Розвиток фізичної активності та спортивних навичок у дітей – особливості дитячого і підліткового травматизму

Головний редактор Jess Bell засновано на курсі Tracy Prowse
Провідні авториJess Bell, Naomi O’Reilly, Kim Jackson та Wanda van Niekerk

Вступ(edit|edit source)

Незважаючи на те, що рівень фізичної активності молоді знизився,(1) велика кількість дітей і підлітків все ще беруть участь в організованих спортивних заняттях.(2) Більше того, тренування для дітей стають більш інтенсивними,(3) а молодь часто починає спеціалізуватися на конкретних видах спорту в більш ранньому віці.(4) Відповідно, серед цих дітей спостерігається високий рівень травматизму, включаючи травми від надмірного навантаження, а деякі діти стикаються з професійним вигоранням.(4) Однак діти не є “маленькими дорослими” – вони, зазвичай, отримують травми, які відрізняються від тих, що характерні для дорослих.(4) На цій сторінці розглядаються деякі поширені травми, що характерні для дітей та підлітків.

Визначення вікових особливостей дитини( edit | edit source )

Як стверджують DiFiori та його колеги, “хронологічний вік не є належним показником, на якому базується моделювання спортивного розвитку, оскільки рухові, когнітивні та соціальні навички розвиваються з різною швидкістю, незалежно від віку”.(5) Існує ряд “вікових особливостей”, які необхідно враховувати при роботі з дітьми, зокрема:(4)

 • Вікові особливості розвитку
 • Кістковий вік
 • Загальний вік для початку тренування
 • Вікові межі тренувань у конкретному виді спорту
 • Відповідний вік

Також корисно відстежувати зростання дитини. Це може включати регулярні (наприклад, щоквартальні) вимірювання зросту в положенні стоячи та сидячи, а також вимірювання розмаху рук. Такий моніторинг може допомогти визначити максимальну швидкість зростання (тобто час, коли дитина росте найшвидше). У Таблиці 1 показано типовий темп зростання за рік для молодих людей віком від 6 до 20 років.(4)

Таблиця 1. Типовий темп зростання за рік(4)
Вік (у роках) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Зріст (см) 5 4.8 5 4.8 5 4.8 8.6 12 7.7 3.3 2.3 1.9 1.3 0.9 0.5

Поширені травми у дітей( edit | edit source )

Рисунок 1. Рентген колінного суглоба дитини.

Чому травми у дітей відрізняються від травм у дорослих?( edit | edit source )

Рисунок 2. Анатомія трубчастої кістки (довгої кістки).

Травми, що зустрічаються у дітей, часто відрізняються від травм, що мають місце у дорослих, з ряду причин, зокрема:(4)

 • Неміцне з’єднання (спричиняє авульсійні переломи):(6)
  • Хрящові пластинки росту у дітей менш здатні протистояти навантаженню в порівнянні з суглобовим хрящем у дорослих. Вона також менш стійка до зсуву і розтягування, ніж відповідна кістка. Це може призвести до руйнування пластиники росту (див. рис. 1 і 2) у разі збільшення навантаження. Таким чином, у випадках, коли у дорослих відбувається повний розрив зв’язок або вивих суглоба, у дітей може статися руйнування пластинки росту. Діти виявляються більш схильними до травм пластинки росту в періоди швидкого зростання (див. Таблицю 1).(6)
 • Невідповідність між розвитком кісткової тканини та м’язів призводить до порушення координації рухів і, як наслідок, до переломів
 • Ослаблення пластинки росту, що може призвести до перелому (див. вище)

Види травм( edit | edit source )

Апофізит:(7)

 • Виникає внаслідок тракційних ушкоджень хряща і кісткових структур у місцях прикріплення сухожиль
 • Часто пов’язаний з надмірним навантаженням у дітей у період зростання
 • Більш поширені випадки ураження нижньої кінцівки
 • Наприклад, синдром Сіндінга-Ларсена-Йоханссона, хвороба Осгуда-Шлаттера та хвороба Севера

Остеохондроз:(4)(7)

 • Менш поширений, але остеохондрози – це група захворювань, які вражають епіфіз (див. рис. 1 і 2).(4)
 • Виникає внаслідок дегенеративних змін в епіфізарних осередках окостеніння зростаючих кісток
 • Причиною є тимчасове порушення кровопостачання кістково-хрящових структур, а не тракція (витягування)
 • Має властивість минати спонтанно, але необхідне спостереження (хірургічне втручання потрібне рідко)
 • Прикладами є хвороба Келлера та хвороба Легга-Кальве-Пертеса

