Використання практики, заснованої на доказах, для прийняття рішення щодо показника результату

Головний редакторWanda van Niekerk на основі курсуBenita Olivier

Основний внесокWanda van Niekerk та Jess Bell

Вступ(edit|edit source)

Показник результату (outcome measure) – це критерій, який використовується для оцінювання поточного стану пацієнта. Він може надавати оцінку, інтерпретацію результатів та/або категоризацію ризику пацієнта. Він може забезпечити базові дані до початку втручання, а початкові результати можуть допомогти визначити і спрямувати хід терапевтичного втручання. Показник результату також може бути використаний під час терапії для оцінювання будь-яких “змін у конструкції, що становить інтерес, з часом, під час і після реабілітації”.(1)

Показники результатів, які використовуються в клінічній практиці, охоплюють:

 • Показники результатів, про які повідомляє пацієнт (Patient-reported outcome measures, PROM)
 • Показники результатів, що визначаються терапевтом
 • Клінічні тести
 • Показники результатів, що визначаються за допомогою спостережень

Психометричні властивості показників результатів( edit | edit source )

Надійність (Reliability)(edit|edit source)

 • Відноситься до того, наскільки вимірювання є послідовним і позбавленим помилок(2)
 • Чи показник результату дає узгоджені результати?
 • Чи будуть результати однаковими, коли тест проводиться різними клініцистами або одним і тим же клініцистом у різний час?

Типи надійності:

 • Міжрейтингова надійність (Inter-rater reliability)
  • різні дослідники, як правило, в один і той самий період часу
  • описує стабільність оцінок, отриманих при проведенні одного і того ж тесту двома різними дослідниками
  • “ступінь, до якого незалежні спостерігачі (дослідники) погоджуються у своїх оцінках”(3)
 • Внутрішньорейтингова надійність (Intra-rater reliability)
  • один і той самий дослідник протягом тривалого часу
  • стосується стабільності оцінок, отриманих дослідником, коли він виконує тест два рази поспіль
 • Надійність від тесту до тесту/ ретестова надійність (Test-retest reliability)
  • описує стабільність балів, отриманих пацієнтом, коли він проходить оцінювання у двох різних випадках
  • “ступінь, до якої показник результату дає узгоджені між собою результати з плином часу”(4)

Ви можете прочитати більше про надійність, різні типи надійності, а також кількісні та якісні показники надійності тут.

 • Внутрішня узгодженість (Internal consistency)
  • “ступінь, до якого ознаки в межах показника результату дають узгоджені результати”(4)
 • Похибка вимірювання (Measurement error)
  • “різниця між тим, що вимірюється, і його “істинним” значенням”(4)

Валідність(edit|edit source)

Ступінь, до якого тест вимірює те, на що він розрахований.(5)(6)

Типи валідності(7)(8):

 • Очевидна валідність (face validity)
  • судячи з очевидної валідності, ви можете визначити, чи зміст показника результату адекватно відображає те, що він призначений виміряти?(4)
  • наприклад, чи показник результату щодо рівноваги ставить питання про це?
 • Конструктна валідність (Construct validity)
  • ступінь, до якого показник дійсно відображає та досліджує конструкт (наприклад, якість життя), який він має намір виміряти(4)(9)
 • Критеріальна валідність (Criterion validity) складається з:
  • Узгоджена валідність (Concurrent validity)
   • “ступінь, до якого оцінки/результати узгоджуються з оцінками/результатами, отриманими за допомогою відомого показника результату з хорошою валідністю”(4)
  • Прогностична валідність (Predictive validity)
   • “ступінь, до якого показник може точно передбачити результат, наслідок або взаємозв’язок”(4)
 • Змістова валідність (Content validity)
  • “ступінь, до якого структура тесту вимірює те, для чого він призначений, має достатню широту/глибину” і є позбавленим від упередженості(4)
  • “ступінь, до якого тест включає всі необхідні завдання для представлення поняття, що підлягає вимірюванню”(9)

Ви можете прочитати більше про валідність тут.

(10)

Чутливість(edit|edit source)

Чутливість – це(11):

 • Здатність показника результату виявляти справжні зміни в стані пацієнта з плином часу
 • Також відома як чутливість до змін
 • Ви можете прочитати більше про чутливість тут

Якщо ви хочете прочитати більше, перейдіть до розділу “Психометричні властивості“.

Застосування практики, заснованої на доказах, у прийнятті рішення про показник результату( edit | edit source )

Крок 1: Визначення потреб пацієнта для формулювання клінічного питання.

 • Прийняття рішення про показник результату (outcome measure):
  • Подумайте, що ви хочете виміряти (функцію, сприйняття, досвід?)
  • як ви хочете це виміряти (за допомогою самозвіту чи за допомогою вимірювань, проведених терапевтом)?
 • Приклади клінічних питань: “Якими є найліпші показники результату для визначення функції та самопочуття у пацієнта з …?” АБО “Чи є показник результату (x) або показник результату (y) ефективнішими показниками для визначення функції та самопочуття пацієнта з…?”

