Стиль спілкування та особистість

Головний редакторMandy Roscher Основний внесокMandy Roscher, Merinda Rodseth, Tarina van der Stockt, Kim Jackson, Jess Bell and Olajumoke Ogunleye

Зв’язок між особистістю пацієнта та стилями спілкування( edit | edit source )

Пацієнтоорієнтовану медицину можна описати як проникнення у світ пацієнта і погляд на хворобу його очима(1) – її зазвичай розуміють як “допомогу, що відповідає вподобанням, потребам і цінностям пацієнта”.(2) Для клініциста це вимагає емпатії, прийняття точки зору пацієнта, врахування емоційних аспектів і побудови стосунків і партнерства з пацієнтом (3). Пацієнти відчувають, що їх цінують, коли терапевт може співпереживати і розуміє, що вони страждають і що біль має великий вплив на їхнє життя(4). Можна зробити висновок, що чим глибше ми розуміємо потреби нашого пацієнта, тим ефективніше ми зможемо допомогти йому оптимізувати своє здоров’я. Ефективна комунікація – це навичка, якої можна навчитися, але ми повинні бути обережними, щоб не застосовувати набір комунікативних технік як загальну універсальну модель збору та надання інформації(3). Кожна людина має унікальний стиль спілкування, подібно до того, як кожна людина має унікальну особистість. Стиль спілкування можна визначити як “характерний спосіб, у який людина надсилає вербальні, паравербальні та невербальні сигнали під час соціальної взаємодії, що вказує на те, (а) ким вона є або хоче (здається) бути, (б) як вона схильна ставитися до людей, з якими взаємодіє, і (в) яким чином зазвичай слід інтерпретувати її повідомлення”(5). Існує низка інструментів, які об’єктивно вимірюють і класифікують різні стилі комунікації(5).

Стиль спілкування можна вважати вираженням особистості(5). Особистість визначається як психологічна класифікація будь-якої людини, що охоплює патерн мислення, поведінки та емоцій(6). Особистість здебільшого є генотипічною, але також може бути змінена під впливом навчання та чинників навколишнього середовища(5). Кореляція між різними типами особистості та уподобаннями щодо стилів спілкування є предметом багатьох досліджень і дискусій (7)(5)(8). Були встановлені епідеміологічні зв’язки між певними стилями спілкування та особистісними особливостями; однак важливо пам’ятати, що ці зв’язки є лише ймовірними, а не точними показниками. Концептуалізація як особистості, так і стилю спілкування є особливо складним завданням через складність людської психіки(8).

Про стилі спілкування клініцистів і про те, як вони впливають на комунікацію між пацієнтом і лікарем, задокументовано чимало. Однак існує обмежена кількість літератури, яка описує важливість розуміння стилю спілкування, якому надає перевагу пацієнт, для оптимізації комунікації між пацієнтом і клініцистом. Розуміння стилю спілкування пацієнта дозволяє адаптувати свою вербальну і невербальну поведінку для оптимізації передачі інформації між обома сторонами, що призведе до більш позитивних результатів. Ця концепція називається поведінковою адаптивністю лікаря.(9) Хороша міжособистісна точність (тобто здатність правильно оцінювати характеристики і психічні стани інших людей на основі їхнього зовнішнього вигляду і поведінки) відіграє невід’ємну роль у поведінковій адаптивності лікаря(3).

У цій статті ми перерахуємо шість особистісних сфер згідно з особистісним опитувальником HEXACO (HEXACO-PI) і співвіднесемо кожну з них з найбільш тісно пов’язаними з нею стилями спілкування згідно з опитувальником стилів спілкування (Communication Style Inventory, CSI). У кожному розділі буде надано більш детальну інформацію як про особистісну сферу, так і про стиль спілкування. Після цього ми спробуємо продемонструвати ці типові риси на практиці, створюючи різні варіанти сценаріїв для пацієнтів. Дуже важливо відзначити, що особистість і будь-які пов’язані з нею особистісні риси є дуже індивідуалістичними і не можуть бути строго класифіковані відповідно до будь-якої конкретної моделі (8). Крім того, хоча певні риси особистості мають більшу кореляцію з певними стилями спілкування, психологічний склад більшості людей складається з комбінацій особистісних сфер (доменів) і стилів спілкування. Тому метою цієї статті є не створення якихось прототипів, а вивчення тенденцій і закономірностей, щоб ліпше зрозуміти, чому пацієнти спілкуються і міркують саме так, а не інакше. Крім того, ми прагнемо навчитись успішно передавати та отримувати інформацію у найбільш зрозумілий спосіб як для нас, так і для наших пацієнтів.

Опитувальник особистості HEXACO( edit | edit source )

Результати опитувальника особистості HEXACO (Вікіпедія)

The HEXACO Personality Inventory, HEXACO-PI (Опитувальник особистості HEXACO) це модель, яка пропонує шість відтворюваних крос-культурних вимірів особистості. Ця модель продемонструвала високу внутрішню узгодженість, надійність і задовільну конвергентну валідність (external validities) із зовнішніми валідностями (external validities) (10) ) і є інструментом для самостійного заповнення опитувальника або під контролем спостерігача (https://hexaco.org/questionnaire). Результати тесту представлені за шкалою від 1 до 5, де 1 – низький рівень, а 5 – високий. HEXACO – це абревіатура шести вимірів, які в ньому представлені, а саме: Чесність-Скромність ( Honestly-Humility), Емоційність (Emotionality), Екстравертність (з використанням X в акронімі), Поступливість (Agreebility), Сумлінність (Conscientiousness) та Відкритість до досвіду (Openness to experience). Кожен з цих доменів описується чотирма фасетними шкалами. За кожним з цих доменів виставляється бал, і дослідник інтерпретує результати як загальну комбінацію. Приклад результатів проілюстровано на рисунку 1.

