Індекс Бартел

Вступ(edit|edit source)

Індекс Бартел для активності повсякденного життя – це порядкова шкала, яка вимірює здатність людини виконувати активності повсякденного життя (Activities of Daily Living, ADL).(1) Опублікований у 1965 році, оригінальний Індекс був створений для вимірювання обмеження життєдіяльності у пацієнтів, чиї реабілітаційні порушення впливають на використання кінцівок для виконання активностей повсякденного життя.(1) З тих пір він зазнав двох модифікацій. Всі три версії використовуються сьогодні як у клінічній практиці, так і в наукових дослідженнях.


У центрі уваги член мультидисциплінарної команди: Ерготерапевт( edit | edit source )

Ерготерапевт є членом реабілітаційної мультидисциплінарної команди. Його робота зосереджена на поліпшенні здатності людини брати участь у активності повсякденного життя (ADL). Американська асоціація ерготерапії описує роль ерготерапевта як використання “активностей повсякденного життя (занять) для зміцнення здоров’я, благополуччя та вашої здатності брати участь у важливих видах діяльності у вашому житті. Це охоплює будь-яку значущу активність, якої людина хоче досягти, охоплюючи серед іншого турботу про себе та свою сім’ю, роботу, волонтерство, відвідування школи”.(2)

Ерготерапія існує не у всіх частинах світу. Наразі існує 100 країн-членів та сім регіональних членів Всесвітньої федерації ерготерапевтів.(3) Залежно від країни/регіону, де ви практикуєте, інші фахівці з реабілітації повинні відповідати за оцінювання та надання втручань, спрямованих на можливість пацієнта виконувати ADL. Усі члени реабілітаційної команди, від терапевтів до медсестер і лікарів, повинні бути готові оцінювати цей життєво важливий компонент життя пацієнта і його здатність до самостійного життя.

Наприклад, у США фізичний терапевт може ставити цілі щодо поліпшення “здатності пацієнта виконувати дії, завдання або активність, пов’язані з самообслуговуванням і побутовою, навчальною, трудовою, громадською, соціальною та суспільною інтеграцією або реінтеграцією з допомогою або без допомоги людини, пристроїв або обладнання”.(4) У лікарняних умовах медичні сестри часто є першими членами мультидисциплінарної команди, які оцінюють функціональний дефіцит у пацієнта під час госпіталізації. Тому рутинний скринінг ADL є надзвичайно важливим для всіх госпіталізованих пацієнтів, незалежно від того, чи отримують вони кваліфіковану терапевтичну допомогу, чи ні.(5)


Додаткова література: Щоб дізнатися більше про роль фізичних терапевтів в оцінюванні та терапії ADL, будь ласка, прочитайте цю статтю.

Огляд індексу Бартел( edit | edit source )


Індекс Бартел оцінює десять найпоширеніших активностей повсякденного життя, зокрема базову мобільність:

 1. Прийом їжі
 2. Купання
 3. Персональна гігієна
 4. Одягання
 5. Контроль дефекації
 6. Контроль сечового міхура
 7. Користування туалетом
 8. Переміщення з ліжка на стілець і назад
 9. Пересування на рівних поверхнях
 10. Подолання сходів

Формальне навчання не потрібне для проведення будь-якої версії Індексу Бартел. Експерту достатньо бути знайомим з десятьма функціональними навичками, що оцінюються та системою оцінювання, що використовується. Shah та ін. рекомендують фахівцям пройти годинну клінічну демонстрацію та огляд модифікованого індексу Бартел, щоб продемонструвати свою компетентність.(6)

Будь-який член мультидисциплінарної команди може проводити оцінювання за індексом Бартел, але, як правило, його проводять клінічні працівники, такі як медичні сестри, ерготерапевти або фізичні терапевти, протягом 24-48 годин.

Як правило, оцінювання займає лише кілька хвилин і може бути частиною реабілітаційного обстеження.

 • Індекс Бартел вимірює ступінь допомоги, необхідної людині за десятьма пунктами ADL, пов’язаними з мобільністю та самообслуговуванням
 • Час, витрачений на виконання кожного пункту та фізична допомога, необхідна для виконання кожного пункту, використовуються для визначення значення, яке присвоюється кожному пункту
 • Десять пунктів оцінюються певною кількістю балів, а потім підраховується остаточна оцінка шляхом підсумовування балів, нарахованих за кожну функціональну навичку. Це дозволяє фахівцю виміряти функціональне обмеження життєдіяльності пацієнта шляхом кількісного оцінювання його можливостей.
 • Бали можуть бути виставлені або шляхом безпосереднього оцінювання/спостереження, або на основі достовірних інтерв’ю з пацієнтом, його родиною чи персоналом. Дослідження також показують, що для виставлення балів можна використовувати “здоровий глузд” та клінічний досвід фахівця, який проводить обстеження.
 • Чим вищий бал, тим більш незалежним є пацієнт у виконанні показників ADL, що вимірюються. Вищі бали також вказують на те, що пацієнт з більшою ймовірністю повернеться додому, з різним ступенем необхідної допомоги, після виписки з лікарні.
 • Чим нижчий бал, тим більш залежним є пацієнт при виконанні ADL, і тим більш кваліфікованого догляду він потребуватиме при виписці.

