Вступ до церебральних порушень зору та церебрального паралічу

Оригінальний авторEwa Jaraczewska на основі курсу Angela Kiger

Основний внесокEwa Jaraczewska, Jess Bell та Kim Jackson

Вступ(edit|edit source)

Церебральні порушення зору (ЦПЗ) можуть виникати у дітей з церебральним паралічем (ЦП) або затримкою розвитку.(1) Дітям з ЦПЗ часто ставлять діагноз “церебральний параліч”. Незважаючи на важливість ранньої діагностики, не існує стандартизованого інструменту для діагностики ЦПЗ. Також не існує єдиного керівництва щодо критеріїв надання допомоги.(1) Проблема ранньої діагностики пов’язана з широким спектром зорових дисфункцій, притаманних ЦРЗ. До них відносяться порушення центрального та периферичного зору, порушення сприйняття руху, контролю погляду, зорового керування рухом, зорової уваги, орієнтації в просторі, зорового аналізу та розпізнавання, зорової пам’яті та просторового пізнання. Усі ці порушення можуть впливати на навчання та соціальну взаємодію дитини.(2) У цій статті представлено огляд ЦПЗ та їх зв’язку з церебральним паралічем.

Визначення(edit|edit source)

Церебральні порушення зору( редагувати | відредагувати джерело )

Церебральні порушення зору (ЦПЗ) – це “верифікована зорова дисфункція, яка не може бути пов’язана з порушеннями передніх зорових шляхів або будь-якими потенційно супутніми очними порушеннями”.(3)

Церебральний параліч( edit | edit source )

Церебральний параліч (ЦП) “описує групу постійних порушень розвитку рухів і постави, що призводять до обмеження активності, яке пояснюється непрогресуючими порушеннями, що виникли в мозку плода або немовляти, що розвивається”.(4)

Участь мозку у формуванні зору( редагувати | редагувати джерело )

“Підраховано, що понад 50% мозку задіяно в обробці зору”.(5) — Angela Kiger

Наступний приклад з дитиною, яка ловить м’яч, пояснює, як мозок контролює зір.(5)(6)(2)

 • Дитина бачить м’яч.
 • Лобова частка приймає рішення про дію ловлі м’яча та її стратегію.
 • Потилична частка обробляє інформацію, отриману через очі. Вона передає оброблені дані зображення до задніх тім’яних часток через верхній поздовжній фасцикул.
 • Середня частина скроневої доли підтримує цей процес разом із заднім таламусом і верхнім колікулом, полегшуючи зоровий пошук і зорове керування рухами.
 • М’яч ідентифікується та обирається як ціль.
 • Тім’яна частка вимірює відстань між руками дитини та м’ячем. Якщо дитина не вперше ловить м’яч, у процесі бере участь скронева частка, яка контролює пам’ять. Вона підсвідомо нагадує дитині, що її руки використовуються для того, щоб ловити м’яч, що їх потрібно тягнути, і що її тіло повинно пристосовуватися.
 • Скроневі частки обробляють локальний і детальний візуальний зворотний зв’язок через пучок нервових волокон з кожного боку.
 • Мозочок допомагає дитині регулювати час своїх дій і баланс.

Епідеміологія(edit|edit source)

 • ЦПЗ мають щонайменше 3,4% дітей. Однак ця цифра може бути більшою, оскільки багато дітей залишаються неідентифікованими.(7)
 • Понад 50% дітей з труднощами у навчанні, які відвідують спеціальні школи, мають ЦПЗ.(7)
 • ЦПЗ зустрічається у 2 на 1000 живонароджених. Воно зустрічається у 19 на 1000 живонароджених дітей, які народилися на 20-27 тижні гестації; підкіркові ушкодження частіше спостерігаються у недоношених дітей.(8)(9)
 • Це найпоширеніша причина постійної втрати зору у дітей у віці 1-3 років.(5)
 • Майже 50% дітей з діагнозом “порушення зору” мають ЦПЗ. (5)
 • 56% людей з ЦПЗ мають додаткові порушення.(5)

Етіологія(edit|edit source)

ЦПЗ у дітей може виникнути в пренатальному, перинатальному або постнатальному періодах.(10)

Пренатальний (від зачаття до народження):

