Чинники здоров’я

Вступ(edit|edit source)

«Охорона здоров’я є важливим чинником здоров’я. Спосіб життя є важливим чинником здоров’я. Але… власне чинники соціального середовища визначають доступ до медичних послуг і впливають насамперед на вибір способу життя». Генеральний директор ВООЗ д-р Margaret Chan(1)

У сукупності багато чинників впливають на здоров’я людей і спільнот. Здорова чи нездорова людина визначається її обставинами та оточенням. Значною мірою такі чинники, як місце нашого проживання, стан нашого довкілля, генетика, наш дохід і рівень освіти, а також наші стосунки з друзями та сім’єю, мають значний вплив на здоров’я, тоді як такі чинники, що частіше розглядаються, як доступ і використання медичних послуг часто мають менший вплив.

Контекст життя людей визначає їхнє здоров’я, тому звинувачувати людей у поганому здоров’ї чи приписувати їм хороше здоров’я є недоречним. Люди навряд чи зможуть безпосередньо контролювати багато чинників здоров’я. До таких чинників або речей, які роблять людей здоровими чи ні, належать наступні та багато інших:

Чинники здоров’я( edit | edit source )

Низка особистих, соціальних, економічних і екологічних чинників, які впливають на стан здоров’я, називають чинниками здоров’я. Їх можна класифікувати як:

 1. Соціально-економічне середовище
 2. Фізичне середовище
 3. Індивідуальні особливості та поведінка людини

Існує багато загальновизнаних чинників здоров’я, але єдиного визначення немає. Управління профілактики захворювань та зміцнення здоров’я (The Office of Disease Prevention and Health Promotion, ODPHP) широко класифікувало чинники здоров’я(2) і їх підсумовано нижче:

1. Розроблення політики( edit | edit source )

Політика на місцевому, обласному та державному рівнях впливає на здоров’я людини та населення. Підвищення податків на продаж тютюну, наприклад, може поліпшити здоров’я населення за рахунок зменшення кількості людей, які вживають тютюнові вироби.

2. Соціальні чинники( edit | edit source )

Соціальні та фізичні чинники здоров’я відображають умови середовища, в якому люди народжуються, живуть, навчаються, розважаються, працюють і старіють. Також відомі, як соціальні чинники здоров’я, вони впливають на широкий спектр показників здоров’я, функціонування та якості життя. Вони представляють економічні та політичні системи, фізичне та соціальне середовище, а також доступ до медичних послуг. Соціальні чинники здоров’я мають великий вплив на здоров’я, добробут і якість життя людей.(3)

Приклади:

 • Наявність ресурсів для задоволення повсякденних потреб, таких як освіта та працевлаштування, прожитковий мінімум або здорове харчування
 • Соціальні норми та ставлення, наприклад, дискримінація
 • Вразливість від злочинності, насильства та соціального безладу
 • Соціальна підтримка та соціальні взаємодії
 • Соціально-економічні умови, такі як висока концентрація бідності
 • Якісні школи
 • Транспортні можливості
 • Урбанізація та антропогенне середовище, наприклад будівлі чи транспорт
 • Робочі місця, школи та місця відпочинку

3. Медичні послуги( edit | edit source )

Як доступ до медичних послуг, так і якість медичних послуг можуть впливати на здоров’я. Перешкоди для доступу до медичних послуг охоплюють відсутність доступності, високу вартість, відсутність страхового покриття та обмежений мовний доступ. Ці перешкоди для доступу до медичних послуг призводять до незадоволення потреб у сфері охорони здоров’я, затримок у отриманні належної допомоги, неможливості отримати профілактичні послуги, а також госпіталізацій, яким можна було б запобігти.

4. Індивідуальна поведінка( edit | edit source )

Індивідуальна поведінка, наприклад раціон харчування, фізична активність, вживання алкоголю, тютюну та наркотиків, також відіграє певну роль у показниках здоров’я.

5. Біологічні і генетичні чинники( edit | edit source )

Деякі біологічні та генетичні чинники впливають на окремі популяції більше, ніж інші. Приклади біологічних і генетичних чинників здоров’я включають вік, стать, успадковані захворювання та генетичний компонент.

