіки однакові, а те, що користування ними правами, можливостями та життєвими шансами не регулюється і не обмежується тим, народилися вони жінкою чи чоловіком”.(4)

Світовий банк додатково класифікує гендер за наступними ознаками:( редагувати | відредагувати джерело )

Гендер – це:

 • Про жінок, дівчат, чоловіків і хлопців та пов’язані з ними норми, поведінку і ролі, а також взаємовідносини між цими групами. Гендер вважається соціальним конструктом, і його визначення може бути різним у різних суспільствах та змінюватися з часом. Метою є прийняття гендерно-інклюзивного підходу (в реабілітації), який визнає, що деякі люди вважають за краще використовувати небінарні терміни для самоідентифікації.

Гендер – це не:

 • Тільки про жінок і дівчат: Чоловіки та хлопці також повинні бути частиною рівняння ГРСІ
 • Відповідальність лише за жінками: Для того, щоб відбулися реальні зміни, потрібно залучити всіх
 • Західна чи іноземна концепція: Гендерна рівність – це глобальна мета, сформульована в національних, регіональних та міжнародних зобов’язаннях і договорах, підписаних багатьма країнами світу
 • Спроба відібрати права у чоловіків і хлопчиків: Права людини є універсальними, а це означає, що вони поширюються на всіх людей
 • Питання лише для ґендерних спеціалістів: Покладаючись лише на фахівців з ґендерних питань, неможливо подолати основні чинники ґендерної нерівності та соціальної ізоляції. Кожен має бути залученим та відданим ідеї рівності та інклюзивності.

Гендер vs. гендерна ідентичність( редагувати | відредагувати джерело )

 • Гендер – це наша соціально приписана ідентичність
 • Гендерна ідентичність є нашою бажаною ідентичністю незалежно від статі при народженні;
  • Внутрішнє уявлення про себе як про чоловіка, жінку, суміш обох або ні того, ні іншого – те, як люди сприймають себе і як вони себе називають. Гендерна ідентичність може збігатися або відрізнятися від статі, визначеної при народженні.(5)
Гендерне наповнення( редагувати | відредагувати джерело )
 • Особа з більш широким, гнучким діапазоном ґендерної ідентичності та/або самовираження, ніж зазвичай асоціюється з бінарною ґендерною системою. Часто використовується як узагальнюючий термін, коли йдеться про молодих людей, які все ще досліджують можливості свого гендерного самовираження та/або гендерної ідентичності (5)

На відео нижче Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Dr. Tedros обговорює питання гендерної рівності для жінок та дівчат:

Що таке реагування щодо ГРСІ? ( редагувати | редагувати джерело )

Це означає врахування гендерних та соціокультурних відмінностей, які існують між нами як працівниками охорони здоров’я, а також відмінностей між пацієнтами, щоб інформувати про надання реабілітаційних послуг.

Як працівникам охорони здоров’я забеспечувати ГРСІ( редагувати | редагувати джерело )

Ми можемо думати про реагування на ГРСІ як про безперервний процес, від нехтування нашими подібностями та відмінностями до активного пошуку та участі у трансформаційних змінах у доступі до реабілітації, її використанні та досвіді.

Усвідомлення ГРСІ дозволяє нам зрозуміти чотири аспекти реабілітаційних послуг:

 1. Наявність
 2. Доступність
 3. Фінансова доступність
 4. Прийнятність

Як професіонали в галузі реабілітації, ми маємо ідеальну позицію для того, щоб відстоювати та активно брати участь у трансформаційних змінах на всіх етапах реабілітації.

Як працівники охорони здоров’я, ми повинні бути більш обізнаними з положеннями ГРСІ:

 • Які суспільні та культурні норми впливають на нас як на фізичних терапевтів та наших пацієнтів
 • Що пацієнти говорять і як вони діють; і як на це може впливати гендер
 • Як ми інтерпретуємо побачене і почуте (від наших пацієнтів) на основі наших власних гендерних норм, припущень і гендерних стереотипів; і як ми діємо на основі цих інтерпретацій
 • Які гендерні та владні режими ми можемо побачити та ідентифікувати в організаціях; і як вони впливають на нашу роботу, умови праці, а також на реальність та здоров’я пацієнта
 • Можливості для соціальної інтеграції через покращення комунікації та шляхів перенаправлення між лікарняними системами до реабілітаційних послуг на рівні громади
 • Забезпечення освіти та навчання для сімей з метою підвищення рівня інтеграції та участі осіб з обмеженнями життєдіяльності.

