Модель МКФ та постановка цілей у педіатрії

АвторRobin Tacchetti основано на курсі

Krista Eskay

Найліпші учасникиRobin Tacchetti та Jess Bell

Вступ(edit|edit source)

Міжнародна класифікація функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я (МКФ ) – це класифікація Всесвітньої організації охорони здоров’я, що охоплює сфери здоров’я та пов’язані з ним. Ця система вимірює здоров’я та обмеження життєдіяльності як на індивідуальному, так і на популяційному рівнях, а також враховує фактори навколишнього середовища.(1) Ця система робить акцент на функції, впливі та здоров’ї, а не на обмеженні життєдіяльності та його причинах.(2) Розуміння функціонального дефіциту, пов’язаного зі станом здоров’я, сприяє кращому веденню пацієнта. МКФ пропонує більш цілісну модель здоров’я, яка використовує постановку цілей, вимагає оцінки результатів і спілкування між колегами.(3)

Модель МКФ( редагувати | редагувати джерело )

Рисунок 1. Модель МКФ.

Концепція МКФ – це біопсихосоціальна модель, в якій переплітаються медична та соціальна моделі обмежень життєдіяльності. Концепція МКФ визнає, що здоров’я людини формується під впливом середовища та особистих факторів. МКФ можна розділити на три складові здоров’я:

 1. Функції та структури організму
 2. Активність
 3. Участь

Крім того, існують контекстуальні фактори, які впливають на життя людини:

 1. Чинники середовища
 2. Особисті фактори

Функції організму – це фізіологічні функції систем організму. Структури тіла – анатомічні частини тіла (наприклад, органи, кінцівки тощо). Активність та участь – це залучення до життєвих подій та виконання різноманітних завдань. Фактори середовища – це світоглядні, соціальні та фізичні умови, в яких люди ведуть і живуть своє життя. Особисті чинники можуть стосуватися людини та її сім’ї.(4)(5)

Функціональні обмеження( редагувати | редагувати джерело )

Під час фізіотерапевтичного обстеження важливо визначити, які функціональні обмеження має людина. Зокрема, фізичні терапевти зацікавлені в тому, щоб дізнатися, як функціональні обмеження людини пригнічують або обмежують її активність та участь. Активність – це здатність людини виконувати завдання або дію, тоді як участь – це здатність виконувати соціально визначену роль. Участь може стосуватися активності в сім’ї, на роботі та/або в групах однолітків. Структура МКФ враховує безпосередні або віддалені фактори, які можуть сприяти або перешкоджати загальному функціонуванню, включаючи:

 • Чинники середовища
  • Облаштування в домашніх умовах
  • Облаштування в школі
  • Мотивація особистості
  • Розмір підтримки сім’ї
  • Доступ до допоміжних засобів(3)
 • Особисті чинники
  • Вік
  • Стать
  • Спосіб життя
  • Фізична форма
  • Стилі подолання труднощів
  • Культурні вірування
  • Досвід болю(3)

Втручання(edit|edit source)

План допомоги створюється після виявлення порушень, функціональних обмежень та обмежень активності. Втручання спрямовані на мінімізацію обмежень та використання функції як результату.(3) У педіатричній популяції МКФ підкреслює важливість впливу оточення дитини на результати її функціонування. Середовище охоплює не лише фізичний світ, але й цінності та погляди сім’ї та громади. Доступність послуг та підтримки впливатиме на загальну повсякденну життєдіяльність дитини з функціональними порушеннями.(6)

Постановка цілей(edit|edit source)

Структура МКФ може бути корисною для постановки цілей. Цілі створюються для поліпшення активності та участі, на які впливають функціональні порушення.(7) (8) Постановка цілей сприяє розвитку сильних сторін дитини і фокусується на тому, як розвинути ці сильні сторони для виконання нових завдань.(8) У педіатричній популяції при визначенні цілей застосовується підхід, орієнтований на сім’ю.(7) Така співпраця дозволяє пацієнтові та його родині виділити свої інтереси та надати допомогу в плануванні втручань.(4) Дослідження показали, що підхід, орієнтований на сім’ю/пацієнта, може підвищити мотивацію пацієнта та покращити результати терапії.(4)

SMART-цілі( редагувати | відредагувати джерело )

При створенні значущих функціональних цілей рекомендується використовувати метод SMART. Абревіатура SMART розшифровується як:

 • S: специфічна
 • М: вимірювана
 • В: досяжна
 • R: реалістична
 • T: обмежена у часі(4)

Використовуючи абревіатуру SMART, фізичні терапевти можуть переконатися, що вони поставили перед дитиною реалістичні цілі, яких можна досягти. Цілі, як правило, орієнтовані на короткострокову або довгострокову перспективу, залежно від конкретного завдання.(8)

Ресурси(edit|edit source)

Посилання(edit|edit source)

 1. Barlett CP, Madison CS, Heath JB, DeWitt CC. Please browse responsibly: A correlational examination of technology access and time spent online in the Barlett Gentile Cyberbullying Model. Computers in Human Behavior. 2019 Mar 1;92:250-5.
 2. World Health Organization. Towards a common language for functioning, disability, and health: ICF. The international classification of functioning, disability and health. 2002.
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 Jiandani MP, Mhatre BS. Physical therapy diagnosis: How is it different?. Journal of postgraduate medicine. 2018 Apr;64(2):69.
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 Angeli JM, Schwab SM, Huijs L, Sheehan A, Harpster K. ICF-inspired goal-setting in developmental rehabilitation: an innovative framework for pediatric therapists. Physiotherapy theory and practice. 2021 Nov 2;37(11):1167-76.
 5. Eskay K. ICF Model and Goal Writing Course. Plus. 2022.
 6. Houtrow A, Murphy N, Kuo DZ, Apkon S, Brei TJ, Davidson LF, Davis BE, Ellerbeck KA, Hyman SL, Leppert MO, Noritz GH. Prescribing physical, occupational, and speech therapy services for children with disabilities. Pediatrics. 2019 Apr 1;143(4).
 7. 7.0 7.1 Rast FM, Labruyère R. ICF mobility and self‐care goals of children in inpatient rehabilitation. Developmental Medicine & Child Neurology. 2020 Apr;62(4):483-8
 8. 8.0 8.1 8.2 Eskay, K. ICF Model and Goal-Writing Course. Physioplus. 2022


Професійний розвиток вашою мовою

Приєднуйтесь до нашої міжнародної спільноти та беріть участь в онлайн курсах для фахівців з реабілітації.

Переглянути доступні курси