Цільова популяція( edit | edit source )

Хоча індекс Бартел використовується в багатьох популяціях, його застосування настійно рекомендується для оцінювання осіб з інсультом,(7) хворобою Паркінсона,(8) черепно-мозковою травмою, раком,(9)(10) COVID-19,(11) пацієнтів, госпіталізованих у відділення інтенсивної терапії(12) та осіб похилого віку.(13)


Рекомендації щодо заповнення індексу Бартел наступні:

 1. Оцінюйте і записуйте те, що пацієнт робить насправді, а не те, що, на вашу думку, він може робити.
 2. Дозвольте пацієнту виконувати функціональні уміння та навички з якомога більшою самостійністю, уникайте фізичної або вербальної допомоги, якщо це дозволяє безпека пацієнта.
 3. Використання допоміжних пристроїв або засобів дозволяється і може бути оцінене як незалежність.
 4. Якщо пацієнт потребує нагляду (наприклад, з міркувань безпеки), він не може бути оцінений як незалежний.
 5. Слід використовувати найліпший спосіб збору даних – безпосереднє тестування та/або спостереження. Однак фахівець може також запитати інформацію у пацієнта, члена сім’ї або іншого персоналу, якщо це необхідно.
 6. Індекс Бартел не призначений для використання як окремий показник для прогнозування функціональних результатів, а скоріше як доповнення до інших оцінок для створення повної картини можливостей пацієнта та його реабілітаційного потенціалу.
 7. Експерт також повинен зафіксувати кількість часу та допомоги, яку пацієнт потребує для виконання кожної з десяти функціональних навичок.

Наразі існує дві модифікації оригінального індексу Бартел, що складається з 10 пунктів: Версія за Collin та версія за Shah. Усі три версії Індексу оцінюють ті самі десять завдань ADL та мобільності,(14) і всі вони є у вільному доступі в Інтернеті.

Оригінальний індекс Бартел( edit | edit source )

Оригінальний Індекс був розроблений як порядкова рейтингова шкала з трьома балами. Вона може бути заповнена членами МДК, включно з фахівцями з реабілітації або іншими особами, що здійснюють спостереження, приблизно за 2-5 хвилин.(15)

 • Кожен пункт оцінюється залежно від того, чи може людина виконувати завдання або активність самостійно, з допомогою або вона повністю залежна від сторонньої допомоги. Оцінювання відбувається наступним чином: 0 = не може, 1 = потребує допомоги/підтримки, 2 = незалежний.
 • Бали за десятьма пунктами підсумовуються і множаться на 5, щоб отримати загальний бал з максимальних 100.
 • Нижче наведено рекомендації щодо інтерпретації балів за шкалою Бартел:(15)
  • бали від 0 до 20 вказують на “повну” залежність
  • бали 21-60 вказують на “сильну” залежність
  • бали 61-90 вказують на “помірну” залежність
  • бали 91-99 вказують на “легку” залежність
  • більшість досліджень використовують показник 60/61 (помірна залежність) як точку відсікання

Модифікований індекс Бартел за Collin( edit | edit source )

Модифікований індекс Бартел за Collin змінив систему підрахунку балів на 1-бальну з загальним балом від 0 до 20, щоб скоригувати “непропорційне сприйняття точності”.(14)

Модифікований індекс Бартел за Shah( edit | edit source )

Модифікований індекс Бартел за Shah оцінюється за шкалою від 0 до 100, як і оригінальний індекс Бартел. Він також змінив шкалу оцінювання на п’ятибальну, щоб підвищити надійність і чутливість для виявлення змін.(14)

Порівняння версій Індексу Бартел( edit | edit source )

 • Модифіковані версії можуть виявляти більш тонкі зміни в здатності до ADL, ніж оригінальна версія(7)
 • Для пацієнтів, у яких спостерігається більш суттєве поліпшення здатності до ADL, оригінальна та модифікована версії індексу Бартел виявилися однаково чутливими(7)
 • Модифіковані версії також рекомендуються з дослідницькою метою для збору найбільш детальних даних(7)
 • Дослідження підтримують використання оригінального індексу Бартел як міри та індикатора очікуваної тривалості перебування людини в лікарні, смертності в стаціонарі та визначення напрямку виписки(13)
Інші доступні версії( edit | edit source )

Наступний перелік охоплює подальші адаптації оригінального індексу Бартел з різною кількістю оціночних завдань. Не всі з них є у вільному доступі.


