Застосування МКФ в управлінні та політиці системи охорони здоров’я

АвторEwa Jaraczewska на основі курсу Patricia Saleeby

Основний внесокEwa Jaraczewska та Jess Bell

Вступ(edit|edit source)

Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ) – це інструмент, який використовується в клінічній практиці, дослідженнях і розробці політики для розуміння функціонування та обмеження життєдіяльності.(1) Багато країн прийняли МКФ як базову основу при розробці медико-соціальної політики та законодавства з питань обмеження життєдіяльності та суміжних сфер.(2) МКФ має широке застосування на рівні населення, охорони здоров’я та соціальних служб.(3) У цій статті ми обговоримо, як можна застосувати МКФ при розробці політики охорони здоров’я та управлінні системою охорони здоров’я на місцевому та глобальному рівнях.

МКФ та політика у сфері охорони здоров’я( редагувати | редагувати джерело )

Медичні працівники використовують систему МКФ для аналізу стану здоров’я та обмеження життєдіяльності клієнта. Однак, МКФ також може збирати дані на рівні населення.(4) Наприклад, інформація з Міжнародної класифікації хвороб (МКХ) про смертність у поєднанні з результатами, пов’язаними зі здоров’ям, що надається МКФ, забезпечує поглиблене вимірювання здоров’я населення і надає ключову інформацію, необхідну для розробки нової політики в галузі охорони здоров’я або для моніторингу існуючої політики і практики.(4)

Нижче наведені приклади концепції МКФ, що використовуються на рівні населення:

Рівень населення:

 • Збір даних про здоров’я та обмеження життєдіяльності для дослідження загальних та специфічних груп населення. МКФ “забезпечує концептуальну основу та перелік позицій”.(3) Приклади:
  • Глобальне дослідження з питань старіння – SAGE(5)
  • Національні дослідження (Перше національне дослідження обмеження життєдіяльності в Чилі)(3)
  • Дослідження Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), проведене в декількох країнах(6)
  • Дослідження стану здоров’я населення у світі /World Health Survey (2002-2004)(6)
 • Збір та аналіз даних. Приклади:
  • Вимірювання здоров’я та обмеження життєдіяльності в Європі (MHADIE).(7) МКФ було використано для аналізу даних про здоров’я та обмеження життєдіяльності населення.
  • Австралійський довідник з питань охорони здоров’я /Australian Health Data Dictionary. МКФ використовується для “сприяння гармонізації та порівнянню масивів даних”(3)
 • Розробка модулів та наборів запитань для міжнародних та регіональних опитувань з питань обмеження життєдіяльності. Приклади:
  • Модуль опитування Євростату “Обмеження життєдіяльності та соціальна інтеграція”.(8) МКФ використовується для:
   • розробки запитань, які відображають інтерактивний характер визначення обмеження життєдіяльності за МКФ
   • розробки опитувальника на основі класифікації МКФ
   • отримання достовірної інформації про бар’єри та стимулюючі чинники
 • Розробка та моніторинг політики, а також встановлення цілей та індикаторів для національної політики у сфері охорони здоров’я та соціальної політики.(9) Приклади:
  • Конвенція Організації Об’єднаних Націй про права осіб з обмеженнями життєдіяльності (КПІ) “заохочує, захищає і забезпечує повне і рівне здійснення всіх прав людини і основних свобод усіма особами з обмеженнями життєдіяльності, а також заохочує повагу до притаманної їм гідності”.(10)

Нижче наведені приклади того, як МКФ використовується на рівні охорони здоров’я та соціальних послуг:

Рівень охорони здоров’я та соціальних послуг:

 • Національне законодавство: законодавство, пов’язане з охороною здоров’я та обмеженнями життєдіяльності, використовує модель МКФ та визначення обмеження життєдіяльності як еталон. Приклади:
  • 9-й Основний соціальний закон Німеччини (SGB IX). МКФ допомагає регулювати права та надання послуг для людей з хронічними захворюваннями та обмеженнями життєдіяльності.(11)
  • Закон Іспанії про сприяння особистій автономії та піклуванню про узалежнених осіб (LPAD). Цей закон “регулює основні умови сприяння особистій автономії та догляду за людьми, які перебувають у ситуації залежності”.(12)
  • У Швеції МКФ документує процес управління соціальними послугами для людей похилого віку.(4)(13)
  • Трудова політика Італії. Контрольний список на основі МКФ оцінює профіль функціонування людей з обмеженнями життєдіяльності, які шукають роботу.(14)
 • Надання послуг: МКФ допомагає документувати оцінку “потреб пацієнтів, планування медичної та соціальної допомоги та вимірювання змін, що відбуваються в результаті втручань у багатьох параметрах”.(3) Приклад:
  • Оцінка обмеження життєдіяльності ВООЗ (WHODAS 2.0)
 • Встановлення обмеження життєдіяльності: оцінка статусу особи з обмеженнями життєдіяльності з використанням МКФ допомагає визначити право особи на медичні, соціальні або освітні послуги.(15) Приклад:
  • У Мексиці була розроблена картка людини з обмеженнями життєдіяльності з метою створення адміністративного обліку населення з обмеженнями життєдіяльності для сектору охорони здоров’я та виявлення проблемних питань щодо профілактики та втручання.(4)(16)
  • Італія використовувала МКФ як довідкову базу для процесу встановлення обмеження життєдіяльності.(4)
  • Ірландське національне опитування щодо обмеження життєдіяльності. Для виявлення осіб з обмеженнями життєдіяльності, не охоплених загальним переписом населення, було використано дослідження проведене МКФ.(17)
 • Процедура отримання права на освіту: модель і класифікація МКФ-ДП можуть допомогти в розробці безперервного спектру послуг для дітей з обмеженнями життєдіяльності.(18)

МКФ та управління системою охорони здоров’я( редагувати | редагувати джерело )

Керівники охорони здоров’я беруть участь у плануванні, спрямуванні та управлінні медичними послугами. МКФ може бути корисною для керівників системи охорони здоров’я, оскільки вона надає дані про функціонування. Ці дані, в свою чергу, допомагають прогнозувати потреби в послугах, тривалість госпіталізації або функціональні результати.(4)

Приклади концепції МКФ, які використовуються і пропонуються для використання керівниками охорони здоров’я:

 • Національний комітет зі статистики життєдіяльності та здоров’я (дорадчий орган Міністерства охорони здоров’я і соціальних служб США) рекомендував використовувати МКФ для збору інформації про функціональний стан, щоб “дозволити працівникам системи охорони здоров’я послідовно звітувати про свої висновки по всьому континууму надання медичної допомоги як для клінічних, так і для адміністративних цілей”.(4)
 • Оцінка довгострокових клінічних результатів при спалахах коронавірусу. Дослідження Patel та ін.(19) рекомендує використовувати систему МКФ для вимірювання результатів у подальших дослідженнях осіб, які перехворіли на COVID-19.
 • Van Leeuwen та ін.(20) досліджували розробку інструменту електронного прийому на основі МКФ, який використовується в клінічній практиці отології та аудіології для надання допомоги при направленні до лікаря і побудови схем прийняття рішень щодо лікування.
 • Використання концепції МКФ спільно з підходом, заснованим на можливостях (“теоретична концепція, заснована на нормативному припущенні, що люди повинні мати свободу жити життям, яке вони цінують”)(21)) за допомогою додатків електронної системи охорони здоров’я для сприяння цілісній, орієнтованій на пацієнта медичній допомозі.