Тест на визначення стилю спілкування( edit | edit source )

The Communication Style Inventory, CSI (Тест на визначення стилю спілкування) – це модель стилів спілкування, яка пропонує шість доменів стилів спілкування, а саме: Експресивність (Expressiveness), точність (Preciseness), вербальна агресія (Verbal Aggressiveness), допитливість (Questioningness), емоційність (Emotionality) та маніпулятивність враженнями (Impression Manipulativeness) (5). Подібно до HEXACO-PI, ці шість доменів мають по чотири піддомени, за якими вони оцінюються за шкалою від 1 до 5. CSI є результатом тривалого дослідження, що бере свій початок у лексикології – всі можливі прислівники та прикметники, що стосуються комунікації, були знайдені та згруповані, (11) а потім перероблені у шість доменів, як це випливає з поточної редакції опитувальника.

Кореляції між HEXACO-PI та CSI( edit | edit source )

У таблиці 1 наведено найсильніші кореляції між особистісними сферами та стилями спілкування згідно з HEXACO-PI та CSI.

Домени HEXACO-PI ФАКТОРИ CSI: ОСНОВНА КОРЕЛЯЦІЯ
Чесність-Скромність Маніпулятивність враженнями(5)
Емоційність Емоційність(5)
Експресивність Екстравертність(5)
Поступливість Вербальна агресія (негативне)(5)
Сумлінність Точність(5)(12)
Відкритість до досвіду Допитливість(5)

Особистості, стилі спілкування та пацієнти: Практичне застосування( edit | edit source )

Отже, пов’язані між собою домени особистості та стилі спілкування будуть розглянуті більш детально на прикладі сценаріїв пацієнтів. Майте на увазі, що всі ці сценарії ілюструють людей, які знаходяться на крайніх кінцях різних доменів, і що пацієнти, як правило, мають більш різноманітні комбінації особистісних рис і комунікативних уподобань. Після кожного сценарію наведені рекомендації та поради щодо того, як вести переговори з пацієнтами з певними рисами та характеристиками.

Ви помітите, що наведені нижче профілі пацієнтів справді різноманітні. Для кожного з цих сценаріїв знайдіть трохи часу, щоб поміркувати над наступними питаннями:

● Як найефективніше отримати якісну інформацію від цієї людини?

● Яким чином я можу найефективніше передати інформацію цій людині?

● Яка частина спілкування з цією особою, ймовірно, є найпростішою?

● Яка частина спілкування з цією людиною, ймовірно, є особливо складною?

Під час введення пацієнта важливо враховувати його особистість та стиль спілкування, оскільки певні риси особистості можуть впливати на прихильність пацієнта до терапії та втручання.(13) Пацієнти з низьким рівнем поступливості потребують значно більшого супроводу, ніж пацієнти з високим рівнем поступливості.(13)

Чесність-скромність і маніпулятивність враженнями( edit | edit source )

“Сіль землі проти шахрая”( edit | edit source )

Люди з високими показниками чесні, щирі, скромні і не керуються особистими інтересами. Низькі бали – оманливі, претензійні і, ймовірно, можуть бути неправдивими заради власної вигоди.

ОСОБИСТІСТЬ (HEXACO-PI) СТИЛЬ КОМУНІКАЦІЇ (CSI)
ДОМЕН Чесність-скромність Маніпулятивність враженнями
ОЦІНЕНІ ЗА НАСТУПНИМИ ПІДГРУПАМИ:
 1. Щирість
 2. Справедливість
 3. Відсутність жадібності
 4. Скромність
 1. Задобрювання
 2. Шарм
 3. Незбагненність
 4. Скритність
ОЗНАКИ ВИСОКИХ ПОКАЗНИКІВ ● Щирі ● Співпрацюючі ● Невибагливі

● Чесні

● Скромні

● Не орієнтовані на багатство

● Чесні ● Відверті ● Правдиві

● Скромні

ОЗНАКИ НИЗЬКИХ ПОКАЗНИКІВ ● Хитрі ● Брехливі/претензійні ● Пихаті

● Жадібні

● Улесливі

● Порушують правила заради особистої вигоди

● Висока самооцінка

● Оманливі ● Неправдиві ● Невизначені

● Неоднозначні

● Незбагненні

БІЛЬШЕ ЦІКАВИХ ФАКТІВ ●Люди з високими показниками за доменом Чесність-Скромність мають соціальний професійний інтерес (14)●Низькі показники Чесності-Скромності корелюють з рисами Темної Тріади: Макіавеллізм, Нарцисизм та Психопатія(10)

Сіль землі( edit | edit source )

Ваша пацієнтка, доктор Маккарті, працює в місцевому хоспісі, допомагаючи тим, хто не може дозволити собі приватну медичну допомогу. Всі знають її на ім’я. На огляді вона відповідає на ваші запитання ґрунтовно і по суті, розповідаючи все без зайвих роздумів. З нею відчуваєш себе невимушено, що бачиш, те й отримуєш. Під час обстеження вона згадує, що їй подобається веслування як вид спорту, але вона готова припинити його, якщо це буде потрібно для оптимізації одужання. Однак вона відверто говорить про те, що їй потрібно буде продовжувати працювати, оскільки хоспіс сильно залежить від неї.

Спілкування: про що слід пам’ятати

● Пацієнти, які уособлюють підхід “без жодних зобов’язань”. Вони дуже чесні і іноді можуть бути не зовсім тактовними у своїй правдивості.

● Вони не будуть приховувати жодної інформації заради власної вигоди(5). Це пацієнти, які відверто скажуть вам, що не встигли виконати жодної вправи з тих, що були призначені на попередніх сеансах.

Шахрай( edit | edit source )

Пані Піко – чарівна, стильна і ввічлива жінка, яка сьогодні прийшла до вас на повторний прийом. Вона робить вам компліменти щодо вашого вбрання і не може висловити свою подяку за те, наскільки ліпше вона почувається після першої консультації. Біль голови практично зник, але з шиєю, здається, все ще є невелика проблема. Коли вона розповідає про те, що було виявлено на КТ головного мозку два роки тому, ви здивовані – на попередній консультації вона точно нічого не згадувала про візуалізацію, навіть коли її про це запитували. Щоб підтвердити це, ви відкриваєте в Інтернеті її рентгенологічний звіт, але виявляєте, що напередодні її відправив на рентген інший фізичний терапевт. Ви обережно намагаєтеся перевірити, чи не відвідувала вона нещодавно іншого фахівця, але вона швидко й легко спростовує цю інформацію.