Соціальна інтеграція ( редагувати | редагувати джерело )

Соціальна інтеграція має на меті запобігти виключенню вразливих груп населення з конкретних обставин. До вразливих груп належать люди похилого віку, люди з обмеженнями життєдіяльності, релігійні меншини, жінки, дівчата, ЛГБТК тощо. (6) Світовий банк визначає соціальну інтеграцію наступним чином: “У кожній країні деякі групи стикаються з бар’єрами, які заважають їм повноцінно брати участь у політичному, економічному та соціальному житті. Ці групи можуть бути виключені не тільки через правові системи, земельні та трудові ринки, але й через дискримінаційні або стигматизуючі ставлення, переконання або сприйняття. Несприятливе становище часто ґрунтується на соціальній ідентичності, яка може бути пов’язана з такими категоріями, як стать, вік, місце проживання, рід занять, раса, етнічна приналежність, релігія, громадянство, обмеження життєдіяльності, сексуальна орієнтація та ґендерна ідентичність (СОГІ), серед інших чинників. Таке соціальне виключення позбавляє людей гідності, безпеки та можливості вести краще життя. Без усунення першопричин структурної ізоляції та дискримінації буде складно підтримувати стійке інклюзивне зростання та швидке скорочення бідності”. (7)

Розглядаючи соціальну інтеграцію в контексті реабілітації, важливо відійти від мислення виключно про стан функціональної залежності і мислити більше з точки зору функціональної незалежності. Це означає надання людині можливості бути максимально незалежною та брати участь у житті своєї громади. Це включає в себе, але не обмежується:

 • Залучення
 • Навчання
 • Праця
 • Взаємодія з оточенням
 • Встановлення значущих зв’язків з іншими
 • Надайте можливість усім людям мати право голосу (вчіться з їхніх слів та їхньої точки зору)

Корисним прикладом соціального включення в реабілітацію є систематичний огляд та метааналіз Obembe & Eng (2016), в якому описано, як соціальна участь відіграє важливу роль у одужанні людини. (8)

“Соціальна участь вважається одним з найбільш важливих і ключових результатів успішного відновлення.(9) Доведено, що через три місяці після перенесеного інсульту люди незадоволені своєю здатністю брати участь у численних аспектах участі, включаючи спілкування, прогулянки та подорожі.(10) Надання реабілітаційних послуг після виписки з лікарні може бути особливо актуальним, оскільки воно спрямоване на сприяння незалежності пацієнтів та їх реінтеграції в суспільство.

Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ) визначає участь як “залучення до життєвої ситуації”(11) або як “життєвий досвід” людей у реальному контексті, в якому вони живуть”. Участь є метою терапії в контексті відновлення після інсульту і, як відомо, корелює з областями, пов’язаними з якістю життя.(12) … Аналогічно, концептуальна модель “Процес встановлення статусу особи з інвалідністю” визначає соціальну участь як засіб здійснення життєвих звичок у своєму середовищі (наприклад, у школі, на роботі, у районі).(13)(8)

У наведеному нижче відео від Healthwest TV йдеться про важливість соціальної інтеграції:

ГРСІ та охорона здоров’я( редагувати | редагувати джерело )

Гендер визначає реагування системи охорони здоров’я, практику надання медичної допомоги, поведінку в сфері охорони здоров’я та, по суті, результати. (14) Існує зв’язок між соціальними нормами та біологічними факторами, які впливають на стан здоров’я.(15) Незважаючи на те, що гендерна рівність є одним з основних прав людини, вона продовжує залишатися провідним фактором, що визначає нерівність у сфері охорони здоров’я.(14) Для боротьби з цією нерівністю у сфері охорони здоров’я Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) та Організація Об’єднаних Націй закликають країни включити гендерні аспекти у свої системи охорони здоров’я.(16)

ГРСІ та жінки( редагувати | відредагувати джерело )