 • гідроцефалія
 • вроджена вада розвитку центральної нервової системи

Перинатальний (починається на двадцятому-двадцять восьмому тижні вагітності і закінчується через один-чотири тижні після пологів) :

Післяпологовий (від народження до шести-восьми тижнів після народження):

Травми головного мозку та ЦПЗ( редагувати | редагувати джерело )

Травми головного мозку у пацієнтів з ЦПЗ можна класифікувати як підкіркові, кіркові або обидва. Ураження мозку, що призводять до ЦПЗ, можуть впливати на наступні ділянки мозку:

 • задні зорові шляхи (зорова кора потиличної частки)
 • зорова хіазма (“частина мозку, де перетинаються зорові нерви”)(11))
 • бічні генікулярні тіла (структура в таламусі)
 • оптичні випромінювання (“ключові структури білої речовини, які перетинають скроневу частку”)(12))
 • первинна зорова кора (частина потиличної частки, яка обробляє зорову інформацію)
 • середні скроневі частити
 • зони візуальних асоціацій

Наступне відео пояснює роль зон візуальних асоціацій:

(13)

Порушення зору, пов’язані з ЦПЗ( редагувати | редагувати джерело )

Симптоми ЦПЗ і ступінь тяжкості порушень зору у дітей різняться. Вони можуть впливати на наступні функції:(10)

 • сенсорна зорова функція (дозволяє людині “усвідомлювати колір, рівень освітленості, контраст, рух та інші зорові стимули”)(14))
 • окорухова функція (“здатність систематично використовувати очі для ефективного сканування та знаходження об’єкта в полі зору”)(15))
 • зорово-моторна функція (“інтеграція між зоровим сприйняттям і моторними навичками”)(16))
 • когнітивна зорова функція (здатність аналізувати та обробляти візуальну інформацію)(17))

ЦВЗ може виникати ізольовано або в поєднанні з пошкодженням ока чи зорового нерва. Відсутність зору, як правило, є глибокою, коли уражається таламус.

У дітей з ЦПЗ можуть спостерігатися наступні симптоми:(5)

 • часто мають нормальне або майже нормальне оцінювання очей
 • мають в анамнезі або наявні неврологічні розлади
 • демонструють поведінкові реакції на зорові стимули, характерні для ЦПЗ
 • мають труднощі з утриманням погляду
 • голова часто нахилена трохи вперед і вбік

Поведінкові зміни( редагувати | відредагувати джерело )

Діти з діагнозом ЦПЗ можуть демонструвати специфічні поведінкові ознаки, в тому числі:(18)

 • коротка тривалість зорової уваги
 • помітні коливання візуального сприйняття
 • необхідність мати час, стабільність навколишнього середовища та повторення елементів для отримання найкращої реакції

Класифікація ЦПЗ( редагувати | редагувати джерело )

Медично обґрунтована класифікація ЦПЗ(19) виділяє три підгрупи:

 • A1: вибіркове зорове сприйняття та зорово-моторні порушення
 • A2: більш важкі та ширші порушення зорового сприйняття та зорово-моторного апарату, а також змінна гострота зору
 • B: не може пройти психологічне тестування через значне зниження гостроти зору

ЦПЗ та церебральний параліч( редагувати | відредагувати джерело )

 • У дітей, які страждають на ЦП, часто зустрічається ЦПЗ(20)
 • За медичною класифікацією ЦПЗ, більшість дітей з ЦП належать до підгрупи В.(20)
 • Ураження, які визначають рухові порушення при ЦП, “анатомічно тісно пов’язані з розподіленою мережею ділянок мозку, що відповідають за зорове сприйняття”, і це допомагає пояснити співіснування ЦПЗ і ЦП.(21)
 • Клінічний спектр проблем із зором у дітей з ЦП широкий – від легких до тяжких. Це можуть бути офтальмологічні, окорухові, базові зорові функції та когнітивно-візуальні розлади.(20)
 • Інтенсивність порушень зору корелює з тяжкістю рухових порушень:(22)
  • діти з тетраплегічною формою ЦП,у яких:
   • помітно знижена або така, що не піддається оцінці, гострота зору
   • сильно порушена або відсутня окорухова функція
   • високий відсоток очних патологій
  • у дітей з диплегічною формою ЦП:
   • помірно знижена гострота зору
   • змінена контрастна чутливість
   • відсутність стереопсису
   • порушення окорухових здібностей
   • аномалії рефракції та когнітивно-візуальні розлади (КВР)
  • у дітей з геміплегічною формою ЦП:
   • незначне зниження гостроти зору
   • зменшення поля зору (часто одностороннє)
   • змінений стереопсис (“здатність оцінювати глибину, через латеральне зміщення очей, що дає два дещо різних погляди на один і той самий об’єкт”)(23)).
   • рідше залучення окорухового апарату
   • менша частота помилок заломлення

