Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ)

Вступ(edit | edit source)

Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ) є основою для опису функціонування та обмеження життєдіяльності у зв’язку зі станом здоров’я. Вона забезпечує спільну мову та структуру для опису рівня функціонування людини в її унікальному середовищі або, іншими словами, що людина з певним станом здоров’я може робити в стандартному середовищі (рівень здатності), а також те, що вона насправді робить у своєму звичайному середовищі (рівень реалізації/продуктивності), на відміну від класифікації людини за наявністю певного захворювання або відповіддю «Так/Ні» щодо обмежень життєдіяльності.(1)(2) У 2003 році World Physiotherapy затвердила рух на підтримку впровадження МКФ у фізичній терапії.(3)

МКФ — це структурний підхід до догляду за пацієнтами, що зміщує концептуальний акцент з негативних конотацій, таких як інвалідність, і зосереджує увагу на функціях і позитивних здібностях людини на рівні пацієнта, а не на системному рівні. Наведене нижче відео (3,47 хвилини) є гарним вступом до МКФ.

Компоненти МКФ( edit | edit source )

МКФ зосереджується на трьох компонентах, що підкреслює важливість взаємодії та впливу внутрішніх і зовнішніх факторів на стан здоров’я кожної людини:

 • Функції та Структури організму
 • Активність та Участь (на індивідуальному та суспільному рівнях)
 • Особистісні фактори та Фактори навколишнього середовища (на контекстуальному рівні).(1)

Модель МКФ

Функції та Структури організму( edit | edit source )

Body with anatomy overlay.jpg

Значення:(2)

 • Функції тіла: це фізіологічні функції систем організму (в тому числі психологічні функції)
 • Структури організму: це анатомічні частини тіла, такі як органи, кінцівки та їх складові частини.
 • Порушення: це проблеми, що виникають у функціях або структурах, такі як істотне відхилення або втрата

Приклади:

 • b28010 Головний біль та біль шиї
 • s720 Структура плечового поясу
 • s810 Структура шкірного покриву

Зауважте, що коди, які стосуються функцій організму, починаються з букви “b”, а коди, що стосуються структур тіла, починаються з букви “s”.

Активність та Участь( edit | edit source )

Walking dog.jpg

Значення:(2)

 • Активність: це виконання особою завдання або дії.
 • Обмеження активності: це труднощі, яких може зазнавати особа при виконанні активності
 • Участь: це залучення особи до життєвої ситуації
 • Обмеження участі: це проблеми, яких може зазнати особа при залученні до життєвих ситуацій.

Приклади:

 • d230 Виконання повсякденного розпорядку
 • d420 Переміщення тіла
 • d475 Управління транспортом ( водіння)
 • d530 Гігієнічні заходи при фізіологічних потребах
 • d910 Життя в спільноті
 • d920 Розваги та дозвілля

Зауважте, що коди, що стосуються активності та участі, починаються з літери “d”.

Фактори навколишнього середовища( edit | edit source )

Busy environment.jpg

Значення:(2)

фізичне і соціальне оточення, середовище відносин і установок, де люди живуть і проводять свій час. Це або бар’єри, або фактори полегшуючі життєдіяльність людини.

Приклади:

 • e115 Вироби і технології для особистого використання у повсякденному житті
 • e155 Дизайн, конструювання, будівельні вироби та технології будівель приватного використання
 • e210 Фізична географія
 • e355 Професійні працівники сфери охорони здоров’я

Зверніть увагу, що коди, що стосуються факторів навколишнього середовища, починаються з літери “e”.

Особистісні фактори( edit | edit source )

Особисті фактори також слід враховувати в цій моделі, але вони не класифікуються в межах фактичної структури МКФ.(1)

Зміст компонентів МКФ( edit | edit source )

Кожен компонент розділений в ієрархії додатковою цифрою, доданою до коду класифікації для кожного наступного рівня в ієрархії. Ієрархія така:(1)

 • Компонент напр. Активність та участь
 • Розділ напр. Мобільність (Розділ 4)
 • Блок напр. Ходьба та пересування (d450-d469)
 • Категорія другого рівня, напр. Переміщення в різних місцях (d460)
 • Категорія третього рівня напр. Переміщення в межах житла (d4600)