Метафізарні переломи:(4)

 • Переломи, за яких уражається метафіз трубчастої кістки(8)
 • Виникають найчастіше в передпліччі та гомілці

Авульсивні переломи:

 • Виникають при руйнуванні кістки: фрагмент кістки: “відсувається від свого основного тіла м’якими тканинами, що до нього прикріплені”.(9)

У періоди швидкого зростання у дітей кістка подовжується, перш ніж м’язи і сухожилля встигають розтягнутися і розвинути необхідну силу та координацію, щоб контролювати цю нову більш довгу кістку. Це може призвести до порушення рухів дитини.(4)

 • Травматичні пошкодження призводять до переломів кістки або росткової пластинки, таких як:
  • Перелом за типом “зеленої гілки”, тобто частковий перелом кістки по товщині, – ушкодження поверхні і окістя відбувається тільки з одного боку кістки. Інша сторона залишається неушкодженою.(10) Найчастіше вони зустрічаються у дітей віком до 10 років, хоча можуть виникнути в будь-якому віці.(10)
  • Передчасний перелом пластинки росту = стресовий перелом
 • Різкі некоординовані скорочення м’язів призводять до авалюційних переломів, а не до розриву м’яза або сухожилля(4)

У таблиці 2 представлені найбільш поширені травми пластинки росту / остеохондрози. Ці травми, зазвичай, лікуються консервативно, за винятком тих, що зачіпають стегно та коліно.(4) Перейдіть за посиланнями для отримання додаткової інформації про ці стани.

Таблиця 2. Найбільш поширені травми пластинки росту / остеохондрози.(4)(7)
Несуглобові (пов’язані з надмірним навантаженням) Суглобові Переломи росткової пластинки
Хвороба Осгуда-Шлаттера

Апофізит великогомілкової кістки

Хвороба Легга-Кальве-Пертеса

Головка стегнової кістки (вік від 4 до 10 років)

Хвороба Шейермана

Грудний відділ хребта

Синдром Сіндінга-Ларсена-Йохансона – апофізит нижнього полюса надколінка Хвороба Кінбека

Некроз півмісяцевої кістки зап’ястя (частіше зустрічається в осіб віком від 20 до 30 років)

Хвороба Блаунта

Проксимальна зона росту великої гомілкової кістки (діти з надмірною вагою у віці від 9 до 10 років)(11)

Хвороба Севера

Апофізит п’яткової кістки

Хвороба Келлера

Човноподібна кістка (вік від 2 до 8 років, переважно – від 4 до 6 років)(12)

Ушкодження тріангулярного фіброзно-хрящового комплексу (англ. Triangular Fibro Cartilage Complex, TFCC)
Дисемінований (розсікаючий) остеохондрит

У Таблиці 3 представлені найбільш поширені переломи, що зустрічаються у дітей.

Таблиця 3. Найбільш поширені переломи у дітей.(4)
Метафізарний перелом Авульсійний перелом Переломи пластинки росту
Здебільшого зустрічаються в передпліччі та гомілці До поширених ділянок належать:

 • Верхня передня клубова ость (англ. anterior superior iliac spine, ASIS), кравецький м’яз (лат. m. sartorius)
 • Нижня передня клубова ость (англ. anterior inferior iliac spine, AIIS), прямий м’яз стегна (лат. m. rectus femoris)
 • Сіднична горбистість (задня група м’язів стегна, хамстрінг)
 • Малий вертлюг стегнової кістки (клубово-поперековий м’яз (лат. m. iliopsoas)
 • Зв’язковий апарат, передня хрестоподібна зв’язка (англ. anterior cruciate ligament, ACL) до великогомілкової кістки (лат. tibia)
Переломи Солтера-Харріса:

Типи I та II

Типи III та IV

 • Вони зачіпають суглобову поверхню і можуть виникнути ускладнення

Тип V(14)

 • Викликані розтрощенням / компресійною травмою росткової пластинки
 • Рідко, але може виникати після ураження електричним струмом, обмороження або опромінення
 • У зв’язку з важким характером травми, пацієнти з переломами V типу, здебільшого, мають поганий прогноз (може спричинити зупинку росту кістки)

Важливо: навіть якщо рентгенівський знімок відповідає нормі, наявність в анамнезі сильного обертального або зсувного зусилля з локалізованим набряком, болючістю кістки і втратою функції може вказувати на перелом росткової пластинки.(4)

(15)

Візьміть до уваги наступну інформацію( edit | edit source )

