Неврологічні відхилення у ходьбі

Головний редактор Stacy Schiurring на основі курсу від Damien HowellОсновний внесокStacy Schiurring, Jess Bell, Lucinda hampton та Kim Jackson

Вступ(edit|edit source)

Відхилення у ходьбі часто є синонімом компенсаторних рухів.(1) Людське тіло знайде спосіб для забезпечення мобільності, але іноді це призводить до того, що рухові патерни стають не оптимальними. Роль фахівця з реабілітації полягає в тому, щоб допомогти пацієнтам у виконанні плану терапії, спрямованого на поліпшення та/або корекцію рухової дисфункції. Кінцевою метою є досягнення ідеального руху для кожної унікальної людини.

У фізичній терапії часто зустрічаються дві наукові концепції: неврологічна та скелетно-м’язова клінічна парадигми. Стаття 2014 року,(2) опублікована в журналі “Мануальна терапія”, розглядає застосування концепцій нейропластичності та моторного навчання в практиці фізичної терапії опорно-рухового апарату. Автори виявили, що інтеграція деяких з цих концепцій у традиційні методи терапії опорно-рухового апарату поліпшила результати учасників, які досягли більш раннього та більшого відновлення рухів.(2)

“Автори порівнюють і протиставляють клінічні парадигми неврологічної та скелетно-м’язової фізичної терапії в контексті принципів моторного навчання пластичності, що залежить від досвіду: практикування частини і цілого, повторення, специфічність завдань і зворотний зв’язок, який викликає зовнішній фокус уваги в пацієнта, що навчається. Передбачається, що посилення співпраці між фізичними терапевтами та дослідниками неврологічного та скелетно-м’язового напрямків сприятиме новим відкриттям нейрофізіологічних механізмів, що лежать в основі сенсомоторних змін у пацієнтів з дисфункцією опорно-рухового апарату”.(2)

Менеджмент неврологічних відхилень у ходьбі може відрізнятися від менеджменту больових м’язово-скелетних синдромів наступним чином:(1)

 1. Когнітивні порушення можуть обмежувати використання стандартних принципів моторного навчання і вимагати складніших механізмів моторного навчання.
 2. Органічні дегенеративні процеси, які виникають у разі деяких неврологічних діагнозів, можуть обмежувати здатність змінювати виявлені відхилення у ходьбі.
 3. Тренування ходьби для людей з неврологічними відхиленнями, як правило, зосереджуються на відхиленнях у фазі маху та фазі подвійної опори. У разі м’язово-скелетних відхилень у ходьбі навчання, як правило, зосереджене на фазі опори.
 4. Відхилення у ходьбі можуть бути ранньою ознакою деяких нейродегенеративних захворювань. Виявлене відхилення у ходьбі може бути найліпшою доступною моделлю пересування для такої людини, щоб вона могла залишатися самостійною та незалежною. Для таких пацієнтів реабілітолог повинен бути більш проактивним з точки зору потенційних побічних ефектів або непередбачуваних наслідків у спробах змінити відхилення у ходьбі.

У наступних аспектах менеджмент неврологічних відхилень у ходьбі подібний до менеджменту больових м’язово-скелетних синдромів:(1)

 1. Механізми моторного навчання та міркування щодо правильної вербальної підказки застосовуються як до больових м’язово-скелетних синдромів, так і до неврологічних відхилень у ходьбі.
 2. Принципи моторного навчання (1) зовнішній фокус уваги, (2) використання переважаючої сенсорної системи пацієнта, (3) використання позитивного мовлення та (4) візуальні образи застосовуються як до больових м’язово-скелетних синдромів, так і до неврологічних відхилень у ходьбі.
 3. Процес клінічного обґрунтування модифікації симптомів і клінічного обґрунтування робочої гіпотези все ще застосовується для відхилень у ходьбі, пов’язаних як з больовими м’язово-скелетними синдромами, так і з неврологічними відхиленнями у ходьбі.

Неврологічні відхилення у ходьбі( edit | edit source )

Pirker і Katzenschlager(3) запропонували класифікацію з 14 порушень у ходьбі, пов’язаних з неврологічними станами. Ця класифікація містить загальний опис різних відхилень у ходьбі. Однак, існує потреба в більш детальному описі та підкласифікації відхилень, які виникають під час ходьби.(3)