МКФ та електронна медична картка (ЕМК)/електронні медичні записи (ЕМЗ)( редагувати | редагувати джерело )

Електронні медичні картки (ЕМК)( редагувати | редагувати джерело )

Електронні медичні картки (ЕМК) – це цифрові версії паперових документів, що використовуються в клініках.(4) ЕМК дозволяють провайдерам послуг контролювати та відстежувати дані про стан здоров’я в часі. Вони спрямовують клінічні рішення та покращують якість медичної допомоги.(4) Кілька країн висунули ініціативи щодо впровадження МКФ в ЕМК. Maritz та ін.(22) вказують на те, що МКФ переважно застосовується в документації, яка використовується в реабілітаційних установах. Використання МКФ в ЕМК може бути досягнуто різними способами. Наступні приклади демонструють інтеграцію МКФ та ЕМК.

Шаблон документації( редагувати | редагувати джерело )

Шаблони документації можуть покращити узгодженість і повноту терапевтичної документації. Крім того, шаблон на основі МКФ може допомогти зосередитися на біопсихосоціальній моделі здоров’я,(23) яка фокусується на взаємодії між біологічними, психологічними та соціально-середовищними факторами. Інтеграція МКФ та ЕМК може відбуватися за допомогою:(23)

 • використання основних наборів МКФ для опису функціонального стану та рівня активності
 • використання базових наборів МКФ для конкретних станів
 • використання елементів ведення пацієнта з Посібника з практики фізичного терапевта

Така інтеграція потенційно може мати наступні переваги для реабілітації:(23)

 • Буде впроваджена концептуальна основа ВООЗ
 • Показники результатів оцінювання будуть стандартизовані
 • Базові набори МКФ для конкретних станів пропонують більшу гнучкість в оцінці стану клієнта
 • Будь-які зібрані дані можна порівнювати між різними умовами практики та країнами у клінічних та дослідницьких цілях

Цифрові медичні записи для фізичних терапевтів( редагувати | редагувати джерело )

Finezjo – це один із прикладів цифрової медичної картки, якою можуть користуватися всі члени реабілітаційної команди. Польські фізичні терапевти використовують її з січня 2020 року. Система має “вбудований інтелектуальний словник МКФ, базу даних з понад 70 тестів активності на основі МКФ та (…) опитувальник WHODAS 2.0”.(24)

Електронні медичні записи (ЕМЗ)( редагувати | редагувати джерело )

Електронні медичні записи (ЕМЗ) зосереджені на загальному стані здоров’я та благополуччі пацієнта під час його переходу з однієї клінічної установи в іншу.(4) ЕМЗ використовується для:

 • обміну клінічною інформацією між надавачами медичних послуг
 • сприянню покращенню та поширенню комунікації
 • дозволу більш своєчасно приймати рішення від імені пацієнта

Щоб уможливити обмін даними та інформацією, необхідно використовувати стандартизовану клінічну термінологію, щоб зробити систему ЕМЗ точною та послідовною.(25) Ця термінологія повинна представляти всі діагностичні висновки в усіх професійних групах, які використовують систему. Вона також має спиратися на національні та міжнародні стандарти даних, включаючи термінологію кодування.

Клінічна термінологія( редагувати | редагувати джерело )

Нижче наведено приклади клінічної термінології, пов’язаної з МКФ:

 • SNOMED-CT – американський стандарт електронного обміну медичною інформацією(26)
 • Міжнародна класифікація медсестринської практики /International Classification of Nursing Practise (ICNP)(27)
 • Термінологія процесу догляду за харчуванням /Nutrition Care Process Terminology (NCPT)(28)
 • Технології обробки природної мови /Natural language processing (NLP)(29)

Таксономія класифікації МКФ( редагувати | редагувати джерело )

Таксономія (систематика) – це “називання і класифікація таких речей, як тварини і рослини, за групами в межах більшої системи, відповідно до їхньої схожості та відмінностей”.(30) МКФ групує “домени” на функціонування та обмеження життєдіяльності, а також контекстуальні фактори.

