Вступ до основних реабілітаційних технік

Головні редакториNaomi O’Reilly та Jacquie Kieck

Основні авториNaomi O’Reilly, Ewa Jaraczewska, Jess Bell, Tarina van der Stockt, Tony Lowe, Bruno Serra та Lucinda hampton

Вступ(edit|edit source)

Реабілітація є поняттям, яке широко обговорюється. І це не дивно, адже приблизно 1,5 мільярда людей у світі (тобто 15% населення планети) живуть з тією чи іншою формою обмеження життєдіяльності.(1) Більше того, згідно з нещодавнім звітом,(2) 2,41 мільярда людей живуть зі станами, які впливають на їхні функції у повсякденному житті, і їм потрібні реабілітаційні послуги – це означає, що кожна третя людина потребує реабілітаційних послуг протягом усього періоду хвороби або травми.(3)

Доступ до реабілітаційних послуг може допомогти людям прожити довше і здоровіше життя з обмеженою життєдіяльністю. Реабілітація повинна бути пріоритетом у всіх країнах, незалежно від соціально-економічного статусу. Вона не повинна розглядатися як спеціалізована або дорога послуга, особливо коли вона інтегрована в громаду і первинну медичну допомогу.(2) Щоб досягти цього, фахівці охорони здоров’я повинні постійно аналізувати інструменти оцінювання, які вони використовують, а також реабілітаційні техніки і втручання, які вони обирають.

У цій статті ми обговоримо взаємозв’язок між Міжнародною класифікацією функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ), клінічним оцінюванням та вибором реабілітаційних технік і втручань.

Визначення реабілітації( edit | edit source )

Термін “реабілітація” використовується в багатьох різних контекстах. Наразі не існує універсального визначення або розуміння реабілітації; вона розглядається по-різному, залежно від контексту, зокрема, як питання розвитку, обмеження життєдіяльності, охорони здоров’я, прав людини, зловживання психоактивними речовинами та безпеки, серед іншого. Загальним фундаментальним принципом реабілітації є ідея про те, що кожна людина має право бути активним учасником і експертом у визначенні своїх потреб і прийнятті рішень щодо свого здоров’я.

Якщо розглядати визначення реабілітації, яке пропонує Всесвітня організація охорони здоров’я, як “комплекс заходів, що допомагають особам, які мають або можуть мати обмеження життєдіяльності, досягти і підтримувати оптимальне функціонування у взаємодії з середовищем”,(4) то реабілітація – це “комплекс втручань, спрямованих на оптимізацію функціонування осіб, які мають порушення здоров’я, у взаємодії з їхнім середовищем”. По суті, реабілітація складається з декількох компонентів або “втручань” для вирішення проблем, пов’язаних з усіма доменами Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ) Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). До них відносяться функції та структури тіла, спроможність до активності, здійснення активності, участь, чинники середовища / контекстуальні чинники та особистісні чинники.(5)

Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ)( редагувати | відредагувати джерело )

У 2001 році п’ятдесят четверта сесія Всесвітньої асамблеї офіційно затвердила Міжнародну класифікацію функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я (МКФ) на заміну Міжнародній класифікації порушень, обмеження життєдіяльності та фізичних недоліків (International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps, ICIDH).(6) МКФ – це класифікація здоров’я та пов’язаних зі здоров’ям доменів. Вона зосереджена на функціонуванні людини, від “належної функції” до “значного обмеження життєдіяльності”, у зв’язку з активністю та участю людини, на які впливають чинники середовища, стан здоров’я та особистісні чинники.

Унікальні характеристики МКФ:(7)

 • Охоплює соціальні та екологічні аспекти обмеження життєдіяльності та здоров’я.
 • Дозволяє ідентифікувати чинники як на індивідуальному, так і на системному рівнях.
 • Забезпечує основу для психічних і фізичних розладів.
 • Дозволяє організовувати та передавати інформацію про функціонування людини.
 • Сприяє міждисциплінарній та міжпрофесійній практиці, надаючи специфічну та спільну мову у світі функціонування та обмеження життєдіяльності.
 • Дозволяє встановити інтерактивний взаємозв’язок між станом здоров’я, порушеннями, функціональними обмеженнями/активностями та чинниками середовища і особистісними чинниками.
  • У цій моделі взаємозв’язок не є лінійним, але один компонент впливає на інший і перебуває під впливом інших чинників.
 • Збір даних дозволяє користувачеві визначити асоціації та причинно-наслідкові зв’язки між різними компонентами.

