Огляд МКФ та клінічна практика

Головний редакторEwa Jaraczewska на основі курсу Patricia Saleeby

Основний внесокEwa Jaraczewska та Jess Bell

Вступ(edit|edit source)

Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ) є основою для опису функціонування та обмеження життєдіяльності особи у зв’язку зі станом здоров’я. Вона «пропонує концепцію функціонування та обмеження життєдіяльності, яка може бути покладена в основу оцінювання та документування в реабілітації (…) Досвід роботи з МКФ нагадує практикам про необхідність враховувати всі сфери участі, вплив середовища на участь та важливість залучення клієнтів/пацієнтів до оцінювання та планування послуг»(1)

Відповідна термінологія( edit | edit source )

Клінічна практика: вид практики, що передбачає діяльність з клієнтами або від імені клієнтів(2)

Клінічна практична діяльність: надання консультацій пацієнтам та проведення клінічних досліджень, що здійснюються шляхом перегляду клінічних записів, спостереження, обстеження та спілкування з клієнтом або іншою залученою особою (наприклад, батьками або опікунами)(2)

Клінічні фахівці: широке коло фахівців з реабілітації, роль яких полягає в оцінюванні та поліпшенні функціонування через клінічну практику(2)

МКФ: інструмент, який допомагає зафіксувати «життєвий досвід» людини (2)

Кваліфікатори МКФ: Рейтингова система МКФ, яка допомагає в документуванні тяжкості проблем функціонування.(3)

Здатність: Кваліфікатори для домену «Активність та участь», які описують здатність людини виконувати завдання або дії в стандартному середовищі.(2)

Продуктивність: Кваліфікатори для домену «Активність та участь» описують те, що людина робить у своєму поточному середовищі. (2)

Контрольний список МКФ: Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) розробила інструмент оцінювання, відомий як Клінічна форма МКФ. (2) Контрольний список доступний тут.

Коди МКХ: Міжнародна статистична класифікація хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я, яка дозволяє «систематично реєструвати, аналізувати, інтерпретувати та порівнювати дані про смертність і захворюваність, зібрані в різних країнах або регіонах і в різний час». (4)

Особистісні чинники: компонент контекстуальних чинників у МКФ, що містить довідкову інформацію про життя та спосіб життя індивіда.(5) Особистісні чинники не класифікуються в МКФ через значну соціальну та культурну варіативність, пов’язану з ними.(2)

Чинники навколишнього середовища: компонент контекстуальних чинників у МКФ, що охоплюють фізичне, соціальне та світоглядне середовище, в якому живуть люди.(6)

WHODAS: Таблиця оцінювання обмеження життєдіяльності ВООЗ, яка є загальним інструментом оцінювання здоров’я та обмеження життєдіяльності.(2) З WHODAS можна ознайомитися за тут.

Соціальні чинники здоров’я: соціальні чинники, що впливають на здоров’я: «немедичні чинники, які впливають на результати здоров’я».(7)

Клінічні фахівці – медсестра

Клінічні фахівці( edit | edit source )

Клінічні фахівці охоплюють суміжні медичні, медсестринські та лікарські професії. Суміжні з охороною здоров’я професії можна згрупувати в три категорії: терапевтична, діагностична та технічна, а також наукова.(8) Клінічні професії охоплюють, але не обмежуються: (2)

 • Фахівці з реабілітації
 • Фізичні терапевти
 • Ерготерапевти
 • Соціальні працівники
 • Психологи
 • Лікарі загальної практики
 • Медсестри
 • Терапевти мови й мовлення
 • Аудіологи
 • Рекреаційні терапевти
 • Фахівці з працевлаштування
 • Інші клінічні працівники.

Клінічні фахівці практикують в різних умовах і формують міждисциплінарні команди, які спілкуються, використовуючи однакову термінологію, стандартизовані класифікації та оцінки для вирішення проблем і поліпшення функціонування людини. Нижче наведені приклади практичних умов, в яких працюють клінічні фахівці:

Клінічні умови:

 • Лікарні
 • Клініки
 • Клінічні кабінети
 • Амбулаторії
 • Установи проживання з підтримкою
 • Будинки для людей похилого віку

Повсякденне середовище:

 • Шкільна система
 • Помешкання пацієнтів
 • Громади
 • Робота та професійне навчання (2)

Міжнародна класифікація функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я( edit | edit source )

Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ) описує функціонування людини та чинники, які пов’язані з функціонуванням. Ці інтерактивні чинники складаються з наступних компонентів: функції та структури організму, активність та участь, чинники навколишнього середовища та особистісні чинники.(9) Дані, отримані з МКФ, надають інформацію про життєву ситуацію людини та допомагають визначити оптимальну терапію та втручання для цієї людини.(2) Важливо визнати, що МКФ не є інструментом оцінювання. Однак, Kohler та ін.(10) припускають, що окремі категорії МКФ можуть бути використані як компоненти вимірювання результатів реабілітації. Основною перевагою МКФ у клінічній практиці є надання універсальної мови для опису функцій людини та її життєвого досвіду здоров’я.(11)

Кваліфікатори МКФ( edit | edit source )

Кваліфікатори МКФ кількісно визначають «ступінь проблеми, з якою стикається людина в конкретній категорії МКФ».(12)

Кваліфікатори для функцій і структур організму: ця 7-бальна шкала вказує на наявність і величину (або ступінь) порушення. Використовуються наступні класифікатори: 0=відсутність порушення; 1=слабке порушення; 2=помірне порушення; 3=тяжке порушення; 4=абсолютне порушення; 8=не визначено; та 9=не застосовується.(3) Для структур організму другий кваліфікатор вказує на характер структурних змін, а третій кваліфікатор вказує на локалізацію порушення.(12) Для визначення характеру змін використовується наступна шкала: 0= немає змін у структурі; 1=повна відсутність; 2=часткова відсутність; 3=додаткова частина; 4= аберрантні відхилення; 5= розрив; 6=зміна положення структури; 7=якісні зміни структури, включаючи накопичення рідини; 8=не визначено; 9=не застосовується.

Кваліфікатори для активності та участі: ця негативна та позитивна шкали вказують на наявність бар’єру або полегшуючого чинника, а також на величину відповідного чинника навколишнього середовища. (2) Кваліфікатори для бар’єрів включають: 0=відсутність бар’єру; 1=легкий бар’єр; 2=помірний бар’єр; 3=важкий бар’єр; 4=повний бар’єр; 8= бар’єр, не уточнений; 9=не застосовується. Полегшуючий чинник описують наступним чином: +0=відсутній полегшуючий чинник; +1=легкий полегшуючий чинник; +2=помірний полегшуючий чинник; +3=суттєвий полегшуючий чинник; +4= полегшуючий чинник; +8= полегшуючий чинник, не визначено.(12)

Prodinger та ін. (13) надають докази використання категорій та пов’язаних з ними кваліфікаторів для вимірювання функціонування.(13) Однак, у своєму пілотному дослідженні Kohler та колеги,(10) вказали на задовільну та низьку надійність між групами досліджуваних та внутрішньогрупову надійність під час використання кваліфікаторів, опублікованих в МКФ. Це підкреслило необхідність більш чітких визначень для деяких кваліфікаторів.(10)

Контрольний список МКФ

Контрольний список МКФ( edit | edit source )

Розроблений ВООЗ Контрольний список МКФ є практичним перекладом МКФ для клінічної практики. Відомий як Клінічна форма МКФ,(2) він фіксує інформацію про функціонування та обмеження життєдіяльності людини.(2) Контрольний список МКФ не є самостійним інструментом – він повинен використовуватися разом з МКФ.(14)

Контрольний список МКФ складається з категорій МКФ. Ці категорії були обрані експертами для переліку доменів, що найчастіше використовуються, зокрема, функції та структури організму, активність та участь, а також чинники навколишнього середовища. Діагностична інформація також є компонентом контрольного переліку МКФ, який фокусує увагу користувача на взаємозв’язку між станом здоров’я та пов’язаними з ним проблемами функціонування.(15)

Розділи Контрольного списку( edit | edit source )

 • Демографічна інформація про особу: охоплює чинники, які можуть допомогти вам краще зрозуміти життєву ситуацію клієнта або пацієнта.(2)
 • Медичний діагноз: надає інформацію про медичні стани та коди МКХ. Розділ «Коротка інформація про здоров’я» доповнює цей розділ.(2)
 • Домени МКФ: містять визначення та інформацію про кваліфікатори для кожного з доменів.(2)
 • Частина 4 надає місце для документування іншої контекстної інформації, зокрема особистих чинників, які можуть впливати на функціонування клієнта або пацієнта.(2)
 • Другий додаток пропонує загальні питання, які допоможуть визначити здатність та продуктивність у сферах мобільності, самообслуговування, домашнього життя, міжособистісної взаємодії, основних життєвих сферах, а також у громаді, соціальному та громадському житті.(2)

