Доступ до допоміжних технологій

Головний редакторRobin Tacchetti Top ContributorsRobin Tacchetti, Jess Bell і Lucinda hampton

Вступ(edit|edit source)

Допоміжні технології, ДT (Assistive technology, AT) – це широкий термін, який охоплює пристрої, що допомагають людям з обмеженням життєдіяльності поліпшити їхні функції та жити більш незалежно. До загальних категорій ДТ відносяться засоби для зору, слуху, комунікації, мобільності, самообслуговування та пізнавальної активності. Понад один мільярд людей у світі потребують одного або декількох ДТ. Прогнозується, що до 2050 року ця цифра перевищить 2 мільярди внаслідок зростання рівня неінфекційних захворювань та старіння населення.(1) Вплив обмеження життєдіяльності та хвороб без використання допоміжних технологій зростає, оскільки ці люди часто відчувають себе ізольованими, виключеними з суспільства.(2)

До осіб, які могли б отримати вигоду від ДT, належать:

Країни з низьким рівнем доходу( edit | edit source )

Обмеження життєдіяльності та бідність пов’язані в циклі, в якому обмеження життєдіяльності може призвести до бідності і навпаки.(3) У країнах з низьким рівнем доходу (Low-income countries, LIC) проживає найбільша кількість людей з інвалідністю і вони, швидше за все, не мають доступу до допоміжних технологій.(4) Багато людей в цих країнах не знають про ДT і про те, як їх використання може допомогти поліпшити їх стан. Після того, як люди дізнаються про ДT, їм, можливо, доведеться чекати багато років, поки вони стануть доступними для них.(4) Крім того, люди, які живуть в країнах з низьким рівнем доходу, як правило, не мають медичного страхування і для отримання будь-якої ДТ повинні покладатися на власні кошти, на підтримку сім’ї або громадські організації.(5) За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, 90% людей, які могли б отримати вигоду від допоміжних технологій, не мають доступу до них. Нижче наведено статистичні дані, які підтверджують цю інформацію:

 • 5-15% з 70 мільйонів людей, які потребують крісла колісного, мають доступ до нього
 • 5% з 40 мільйонів осіб мають доступ до протезування після ампутацій
 • 10% населення у світі, що користується слуховими апаратами, мають доступ до них – у країнах з низьким рівнем доходу лише 3% мають доступ
 • 200 мільйонів людей зі слабким зором не мають доступу до окулярів або інших пристроїв для зору(1)

Відеоролик Всесвітньої організації охорони здоров’я демонструє, як допоміжні технології можуть змінити життя людей:

Доступ до технологій( edit | edit source )

Нижче наведені основні висновки Інституту досліджень розвитку допоміжних технологій (Institute of Developmental Studies regarding assistive technology) та країн з низьким рівнем доходу:

 • Доступ та потреби:
  • Загальна недостатня поінформованість, управління та персонал з подальшою високою вартістю та обмеженою доступністю
  • Нерівність у доступі до ДT спостерігається у людей з різними культурами, порушеннями, статтю, віком та економічним становищем
 • Доступність:
  • Більшість наявних засобів ДT знаходиться в місцях з високим рівнем доходу
  • Існує дефіцит у країнах з низьким рівнем ресурсів
  • Дрібні виробники та постачальники ДT в країнах з низьким рівнем доходу не можуть задовольнити високий попит
 • Економічна доступність:
  • Вартість може бути надто високою
  • Технічне обслуговування та інші непрямі витрати спричиняють додаткові витрати для користувача
 • Дизайн:
  • Дизайн повинен відповідати користувачеві та середовищу/контексту, в якому він буде його використовувати
 • Поінформованість:
  • Існує цикл, коли недостатня обізнаність про можливі корисні ДТ, призводить до низького попиту та низької мотивації для постачання(1)

Рішення(edit|edit source)

З метою боротьби з проблемами, пов’язаними з недоступністю ДТ в країнах з низьким рівнем доходу, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) розробила план дій під назвою “Глобальна співпраця з допоміжних технологій” (Global Cooperation on Assistive Technology (GATE)). Ця місія ВООЗ полягає в тому, щоб допомогти державам-членам поліпшити доступ до допоміжних засобів, які є культурно прийнятними та пристосованими до потреб користувачів.(6) За даними Tangcharoensathien зі співавт.,(7) рамки GATE передбачають чотири рішення, спрямовані на поліпшення доступу до ДT:

 1. Адекватна фінансова підтримка в рамках національної політики
 2. Стратегії стимулювання досліджень і розробок для заохочення доступних ДT
 3. Розбудова потенціалу шляхом навчання осіб, які здійснюють догляд за хворими, а також студентів та працівників охорони здоров’я
 4. Інтеграція системи охорони здоров’я для поліпшення надання послуг(7)

Одним з перших кроків програми GATE було розроблення переліку пріоритетних допоміжних засобів (ПДЗ), який включає 50 пріоритетних допоміжних засобів, що базуються на впливі на життя людини та поширеності потреби в них.(6) Ці 50 засобів повинні бути доступними для громадян будь-якої країни через універсальне медичне страхування.(8) Цей перелік охоплює високотехнологічні та низькотехнологічні засоби, що стосуються проблем, пов’язаних зі слухом, зором, особистим доглядом, комунікацією, пізнанням та мобільністю. ВООЗ заохочує кожну країну розробити свій власний перелік потреб, який включає товари, що є доступними та економічно ефективними і відповідають мінімальним стандартам якості та безпеки.(6)(8)

У наведеному нижче відео ВООЗ йдеться про необхідність забезпечення доступності допоміжних засобів та ПДЗ:

Додаткові рішення( edit | edit source )

Для того, щоб зробити ПДЗ успішним, необхідно забезпечити законодавчу, ресурсну та кадрову підтримку. ВООЗ розробила п’ять додаткових інструментів для держав-членів, які повинні співпадати з ПДЗ, щоб досягти найліпших можливих результатів. Ці три інструменти перераховані нижче:

 1. Політика: Рамки політики щодо допоміжних технологій
  • Механізми фінансування для сприяння універсальному доступу
  • Керівництво навчанням, послугами і стандартами ПДЗ
  • Моніторинг та оцінювання програм
 2. Персонал: Навчальний пакет щодо допоміжних засобів
  • Навчання існуючого медичного та реабілітаційного персоналу
  • Навчання осіб, які здійснюють догляд
  • Розбудова потенціалу з державами-членами для підготовки спеціалістів
  • Навчання складатиметься з чотирьох етапів: обстеження, налаштування, навчання та подальший супровід
 3. Забезпечення: Модель надання послуг з допоміжних засобів
  • Інфраструктура, пов’язана з центрами первинної медико-санітарної допомоги, необхідна для доступу до ДT(9)
 4. Люди
  • Підвищення обізнаності про допоміжні технології
  • Забезпечення культурної відповідності
  • Залучення користувачів та сімей
 5. Продукти: розроблення переліку пріоритетних допоміжних пристроїв
  • Ремонт та відновлення виробів
  • Дослідження та розробки

Ресурси(edit|edit source)

Посилання(edit|edit source)

 1. 1.0 1.1 1.2 Rohwerder B. Assistive technologies in developing countries. 2018
 2. 2.0 2.1 Assistive technology factsheet. Geneva: World Health Organization; 2018 (https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/assistive-technology, accessed 24 may 2021).
 3. Bright T, Wallace S, Kuper H. A systematic review of access to rehabilitation for people with disabilities in low-and middle-income countries International journal of environmental research and public health. 2018 Oct;15(10):2165.
 4. 4.0 4.1 Karki J, Rushton S, Bhattarai S, De Witte L. Access to assistive technology for persons with disabilities: a critical review from Nepal, India and Bangladesh. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology. 2021 May 14:1-9.
 5. Cote A. Social protection and access to assistive technology in low-and middle-income countries. Assistive Technology. 2021 Dec 1;33(sup1):S102-8.
 6. 6.0 6.1 6.2 Boot FH, Owuor J, Dinsmore J, MacLachlan M. Access to assistive technology for people with intellectual disabilities: A systematic review to identify barriers and facilitators. Journal of Intellectual Disability Research. 2018 Oct;62(10):900-21.
 7. 7.0 7.1 Tangcharoensathien V, Witthayapipopsakul W, Viriyathorn S, Patcharanarumol W. Improving access to assistive technologies: challenges and solutions in low-and middle-income countries. WHO South-East Asia journal of public health. 2018 Jul 1;7(2):84.
 8. 8.0 8.1 Smith EM, Ebuenyi ID, Kafumba J, Jamali-Phiri M, MacLachlan M, Munthali A. An overview of assistive technology products and services provided in Malawi. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology. 2020 Nov 24:1-5.
 9. World Health Organization. Priority Assistive Products List: Improving access to assistive technology for everyone, everywhere. World Health Organization; 2016.


Професійний розвиток вашою мовою

Приєднуйтесь до нашої міжнародної спільноти та беріть участь в онлайн курсах для фахівців з реабілітації.

Переглянути доступні курси