Доступ до медичної допомоги для переміщених осіб

Головні редакториVidya Acharya і Naomi O’Reilly

Основний внесокNaomi O’Reilly, Jess Bell, Kim Jackson та Carin Hunter

Вступ(edit|edit source)

Право на здоров’я втілено в численних документах з прав людини. Незважаючи на це, мігранти часто стикаються з обмеженнями доступу до медичних послуг. Це особливо актуально для мігрантів без посвідчення на проживання та переміщених осіб. Однак, доступ до медичних послуг, на які людина має право, також може бути проблемою. Можливі бар’єри існують на кожному етапі надання медичної допомоги – від виявлення проблеми зі здоров’ям до отримання доступу до належної послуги. Такими перешкодами можуть бути інформації та знання щодо здоров’я, економічні проблеми, комунікація та упередженість медичних працівників. Важливо знати, що ці бар’єри не виникають ізольовано, а часто є багатофакторними та комплексними. Це ще більше ускладнює завдання, оскільки багато нових бар’єрів і викликів можуть виникнути, навіть якщо один з них буде вирішено.

Перешкоди для доступу до медичної допомоги( edit | edit source )

Доступ до медичної та соціальної підтримки та послуг стає проблемою для багатьох переміщених осіб. Перешкоди або труднощі в доступі до медичної допомоги охоплюють:(1)

 • Мовні бар’єри
 • Надмірна бюрократія
 • Відсутність інформації про те, як отримати доступ до послуг
 • Види доступних послуг
 • Відсутність культурної компетентності
 • Страх переслідування
 • Системні проблеми, пов’язані з «поганим статусом» (тобто, процес переходу від шукача притулку до біженця)

Імміграційний статус( edit | edit source )

Імміграційний статус часто відіграє важливу роль у відсутності доступу до медичних послуг через страх депортації та дискримінації, що призводить до зменшення використання медичних послуг.(2)

Відсутність інформації про систему охорони здоров’я( edit | edit source )

Обмежена інформація про доступ до послуг первинної медичної допомоги та незнання до кого або куди звернутися за медичною допомогою, може призвести до розчарування. Це також може спонукати людей шукати допомоги в невідповідних джерелах. Переміщена особа може відчувати труднощі; наприклад, в приймаючих країнах негайний доступ до лікаря загальної практики відбувається за протоколом, який передбачає запис на прийом і очікування. Це відрізняється від ситуації на батьківщині, де можна одразу потрапити до лікаря загальної практики. Це може збивати з пантелику, оскільки переміщена особа може подумати, що проблема може вирішитися до того часу, коли вона потрапить на прийом до лікаря. Проблема цього підходу полягає в тому, що це може перешкодити особам із більш серйозними захворюваннями отримати медичну допомогу на ранніх стадіях захворювання.(3)

Брак ресурсів( edit | edit source )

Відсутність належних ресурсів для обстеження та надання спеціалізованих програм лікування травмованих переміщених осіб. (4)

Фінансові витрати( edit | edit source )

Доступ до медичної допомоги стає важким завданням за наявності фінансових обмежень. Численні чинники, такі як відсутність засобів до існування, медичне страхування, транспортні витрати, впливають на доступ нових біженців до медичної допомоги. Фінансова спроможність переміщеної особи та відсутність медичного страхування платних послуг є перешкодою для звернення за медичною допомогою.(5)

Питання довіри( edit | edit source )

У роботі з різними культурними групами зовнішнє втручання може розглядатися як нав’язливе втручання в особистий простір. Вони можуть не довіряти постачальнику медичних послуг. Це може базуватися на страху передати конфіденційну інформацію, розголошення статусу візи або страху перед депортацією. (6)

Мовні бар’єри( edit | edit source )

Дослідження показують, що труднощі у спілкуванні з постачальниками послуг є критичною перешкодою для переміщених осіб, які шукають медичних і соціальних послуг.(1) Більшість переміщених осіб можуть не розмовляти мовою країни, що прийняла, відчувати страх і труднощі з висловленням своїх медичних симптомів іншою мовою.(7) Таким чином, люди з мовним бар’єром не можуть звернутися за медичною допомогою без перекладача, який, залежно від мови людини, не завжди є широко доступним.