МКФ – це біопсихосоціальна модель функціонування, здоров’я та обмеження життєдіяльності. Основною метою застосування МКФ у клінічній практиці є створення спільної мови для визначення здоров’я та станів, пов’язаних зі здоров’ям, між клініцистами.(8) Це може поліпшити процес прийняття рішень медичними та соціальними працівниками. Цілісний підхід МКФ допомагає клініцистам робити більш обґрунтоване оцінювання, розробляти більш ефективні втручання та досягати хороших результатів для пацієнтів. Використовуючи стандартну мову для визначення та вимірювання обмеження життєдіяльності, МКФ допомагає пояснити, як проблеми з організмом людини та соціальні обставини впливають на її функціонування в середовищі.(9)

У моделі МКФ людина розглядається з точки зору стану її здоров’я, функцій і структур тіла, активності та участі, а також чинників навколишнього середовища та особистісних чинників. (10)

 • Стан здоров’я: “загальний термін для позначення хвороби, розладу, поранення, травми”.(8)
 • Функції організму: “фізіологічні функції системи організму, зокрема психологічні функції”.(11) Приклади:
  • психічні функції
  • сенсорні функції та біль
  • функції голосу та мовлення
  • функції серцево-судинної та дихальної систем
  • функції шкіри та пов’язані з нею функції
 • Структури тіла: “анатомічні частини тіла, такі як органи, кінцівки та їхні компоненти”.(11) Приклади:
  • структури нервової системи
  • структури, пов’язані з рухом (наприклад, обмеження опорного навантаження після операції або травми)
  • структури, пов’язані з голосом і мовленням
 • Активність: “виконання завдання або дії особою”.(11) Обмеження активності описують проблеми або питання на рівні особи. Приклади:
  • навчання та застосування знань
  • загальні завдання і вимоги
  • комунікація
  • мобільність
 • Участь: “залучення до життєвої ситуації”.(11) Обмеження участі – це проблеми, з якими людина може зіткнутися у своїй життєвій ситуації або в контексті середовища.
 • Чинники середовища: “фізичне, соціальне та світоглядне середовище, в якому живуть люди”.(11) Чинники середовища можуть розглядатися як бар’єри або полегшуючі чинники з точки зору того, як вони впливають на функціонування людини.(7) Приклади:
  • продукти і технології
  • природне середовище і зміни, внесені людиною в середовище (наприклад, доступність будівлі для людини в кріслі колісному)
  • підтримка і стосунки
 • Особистісні чинники: “конкретні передумови життя та побуту людини”.(11)

З повним переліком ключових компонентів моделі МКФ можна ознайомитися тут.

Як зазначалося вище, під станом здоров’я розуміють хворобу (гостру або хронічну), поранення або травму, а також інші обставини, такі як спадковість, стрес, вагітність або старіння. Будь-яка людина, яка має стан здоров’я і відчуває певні обмеження у функціях і структурах тіла, таких як пізнання, емоції, зір, комунікація, моторна функція і мобільність, може потребувати доступу до реабілітації. Таким чином, реабілітаційні втручання повинні ґрунтуватися на МКФ і охоплювати методи, які дозволяють оцінювати та ідентифікувати проблеми у всіх сферах МКФ. Після цього слід обрати втручання, спрямовані на усунення порушень функцій і структур організму, обмежень активності та участі, а також врахувати як особистісні, так і контекстуальні чинники середовища, впливають на функціонування.

Більшість людей, які беруть участь у реабілітації, потребують методів і втручань, спрямованих на один, багато або всі компоненти МКФ, які сприяють зниженню функціонування. Основною метою реабілітації є використання відповідних методів і втручань, які дозволяють людині оптимізувати свої функції.(5) З огляду на це, люди зі станом здоров’я або травмами можуть потребувати реабілітації на різних етапах свого життя.

