Перевірка якості джерел знань

Головний редакторWanda van Niekerk

Основний внесокWanda van Niekerk та Jess Bell

Вступ(edit|edit source)

Третім кроком у процесі практики, заснованої на доказах, є перевірка якості знайдених джерел після офрмулювання клінічного питання та пошуку джерел. Критичне оцінювання статті або дослідження передбачає, що ви уважно вивчаєте результати статті, щоб вирішити, чи варто її використовувати для інформування вашої клінічної практики.(1) На жаль, рецензування та публікація не обов’язково означає, що дослідження має хорошу якість.(2) Клінічні дослідження критикують за те, що вони не є корисними через такі причини(2):

 • вони недостатньо прагматичні (щоб їх можна було застосувати до реальних життєвих сценаріїв)
 • вони не орієнтовані на пацієнта, не є прозорими або здійсненними

Крім того, з огляду на велику кількість опублікованих досліджень, важко вирішити, які з них використовувати, а які ні. Саме тут рекомендується проводити критичне оцінювання досліджень.

Як впоратися з цим інформаційним перенасиченням?( edit | edit source )

Величезна кількість опублікованої інформації ставить перед фахівцями з реабілітації два питання.(3)

 1. Як гарантувати, що ви знайдете те, що вам потрібно, у величезній кількості доступної інформації?
 1. Як дізнатися, які висновки ґрунтуються на достовірних наукових даних і можуть застосовуватись у вашому конкретному випадку або сценарії?
  • Кілька корисних порад для початку:
   • Якщо є хороша, узагальнена, доказова інформаційна платформа, яка дає відповідь на ваше конкретне клінічне питання, використовуйте її, вивчайте її і застосовуйте так, як вважаєте за потрібне з урахуванням ваших навичок клінічного мислення.(3) Ви можете знайти список деяких платформ тут: Платформи з синтезованою, заснованою на доказах клінічною інформацією.
   • Систематичні огляди або клінічні настанови також корисні для ознайомлення.

Кроки оцінювання якості джерел знань( edit | edit source )

Перш ніж використовувати результати дослідження для прийняття клінічних рішень, важливо визначити, чи використовувалися в ньому належні методи. Погано сплановані дослідження можуть призвести до упередженості та надати вам оманливі результати.(1)

Рівні доказовості( edit | edit source )

Рівні доказів (також звані ієрархією доказів) допомагають вирішити, який тип дослідження забезпечить найліпші докази для конкретного питання. Евристика (“емпіричне правило”), розроблена Оксфордським центром доказової медицини (Oxford Centre for Evidence-based Medicine), є корисним інструментом, на який можна посилатися. Нижче наведено посилання на різні документи. Для глибшого розуміння, будь ласка, прочитайте вступний і довідковий документи разом з таблицею.

Якщо ви хочете дізнатися більше про рівні доказів, будь ласка, відвідайте цю сторінку: Ієрархія доказів.

Дизайн дослідження( edit | edit source )

Не у всіх дослідженнях вказується точний дизайн дослідження. Розділ “Методи” може допомогти визначити, який саме дизайн дослідження був використаний, але для цього клініцисти повинні добре розуміти різні дизайни досліджень. У наведеному нижче списку висвітлено деякі з основних типів досліджень, які допоможуть у практиці, заснованій на доказах.

 • Клінічна практична настанова
  • “набір рекомендацій з охорони здоров’я, розроблений на основі огляду наукової літератури та консенсусу групи експертів”(7)
 • Систематичні огляди
  • об’єднання різних первинних або індивідуальних досліджень, які відповідають заздалегідь визначеним критеріям прийнятності для відповіді на конкретне дослідницьке питання.
  • систематичні методи використовуються для зменшення упередженості.
  • систематичні огляди повинні(8):
   • мати чіткі цілі та заздалегідь визначені критерії прийнятності
   • мати відтворювану методологію
   • здійснювати систематичний пошук для виявлення всіх досліджень, що відповідають критеріям прийнятності
   • оцінювати валідність включених досліджень
   • систематично представляти та узагальнювати результати (8)
  • Більше про систематичні огляди можна прочитати тут.

“Систематичні огляди спрямовані на забезпечення всебічного та неупередженого синтезу великої кількості релевантних досліджень в рамках одного документа за допомогою суворих і прозорих методів”.(9)