Жінки мають вищий ризик захворювань, що пов’язано з їх репродуктивною роллю, нерівністю в харчуванні та нижчим статусом у суспільстві.(16) (17) Крім того, дитячі шлюби більше поширені серед дівчат (у 5 разів), а жінки становлять більшість жертв сексуального насильства та домашнього насильства. (15)(17) Поганий доступ до питної води та санітарії більше впливає на жінок, оскільки саме вони відповідають за водопостачання домогосподарств.(15) Нарешті, жінки мають вищий ризик розвитку тривоги, депресії та раку.(18) На противагу цьому, чоловіки сприймаються як сильні та такі, що не потребують медичної допомоги.(18)

ГРСІ та фізична терапія( редагувати | редагувати джерело )

ГРСІ впливає на охорону здоров’я по всьому спектру, включаючи фізичну терапію. Були проведені дослідження і зроблено висновок, що існує три сфери, де ГРСІ та фізичні терапевти пересікаються:

 1. гендер в клінічній практиці
 2. гендерні аспекти організації
 3. гендерні соціокультурні норми та ідеали(19)

Для того, щоб бути відповідальними до ГРСІ в клінічній практиці, ми повинні враховувати:( редагувати | редагувати джерело )

 • Наявність терапевтів чоловіків та жінок
 • Освіта терапевтів в питаннях статі, гендерних упереджень та гендерної ідентичності
 • Адаптовані допоміжні засоби
 • Мультидисциплінарна допомога
 • Автоматичне направлення
 • Ранній запис на реабілітацію
 • Збір деталізованих даних
 • Адвокація розширення прав і можливостей людей з обмеженнями життєдіяльності

Гендер у клінічній практиці( редагувати | редагувати джерело )

Наступні чотири дослідження(19) демонструють, як гендер може впливати на фізичних терапевтів у звичайній клінічній практиці:

 • Дослідження болю в спині та шиї: При зверненні до пацієнтів в умовах реабілітації повідомлення терапевтів до пацієнтів виражається по-різному, залежно від гендерних стереотипів.
  • Жінки чують “будьте обережні” щодо болю, тоді як чоловіків підтримували тим, що “важка робота призводить до болю”.
  • Чоловікам не давали стільки вправ, скільки жінкам, оскільки вважалося, що вони сильніші.
 • Дослідження ЦП: Втручання для дітей з ЦП були пов’язані не лише з їхньою загальною моторною функцією, але й з їхньою статтю
 • Дослідження ЛГБТК: ЛГБТК-пацієнти відчували дискомфорт під час взаємодії з фізичними терапевтами щодо дотиків, фізичної близькості, спостереження за їхнім тілом або роздягання.
 • Трансгендерне дослідження: Трансгендерна спільнота вважає, що фізичні терапевти не мають достатніх знань про специфічні проблеми здоров’я трансгендерів(19)

У відео нижче описані проблеми, з якими стикаються трансгендерні люди при зверненні за медичною допомогою:

Гендерні аспекти організації( редагувати | редагувати джерело )

Гендер також може бути впливовим фактором у структурі охорони здоров’я та організації в цілому. Ось що слід враховувати, думаючи про організаційні сходи (19):

 • Чоловіки зазвичай мають більше влади на рівні організації
  • Багато чоловіків можуть не розглядати жіночі питання, обмежуючи таким чином широту програм, спрямованих на специфічні потреби інших статей/гендерних ідентичностей.
 • Інструменти та прилади на робочому місці часто спроектовані з урахуванням чоловічої статі як норми:
  • призводить до несприятливих наслідків для жінок та високого ризику розвитку порушень опорно-рухового апарату у жінок
 • Трудове життя може впливати на жінок більше, ніж на чоловіків
  • Більше жінок, ніж чоловіків, завершують кар’єру через лікарняні, психічні розлади та проблеми з опорно-руховим апаратом

Для того, щоб бути організацією, яка реагує на ГРСІ, необхідно врахувати наступні моменти:( редагувати | редагувати джерело )

 • Залучення жінок, гендерних меншин та осіб з обмеженнями життєдіяльності до керівництва
 • Інтеграція телереабілітації
 • Реабілітаційні програми на рівні громади
 • Включення реабілітації в первинну медичну допомогу
 • Адміністрування та управління адаптованим обладнанням та пристосуванням об’єктів для забезпечення доступності
 • Забезпечення доступними реабілітаційними послугами та допоміжними засобами за програмою “Універсальне медичне страхування” (Universal Health Coverage/UHC)
 • Включення споживачі послуг з реабілітації до керівних та управлінських структур
 • Інтеграція ГРСІ у відповідні нові або існуючі організаційні політики

