Визначення моделі прийняття рішень на основі практики, заснованої на доказах

Головний редакторWanda van Niekerk

Основний внесокВанда ван Нікерк, Анжеліки Чорти та Джесс Белл

Вступ(edit|edit source)

Практика, заснована на доказах, вперше була представлена на початку 1990-х років як доказова медицина (ДМ).(1) Ця “нова парадигма” спочатку стосувалася практики клінічної медицини. Вона була спрямована на розроблення та просування прозорого та раціонального процесу прийняття клінічних рішень, який не покладався б виключно на інтуїцію та одиничний клінічний досвід, і якому могли б навчатися, вдосконалюватися та застосовувати всі клініцисти.(2) З того часу у сфері охорони здоров’я були запропоновані різні моделі та концепції, які застосовуються не тільки в медицині.(3)

Переглянута модель практики, заснованої на доказах( редагувати | редагувати джерело )

Щоб дізнатись більше про перші моделі практики, заснованої на доказах, від Sackett та ін.(4) та Haynes та ін.(5), будь ласка, дивіться: Вступ та огляд практики, заснованої на доказах.

У 2009 році Satterfield та ін.(2) розвинули модель практики, заснованої на доказах, і надали їй трансдисциплінарну перспективу, додавши до неї напрацювання кожної галузі, спрямовані на усунення недоліків і досягнення прогресу. Мета полягала в тому, щоб забезпечити спільну мову для всіх спеціальностей. Ця модель мала новий зовнішній каркас, який забезпечував середовищний та організаційний контекст.(2) Три внутрішні стовпи цієї моделі охоплювали(2):

 • найліпші наявні наукові дані
 • характеристики, стан, потреби, цінності та уподобання клієнта або групи населення
 • ресурси, зокрема досвід фахівців-практиків

У центрі цієї моделі, заснованої на доказах, було прийняття клінічних рішень.(2)

Якщо ви хочете дізнатися більше про модель Satterfield та ін.,(2) будь ласка, дивіться: На шляху до трансдисциплінарної моделі практики, заснованої на доказах. На Рисунку 5 в цій статті представлена схема моделі.

Кроки практики, заснованої на доказах( редагувати | редагувати джерело )

Хоча ці кроки пронумеровані в хронологічному порядку, вони не завжди відбуваються в однаковій послідовності. Часто може виникнути необхідність повернутися на кілька кроків назад, перш ніж рухатися далі. Будь ласка, пам’ятайте про це, застосовуючи модель практики, заснованої на доказах, у ваших конкретних умовах.

 • Крок 1: Визначення потреб пацієнта для формулювання клінічного питання
 • Крок 2: Пошук джерел знань
 • Крок 3: Оцінювання якості джерел знань
 • Крок 4: Обговорення варіантів з пацієнтом
 • Крок 5: Формулювання плану терапії
 • Крок 6: Впровадження плану терапії
 • Крок 7: Оцінювання ефективності плану терапії та процесу практики, заснованої на доказах

5 “А” практики, заснованої на доказах( редагувати | редагувати джерело )

Кроки практики, заснованої на доказах, також часто називають “5 А”. Ці терміни та кроки практики, заснованої на доказах, детально описані в Таблиці 1. Зверніть увагу, що в деяких текстах використовується інша термінологія (ці терміни наведені в дужках)(6)(7):

Таблиця 1. Етапи практики, заснованої на доказах
Кроки практики, заснованої на доказах Опис кроків Яка “А”?
Визначення потреб пацієнта у формулюванні клінічного питання
 • Ретельне оцінювання – інтерв’ю з пацієнтом, збір анамнезу, фізичне обстеження з урахуванням потреб, цінностей, контексту, уподобань та переконань пацієнта
 • Ця інформація використовується для формулювання клінічного питання, на яке потрібно відповісти в процесі прийняття клінічного рішення
Запитати (Ask)
Визначення джерел знань
 • Створення стратегії пошуку, які бази даних і який вид ресурсів використовувати
Отримати (Acquire)
Оцінювання якості ресурсів знань
 • Клінічні контрольні списки
 • Методологічне оцінювання якості
Перевірити (Appraise)
Обговорення можливих варіантів з пацієнтом
 • Інтерактивне обговорення з пацієнтом
 • Ці три етапи тісно пов’язані між собою, і вам, можливо, доведеться іноді переходити від одного етапу до іншого
Застосовувати (Apply)
Складання плану терапії
Реалізація плану терапії
Оцінювання ефективності плану терапії і процесу практики, заснованої на доказах
 • Перегляд (Revise)
 • Рецензування (Review)
 • Рефлексія (Reflect)
Оцінити (Assess)