Вимірювання(edit | edit source)

Загальну шкалу кваліфікаторів можна використовувати для реєстрації масштабу проблеми для кожного виявленого порушення, обмеження активності та обмеження участі. Фактори навколишнього середовища також можна кваліфікувати як бар’єри або полегшуючі.(5)

Кваліфікатор для порушень Функцій і Структур тіла Кваліфікатор для порушення Активності та Участі
0 Немає порушень Немає труднощів
1 Легке порушення:

Присутне <25% часу, з допустимою інтенсивністю, трапляється рідко протягом останніх 30 днів

Легкі труднощі

Присутне <25% часу, з допустимою інтенсивністю, трапляється рідко протягом останніх 30 днів

2 Помірне порушення

Присутне <50% часу, з інтенсивністю, яка перешкоджає повсякденному життю, зустрічається час від часу протягом останніх 30 днів

Помірні труднощі

Присутне <50% часу, з інтенсивністю, яка перешкоджає повсякденному життю, зустрічається час від часу протягом останніх 30 днів

3 Важке порушення

Присутне >50% часу, з інтенсивністю, яка частково порушує повсякденне життя, часто зустрічалося протягом останніх 30 днів

Тяжкі труднощі

Присутне >50% часу, з інтенсивністю, яка частково порушує повсякденне життя, часто зустрічалося протягом останніх 30 днів

4 Повне порушення

Присутне >95% часу, з інтенсивністю, яка повністю руйнує повсякденне життя, відбувається щодня протягом останніх 30 днів

Абсолютні труднощі

Присутне >95% часу, з інтенсивністю, яка повністю руйнує повсякденне життя, відбувається щодня протягом останніх 30 днів

8 Не визначено

Недостатньо інформації

Не визначено
9 Не застосовується Не застосовується
Кваліфікатор бар’єрів навколишнього середовища Кваліфікатор для полегшуючих факторів навколишнього середовища
(.0) Відсутній бар’єр (+0) Відсутній полегшуючий фактор
(.1) Легкий бар’єр (+1) Легкий полегшуючий фактор
(.2) Помірний бар’єр (+2) Помірний полегшуючий фактор
(.3) Важкий бар’єр (+3) Суттєвий полегшуючий фактор
(.4) Повний бар’єр (+4) Повний полегшуючий фактор
(.8) Бар’єр, не уточнений (+8) Полегшуючий фактор, не уточнений
(.9) Не застосовується (+9) Не застосовується

Пояснення активності Ходьби за допомогою моделі МКФ

Реалізація/продуктивність vs Здатність( edit | edit source )

Поняття;

 • Здатність:
  • Описує те, що людина робить у стандартному середовищі під час клінічного оцінювання (2) Вона вказує на ступінь обмеження активності як прямого прояву стану здоров’я людини, без будь-якої сторонньої допомоги (допомоги іншої людини, обладнання або змін середовища) (5)
 • Реалізація/продуктивність:
  • Що особа насправді робить у його/її оточуючому середовищі, напр. вдома.(2) Вона вказує на ступінь обмеження участі або «пережитий досвід» шляхом описання всіх фізичних, соціальних факторів і факторів навколишнього середовища.(5) Вимірює труднощі, які відчуває людина, роблячи щось, припускаючи, що вона хоче це робити.(5)

Розрив між цими двома конструкціями відображає вплив, який різні середовища можуть мати на активність та участь.(2) Ця прогалина може потім скерувати втручання (наприклад, щодо факторів навколишнього середовища), щоб допомогти покращити продуктивність пацієнта.(2)

Базові набори МКФ( edit | edit source )

Були розроблені базові набори МКФ як практичний інструмент для полегшення систематичного та всебічного опису функціонування в клінічній практиці.(6)(7) Вони створені для того, щоб надати працівникам охорони здоров’я краще розуміння потреб своїх пацієнтів.(8) Спочатку були розроблені базові набори для дванадцяти хронічних захворювань через їх поширеність і значний вплив на функцію, який вони можуть викликати.(9) Згодом були розроблені додаткові базові набори для різних інших умов і популяцій. Усі доступні базові набори МКФ можна переглянути тут.