Гендерні соціокультурні норми та ідеали( редагувати | відредагувати джерело )

Конструкт ґендеру може розумітися по-різному в різні часи та в різних культурах. У деяких суспільствах традиційно жінки зображуються слабшими і більш схильними до хвороб, ніж чоловіки.(19)

Наслідки для реабілітації( редагувати | редагувати джерело )

Щоб допомогти подолати традиційні гендерні стереотипи, фахівці з реабілітації повинні бути обізнані про них: (19)

“1) Що говорять і як діють пацієнти, і як на це може впливати гендер;

2) Як ми інтерпретуємо побачене і почуте (від наших пацієнтів) на основі наших гендерних норм, припущень і гендерних стереотипів; і як ми діємо на основі цих інтерпретацій;

3) Які гендерні та владні системи ми можемо побачити та ідентифікувати в організаціях; і як вони впливають на нашу роботу, умови праці, а також на реальність та здоров’я пацієнта; та

4) Які гендерні суспільні та культурні норми впливають на нас як фізичних терапевтів та наших пацієнтів”.(19)

Крім того, Stenberg та ін., 2020(19) рекомендували проведення тренінгів з гендерної обізнаності в школах ФТ та врахування гендерних аспектів під час оцінювання та прийняття рішень щодо втручання. Необхідно провести більше досліджень у цій сфері, щоб допомогти фізичним терапевтам у забезпеченні гендерної рівності та соціальної інтеграції.(19)

Корисні визначення( редагувати | редагувати джерело )

Доступність: Пов’язана з доступом до охорони здоров’я означає, що медичні заклади, товари та послуги повинні бути в межах безпечної фізичної досяжності для всіх верств населення, особливо вразливих або маргіналізованих груп, таких як етнічні меншини та корінне населення, жінки, діти, підлітки, люди похилого віку, особи з обмеженнями життєдіяльності та особи з ВІЛ/СНІДом, у тому числі в сільській місцевості. Доступність – це також характеристика, яку мають продукти, товари та послуги, щоб ними могли безпечно та на рівних умовах користуватися всі люди; вона охоплює фізичне середовище, транспорт, інформацію та зв’язок.

Доступність має на меті забезпечити можливість для всіх людей рівноправної та змістовної участі в усіх аспектах життя суспільства. Доступність – це усунення бар’єрів для участі, включаючи фізичні, інформаційні, поведінкові та інституційні бар’єри. Хоча про доступність часто думають у зв’язку із забезпеченням повноцінної участі осіб з обмеженнями життєдіяльності, вона є актуальною і важливою для всіх.

Доступність зазвичай розглядається як механізм підвищення фізичної доступності для осіб з різними порушеннями, мова йде не тільки про фізичну доступність інфраструктури, але й про доступні товари та послуги, в тому числі заходи.

Упередженість (або гендерна упередженість): Упередженість або гендерна упередженість – це заявлена позиція; припущення або ситуація, яка свідчить про надання переваги одній статі над іншою.

Дискримінація: Дискримінація – це коли рішення приймаються на основі соціальних ознак особи, таких як стать, раса або етнічне походження, релігія, приналежність до певного об’єднання, фізичних характеристик та/або інших відмінностей. Пряма дискримінація має місце тоді, коли до особи ставляться менш прихильно, ніж до іншої особи в однакових або подібних обставинах на підставі певної ознаки, наприклад, віку, статі, обмеження життєдіяльності, раси, регіону, релігії, культури, соціального статусу або інших ознак. Непряма дискримінація має місце тоді, коли існує політика, правило або спосіб ведення справ, які на перший погляд можуть здаватися справедливими або нейтральними, але які мають нерівний вплив на певні групи людей з певною ознакою, і ця політика або правило є необґрунтованими. Непряма дискримінація є незаконною незалежно від того, чи мала особа, яка дискримінує, намір дискримінувати, чи не усвідомлювала, що вона це робить.

Рівність: Рівність означає, що всі люди мають однаковий статус. Усі люди мають рівні умови для реалізації своїх повних прав і можливостей, для того, щоб робити внесок у національний, політичний, економічний, соціальний і культурний розвиток та користуватися його результатами.