Час і тип втручання, які обирає фахівець з реабілітації, значною мірою залежать від кількох чинників, серед яких

 • етіологія та тяжкість стану здоров’я людини
 • прогноз
 • як стан людини впливає на її здатність функціонувати в середовищі
 • визначені особисті цілі людини та те, чого вона хоче досягти в процесі реабілітації

Клінічне оцінювання( редагувати | редагувати джерело )

Оцінювання, як правило, є першим кроком у процесі реабілітації і, можливо, одним з найважливіших елементів, який завжди був ключовою частиною реабілітаційного процесу. Воно розглядається як критичний елемент у поліпшенні результатів реабілітації. Реабілітаційні втручання є настільки ефективними, наскільки якісним є оцінювання, на якому вони ґрунтуються. Клінічне обстеження надає інформацію, на основі якої ми приймаємо рішення щодо формулювання мети та вибору відповідних реабілітаційних втручань. Таким чином, наше оцінювання і вибір реабілітаційних методів лежать в основі більшої частини того, що ми робимо в рамках реабілітації.

Оцінювання має багато аспектів, навіть у місцевому реабілітаційному контексті. Воно може охоплювати одну або багато спеціальностей, і за ним завжди слідують дії.(12) Воно фактично охоплює збір і оцінювання даних про пацієнта, щоб спрямувати формулювання завдань, орієнтованих на пацієнта.

Визначення оцінювання охоплює “методи і процедури для класифікації або вимірювання змінних, що відносяться до людини в цілому”.(13)

Нижче наведено приклади класифікації:

 • визначення типу травми, наприклад, класифікація м’язових травм у легкій атлетиці(14)
 • віднесення до певного діагностичного класу(13)
 • розподіл на основі типу закладу, де отримуються послуги (стаціонар, амбулаторія, домашня допомога)(13)

Приклади змінних щодо людини наступні:13)

 • рівновага
 • сила мʼязів
 • амплітуда рухів
 • рівень болю
 • витривалість
 • випорожнення сечового міхура/кишківника

Реабілітація – це процес вирішення проблем. Першим етапом будь-якого процесу вирішення проблем є детальне розуміння проблеми:

 • в чому полягає основна складність, яка може збігатися або не збігатися з початково визначеною проблемою;
 • які критичні чинники пов’язані з проблемою;
 • які чинники, якщо такі є, можуть допомогти визначити кроки, що можуть поліпшити ситуацію; і
 • які чинники допомагають вирішити, які дії слід здійснювати і/або не слід здійснювати?

Хоча клінічне оцінювання формує початковий фундамент для процесу реабілітації, воно також є постійним і безперервним процесом. Він повинен відбуватися протягом усього процесу реабілітації, щоб відстежувати зміни в стані пацієнта і направляти модифікацію плану реабілітації. Таким чином, фахівець з реабілітації повинен знати, які методи та інструменти оцінювання доступні, як і коли їх використовувати, як вибрати найліпші з них, як інтерпретувати дані, які вони надають, і, що не менш важливо, він також повинен знати, коли їх не слід використовувати.

Вибір реабілітаційних технік та втручань( редагувати | редагувати джерело )

Реабілітація – це надзвичайно багатогранна галузь, яка використовує багато втручань для полегшення змін у функціонуванні.(15) Пацієнт-орієнтований підхід у реабілітації характеризується наступним:

 • залучення пацієнтів до прийняття таких рішень, як визначення та узгодження цілей
 • повага до цінностей та вподобань пацієнтів
 • фокусування на результатах, які поліпшують якість життя пацієнта

Як результат, пацієнти є залученими, впевненими, мотивованими та задоволеними реабілітацією.

