Вступ до теми “Слабкість”

Головний редакторChristina Nowak основні учасникиJess Bell, Kim Jackson, Scott Buxton, Lucinda hampton, Lauren Lopez, Tony Lowe, Tarina van der Stockt, Admin, Christina Nowak та Shaimaa Eldib

Вступ(edit|edit source)

Fraility.jpg

Слабкість – це клінічний стан, який пов’язаний з підвищеним ризиком падінь, травм, госпіталізації, потреби у догляді та обмеження життєдіяльності/смерті.(1)

 • Це впливає на якість життя
 • Стає все більш поширеним серед старіючого населення(1)
 • За оцінками, від 25% до 50% людей у віці понад 85 років є слабкими(2)

Хоча загальновизнано, що слабкість існує, її важко визначити, оскільки вона проявляється по-різному у кожної людини. Робоче визначення слабкості полягає в наступному:

 • Це окреме клінічне явище від старіння, але воно пов’язане з процесом старіння. Воно складається з мультисистемного порушення регуляції, що призводить до втрати фізіологічних резервів організму. Ця втрата резервів означає, що людина, яка живе зі слабкістю, перебуває в стані підвищеної вразливості до стресів, а це означає, що вона з більшою ймовірністю зазнає несприятливих наслідків від лікування, хвороб або інфекцій.
 • Morley та ін.(3) (2013) також дають таке визначення:

“Слабкість – це клінічний стан, при якому підвищується вразливість людини до розвитку підвищеної залежності та/або смертності під впливом стресового фактора”.(3)

Таким чином, з цих визначень можна виокремити дві ключові концепції:(1)

 1. Слабкість є окремою від старіння, але пов’язане з ним явище. Хоча літні люди, як правило, більш слабкі, ви не будете слабкими тільки тому, що ви старі. Слабкість залежить від вашого фізіологічного стану і від того, наскільки добре ви можете реагувати на стресові фактори (травми/хвороби).(1)(4)
 2. Слабкість зачіпає кілька систем, а не лише одну систему організму. Слабкі люди зазвичай мають низку супутніх захворювань (наприклад, серцево-судинних, опорно-рухового апарату та неврологічних).(1)

Слабкість є динамічним станом – існують докази того, що слабкість можна модифікувати і що її можна повернути назад легше, ніж обмеження життєдіяльності.(5) Це дуже важливо, оскільки означає, що на рівень слабкості людини можна впливати за допомогою наших втручань.(1)

Загалом, якщо не надавати допомогу, слабка людина буде рухатися по траєкторії до обмеження життєдіяльності та смерті.(1)(5)(6)

Моделі слабкості( редагувати | редагувати джерело )

Frail.jpg

Існує дві основні теорії, які лежать в основі концепції слабкості:

 1. Модель фенотипу Фріда
 2. Модель накопичення дефіцитів Роквуда.

Важливо розуміти, що це не конкуруючі моделі. Їх слід розглядати як взаємодоповнюючі – обидва були валідовані та використані для розробки різних інструментів оцінки та індикаторів терапії.

Модель фенотипу Фріда( редагувати | редагувати джерело )

Модель фенотипу Фріда була вперше опублікована в 2001 році.(7) Це модель “так-ні”, що базується на п’яти підкатегоріях. Кожна підкатегорія оцінюється як 0 (ні) або 1 (так). Вважається, що людина є слабкою, якщо вона набрала більше трьох балів.(1) П’ять категорій:(1)(8)

 1. Відсутність фізичної активності
 2. Низька м’язова сила – можна виміряти за силою хвату – <21 кгс у чоловіків і <14 кг у жінок (NB це залежить від етнічної приналежності)
 3. Повільна швидкість ходи – менше 0,8 м/с з опорою або без неї
 4. Виснаження / втома – про це повідомляють самі
 5. Втрата ваги – втрата 10 фунтів/4,5 кг або більше за 1 рік

Підрахунок балів відбувається наступним чином:

 • 0-1 = не слабкий
 • 1-2 = передслабкий
 • 3+ = слабкий (легкий, помірний і важкий)

Використовуючи цю модель, важливо пам’ятати, що слабкість – це мультисистемна дисрегуляція.(1)(9)