Оцінка та діагностика( редагувати | редагувати джерело )

Направлення на прийом( редагувати | редагувати джерело )

Дітей часто направляють до спеціаліста або спеціалістів для оцінки порушень зору, тому що:(1)

 • батьки занепокоєні станом зору дитини
 • вони мають підвищений ризик ЦПЗ
 • вони мають інтелектуальні порушення або синдром і можуть бути обстежені на предмет зорових функцій

Мультидисциплінарна команда( редагувати | відредагувати джерело )

Мультидисциплінарна команда для діагностики ЦПЗ необхідна для точного і своєчасного діагнозу. До складу команди повинні входити щонайменше представники наступних спеціальностей:

 • дитячий офтальмолог
 • дитячий невролог
 • ортоптист або оптометрист
 • нейропсихолог

Подальше направлення( редагувати | редагувати джерело )

Результати оцінювання мають бути обговорені з усіма членами мультидисциплінарної команди. За результатами обстеження дитина може бути направлена до:(1)

 • тифлопедагога та тифлотерапевта зі спеціалізацією по зору щодо ЦПЗ
 • реабілітаційного центру або спеціалізованого центру
 • школи для дітей з порушеннями зору, якщо є ознаки ЦПЗ

Інструменти оцінювання( edit | edit source )

Стандартизованого інструменту оцінки для діагностики ЦПЗ не існує. Рекомендується використовувати наступні інструменти оцінки:(24)

 • Відтворено за посиланням: Moon JH, Kim GH, Kim SK, Kim S, Kim YH, Kim J, Kim JK, Noh BH, Byeon JH, Yeom JS, Eun BL, Eun SH, Choi J, Chung HJ. Створення опитувальника для батьків при церебральних порушеннях зору у дітей віком до 72 місяців. J Clin Neurol. 2021 Jul;17(3):354-362.

  Опитувальники

  • Опитувальник для батьків щодо церебральних порушень зору (PQCVI) (див. рисунок)
  • Опитувальник ЦПЗ: Скринінгова анкета з 46 пунктів(25)
  • П’ять запитань, які заповнюють батьки. 5-бальна шкала Лайкерта описує, чи дитина “завжди”, “часто”, “іноді”, “рідко” або “ніколи” має труднощі з описаними завданнями(25)
 • Функціональна оцінка зору (ЦПЗ стадії)
  • “Поведінкова оцінка функціонального зору, яка визначає здатність інтерпретувати та реагувати на зорову інформацію”(26)
  • оцінка на основі спостереження, інтерв’ю з батьками та безпосереднього оцінювання
  • оцінювач оцінює дитину за десятьма характеристиками ЦПЗ:(26)
   • кольорові уподобання
   • потреба в русі
   • візуальна затримка
   • переваги поля зору
   • труднощі з візуальною складністю
   • потреба у світлі
   • труднощі з переглядом на відстані
   • атипові зорові рефлекси
   • труднощі з візуальною новизною
   • відсутність візуально керованої досяжності
  • оцінка варіюється від 0 до 10, де 0 означає відсутність функціонального зору, а 10 – типовий або близький до типового функціональний зір
 • Нейропсихологічне обстеження дітей з можливими ЦПЗ
  • немає консенсусу в діагностичному протоколі
 • Нейропсихологічні тести зорового сприйняття(27)
  • вимірювання зорових порушень нижнього рівня (тест на визначення лінійної орієнтації (Judgment of Line Orientation test/JLO)(28))
  • вимірювання візуальних/когнітивних порушень вищого рівня (тест складних фігур Рея-Остеррієта (Rey–Osterrieth Complex Figure test /ROCF)(29))
 • Оцінка відстеження руху очей(30)
  • оцінка ністагму, фіксації, саккад та переслідування
 • Генетична оцінка
 • Нейрорадіологічне обстеження та магнітно-резонансна томографія (МРТ)
  • фіксує пошкодження тих ділянок мозку, які беруть участь у зоровій обробці