Крок 2: Визначення джерел знань.

 • Використовуйте модифіковану мнемонічну схему PICOT і зосередьтеся на частині POT
  • P – пацієнт/популяція
  • O – outcome – конкретний результат
  • T – тип – тип показника результату (наприклад, результат, про який повідомляє пацієнт)
 • Визначення бази даних для використання

Крок 3: Перевірка якості показника результату.

Крок 4: Обговорення варіантів з пацієнтом.

 • Поєднайте обговорення того, які показники результату використовувати, з обговоренням найліпших варіантів терапії
 • Кінцевий результат, який ви використовуєте, повинен відповідати потребам стану, контексту пацієнта, цілям, цінностям і вподобанням, а також середовищу, в якому перебуває пацієнт
 • Обговоріть фінансові наслідки, час, необхідний для застосування показника результату, і частоту

Крок 5: Додати показник результату до плану терапії (формулювання плану)

 • Обраний показник результату повинен відповідати меті втручання

Крок 6: Впровадити план терапії з використанням показника результату.

 • Застосуйте план терапії та показник результату

Крок 7: Оцінити ефективність плану терапії, показника результату та процесу практики, заснованої на доказах.

 • Чи забезпечує показник результату те, що він повинен забезпечувати?
 • Чи є він настільки чутливим, як зазначено в літературі?
 • Чи знайшли ви у вільному доступі інструменти вимірювання показників результату?
 • Де ви можете внести зміни в процес?

Ресурси(edit|edit source)

 • Allied Health Professions (AHP) Outcome Measures UK Working Group: Key questions to ask when selecting outcome measures: a checklist for allied health professionals
 • COSMIN: Глобальна ініціатива з відбору та розроблення інструментів вимірювання результатів.
 • Orthopaedic Scores: безкоштовна послуга обчислення певних ортопедичних показників результату.
 • Shirley Ryan, Ability Lab. Rehabilitation Measures Database: розроблений, щоб допомогти клініцистам і дослідникам визначити надійні та валідні інструменти, які використовуються для оцінювання показників пацієнтів на всіх етапах реабілітації.
 • The Neurology Section: рекомендації щодо показників результатів, які використовуються в неврологічній клінічній практиці, дослідженнях та освіті. Outcome Measures
 • Outcome Measures

Посилання(edit|edit source)

 1. Alreni AS, McRobert C, McLean SM. Utilisation of outcome measures in the management of non-specific neck pain: a national survey of current physiotherapy practice in the UK. Musculoskeletal Science and Practice. 2021 Apr 1;52:102347.
 2. Portney L., Watkins M. Chapter 4: Principles of Measurement, within Foundations of Clinical Research : Applications to Practice, 3rd Edition. F.A. Davis Company, Pennsylvania, United States 2015. ISBN10 0803646577.
 3. D’lima J, Taylor SE, Mitri E, Harding A, Lai J, Manias E. Assessment of inter-rater reliability of screening tools to identify patients at risk of medication-related problems across the emergency department continuum of care. Australasian Emergency Care. 2023 Nov 14.
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 Allied Health Professions (AHP) Outcome Measures UK Working Group: Key questions to ask when selecting outcome measures: a checklist for allied health professionals. November 2019
 5. Haff GG, Dumke C. Laboratory manual for exercise physiology. Human Kinetics; 2022 Dec 2.
 6. Dunn WW. Validity. InDeveloping norm-referenced standardized tests 2020 Feb 13 (pp. 149-168). Routledge.
 7. Erlinawati E, Muslimah M. Test Validity and Reliability in Learning Evaluation. Bulletin of Community Engagement. 2021 Jan 6;1(1):26-31.
 8. Chetwynd E. Critical analysis of reliability and validity in literature reviews. Journal of Human Lactation. 2022 Aug;38(3):392-6.
 9. 9.0 9.1 Souza A., Alexandre N., Guirardello E.. Psychometric properties in instruments evaluation of reliability and validity. Epidemiologia e Serviços de Saúde. 2017 Jul;26:649-59.
 10. Dr J.5 Types of Construct Validity (Face, Content, Criterion, Convergent, Discriminant)- Research Methods Available from: https://www.youtube.com/watch?v=Q7jYDVGmlro (last accessed 02/01/2024)
 11. Mokkink L, Terwee C, de Vet H. Key concepts in clinical epidemiology: Responsiveness, the longitudinal aspect of validity. Journal of clinical epidemiology. 2021 Dec 1;140:159-62.


Професійний розвиток вашою мовою

Приєднуйтесь до нашої міжнародної спільноти та беріть участь в онлайн курсах для фахівців з реабілітації.

Переглянути доступні курси