Оцінювання обмеження життєдіяльності Всесвітньої організації охорони здоров’я (WHODAS)( edit | edit source )

Оцінювання обмеження життєдіяльності Всесвітньої організації охорони здоров’я вимірює потреби в послугах охорони здоров’я та результати втручань у різних сферах захворювань та умовах надання медичної допомоги. Найновіша версія, WHODAS 2.0, є «загальним показником функціонування та обмеження життєдіяльності, який відображає основні домени життя, класифіковані в МКФ»(15) Це інструмент, який створює стандартизовані рівні та профілі обмеження життєдіяльності для всіх захворювань, зокрема психічних, неврологічних та адиктивних розладів, і може застосовуватися в різних культурах для всіх груп дорослого населення.(2)

Методи оцінювання( edit | edit source )

WHODAS 2.0 оцінює рівень функціонування в шести сферах життя:(15)

 1. Пізнання – розуміння та спілкування
 2. Мобільність – переміщення та пересування у просторі
 3. Догляд за собою – дотримання гігієни, одягання, харчування та перебування наодинці
 4. Перебування на самоті – взаємодія з іншими людьми
 5. Життєва активність – домашні обов’язки, дозвілля, робота та навчання
 6. Участь – долучення до громадської активності, участь у житті суспільства

Існує дві версії WHODAS 2.0, які відрізняються за обсягом та способом проведення опитування. Існує повна версія з 36 питаннями та коротка версія з 12 питаннями. Версія з 36 питань містить більше деталей і займає близько 20 хвилин для заповнення. Версія з 12 пунктів корисна для короткого оцінювання загального функціонування і займає близько 5 хвилин для заповнення. Питання можуть бути задані під час інтерв’ю особисто або телефоном самій людині або члену сім’ї, другу чи опікуну. На них також можна відповісти самостійно, використовуючи метод “папір та олівець”.(15)(2)

Варіанти підрахунку балів( edit | edit source )

Варіант 1:(2)

 • 5-ти бальна система оцінювання: 1=відсутня, 2=легка, 3=помірна, 4=тяжка, 5=крайня
 • Бали за кожним із пунктів підсумовуються без перекодування чи згортання відповідей
 • Вагових коефіцієнтів за окремими пунктами немає
 • Сума балів за всіма доменами характеризує ступінь обмеження функціонування.

Варіант 2:(2)

 • Підрахунок балів на основі теорії “питання-відповідь” (Item-response-theory, IRT)
 • 5-бальна система оцінювання: 1=відсутність, 2=легкі, 3=помірні, 4=тяжкі, 5=крайні
 • Елементи та рівні тяжкості зважуються комп’ютером для визначення сумарного балу
  • Крок 1 – Підсумовування перекодованих балів за кожним пунктом в межах кожного домену
  • Крок 2 – Підсумовування балів за всіма шістьма доменами
  • Крок 3 – Перетворення підсумкового балу в метрику в діапазоні від 0 до 100 (де 0 = відсутність обмежень життєдіяльності; 100 = повне обмеження життєдіяльності).

Більш детальну інформацію про WHODAS 2.0 можна знайти на сайті ВООЗ.

Соціальні чинники здоров’я( edit | edit source )

Соціальні чинники здоров’я (СЧЗ) охоплюють чинники, відмінні від медичної допомоги, на які може впливати соціальна політика. Вони розглядають «умови, в яких люди народжуються, ростуть, живуть, працюють і старіють» та «фундаментальні рушійні сили цих умов». (16) За даними McGinnis та ін.,(17) медична допомога відповідає лише за 10-15% смертності, якій можна запобігти в США.(17) Дослідження, виконані Mackenbach та колегами, вказують на переважний вплив соціальних чинників на здоров’я людини.(18)

Система МКФ визнає СЧЗ в першу чергу як чинники навколишнього середовища (наприклад, відсутність продовольчої безпеки, житлові умови). Система МКФ також включає особисті чинники, такі як вік та освіта.(2)

Будь ласка, перегляньте цей короткий вступ до соціальних детермінант здоров’я:

(19)

Ресурси(edit|edit source)

Посилання(edit|edit source)

