Оцінка та опитувальники для дітей з больовим синдромом

АвторRobin Tacchetti на основі курсу Tracy Prowse

Top ContributorsRobin Tacchetti, Naomi O’Reilly, Kim Jackson, Jess Bell та Tarina van der Stockt

Хронічний біль( edit | edit source )

Біль, який зберігається більше трьох місяців, вважається хронічним. Діти, які мають хронічний біль, можуть відчувати порушення в соціальній, рекреаційній та шкільній активності, що спричиняє функціональний та емоційний дистрес. У них також можуть спостерігатися зміни сну, настрою та рівня тривожності у відповідь на хронічний біль.(1)

Чинники, що впливають на біль( edit | edit source )

Найбільш надійним і точним показником болю у дітей є самозвіт, але і він не позбавлений проблем. Біль формується під впливом чинників розвитку, і необхідно розуміти соціокультурні, психологічні та біологічні особливості дитини. Використання біопсихосоціальної моделі допомагає клініцистам оцінити розуміння дитиною болю, те, як вона його описує і як справляється з ним. Ці характеристики завжди змінюються і не є статичними, оскільки дитина росте і розвивається.(2)

Оцінюючи повідомлення дитини про її біль, Freund та ін.(2) перерахували чотири чинники, які слід брати до уваги:

 1. Рівень когнітивного розвитку: Визначає, як дитина сприймає причини та наслідки болю. Дуже маленькі немовлята не розуміють біль, але можуть його відчувати і запам’ятовувати. З віком їхнє розуміння болю дозріває.(2)
 2. Страх і попередній больовий досвід: Попередній больовий досвід дитини може впливати на те, як вона реагує на майбутні болючі/потенційно болючі події. Підвищений рівень страху у дітей відповідає більш високому рівню повідомлень про біль, персистенції болю, тривожності, поведінці уникнення та інвалідизації.(2)
 3. Соціальні очікування, стереотипні припущення та сімейні культурні норми: Діти вчаться відчувати біль, справлятися з ним та описувати його, спостерігаючи за реакцією своїх батьків. Реакції батьків та осіб, які здійснюють догляд, визначаються суспільними стереотипами та очікуваннями.(2)
 4. Якірні ефекти (Anchor effects): Вони “виникають, коли “якорі” (крайні значення шкали) впливають на те, як дитина повідомляє про вираженість болю сама”. Наприклад, шкали можуть використовувати різні числа, кольори, малюнки тощо для опису таких станів, як біль або відсутність болю. Дитині може бути нелегко зрозуміти ці абстрактні шкали. Таким чином, вона схильна робити вибір на основі попереднього досвіду, що може призвести до хибнопозитивних або хибнонегативних результатів.(2) Наприклад:
  1. Усміхнене обличчя vs сумне обличчя – дитині може бути боляче, але вона відчуває себе щасливою і тому обирає усміхнене обличчя; або дитина може не відчувати біль, але відчуває себе сумною, і тому обирає сумне обличчя
  2. Велика цифра проти малої – дитина може обрати свою улюблену цифру
  3. Один колір, що зображає біль проти іншого кольору, що не зображає біль – дитина може обрати свій улюблений колір(2)

Обстеження(edit|edit source)

Для отримання цілісного уявлення про дитину та розуміння того, що вона відчуває можуть бути використані опитувальники щодо болю. В ідеалі, отримання анамнезу від дитини та батьків створить більш глибоку картину життєвого досвіду дитини.(2) Ефективні інструменти оцінювання необхідні для того, щоб допомогти спрямувати успішнішу терапію.

Опитувальники щодо болю( edit | edit source )

Опитувальник страху болю для дітей та батьків (Fear of Pain Questionnaire Child та Parent, FOPQ-C та FOPQ-P):

 • Страх болю посилює сприйняття болю та знижує функціонування. З іншого боку, відсутність страху, пов’язаного з болем, дозволяє дитині продовжувати займатися рутинною повсякденною активністю та зменшує ймовірність емоційних побічних ефектів. Цей специфічний інструмент дозволяє лікарю виявити симптоми, які можуть бути пов’язані з уникненням та страхом болю.(1)

Піттсбурзький індекс якості сну (Pittsburgh Sleep Quality Index, PSQI):

 • Цей інструмент для самооцінки оцінює загальну якість сну дитини. Використання відкритих запитань слугує для виявлення можливих причин проблем зі сном та спрямування терапії.(3)