Справедливість: Справедливість – це процес забезпечення чесності. Вона означає, що робляться кроки для досягнення чесності та справедливості у розподілі благ та обов’язків. Це часто вимагає програм і політик, спрямованих на подолання існуючої нерівності. Справедливість веде до рівності.

Ґендер: Гендер описує різні ролі та обов’язки жінок і чоловіків – чим займаються чоловіки і жінки, за що вони відповідають, яка від них очікується поведінка, що їм дозволено робити, і що вважається нормальною і належною поведінкою. Гендерні ролі та обов’язки змінюються залежно від культурних, релігійних, історичних та економічних факторів.

Гендерна обізнаність: Гендерна обізнаність – це визнання відмінностей в інтересах, потребах і ролях жінок і чоловіків у суспільстві, а також того, як вони призводять до відмінностей у владі, статусі та привілеях. Це також означає вміння виявляти проблеми, що виникають через гендерну нерівність та дискримінацію. Гендерна рівність означає, що чоловіки та жінки мають однакову цінність, права та можливості брати участь у всіх аспектах трудової діяльності та життя. Ґендерна рівність – це процес забезпечення справедливого ставлення до чоловіків або жінок, які опинилися в складних життєвих обставинах, за допомогою конкретних заходів та дій, таких як врівноваження минулих або поточних відмінностей, які негативно вплинули на здатність жінки або чоловіка брати повну та рівну участь у працевлаштуванні та інших можливостях. Гендерна нерівність означає, що чоловік або жінка не мають рівної цінності, прав або можливостей.

Гендерна рівність: Реалізація рівних прав, обов’язків, можливостей та повага до чоловіків, жінок, сексуальних та гендерних меншин.(20) Гендерна рівність – процес справедливого ставлення до жінок, чоловіків, сексуальних та гендерних меншин – передбачає використання стратегій та заходів, спрямованих на компенсацію історично та соціально несприятливого становища жінок. Гендерна рівність як процес веде до гендерної рівності як результату.(21) У відповідь на нерівний доступ до прав, обов’язків, можливостей та поваги серед жінок та дівчат, що призводить до їхньої підвищеної соціальної вразливості та маргіналізації, використання підходу Ініціативи Ґендерної рівності часто передбачає особливу увагу до жінок та дівчат. Водночас вона прагне зменшити гендерну нерівність шляхом залучення чоловіків і хлопчиків та вирішення проблеми гендерних відносин у владі. Ви можете використовувати наступну шкалу гендерно-орієнтованої оцінки ВООЗ(22) визначити, якою мірою ґендерні питання включені в програми та політику. Шкала включає п’ять етапів для політики та програмування:

Гендерно нерівні: закріплюють гендерну нерівність шляхом посилення незбалансованих норм, ролей та відносин.

-Гендерна сліпота: Ігнорування гендерної нерівності.

Гендерно-чутливий: враховує гендерну нерівність, але не вживає жодних заходів для її усунення.

Гендерно-орієнтований: враховує ґендерну нерівність та вживає заходів для її усунення, але не змінює базові відносини у владі.

Гендерна трансформація: спрямована на усунення деяких основних причин гендерної нерівності шляхом трансформації нерівних та шкідливих гендерних норм, ролей та відносин з метою сприяння прогресивним змінам відносин у владі між жінками та чоловіками, а також сексуальними та гендерними меншинами.

Гендерна інтеграція: Гендерний підхід – це процес забезпечення того, щоб усі жінки та чоловіки мали рівний доступ та контроль над ресурсами, прийняттям рішень та вигодами на всіх етапах організаційних процесів, практик та політик.

Статева приналежність: Стать описує біологічні відмінності між чоловіками та жінками.

Сексуальні домагання: Сексуальні домагання – це коли особа робить небажані сексуальні загравання, небажане прохання про сексуальні послуги або вчиняє інші небажані дії сексуального характеру щодо іншої особи; за обставин, за яких розсудлива особа, зважаючи на всі обставини, могла б передбачити, що інша особа буде ображена, принижена або залякана.

Соціальна ізоляція: Соціальна ізоляція може бути встановлена законом, що є наслідком економічних обставин або неспроможності забезпечити соціальні блага чи послуги. До соціально ізольованих груп належать безробітні, етнічні меншини, бездомні, люди похилого віку та люди з іобмеженнями життєдіяльності. Ці групи мають гірші показники здоров’я, ніж населення в цілому.