“Таксономія МКФ вважається світовим стандартом для звітності про функціонування та обмеження життєдіяльності і пропонує широкий спектр категорій для документування всіх компонентів системи”.(31)

Таксономія класифікації МКФ групує розділи в організовану, ієрархічну систему. Таким чином, МКФ можна використовувати багато разів на різних рівнях.(4) Приклад групування розділів:

 • 1-й рівень Розділ 2 СЕНСОРНІ ФУНКЦІЇ ТА БІЛЬ
 • 2-й рівень – b280-b289 Біль
 • 3-й рівень – b2801 Біль у частині тіла
 • 4-й рівень – b28010 Біль у голові та шиї або b28013 Біль у спині

Ресурси(edit|edit source)

Посилання(edit|edit source)

 1. Ustün TB, Chatterji S, Bickenbach J, Kostanjsek N, Schneider M. The International Classification of Functioning, Disability and Health: a new tool for understanding disability and health. Disabil Rehabil. 2003 Jun 3-17;25(11-12):565-71.
 2. Salvador-Carulla L, Garcia-Gutierrez C. The WHO construct of health-related functioning (HrF) and its implications for health policy. BMC Public Health. 2011 Dec;11(4):1-0.
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 Kostanjsek N. Use of The International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) as a conceptual framework and common language for disability statistics and health information systems. InBMC public health 2011 Dec (Vol. 11, No. 4, pp. 1-6). BioMed Central.
 4. 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 Saleeby P. International Classification of Functioning, Disability and Health(ICF) , Administration and Policy. Plus Course 2023
 5. World Health Organization: WHO Study on Global Ageing and Adult Health (SAGE). Wave 1 Individual Questionnaire – Set A. 2009. Available from https://www.who.int/data/data-collection-tools/study-on-global-ageing-and-adult-health (last access 9.01.2023)
 6. 6.0 6.1 WHO Multi-Country Studies Data Archive. Available from https://apps.who.int/healthinfo/systems/surveydata/index.php/catalog/mcss/about (last access 11.01.2023)
 7. Functioning and disability in Europe MHADIE project results. Available from https://www.cdc.gov/nchs/ppt/citygroup/meeting7/citygroup7_session6_6_leonardi.pdf (last access 9/01/2022)
 8. Module on “Disability and Social Integration” – CDC. Available from https://www.cdc.gov/nchs/ppt/citygroup/meeting7/citygroup7_session6_6_leonardi.pdf (last access 9.01.2023)
 9. Griffo G, Leonardi M, Martinuzzi A, Francescutti C, Raggi A, Kosic V, Barbieri PV. Moving towards ICF use for monitoring the UN Convention on the rights of persons with disabilities: the Italian experience. Disabil Rehabil. 2009;31 Suppl 1:S74-7.
 10. United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD). Available from https://humanrights.gov.au/our-work/disability-rights/united-nations-convention-rights-persons-disabilities-uncrpd (last access 10.01.2023)
 11. Welti F. Das SGB IX in der Entwicklung des Sozialrechts1 (The SGB IX, book 9 of the German social code, in the development of social security law). Rehabilitation (Stuttg). 2002 Aug;41(4):268-73. German.
 12. Law 39/2006, Of 14 December, Promotion Of Personal Autonomy And Care For People In A Situation Of Dependence. Available from https://www.global-regulation.com/translation/spain/1446019/law-39-2006%252c-of-14-december%252c-promotion-of-personal-autonomy-and-care-for-people-in-a-situation-of-dependence.html (last access 10.01.2023)
 13. Almborg AH, Welmer AK. Use of the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) in social services for the elderly in Sweden. Disabil Rehabil. 2012;34(11):959-64.
 14. Francescutti C, Martinuzzi A, Leonardi M, Kostanjsek NF. Eight years of ICF in Italy: principles, results and future perspectives. Disabil Rehabil. 2009;31 Suppl 1:S4-7.