Спілкування: про що слід пам’ятати

● Такі пацієнти, як правило, є майстрами обману,(5) які обирають, що розповісти, а про що промовчати під час спілкування. Це потенційно може ускладнити вашу роботу, оскільки ви не обов’язково отримаєте вичерпну версію їхньої історії з першого разу. Часто під час повторного обстеження під час наступних зустрічей виявляється нова або суперечлива (часто суттєва) інформація. Ви будете ловити себе на думці: “Чи не пропустив я це минулого разу?”

● Будьте особливо уважними, щоб підтвердити інформацію, отриману під час суб’єктивного інтерв’ю, за допомогою об’єктивних тестів, де це можливо. Виявляючи розбіжності, звертайтеся до них і уточнюйте.

● Маніпулятори враженнями часто дуже улесливі(5) і можуть вголос і вербально говорити про те, як багато ви їм допомогли або значущі для них. Цінуйте компліменти, але завжди перевіряйте об’єктивні результати терапії на предмет її ефективності.

Емоційність(edit|edit source)

“Невротик проти Твердолобого”( edit | edit source )

Особи з високим рівнем емоційності, як правило, чутливі, тривожні, легко піддаються стресу, швидко реагують схвильованістю та потребують емоційної підтримки. Люди з низьким рівнем емоційності, як правило, нечутливі, незалежні та безстрашні.

ОСОБИСТІСТЬ (HEXACO-PI) СТИЛЬ КОМУНІКАЦІЇ (CSI)
ДОМЕН Емоційність Емоційність
ОЦІНЕНІ ЗА НАСТУПНИМИ ПІДГРУПАМИ:
 1. Боязкість
 2. Тривожність
 3. Залежність
 4. Сентиментальність
 1. Сентиментальність
 2. Тривожність
 3. Напруженість
 4. Оборонна реакція
ОЗНАКИ ВИСОКИХ ПОКАЗНИКІВ ● Тривожні у відповідь на стресові чинники ● Остерігаються фізичної шкоди ● Потребують емоційної підтримки

● Емпатичні

● Сентиментально прив’язані до інших.

● Депресивні ● Депресивні ● Дратівливі

● Вразливі

● Залежні

ОЗНАКИ НИЗЬКИХ ПОКАЗНИКІВ ● Емоційно відсторонені ● Рідко висловлюють занепокоєння ● Загалом мало хвилюються

● Жорсткі

● Незалежні

● Використовують жарти/іронію ● Безстрашні ● Безстрашні

● Непохитні

БІЛЬШЕ ЦІКАВИХ ФАКТІВ Високі бали демонструють професійний інтерес до реалістичної та аналітичної кар’єри

Невротик( edit | edit source )

Пані Генрі зітхає, підводячись зі стільця в приймальні. Вона вітається мимохідь посміхаючись і майже не дивлячись в очі. Коли вона сідає, то порається зі своєю сумочкою, і ви можете сказати по її диханню і плечах, що вона напружена. Ви говорите з нею дружнім, теплим тоном, використовуючи багато заспокійливих слів. Згодом вона, здається, зігрівається і трохи розслабляється. Вона продовжує докладно розповідати вам про свої симптоми, детально зупиняючись на своїй довгій історії хвороби. На питання про сімейну історію вона стає більш тривожною та емоційною, коли згадує, що її мама померла від раку молочної залози і що вона дуже боїться захворіти сама. Її поточні симптоми посилюють це занепокоєння, і вона відчайдушно просить вас допомогти їй виключити цей діагноз.

Спілкування: Про що слід пам’ятати

● Люди, які спілкуються емоційно, намагаються виражати себе, коли перебувають у стані стресу(5). Тепле, емпатійне середовище є невід’ємною частиною, і ваша пацієнтка повинна відчувати себе захищеною і знаходитися в безпечному місці, де можна поговорити.

● Тримайте під рукою коробку серветок, яку ви можете легко дати пацієнтові, якщо це необхідно. Якщо пацієнтка стає емоційною, почувайтеся комфортно, але зберігайте фізичну дистанцію (наприклад, не обіймайте її, якщо ви знайомі з пацієнтом лише клінічно)(15).

● Зберігайте повагу до страхів пацієнтки, якими б буденними вони вам не здавалися. Пам’ятайте, що для неї вони є реальністю.

● Вислухайте будь-які питання, що повторюються, які можуть бути джерелом її занепокоєння та тривоги(16). Розв’язуйте їх за допомогою фактів і раціональних міркувань якомога раніше і продовжуйте підкріплювати це протягом усього курсу терапії. Ці страхи часто мають глибоке коріння, і їх не можна просто “стерти”, надавши одноразовий заперечний аргумент.

● Емоційно чутливі співрозмовники, як правило, надмірно чутливі до критики(5). Будьте обережні, щоб не бути надто відвертими у розмові, не виглядати осудливим чи атакуючим.

● Будьте домінантними і твердими у своєму підході,(3) але м’яко і тактовно. Візьміть на себе ініціативу у впровадженні терапії, але нехай вона активно бере участь у прийнятті рішень. Зрештою, вона повинна відновити автономію щодо свого здоров’я і не залишатися залежною від вас – цей момент необхідно чітко донести до неї і втілити в життя.

Твердолобий( edit | edit source )

Пан Даніель – професійний велосипедист, який нещодавно розбився на своєму велосипеді. У день і після падіння у нього сильно боліла нижня частина руки, але він вирішив почекати і подивитися, що буде далі. На 3-й день він пішов до місцевої поліклініки за знеболювальним. Чергова медсестра одразу ж відправила його на рентген, який виявив перелом зап’ястя. Йому зробили операцію, і тепер йому потрібно прийти до вас на реабілітацію. Він не думає про свою травму, окрім розчарування через те, що у нього порушена функція обох рук. Він дуже хоче повернутися до занять спортом і просить вас прискорити процес реабілітації.