 • Описові дослідження(10)
  • намагайтеся надати ідею або картину того, що відбувається або відбувалося в конкретній групі населення
  • описують проблему, а не досліджують взаємозв’язки чи асоціації(11)
  • описові дослідження мають такі компоненти PICO, як популяція (P) та результат (O)
  • можуть охоплювати: звіти про випадки, серії випадків, якісні дослідження та опитування (поперечні дослідження)
 • Аналітичні дослідження(10)
  • досліджують взаємозв’язок між двома чинниками – наприклад, вплив втручання на результат
  • Компоненти PICO або PECO включають інтервенції (Interventions, I) або впливи (Exposures, E), які застосовуються до різних груп і порівнюються (comparе, C)
  • можуть бути експериментальними дослідженнями або обсерваційними аналітичними дослідженнями
 • Експериментальні дослідження:
 • Обсерваційні аналітичні дослідження:
  • Когортні дослідження (Cohort studies) – група учасників спостерігається протягом певного періоду часу – вплив чинників ризику на результат(17)
  • Поперечні дослідження (Cross-sectional studies) – надають моментальний знімок того, що відбувається в популяції в певний момент часу(18)
  • Дослідження “випадок-контроль” (Case-control studies) – дві групи, одна з яких має результат, що нас цікавить, а інша – ні(19)
 • Історично контрольовані дослідження (Historically controlled studies) (20)
  • дослідження, які порівнюють історичну популяцію, наприклад, групу пацієнтів, які отримували певне лікування в минулому або від яких дані були зібрані раніше, з групою пацієнтів, які отримують нове лікування в теперішньому часі.
 • Дослідження з міркуванням на основі механізмів (Mechanism-based reasoning studies)
  • передбачають “висновок від механізмів до тверджень про те, що втручання призвело до релевантного для пацієнта результату”(21)
 • Серія випадків (Case series)
  • “сукупність суб’єктів (як правило, пацієнтів) зі спільними характеристиками, які використовуються для опису певного клінічного, патофізіологічного або операційного аспекту захворювання, лікування, впливу або діагностичної процедури”(22)
  • серії випадків не включають групу порівняння(22)
  • часто використовують вибірку для зручності(22)

Способи визначення дизайну дослідження( edit | edit source )

Оксфордський центр доказової медицини надає короткий посібник з планування досліджень. Ви можете ознайомитися з ним тут. Також зверніть увагу на Рисунок 1 у цьому посібнику, який показує дерево дизайну різних типів досліджень. Виділено три питання, які допоможуть вам вирішити, який тип дослідження було проведено.(10)

 • Питання 1 (Q1) – “Яка мета дослідження?”
  • описати популяцію – описове дослідження
  • дослідити взаємозв’язок між чинниками – аналітичне
 • Питання 2 (Q2) – “Якщо дослідження аналітичне, чи був випадковий розподіл втручань?”
  • так – рандомізоване контрольоване дослідження
  • ні – обсерваційне аналітичне
   • для цієї групи обсерваційних досліджень основні типи досліджень залежать від часу вимірювання результату
 • Питання 3 (Q3) – “Коли були визначені результати?”
  • через деякий час після втручання – проспективне когортне дослідження
  • одночасно з втручанням – поперечне дослідження
  • до того, як вплив був визначений або визначився – дослідження “випадок-контроль” (ретроспективне дослідження)

Ви також можете завантажити PDF-файл Jeremy Howick про дизайни досліджень у цьому короткому посібнику, а також прочитати більше про переваги та недоліки дизайну тут.

Критична перевірка( edit | edit source )

Критична перевірка – це процес оцінювання сильних і слабких сторін опублікованого дослідження. Цей процес є структурованим і ретельним, він оцінює всі етапи дослідження. “Критичне оцінювання – це метод систематичного вивчення наукових досліджень для визначення цінності їх результатів”.(23)

Корисні веб-сайти, де можна знайти контрольні списки для критичної перевірки:

Ви можете прочитати більше про критичну перевірку тут: Перевіряємо докази

Як читати статтю( edit | edit source )

Статті можна читати в наступному порядку, щоб зробити читання дослідницьких статей менш складним(3):

 1. Назва
 2. Анотація
 3. Рисунки та таблиці
 4. Вступ
 5. Обговорення
 6. Результати
 7. Методи
 8. Список використаних джерел

Якщо ви хочете прочитати більше, будь ласка, дивіться: Як читати статтю.

Посилання(edit|edit source)