Оцінювання центральної сенсибілізації (Central Sensitivity Inventory, CSI):

 • Цей інструмент використовується для визначення чутливості нервової системи. Коли центральна нервова система перебуває у стані підвищеної готовності, це може підвищити чутливість дитини до різних подразників у повсякденному житті, таких як яскраве світло або інтенсивні запахи. Метою цього опитувальника є виявити сфери, в яких дитина може бути чутливою, але які вона, можливо, не пов’язує зі своїм болем.(4)

Госпітальна шкала тривоги та депресії (Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS):

 • Депресія часто супроводжує тривогу. Цей опитувальник вимірює депресію та тривогу і є швидким, простим та зручним у використанні інструментом.(5)

Переглянута шкала дитячої тривожності (Revised Child and Anxiety Scale, RCADS):

 • Цей опитувальник для самостійного заповнення є ще одним інструментом для вимірювання депресії та тривоги у дітей та підлітків.

Опитувальник несприятливого дитинства (Adverse Childhood Questionnaire):

 • Це інструмент, який є у вільному доступі, який визначає, чи були травми або травматичний досвід, що впливають на біль у дитини.(4)

Опитувальник життєстійкості (Resilience Questionnaire):

 • Життєстійкість описує здатність давати раду негараздам.(6) Цей опитувальник розглядає життєстійкість перед стресовими чинниками в різних сферах, включаючи, однолітків, школу, сім’ю та громаду.(7)

Опитувальник для високочутливих дітей (Highly Sensitive Child Questionnaire):

 • Коли нервова система перебуває у стані надмірного захисту, вона може бути надмірно чутливою. Ця якість може бути позитивною, оскільки вона налаштовує дітей на сприйняття навколишнього світу. Однак цю якість потрібно контролювати, щоб вона не зробила дитину надмірно чутливою до навколишнього середовища. Цей опитувальник містить запитання, які допоможуть дитині визначити чи є вона вродженою високочутливою людиною.(4)

Фізичне обстеження ( редагувати | редагувати джерело )

Після аналізу опитувальників та анамнезу проводиться фізичне обстеження, що передбачає оцінювання амплітуди рухів, сили, чутливості та функціональної мобільності. Крім того, важливо з’ясувати чи є у дитини стан або захворювання, які можуть сприяти виникненню болю, наприклад, ювенільний ідіопатичний артрит, вовчак, синдром доброякісної гіпермобільності суглобів або будь-який вид спондилоартропатії. У разі виявлення обмежень важливо з’ясувати, до яких видів активності дитина хотіла б повернутися і якими навичками або видами активності вона хотіла б займатися. Використання системи цінностей дитини для встановлення мети та планування терапії допомагає підвищити ймовірність успіху під час реабілітації.(4)

Ресурси(edit|edit source)

Посилання(edit|edit source)

 1. 1.0 1.1 Romariz JA, Nonnemacher C, Abreu M, Segabinazi JD, Bandeira JS, Beltran G, Souza A, Torres IL, Caumo W. The Fear of Pain Questionnaire: psychometric properties of a Brazilian version for adolescents and its relationship with brain-derived neurotrophic factor (BDNF). Journal of pain research. 2019;12:2487.
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 Freund D, Bolick BN. CE: Assessing a child’s pain. AJN The American Journal of Nursing. 2019 May 1;119(5):34-41.
 3. Faulkner S, Sidey-Gibbons C. Use of the Pittsburgh Sleep Quality Index in people with schizophrenia spectrum disorders: a mixed methods study. Frontiers in psychiatry. 2019 May 9;10:284.
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 Prowse, T. Assessment and Questionnaire Course. Plus. 2022
 5. Stern AF. The hospital anxiety and depression scale. Occupational medicine. 2014 Jul 1;64(5):393-4.
 6. del Carmen Pérez-Fuentes M, Jurado MD, Martín AB, Rubio IM, Linares JJ. Validation of the Resilience Scale for Adolescents in High School in a Spanish Population. Sustainability. 2020;12(7):1-1.
 7. Gartland D, Bond L, Olsson CA, Buzwell S, Sawyer SM. Development of a multi-dimensional measure of resilience in adolescents: the Adolescent Resilience Questionnaire. BMC medical research methodology. 2011 Dec;11(1):1-0.


Професійний розвиток вашою мовою

Приєднуйтесь до нашої міжнародної спільноти та беріть участь в онлайн курсах для фахівців з реабілітації.

Переглянути доступні курси