Соціальна інтеграція: Соціальна інтеграція визначається як “процес поліпшення умов участі в житті суспільства, особливо для людей, які перебувають у несприятливому становищі, шляхом розширення можливостей, доступу до ресурсів, права голосу та поваги до прав”.(23) Вона включає в себе включення груп, які знаходяться під загрозою виключення в конкретному соціокультурному контексті.(24) До таких груп можуть належати: жінки та дівчата, підлітки та молодь, люди похилого віку, особи з обмеженнями життєдіяльності, етнічні меншини, релігійні меншини, люди, які живуть зі стигматизованою хворобою, внутрішньо переміщені особи, мігранти, кочові громади, члени кланів або підкланів меншин, люди, які проживають у міських поселеннях або географічно важкодоступних районах, ЛГБТКІ+ спільноти, групи з менш формальною освітою, люди з нижчим соціально-економічним становищем.

Групи ризику соціального виключення можуть:

1) мати недостатнє представництво та/або участь у керівництві та прийнятті рішень на всіх рівнях;

2) зазнавати дискримінації та/або соціальної стигматизації та маргіналізації внаслідок своєї соціальної ідентичності або стану здоров’я;

3) мати обмежені права та/або не мати повноважень, ресурсів та можливостей для реалізації своїх прав та доступу до соціального захисту. Оскільки люди завжди належать до кількох соціальних груп, вони можуть мати підвищений досвід маргіналізації, вразливості та ізоляції через те, як соціальні ідентичності перетинаються, або через їхню перехресність.(24)

Водночас, через складні перехресні взаємодії між множинними соціальними ідентичностями людини, вона може одночасно відчувати маргіналізацію та привілеї. Наприклад, жінка з обмеженнями життєдіяльності з групи з високим рівнем доходу може мати певні привілеї через свій соціально-економічний статус, водночас відчуваючи численні рівні маргіналізації внаслідок своєї статі та/або обмеження життєдіяльності.

Соціальні норми: Соціальні норми – це правила поведінки або моделі поведінки, яких очікує суспільство або соціальна група. Вони вкорінені у звичаях, традиціях і системах цінностей, які поступово складаються в суспільстві або соціальній групі. Важливо розуміти, що соціальні норми, хоча і є загальноприйнятими, не завжди можуть демонструвати етичне або справедливе ставлення до інших.

Вразливі особи: до вразливих осіб відносяться наступні:

-Особи з обмеженнями життєдіяльності визначаються як особи, які мають фізичні, психічні, інтелектуальні або сенсорні порушення, які у взаємодії з різними бар’єрами, пов’язаними з поведінкою та навколишнім середовищем, можуть перешкоджати їхній повній та ефективній участі в житті суспільства нарівні з іншими;

-Особи, які пережили війну та конфлікт, які отримали травми, пов’язані з руховою активністю, включаючи стани, що виникли внаслідок перерв у наданні медичних послуг;

-Особи, які пережили катування і травми, в тому числі гендерно зумовлене насильство;

-Діти віком до 18 років, які: мають ризик затримки розвитку, пов’язаний з недоліками у сфері охорони здоров’я, харчування та/або підтримки з боку осіб, які здійснюють догляд; живуть без постійного та захисного догляду; мають ризик втрати постійного захисного сімейного догляду; та/або мають ризик зазнати насильства, експлуатації, жорстокого поводження та/або недбалого ставлення; а також

-Особи, які здійснюють догляд за вищезазначеними особами.

Додаткові ресурси ( редагувати | редагувати джерело )

Інші публікації( редагувати редагувати джерело )

Посилання(edit|edit source)

 1. United Nations Interagency Rehabilitation Programme (UNIRP)https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Gender%20Equality%20and%20Social%20Inclusion_1.pdf
 2. Roccas S, Brewer MB. Social Identity Complexity. Personality and Social Psychology Review. 2002;6(2):88-106. doi:10.1207/S15327957PSPR0602_01
 3. Ife J. Human rights and social work: Towards rights-based practice. Cambridge University Press; 2012 May 21.
 4. The World Bank, https://www.worldbank.org/en/topic/social-inclusion#1
 5. 5.0 5.1 Human Rights Campaign. Accessible at https://www.hrc.org/resources/glossary-of-terms
 6. Governance Network,https://www.shareweb.ch/site/DDLGN/topics/governance/socialinclusion/SitePages/Home.aspx
 7. World Bank,