Спілкування: Про що слід пам’ятати

● Пацієнти з низьким рівнем емоційності навряд чи будуть керуватися страхом або тривогою і здатні раціоналізувати свої стани.

● Пацієнтам нелегко показати, що вони стурбовані, і вони, як правило, не говорять про проблеми спонтанно (5). Може бути розумним регулярно відвідувати їх і розпитувати про можливі проблеми, створюючи безпечний простір для розкриття будь-яких невизначеностей.

● Таких пацієнтів часто потрібно захищати від самих себе! Вони, як правило, жорсткі та незалежні (17)і можуть припинити терапію, коли відчують, що досягли бажаного результату. Будьте відвертими та вичерпними в питаннях навчання, застережень та протипоказань.

● Іноді вони схильні бути нечутливими до емоційно навантажених, потенційно чутливих тем(17). Зберігайте повагу і намагайтеся дізнатися більше про те, що ними керує, навіть якщо ви не обов’язково погоджуєтеся з їхніми твердженнями.

Екстраверсія та експресивність( edit | edit source )

“Керівник проти глядача”( edit | edit source )

Високі показники – це приємні, захоплені люди з високим драйвом, енергією та впевненістю, яким комфортно брати на себе ініціативу або виступати перед великими натовпами. Люди з низькими показниками почуваються некомфортно у великих групах людей (особливо, коли увага прикута до них), їм важко даються публічні виступи, і вони схильні оцінювати себе і світ у дещо песимістичному світлі.

ОСОБИСТІСТЬ (HEXACO-PI) СТИЛЬ КОМУНІКАЦІЇ (CSI)
ДОМЕН Екстравертність Експресивність
ОЦІНЕНІ ЗА НАСТУПНИМИ ПІДГРУПАМИ:
 1. Соціальна самооцінка
 2. Соціальна сміливість
 3. Комунікабельність
 4. Життєлюбність
 1. Балакучість
 2. Домінування в розмові
 3. Жартівливість
 4. Неформальність
ОЗНАКИ ВИСОКИХ ПОКАЗНИКІВ ● Висока енергія ● Ентузіазм ● Впевненість

● Висока самооцінка

● Комфортний спікер

● Насолоджується від соціальної взаємодії

● Екстравертні ● Красномовні ● Вільно спілкуються

● Соціально комфортні

● Розкуті

ОЗНАКИ НИЗЬКИХ ПОКАЗНИКІВ ● Негативна самооцінка (вважають себе непопулярними) ● Незручні у спілкуванні та керівництві ● Схильні до песимізму ● Замкнуті ● Замкнуті ● Сором’язливі

● Замкнуті

● Невпевнені у собі

БІЛЬШЕ ЦІКАВИХ ФАКТІВ Висока експресивність є поширеною рисою серед лідерів, особливо в поєднанні з високою чіткістю(12). Екстраверсія також має позитивну кореляцію з травмонебезпечною поведінкою, вони можуть бути більш схильними до госпіталізації або звернень у відділення невідкладної допомоги через нездоровий спосіб життя. (18)

Керівник( edit | edit source )

Пан Дікон – юрист і генеральний директор власної юридичної фірми. Він привітно вітається з вами, швидко йде до вашого офісу і сідає в крісло. Він дивиться вам прямо у вічі. Він відповідає на кілька запитань про себе та приємно підтримує світську бесіду, але досить швидко переходить до суті свого візиту. Він детально описує свій режим фізичних навантажень і розповідає, коли і де вперше відчув симптоми. Він представляє деякі можливі гіпотези, які він розглядав, і детально відповідає на ваші запитання. Здається, що він повністю контролює інтерв’ю.

Спілкування: Про що слід пам’ятати

● Пацієнти, які проявляють високу експресивність, будуть багато говорити і, природно, домінувати в розмові(5). Ви можете використати це на свою користь і зібрати якомога більше інформації. Можливо, вам доведеться спрямувати розмову в потрібне русло, але якщо ви будете уважно слухати, то зможете зібрати багато інформації.

● Хоча в кінцевому підсумку саме ви збираєте інформацію, надайте слово пацієнту – він відчуває себе комфортно, коли контролює розмову(5). Дайте хороший зворотній зв’язок, якщо ви розумієте, що він говорить, і поясніть, де ви не впевнені. Твердо, але тактовно повертайте пацієнта на шлях істинний, якщо він відважився зійти з нього.

● Експресивні співрозмовники можуть мати тенденцію “входити” у ваш простір, дивлячись вам в очі, сидячи надто близько до вас, будучи з вами дуже знайомими або часто жартуючи(5). Це можна інтерпретувати як навмисні невербальні комунікативні сигнали (наприклад, залякування або недоречну прихильність), але часто такі пацієнти просто так себе проявляють. Використовуйте розсудливість для диференціації.

Глядач( edit | edit source )

Пан Бернс, розробник програмного забезпечення, з самого початку здається дещо незграбним. Він ввічливий, але сором’язливий і трохи заїкається, коли пояснює свої скарги. Він розповідає лише одне-два речення, а коли ви чекаєте, що він продовжить, настає лише незручне мовчання. Вам доводиться підштовхувати його, ставлячи конкретні запитання, на які він відповідає прямо, лише де-не-де уточнюючи. Поступово у вас складається більш повне уявлення про його проблему. Він відчуває помітне полегшення, коли ви надаєте йому точний зворотний зв’язок про те, що ви зрозуміли з переданого ним повідомлення.

Спілкування: Про що слід пам’ятати

● Ці пацієнти не беруть на себе ініціативу в розмові і не є спонтанними співрозмовниками (5). Візьміть на себе ініціативу і підтримуйте розмову. Однак будьте обережні і не перебивайте їх, як тільки вони почнуть говорити, якщо тільки не виникне явної загрози відхилення від теми.