Перекладач допомагає передати повідомлення від медичного працівника переміщеній особі та навпаки. Роль перекладача полягає в тому, щоб вислухати занепокоєння обох сторін і забезпечити точний переклад.(8) Навіть із перекладачами між лікарями та пацієнтами можуть виникати непорозуміння через відсутність досвідчених медичних перекладачів. Це призводить до неправильної діагностики та критичних негативних наслідків, таких як побічні ефекти ліків, постійна втрата працездатності або навіть смерть.(1) Під час медичної консультації може виникнути плутанина з використанням складних медичних термінів, що несуть інформацію.(1) Почуття відчуженості та недовіри можуть продовжувати зростати та перешкоджати пацієнту звертатися за медичною допомогою в майбутньому.(9)

Проблеми, пов’язані з перекладачами( edit | edit source )

 • Відмова сім’ї чи окремої особи
 • Перекладач чоловік для клієнтки жінки
 • Перекладач нав’язує власний погляд
 • Родина не хоче розголошувати конфіденційну інформацію
 • Відсутність відповідного перекладача
 • Перекладач не ефективний
 • Додаткові фінансові витрати (8)

Медична грамотність( edit | edit source )

Медична грамотність – це здатність людини отримувати, обробляти та розуміти необхідну інформацію про здоров’я.(10) Через низькі навички читання та погане розуміння англійської мови переміщеній особі важко орієнтуватися в новому середовищі. Дослідження Boateng(11) показує, що переміщені особи з обмеженим рівнем володіння англійською більшою мірою страждають від бар’єрів, пов’язаних з медичною грамотністю, ніж носії англійської мови. Переміщені особи з низьким рівнем медичної грамотності рідше розуміють письмову чи усну інформацію від своїх постачальників медичних послуг, гірше слідкують за прийомом ліків або графіком прийому або орієнтуються в системі охорони здоров’я, для отримання медичної допомоги.(12) Це може призвести до недотримання режиму лікування. Низька медична грамотність може мати серйозні наслідки для здоров’я та ставить додаткові вимоги до системи охорони здоров’я. Було виявлено, що відсутність медичної грамотності призвела до труднощів із отриманням і повторним поповненням рецептурних ліків, читанням етикеток ліків, розумінням правильного дозування та прийомом ліків у потрібний час.(12)

Подолання бар’єрів( edit | edit source )

Важливо спробувати подолати перешкоди для доступу до медичної допомоги та надати рекомендації щодо орієнтування в системі охорони здоров’я. Розуміння очікувань переміщених осіб щодо системи охорони здоров’я та проблем, з якими вони стикаються, має важливе значення для поліпшення та надання необхідних медичних послуг біженцям. Слід розробити нові функції для медичного персоналу, які задовольняють різноманітні потреби груп переміщених осіб, що стикалися з винятковими життєвими ситуаціями, такими як війна, розлука та смерть.(1) Існує потреба у вдосконаленні мовних та інформаційних послуг і створенні тісних зв’язків з громадськими організаціями. Служби охорони здоров’я повинні брати участь у втручаннях на рівні громади, зосереджуючись на послугах, які культурно більш відповідають структурам охорони здоров’я громад.(1)

Надання допомоги з урахуванням культурних особливостей( edit | edit source )

Врахування культурних особливостей має важливе значення під час міжкультурного обслуговування. Існує потреба в більшій кількості постачальників медичних послуг з урахуванням культурних особливостей. Слід розробити стратегії підтримання переміщених осіб. Підвищення культурної обізнаності, культурної чутливості, культурної освіти та культурної компетентності серед медичних працівників має важливе значення для надання якісної медичної допомоги пацієнтам із різноманітними культурними особливостями. (5)