 1. 1.0 1.1 Hoffmann T, Bennett S, Del Mar C. Evidence-based practice across the health professions. Elsevier Health Sciences; 2023.
 2. 2.0 2.1 Ioannidis JP. Why most clinical research is not useful. PLoS medicine. 2016 Jun 21;13(6):e1002049.
 3. 3,0 3,1 3,2 Olivier, B. Appraising the Quality of the Knowledge Resources Course. Plus. 2023
 4. Jeremy Howick, Iain Chalmers, Paul Glasziou, Trish Greenhalgh, Carl Heneghan, Alessandro Liberati, Ivan Moschetti, Bob Phillips, and Hazel Thornton. “The 2011 Oxford CEBM Levels of Evidence (Introductory Document)”. Oxford Centre for Evidence-Based Medicine. https://www.cebm.ox.ac.uk/resources/levels-of-evidence/ocebm-levels-of-evidence
 5. Jeremy Howick, Iain Chalmers, Paul Glasziou, Trish Greenhalgh, Carl Heneghan, Alessandro Liberati, Ivan Moschetti, Bob Phillips, and Hazel Thornton. “Explanation of the 2011 Oxford Centre for Evidence-Based Medicine (OCEBM) Levels of Evidence (Background Document)”. Oxford Centre for Evidence-Based Medicine. https://www.cebm.ox.ac.uk/resources/levels-of-evidence/ocebm-levels-of-evidence
 6. OCEBM Levels of Evidence Working Group. “The Oxford Levels of Evidence 2”. Oxford Centre for Evidence-Based Medicine. https://www.cebm.ox.ac.uk/resources/levels-of-evidence/ocebm-levels-of-evidence OCEBM Levels of Evidence Working Group = Jeremy Howick, Iain Chalmers (James Lind Library), Paul Glasziou, Trish Greenhalgh, Carl Heneghan, Alessandro Liberati, Ivan Moschetti, Bob Phillips, Hazel Thornton, Olive Goddard and Mary Hodgkinson
 7. Conley B, Bunzli S, Bullen J, O’Brien P, Persaud J, Gunatillake T, Dowsey MM, Choong PF, Lin I. Core recommendations for osteoarthritis care: a systematic review of clinical practice guidelines. Arthritis care & research. 2023 Feb 10.
 8. 8.0 8.1 Krnic Martinic M, Pieper D, Glatt A, Puljak L. Definition of a systematic review used in overviews of systematic reviews, meta-epidemiological studies and textbooks. BMC medical research methodology. 2019 Dec;19:1-2.
 9. Santos WM, Secoli SR, Püschel VA. The Joanna Briggs Institute approach for systematic reviews. Revista latino-americana de enfermagem. 2018 Nov 14;26:e3074.
 10. 10.0 10.1 10.2 Centre for Evidence-Based Medicine. Study Designs. Available from https://www.cebm.ox.ac.uk/resources/ebm-tools/study-designs (last accessed 29 November 2023)
 11. Siedlecki SL. Understanding descriptive research designs and methods. Clinical Nurse Specialist. 2020 Jan 1;34(1):8-12.
 12. 12.0 12.1 12.2 Zabor EC, Kaizer AM, Hobbs BP. Randomized controlled trials. Chest. 2020 Jul 1;158(1):S79-87.
 13. Granholm A, Alhazzani W, Derde LP, Angus DC, Zampieri FG, Hammond NE, Sweeney RM, Myatra SN, Azoulay E, Rowan K, Young PJ. Randomised clinical trials in critical care: past, present and future. Intensive care medicine. 2022 Feb 1:1-5.
 14. Zuidgeest MG, Goetz I, Meinecke AK, Boateng D, Irving EA, van Thiel GJ, Welsing PM, Oude-Rengerink K, Grobbee DE. The GetReal Trial Tool: design, assess and discuss clinical drug trials in light of real world evidence generation. Journal of Clinical Epidemiology. 2022 Sep 1;149:244-53.
 15. IMI GetReal. GetReal Trial Tool – Motiongraphic. Available from: https://www.youtube.com/watch?v=TKxf73RIH0w&t=112s (last accessed 30/11/2023)
 16. IMI GetReal. GetReal Trial Tool tutorial. Available from: https://www.youtube.com/watch?v=tu1sE06wfDY&t=6s (last accessed 30/11/2023)
 17. Wang X, Kattan MW. Cohort studies: design, analysis, and reporting. Chest. 2020 Jul 1;158(1):S72-8.
 18. Savitz DA, Wellenius GA. Can cross-sectional studies contribute to causal inference? It depends. American Journal of Epidemiology. 2023 Apr;192(4):514-6.
 19. Dey T, Mukherjee A, Chakraborty S. A practical overview of case-control studies in clinical practice. Chest. 2020 Jul 1;158(1):S57-64.
 20. Ghadessi M, Tang R, Zhou J, Liu R, Wang C, Toyoizumi K, Mei C, Zhang L, Deng CQ, Beckman RA. A roadmap to using historical controls in clinical trials–by Drug Information Association Adaptive Design Scientific Working Group (DIA-ADSWG). Orphanet Journal of Rare Diseases. 2020 Dec;15(1):1-9.
 21. Howick J, Glasziou P, Aronson JK. Evidence-based mechanistic reasoning. Journal of the Royal Society of Medicine. 2010 Nov 1;103(11):433-41.
 22. 22.0 22.1 22.2 Porta M, editor. A dictionary of epidemiology. Oxford university press; 2014 May 23.
 23. Crombie IK. The pocket guide to critical appraisal. John Wiley & Sons; 2022 Jun 20.


Професійний розвиток вашою мовою

Приєднуйтесь до нашої міжнародної спільноти та беріть участь в онлайн курсах для фахівців з реабілітації.

Переглянути доступні курси