● Страх, замкненість і пасивність у розмові часто є наслідком втрати контролю над ситуацією. І навпаки, коли люди відчувають контроль, вони схильні більше старатися, бути більш оптимістичними та ініціювати дії (19). Коли пацієнту важко висловлюватися, надавайте багато позитивного зворотного зв’язку та визнання в міру того, як ви отримуєте інформацію, створіть певну структуру, за якою він може надавати інформацію (наприклад, хронологію або конкретні запитання про поведінку симптомів), а також підтримуйте теплий та емпатичний підхід, щоб створити безпечне та невимушене середовище.

● Пацієнти можуть виглядати дещо скутими, суворими і некомфортними. З точки зору експресивності, це не обов’язково означає ворожість – вони можуть просто не вміти виражати себе. Зосередьтеся на змісті, що передається, і забезпечте хороший, підтримуючий зворотний зв’язок на передане повідомлення.

● Будьте обережні, щоб не бути занадто домінантними, особливо в невербальній комунікації. Може бути корисно на секунду послабити зоровий контакт і зосередити погляд на своїх нотатках.

● Якщо пацієнт справді замкнутий у собі, спробуйте отримати уявлення про його життєву історію та особисті інтереси, і використовуйте це для побудови розмови, щоб розслабити його(20) (Наприклад: Ви згадували, що ваша шия погіршилася після того, як ви провели багато часу за читанням? Мені знайоме це відчуття – як тільки ви почнете читати хорошу книгу, легко застрягти в одному положенні, оскільки час просто пролітає повз!)

Цікаво, що було виявлено, що певні стилі особистості, такі як сумлінність та екстраверсія, більш схильні до профілактичного скринінгу раку. (21)

Поступливість і вербальна агресія( edit | edit source )

“Філантроп проти нахаби”( edit | edit source )

Люди з високими показниками – приємні, миролюбні та схильні до співпраці, які легко адаптуються, контролюють свій темперамент і йдуть на компроміс. Люди з низькими показниками, як правило, зарозумілі, егоцентричні, неприємні та принизливі.

ОСОБИСТІСТЬ (HEXACO-PI) СТИЛЬ КОМУНІКАЦІЇ (CSI)
ДОМЕН Поступливість Вербальна агресія
ОЦІНЕНІ ЗА НАСТУПНИМИ ПІДГРУПАМИ:
 1. Вміння прощати
 2. М’якість Гнучкість Терплячість
 3. Гнучкість
 4. Терплячість
 1. Злість
 2. Авторитарність
 3. Принизливість
 4. Неприйнятність
ОЗНАКИ ВИСОКИХ ПОКАЗНИКІВ (що означають низьку вербальну агресивність)
 • Схильні до співпраці
 • Легко прощають
 • Неосудливі
 • Схильні до співпраці
 • Йдуть на компроміси заради інших
 • Довго стримуються
 • Чуйні
 • Привітні
 • Ввічливі
 • Підтримуючі
 • Схильні до співпраці
ОЗНАКИ НИЗЬКИХ ПОКАЗНИКІВ
 • Критичні і цинічні
 • Затамовують образу
 • Твердо відстоюють свою думку
 • Відчувають гнів, коли до них погано ставляться
 • Саркастичні
 • Грізні
 • Цинічний
 • Зневажливі
 • Авторитарні
БІЛЬШЕ ЦІКАВИХ ФАКТІВ У професійному плані поступливі люди віддають перевагу роботі з сильними міжособистісними взаємодіями(22). Поступливі пацієнти надають перевагу близьким лікарям, які спілкуються з ними з теплотою та емпатією. Дослідники припускають, що для пацієнтів з низьким рівнем поступливості також слід застосовувати теплоту та емпатію, щоб запобігти виникненню ворожості (23)

Філантроп( edit | edit source )

Пані Трутер випромінює тепло і приємну вдачу, коли вітається з вами міцним рукостисканням. Вона одразу помічає і запитує про великий пластир на вашій руці, де ви обпеклися напередодні. Працюючи медсестрою, вона пошкодила спину, коли піднімала важкого пацієнта. Вона розуміє, що їй доведеться виконувати легку роботу протягом тижня або двох, і зобов’язується домовитися зі своїм керівником про це. Вона також прагне зробити свій внесок у своє одужання і, хоча їй не дуже подобаються фізичні вправи, зобов’язується старанно дотримуватися програми реабілітації.

Спілкування: Про що слід пам’ятати

● Такі пацієнти зазвичай приємні та схильні до співпраці і можуть не висловлювати незадоволення,(5) навіть якщо вони не зовсім щасливі. Переконайтеся, що вони повністю задоволені і все розуміють, а також створіть дружню атмосферу, в якій вони зможуть впевнено висловити своє невдоволення.

● Поступливі пацієнти дуже добре реагують на сильну невербальну афіліативну поведінку лікаря (наприклад, кивання, посмішку та погляд на пацієнта)(3).

● Беріть на себе роль експерта, але заохочуйте пацієнтів брати активну участь у спільному прийнятті рішень.

● Ці пацієнти добрі, шанобливі та турботливі (5). Вони будуть співпрацювати, і ви можете довіряти їм у тому, що вони зроблять свій внесок у поліпшення процесу реабілітації.

Нахаба( edit | edit source )

Містер Джексон відомий як трохи запальний буркотун. Він приходить на консультацію на 10 хвилин раніше і, здається, роздратований тим, що йому довелося чекати на вас. Коли ви починаєте своє суб’єктивне обстеження, він перебиває вас, сміливо заявляючи, що його плече має ту саму проблему, що й три роки тому, і що йому потрібна терапія сухими голками, щоб її виправити. Він помітно роздратований тим, що ви не зупиняєтесь і продовжуєте розпитувати. Він неохоче дає розпливчасті відповіді, а потім нахабно каже, що ви марнуєте його час, і вимагає, щоб ви прочитали його медичні записи трирічної давнини і повторили терапію, яку проводили тоді.

