Мануальна терапія

Опис(edit|edit source)

Matos Manuever.jpg

Мануальна терапія має довгу історію в професії фізичної терапії, і фізичні терапевти зробили значний внесок у сучасне розмаїття підходів і технік мануальної терапії. Історично склалося так, що механічне пояснення використовувалося для пояснення механізмів, за допомогою яких працюють мануальні терапевтичні втручання. Сучасні дослідження показують, що в цьому також беруть участь складні нейрофізіологічні механізми, а також доведено позитивний психологічний ефект від практичного обстеження та втручання.(1)

Міжнародна асоціація ортопедичних мануальних фізичних терапевтів(IFOMPT /МАОМФТ) визначає ортопедичну мануальну фізичну терапію як “спеціалізовану область фізіотерапії/ фізичної терапії для лікування нервово-м’язових захворювань, засновану на клінічному обґрунтуванні, з використанням високоспецифічних підходів до лікування, включаючи мануальні техніки та терапевтичні вправи. Ортопедична мануальна терапія також охоплює наявні наукові та клінічні дані, а також біопсихосоціальні особливості кожного окремого пацієнта і ґрунтується на них”.(2)

За даними Американської академії ортопедичних мануальних фізичних терапевтів (AAOMPT /AAOMФT) Опис поглибленої спеціалізованої практики (DASP(2018), ортопедична мануальна фізична терапія (ОМФТ) визначається як “передова спеціальна область фізичної терапії, яка базується на мануальному обстеженні та методах лікування, інтегрованих з фізичними вправами, навчанням пацієнтів та іншими методами фізичної терапії для усунення болю, втрати функцій та покращення самопочуття.

Рання, послідовна та вміла мануальна фізична терапія в поєднанні з фізичними вправами та навчанням пацієнта займає центральне місце в практиці терапевта ОМПТ. Поглиблені навички обстеження, комунікації та прийняття рішень, побудовані на фундаменті професійної та наукової освіти, сприяють наданню ефективної та результативної медичної допомоги. Практикуючі фахівці OMФT ведуть пацієнтів, консультують інших фахівців, працівників щодо простих і складних захворювань опорно-рухового апарату, надають рекомендації та втручання у сфері здоров’я та благополуччя”.(3)(4)

Три парадигми терапевтичного впливу мануальної терапії( редагувати | редагувати джерело )

 1. Фізіологічний: Може виникнути позитивна реакція на плацебо.
 2. Біомеханічний та фізичний: Мануальна терапія сприяє відновленню та моделюванню тканин.
 3. Психологічний: Мануальна терапія може зменшити біль, що покращує психологічний стан людини. Таке зменшення болю досягається за рахунок стимуляції механізму больових воріт, гальмування м’язів, зниження ноцицептивної активності та зменшення внутрішньосуглобового або периартикулярного тиску.(5)(6)

Основи мануальної терапії( редагувати | редагувати джерело )

1. Cyriax( edit | edit source )

Підхід: система обстеження та втручання, спрямована на нехірургічне лікування уражень м’яких тканин за допомогою концепції тестування селективного натягу тканин (STT) та диференціальної діагностики.(7)

Область: Хребет і периферичні суглоби.

Методи терапії: Глибоке поперечне тертя і тракція або маніпуляційні техніки.

—————————————

2. Мануальна терапія Lewit( редагувати | редагувати джерело )

Підхід: дисфункції розглядаються як частина ланцюга взаємопов’язаних патологій.

Область: Хребет і периферичні суглоби.

Методи терапії: Мобілізація, маніпуляції та активні фізичні вправи.

—————————————

3. Мануальна терапія за Kaltenborn( edit | edit source )

Підхід: концепція використовує трансляційні (лінійні) рухи суглобової гри у поєднанні з терапевтичною площиною як в оцінці, так і в терапії. Для оцінки функції суглоба застосовуються поступальні тракційні, компресійні та ковзаючі рухи, засновані на теорії опуклості-увігнутості, а для відновлення нормального стану суглоба використовуються поступальні ковзаючі та тракційні мобілізації.(8)

Область: Хребет і суглоби.

Методи терапії Поперечний масаж, функціональний масаж, постізометрична релаксація, мобілізація суглобів, маніпуляції на суглобах та нейромобілізація.

