Медична грамотність

Головний редакторOyemi Sillo

Основний внесокNaomi O’Reilly, Kim Jackson, Jess Bell та Carin Hunter

Вступ(edit|edit source)

Медична грамотність – це здатність отримувати, обробляти, розуміти та застосовувати медичну інформацію та послуги для прийняття відповідних рішень щодо здоров’я. Вона передбачає застосування широкого спектру навичок, у тому числі читання, слухання, рахунку, аналітичних навичок і навичок прийняття рішень, у ситуаціях пов’язаних із здоров’ям. Медична грамотність спирається на загальні навички грамотності, і її описують як «міст між грамотністю (та іншими) навичками та здібностями людини та контекстом здоров’я».(1)

Проте навіть люди із середніми навичками загальної грамотності можуть вважати інформацію про здоров’я надто складною або технічною. Недостатня медична грамотність перешкоджає дотриманню інструкцій щодо призначення та лікування.(2) Крім того, люди з низьким рівнем медичної грамотності, як правило, менш здорові та рідше користуються послугами та інформацією з профілактики захворювань.(1) У них також вищі показники госпіталізації та гірші показники здоров’я.(3) Низька медична грамотність призводить до зростання витрат на охорону здоров’я, створюючи таким чином економічний тягар для суспільства. Встановлено, що низький рівень медико-санітарної грамотності є основною причиною фінансових втрат для системи охорони здоров’я США, що коштує економіці від 106 до 238 мільярдів доларів США щорічно. (4)

Підрозділи(edit|edit source)

Європейське дослідження медичної грамотності 2012 р. визначило 12 підрозділів медичної грамотності, які стосуються компетенцій, необхідних для отримання розуміння, оброблення та використання в охороні здоров’я, профілактиці захворювань і зміцненні здоров’я. Вони були використані як концептуальна основа для оцінювання медичної грамотності та розроблення втручань для усунення обмежень медико-санітарної грамотності. Медична грамотність – це здатність людини отримувати, обробляти та розуміти необхідну інформацію про здоров’я. Низькі навички читання та погане розуміння англійської мови роблять завдання для біженця орієнтуватися в новому середовищі складним. Дослідження, проведене Baker (6) показує, що біженці з обмеженим рівнем володіння англійською більшою мірою страждають від бар’єру медичної грамотності, ніж носії англійської мови.(6)

Біженці з низьким рівнем медичної грамотності мають менший шанс зрозуміти письмову або усну інформацію від своїх постачальників медичних послуг, приймати ліки або дотримуватися розкладу прийому чи орієнтуватися в системі охорони здоров’я для отримання медичної допомоги. Таким чином, це призводить до недотримання режиму лікування. Низька медична грамотність може мати серйозні наслідки для здоров’я та ставить додаткові вимоги до системи охорони здоров’я. Було виявлено, що відсутність медичної грамотності призводить до труднощів із отриманням і повторним поповненням рецептурних ліків, читанням етикеток ліків, розумінням правильної дози та прийомом ліків у потрібний час.(7)

Принципи(edit|edit source)

Оскільки надання медичних послуг стає все більш орієнтованим на пацієнта, чітка комунікація між пацієнтами та постачальниками медичних послуг є надзвичайно важливою. Пацієнтам потрібні міцні навички медичної грамотності, щоб адекватно використовувати медичну інформацію та послуги. Медичні працівники також потребують навичок медичної грамотності, щоб ефективно передавати інформацію про здоров’я пацієнтам.(8) Навіть системи охорони здоров’я повинні бути грамотними у питаннях охорони здоров’я, щоб забезпечити легкий доступ до медичних послуг та інформації, а також надати пацієнтам можливість адекватно використовувати спектр доступних послуг.(9) Наступні принципи були запропоновані для керівництва написанням та проектуванням медичної інформації, щоб гарантувати, що вони узгоджуються з навичками та здібностями користувачів.(10)

Планування(edit|edit source)

Почніть планування з визначення мети спілкування та цільової аудиторії. Визначте потреби, інтереси та поведінку аудиторії, а також те, як найліпше її залучити. Також плануйте залучити цільову аудиторію на етапах розроблення та тестування вашого продукту.(10)

Зміст(edit|edit source)

Чітко сформулюйте свою конкретну мету в заголовку, ілюстрації на обкладинці та вступі; уникайте нечітких або численних завдань. Переконайтеся, що ваш вміст точний і релевантний, а основні пункти дій узагальнені або повторюються. Використовуйте ефективні переклади або усний переклад, якщо це необхідно, і переконайтеся, що ваш вміст відповідає культурі та демографії цільової аудиторії. Зберігайте зміст зрозумілим, простим і позитивним та включайте таку інформацію, як посилання, дати публікацій та веб-сайти або номери телефонів для отримання додаткової інформації.(10)

