Емоційний інтелект

Головний редактор Mandy Roscher Основний внесокMandy Roscher, Kim Jackson, Lauren Lopez та Robin Tacchetti
Emotional Intelligence.jpeg

Види інтелекту( редагувати | відредагувати джерело )

Інтелект – це складне поняття. Gardner(1) запропонував теорію множинних інтелектів з метою визначення 8 типів інтелекту.

 1. Лінгвістичний
 2. Логічно-математичний
 3. Просторовий
 4. Музичний
 5. Природничий
 6. Тілесно-кінестетичний
 7. Міжособистісні (Interpersonal)
 8. Внутрішньоособистісний

Людині завжди притаманний кожен з восьми типів інтелекту, але в різній мірі. Кожна людина має свій власний унікальний профіль інтелекту.

Емоційний інтелект складається з двох останніх видів інтелекту: міжособистісного, який дозволяє розпізнавати емоції інших людей, та внутрішньоособистісного, який дозволяє розпізнавати власні емоції

Визначення емоційного інтелекту( редагувати | відредагувати джерело )

Емоційний інтелект має різні визначення залежно від того, чиє дослідження ви читаєте. Трьома ключовими дослідниками емоційного інтелекту є Salovey і Mayer, Daniel Goleman та Reuven Bar-On. Кожен з них дає власне визначення, як показано нижче(2)

Salovey і Mayer – “Емоційний інтелект – це здатність сприймати емоції, отримувати доступ до емоцій і генерувати їх, щоб допомагати розуму, розуміти емоції та емоційні знання, а також рефлексивно регулювати емоції, щоб сприяти емоційному та інтелектуальному зростанню”. (2)

Goleman – “Емоційний інтелект – це здатність розпізнавати власні почуття та почуття інших людей, мотивувати себе та ефективно керувати емоціями у себе та інших. Емоційна компетентність – це набута здатність, що базується на емоційному інтелекті та сприяє ефективному виконанню роботи”. (2)

Reuven Bar-On – “Емоційний інтелект – це набір некогнітивних здібностей, компетентностей та навичок, які впливають на здатність людини успішно справлятися з вимогами та тиском навколишнього середовища.”(2)

Емоційний інтелект можна розділити на 5 основних елементів(3)

 1. Розпізнавання, розуміння та менеджмент власних емоцій та емоцій інших людей
 2. Висловлення наших думок
 3. Розвиток і підтримка соціальних відносин
 4. Подолання викликів
 5. Використання емоційної інформації в ефективний та осмислений спосіб

Коефіцієнт емоційного інтелекту або EQ – це міра емоційного інтелекту,

Значення емоційного інтелекту( редагувати | редагувати джерело )

Традиційно вважалося, що IQ дуже важливий для досягнення успіху в житті. Однак не всі розумні люди є успішними. Емоційний інтелект є ключовим чинником, який сприяє успіху не лише на робочому місці, а й у соціальних відносинах та житті загалом(2).

Нещодавній систематичний огляд, присвячений впливу поліпшення емоційного інтелекту, показав, що підвищений емоційний інтелект позитивно впливає на наступне(4)

 • Психологічне здоров’я
 • Продуктивність праці
 • Командну роботу
 • Менеджмент конфліктів
 • Задоволеність пацієнтів
 • Навички коучингу
 • Працевлаштування та повторне працевлаштування
 • Непривітність на робочому місці
 • Інституційний клімат
 • Задоволеність роботою

Емоційний інтелект у фахівців сфери охорони здоров’я( редагувати | редагувати джерело )

Вищий рівень емоційного інтелекту є елементом захисту від синдрому емоційного вигорання у фахівців у сфері охорони здоров’я (5). Фахівці у сфері охорони здоров’я з розвиненим емоційним інтелектом також є ліпшими комунікаторами, що, як було доведено, поліпшують результати пацієнтів (6). Це особливо очевидно для фахівців сфери охорони здоров’я, які мають справу з пацієнтами з хронічним болем, де втручання зосереджені на емпатії, вмінні слухати та побудові довіри.(7)

Концептуальні засади емоційного інтелекту( редагувати | відредагувати джерело )

Трьома основними авторами досліджень емоційного інтелекту були Salovey і Mayer, Goleman і Bar-On(2). Кожен з них розробив власну концептуальну основу емоційного інтелекту, яка розглядається нижче.