Загальна термінологія( редагувати | редагувати джерело )

Таблиця 2 містить перелік термінів, які часто використовуються в практиці, заснованій на доказах.

Таблиця 2. Загальна термінологія, пов’язана з практикою, заснованою на доказах
Термін Визначення
Емпірично підтверджені методи терапії (Empirically supported treatments) “терапія або втручання, ефективність або результативність яких підтверджується конкретним видом досліджень” щодо одного конкретного розладу/стану/популяції (8)
Найліпша практика (Best practice) “стратегії, підходи або заходи, які, як було доведено (через дослідження та експертизу), є ефективними, результативними, сталими та/або такими, що можуть бути передані, і які надійно призводять до бажаного результату”(9)
науково-інформована практика (Research informed practice) прийняття рішень шляхом “сумлінного, чіткого і розсудливого використання найліпших наявних доказів з різних джерел для підвищення ймовірності сприятливого результату”.(10) Це не охоплює вподобання, цінності, контекст і клінічну експертизу пацієнта.

Застосування практики, заснованої на доказах( редагувати | редагувати джерело )

Існують різні способи застосування моделі практики, заснованої на доказах, у закладах охорони здоров’я. Деякі приклади клінічних питань, які ви можете розглядати, наведені в Таблиці 3.

Таблиця 3. Приклади клінічних запитань, що використовуються під час застосування практики, заснованої на доказах
Запитання Що воно дозволяє визначити?
Наскільки поширена ця проблема? Захворюваність або поширеність
Чи є діагностичний або моніторинговий тест точним? Діагностика
Що відбудеться, якщо ми не використаємо терапію? Прогноз
Чи це втручання допомагає? Переваги терапії
Яка найбільш поширена негативна реакція на певну терапію? або Яка рідкісна негативна реакція на певну терапію? Шкідливість терапії
Чи може цей тест допомогти у ранньому виявленні певного захворювання? Застосування скринінгу

Ви можете завантажити документи, розроблені Oxford Centre for Evidence Based Medicine. Ці документи є дійсно корисними для імплементації практики, заснованої на доказах.

Виклики практики, заснованої на доказах( редагувати | редагувати джерело )

Переваги практики, заснованої на доказах( редагувати | редагувати джерело )

Посилання(edit|edit source)