Мультидисциплінарний командний підхід у реабілітації( редагувати | редагувати джерело )

“Зір керує рухом (….). Ставте запитання про те, як зорові стимули мотивують до виконання завдань грубої моторики”.(31) — Erica Stearns

Роль мультидисциплінарної команди полягає в тому, щоб:(31)

 • сформувати унікальне бачення дитини
 • обирати стратегії, щоб переконатися, що загальні потреби дитини задовольняються
 • визначати пріоритетність цілей (цілі фізичної або ерготерапії перед цілями зору)
  • наприклад: робота над рівновагою або стабілізацією заважає дитині візуально фіксувати та зосереджувати увагу на матеріалах
 • підлаштовуйте центр зору дитини та навчальні матеріали відповідно до зміни її положення
  • Наприклад: під час розвантаження тиску, коли крісло колісне нахилене назад, екран настільного комп’ютера повинен бути відрегульований
 • обирайте середовище, де дитина може візуально спостерігати за матеріалами та предметами

Ресурси(edit|edit source)

Посилання(edit|edit source)

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Boonstra FN, Bosch DGM, Geldof CJA, Stellingwerf C, Porro G. The Multidisciplinary Guidelines for Diagnosis and Referral in Cerebral Visual Impairment. Front Hum Neurosci. 2022 Jun 30;16:727565.
 2. 2.0 2.1 Chokron S, Kovarski K, Dutton GN. Cortical Visual Impairments and Learning Disabilities. Front Hum Neurosci. 2021 Oct 13;15:713316.
 3. Sakki HEA, Dale NJ, Sargent J, Perez-Roche T, Bowman R. Is there consensus in defining childhood cerebral visual impairment? A systematic review of terminology and definitions. Br J Ophthalmol. 2018 Apr;102(4):424-432.
 4. Rosenbaum P, Paneth N, Leviton A, Goldstein M, Bax M, Damiano D, Dan B, Jacobsson B. A report: the definition and classification of cerebral palsy April 2006. Dev Med Child Neurol Suppl. 2007 Feb;109:8-14. Erratum in: Dev Med Child Neurol. 2007 Jun;49(6):480.
 5. 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Kiger A. Cerebral Visual Impairment and Cerebral Palsy Course. Plus, 2023.
 6. Debrowski A. How does the brain control eyesight? (2020) Available from https://www.allaboutvision.com/resources/part-of-the-brain-controls-vision/ (last access 26.11.2023)
 7. 7.0 7.1 Williams C, Pease A, Warnes P, Harrison S, Pilon F, Hyvarinen L, West S, Self J, Ferris J; CVI Prevalence Study Group. Cerebral visual impairment-related vision problems in primary school children: a cross-sectional survey. Dev Med Child Neurol. 2021 Jun;63(6):683-689.
 8. Robertson CM, Watt MJ, Dinu IA. Outcomes for the extremely premature infant: what is new? And where are we going? Pediatr Neurol. 2009 Mar;40(3):189-96.
 9. Hoyt CS, Fredrick DR. Cortically visually impaired children: a need for more study. Br J Ophthalmol. 1998 Nov;82(11):1225-6.
 10. 10.0 10.1 Kozeis N. Brain visual impairment in childhood: mini review. Hippokratia. 2010 Oct;14(4):249-51.
 11. Ireland AC, Carter IB. Neuroanatomy, Optic Chiasm. (Updated 2023 May 1). In: StatPearls (Internet). Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK542287 (last access 26.11.2023)
 12. Rodrigues EM, Isolan GR, Becker LG, Dini LI, Vaz MAS, Frigeri TM. Anatomy of the optic radiations from the white matter fibre dissection perspective: A literature review applied to practical anatomical dissection. Surg Neurol Int. 2022 Jul 22;13:309.
 13. Neuro-Ophthalmology with Dr. Andrew G. Lee. Visual association cortex. Available from: https://www.youtube.com/watch?v=pD_kAQ6Et5Y(last accessed 26/11/2023)
 14. How the Visual Sensory System Works – HandsOn OT. Available from https://handsonotrehab.com/visual-sensory-system/ (last access 26.11.2023)