Спілкування: Про що слід пам’ятати

● Вербально агресивні пацієнти іноді можуть бути вибухонебезпечними і залякувати(5). Якщо ви не брали безпосередньої участі в будь-яких діях, які могли б призвести до невдоволення з їхнього боку, не турбуйтеся, якщо вони поводяться не дуже приємно.

● Пацієнти з високими показниками цього спектру, як правило, дратівливі та запальні (5). Якщо пацієнт відверто грубіянить вам, намагайтеся не реагувати емоційно, а зосередьтеся на виконанні поставленого завдання.

● Зберігайте теплоту, емпатію та терпіння, а також визнайте їхню точку зору(24)(23).

● Коротко розкажіть про структуру консультації та про те, чого пацієнт може очікувати (24).

● Часто пацієнти звертаються до вас не обов’язково для того, щоб почути вашу думку, а скоріше тому, що вони хочуть, щоб ви виконали конкретні техніки, які вони вважають необхідними (24). У таких випадках тактовно наполягайте на тому, щоб спочатку провести обстеження, перш ніж приймати рішення про призначення терапії, і поясніть пацієнту, чому це необхідно. Після обстеження поясніть пацієнтові, чому ви вважаєте/не вважаєте, що конкретна пропозиція щодо терапії, яку він запропонував, є доречною.

● Вербально агресивні пацієнти не є найліпшими слухачами (5). Надаючи будь-яку інформацію, будьте лаконічними і по суті та переконайтеся, що пацієнт її зрозумів (24).

Сумлінність і точність( edit | edit source )

“Перфекціоніст проти Розсіяного”( edit | edit source )

Люди з високими балами добре структуровані у спілкуванні, лаконічні, ведуть змістовну розмову і підтримують порядок у своєму оточенні. Учасники з низькими балами, як правило, неструктуровані, імпульсивні і не звертають уваги на деталі.

ОСОБИСТІСТЬ (HEXACO-PI) СТИЛЬ КОМУНІКАЦІЇ (CSI)
ДОМЕН Сумлінність Точність
ОЦІНЕНІ ЗА НАСТУПНИМИ ПІДГРУПАМИ:
 1. Організованість
 2. Працьовитість
 3. Перфекціонізм
 4. Розсудливість
 1. Структурованість
 2. Вдумливість
 3. Змістовність
 4. Лаконічність
ОЗНАКИ ВИСОКИХ ПОКАЗНИКІВ
 • Організовують свій час і фізичне оточення
 • Робоча дисципліна
 • Орієнтовані на досягнення мети
 • Прагнуть до точності та досконалості
 • Не поспішають з прийняттям рішень.
 • Продумані до дрібниць
 • Лаконічні
 • Скрупульозні
 • Ділові
 • Цілеспрямовані
ОЗНАКИ НИЗЬКИХ ПОКАЗНИКІВ
 • Комфортно почуваються в умовах безладу в оточенні чи розкладі
 • Уникають складних завдань або складних цілей
 • Не зосереджують увагу на деталях
 • Приймають імпульсивні рішення
 • Безладні
 • Неструктуровані
 • Непослідовні
 • Нецілеспрямовані
 • Довго роздумують
БІЛЬШЕ ЦІКАВИХ ФАКТІВ Точність є невід’ємною рисою хорошого лідерства, особливо в поєднанні з експресивністю.(12)Сумлінність позитивно корелює з поведінкою, що сприяє зміцненню здоров’я(18)

Перфекціоніст( edit | edit source )

Пан Джордан – бухгалтер, який щовівторка ввечері грає у сквош у своєму клубі. Він приємний, але небагатослівний, дає короткі, лаконічні відповіді. Розповідаючи про свої симптоми, він може точно розповісти вам, як все почалося, вказати на фактори, що погіршують стан, і показати, де саме він відчуває дискомфорт. Він не впевнений або не відчуває себе комфортно, щоб брати участь в обговоренні можливих гіпотез, і чекає, коли ви повідомите йому діагноз і детальний план терапії.

Спілкування: Про що слід пам’ятати

● Точність та ефективна комунікація – це ключ до успіху. Переконайтеся, що під час розмови ви тримаєте все під контролем! Намагайтеся бути лаконічним і логічно структурованим, наскільки це можливо(5).

● Ваші висловлювання мають бути точними і конкретними, а не загальними. Утримуйтеся від використання надто багатослівних висловлювань та надання надто великої кількості інформації.

● Сумлінні люди орієнтовані на досягнення цілей (12). Зосередьтеся на коротко- та середньострокових цілях у терапії.

● Будьте точними у призначенні фізичних вправ та реабілітації. Вказуйте дозування та прогресію, а також запобіжні заходи/протипоказання.

● Точні співрозмовники не люблять брати участь у несуттєвих розмовах.(5). Мінімізуйте поверхневі світські розмови. Якщо з’являється можливість для випадкової розмови, говоріть на більш серйозні або актуальні теми. Комфортне мовчання – це теж нормально.

Розсіяний( edit | edit source )

Пан Стівенс, місцевий перукар, страждає від болю у верхніх кінцівках. Він починає розмову з того, що показує вам, де саме він відчуває біль у лікті, а потім розповідає про те, як втомлюється його рука від того, що він цілий день тримає важкий фен для волосся. Він згадує, що нещодавно взяв собаку, яка сильно тягне за повідець під час прогулянки, через що болить не лише лікоть, але й плече та спина. Потім він розповідає про періодичний біль вночі, але більше в шиї, а потім починає пояснювати, як він намагався знайти пристойну подушку протягом останніх кількох місяців. Щось нагадує йому про нещодавню зміну ліків для серця, про що він коротко розповідає, а потім знову вказує на свій лікоть, пояснюючи природу болю.

Спілкування: Про що слід пам’ятати

● Ці пацієнти будуть базікати (5). Коли вони починають вибиватися з контексту розмови, поверніть їх назад. Хороший спосіб – підхопити фразу або ідею, згадану перед тим, як вони відхилилися від теми, і спонукати їх продовжити розмову в тому ж дусі.