 15. Francescutti C, Frattura L, Troiano R, Gongolo F, Martinuzzi A, Sala M, Meucci P, Raggi A, Russo E, Buffoni M, Gorini G, Conclave M, Petrangeli A, Solipaca A, Leonardi M. Towards a common disability assessment framework: theoretical and methodological issues for providing public services and benefits using ICF. Disabil Rehabil. 2009;31 Suppl 1:S8-15.
 16. Implementation of ICF in Mexico. Available from https://www.whofic.nl/implementation-of-icf-in-mexico (last access 11.01.2023)
 17. Good A. Using the ICF in Ireland. BMC Public Health. 2011 May 31;11 Suppl 4(Suppl 4):S5.
 18. Hollenweger J. Development of an ICF-based eligibility procedure for education in Switzerland. InBMC public health 2011 Dec (Vol. 11, No. 4, pp. 1-8). BioMed Central.
 19. Patel K, Straudi S, Yee Sien N, Fayed N, Melvin JL, Sivan M. Applying the WHO ICF framework to the outcome measures used in the evaluation of long-term clinical outcomes in coronavirus outbreaks. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020 Sep;17(18):6476.
 20. van Leeuwen LM, Pronk M, Merkus P, Goverts ST, Anema JR, Kramer SE. Developing an intervention to implement an ICF-based e-intake tool in clinical otology and audiology practice. International Journal of Audiology. 2020 Apr 2;59(4):282-300.
 21. van der Veen S, Evans N, Huisman M, Welch Saleeby P, Widdershoven G. Toward a paradigm shift in healthcare: Using the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) and the capability approach (CA) jointly in theory and practice. Disability and Rehabilitation. 2022 Jun 21:1-8.
 22. Maritz R, Aronsky D, Prodinger B. The International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) in electronic health records. Applied clinical informatics. 2017 Jul;8(03):964-80.
 23. 23.0 23.1 23.2 Escorpizo R, Stucki G, Cieza A, Davis K, Stumbo T, Riddle DL. Creating an interface between the International Classification of Functioning, Disability and Health and physical therapist practice. Phys Ther. 2010 Jul;90(7):1053-63.
 24. Finezjo- innovative, based on ICF. Available from https://kif.info.pl/finezjo-digital-medical-records-for-physiotherapists-based-on-icf/ (last access 12.01.2023)
 25. Florin J, Strandberg E, Jansson I, Ehrenberg A, Björvell C. A comparison between the ICNP and the ICF for expressing nursing content in the electronic health record. Int J Med Inform. 2021 Oct;154:104544.
 26. Maritz R, Aronsky D, Prodinger B. The International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) in Electronic Health Records. A Systematic Literature Review. Appl Clin Inform. 2017 Dec 20;8(3):964-980.
 27. Florin J, Strandberg E, Jansson I, Ehrenberg A, Björvell C. A comparison between the ICNP and the ICF for expressing nursing content in the electronic health record. Int J Med Inform. 2021 Oct;154:104544.
 28. Gäbler G, Coenen M, Lycett D, Stamm T. Towards a standardized nutrition and dietetics terminology for the clinical practice: An Austrian multicenter clinical documentation analysis based on the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)-Dietetics. Clin Nutr. 2019 Apr;38(2):791-799.
 29. Newman-Griffis D, Fosler-Lussier E. Automated coding of under-studied medical concept domains: linking physical activity reports to the International Classification of Functioning, Disability, and Health. Frontiers in digital health. 2021 Mar 10;3:620828.
 30. Definition of ‘taxonomy’. Available from https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/taxonomy (last access 13.01.2023)
 31. Schwegler U, Anner J, Glässel A, Brach M, De Boer W, Cieza A, Trezzini B. Towards comprehensive and transparent reporting: context-specific additions to the ICF taxonomy for medical evaluations of work capacity involving claimants with chronic widespread pain and low back pain. BMC health services research. 2014 Dec;14(1):1-3.


Професійний розвиток вашою мовою

Приєднуйтесь до нашої міжнародної спільноти та беріть участь в онлайн курсах для фахівців з реабілітації.

Переглянути доступні курси