 15. What Are Oculomotor Skills? (2022). Available from https://llatherapy.org/what-are-oculomotor-skills/ (last access 26.11.2023)
 16. Stevens A, Bernier R. Visual-Motor Function. In: Volkmar, F.R. (eds) Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders. Springer, New York, NY.
 17. Fazzi E, Bova S, Giovenzana A, Signorini S, Uggetti C, Bianchi P. Cognitive visual dysfunctions in preterm children with periventricular leukomalacia. Dev Med Child Neurol. 2009 Dec;51(12):974-81.
 18. Boonstra FN, Bosch DGM, Geldof CJA, Stellingwerf C, Porro G. The Multidisciplinary Guidelines for Diagnosis and Referral in Cerebral Visual Impairment. Front Hum Neurosci. 2022 Jun 30;16:727565.
 19. Sakki H, Bowman R, Sargent J, Kukadia R, Dale N. Visual function subtyping in children with early-onset cerebral visual impairment. Dev Med Child Neurol. 2021 Mar;63(3):303-312.
 20. 20.0 20.1 20.2 Galli J, Loi E, Molinaro A, Calza S, Franzoni A, Micheletti S, Rossi A, Semeraro F, Fazzi E; CP Collaborative Group. Age-Related Effects on the Spectrum of Cerebral Visual Impairment in Children With Cerebral Palsy. Front Hum Neurosci. 2022 Mar 2;16:750464.
 21. Tinelli F, Guzzetta A, Purpura G, Pasquariello R, Cioni G, Fiori S. Structural brain damage and visual disorders in children with cerebral palsy due to periventricular leukomalacia. Neuroimage Clin. 2020;28:102430.
 22. Fazzi E, Signorini SC, Piana RL, Bertrone C, Misefari W, Galli J, Balottin U, Bianchi PE. Neuro-ophthalmological disorders in cerebral palsy: Ophthalmological, oculomotor, and visual aspects. Developmental Medicine & Child Neurology, 2012;54(8), 730-736.
 23. Macintyre-Béon C.Cerebral Visual Impairment in Children Born Prematurely. A thesis submitted to the University of Glasgow for the degree of M.Sc. (Med) Nursing and Health Care (Research).College of Medical, Veterinary and Life Sciences University of Glasgow 2015
 24. Chang M, Borchert M. Methods of visual assessment in children with cortical visual impairment. Current Opinion in Neurology, 2021; 34(1):p 89-96.
 25. 25.0 25.1 Gorrie F, Goodall K, Rush R, Ravenscroft J. Towards population screening for Cerebral Visual Impairment: Validity of the Five Questions and the CVI Questionnaire. PLoS One. 2019 Mar 26;14(3):e0214290.
 26. 26.0 26.1 Chang M, Roman-Lantzy C, O’Neil SH, Reid MW, Borchet MS. Validity and reliability of CVI Range assessment for Clinical Research (CVI Range-CR): a longitudinal cohort study. BMJ Open Ophthalmology 2022;7:e001144.
 27. Lanca M, Jerskey BA, O’Connor MG. Neuropsychologic assessment of visual disorders. Neurol Clin. 2003 May;21(2):387-416.
 28. Spencer RJ, Wendell CR, Giggey PP, Seliger SL, Katzel LI, Waldstein SR. Judgment of Line Orientation: an examination of eight short forms. J Clin Exp Neuropsychol. 2013;35(2):160-6.
 29. Zhang X, Lv L, Min G, Wang Q, Zhao Y, Li Y. Overview of the Complex Figure Test and Its Clinical Application in Neuropsychiatric Disorders, Including Copying and Recall. Front. Neurol.,2021;12.
 30. Kooiker MJ, Pel JJ, Verbunt HJ, de Wit GC, van Genderen MM, van der Steen J. Quantification of visual function assessment using remote eye tracking in children: validity and applicability. Acta Ophthalmol. 2016 Sep;94(6):599-608.
 31. 31.0 31.1 Stearns E. Effective collaboration between physical therapists and teachers of visual impairments who are working with students with multiple disabilities and visual impairments. Journal of Visual Impairment & Blindness, 2017;111(2).


Професійний розвиток вашою мовою

Приєднуйтесь до нашої міжнародної спільноти та беріть участь в онлайн курсах для фахівців з реабілітації.

Переглянути доступні курси