 1. Madden RH, Bundy A. The ICF has made a difference to functioning and disability measurement and statistics. Disabil Rehabil. 2019 Jun;41(12):1450-1462.
 2. 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 Saleeby P. ICF and clinical practice course. Physiopedia 2022.
 3. 3.0 3.1 Senju Y, Mukaino M, Prodinger B, Selb M, Okouchi Y, Mizutani K, Suzuki M, Yamada S, Izumi SI, Sonoda S, Otaka Y. Development of a clinical tool for rating the body function categories of the ICF generic-30/rehabilitation set in Japanese rehabilitation practice and examination of its interrater reliability. BMC Medical Research Methodology. 2021 Dec;21(1):1-4.
 4. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD). Available from https://www.who.int/standards/classifications/classification-of-diseases (last access 15.08.2022).
 5. Karhula M, Saukkonen S, Xiong E, Kinnunen A, Heiskanen T, Anttila H. ICF Personal Factors Strengthen Commitment to Person-Centered Rehabilitation – A Scoping Review. Frontiers in Rehabilitation Sciences, 2021; 2.
 6. Schneidert M, Hurst R, Miller J, Ustün B. The role of environment in the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Disabil Rehabil. 2003 Jun 3-17;25(11-12):588-95.
 7. Social determinants of health. Available from https://www.who.int/health-topics/social-determinants-of-health#tab=tab_1 (last access 15.08.2022).
 8. Snowdon DA, Sargent M, Williams CM, Maloney S, Caspers K, Taylor NF. Effective clinical supervision of allied health professionals: a mixed methods study. BMC health services research. 2020 Dec;20(1):1-1.
 9. González-Seguel F, Corner EJ, Merino-Osorio C. International classification of functioning, disability, and health domains of 60 physical functioning measurement instruments used during the adult intensive care unit stay: a scoping review. Physical therapy. 2019 May 1;99(5):627-40.
 10. 10.0 10.1 10.2 Kohler F, Connolly C, Sakaria A, Stendara K, Buhagiar M, Mojaddidi M. Can the ICF be used as a rehabilitation outcome measure? A study looking at the inter- and intra-rater reliability of ICF categories derived from an ADL assessment tool. J Rehabil Med. 2013 Sep;45(9):881-7.
 11. van der Veen S, Evans N, Huisman M, Welch Saleeby P, Widdershoven G. Toward a paradigm shift in healthcare: using the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) and the capability approach (CA) jointly in theory and practice. Disabil Rehabil. 2022 Jun 22:1-8.
 12. 12.0 12.1 12.2 ICF Case studies. Available from https://www.icf-casestudies.org/introduction/introduction-to-the-icf/the-content-of-the-classification (last access 15.08.2022).
 13. 13.0 13.1 Prodinger B, Stucki G, Coenen M, Tennant A. The measurement of functioning using the International Classification of Functioning, Disability and Health: comparing qualifier ratings with existing health status instruments. Disabil Rehabil. 2019 Mar;41(5):541-548.
 14. ICF Checklist. Available from https://www.who.int/publications/m/item/icf-checklist (last access 15.08.2022).
 15. 15.0 15.1 15.2 15.3 Kostanjsek N. Use of The International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) as a conceptual framework and common language for disability statistics and health information systems. BMC Public Health. 2011 May 31;11 Suppl 4(Suppl 4):S3.
 16. World Health Organization, Commission on Social Determinants of Health . Closing the gap in a generation: Health equity through action on the social determinants of health. CSDH final report. Geneva: WHO; 2008. Available from https://www.who.int/publications/i/item/WHO-IER-CSDH-08.1 (last access 16.08.2022)
 17. 17.0 17.1 McGinnis JM, Williams-Russo P, Knickman JR. The case for more active policy attention to health promotion. Health Aff (Millwood). 2002 Mar-Apr;21(2):78-93.
 18. Braveman P, Gottlieb L. The social determinants of health: it’s time to consider the causes of the causes. Public Health Rep. 2014 Jan-Feb;129 Suppl 2(Suppl 2):19-31.
 19. Let’s Learn Public Health. Social Determinants of Health – an introduction.2017. Available from: https://www.youtube.com/watch?v=8PH4JYfF4Ns (last accessed 16/08/2022)


Професійний розвиток вашою мовою

Приєднуйтесь до нашої міжнародної спільноти та беріть участь в онлайн курсах для фахівців з реабілітації.

Переглянути доступні курси