Прихована упередженість у сфері охорони здоров’я

АвторTarina van der Stockt

Основний внесокTarina van der Stockt, Jess Bell, Ewa Jaraczewska та Stacy Schiurring

Вступ(edit|edit source)

Міста та селища загалом стають більш різноманітними, але демографічні характеристики медичних працівників не завжди відображають склад населення, яке вони обслуговують.(1) Нерівність у сфері охорони здоров’я посилюється, коли пацієнти з недостатньо представлених груп відчувають на собі вплив упередженого ставлення з боку медичних працівників, що ґрунтується на культурних стереотипах.(1) До недостатньо представлених груп можуть належати расові чи етнічні групи населення або групи меншин, такі як представники ЛГБТКІА+ спільноти або люди з обмеженою життєдіяльністю.(1)

Unconscious Bias Word Cloud

Щоб надавати неупереджену медичну допомогу, ми повинні остерігатися будь-яких негативних оцінок щодо людей з певної групи або осіб з певними характеристиками.(2) Приховані упередження – це ставлення та переконання, які ми маємо щодо певних людей або груп людей на підсвідомому рівні.(3) Навіть якщо ці упередження є підсвідомими і ми можемо не усвідомлювати їх, вони все одно впливають на наші судження, поведінку та рішення.(4)

Таким чином, приховане упередження (implicit bias) означає потенційний розрив між тим, у що людина явно вірить і хоче зробити, і невидимим впливом негативних неявних асоціацій на те, що вона думає і як поводиться.(2) Воно також пов’язане зі стереотипами, оскільки приховане упередження є однією з причин, чому люди приписують певні характеристики і якості всім особам, які належать до певної групи.(5)

“Приховані упередження охоплюють асоціації поза усвідомленим розумінням, які призводять до негативної оцінки людини на основі нерелевантних характеристик, таких як раса чи стать”.(2)

Кожен має приховані упередження( edit | edit source )

Кожна людина має приховані упередження. Це пов’язано з тим, що наш мозок має природну тенденцію відсіювати, сортувати та класифікувати інформацію, і це може призвести до прихованих упереджень.(5)

Наступні тенденції роблять нас сприйнятливими до прихованих упереджень:(5)(6)

 1. Implicit bias social stereotype or prejudice reflection

  Наш мозок схильний знаходити у світі закономірності та асоціації.

 2. Наш мозок переповнений інформацією і намагається спростити світ, використовуючи мисленнєві ярлики, щоб полегшити сортування даних.
 3. Досвід (не обов’язково безпосередній) впливає на наші приховані упередження.

Ми можемо перейняти упередження від людей, які нас навчали, або бути упередженими щодо власної раси.(7)

Прихована упередженість у сфері охорони здоров’я( edit | edit source )

У соціальній психології та процесах охорони здоров’я існують ґрунтовні дослідження значення прихованих упереджень в охороні здоров’я.(8)

Більшість досліджень на цю тему проводяться за участі лікарів та медсестер.(9) Майже всі дослідження в одному систематичному огляді(2) показали існування прихованих упереджень серед лікарів та медсестер. Наступні характеристики були перераховані як тригери прихованої упередженості: “раса/етнічна приналежність, стать, соціально-економічний статус, вік, психічні захворювання, вага, наявність СНІДу, пацієнти з черепно-мозковою травмою, які вважають, що вони самі винні у своїй травмі, споживачі внутрішньовенних наркотиків, обмеження життєдіяльності та соціальні обставини”.(2)

Фізичні терапевти працюють у різних умовах, зокрема в лікарнях, амбулаторіях і вдома у пацієнтів, і стикаються з людьми з різним досвідом і здібностями. Фізичні терапевти відвідують пацієнтів частіше, ніж інші медичні працівники, і тому довірливі стосунки з пацієнтами мають вирішальне значення. Успішні результати терапії також пов’язані з дотриманням пацієнтом плану терапії.(9) Прихована упередженість фізичного терапевта може негативно вплинути на надання допомоги пацієнту.(9)

У дослідженні 59 учасників програми фізичної терапії автори виявили, що вибірка ортопедичних і дитячих фізичних терапевтів продемонструвала подібні показники прихованої упередженості щодо раси та обмеженої життєдіяльності порівняно з широкою громадськістю та іншими медичними працівниками.(9)

Дослідження 6113 асистентів ерготерапевтів та фізичних терапевтів вивчало приховані упередження щодо людей з обмеженою життєдіяльністю. Автори виявили, що тестова група мала сильне приховане упередження. Це упередження може впливати на взаємодію цих терапевтів з людьми з обмеженням життєдіяльності. Автори також дійшли висновку, що ці упередження можуть бути відтворені в клінічній освіті, практиці та політиці.(10)

Клініцисти повинні усвідомлювати, що чим більше у них пацієнтів, переповненість і когнітивне навантаження, тим більше закрадається прихована упередженість.(11)

Ефект прихованих упереджень в охороні здоров’я( edit | edit source )

Приховане упередження може негативно вплинути на наступне:

 • якість та рівень медичної допомоги(2)
 • обстеження – клініцист може неадекватно оцінити потреби пацієнта (12)
 • діагноз(2)
 • рішення щодо лікування(2)(13)
 • терапію(13)
 • частоту зорового контакту(2)
 • міжособистісну взаємодію та зв’язок з пацієнтом(13)
 • інтерпретацію терапевта та його реакцію на відгуки пацієнта(12)

Це може призвести до дискримінації та нерівності в охороні здоров’я, оскільки клініцисти можуть надавати різну допомогу різним людям. Це також може вплинути на довіру пацієнтів.(11)

Відмінності у сфері охорони здоров’я та вразливі групи населення( edit | edit source )

Вразлива особа в системі охорони здоров’я, як правило, належить до групи, яка вже перебуває в несприятливому становищі.(2) Приховані упередження з боку медичних працівників можуть означати, що люди, які вже є вразливими, позбавляються справедливого догляду.(2) Будь-хто може бути визнаний вразливим у певному контексті, зокрема:(2)

 • діти
 • жінки
 • люди похилого віку
 • етнічні меншини
 • корінне населення, люди першої нації
 • іммігранти
 • малозабезпечені особи
 • особи з низьким рівнем медичної грамотності
 • сексуальні меншини
 • люди з психічними захворюваннями
 • люди з надмірною вагою
 • особи з обмеженням життєдіяльності(2)

Приховані упередження не є расизмом, але вони тісно пов’язані з ним і призводять до дискримінації та різного ставлення до різних людей. Інші види дискримінації, які можуть формуватися з прихованих упереджень, включають сексизм, ейджизм, гомофобію та ейблізм (ableism, дискримінація на користь людини, яка не має інвалідності).(5)

Тестування на приховану упередженість( edit | edit source )

A picture of an academic/gender Implicit Association Test

Рисунок академічного/гендерного Тесту на приховані асоціації

Тест прихованих асоціацій (The implicit association test, IAT) був створений у 1995 році соціальними психологами Mahzarin Banaji та Tony Greenwald. Тест був опублікований у науковій літературі в 1998 р.(5) Він є нинішнім золотим стандартом для оцінювання прихованих упереджень у соціальних конструктах. Тест виконується на комп’ютері.(9) Комп’ютерна програма показує людині різні зображення та слова і визначає, скільки часу потрібно людині (тестувальнику) для вибору між двома зображеннями або словами.(5) Тест складається з різних субтестів для вимірювання расових ставлень та упереджень, пов’язаних з вагою, статтю, інвалідністю та іншими сферами.(5)

Прикладом одного з тестів є те, що тестеру будуть представлені зображення облич людей різного расового походження разом з негативним або позитивним словом. Тестувальника просять “натиснути на позитивне слово, коли він бачить зображення людини однієї раси, і натиснути на негативне слово, коли він бачить людину іншої раси”.(5)

Коли людина натискає на негативні слова щоразу, коли на екрані з’являється обличчя представника певної раси, дослідники припускають, що вона має негативне приховане упередження щодо особи цієї раси.(5) Проходження IAT може допомогти вам усвідомити, що кожна людина, включно з вами, має приховані упередження. Визнання цих упереджень такими, якими вони є, збільшує ймовірність того, що ви не дозволите їм впливати на вашу поведінку в майбутньому.(6)

Ось посилання на тест: Тест на приховані асоціації (IAT)

Стратегії подолання негативного впливу прихованих упереджень( edit | edit source )

Усвідомлюючи потенційний вплив прихованих соціальних упереджень, ви можете брати участь у подоланні дискримінації, стереотипів та упереджень.(5)

Зменшення нерівності у доступі до медичних послуг та адміністрування у сфері охорони здоров’я та їх надання( edit | edit source )

 1. Медичні керівники та політики також мають приховані упередження.(11) Тому для них важливо враховувати та долати свої упередження і те, як вони впливають на прийняття рішень.
 2. Адміністратори можуть сприяти створенню робочого середовища, яке підтримує роздуми про приховані упередження та усвідомлення потенційного впливу, який вони можуть мати на догляд за пацієнтами, результати та взаємодію.(9)
 3. Важливо визнати, що фізичні терапевти не завжди відображають різноманітність популяції своїх пацієнтів. Особливо це стосується країн, де більшість послуг фізичної терапії та інших медичних послуг надають білі клініцисти без інвалідності.(9)
 4. Заклади можуть відігравати певну роль, створюючи інклюзивне середовище. Цього можна досягти шляхом проведення тренінгів з питань різноманітності, рівності та інклюзивності, оскільки працевлаштування та навчання кольорових людей та людей з інвалідністю є пріоритетним завданням.(9)
 5. Одноразове навчання як єдине втручання НЕ зупинить приховані упередження, що впливають на догляд за пацієнтами, оскільки після курсу люди повертаються до свого робочого або навчального середовища, яке наповнене структурними детермінантами та наслідками для пацієнтів, що посилюють приховані упередження. Навчання повинно йти пліч-о-пліч з іншими системними втручаннями в системі охорони здоров’я та поза нею для подолання упереджень та дискримінації.(11)

Практичні стратегії для працівників у сфері охорони здоровʼя( edit | edit source )