 1. Evidence-Based Medicine Working Group. Evidence-based medicine. A new approach to teaching the practice of medicine. JAMA. 1992 Nov 4;268(17):2420-5.
 2. 2.02.12.22.32.42.5 Satterfield J, Spring B, Brownson R, Mullen E, Newhouse R, Walker B, Whitlock E. Toward a Transdisciplinary Model of Evidence-Based Practice. Milbank Q. 2009 Jun; 87(2): 368–390.
 3. Dusin J, Melanson A, Mische-Lawson L. Evidence-based practice models and frameworks in the healthcare setting: a scoping review. BMJ Open. 2023; 13(5): e071188.
 4. Sackett DL, Rosenberg WM, Gray JM, Haynes RB, Richardson WS. Evidence based medicine: what it is and what it isn’t. Bmj. 1996 Jan 13;312(7023):71-2.
 5. Haynes RB, Devereaux PJ, Guyatt GH. Clinical expertise in the era of evidence-based medicine and patient choice. BMJ Evidence-Based Medicine. 2002 Mar 1;7(2):36-8.
 6. Brettle A. Implementing evidence-based practice: a guide for radiographers. Radiography. 2020 Oct 1;26:S37-41.
 7. 7.07.17.27.3 Hoffmann T, Bennett S, Del Mar C. Evidence-based practice across the health professions. Elsevier Health Sciences; 2023 Sep 27.
 8. Drisko JW, Friedman A. Let’s clearly distinguish evidence-based practice and empirically supported treatments. Smith College Studies in Social Work. 2019 Oct 2;89(3-4):264-81.
 9. Fauci AJ, D’Angelo D, Coclite D, Napoletano A, Gianola S, Ferrara C, Di Nitto M, Gensini G. Exploring the definition and methodology of “best practice” in the health care literature: a scoping review protocol. JBI Evidence Synthesis. 2023 Oct 1;21(10):2134-41.
 10. Barends E, Rousseau DM, Briner RB. Evidence-Based Management, The Basic Principles. In Search of Evidence. 2011 Sep 3.
 11. OCEBM Levels of Evidence Working Group*. “The Oxford Levels of Evidence 2”. Oxford Centre for Evidence-Based Medicine. https://www.cebm.ox.ac.uk/resources/levels-of-evidence/ocebm-levels-of-evidence* OCEBM Levels of Evidence Working Group = Jeremy Howick, Iain Chalmers (James Lind Library), Paul Glasziou, Trish Greenhalgh, Carl Heneghan, Alessandro Liberati, Ivan Moschetti, Bob Phillips, Hazel Thornton, Olive Goddard and Mary Hodgkinson
 12. Jeremy Howick, Iain Chalmers, Paul Glasziou, Trish Greenhalgh, Carl Heneghan, Alessandro Liberati, Ivan Moschetti, Bob Phillips, and Hazel Thornton. “The 2011 Oxford CEBM Levels of Evidence (Introductory Document)”. Oxford Centre for Evidence-Based Medicine. https://www.cebm.ox.ac.uk/resources/levels-of-evidence/ocebm-levels-of-evidence
 13. Jeremy Howick, Iain Chalmers, Paul Glasziou, Trish Greenhalgh, Carl Heneghan, Alessandro Liberati, Ivan Moschetti, Bob Phillips, and Hazel Thornton. “Explanation of the 2011 Oxford Centre for Evidence-Based Medicine (OCEBM) Levels of Evidence (Background Document)”. Oxford Centre for Evidence-Based Medicine. https://www.cebm.ox.ac.uk/resources/levels-of-evidence/ocebm-levels-of-eviden
 14. 14.014.114.2 Naghibi D, Mohammadzadeh S, Azami-Aghdash S. Barriers to evidence-based practice in health system: a systematic review. Evidence Based Care. 2021 Jul 1;11(2):74-82.
 15. 15.015.1 Sadeghi-Bazargani H, Tabrizi JS, Azami-Aghdash S. Barriers to evidence-based medicine: a systematic review. J Eval Clin Pract. 2014 Dec;20(6):793-802.
 16. Ibikunle PO, Onwuakagba IU, Maduka EU, Okoye EC, Umunna JO. Perceived barriers to evidence‐based practice in stroke management among physiotherapists in a developing country. Journal of Evaluation in Clinical Practice. 2021 Apr;27(2):291-306.
 17. Craig, J.V. and Dowding D. Evidence-Based Practice in Nursing, Edition 4. Elsevier Health Sciences. 2020
 18. Drisko JW, Grady MD. Evidence-based practice in clinical social work. Springer; 2019.
 19. 19.019.1 Connor L, Dean J, McNett M, Tydings DM, Shrout A, Gorsuch PF, Hole A, Moore L, Brown R, Melnyk BM, Gallagher‐Ford L. Evidence‐based practice improves patient outcomes and healthcare system return on investment: Findings from a scoping review. Worldviews on Evidence‐Based Nursing. 2023 Feb;20(1):6-15.
 20. Herbert R, Jamtvedt G, Hagen KB, Elkins MR. Practical Evidence-Based Physiotherapy. Elsevier Health Sciences; 2022 Jul 18.

Професійний розвиток вашою мовою

Приєднуйтесь до нашої міжнародної спільноти та беріть участь в онлайн курсах для фахівців з реабілітації.

Переглянути доступні курси