 • Якщо порушення явно пов’язане з моно-суглобовою або проблемою (наприклад, низька сила хвату після травми кисті) однієї системи, то це необхідно враховувати при оцінці слабкості.
 • Зауважте також, що ця модель фокусується виключно на фізичних ознаках слабкості.
 • Тому деякі дослідники вважають, що це неповна модель, оскільки вона не враховує когнітивні аспекти або хронічні стани, які пов’язані з слабкістю.(10) Однак цей акцент на фізичних характеристиках робить модель Фріда корисною для фізичного терапевта, оскільки вона забезпечує чіткий напрямок при створенні планів терапії, спрямованих на подолання слабкості, наприклад. якщо у пацієнта виявлено низьку м’язову силу, терапія буде зосереджена на її зміцненні; пацієнтам, які виявилися фізично неактивними, необхідно підвищити рівень активності.(1)

Модель накопичення дефіцитів Роквуда( редагувати | відредагувати джерело )

Модель Роквуда розглядає, як слабкість може бути результатом накопичення низки дефіцитів.(11) Ця модель показує, що з віком у людей розвиваються дефіцити здоров’я.

 • Не у всіх дорослих розвивається однакова кількість дефіцитів. Таким чином, одні стають слабкими, а інші – ні.(12)

Це накопичення дефіцитів можна кількісно оцінити за допомогою Індексу вразливості.

 • У цьому індексі 92 параметри симптомів, ознак, аномальних лабораторних результатів, хворобливих станів та обмежень життєдіяльності – тобто дефіцитів – були використані для визначення слабкості.(2)
 • Згодом кількість параметрів було зменшено до 30 змінних.(2)
 • Оцінка за індексом слабкості показує, скільки дефіцитів є у людини – чим більше дефіцитів, тим більша ймовірність того, що вона є слабкою людиною.(11)
 • Індекс слабкості розраховується шляхом ділення загальної кількості порушень на загальну кількість досліджуваних параметрів. Людина вважається більш слабкою, чим ближче її загальний бал до 1,0.

Кілька досліджень виявили, що показник Індексу слабкості тісно пов’язаний з ризиком смерті та госпіталізації.(2) Таким чином, вона вважається корисною моделлю для первинної медичної допомоги (лікарів загальної практики або геріатрів), але, оскільки її заповнення може зайняти багато часу, були розроблені додаткові заходи, які можна використовувати швидше, в тому числі:

 • Електронний індекс слабкості (eFI), який був розроблений Clegg та його колегами у 2016 році.(13) Він визначає слабкість, використовуючи дані, які зберігаються в базах даних первинної медичної допомоги. На основі цих даних він розподіляє пацієнтів на чотири категорії: здорові люди похилого віку, а також люди з легкою, помірною та важкою слабкістю.(13)
 • Шкала клінічної слабкості (див. зображення нижче ) – це простий і доступний інструмент, який можна використовувати для швидкої і простої оцінки слабкості. Він був підтверджений у дорослих віком від 65 років.(14)(15) Важливо зазначити, що він “не є широко валідованим у молодих людей або людей зі стабільним односистемним обмеженням житєдіяльності”.(16)
  • Оцінка від 1 (дуже здоровий) до 9 (невиліковно хворий) виставляється на основі описів і піктограм активності та функціонального стану.(17)
  • Особливу увагу слід звернути на тих, хто набрав 5 і більше балів, оскільки це є маркером необхідності проведення комплексної геріатричної оцінки і часто скерування до геріатрів або спеціалістів з питань деменції,
  • Кокранівський огляд 2017 року показав, що люди похилого віку з більшою ймовірністю будуть живі і перебуватимуть у власних будинках під час спостереження, якщо вони отримували КГК при госпіталізації.(18)

Шкала клінічної слабкості Роквуда. 1-9 1 – не хворий, а 9 – невиліковно хворий.

Висновок(edit|edit source)

 • Слабкість – це клінічний стан, що охоплює кілька систем і пов’язаний зі старінням.
 • Слабкість може зрештою призвести до обмеження життєдіяльності та смерті, але вона не є фіксованим станом, і на неї можна позитивно вплинути, якщо забезпечити відповідні втручання.
 • Дві ключові моделі лежать в основі концепції слабкості: модель фенотипу Фріда та модель накопичення дефіцитів Роквуда. Модель Фріда фокусується виключно на фізичних аспектах слабкості, тоді як модель Роквуда розглядає, як накопичуються дефіцити здоров’я, що збільшує ймовірність того, що людина буде слабкою.