Формальне навчання медичного персоналу щодо розуміння потреб переміщених осіб у медичному обслуговуванні є обов’язковим разом із наданням спеціальних програм лікування травмованим переміщеним особам.(14) Постачальники медичних послуг повинні звертати увагу на культурні чинники під час первинного оцінювання та обстеження, зокрема:(5)(8)

 • Збір детальної історії хвороби та проведення фізикального огляду. Культурні цінності визначають розуміння пацієнтами понять здоров’я, тіла та його функцій, а також сприйняття проблеми та її причин
 • Опитування щодо традиційних методів лікування. У різних культурах існують альтернативні підходи (наприклад, для зниження температури, гігієни та естетики), а також широкий спектр практик і звичаїв, які практикуються під час важливих життєвих подій (пологів і смерті)
 • Оцінювання потреб у догляді, які часто вимагають від лікаря розглядати хворобу в широкому соціальному контексті, а не як особисту проблему
 • Розмежування догляду та лікування, обмін інформацією про здоров’я та добробут та залучення сім’ї пацієнта та громади до догляду й медичних рішень

У сфері психічного здоров’я біженцям необхідно надавати широкий спектр послуг у сфері психічного здоров’я, зокрема, психосоціальне оцінювання, адвокацію, візити додому, ведення випадків, консультування, психофармакологію необхідну біженцям. Агентства повинні заохочувати всіх своїх співробітників розглядати питання соціальної адаптації від моменту прийому біженців і протягом усього періоду їх перебування. Питання соціальної адаптації та проблеми психічного здоров’я повинні бути включені в мислення допоміжного персоналу, який працює з переміщеними особами, щоб ліпше їх обслуговувати. Консультанти з питань зайнятості повинні бути навчені спостерігати за клієнтами протягом більш тривалого періоду, щоб помічати труднощі, які можуть виникнути, і скеровувати кандидатів на консультування та інші соціальні послуги.(8)

Існує потреба брати участь у більшій кількості втручань на рівні громади, зосереджуючись на культурній відповідності здоров’ю громад. Питання культурної дискримінації — ще одна сфера, яка потребує уваги. Цього слід уникати та зосереджуватися на розробленні стратегій підтримання соціально незахищених груп. Культурна безпека вимагає щирих зусиль для розуміння культурних бар’єрів через залучення громади та роботу з членами громади для усунення цих бар’єрів. (1)

Надання правового статусу( edit | edit source )

Мігранти з легальними документами мають ліпший доступ до медичної допомоги. Важливо інвестувати та розробляти ефективні стратегії, які дозволяють надавати первинні та профілактичні медичні послуги, такі як скринінг, зміцнення здоров’я та профілактика захворювань для вразливих груп мігрантів.(15) Збільшення медичного страхування для переміщених осіб може допомогти отримати доступ до медичних закладів.

Доступ до медичних послуг( edit | edit source )

Відсутність знань про те, як орієнтуватися в складній системі охорони здоров’я, призводить до поганого доступу до медичних послуг.

 • Надання освіти для орієнтування в системі охорони здоров’я (8)
 • Підвищення права на медичне страхування може допомогти (8)

Прискорені схеми інтеграції переміщених осіб:

 • Нове державно-приватне партнерство для спостереження за станом здоров’я
 • Надання інформації про зміцнення здоров’я
 • Заохочення телефоном
 • Позначення основних медичних послуг

Мовні та інформаційні служби( edit | edit source )

За відсутності лінгвістично та культурно доступної допомоги переміщеним особам та іммігрантам може бути важко розвинути довіру та повагу до лікарів і західної медицини. Необхідно поліпшити мовне та інформаційне обслуговування. Доступ до мовних послуг, культурна обізнаність і освіта, як постачальника, так і пацієнта усунуть непорозуміння між пацієнтом і постачальником медичних послуг. Слід реалізувати наступне:

 • Послуги мовної допомоги повинні надаватися безкоштовно для пацієнта в усіх точках контакту, негайно та протягом усього робочого часу;
 • Усні та письмові повідомлення, що інформують пацієнтів про їхнє право на отримання мовної допомоги, повинні бути доступні, де це можливо, на багатьох мовах;
 • Члени сім’ї чи друзі не повинні виступати перекладачами, якщо цього не вимагає пацієнт; і,
 • Матеріали, пов’язані з пацієнтом, і вивіски повинні бути надані мовою(-ами), яка часто зустрічається(-ються) у пацієнтів.(8)

Плутанина, яка виникає під час медичного консультування через використання складної медичної термінології, потребує виправлення. Необхідно звернути увагу на культурні відмінності щодо діагнозів і медичної термінології.(1)

Роль перекладача( edit | edit source )

Перекладач сприяє спілкуванню під час консультації та формує міжособистісну довіру. Як зазначалося раніше, перекладачі, які супроводжують переміщених осіб, повинні бути компетентними у перекладі медичної мови, щоб запобігти будь-яким помилкам. Перекладачі повинні бути навчені працювати з культурно різноманітними групами. У деяких випадках перекладачі з однієї спільноти можуть побоюватися витоку особистої інформації в їхню громаду; тому перекладач повинен допомагати за запитом. За відсутності перекладача медичні працівники можуть використовувати навички невербального спілкування, щоб адекватно висловлюватися. Для ліпшого спілкування можна використовувати сигнали руками, візуальні підказки, жести, прості слова, повільне мовлення, дружелюбність (підхід з посмішкою/спокій/гумор).(5)

Використання перекладача у телефонному режимі підвищує доступність перекладача у будь-який час доби.(16) Послуги дистанційного перекладу телефоном забезпечують швидкий доступ до різних мов, і з дистанційним перекладачем пацієнти відчувають себе комфортно щодо конфіденційності. (17)

Відповідно до пілотного дослідження, яке оцінювало якість медичної допомоги, доступної для переміщених осіб, чотири тези відображали «хороший візит до лікаря». Це було:

 1. Вміння спілкуватися без мовних бар’єрів;
 2. Відкритий взаємодіалог з провайдерами;
 3. Професіоналізм провайдера; і
 4. Точний діагноз і лікування. (14)

Послуги перекладача( edit | edit source )

Надання кваліфікованих послуг перекладу допоможе новоприбулим переселенцям отримати доступ до медичних послуг.(8) Необхідно надати письмові крос-культурні матеріали із зміцнення здоров’я. Системи перекладу з мови на мову, які перетворюють сказане вихідною мовою на цільову мову можуть бути розроблені та використані для комунікації.

Культурна компетентність у реабілітації( edit | edit source )

Фахівці з реабілітації повинні усвідомлювати свою власну культурну ідентичність. Вони повинні володіти культурними знаннями щодо загальноприйнятих переконань і поведінки щодо здоров’я, а також демонструвати культурно чутливу поведінку (наприклад, емпатія, довіра, прийняття, повага). Від них вимагається використовувати ці знання та навички, щоб змінити свій підхід, щоб задовольнити різноманітні культурні потреби своїх клієнтів. Таким чином, здатність працювати з клієнтами з різних культур вважається навичкою, яка поліпшить клінічні результати.(18)

Короткі втручання фахівців з реабілітації, які працюють з переміщеними особами( edit | edit source )

Фахівці з реабілітації повинні визначити функціональні можливості клієнта разом із функціональними обмеженнями. Основну увагу слід приділяти ресурсам і поточним ситуаціям, а також майбутнім життєвим можливостям.(19)

Побудова терапевтичних взаємостосунків( edit | edit source )

Фахівець з реабілітації повинен створити робочі стосунки з клієнтом і встановити довіру та взаєморозуміння. Щодо клієнта вони повинні проявляти розумінням і зацікавленість. Вони повинні слухати із співчуттям і сприймати емоції, які клієнт хоче висловити. Необхідно забезпечити конфіденційність інформації про клієнта. Зверніть увагу на те, як почувається клієнт: чи потрібна йому перерва, чи можна продовжувати сесію.(19)