—————————————

4. Мануальна терапія Maitland( редагувати | редагувати джерело )

Підхід: Надає перевагу “клінічним доказам, а не встановленому діагнозу”.(9) Клініцист повинен розвинути високий рівень навичок вирішення проблем та клінічного мислення, щоб постійно розвивати клінічну гіпотезу під час обстеження та повторного обстеження. Методи для методів не є обов’язковими і можуть бути модифіковані, змінені, вдосконалені і навіть винайдені. Поширені пасивні мобілізації використовують коливальні рухи та акцентують увагу на сприйнятті руху.(7)(10)

Область: Найважливіше – не виявити безпосередню причину дисфункції, а спостерігати за симптомами і застосувати найкращу терапевтичну техніку. Також спрямована на вирішення заданої функціональної проблеми шляхом усунення больових відчуттів, відновлення належної рухливості в суглобі та нормалізації м’язового напруження.

Методи терапії: Ритмічні, пасивні, безболісні рухи, що вводяться в тканину (мобілізації) та швидкі рухи (маніпуляції).

Рішення, які необхідно прийняти:

 1. Напрямок мобілізації повинен бути клінічно обґрунтованим терапевтом і відповідати поставленому діагнозу. Не всі напрямки будуть ефективними для будь-якої дисфункції.
 2. Бажаний ефект – якого ефекту від мобілізації прагне терапевт? Полегшити біль або зняти скутість?
 3. Початкова позиція пацієнта і терапевта, щоб зробити терапію ефективною і комфортною. Це також включає в себе продумування того, як будуть розміщені сили від великого пальця або човноподібної кістки терапевта, щоб мати локальний ефект.
 4. Спосіб застосування – положення, діапазон, амплітуда, ритм і тривалість техніки.
 5. Очікувана реакція – чи не буде у пацієнта болю, чи збільшиться діапазон рухів, чи зменшиться болючість?
 6. Як можна вдосконалювати техніку – тривалість, частота чи ритм?

Кожен суглоб має відмінну від інших суглобів дугу руху в різних напрямках, і тому потрібно бути обережним, вибираючи, в якому напрямку маніпулювати; саме тут вступає в дію правило увігнутості-опуклості, але поки що розглянемо кількість можливих ковзань, які може використовувати фахівець:

 1. Передньо-задня (A-P)
 2. Задньо-передня (P-A)
 3. Поздовжня каудально
 4. Поздовжня краніально
 5. Суглобова дистракція
 6. Медіальне ковзання
 7. Латеральне ковзання

—————————————

5. Механічна діагностика та терапія (метод McKenzie)( редагувати | редагувати джерело )

Підхід: Використання повторюваних або стійких рухів для зменшення та усунення симптомів і повернення до нормальної життєдіяльності.

Основна область: Хребет та периферичні суглоби.

Методи терапії: За допомогою специфічних рухів проводиться класифікація, яка спрямовує терапію.

4 основні кроки:

 1. Оцінювання: Фахівець збирає анамнез симптомів, а також інформацію про те, які види активності посилюють або полегшують симптоми. Далі проводиться оцінка рухів, щоб визначити, чи є у пацієнта втрата рухів, а також те, як симптоми впливають на рух. Потім фахівець просить пацієнта виконати певні повторювані або тривалі рухи, щоб визначити їхній вплив на симптоми.
 2. Класифікація: На основі оцінювання симптоматичної реакції під час повторного або тривалого рухового тестування проводиться класифікація. Більшість симптомів пацієнта класифікуються на: синдром розладу, синдром дисфункції, постуральний синдром або інші. Вибір вправ у механічній діагностиці та терапії (МДТ) ґрунтується на напрямку, який спричиняє зменшення, централізацію або зникнення симптомів.
 3. Терапія: Терапія полягає у виконанні певних рухів, які продовжують зменшувати, прибирати або централізувати симптоми. Мета полягає в тому, щоб підтримувати ці поліпшення протягом певного періоду часу, поки пацієнт повертається до своєї звичайної активності. Про їхні симптоми роз’яснюють протягом усієї терапії.
 4. Профілактика: Профілактика полягає у навчанні та заохоченні пацієнта до регулярних фізичних вправ і самообслуговування.

Вправи, які даються, як правило, будуть спрямовані в одному напрямку, залежно від симптоматичної реакції. Вправа може бути повторюваним рухом або стійким положенням, вона також може вимагати досягнення кінцевого або іноді середнього діапазону, залежно від того, як змінюються симптоми. Повторювані рухи в одному напрямку або стійкі положення призводять до послідовного і тривалого усунення всіх дистальних симптомів і подальшого усунення будь-якого болю в хребті, що залишився.