Ефективне, результативне та орієнтоване на пацієнта реабілітаційне втручання “вимагає системи визначення методів терапії, яка описує конкретні дії клініциста в реабілітації та пов’язує їх з бажаними функціональними змінами в структурований, осмислений спосіб”.(16)

Комплексні втручання в реабілітації включають кілька компонентів. За даними Ради з медичних досліджень (Medical Research Council), приклади комплексних втручань включають.(17)

 • послуги з догляду на дому або реабілітаційні послуги у відділенні інсульту в лікарні
 • втручання на рівні громади: профілактика або пропагування (наприклад, профілактика серцевих захворювань)
 • групові втручання: програма MyBack, програми з припинення куріння
 • втручання, спрямовані на окремих пацієнтів: пропаганда здорового способу життя/харчування для боротьби з ожирінням

Рада з медичних досліджень(18) опублікувала рекомендації щодо досліджень, пов’язаних з розробленням, оцінюванням та впровадженням комплексних втручань для поліпшення здоров’я. Вона рекомендує розглянути ключові питання для розроблення реабілітаційного втручання, особливо у випадку комплексної медичної допомоги.

Метою настанов Ради з медичних досліджень було допомогти дослідникам вибрати відповідні методи в рамках дослідження, а замовникам досліджень – зрозуміти обмеження, що впливають на дизайн оцінювання. Однак перші чотири запитання (наведені нижче) також застосовуються і є актуальними для менеджерів служб і фахівців з реабілітації, аби допомогти їм у виборі відповідних реабілітаційних методик і втручань.(18)

 1. Чи чітко ви розумієте, що ви намагаєтеся зробити, якого результату прагнете досягти, і як ви будете впроваджувати зміни?
  • Це стосується як дослідження впливу втручання, так і вибору техніки або втручання для використання в нашій повсякденній клінічній практиці як фахівців з реабілітації. Під час розгляду питання про те, які реабілітаційні техніки та втручання використовувати, ключовими є бажання та потреби пацієнта. Їхні реабілітаційні цілі повинні займати центральне місце в тому, чого ми намагаємося досягти шляхом вибору наших втручань. Надання пацієнтоорієнтованої допомоги, яка враховує культурні особливості, потреби та цінності пацієнта, є необхідною навичкою для надання передових послуг.(19)(20)
 2. Чи має ваше втручання послідовну теоретичну основу, яка була використана для його розроблення?
  • Практика, заснована на доказах, – це “інтеграція найліпших наукових даних з клінічним досвідом та цінностями пацієнта з урахуванням усіх обставин, пов’язаних з оцінюванням та веденням пацієнта, менеджментом практики та прийняттям рішень щодо політики охорони здоров’я”(21) Фахівці з реабілітації визнають, що використання практики, заснованої на доказах, є ключовим для надання високоякісної допомоги та зменшення невиправданих підходів у практичній діяльності. Знання та навички фахівця з реабілітації є ключовими для цього процесу, заснованого на доказах. Особиста сфера практики складається з технік і втручань, що здійснюються ним, які знаходяться в межах його унікальної сукупності знань, де людина має освіту, підготовку і компетентність для виконання цієї активності. Використання клінічного прийняття рішень і суджень є ключовим.(22) З моменту впровадження доказової практики в реабілітації відбулися значні зрушення в якості охорони здлоровʼя та результатах пацієнтів.
 3. Чи можете ви повністю описати техніку або втручання, щоб його можна було належним чином застосувати з метою проведення оцінювання та відтворити його іншими?
  • Це особливо важливо в наукових дослідженнях, щоб забезпечити можливість відтворення або подальшого розвитку досліджень в клінічній практиці. Однак це також важливо, оскільки дає змогу іншим фахівцям, які працюють з людиною, зрозуміти реабілітаційні техніки та втручання, що використовуються. Більше того, у разі переведення людини на реабілітацію до іншого члена команди, цей клініцист зможе оцінити та продовжувати надавати ефективні реабілітаційні втручання, а також розвивати їх.(18)
 4. Чи свідчать наявні докази про те, що це може бути ефективним або економічно вигідним?
  • Забезпечення того, що ми обираємо реабілітаційні техніки або втручання, які є одночасно ефективними та економічно вигідними, може бути дуже важливим, особливо для вибору та впровадження методів або втручань для використання в умовах обмежених ресурсів. Ми знаємо, що в багатьох випадках існує більше однієї техніки або втручання, які можуть забезпечити досягнення певної мети. Тому, як клініцисти, ми повинні вміти зважувати наявні техніки або варіанти втручань. Ми повинні враховувати ефективність методу або втручання для оптимізації функцій людини, а також фінансові наслідки цього втручання, як для людини (особливо, коли людина повинна покрити витрати на втручання), так і для реабілітаційної служби.(18)