Поліпшення охорони здоров’я в усьому світі( edit | edit source )

ВООЗ визначила три «загальні заходи» для поліпшення стану здоров’я в усьому світі: (4)

1. Освіта( edit | edit source )

Велика кількість досліджень продемонструвала тісний зв’язок між ліпшою освітою та ліпшим здоров’ям, (5) а освіта виявилася надійним предиктором нижчих рівнів смертності.(6)(7) Імовірність мати хороше або дуже хороше здоров’я вища для людей з вищою або вище середньої освітою.(8)

2. Соціальний захист( edit | edit source )

Країни з певним соціальним захистом (наприклад, мережею соціального захисту або системою соціального забезпечення) демонструють ліпші показники здоров’я та економічні показники за обставин, коли люди стають нездатними заробляти на життя.(9)

3. Розвиток міста( edit | edit source )

Фізичне середовище, де проживають громади, має великий вплив на здоров’я мешканців.(10)(11) Чинниками, що негативно впливають на здоров’я, є скупченість, сирі умови проживання та злочинність (зокрема страх злочинності). ВООЗ робить висновок, що показники здоров’я «значною мірою визначаються доступністю адекватного житла, здорового та безпечного міського середовища, а також умовами транспорту».(4)

Значення для реабілітації( edit | edit source )

Під час спілкування з нашими пацієнтами ми витрачаємо багато часу на те, щоб зрозуміти їхній стан здоров’я та соціальний статус. Іншими словами, ми досліджуємо чинники, які можуть впливати на їхнє здоров’я, і зокрема ті, на які ми можемо вплинути. Модель, яку ми використовуємо для аналізу та розуміння цих чинників здоров’я, є біопсихосоціальна модель охорони здоров’я.

Biopsychosocial-model-of-health.PNG

Важливо, щоб працівники охорони здоров’я, які займаються поліпшенням здоров’я, підвищували свою ефективність, усуваючи «вихідні» причини здоров’я в суспільстві та залучаючись до способів зміни широкої політики, систем і середовища, які формують соціальні та економічні умови, які, у свою чергу, так сильно впливають на здоров’я. Swain та ін.(12) описали можливості для медичних працівників щодо вирішення соціальних чинників здоров’я. Вони припускають, що для досягнення найбільшої ефективності в поліпшенні здоров’я сімей і громад та для забезпечення найбільшого впливу на інвестування ресурсів, медичні працівники повинні розширити свій набір навичок і заходів як з окремими пацієнтами, так і на політичній арені.

Ресурси(edit|edit source)

Посилання(edit|edit source)

 1. Dr Margaret Chan. Launch of the final report of the Commission on Social Determinants of Health. 2008. Accessed online 6 January 2017.
 2. Office of disease prevention and health promotion. Determinants of Health. Accessed online 6 January 2017.
 3. Palmer RC, Ismond D, Rodriquez EJ, Kaufman JS. Social Determinants of Health: Future Directions for Health Disparities Research. Am J Public Health. 2019;109(S1):S70-S71.
 4. 4.0 4.1 World Health Organization (2013). The economics of social determinants of health and health inequalities: a resource book (PDF). World Health Organization. ISBN 978-92-4-154862-5
 5. Knesebeck O et al. Education and health in 22 European countries. Social Science and Medicine, 2006, 63:1344–1351
 6. Muller A. Education, income inequality, and mortality: a multiple regression analysis. BMJ, 2002, 324(7328):23–25
 7. Deaton A, Paxson C, eds. Mortality, education, income, and inequality among American cohorts. Chicago, University of Chicago Press, 2001
 8. Hurd M, Kapteyn A. Health, wealth, and the role of institutions. Journal of Human Resources, 2003, 38(2):386–415
 9. Chung H, Muntaner C. Welfare state matters: a typological multilevel analysis of wealthy countries. Health Policy, 2007, 80(2):328–339
 10. Chung H, Muntaner C. Welfare state matters: a typological multilevel analysis of wealthy countries. Health Policy, 2007, 80(2):328–339
 11. Thompson S et al. Do urban regeneration programmes improve public health and reduce health inequalities? A synthesis of the evidence from UK policy and practice (1980–2004). Journal of Epidemiology and Community Health, 2006, 60(2):108–115
 12. Swain et al. Health Care Professionals: Opportunities to Address Social Determinants of Health. 2014. WMJ, 113:6


Професійний розвиток вашою мовою

Приєднуйтесь до нашої міжнародної спільноти та беріть участь в онлайн курсах для фахівців з реабілітації.

Переглянути доступні курси