(1)(3)Будь ласка, подивіться відео в розділі “Додаткові ресурси” для ознайомлення з багатьма з цих девіантних патернів ходьби.
Відхилення у ходьбі Характеристики/опис
Геміспастична хода (hemispastic gait) Одностороннє розгинання та коловий рух (circumduction)
Параспастична хода (Paraspastic gait)
 • Двостороннє розгинання та приведення
 • “Ригідна”
Атаксична хода (Ataxic gait)
 • Широка площа опори
 • Брак координації
Хода у разі сенсорної атаксії (Sensory ataxic gait)
 • Обережна
 • Без візуального контакту погіршується
«Завмираюча хода» (Freezing gait)
 • Блокування
 • Зупинки під час повороту та/або крокування
Пропульсивна хода (Propulsive gait)
Астазійна хода (Astasia gait) Первинне порушення рівноваги
Дистонічна хода (Dystonic gait) Порушення положення стопи та/або гомілки
Хореотична хода (Choreatic gait)
 • Нерівномірна
 • «Танцювальна»
 • Широка площа опори
Степпаж (Steppage gait) Слабкість розгиначів стопи (foot extensors)
Кульгава ходьба
 • Широка площа опори
 • Розгойдування
 • Падіння махової ноги
Анталгічна хода (Antalgic gait) Зменшення фази стояння на ураженому боці
Ходьба у разі запаморочення (Vertiginous gait)
 • Невпевнені
 • Схильність до падіння на один бік
Психогенна хода (Psychogenic gait)
 • Дивна
 • Падіння відбуваються рідко

Нижче наведено перелік загальних ознак нервово-м’язових захворювань, який базується на роботі Scheets та ін.(4) ) з доповненнями від доктора Damien Howell.(1) Декілька найпоширеніших нервово-м’язових захворювань з потенційними клінічними втручаннями будуть більш детально описані на схемі нижче.

 1. Збільшення площі опори (ПО)
 2. Збільшення площі опори (ПО)
 3. Зменшення ПО Латеральне зміщення центру мас (ЦМ) у бік опорної кінцівки
 4. Гіперрозгинання колінного суглоба
 5. Стійка (stance) зі стійким згинанням стегна в коліні
 6. Підстрибування
 7. Ходьба на пальцях ніг
 8. Кульгавість: неоднакова довжина кроку, зменшений час на незадіяній кінцівці
 9. Фесцинація: зменшення довжини кроку, збільшення каденсу
 10. “Завмирання”: труднощі з початком ходьби
 11. Мінлива постановка стоп
 12. Контралатеральне підняття тазу
 13. Циркумдукція (коловий рух, circumduction)
 14. Ножицеподібність
 15. Зменшення фази маху стегна та коліна
 16. Падіння стопи
(1)
Відхилення у ходьбі Приклади втручань з можливими підказками/вказівками/зворотнім зв’язком
Кульгавість(5)
 • “Бачите це, не робіть цього”
 • Уявіть/візуалізуйте ходьбу плавними ритмічними кроками
 • Робіть довгі рівні кроки
 • Витрачайте менше часу на здорову ногу
 • Приділяйте більше часу слабкій нозі
 • Крокуйте під ритм метронома
 • Махайте руками
Повільна швидкість ходьби (5)
 • Йдіть швидше
 • Крокуйте в такт музиці зі швидкістю 120 ударів/хвилину або більше
 • Відрегулюйте швидкість бігової доріжки
 • Крокуйте пружно, дивіться ніби поверх натовпу
Перерозгинання колінного суглобу
 • Візуалізуйте ніби навколо коліна стоїть риштування
 • Відштовхуйтесь від підлоги, просувайтесь вгору і вперед
 • Терапевт торкається литкового м’яза пацієнта і підказує: “Використовуйте ці м’язи, щоб контролювати коліно”
 • Спробуйте ортез: підтримуючий нееластичний(6) або еластичний тейп, ортез на коліно (Swedish knee cage)
Стійке згинання стегна та коліна у фазу опори
 • Залишайтеся гарними і високими
 • Натисніть ногою на землю
 • Візьміть палицю в протилежну руку
Підстрибування(7)
 • Залишайте п’ятку на землі довше
 • Уявіть/візуалізуйте, як ви залишаєте відбиток п’ятки на мокрому піску
 • Терапевт торкається стегна махової ноги і дає команду “розслабити коліно”
 • Пройдіться, балансуючи з книгою на голові
 • Адаптація взуття з пищалкою Gaitspot (детальніше див. роздатковий матеріал у додаткових ресурсах)
 • Спробуйте збільшити висоту взуття на неураженій кінцівці
Ходьба на пальцях ніг
 • Дозвольте п’яті торкнутися землі
 • Уявіть, як ви залишаєте відбиток своєї п’ятки на мокрому піску
 • Робіть довгі кроки
 • Ходьба/гусячий крок/марширування
 • Ходьба спиною вперед
 • Адаптація взуття з пищалкою Gaitspot
«Завмирання»(8)(9)
 • Уявіть, як ви підходите до порогу дверей і сміливо заходите в кімнату.
 • Самонавіювання, промовляйте вголос: “зупиніться, випрямись, відштовхнись, перенеси вагу, зроби крок”
 • Лазерна указка або лінійна мішень
 • Кінестетичні специфічні прийоми для самопідказки
 • Спробуйте допоміжні засоби
Фестинація (Festination)
 • Ментальні образи
 • Лазерна указка або лінійна мішень
 • Супровід метронома
 • Ходьба спиною вперед
Ціркумдукція (Коловий рух)(7)
 • “Бачите це, не робіть так”
 • Терапевт торкається передньої частини стегна пацієнта і каже “підніміть від стегна”
 • Уявляйте/візуалізуйте, як ви йдете глибоким снігом або мілководдям
 • Підійдіть близько до стіни, не вдаряйтеся об неї, але й не відштовхуйтеся від неї
 • Спробуйте збільшити висоту взуття неураженої кінцівки(7)
Падіння стопи
 • Візуалізація сильної постановки п’ятки
 • Спробувати тимчасовий гомілковостопний ортез (AFO) з нееластичним тейпом або еластичним терапевтичним бинтом. *** будь ласка, перегляньте відео нижче
 • Збільшення висоти взуття неураженої ноги
 • Адаптація взуття з пищалкою Gaitspot