Ще одна спроба сформулювати рекомендації для вибору реабілітаційних втручань була зроблена Оттавською методичною групою (Ottawa Methods Group, OMG).(23) OMG запросила клінічних фахівців, які сформували Філадельфійську групу, розробити доказові клінічні рекомендації для вибору реабілітаційних втручань для конкретного стану, зокрема для менеджменту болю в нижній частині спини, колінах, шиї та плечах. Нижче наведені критерії, представлені групою:(24)

 • наявність доказів клінічно значущої користі у важливих для пацієнта результатах (тобто поліпшення на 15% або більше порівняно з контролем)
 • вимірювання результатів повинні демонструвати валідність та надійність
 • результати, що мають першочергове клінічне значення, зокрема біль, функціональний стан, глобальна оцінка пацієнта, якість життя (ЯЖ), повернення до роботи та задоволеність пацієнта

Оттавська методична група також розробила рекомендації щодо реабілітаційних втручань для дорослих пацієнтів з геміплегією або геміпарезом внаслідок цереброваскулярних інцидентів.(25)

Висновок(edit|edit source)

Під час вибору реабілітаційних методів та втручань практикуючі фахівці охорони здоров’я повинні враховувати наступне:

 1. Переваги, що надаються у важливих для пацієнта результатах
 2. Економічну ефективність
 3. Доцільність впровадження втручання в практику
 4. Наявність побічних ефектів
 5. Наявність побічних ефектів

Ресурси(edit|edit source)

References (edit|edit source)