Спеціальна тема: Навіщо оцінювати ADL?( edit | edit source )

Оцінювання здатності людини виконувати та завершувати завдання ADL дає уявлення про її загальний функціональний стан та ймовірний стан під час виписки з лікарні.

 • Якщо пацієнти мають низькі бали за клінічними інструментами оцінювання, такими як індекс Бартел, вони, швидше за все, залежать від осіб, які здійснюють догляд та/або допоміжних пристроїв.
 • Низька здатність до виконання завдань з самообслуговування може також призвести до небезпечних умов життя та зниження якості життя.
 • Здатність до самообслуговування також є предиктором госпіталізації в спеціалізовані заклади, такі як будинки для людей похилого віку, потреби в домашньому догляді/допомозі в домашніх умовах та госпіталізації.
 • Дослідження показують, що госпіталізація з приводу гострого або хронічного захворювання може вплинути на здатність людини підтримувати незалежне життя.
 • Демографічна ситуація в країнах характеризується старінням, прогресуванням хронічних захворювань, що може призвести до очікуваного погіршення фізичного здоров’я та пов’язаної з цим втрати здатності до самостійного виконання ADL.
 • Показники результатів ADL також можуть забезпечити спосіб оцінити ефективність програми реабілітації.(5)

Надійність та обмеження( edit | edit source )

Шкала індексу Бартел демонструє хорошу надійність і чутливість до змін у можливостях до виконання ADL. Вона є зручною і використовується для 16 діагностичних станів з достатньою та помірною надійністю та валідністю.(14) Однак оригінальну версію та модифіковану версію за Collin можна вважати “дещо обмеженими”, оскільки деякі поліпшення здатності до самообслуговування не можуть бути кількісно оцінені в балах, наприклад, коли пацієнт все ще потребує певної фізичної допомоги для виконання певної активності або завдання.(14)

Результати досліджень щодо індексу Бартел та його модифікованих версій є наступними:16)

 • П’ять досліджень модифікованого індексу Бартел виявили, що він має відмінну внутрішню узгодженість
 • Одне дослідження модифікованого індексу Бартел показало відмінну надійність під час повторного тестування
 • Одне дослідження модифікованого індексу Бартел та чотири дослідження індексу Бартел показали відмінну міжрейтингову надійність
 • Одне дослідження індексу Бартел показало, що він має достатню міжрейтингову надійність

Було виявлено, що модифікований індекс Бартел може прогнозувати “інструментальні показники ADL через 6 місяців після інсульту”, в тому числі:(16)

 • ймовірність того, що людина досягне утримання сечі після інсульту
 • ризик падінь у людей після інсульту
 • функціональне відновлення після інсульту
 • тривалість перебування у відділенні невідкладної допомоги після інсульту

Усі версії Індексу обмежені тим, що не враховують ситуацю або чинники середовища, такі як пандуси, перила на сходах, регулювання ліжка тощо. Дослідження показують, що оцінювання можна проводити в умовах, які найкраще імітують ідеальні умови виписки пацієнта з лікарні. Це дозволить запобігти помилковому заниженню або завищенню балів. (14)

Важливо також зазначити, що існують інші ADL, які є важливими для безпечної та належної виписки, але не оцінюються за жодною з версій індексу Бартел. Саме тут досвід і клінічне розуміння фахівця з реабілітації мають першочергове значення в розробленні персоналізованого плану терапії та використанні інших заходів для досягнення результату.(14)

Додаткові інструменти клінічного оцінювання( edit | edit source )

Індекс Бартел не повинен слугувати окремим інструментом оцінювання. Він зазвичай використовується разом з іншими інструментами оцінювання, особливо для обстеження пацієнтів з неврологічними діагнозами, такими як інсульт або хвороба Паркінсона. До таких додаткових інструментів можна віднести:

Ресурси(edit|edit source)

Клінічні ресурси( edit | edit source )

Посилання(edit|edit source)

