Конвенція про права осіб з інвалідністю

Головний редакторKaren Wilson як частина проєктуWheelchair Service Provision Content Development Project

Основний внесокNaomi O’Reilly, Kim Jackson, Simisola Ajeyalemi and Karen Wilson

Вступ(edit | edit source)

Національна конвенція ООН про права осіб з інвалідністю (UNCRPD) є міжнародним документом, спрямованим на захист прав людини та гідності людей з інвалідністю (ЛІН). Конвенція написана відповідно до парадигми, згідно з якої люди з обмеженням життєдіяльності не є пасивними одержувачами лікування та благодійності, а автономними особами з правом на активну участь у житті суспільства. (1) Договір відрізняється від інших міжнародних документів, пов’язаних з правами осіб з інвалідністю, тим, що в разі ратифікації, його положення є юридично обов’язковими.

КПІ ООН була прийнята Генеральною Асамблеєю ООН у грудні 2006 року та набула чинності у травні 2008 року. (2) Комітет з прав людей з інвалідністю є незалежним органом, який відповідає за моніторинг виконання Конвенції членами-учасниками. На сьогодні документ ратифікували 177 держав. З цих держав 92 також ратифікували додатковий протокол, який дозволяє моніторинговому комітету розслідувати скарги, пов’язані з ймовірними порушеннями.(2)

Джерело: Pixabay, Ліцензія: Creative Commons CC0

Структура конвенції( edit | edit source )

Конвенція складається з 50 статей, які окреслюють невід’ємні права та свободи людей з інвалідністю. Структура є такою: (3)

Преамбула Стаття 19: Самостійний спосіб життя й залучення до місцевої громади
Стаття 1: Мета Стаття 20: Індивідуальна мобільність
Стаття 2: Визначення Стаття 21: Свобода висловлення думки та переконань і доступ до інформації
Стаття 3: Загальні принципи Стаття 22: Недоторканність приватного життя
Стаття 4: Загальні зобов’язання Стаття 23: Повага до дому та сім’ї
Стаття 5: Рівність і недискримінація Стаття 24: Освіта
Стаття 6: Жінки з інвалідністю Стаття 25: Здоров’я
Стаття 7: Діти з інвалідністю Стаття 26: Абілітація та реабілітація
Стаття 8: Просвітно-виховна робота Стаття 27: Праця та зайнятість
Стаття 9: Доступність Стаття 28: Достатній життєвий рівень та соціальний захист
Стаття 10: Право на життя Стаття 29: Участь у політичному та суспільному житті
Стаття 11: Ситуації ризику та надзвичайні гуманітарні ситуації Стаття 30: Участь у культурному житті, проведенні дозвілля й відпочинку та заняттях спортом
Стаття 12: Рівність перед законом Стаття 31: Статистика та збирання даних
Стаття 13: Доступ до правосуддя Стаття 32: Міжнародне співробітництво
Стаття 14: Свобода та особиста недоторканність Стаття 33: Національне виконання та моніторинг
Стаття 15: Свобода від катувань і жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання Статті з 34 до 40: Механізм міжнародного моніторингу
Стаття 16: Свобода від експлуатації, насилля та наруги Статті з 41 до 50: Прикінцеві речення
Стаття 17: Захист особистої цілісності Додатковий протокол
Стаття 18: Свобода пересування та громадянство

Загальні принципи( edit | edit source )

У сукупності статті КПІ ООН ґрунтуються на 8 загальних принципах: (3)

 1. Повага до гідності людини та індивідуальної автономії
 2. Відсутність дискримінації, зокрема, доцільне забезпечення адаптації
 3. Повна та ефективна участь і залучення до суспільства
 4. Повага до відмінностей і прийняття людей з інвалідністю як частини людського різноманіття та людства
 5. Рівність можливостей
 6. Доступність
 7. Рівність чоловіків і жінок
 8. Повага до здібностей дітей з інвалідністю, що розвиваються, і повага до права дітей з інвалідністю зберігати свою особистість

Ці принципи застосовуються до всіх типів обмеження життєдіяльності та багатьох секторів суспільства.(3)

Права(edit | edit source)

Нижче наведено перелік прав, визнаних Конвенцією, і відповідні статті, в яких їх можна знайти: (1)

 • Рівність перед законом без дискримінації (Стаття 5)
 • Право на життя, свободу та особисту недоторканність (Статті 10 і 14)
 • Рівність перед законом і дієздатність (Стаття 12)
 • Свобода від катувань (Стаття 15)
 • Свобода від експлуатації, насильства та жорстокого поводження (Стаття 16)
 • Право на повагу до фізичної та психічної недоторканності (Стаття 17)
 • Свобода пересування та громадянство (Стаття 18)
 • Право жити в громаді (Стаття 19)
 • Свобода вираження поглядів і думок (Стаття 21)
 • Повага до приватного життя (Стаття 22)
 • Повага до дому та родини (Стаття 23)
 • Право на освіту (Стаття 24)
 • Право на здоров (Стаття 25)
 • Право на роботу (Стаття 27)
 • Право на достатній рівень життя (Стаття 28)
 • Право на участь у політичному та громадському житті (Стаття 29)
 • Право на участь у культурному житті (Стаття 30)

Джерело: Pixabay, Ліцензія: Creative Commons CC0

Значення для практики фізичної терапії( edit | edit source )

Фізичні терапевти відіграють важливу роль у впровадженні та моніторингу положень КПІ ООН. Зокрема, фізичні терапевти можуть заохочувати права та гідність людей з інвалідністю такими способами:

 • «Сприяти особистій мобільності людей з інвалідністю… сприяти доступу до якісних засобів пересування, пристроїв, допоміжних засобів, форм живої допомоги та посередників,… (і) навчати навичкам мобільності осіб з інвалідністю та спеціалізований персонал, що працює з особами з інвалідністю» (Стаття 20) (3)
 • Вживати заходи для сприяння повного включення та участі в громаді (Стаття 21)
 • Забезпечувати доступ до медичних послуг без дискримінації (Стаття 25)
 • Надавати послуги з абілітації та реабілітації, щоб «дозволити людям з обмеженою життєдіяльністю досягти та підтримувати максимальну незалежність, повну фізичну, розумову, соціальну та професійну здатність, а також забезпечити повне залучення та участь у всіх аспектах життя» (Стаття 26) (3)
 • Підвищувати належний рівень життя та соціального захисту (Стаття 28)
 • Сприяти участі в культурному житті, відпочинку, дозвіллі та спорті (Стаття 30)

Підписання і ратифікація( edit | edit source )

На сьогодні документ ратифікували 177 держав. З цих держав 92 також ратифікували додатковий протокол, який дозволяє моніторинговому комітету розслідувати скарги, пов’язані з ймовірними порушеннями. (2)

Щоб переглянути карту поточних підписантів, натисніть тут: http://www.un.org/disabilities/documents/maps/enablemap.jpg

Ресурси(edit | edit source)

Щоб отримати повний доступ до Конвенції ООН про права людей з інвалідністю, натисніть тут .

Посилання(edit | edit source)

 1. 1.0 1.1 United Nations, Division for Social Policy and Development Disability. The convention in brief. Accessed May 8, 2018:
 2. 2.0 2.1 2.2 United Nations, Division for Social Policy and Development Disability. Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Accessed May 8, 2018:
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 United Nations, Division for Social Policy and Development Disability. Convention on the rights of persons with disabilities and optional protocol. Accessed May 8, 2018:


Професійний розвиток вашою мовою

Приєднуйтесь до нашої міжнародної спільноти та беріть участь в онлайн курсах для фахівців з реабілітації.

Переглянути доступні курси