При зверненні дитини з травматичним ушкодженням слід виключити наявність перелому. Якщо біль присутній протягом тривалого періоду часу або здається, що він пов’язаний із надмірним навантаженням, слід розглянути можливість ушкодження пластинки росту, а не тендинопатію, розтягнення зв’язок, розрив сухожилля або м’яза.(4)

Лікування травм у дітей( edit | edit source )

Авульсійні переломи:(4)

 • М’язово-сухожильні відривні переломи лікуються консервативно (тобто так само, як і розрив м’язів ІІІ ступеня)
 • Лігаментозні авульсійні переломи зазвичай лікують шляхом хірургічного втручання, тож дитину має оглянути фахівець

Метафізарні переломи:(4)

 • Слід забезпечити знерухомлення
 • Швидке загоєння (3 тижні)

Травми пластинки росту:(4)

 • Зазвичай потребують консервативного лікування / контролю навантаження, особливо у дітей, які страждають на хворобу Осгуда-Шлаттера та хворобу Севера
 • Якщо рівень болю високий і дитині важко витримувати навантаження, їй можуть знадобитися милиці на деякий час (від 1 до 2 тижнів)
 • Далі навантаження поступово збільшують
  • Можна використовувати підхід поступового збільшення навантаження, щоб організм почав пристосовуватися і виробляти стійкість до навантаження

Остеохондроз / Дисемінований остеохондрит:(4)

 • Дитину слід направити до фахівця, який зможе визначити, чи потрібна іммобілізація або хірургічне втручання

Посилання(edit|edit source)

 1. Frömel K, Groffik D, Mitáš J, Madarasová Gecková A, Csányi T. Physical activity recommendations for segments of school days in adolescents: support for health behavior in secondary schools. Front Public Health. 2020;8:527442.
 2. Safe Kids Worldwide. Preventing sports-related injuries. Available from: https://www.safekids.org/preventing-sports-related-injuries (accessed 7 November 2021).
 3. Stricker PR, Faigenbaum AD, McCambridge TM; COUNCIL ON SPORTS MEDICINE AND FITNESS. Resistance Training for Children and Adolescents. Pediatrics. 2020;145(6):e20201011.
 4. 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 Prowse T. Developing Physically Active and Sporty Kids – Injuries Specific to Children and Teens Course. Plus , 2021.
 5. DiFiori JP, Benjamin HJ, Brenner J, Gregory A, Jayanthi N, Landry GL, Luke A. Overuse injuries and burnout in youth sports: a position statement from the American Medical Society for Sports Medicine. Clin J Sport Med. 2014;24(1):3-20.
 6. 6.0 6.1 Caine D, DiFiori J, Maffulli N. Physeal injuries in children’s and youth sports: reasons for concern?. Br J Sports Med. 2006;40(9):749-60.
 7. 7.0 7.1 7.2 Achar S, Yamanaka J. Apophysitis and osteochondrosis: common causes of pain in growing bones. Am Fam Physician. 2019;99(10):610-8.
 8. Jones J. Metaphyseal fracture. Reference article, Radiopaedia.org. Available from: https://radiopaedia.org/articles/metaphyseal-fracture-2 (accessed 9 November 2021).
 9. McCoy JS, Nelson R. Avulsion Fractures. (Updated 2021 Aug 11). In: StatPearls (Internet). Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK559168/
 10. 10.0 10.1 Atanelov Z, Bentley TP. Greenstick Fracture. (Updated 2021 Aug 7). In: StatPearls (Internet). Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK513279/
 11. Dakshina Murthy TS, De Leucio A. Blount Disease. (Updated 2021 Jul 28). In: StatPearls (Internet). Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK560923/
 12. Weerakkody Y, Bell D. Köhler disease. Reference article, Radiopaedia.org. Available from: https://radiopaedia.org/articles/k-hler-disease (accessed 9 November 2021).
 13. Johns K, Mabrouk A, Tavarez MM. Slipped Capital Femoral Epiphysis. (Updated 2021 Aug 9). In: StatPearls (Internet). Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538302/
 14. Levine RH, Foris LA, Nezwek TA, et al. Salter Harris Fractures. (Updated 2021 Apr 21). In: StatPearls (Internet). Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430688/
 15. nabil ebraheim. Salter Harris Fracture Classification – Everything You Need To Know – Dr. Nabil Ebraheim. Available from: https://www.youtube.com/watch?v=uQYsagiJi7c (last accessed 10/11/2021)


Професійний розвиток вашою мовою

Приєднуйтесь до нашої міжнародної спільноти та беріть участь в онлайн курсах для фахівців з реабілітації.

Переглянути доступні курси