● Їхні розповіді часто бувають дещо безсистемними та неорганізованими (5). Допоможіть їм створити структуру, запропонувавши конкретні рамки, яких вони могли б дотримуватися (наприклад, хронологію або поведінку, пов’язану з конкретними симптомами).

● Переконайтеся, що ви розумієте, що говорить пацієнт, підсумовуючи його основні тези по ходу розмови.

● Якщо дозволяє час, прислухайтеся до їхніх розмов, ви можете отримати багато цінної інформації.

Відкритість до досвіду і допитливість( edit | edit source )

“Філософ проти Упертого”( edit | edit source )

Ті, хто набрав високі бали, як правило, допитливі, досліджують нові ідеї, мислять логічно і цінують естетичну красу. Ті, хто набрав менше балів, як правило, більш традиційні, поступливі і вважають за краще слідувати встановленим маршрутом.

ОСОБИСТІСТЬ (HEXACO-PI) СТИЛЬ КОМУНІКАЦІЇ (CSI)
ДОМЕН Відкритість до досвіду Допитливість
ОЦІНЕНІ ЗА НАСТУПНИМИ ПІДГРУПАМИ:
 1. Естетичне сприйняття
 2. Допитливість
 3. Креативність
 4. Нестандартність
 1. Нестандартність
 2. Світоглядність
 3. Допитливість
 4. Аргументованість
ОЗНАКИ ВИСОКИХ ПОКАЗНИКІВ
 • Цінують красу мистецтва та природи
 • Допитливі
 • Використовують свою уяву
 • Цікавляться новими або незвичними ідеями
 • Рефлексивні
 • Філософські
 • Дослідницькі
 • Пристрасні
 • Розкуті
ОЗНАКИ НИЗЬКИХ ПОКАЗНИКІВ
 • Менш творчі
 • Не допитливі за своєю природою
 • Дотримуються традиційних ідей
 • Класичні
 • Традиційні
 • Відповідні
 • Прийнятні
 • Послідовні
БІЛЬШЕ ЦІКАВИХ ФАКТІВ Професійно сильні в соціальному, мистецькому та підприємницькому секторах (22)

Філософ( edit | edit source )

Професор Драйер спочатку витрачає трохи часу, щоб обговорити з вами останню актуальну тему, перш ніж почати детально розповідати про свій біль у шиї. Він дійсно багато думав про причину його раптового виникнення і вже спробував експериментувати з різними подушками та стільцями. Він носить дзен-браслет, який йому подарувала сусідка для полегшення болю – її пояснення того, як він працює, не зовсім зрозумілі для нього, але він вирішив, що спробувати не завадить. Під час інтерв’ю він кілька разів згадує про можливі фактори виникнення болю. Коли ви дістаєте анатомічну модель, щоб пояснити йому свою гіпотезу, він проявляє велику зацікавленість і багато розпитує, часто повертаючись до конкретних ділянок на моделі. Здається, що він вагається щодо одного з аспектів вашого пояснення і продовжує сперечатися з вами про це, поки ви не поясните йому все до кінця.

Спілкування: Про що слід пам’ятати

● Ці пацієнти дуже добре вміють бачити загальну картину. Вони легко піддаються абстрактному мисленню і люблять розуміти речі в контексті (5). Знайдіть час, щоб ретельно їх навчити, пояснивши контекст і походження їхнього стану/вашої гіпотези.

● Вони, як правило, не бояться пропонувати цікаві ідеї та точки зору(5). Уважно слухайте, аргументуйте їхній внесок і пропонуйте конструктивний зворотній зв’язок.

● Будьте готові до багатьох запитань! Пояснюйте свої думки всебічно, використовуючи різні ресурси (наприклад, анатомічні моделі, дослідження тощо).

● Ставте запитання, не боячись конфлікту, адже пацієнт може надавати контраргументи у своєму дослідженні проблеми. Це не має на меті приниження – для таких пацієнтів дійсно важливо зрозуміти, а аргументи використовуються для уточнення ідей (5)

Упертий( edit | edit source )

Пан Айзекс – тріатлоніст, який страждає від підозри на травму від надмірного навантаження. Це перешкоджає його тренуванням, і він зробить все можливе, щоб вирішити цю проблему. Він не надто замислювався над походженням свого стану і стверджує, що скоріше хотів би звернутися до професіонала для діагностики та терапії, перш ніж завдати собі ще більшої шкоди. Після обстеження ви прийшли до висновку, що причиною болю в коліні, найімовірніше, є проблема в задньому косому кінетичному ланцюгу. Пацієнт радий, що ви знайшли джерело, але, здається, не зацікавлений у вашому детальному, поглибленому поясненні. Він беззаперечно приймає рекомендовану реабілітацію і зобов’язується виконувати вправи саме так, як ви запропонували.

Спілкування: Про що слід пам’ятати

● Ці пацієнти не схильні до надмірних роздумів і будуть задоволені простим, логічним поясненням.

● Пацієнти довіряють вашій думці і не будуть вас перепитувати чи переконувати. Переконайтеся, що вони достатньо зрозуміли, і що ви бездоганно володієте фактами.

● Надавайте точний і досяжний зворотний зв’язок/реабілітацію та навчіть їх, як її коригувати, якщо/коли це необхідно (наприклад, коли збільшити кількість повторень певної вправи). Швидше за все, вони не будуть експериментувати і коригувати свої рекомендації щодо терапії, а скоріше дотримуватимуться того, що їм було наказано.

Висновок(edit|edit source)

Стиль спілкування та особистість – це потужний пакет того, як будь-яка людина презентує себе. Якщо ми, як клініцисти, можемо успішно інтерпретувати ці фактори і відповідно спілкуватися з кожним пацієнтом, ми, як правило, можемо очікувати хороших клінічних результатів і високого рівня задоволеності та прихильності пацієнтів до терапії. Ми можемо розрізняти домени особистості та спілкування, і якщо ми успішно співвідносимо їх з нашими пацієнтами, ми можемо адаптувати наш підхід відповідно до комунікативних переваг пацієнта.