Вимоги до грамотності( edit | edit source )

Переконайтесь, що цільова аудиторія легко прочитає та зрозуміє ваш текст, використовуючи звичайні, звичні слова. Уникайте використання непотрібних скорочень і абревіатур, жаргонів або технічних термінів, а також абстрактних слів. Використовуйте короткі речення та абзаци та пишіть живою мовою. Використовуйте числа просто і прямо; уникайте складних статистичних даних або обчислень, використовуйте цілі числа та вибирайте частоту замість відсотків.(10)

Організація(edit|edit source)

Організуйте свою інформацію логічно, щоб її було легко прослідкувати. Підкресліть важливу інформацію, розмістивши її на початку та в кінці. Логічно згрупуйте інформацію в невеликі розділи та дайте розділам прості заголовки, які їх пояснюють.

Макет і типографія( edit | edit source )

Виберіть чіткі типи шрифтів (наприклад, Times New Roman або Arial) та розмір, який легко читати (бажано 12-16 розмір). Обмежте різноманітність шрифтів і використовуйте поєднання великих і малих літер. Також використовуйте пробіли, розділяючи абзаци одним або двома рядками та розбиваючи блоки тексту графікою. Використовуйте марковані списки, підкреслення та жирний шрифт, щоб підкреслити ключові повідомлення. Використовуйте колір, щоб виділити, додати чіткості або розділити розділи. І привертайте увагу до конкретного вмісту за допомогою затінення, прямокутників або стрілок.(10)

Графіка(edit|edit source)

Використовуйте цікаві зображення, які є привабливими, легкими для сприйняття та які підкреслюють ваші завдання. Виберіть орієнтовану на дії графіку, яка підсилює ключові повідомлення та відображає культуру та демографічні особливості цільової аудиторії. Крім того, переконайтеся, що графіка проста і не надто насичена.(10)

Роль фізичної терапії( edit | edit source )

Освіта пацієнтів є важливим аспектом практики фізичної терапії, особливо в контексті самоменеджменту хронічних захворювань. Хронічні захворювання пов’язані з декількома змінними чинниками ризику; розуміння цих чинників ризику та внесення необхідних змін у спосіб життя має важливе значення для запобігання та лікування хронічних захворювань. Пацієнти з обмеженою медичною грамотністю, як правило, мають більшу поширеність чинників ризику для здоров’я, меншу участь у заходах з профілактики захворювань і гірші навички самоконтролю. Опитування щодо медичної грамотності в Європі у 2012 році виявило тісний зв’язок між вищим рівнем медичної грамотності та частою фізичною активністю.(11) Ефективна комунікація необхідна для того, щоб пацієнти могли приймати ліпші та обґрунтованіші рішення щодо здоров’я. Таким чином, фізичні терапевти повинні гарантувати, що вони надають інформацію пацієнтам у спосіб, який дозволяє пацієнтам зрозуміти та використовувати таку інформацію. Фізичні терапевти можуть допомогти мінімізувати проблеми низької медичної грамотності, виявляючи та підтримуючи пацієнтів з низькою грамотністю за допомогою:

 • Використання скринінгових тестів для допомоги медичним працівникам у виявленні пацієнтів із низьким рівнем медичної грамотності(12)
 • Створення більш читабельної інформації про здоров’я(12)
 • Надання карток/брошур з інформацією про здоров’я для підвищення медичної грамотності (6)
 • Використання засобів спілкування у вигляді картинок, аудіокасет, інтерактивних комп’ютерних програм для передачі інформації про здоров’я(12)
 • Для компенсування поганих навичок читання, люди залежать від своїх навичок слухання, тому медичний працівник повинен говорити чітко та повільно, уникаючи медичного жаргону. Важливо перевірити розуміння та осмислення пацієнтами, попросивши їх повторити те, що вони зрозуміли щодо діагнозу та лікування(12)
 • Освіта дітей і дорослих з питань здоров’я(12)

Ресурси(edit|edit source)