Salovey і Mayer (2002)( редагувати | редагувати джерело )

Salovey і Mayer розглядають EQ як те, з чим ви народжуєтеся.(2) EQ – це здатність розуміти і здійснювати менеджмент своїх думок та думок інших людей.(8). Вони вважають, що люди можуть поліпшити свій EQ, але це обмежується тим, який рівень EQ у них є вродженим.(2)

Вони виділяють чотири напрямки у своїй концептуальній рамці. Вони стосуються того, як люди ідентифікують і контролюють власні емоції, а також того, як емоції людей впливають на інших

 1. Сприйняття емоцій – ідентифікація емоцій у собі та інших
 2. Емоційна фасилітація мислення – використання емоцій для спрямування думок і суджень
 3. Розуміння та аналіз емоцій – точна ідентифікація емоцій та розуміння складності міжособистісних та внутрішньоособистісних емоцій
 4. Рефлексивна регуляція емоцій – здатність аналізувати та керувати емоціями(9)(10)

Daniel Goleman (2005)( редагування | редагувати джерело )

Модель Goleman була розроблена на основі компіляції інших досліджень. Вона не була ретельно досліджена в наукових колах, але він широко публікується, і його роботи дуже легко зрозуміти неспеціалістам.(2)

Goleman розробив модель з 18 компетентностей в рамках 4 кластерів: самосвідомість, самоменеджмент, соціальна обізнаність та менеджмент взаємовідносин.

Структура емоційного інтелекту за Goleman

Reuven Bar-On( редагувати | редагувати джерело )

Reuven Bar-On(11) розробив свою концепцію, Модель емоційно-соціального інтелекту за Bar-On, яка була оновлена у 2011 році. На сьогоднішній день ця рамка найбільш широко досліджена і використовується в колах емоційного інтелекту.(2). Ця модель базується на багаторівневому наборі навичок, фасилітаторів і компетентностей, які визначають, як люди розуміють і виражають себе, розуміють і ставляться до інших, а також реагують на повсякденні ситуації.(8). Вивчення сукупних сильних сторін і балансу когнітивних, соціальних, особистісних, фізичних і надихаючих чинників людини може визначити її поточний рівень продуктивності.(12)

Модель емоційно-соціального інтелекту Bar-On

 1. Самосприйняття (Self-perception)
  1. Самоповага (Self-regard) – Повага до себе, впевненість у собі
  2. Самоактуалізація (Self-actualization) – пошук сенсу життя, самовдосконалення
  3. Емоційна самоусвідомленість (Emotional Self-awareness) – Розуміння власних емоцій
 2. Самовираження (Self-expression)
  1. Емоційне вираження (Emotional Expression) – конструктивне і точне вираження емоцій
  2. Асертивність (Assertiveness) – передача почуттів і переконань в необразливій формі
  3. Незалежність – Спрямованість на себе, вільна від емоційної залежності
 3. Міжособистісні (Interpersonal)
  1. Міжособистісні стосунки – взаємно задовільні стосунки
  2. Емпатія – Розуміння та оцінка почуттів інших людей
  3. Соціальна відповідальність – Соціальна свідомість, корисність
 4. Прийняття рішень
  1. Вирішення проблем – Пошук рішень, коли залучені емоції
  2. Тестування реальності – об’єктивність, бачити речі такими, якими вони є насправді
  3. Контроль імпульсів – протистояння або затримка імпульсу до дії
 5. Менеджмент (управління) стресом
  1. Гнучкість – адаптація емоцій, думок і поведінки
  2. Стресостійкість – здатність справлятися зі стресовими ситуаціями
  3. Оптимізм – позитивне ставлення та погляд на життя

Важливо зазначити, що ідеальним є збалансований показник за кожною субшкалою, а не обов’язково високий показник за кожною з них. Дуже високі або дуже низькі показники за певною субшкалою можуть призвести до дисфункціональної поведінки.

У таблиці нижче наведено приклади дисфункцій, які можуть виникати за Компонентом самосприйняття(3)

Субшкала Дуже високе Дуже низьке
Самоповага Надмірно самовпевнені

Вважають, що рідко помиляються

Невпевнені

Непевні

Сумніваються в собі

Самоактуалізація Можуть проектувати свої амбіції на інших або засуджувати відсутність амбіцій в інших Невмотивовані або не зацікавлені в особистісному зростанні
Емоційне самоусвідомлення Гіперфокусування на емоційному обстеженні Труднощі з вираженням та розумінням емоцій

Оцінювання емоційного інтелекту( edit | edit source )

Два найпоширеніші інструменти для вимірювання EІ – це MSCEIT та EQ-i 2.0.

“MSCEIT подібний до тесту IQ, який прогнозує, наскільки добре хтось може вчитися. EQ-i схожий на тест SAT, який вимірює те, чого людина навчилася” Jack Meyer, 2012 р.