Освіта та інформація( edit | edit source )

Фахівці з реабілітації повинні поінформувати клієнта про його стан і варіанти лікування.(19)

Створіть безпечне середовище( edit | edit source )

Слід забезпечити безпечне середовище, щоб клієнт почувався достатньо комфортно, щоб проявляти себе. Терапевт повинен визнати поточну ситуацію клієнта та його минулий досвід. Фахівець з реабілітації повинен адаптуватися до темпу, який відповідає клієнту. Усе, що провокує травматичні спогади, слід негайно вирішувати.(19)

Межі(edit|edit source)

Під час реабілітації слід поважати межі клієнта. Наприклад, положення тіла клієнта і терапевта – подумайте, на якій відстані клієнт відчуває себе комфортно? Фахівці з реабілітації повинні попросити дозволу клієнта та пояснити йому необхідність дотику перед проведенням будь-якого фізичного огляду. Шанобливий контакт, такий як міцне рукостискання, встановлює чудові стосунки з клієнтом. (19)

Полегшення доступу до реабілітаційного центру( edit | edit source )

Багато переміщених осіб можуть не знати про варіанти реабілітації. Надання інформації про доступні послуги через плакати, зображення може бути корисним.

Висновок(edit|edit source)

Розвиток культурної компетентності є процесом навчання. Командна робота та співпраця між постачальниками медичних послуг є важливими. Переміщені особи отримають більше користі від культурно компетентної взаємодії.(21)

Ресурси(edit|edit source)

Картки для перекладу

 • «Картки для перекладу, розроблені для гуманітарного реагування, — це програма для пристроїв Android, яка дозволяє здійснювати аудіопереклади за допомогою натискання та відтворення навіть у найвіддаленіших місцях з обмеженою пропускною спроможністю інтернету. Кожна картка містить аудіопереклад, додатковий переклад тексту та працює кількома мовами. Будь-яка організація може швидко створити список карток відповідно до власних конкретних випадків використання. Картки для перекладу доступні в магазині Google Play безкоштовно. Програма постачається в комплекті з переліком за замовчуванням, розробленим UNHCR Innovation для гуманітарного реагування на кризу біженців у Європі.”(22)
 • https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/human-rights-and-health

Посилання(edit|edit source)