Посилання(edit|edit source)

 1. Mead, N., Bower, P.,Patient-centredness: a conceptual framework and review of the empirical literature. Soc. Sci. Med. 2000. 51, 1087–1110.
 2. Khanna A, Fix GM, Anderson E, Bolton RE, Bokhour BG, Foster M, et al. Towards a framework for patient-centred care coordination: a scoping review protocol. BMJ Open. 2022 Dec 1;12(12):e066808.
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 Carrard, V., Schmid Mast, M,Physician behavioral adaptability: A model to outstrip a “one size fits all” approach. Patient Educ. Couns., Communication in Healthcare: Best papers from the International Conference on Communication in Healthcare, Amsterdam, The Netherlands, 2015 28 September – 1 October 2014. 98,1243–1247.
 4. O’Keeffe M, Cullinane P, Hurley J, Leahy I, Bunzli S, O’Sullivan PB, O’Sullivan K. What influences patient-therapist interactions in musculoskeletal physical therapy? Qualitative systematic review and meta-synthesis. Physical therapy. 2016 May 1;96(5):609-22.
 5. 5.00 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 5.18 5.19 5.20 5.21 5.22 5.23 5.24 5.25 5.26 5.27 5.28 5.29 5.30 5.31 5.32 5.33 de Vries, R.E., Bakker-Pieper, A., Konings, F.E., Schouten, B.,The Communication Styles Inventory (CSI): A Six-Dimensional Behavioral Model of Communication Styles and Its Relation With Personality. Commun. Res. 2013. 40, 506–532
 6. Mount, M., BARRICK, M., Scullen, S., Rounds, J., Higher order dimensions of the Big Five personality traits and the Big Six interests. Pers. Psychol. 2005. 58, 447–478.
 7. Ahmed, J., Naqvi, I.,Personality Traits and Communication Styles Among University Students 2015.
 8. 8.0 8.1 8.2 Emanuel, R.,Do Certain Personality Types Have a Particular Communication Style. 2013.
 9. Jensen M. Personality traits and nonverbal communication patterns. Int’l J. Soc. Sci. Stud.. 2016;4:57.
 10. 10.0 10.1 Oh, I.-S., Lee, K., Ashton, M.C., de Vries, R.E.,Are Dishonest Extraverts More Harmful than Dishonest Introverts? The Interaction Effects of Honesty-Humility and Extraversion in Predicting Workplace Deviance. Appl. Psychol. 2011. 60, 496–516.
 11. de Vries, R., Bakker-Pieper, A., Siberg, R., Gameren, K., Vlug, M.,The Content and Dimensionality of Communication Styles. Commun. Res. – COMMUN RES 2009. 36, 178–206.
 12. 12.0 12.1 12.2 12.3 Bakker-Pieper, A., Vries, R.E. de,The Incremental Validity of Communication Styles Over Personality Traits for Leader Outcomes. Hum. Perform. 2013. 26, 1–19.
 13. 13.0 13.1 Kruisdijk F, Hopman-Rock M, Beekman AT, Hendriksen IJ. Personality traits as predictors of exercise treatment adherence in major depressive disorder: lessons from a randomised clinical trial. International journal of psychiatry in clinical practice. 2020 Oct 30;24(4):380-6.
 14. McKay, D.A., Tokar, D.M.,The HEXACO and five-factor models of personality in relation to RIASEC vocational interests. J. Vocat. Behav., Fresh Perspectives on the New Career 2012. 81, 138–149.
 15. Smith, D., Fitzpatrick, M.,Patient-therapist boundary issues: An integrative review of theory and research. Prof. Psychol. Res. Pract. 1995. 26, 499–506.
 16. Beach, W.A., Easter, D.W., Good, J.S., Pigeron, E.,Disclosing and responding to cancer “fears” during oncology interviews. Soc. Sci. Med. 2005. 60, 893–910.
 17. 17.0 17.1 Fiori, M.Emotional intelligence compensates for low IQ and boosts low emotionality individuals in a self-presentation task. Personal. Individ. Differ., Dr. Sybil Eysenck Young Researcher Award. 2015. 81, 169–173.
 18. 18.0 18.1 Hajek A, Kretzler B, König HH. Personality, Healthcare Use and Costs—A Systematic Review. InHealthcare 2020 Sep (Vol. 8, No. 3, p. 329).
 19. Wrench, J., Brogan, S., Mccroskey, J., Jowi, D.,Social communication apprehension: the intersection of communication apprehension and social phobia. 2008. 11, 409–430.
 20. Zulman, D.M., Haverfield, M.C., Shaw, J.G., Brown-Johnson, C.G., Schwartz, R., Tierney, A.A., Zionts, D.L., Safaeinili, N., Fischer, M., Israni, S.T., Asch, S.M., Verghese, A.,Practices to Foster Physician Presence and Connection With Patients in the Clinical Encounter. JAMA 2020. 323, 70–81
 21. Aschwanden D, Gerend MA, Luchetti M, Stephan Y, Sutin AR, Terracciano A. Personality traits and preventive cancer screenings in the Health Retirement Study. Preventive medicine. 2019 Sep 1;126:105763.
 22. 22.0 22.1 Wille, B., De Fruyt, F.,Vocations as a source of identity: reciprocal relations between Big Five personality traits and RIASEC characteristics over 15 years. J. Appl. Psychol. 2014. 99, 262–281.
 23. 23.0 23.1 Cousin, G., Mast, M.S., Jaunin-Stalder, N.,Finding the right interactional temperature: do colder patients need more warmth in physician communication style? Soc. Sci. Med. 2013.
 24. 24.0 24.1 24.2 24.3 Steinmetz, D., Tabenkin, H.,The ‘difficult patient’’ as perceived by family physicians.’ Fam. Pract. 2001. 18, 495–500.


Професійний розвиток вашою мовою

Приєднуйтесь до нашої міжнародної спільноти та беріть участь в онлайн курсах для фахівців з реабілітації.

Переглянути доступні курси