Розуміння прихованих упереджень є критично важливим, оскільки позитивні та негативні несвідомі переконання можуть призвести до структурної та системної нерівності. Однак, оскільки вони діють поза нашою свідомістю, нам спочатку потрібно усвідомити їх, якщо ми хочемо їх зменшити.(6)

 1. Саморефлексія (9)(12)
  1. Знайдіть час, щоб зупинитися і поміркувати над потенційними упередженнями(5)
 2. Практикуйте уважність, щоб краще усвідомлювати свої думки та упередження(5)
 3. Практикуйте культурну гідність, зобов’язуючись бути шанобливо допитливими, розмірковуючи над власними прихованими упередженнями та поважаючи звичаї, вірування та цінності інших людей або груп(12)
 4. Практикувати емпатію, розглядаючи досвід з точки зору людини або пацієнта, який відрізняється від вас(12)
 5. Боротьба зі стереотипами
  1. Свідомо працюйте над зміною своїх стереотипів, коли ви їх виявляєте(14)
  2. Збільшіть час, який ви проводите з людьми різного походження та культури(5)(6)(12)
  3. Ви можете замінити ці упередження позитивними прикладами стереотипної групи(5)
  4. Зосередьтеся на тому, щоб бачити в людях індивідуальність, а не стереотипи(5)
  5. Збільшити доступ до інформації, яка кидає виклик стереотипам, що зберігаються щодо груп або окремих людей(6)
  6. Вміння дивитися на ситуацію з точки зору пацієнта може допомогти працівникам сфери охорони здоровʼя підвищити задоволеність пацієнта, якщо пацієнт і працівник сфери охорони здоровʼя є представниками різних етнічних груп.(14) Це означає, що медичний працівник намагається зрозуміти ситуацію з точки зору пацієнта.
 6. Усвідомлюйте/змінюйте свої вербальні/невербальні повідомлення(13)
 7. Брати участь або проводити тренінги на робочому місці з питань прихованого упередження(6)(12)
 8. Створювати або брати участь у впровадженні політики та ініціатив, спрямованих на сприяння рівності та інклюзії на вашому робочому місці(12)

Додаткове відео( edit | edit source )

Ресурси(edit|edit source)

Посилання(edit|edit source)

 1. 1.0 1.1 1.2 Marcelin JR, Siraj DS, Victor R, Kotadia S, Maldonado YA. The impact of unconscious bias in healthcare: how to recognize and mitigate it. The Journal of infectious diseases. 2019 Aug 20;220(Supplement_2):S62-73.
 2. 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 FitzGerald C, Hurst S. Implicit bias in healthcare professionals: a systematic review. BMC medical ethics. 2017 Dec;18(1):1-8.
 3. Bouley TM, Reinking AK. Implicit Bias: An Educator’s Guide to the Language of Microaggressions. Rowman & Littlefield; 2021 Nov 14.
 4. Implicit Bias. National Institutes of Health.
 5. 5.00 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 Cherry K. How does implicit bias influence behavior. Explanations and Impacts of Unconscious Bias. Updated March 2023. Verywell Mind.
 6. 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 Nikolopoulou, K. What Is Implicit Bias? | Definition & Examples. January 2023. Scribbr.
 7. White III AA, Chanoff D. Seeing patients: Unconscious bias in health care. Harvard University Press; 2011 Jan 15.
 8. Blair IV, Steiner JF, Havranek EP. Unconscious (implicit) bias and health disparities: where do we go from here?. The Permanente Journal. 2011;15(2):71.
 9. 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 Dunn B, Mcintosh J, Ray L, McCarty D. The Prevalence of Implicit Bias in Practicing Physical Therapists. Carolina Journal of Interdisciplinary Medicine. 2022 Dec 19;2(1).
 10. Feldner HA, VanPuymbrouck L, Friedman C. Explicit and implicit disability attitudes of occupational and physical therapy assistants. Disability and Health Journal. 2022 Jan 1;15(1):101217.
 11. 11.0 11.1 11.2 11.3 Vela MB, Erondu AI, Smith NA, Peek ME, Woodruff JN, Chin MH. Eliminating explicit and implicit biases in health care: evidence and research needs. Annual review of public health. 2022 Apr 5;43:477-501.
 12. 12.0 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 Banks TM. Implicit bias in occupational therapy practice. April 2023. OT Practice Magazine. Vol.28, Issue 4, pp. 10-14. American Occupational Therapy Association.
 13. 13.0 13.1 13.2 13.3 Setchel J. What is implicit bias & how it manifests in physiotherapy interactions with persons considered overweight or obese. May 2019. World Confederation of Physical Therapy Congress 2019 Geneva.
 14. 14.0 14.1 Zestcott CA, Blair IV, Stone J. Examining the presence, consequences, and reduction of implicit bias in health care: a narrative review. Group Processes & Intergroup Relations. 2016 Jul;19(4):528-42.


Професійний розвиток вашою мовою

Приєднуйтесь до нашої міжнародної спільноти та беріть участь в онлайн курсах для фахівців з реабілітації.

Переглянути доступні курси