Лідерство в реабілітації – осмислення та навчання

Головний редакторJess Bell на основі курсу
Jason Giesbrecht

Найліпші учасникиJess Bell та Kim Jackson

Вступ(edit|edit source)

“Ми не вчимося на досвіді… ми вчимося, розмірковуючи над досвідом” – John Dewey(1)

Ефективне лідерство вимагає від формальних і неформальних лідерів оцінювати ситуацію, обирати лідерський підхід, впроваджувати його, а також осмислювати і вчитися на цьому процесі. Перші три кроки обговорюються в статтях за посиланнями. Четвертий крок осмислення та навчання обговорюється нижче.

Що таке осмислення / осмислене лідерство?( редагувати | редагувати джерело )

Vilkinas та колеги(2) припустили, що ефективним лідерам потрібні дві риси:

 1. Вони повинні вміти “точно читати контекст або середовище, щоб дотримуватися найбільш прийнятної поведінки”.(2)
 2. Крім того, вони повинні бути “готові і здатні вчитися на власному досвіді, враховувати наслідки своєї поведінки і вносити відповідні корективи в майбутню взаємодію”.(2)

Осмислення – це структурований і цілеспрямований процес, який допомагає людям розглянути, вивчити або оцінити ситуацію, рішення, подію тощо в конструктивний спосіб.(3) Він дозволяє людям “вчитися на помилках; визначати навички та сильні сторони; розробляти варіанти і дії для змін і майбутнього успіху, сприяючи процесу навчання і розвитку впродовж усього життя”.(4)

Типи осмислення( редагувати | редагувати джерело )

Donald Schön винайшов термін “практика осмислення”.(5) Він охарактеризував рефлексивного практикуючого фахівця як людину, “яка використовує осмислення як засіб навчання на власному досвіді для підвищення своєї кваліфікації, а також як засіб навігації в туманному, невизначеному підґрунті складних проблем, що виникають у професійній діяльності”.(5)

Schön виділив два типи осмислення:(6)

Осмислення в дії(1)

 • Осмислення в дії відбувається в даний момент (тобто “мислення на ногах”)(7))
 • Це вимагає від людини обміркувати ситуацію і негайно вирішувати, як діяти
 • В цей момент людина повинна вміти думати наперед, аналізувати, переживати і критично реагувати на ситуацію(8)

Осмислення дії(1)

 • Осмислення дії відбуваються після події
 • Це вимагає від людини переосмислити ситуацію і подумати про те, що їй потрібно змінити в майбутньому
 • Під час цього процесу людина може обдумувати ситуацію, обговорювати її з іншими або робити записи в щоденнику для роздумів.(8)

Переваги осмислення( редагувати | редагувати джерело )

“Здатність рефлексувати над своєю практикою, коли стикаєшся з новою, незвичною або складною ситуацією, відрізняє експертів-практиків від новачків” – Donald Schön, 1983 р.(1)

Осмислення допомагає нам:(1)

 • Осмислити минулі події
 • Зміцнити зв’язок між досвідом, значенням і навчанням
 • Отримати нові знання про нашу поведінку
 • Розширити наш погляд на проблему
 • Покращити розпізнавання проблем та пошук рішень
 • Генерувати, поглиблювати, критикувати та документувати наше навчання
 • Створювати стратегії для вирішення проблеми
 • Підвищувати самосвідомість

У контексті охорони здоров’я дослідження показали, що практика осмислення може покращити результати та безпеку пацієнтів, призвести до метапізнання, виявити прогалини в знаннях та посилити доказову практику.(8) Практичні групи з осмислення дають можливість членам групи “ділитися, вчитися, рефлексувати і будувати командні стосунки”.(9) Зокрема, у середовищі фізичної терапії, практика осмислення використовується вже давно:(5)

 • Покращує догляд за пацієнтами
 • Підтримує клінічний нагляд
 • Сприяє співпраці
 • Розвиває навички клінічного мислення

Без осмислення, лідери:(1)

 • Можуть бути схильні до ризику прийняття неправильних рішень
 • Можуть повторювати одні й ті ж помилки
 • Боротися за лідерство в незнайомих обставинах
 • Ставати жертвами припущень і суджень

Можливості для осмислення( редагувати | редагувати джерело )

На кожному етапі чотириступеневого процесу лідерства Jason Giesbrecht є можливості для осмислення:(1)

Оцінити ситуацію – осмислити:

 • Наскільки точно я оцінив ситуацію?
 • Яка додаткова інформація була потрібна?

Обрати підхід до лідерства – осмислити:

 • Наскільки я був близький до вибору оптимального лідерського підходу до ситуації?
 • Що ще я міг зробити?

Впроваджувати лідерський підхід – осмислити:

 • Як все пройшло?
 • Що я міг би зробити по-іншому, застосовуючи обраний підхід до лідерства?