 1. 1.0 1.1 Mahoney FI, Barthel DW. Barthel index. Maryland state medical journal. 1965.
 2. American Occupational Therapy Association. What is occupational therapy? Available from: https://www.aota.org/about/what-is-ot (accessed 06/July.2023).
 3. World Federation of Occupational Therapists. List of Member Organisations. Available from: https://wfot.org/membership/organisational-membership/list-of-wfot-member-organisations (accessed 06/July/2023).
 4. American Physical Therapy Association. APTA Guide to Physical Therapist Practice 4.0. Available from: https://guide.apta.org/ (accessed 06/July/2023).
 5. 5.0 5.1 NIH National Library of Medicine. Activities of Daily Living. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470404/ (accessed 06/July/2023).
 6. Shah S, Vanclay F, Cooper B. Improving the sensitivity of the Barthel Index for stroke rehabilitation. J Clin Epidemiol. 1989; 42(8):703-9.
 7. 7.0 7.1 7.2 7.3 Wang YC, Chang PF, Chen YM, Lee YC, Huang SL, Chen MH, Hsieh CL. Comparison of responsiveness of the Barthel Index and modified Barthel Index in patients with stroke. Disability and Rehabilitation. 2023 Mar 13;45(6):1097-102.
 8. 8.0 8.1 Taghizadeh G, Martinez-Martin P, Meimandi M, Habibi SA, Jamali S, Dehmiyani A, Rostami S, Mahmuodi A, Mehdizadeh M, Fereshtehnejad SM. Barthel index and modified rankin scale: psychometric properties during medication phases in idiopathic Parkinson disease. Annals of Physical and Rehabilitation Medicine. 2020 Nov 1;63(6):500-4.
 9. dos Santos Barros V, Bassi-Dibai D, Guedes CL, Morais DN, Coutinho SM, de Oliveira Simões G, Mendes LP, da Cunha Leal P, Dibai-Filho AV. Barthel Index is a valid and reliable tool to measure the functional independence of cancer patients in palliative care. BMC Palliative Care. 2022 Jul 12;21(1):124.
 10. Morishima T, Sato A, Nakata K, Matsumoto Y, Koeda N, Shimada H, Maruhama T, Matsuki D, Miyashiro I. Barthel Index-based functional status as a prognostic factor in young and middle-aged adults with newly diagnosed gastric, colorectal and lung cancer: A multicentre retrospective cohort study. BMJ open. 2021 Apr 1;11(4):e046681.
 11. Mateos-Arroyo JA, Zaragoza-García I, Sánchez-Gómez R, Posada-Moreno P, Ortuño-Soriano I. Validation of the Barthel Index as a Predictor of In-Hospital Mortality among COVID-19 Patients. InHealthcare 2023 May 6 (Vol. 11, No. 9, p. 1338). MDPI.
 12. Dos Reis NF, Figueiredo FC, Biscaro RR, Lunardelli EB, Maurici R. Psychometric properties of the Barthel index used at intensive care unit discharge. American Journal of Critical Care. 2022 Jan 1;31(1):65-72.
 13. 13.0 13.1 Ocagli H, Cella N, Stivanello L, Degan M, Canova C. The Barthel index as an indicator of hospital outcomes: A retrospective cross‐sectional study with healthcare data from older people. Journal of Advanced Nursing. 2021 Apr;77(4):1751-61.
 14. 14.0 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 MD App. Modified Barthel Index for Activities of Daily Living. Available from: https://www.mdapp.co/modified-barthel-index-for-activities-of-daily-living-calculator-362/ (accessed 30/June/2023).
 15. 15.0 15.1 Elite learning. The original Barthel index of ADLs. Available from: https://www.elitecme.com/resource-center/rehabilitation-therapy/the-original-barthel-index-of-adls/ (last accessed 30.4.2019)
 16. 16.0 16.1 Heart and Stroke Foundation; Canadian Partnership for Stroke Recovery. Stroke Engine. Barthel Index. Accessed 24 June 2019.
 17. Kwon S, Hartzema AG, Duncan PW, Min-Lai S. Disability measures in stroke: relationship among the Barthel Index, the Functional Independence Measure, and the Modified Rankin Scale. Stroke. 2004 Apr 1;35(4):918-23.
 18. Zhao J, Liu X, Wan L, Gao Y, Huang M, Zha F, Long J, Li D, Nie G, Wang Y. A novel Longshi Scale measured activity of daily living disability in elderly patients affected by neurological diseases: a multi-center cross-sectional study in China. BMC geriatrics. 2021 Dec;21(1):1-9.


Професійний розвиток вашою мовою

Приєднуйтесь до нашої міжнародної спільноти та беріть участь в онлайн курсах для фахівців з реабілітації.

Переглянути доступні курси