Чотири категорії механічної діагностики та терапії (MDT)

 1. Синдром розладу свідомості
 2. Дисфункціональний синдром
 3. Постуральний синдром
 4. Інший або немеханічний синдром

—————————————

6. Мануальна терапія Mulligan( редагувати | редагувати джерело )

Підхід: Терапія Mulligan базується на активних рухах пацієнта в поєднанні з пасивною корекцією положення суглоба фізичним терапевтом.

Область: Хребет і кінцівки, в першу чергу для усунення патологій, що вражають периферію.

Методи терапії:

 • Безболісне, функціональне навантаження суглобових поверхонь силою тяжіння
 • Поєднання пасивного руху в площині суглобових поверхонь з активним рухом
 • Застосування надлишкового тиску в кінці безболісного діапазону рухів
 • Застосування відповідної кількості повторень

Типи рухів:

 • Природні апофізарні ковзання – NAGS
 • Стійкі природні апофізарні ковзання – SNAGS
 • Мобілізація з рухом – MWMS
 • Концепція мобілізації з рухом (MWM) кінцівок та SNAGS (Sustained Natural Apophyseal Glides) хребта вперше була запропонована Брайаном Р. Малліганом (Brian R. Mulligan)

Мобілізація з рухом – це одночасне застосування тривалої мобілізації допоміжних рухів терапевтом та активного фізіологічного руху пацієнта до кінцевої точки діапазону. Пасивний надлишковий тиск в кінці діапазону, або розтягнення, виконується без болю в якості бар’єру.

Massage image.jpg

—————————————

Методи включають в себе( edit | edit source )

 • Маніпуляція суглобів: Пасивне, високошвидкісне, низькоамплітудне зусилля, що застосовується до суглобового комплексу в межах його анатомічної межі* з метою відновлення оптимального руху, функції та/або зменшення болю.(12)(13)
 • Мобілізація суглобів: Техніка мануальної терапії, що складається з безперервних кваліфікованих пасивних рухів на суглобовий комплекс, які застосовуються з різною швидкістю та амплітудою, що може включати терапевтичні рухи (маніпуляції) з малою амплітудою/високою швидкістю з метою відновлення оптимального руху, функції та/або зменшення болю.(12)

У літературі використовуються терміни“трастові маніпуляції/ Thrust Manipulation” і”нетрастові маніпуляції /Non-Thrust Manipulation”

 • “Трастова маніпуляція” використовується для опису втручань, описаних IFOMPT як “Маніпуляція”.
 • “Нетрастова маніпуляція” буде синонімом терміну “мобілізація”, запропонованого IFOMPT

  Коли, і тільки коли рух є безболісним, застосовувати надлишковий тиск в кінці безболісного руху

Рамки застосування мануальної терапії( редагувати | редагувати джерело )

 1. Швидкість
 2. В межах діапазону руху (ROM)
 3. Напрям прикладання сили – анатомічний та/або біомеханічний
 4. Відносний рух (анатомічний або позиційний)
 5. Положення суб’єкта (як кінцівки, так і тулуба)

Перші два пункти (швидкість і місце в діапазоні рухів) широко представлені в посібниках з мануальної терапії, в тому числі в двох посібниках, про які йтиметься нижче (Maitland і Kaltenborn).

Посібник з класифікації мобілізацій/маніпуляцій( редагувати | редагувати джерело )

Central Posteroanterior (PA) Mobilisation Technique.jpg

Об’єднана мобілізаційна шкала Maitland:

 • Ступінь I – Малоамплітудна ритмічна коливальна мобілізація в початковому діапазоні рухів
 • Ступінь II – Велика амплітуда ритмічної коливальної мобілізації в середньому діапазоні рухів
 • Ступінь III – Велика амплітуда ритмічної коливальної мобілізації до точки обмеження діапазону рухів
 • Ступінь IV – Малоамплітудна ритмічна коливальна мобілізація в кінці доступного діапазону рухів
 • Ступінь V (Трастова маніпуляція) – мала амплітуда, швидкий рух в кінці доступного діапазону руху

Шкала класифікації була розділена на дві відповідно до клінічних показань:

 • Нижчі ступені (I + II) використовуються для зменшення болю і запалення (використовуйте візуально-аналогову шкалу (VAS) + бали за шкалою вираженості, характеру запалення (SIN)).
 • Більш високі ступені (III + IV) використовуються для розтягування суглобової капсули і пасивних тканин, які підтримують і стабілізують суглоб, щоб збільшити діапазон рухів.