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Fang ML, Sixsmith J, Lawthom R, Mountian I, Shahrin A. Experiencing ‘pathologized presence and normalized absence’; understanding health related experiences and access to health care among Iraqi and Somali asylum seekers, refugees and persons without legal status. BMC public health. 2015 Dec;15(1):923.
 2. Rangel Gomez MG, López Jaramillo AM, Svarch A, Tonda J, Lara J, Anderson EJ, Rosales CB. Together for Health: an initiative to access health services for the Hispanic/Mexican population living in the United States. Frontiers in public health. 2019;7:273. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2019.00273/full
 3. Kirmayer LJ, Narasiah L, Munoz M, Rashid M, Ryder AG, Guzder J, Hassan G, Rousseau C, Pottie K. Common mental health problems in immigrants and refugees: general approach in primary care. Cmaj. 2011 Sep 6;183(12):E959-67.
 4. Kiselev N, Pfaltz M, Haas F, Schick M, Kappen M, Sijbrandij M, De Graaff AM, Bird M, Hansen P, Ventevogel P, Fuhr DC. Structural and socio-cultural barriers to accessing mental healthcare among Syrian refugees and asylum seekers in Switzerland. European journal of psychotraumatology. 2020 Dec 31;11(1):1717825. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7034440/#CIT0047
 5. 5.0 5.1 5.2 5.3 Chuah FL, Tan ST, Yeo J, Legido-Quigley H. The health needs and access barriers among refugees and asylum-seekers in Malaysia: a qualitative study. International journal for equity in health. 2018 Dec 1;17(1):120. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6094870/
 6. Keys to Cultural Competency: A Literature Review for Evaluators of Recent Immigrant and Refugee Service Programs in Colorado, REFT Institute, Inc. March 2002.
 7. Carta MG, Bernal M, Hardoy MC, Haro-Abad JM. Migration and mental health in Europe (the state of the mental health in Europe working group: appendix 1). Clinical practice and epidemiology in mental health. 2005 Dec 1;1(1):13. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1236945/
 8. 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 Quickfall J. Cross-cultural promotion of health: a partnership process? Principles and factors involved in the culturally competent community based nursing care of asylum applicants in Scotland.https://era.ed.ac.uk/handle/1842/4466
 9. Health Challenges for Refugees and Immigrants by Ariel Burgess, VOLUME 25, NUMBER 2 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ACB7A9B4B95ED39A8525723D006D6047-irsa-refugee-health-apr04.pdf
 10. Baker DW. The meaning and the measure of health literacy. Journal of general internal medicine. 2006 Aug 1;21(8):878-83. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16881951/
 11. Development, Implementation, and Evaluation of Refugee Health Literacy Program (R-HeLP) Cecilia A. Boateng University of Kentucky
 12. 12.0 12.1 Schloman B. Information Resources Column:” Health Literacy: A Key Ingredient for Managing Personal Health.”. Online Journal of Issues in Nursing. 2004 Available: www.nursingworld.org/MainMenuCategories/ANAMarketplace/ANAPeriodicals/OJIN/TableofContents/Volume92004/No2May04/HealthLiteracyAKeyIngredientforManagingPersonalHealth.aspx
 13. PFontJr. Health Literacy and Cultural Competency. Available from: http://www.youtube.com/watch?v=ZsX0ha_rIBg(last accessed 30/08/20)
 14. 14.0 14.1 Patient Experience Journal Refugees’ perceptions of primary care: What makes a good doctor’s visit? Volume 6 Issue 3 Article 5 https://pxjournal.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1382&context=journal
 15. Rangel Gomez MG, López Jaramillo AM, Svarch A, Tonda J, Lara J, Anderson EJ, Rosales CB. Together for Health: an initiative to access health services for the Hispanic/Mexican population living in the United States. Frontiers in public health. 2019;7:(273). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6769102/
 16. Robertshaw L, Dhesi S, Jones LL. Challenges and facilitators for health professionals providing primary healthcare for refugees and asylum seekers in high-income countries: a systematic review and thematic synthesis of qualitative research. BMJ open. 2017 Aug 1;7(8):e015981. https://bmjopen.bmj.com/content/7/8/e015981
 17. Phillips C. Remote telephone interpretation in medical consultations with refugees: meta-communications about care, survival and selfhood. Journal of Refugee Studies. 2013 Dec 1;26(4):505-23. https://www.researchgate.net/publication/243056385_Remote_Telephone_Interpretation_in_Medical_Consultations_with_Refugees_Meta-communications_about_Care_Survival_and_Selfhood
 18. Bialocerkowski A, Wells C, Grimmer-Somers K. Teaching physiotherapy skills in culturally-diverse classes. BMC medical education. 2011 Dec;11(1):34. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3146421/
 19. 19.0 19.1 19.2 19.3 19.4 Interventions for Physiotherapists Working with Torture Survivors; With special focus on chronic pain, PTSD, and sleep disturbances By Hanne Frank Nielsen DIGNITY Publication Series 6.
 20. American Physical Therapy Association. Developing Diversity in Physical Therapy: The Importance of Cultural Competence. Available from: https://youtu.be/dMJ1VYtFIB8(last accessed 30/08/20)
 21. Black JD, Purnell LD. Cultural competence for the physical therapy professional. Journal of Physical Therapy Education. 2002 Apr 1;16(1):3.
 22. Translation Cards. Available from: http://translation-cards.com/ (accessed 6 July 2022).


Професійний розвиток вашою мовою

Приєднуйтесь до нашої міжнародної спільноти та беріть участь в онлайн курсах для фахівців з реабілітації.

Переглянути доступні курси