MSCEIT – Тест емоційного інтелекту Майєра-Саловей-Карузо (The Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test)( редагувати | відредагувати джерело )

Заснований на роботі Mayer та Saloveys, цей тест дуже схожий на тест IQ з конкретними показниками та правильними і неправильними відповідями(2). У цьому тесті є певні обмеження щодо того, як розробники отримували “правильні” відповіді. Вони використовували стандартні популяції, а в дослідженнях емоцій можуть бути як правильні, так і неправильні відповіді. Тест призначений для вимірювання вродженого або природного EQ і, як такий, може вказувати на здатність людини до навчання навичкам EQ.(2) Використовуючи чотирирівневий підхід до тестування, MSCEIT вимірює здатність сприймати емоції, розуміти емоції, керувати емоціями та сприяти мисленню. (13)

EQ-i-2.0 – Emotional Quotient Inventory( редагувати | редагувати джерело )

Заснований на моделі емоційно-соціального інтелекту Bar-On, EQi 2.0(2)ймовірно, є показником, що найчастіше використовується для вимірювання EQ. EQ-i 2.0 – це самооцінювання, а EQ 360 2.0 – повна оцінка, яка показує, як інші сприймають вас самих.

Після заповнення EQi 2.0 генерується звіт, який вказує на сильні та слабкі сторони в кожній з 15 навичок моделі Bar-On, які потім можуть бути розглянуті.

Розвиток або вдосконалення емоційного інтелекту( редагувати | відредагувати джерело )

Емоційний інтелект є більш притаманним для одних, ніж для інших. На відміну від IQ, який залишається досить постійним протягом усього життя, емоційний інтелект розвивається з віком(4). Це свідчить про те, що йому можна навчитися. Існує багато різних видів втручань, спрямованих на розвиток емоційного інтелекту. Наступні ключові компоненти є важливими для забезпечення успішних втручань, спрямованих на поліпшення емоційного інтелекту (2)(4)

 1. Вони повинні базуватися саме на емоційному інтелекті
 2. Вони повинні бути побудовані з використанням конкретної, чіткої і добре задокументованої концептуальної основи (наприклад, моделі емоційно-соціального інтелекту Bar-On).
 3. Вони повинні використовувати вправи, які ґрунтуються на наукових доказах

Приклад програми для розвитку емоційного інтелекту можна знайти в наступній статті

Вплив програми з розвитку навичок емоційного інтелекту на тривожність, вигорання та глікемічний контроль у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу (14)

Додаткові ресурси ( редагувати | редагувати джерело )

Наступні відео показують 3-серійне інтерв’ю з Reuvan Bar-On про емоційний інтелект

Посилання(edit|edit source)

 1. Davis K, Christodoulou J, Seider S, Gardner HE. The theory of multiple intelligences. 2011
 2. 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 Ackley D. Emotional intelligence: A practical review of models, measures, and applications. Consulting Psychology Journal: Practice and Research. 2016 Dec;68(4):269.
 3. 3.0 3.1 Jason Giesbrecht. Emotional Intelligence Course Slides. Plus2019
 4. 4.0 4.1 4.2 Kotsou I, Mikolajczak M, Heeren A, Grégoire J, Leys C. Improving emotional intelligence: a systematic review of existing work and future challenges. Emotion Review. 2018:1754073917735902.
 5. Vlachou EM, Damigos D, Lyrakos G, Chanopoulos K, Kosmidis G, Karavis M. The relationship between burnout syndrome and emotional intelligence in healthcare professionals. Health Science Journal. 2016;10(5):1.
 6. Codier E, Codier DD. Could emotional intelligence make patients safer?. AJN The American Journal of Nursing. 2017 Jul 1;117(7):58-62.
 7. Emanuel EJ, Gudbranson E. Does medicine overemphasize IQ?. Jama. 2018 Feb 20;319(7):651-2.
 8. 8.0 8.1 Gilar-Corbi R, Pozo-Rico T, Sánchez B, Castejón JL. Can emotional intelligence be improved? A randomized experimental study of a business-oriented EI training program for senior managers. PloS one. 2019 Oct 23;14(10):e0224254.
 9. MacCann C, Jiang Y, Brown LE, Double KS, Bucich M, Minbashian A. Emotional intelligence predicts academic performance: A meta-analysis. Psychological bulletin. 2020 Feb;146(2):150.
 10. Ugoani J. Salovey-Mayer Emotional Intelligence Model for Dealing with Problems in Procurement Management. American Journal of Marketing Research. 2020 Sep 7;6(3):28-36.
 11. Bar-On R. The impact of emotional intelligence on subjective well-being. Perspectives in Education. 2005 Jun 1;23(1):41-62.
 12. Bar-On R, Fiedeldey-Van Dijk C. The Bar-On model and multifactor measure of human performance: Validation and application. Frontiers in Psychology. 2022;13.
 13. O’Connor PJ, Hill A, Kaya M, Martin B. The measurement of emotional intelligence: A critical review of the literature and recommendations for researchers and practitioners. Frontiers in psychology. 2019:1116.
 14. Karahan TF, YALÇIN BM. The effects of an emotional intelligence skills training program on anxiety, burnout and glycemic control in type 2 diabetes mellitus patients. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences. 2009;29(1):16-24.


Професійний розвиток вашою мовою

Приєднуйтесь до нашої міжнародної спільноти та беріть участь в онлайн курсах для фахівців з реабілітації.

Переглянути доступні курси