Окрема тема: «Завмираюча хода» (Freezing of Gait, FOG)( edit | edit source )

FOG можна визначити як “короткочасну, епізодичну відсутність або помітне зменшення просування стоп вперед, незважаючи на намір йти”. Ознаки, пов’язані з FOG, можуть охоплювати (1) човгання, (2) тремтіння та (3) повну акінезію. Ці ознаки демонструються під час короткого епізоду зміни руху вперед.(10)

Kondo зі співавт.(10) описали три типи FOG, залежно від рухів ніг:(10)

 1. FOG з дуже маленькими шаркаючими кроками і мінімальним рухом вперед (шарканням)
 2. FOG з деяким тремтінням ніг, але без ефективного руху вперед (тремтіння)
 3. Відсутність видимих рухів ніг вперед (повна акінезія)

Ресурси(edit|edit source)

Додаткові відео на вибір:

Будь ласка, перегляньте це коротке додаткове відео з демонстрацією двох методів використання еластичного терапевтичного бинта для м’якої проби використання AFO.

(11)

Додаткові рекомендовані сторінки Physiopediа:

Клінічні ресурси:

Додаткова рекомендована література:

Посилання(edit|edit source)

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Howell, D. Gait Analysis. Neurologic Gait Deviations. Plus. 2022.
 2. 2.0 2.1 2.2 Snodgrass SJ, Heneghan NR, Tsao H, Stanwell PT, Rivett DA, Van Vliet PM. Recognising neuroplasticity in musculoskeletal rehabilitation: a basis for greater collaboration between musculoskeletal and neurological physiotherapists. Manual therapy. 2014 Dec 1;19(6):614-7.
 3. 3,0 3,1 3,2 Pirker W, Katzenschlager R. Gait disorders in adults and the elderly : A clinical guide. Wien Klin Wochenschr. 2017 Feb;129(3-4):81-95.
 4. Scheets PL, Bloom NJ, MSOT P, Crowner B, MPPA P, McGee PN, PCS P, Norton BJ, FAPTA PP, Sahrmann SA, Stith JS. Movement System Diagnoses Neuromuscular Conditions.
 5. 5.0 5.1 Chang MC, Lee BJ, Joo NY, Park D. The parameters of gait analysis related to ambulatory and balance functions in hemiplegic stroke patients: A gait analysis study. BMC neurology. 2021 Dec;21(1):1-8.
 6. Wang RY, Lin CY, Chen JL, Lee CS, Chen YJ, Yang YR. Adjunct Non-Elastic Hip Taping Improves Gait Stability in Cane-Assisted Individuals with Chronic Stroke: A Randomized Controlled Trial. Journal of Clinical Medicine. 2022 Mar 11;11(6):1553.
 7. 7.0 7.1 7.2 Fortes CE, Carmo AA, Rosa KY, Lara JP, Mendes FA. Immediate changes in post-stroke gait using a shoe lift on the nonaffected lower limb: A preliminary study. Physiotherapy Theory and Practice. 2022 Apr 3;38(4):528-33.
 8. Nonnekes J, Růžička E, Nieuwboer A, Hallett M, Fasano A, Bloem BR. Compensation strategies for gait impairments in Parkinson disease: a review. JAMA neurology. 2019 Jun 1;76(6):718-25.
 9. Tosserams A, Wit L, Sturkenboom IH, Nijkrake MJ, Bloem BR, Nonnekes J. Perception and use of compensation strategies for gait impairment by persons with Parkinson disease. Neurology. 2021 Oct 5;97(14):e1404-12.
 10. 10.0 10.1 10.2 Kondo Y, Mizuno K, Bando K, Suzuki I, Nakamura T, Hashide S, Kadone H, Suzuki K. Measurement Accuracy of Freezing of Gait Scoring Based on Videos. Frontiers in Human Neuroscience. 2022;16.
 11. YouTube. Foot Drop Treatment with Resistance Band – For Walking, Gait, and Function | Saebo. Available from: https://www.youtube.com/watch?v=iHBJ0f0C2uo (last accessed 03/08/2022)


Професійний розвиток вашою мовою

Приєднуйтесь до нашої міжнародної спільноти та беріть участь в онлайн курсах для фахівців з реабілітації.

Переглянути доступні курси