Посилання(edit|edit source)

 1. 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 Buxton S. An Introduction to Frailty course. Plus. 2020.
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 Clegg A, Young J, Iliffe S, Rikkert MO, Rockwood K. Frailty in older people, The Lancet. 2013; 381(9868): 752-62. Available from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4098658/
 3. 3.0 3.1 Morley JE, Vellas B, Abellan van Kan G, Anker SD, Bauer JM, Bernabel R et al. Frailty consensus: a call to action. J Am Med Dir Assoc. 2013. 14(6): 392-7.
 4. Verghese J, Ayers E, Sathyan S, Lipton RB, Milman S, Barzilai N, Wang C. Trajectories of frailty in aging: Prospective cohort study. PLoS One. 2021 Jul 12;16(7):e0253976.
 5. 5.0 5.1 Clegg A, Bates C, Young J, Ryan R, Nichols L, Teale EA et al. Development and validation of an electronic frailty index using routine primary care electronic health record data. Age and Ageing. 2016; 45(3): 353–60, https://doi.org/10.1093/ageing/afw039.
 6. Álvarez-Bustos A, Carnicero-Carreño JA, Sanchez-Sanchez JL, Garcia-Garcia FJ, Alonso-Bouzón C, Rodríguez-Mañas L. Associations between frailty trajectories and frailty status and adverse outcomes in community-dwelling older adults. J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2022 Feb;13(1):230-9.
 7. Fried LP, Tangen CM, Walston J, Newman AB, Hirsch C, Gottdiener J, Seeman T et al. Frailty in older adults: evidence for a phenotype. J Gerontol. 2001. 56A(3): 146-56.
 8. Pogam ML, Seematter-Bagnoud L, Niemi T, Assouline D, Gross N, Trächsel B, et al. Development and validation of a knowledge-based score to predict Fried’s frailty phenotype across multiple settings using one-year hospital discharge data: The electronic frailty score. EClinicalMedicine. 2022 Jan 10;44:101260.
 9. Picca A, Calvani R, Marzetti E. Multisystem derangements in frailty and sarcopenia: a source for biomarker discovery. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2022 May 1;25(3):173-7.
 10. Fried LP, Xue QL, Cappola AR, Ferrucci L, Chanves P, Varadhan R, Guralnik JM, Leng SX, Semba RD, et al. Nonlinear multisystem physiological dysregulation associated with frailty in older women: implications for etiology and treatment. J Gerontol. 2009. 64(10): 1049-57.
 11. 11.0 11.1 Rockwood, K, Mitnitski A. Frailty in Relation to the Accumulation of Deficits. The Journals of Gerontology Series A Biological Sciences and Medical Sciences. 2007; 62(7): 722-7. Available from https://www.researchgate.net/publication/6204727_Frailty_in_Relation_to_the_Accumulation_of_Deficits
 12. Rockwood K. Conceptual Models of Frailty: Accumulation of Deficits. Can J Cardiol. 2016;32(9):1046‐1050.
 13. 13.0 13.1 Lansbury LN, Roberts HC, Clift E, Herklots A, Robinson N, Sayer AA. Use of the electronic Frailty Index to identify vulnerable patients: a pilot study in primary care. British Journal of General Practice. 2017; 67 (664): e751-e756.
 14. Acute Frailty Network. Clinical Frailty Scale. Available from https://www.acutefrailtynetwork.org.uk/Clinical-Frailty-Scale (accessed 12 June 2020).
 15. Sablerolles RSG, Lafeber M, van Kempen JAL, van de Loo BPA, Boersma E, Rietdijk WJR, et al. Association between Clinical Frailty Scale score and hospital mortality in adult patients with COVID-19 (COMET): an international, multicentre, retrospective, observational cohort study. Lancet Healthy Longev. 2021 Mar;2(3):e163-e170.
 16. Rockwood K, Theou O. Using the Clinical Frailty Scale in allocating scarce health care resources. Can Geriatr J. 2020 Sep 1;23(3):210-5.
 17. Juma S, Taabazuing MM, Montero-Odasso M. Clinical frailty scale in an acute medicine unit: a simple tool that predicts length of stay. Can Geriatr J. 2016; 19(2): 34-9. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/P
 18. Ellis G, Gardner M, Tsiachristas A, Langhorne P, Burke O, Harwood RH, Conroy SP, Kircher T, Somme D, Saltvedt I, Wald H. Comprehensive geriatric assessment for older adults admitted to hospital. Cochrane database of systematic reviews. 2017(9). Available from: https://www.cochrane.org/CD006211/EPOC_comprehensive-geriatric-assessment-older-adults-admitted-hospital (last accessed 4.5.2019)


Професійний розвиток вашою мовою

Приєднуйтесь до нашої міжнародної спільноти та беріть участь в онлайн курсах для фахівців з реабілітації.

Переглянути доступні курси