Швидкість мобілізації слід розглядати як ритмічне коливання з певною частотою:

 • 2 Гц – 120 рухів на хвилину
 • За 30 секунд – 1 хвилину

Шкала оцінки тракції Kaltenborn:

 • Ступінь I – нейтралізує тиск у з’єднаннях без роз’єднання поверхонь суглобу
 • Ступінь II – роз’єднує суглобові поверхні, приймаючи на себе люфт або усуваючи люфт в суглобовій капсулі
 • Ступінь ІІІ – розтягнення м’яких тканин, що оточують суглоб

Cyriax:

 • Ступінь А – мобілізація в межах безболісного діапазону
 • Ступінь B – стійке розтягнення в кінці діапазону
 • Ступінь C – маніпуляції з високою швидкістю/низькою амплітудою в кінці діапазону

Додатковий перегляд( редагувати | редагувати джерело )

Це 28-хвилинне відео дає гарний огляд питання щодо застосування мануальної терапії та рекомендації щодо того, коли слід використовувати мануальну терапію.

(14)

Висновок(edit|edit source)

Physio works for primary care.png

Мануальна фізична терапія – це структурований підхід до надання практичної фізичної терапії в рамках біопсихосоціальної моделі.

Ресурси (методи мобілізації та маніпуляції)( редагувати | відредагувати джерело )

Посилання(edit|edit source)

 1. Huijbregts PA. Manual therapy. InPain Procedures in Clinical Practice 2011 Jan 1 (pp. 573-596). Hanley & Belfus. Available from: https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/manual-therapy (last accessed 21.9.2019)
 2. IFOMPT. OMPT Definition. Available from: https://www.ifompt.org/About+IFOMPT/OMPT+Definition.html (accessed 13 January 2023).
 3. Locher H, Beyer L. Manual medicine, manual therapy. Manuelle Medizin. 2021 Nov;59(4):254-66.
 4. Schulze NB, de Melo Salemi M, de Alencar GG, Moreira MC, de Siqueira GR. Efficacy of manual therapy on pain, impact of disease, and quality of life in the treatment of fibromyalgia: a systematic review. Pain Physician. 2020;23(5):461.
 5. MAJ Guy R Majkowski PT, DSc, OCS, FAAOMPT, Norman W GillIII PT, DSC, Cert MPT, OCS, FAAOMPT, Physical Therapy Modalities The Sports Medicine Resource Manual, 2008 Available from: https://www.sciencedirect.com/topics/nursing-and-health-professions/physiotherapy (last accessed 21.9.2019)
 6. Javadov A, Ketenci A, Aksoy C. The efficiency of manual therapy and sacroiliac and lumbar exercises in patients with sacroiliac joint dysfunction syndrome. Pain Physician. 2021;24(3):223.
 7. 7.0 7.1 Wise CH. Orthopaedic manual physical therapy: from art to evidence. 1st. ed. Philadelphia: F.A. Davis Company, 2015.
 8. Physiopedia. Kaltenborn of Hand (last accessed 29 April. 2023).
 9. IMTA. Programme details. Available from: https://www.imta.ch/course-system/ (last accessed 29 April 2023).
 10. Physiopedia Maitland Mobilisations (last accessed 29 April 2023).
 11. George, J.W., Tunstall, A.C., Tepe, R.E. and Skaggs, C.D., 2006. The effects of active release technique on hamstring flexibility: a pilot study. Journal of manipulative and physiological therapeutics, 29(3), pp.224-227. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0161475406000376
 12. 12.0 12.1 Mintken PE, et al. A Model for Standardizing Manipulation Terminology in Physical Therapy Practice. J Orthop Sports Phys Ther 2008;38(3):A1-A6.
 13. Carpino G, Tran S, Currie S, Enebo B, Davidson BS, Howarth SJ. Does manual therapy affect functional and biomechanical outcomes of a sit-to-stand task in a population with low back pain? A preliminary analysis. Chiropractic & manual therapies. 2020 Dec;28(1):1-9.
 14. The Canadian Physio Student MANUAL THERAPY IN PHYSIOTHERAPY PRACTICE WITH JESSE AWENUS Available from: https://www.youtube.com/watch?v=g36vqjx5N-Q&app=desktop (last accessed 21.9.2019)


Професійний розвиток вашою мовою

Приєднуйтесь до нашої міжнародної спільноти та беріть участь в онлайн курсах для фахівців з реабілітації.

Переглянути доступні курси