 1. Ginis KA, van der Ploeg HP, Foster C, Lai B, McBride CB, Ng K, Pratt M, Shirazipour CH, Smith B, Vásquez PM, Heath GW. Participation of people living with disabilities in physical activity: a global perspective. The Lancet. 2021 Jul 31;398(10298):443-55.
 2. 2.0 2.1 Cieza A, Causey K, Kamenov K, Hanson SW, Chatterji S, Vos T. Global estimates of the need for rehabilitation based on the Global Burden of Disease study 2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet. 2021 Dec 19;396(10267):2006-2017.
 3. Duttine A, Battello J, Beaujolais A, Hailemariam M, Mac-Seing M, Mukangwije P, et al. Introduction to Rehabilitation Factsheet. Handicap International. 2016. Available from: https://humanity-inclusion.org.uk/sn_uploads/document/2017-02-factsheet-rehabilitation-introduction-web_1.pdf (Accessed on 8 January 2020).
 4. World Health Organization. Rehabilitation: key for health in the 21st century. InBackground paper prepared for the meeting rehabilitation 2017 (Vol. 2030). Available from https://www.who.int/docs/default-source/documents/health-topics/rehabilitation/call-for-action/keyforhealth21stcentury.pdf?sfvrsn=43cebb7_5 (last access 5.05.2023)
 5. 5.0 5.1 World Health Organization. World Report on Disability 2011. Geneva: World Health Organization, 2011. Rehabilitation.
 6. Leonardi M, Lee H, Kostanjsek N, Fornari A, Raggi A, Martinuzzi A, Yáñez M, Almborg AH, Fresk M, Besstrashnova Y, Shoshmin A, Castro SS, Cordeiro ES, Cuenot M, Haas C, Maart S, Maribo T, Miller J, Mukaino M, Snyman S, Trinks U, Anttila H, Paltamaa J, Saleeby P, Frattura L, Madden R, Sykes C, Gool CHV, Hrkal J, Zvolský M, Sládková P, Vikdal M, Harðardóttir GA, Foubert J, Jakob R, Coenen M, Kraus de Camargo O. 20 Years of ICF-International Classification of Functioning, Disability and Health: Uses and Applications around the World. Int J Environ Res Public Health. 2022 Sep 8;19(18):11321.
 7. 7.0 7.1 Saleeby P. Introduction to the International Classification of Functioning, Disability, and Health (ICF) Course. Plus 2022.
 8. 8.0 8.1 Aims of the ICF. Available from https://www.icf-elearning.com/wp-content/uploads/ (last access 16.05.2023)
 9. Pretis M, Kopp-Sixt S, Er-Sabuncouglu M, Todorova K, Grüner C, Kaiser L, Patterer I, Labudovikj RP. ICF as a Problem Solving Tool in Transdisciplinary Teams. Advanced Research in Psychology. 2020 Jul 29:14132.
 10. Saleeby P. ICF and Application in Clinical Practice Course. Plus 2022
 11. 11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 The ICF model. Available from https://www.icf-elearning.com/wp-content/uploads/articulate_uploads/ (last access 16.05.2023)
 12. Wade DT. Evidence relating to assessment in rehabilitation. Clinical Rehabilitation. 1998 Jun;12(3):183-6.
 13. 13.0 13.1 13.2 13.3 Tesio LU. Functional assessment in rehabilitative medicine: principles and methods. Europa medicophysica. 2007 Dec 1;43(4):515.
 14. Macdonald B, McAleer S, Kelly S, Chakraverty R, Johnston M, Pollock N. Hamstring rehabilitation in elite track and field athletes: applying the British Athletics Muscle Injury Classification in clinical practice. Br J Sports Med. 2019 Dec;53(23):1464-1473.
 15. Whyte J, Dijkers MP, Fasoli SE, Ferraro M, Katz LW, Norton S, Parent E, Pinto SM, Sisto SA, Van Stan JH, Wengerd L. Recommendations for reporting on rehabilitation interventions. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation. 2021 Jan 1;100(1):5-16.
 16. Jette AM. Opening the black box of rehabilitation interventions. Physical Therapy. 2020 Jun 23;100(6):883-4.
 17. Campbell M, Fitzpatrick R, Haines A, Kinmonth AL, Sandercock P, Spiegelhalter D, Tyrer P. Framework for design and evaluation of complex interventions to improve health. BMJ. 2000 Sep 16;321(7262):694-6.
 18. 18.0 18.1 18.2 18.3 Baird J, Unit ML, Petticrew M, White M. Developing and evaluating complex interventions. Swindon, UK: Medical Research Council. 2006.
 19. WHO (World Health Organization). 2001. International Classification of Functioning, Disability and Health: ICF. Geneva: WHO
 20. Thomas EC, Bass SB, Siminoff LA. Beyond rationality: Expanding the practice of shared decision making in modern medicine. Social Science & Medicine. 2021 May 1;277:113900.
 21. Sackett DL, Rosenberg WMC, Gray JAM, Haynes RB, Richardson WS: Evidence-based medicine: what it is and isn’t. BMJ 1996;312:71-2
 22. WHO (World Health Organization). 2001. International Classification of Functioning, Disability and Health: ICF. Geneva: WHO
 23. Ottawa panel evidence-based clinical practice guidelines for therapeutic exercises and manual therapy in the management of osteoarthritis. Phys Ther. 2005 Sep;85(9):907-71.
 24. Philadelphia Panel Members, Clinical Specialty Experts, Albright J, Allman R, Bonfiglio RP, Conill A, Dobkin B, Guccione AA, Hasson S, Russo R, Shekelle P. Philadelphia Panel evidence-based clinical practice guidelines on selected rehabilitation interventions: overview and methodology. Physical Therapy. 2001 Oct 1;81(10):1629-40.
 25. Ottawa Panel; Khadilkar A, Phillips K, Jean N, Lamothe C, Milne S, Sarnecka J. Ottawa panel evidence-based clinical practice guidelines for post-stroke rehabilitation. Top Stroke Rehabil. 2006 Spring;13(2):1-269.


Професійний розвиток вашою мовою

Приєднуйтесь до нашої міжнародної спільноти та беріть участь в онлайн курсах для фахівців з реабілітації.

Переглянути доступні курси