 1. Boston University Health Literacy Tool Shed
  • Health Literacy Tool Shed є онлайн-базою даних для вимірювання медичної грамотності. Сайт містить інформацію про показники, зокрема, їхні психометричні властивості, на основі огляду рецензованої літератури. Ви можете дізнатися про різноманітні інструменти вимірювання медичної грамотності та знайти інструменти, які відповідають вашим потребам».
 2. Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) Health Literacy Universal Precautions Toolkit
  • “The AHRQ Health Literacy Universal Precautions Toolkit, 2е видання, може допомогти практикам первинної медичної допомоги зменшити складність медичної допомоги, поліпшити розуміння пацієнтом медичної інформації та підтримку пацієнтів усіх рівнів медичної грамотності. Універсальні запобіжні заходи щодо медичної грамотності – це кроки, які практики здійснюють, коли вони припускають, що всі пацієнти можуть мати труднощі з розумінням інформації про здоров’я та доступом до медичних послуг».
 3. Медична грамотність для працівників охорони здоров’я
  • Безкоштовний онлайн-курс із медичної грамотності для фахівців у сфері громадського здоров’я з упором на комунікативні навички.
 4. Ефективна комунікація для команд охорони здоров’я
  • Безкоштовний онлайн-курс «Ефективна комунікація для команд охорони здоров’я»; Вирішення питань медичної грамотності, обмеженого володіння англійською та культурних відмінностей.
 5. Мережа охорони здоров’я біженців Вікторії
  • Розробили низку ресурсів для медичних працівників щодо медичної грамотності серед біженців. Сфокусуйтеся на Австралії.
 6. Enliven Organisational Health Literacy Ресурс з самооцінювання
  • “The Enliven Organisational Health Literacy Self-assessment Resource має на меті надати організаціям охорони здоров’я та соціальних послуг інструмент самооцінювання, який можна використовувати для скерування та інформування про їхній розвиток організацій, які володіють знаннями про здоров’я».

Посилання(edit|edit source)

 1. 1.0 1.1 Institute of Medicine (US) Committee on Health Literacy; Nielsen-Bohlman L, Panzer AM, Kindig DA, editors. Health Literacy: A Prescription to End Confusion. Washington (DC): National Academies Press (US); 2004.
 2. Bennett IM, Chen J, Soroui JS, et al. The contribution of health literacy to disparities in self-rated health status and preventive health behaviors in older adults.(link is external) Annals of Family Medicine, 2009, May-Jun;7(3):204-11
 3. Schillinger D, Grumbach K, Piette J, et al. Association of Health Literacy With Diabetes Outcomes. Journal of the American Medical Association. 2002;288(4):475-482. doi:10.1001/jama.288.4.475.
 4. Vernon, J. A., Trujillo, A, Rosenbaum, S, (2007). Low health literacy: Implications for national health policy.
 5. NASEM Health and Medicine Division. Health Literacy: A Prescription to End Confusion – Patients. Available from: https://youtu.be/iCvQyRhpI4Q(last accessed 30/08/20)
 6. 6.0 6.1 6.2 Baker DW. The meaning and the measure of health literacy. Journal of general internal medicine. 2006 Aug 1;21(8):878-83.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16881951/
 7. 7.0 7.1 VCH Primary Care. Health Literacy Basics for Health Professionals. Available from: http://www.youtube.com/watch?v=_8w9kdcRgsI(last accessed 30/08/20)
 8. Coleman C., Kurtz-Rossi S., McKinney J., Pleasant A., Rootman I., Shohet L. The Calgary Charter on Health Literacy: Rationale and Core Principles for the Development of Health Literacy Curricula. 2010
 9. Cindy Brach, Debra Keller, Lyla M. Hernandez, Cynthia Baur, Ruth Parker, Benard Dreyer, Paul Schyve, Andrew J. Lemerise, and Dean Schillinger. Ten Attributes of Health Literate Health Care Organizations. June 2012. IOM Roundtable on Health Literacy
 10. 10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 Jacobson, Kara L; Parker, Ruth M. Health Literacy Principles: Guidance for Making Information Understandable, Useful, and Navigable. IOM Roundtable on Health Literacy. December 22, 2014.
 11. Health Literacy: The Solid Facts. World Health Organisation Regional Office for Europe. 2013
 12. 12.0 12.1 12.2 12.3 12.4 Schloman B. Information Resources Column:” Health Literacy: A Key Ingredient for Managing Personal Health.”. Online Journal of Issues in Nursing. Available: www. nursingworld. org/MainMenuCategories/ANAMarketplace/ANAPeriodicals/OJIN/TableofContents/Volume92004/No2May04/HealthLiteracyAKeyIngredientforManagingPersonalHealth. aspx. 2004.
 13. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Dr. Rima Rudd. Available from: http://www.youtube.com/watch?v=4N8QxVkjHRY(last accessed 30/08/20)


Професійний розвиток вашою мовою

Приєднуйтесь до нашої міжнародної спільноти та беріть участь в онлайн курсах для фахівців з реабілітації.

Переглянути доступні курси