Хронічні захворювання Додаткові базові набори

Сім’ї та МКФ( edit | edit source )

МКФ по відношенню до користувачів крісел колісних( edit | edit source )

Будь ласка перегляньте цю сторінку, щоб отримати інформацію про використання МКФ відносно до користувачів крісел колісних.

Ресурси(edit | edit source)

Ресурси ВООЗ( edit | edit source )

 1. Towards a Common Language for Functioning, Disability and Health: A guide for beginners
 2. A Practical Manual for using the International Classification of Functioning, Disability and Health
 3. ICF e-Learning Tool
  • The introductory module of the ICF e-Learning Tool is online and is available in several languages. The introductory module is ideal for anyone interested in learning about the ICF.
 4. ICF Browser
  • Using this online browser you can see the structure of the classification, look up the codes and definitions, create your own shortlists of ICF codes and view the classification in more than one language.
 5. ICF Core Sets
  • Access to all current ICF Core Sets
 6. ICF Checklist
  • The user–friendly display of the most relevant ICF categories for clinical purposes. The checklist allows the user to identify and qualify the individuals functioning profile in a simple and time-efficient manner.
 7. ICF Case Studies
  • To illustrate the use of the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) in rehabilitation practice, Swiss Paraplegic Research initiated the project “Case studies” in 2007. Using ICF tools within the framework of the “Rehab-Cycle”, it follows the rehabilitation journey of a number of individuals with a spinal cord injury.

ВІдео(edit | edit source)

Посилання(edit | edit source)

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Sykes C. Health classifications 1 – An introduction to the ICF. WCPT Keynotes. World Confederation for Physical Therapy. 2006.
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 The ICF: An Overview. Available at: https://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/GH-ICF_overview_FINAL_for_WHO.pdf
 3. Escorpizo R, Stucki G, Cieza A, Davis K, Stumbo T, Riddle DL. Creating an interface between the International Classification of Functioning, Disability and Health and physical therapist practice. Phys Ther. 2010;90:1053-63.
 4. Pranay Jindal. Video 1 NA: What is the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)?. Available from: https://youtu.be/uoEIc4wBaIo(last accessed 30/06/21)
 5. 5.0 5.1 5.2 5.3 World Health Organization. ICF Checklist Version 2.1a, Clinician Form. 2003. Available at: http://www.who.int/classifications/icf/training/icfchecklist.pdf
 6. Kesselring J, Coenen M, Cieza A, Thompson A, Kostanjsek N, Stucki G. Developing the ICF Core Sets for multiple sclerosis to specify functioning. Mult Scler. 2008;14:252-4.
 7. Rauch A, Cieza A, Stucki G. How to apply the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) for rehabilitation management in clinical practice. Eur J Phys Rehabil. 2008;44(3):329-42.
 8. Morgan KA, Engsberg JR, Gray DB. Important wheelchair skills for new manual wheelchair users: health care professional and wheelchair user perspectives. Disabil Rehabil Assist Technol. 2017 Jan;12(1):28-38.
 9. Sykes C. Health classifications 2 – Using the ICF in clinical practice. WCPT Keynotes. World Confederation for Physical Therapy. 2007.
 10. Jennifer Johannesen. Families and the ICF. Available from: https://youtu.be/yyt0rxxYGH4(last accessed 30/06/21)
 11. Pranay Jindal. Video 2 NA: What is “Body Structure and Function”?. Available from: https://youtu.be/O2pRqr-THMs(last accessed 30/06/21)
 12. Pranay Jindal. Video 3 NA: What are “Activity and Participation”?. Available from: https://youtu.be/mwYxs567Cg0(last accessed 30/06/21)
 13. Pranay Jindal. Video 4 NA: What are “contextual factors”?. Available from: https://youtu.be/-j0495iwCX0(last accessed 30/06/21)
 14. Pranay Jindal. Video 5 NA: How do different parts of the ICF work together?. Available from: https://youtu.be/Vj7cF63egGU(last accessed 30/06/21)


Професійний розвиток вашою мовою

Приєднуйтесь до нашої міжнародної спільноти та беріть участь в онлайн курсах для фахівців з реабілітації.

Переглянути доступні курси