  https://www.worldbank.org/en/topic/social-inclusion#1

 8. 8.0 8.1 Obembe, A. O., & Eng, J. J. (2016). Rehabilitation Interventions for Improving Social Participation After Stroke: A Systematic Review and Meta-analysis. Neurorehabilitation and neural repair, 30(4), 384–392. https://doi.org/10.1177/1545968315597072
 9. Noreau L, Desrosiers J, Robichaud L, Fougeyrollas P, Rochette A, Viscogliosi C. Measuring social participation: Reliability of the LIFE-H in older adults with disabilities. Disabil Rehabil. 2004;26:346–352.
 10. Mayo NE, Wood Dauphinee S, Ahmed S, Gordon C, Higgins J, Mc Ewen S, Salbach N. Disablement following stroke. Disabil Rehabil. 1999;21:258–268.
 11. World Health Organization. Towards a Common Language for Functioning, Disability and Health: ICF. World Health Organization; 2002. (Accessed January 20, 2015). http://www.who.int/classifications/icf/training/icfbeginnersguide.pdf.
 12. Mayo NE, Bronstein D, Scott SC, Finch LE, Miller S. Necessary and sufficient causes of participation post-stroke: practical and philosophical perspectives. Qual Life Res. 2014;23:39–47.
 13. International Network on the Disability Creation Process (INDCP) The Human Development Model – Disability Creation Process (HDM-DCP). What is Social Participation? 2014 http://ripph.qc.ca/node/153.
 14. 14.0 14.1 Shannon G, Jansen M, Williams K, Cáceres C, Motta A, Odhiambo A, Eleveld A, Mannell J. Gender equality in science, medicine, and global health: where are we at and why does it matter?. The Lancet. 2019 Feb 9;393(10171):560-9.
 15. 15.0 15.1 15.2 Fernández R, Isakova A, Luna F, Rambousek B. Gender Equality and Inclusive Growth. International Monetary Fund; 2021 Mar 4
 16. 16.0 16.1 Crespí-Lloréns N, Hernández-Aguado I, Chilet-Rosell E. Have policies tackled gender inequalities in health? A scoping review. International journal of environmental research and public health. 2021 Jan;18(1):327.
 17. 17.0 17.1 Dilli S, Carmichael SG, Rijpma A. Introducing the historical gender equality index. Feminist Economics. 2019 Jan 2;25(1):31-57.
 18. 18.0 18.1 Hay K, McDougal L, Percival V, Henry S, Klugman J, Wurie H, Raven J, Shabalala F, Fielding-Miller R, Dey A, Dehingia N. Disrupting gender norms in health systems: making the case for change. The Lancet. 2019 Jun 22;393(10190):2535-49.
 19. 19.0 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 19.6 19.7 19.8 Stenberg G, Fjellman-Wiklund A, Strömbäck M, Eskilsson T, From C, Enberg B, Wiklund M. Gender matters in physiotherapy. Physiotherapy theory and practice. 2021 Sep 3:1-4.
 20. WHO. Gender and Health (Internet). 2020. Available from: https://www.who.int/health-topics/gender
 21. UNFPA – United Nations Population Fund. Frequently asked questions about gender equality (Internet). 2021 (cited 2021 Apr 21). Available from: https://www.unfpa.org/resources/frequently-asked-questions-about-gender-equality
 22. Mills JA, Cieza A, Short SD, Middleton JW. Development and Validation of the WHO Rehabilitation Competency Framework: A Mixed Methods Study. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2021 Jun 1;102(6):1113-23.
 23. United Nations. Leaving no one behind: the imperative of inclusive development. Report on the World Social Situation 2016 (Internet). New York; 2016 (cited 2021 Oct 22). Available from: https://www.un.org/esa/socdev/rwss/2016/full-report.pdf
 24. 24.0 24.1 Integrity Action. Gender Equality and Social Inclusion Strategy (GESI) (Internet). 2016 (cited 2020 Mar 27). Available from: http://www.ids.ac.uk/files/dmfile/Wp417.pd


Професійний розвиток вашою мовою

Приєднуйтесь до нашої міжнародної спільноти та беріть участь в онлайн курсах для фахівців з реабілітації.

Переглянути доступні курси