Моделі осмислення( редагувати | редагувати джерело )

Хоча перелічені вище запитання для самооцінки можуть допомогти нам почати роздуми, може бути корисно використовувати модель або структуру, щоб спрямувати наші роздуми. У літературі описано багато моделей осмислення.(1) На цій сторінці ми розглянемо три найпоширеніші концепції:(1)

 • Триступеневий процес Boud
 • Цикл осмислення Gibbs
 • Модель осмислення Atkins та Murphy

Триступеневий процес Boud( редагувати | редагувати джерело )

Ця циклічна модель була розроблена в 1985 році David Boud, Rosemary Keogh, та David Walker.(1) Це триступеневий процес, що вимагає від людини замислитися над цим:(1)

 • Досвід (який)
 • Осмислення (що з того)
 • Навчання (що тепер)

По суті, ця модель передбачає, що “осмислення веде до подальшого навчання”.(10) Однак, оскільки ця модель є досить простою, вона може не підходити для більш складних ситуацій.(1)

Цикл осмислення Gibbs( редагувати | відредагувати джерело )

У 1988 році Graham Gibbs створив шестиступеневий цикл осмислення.(11) Кожен крок ґрунтується на попередньому:(1)

 • Опис: Що сталося?
 • Почуття: Що я думав і відчував?
 • Оцінка: Що було гарним чи поганим у цьому досвіді?
 • Аналіз: Який сенс я можу винести з ситуації?
 • Висновок: Що ще я міг би зробити?
 • План дій: Якби така ситуація виникла знову, що б я зробив?

Відео нижче пояснює цикл Gibbs:

(12)

Модель осмислення Atkins та Murphy( редагувати | відредагувати джерело )

Ця модель рефлексивної практики була розроблена в 1994 році Sue Atkins та Kathy Murphy. Вона вимагає від практиків зупинитися і подумати про свій досвід. Вони повинні свідомо аналізувати рішення, щоб змінити майбутні дії чи рішення на краще. Ця модель ґрунтується на попередніх моделях і має на меті спростити та вдосконалити процес осмислення.(1)

Модель Atkins та Murphy визнає, що людям може бути важко думати про незручний досвід. Однак, якщо людина поміркує над важкою подією, вона може бути краще підготовлена до вирішення подібних ситуацій у майбутньому.(1)(11)

Ця модель складається з п’яти етапів:(1)

 • Усвідомлення… дискомфорту, дії чи досвіду
 • Опис… ситуації, включаючи події, думки та почуття
 • Аналізу… почуття та знання
 • Оцінка… актуальності знань
 • Визначення… будь-якого навчання, яке відбулося

У наступному відео подано короткий опис моделі рефлексії Atkins та Murphy:

(13)

Ресурси(edit|edit source)

Посилання(edit|edit source)

 1. 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 Giesbrecht J. Reflect and Learn Course. Plus. 2022.
 2. 2.0 2.1 2.2 Vilkinas T, Murray DW, Chua SMY. Effective leadership: Considering the confluence of the leader’s motivations, behaviours and their reflective ability. Leadership & Organization Development Journal, 2020;41(1):147-63.
 3. Finlay L. Reflecting on ‘Reflective practice’. Practice-based Professional Learning Paper 52, The Open University, 2008.
 4. Dunn Galvin A, Cooper J, Shorten G, Blum R. Applied reflective practice in medicine and anaesthesiology. British Journal of Anaesthesia. 2019;122(5):536-41.
 5. 5.0 5.1 5.2 Ziebart C, MacDermid JC. Reflective practice in physical therapy: A scoping review. Phys Ther. 2019;99(8):1056-68.
 6. Schön DA. The reflective practitioner: How professionals think in action. Aldershot: Ashgate Publishing Ltd, 1991.
 7. Priddis L, Rogers SL. Development of the reflective practice questionnaire: preliminary findings. Reflective Practice. 2018;19(1):89-104.
 8. 8.0 8.1 8.2 Babaniji O, Abdul-Azeez M, Abiye S, Utchay A Jr, Ovunda WG, Constantine E et al. Reflective practice and resident doctors. Nigerian Journal of Medicine. 2021;30(5):625-8.
 9. O’Neill L, Johnson J, Mandela R. Reflective practice groups: Are they useful for liaison psychiatry nurses working within the Emergency Department? Arch Psychiatr Nurs. 2019;33(1):85-92.
 10. Alisauskiene S, Guðjónsdóttir H, Kristinsdóttir JV, Connolly T, O’Mahony C, Lee L et al. Personalised learning within teacher education: A framework and guidelines. In-Progress Reflection No. 37 on Current and Critical Issues in Curriculum, Learning and Assessment. Geneva: UNESCO International Bureau of Education; 2020. p1-50.
 11. 11.0 11.1 Ingham-Broomfield B. A nurses’ guide to using models of reflection. Aust J Adv Nurs (Internet). 2021;38(4).
 12. EPM. Gibbs’ Reflective Cycle Explained. Available from: https://www.youtube.com/watch?v=-gbczr0lRf4 (last accessed 21/04/2022)
 13. NursingAnswers. Atkins and Murphy Model of Reflection | NursingAnswers.net. Available from: https://www.youtube.com/watch?v=V9y5h-Ec_Wk (last accessed 21/04/2022)


Професійний розвиток вашою мовою

Приєднуйтесь до нашої міжнародної спільноти та беріть участь в онлайн курсах для фахівців з реабілітації.

Переглянути доступні курси