Посилення реабілітаційної допомоги в умовах обмежених ресурсів

АвторStacy Schiurring на основі курсу (Cliona O’Sullivan)
Найліпші учасникиStacy Schiurring, Tarina van der Stockt, Kim Jackson, Jess Bell та Ewa Jaraczewska

Вступ(edit|edit source)

Реабілітація відіграє важливу роль у системах охорони здоров’я, але вона потребує партнерства та співпраці на світовому рівні для підвищення її доступності в умовах обмежених ресурсів.(1) Щоб цього досягти потрібно поставити досяжні цілі, переосмислити те, як реабілітація вписується в систему охорони здоров’я, а також надати підтримку та інфраструктуру для реабілітаційної освіти та професійного розвитку в регіонах з низьким і середнім рівнем ресурсів.(1)

Цілі сталого розвитку Організації Об’єднаних Націй( редагувати | відредагувати джерело )

Цілі сталого розвитку ООН

Horton та Lo у своїй статті в журналі “Lancet” за 2013 рік стверджують, що “сталий розвиток стосується всіх нас, а не лише деяких з нас. Це стосується здоров’я майбутніх поколінь. І це означає, що ми повинні ставитися до здоров’я майбутніх поколінь так само серйозно, як і до свого власного”. (1)(2)

Організація Об’єднаних Націй (ООН) створила Порядок денний сталого розвитку до 2030 року як план дій для “людей, планети та процвітання”.(3) Вона прагне створити глобальне партнерство, виклавши 17 Цілей сталого розвитку (ЦСР) для вирішення широкого кола питань – від подолання бідності, стимулювання економічного зростання, покращення охорони здоров’я та освіти до боротьби зі зміною клімату.(4)

Третя ціль сталого розвитку, або ціль у сфері охорони здоров’я, спрямована на “забезпечення здорового способу життя та сприяння добробуту для людей будь-якого віку”.(4) Цілі та індикатори ЦСР вказують на те, що реабілітація є критично важливим компонентом для досягнення окреслених цілей, оскільки ця ппрофесійна сфера зосереджена на оптимізації функцій(5) і зміцненні здоров’я.(6) (7) Наприклад, завдання 3.8 ЦСР розглядає загальне охоплення послугами охорони здоров’я, ключовою частиною якого є реабілітація.(1)

(8)

Огляд систем охорони здоров’я( редагувати | редагувати джерело )

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), основною метою системи охорони здоров’я є покращення здоров’я шляхом здійснення профілактичних, просвітницьких, лікувальних та реабілітаційних втручань у спосіб, що забезпечує швидке реагування, фінансову справедливість та повагу до всіх людей.(9)

Структурна схема ВООЗ

Структурна схема ВООЗ описує шість компонентів системи охорони здоров’я:(10)

 1. Надання послуг
 2. Працівники системи охорони здоров’я
 3. Інформаційні системи охорони здоров’я
 4. Доступ до основних лікарських засобів
 5. Фінансування
 6. Лідерство/управління

Згідно з посібником ВООЗ, компонент лідерства/управління забезпечує основу для загальної політики та регулювання інших блоків системи охорони здоров’я.(9)

Як реабілітація вписується в систему охорони здоров’я( редагувати | редагувати джерело )

Реабілітація як частина глобальної системи охорони здоров’я знову стала предметом особливої уваги, про що свідчать ініціативи ВООЗ “Реабілітація до 2030 року”.(1) Ініціативи проливають світло на глибоку потребу в реабілітації в усьому світі. Вони також підкреслюють роль, яку реабілітація має відігравати в ЦСР ООН, і необхідність посилення ролі реабілітації в системах охорони здоров’я(11)(12) щоб реагувати на глобальні тенденції у сфері охорони здоров’я та старіння. Існує велика потреба в реабілітації, особливо з огляду на те, що кількість людей, які живуть з хронічними захворюваннями, продовжує зростати в усьому світі. Це особливо відчутно в країнах з низьким і середнім рівнем доходу, де понад 50% людей не отримують необхідної допомоги через нерозвиненість реабілітаційних послуг.(1)(12) Дані щодо глобального тягаря хвороб за 2019 рік свідчать про те, що 2,4 мільярда людей у всьому світі отримали б користь від реабілітації лише в цьому році(1)(13) і що кожна третя людина в даний час живе зі станом здоров’я, який міг би отримати користь від кваліфікованої реабілітаційної допомоги.(1)(12)

(14)

Шлях вперед( редагувати | редагувати джерело )

Ключові напрямки зростання( редагувати | відредагувати джерело )

Використання ЦСР та Рамки реабілітаційних компетенцій ВООЗ(15) повинно сприяти росту і розвитку реабілітаційних послуг в ключових сферах в рамках систем охорони здоров’я:(1)

Лідерство(edit|edit source)

Існує потреба в лідерстві на всіх рівнях професійних реабілітаційних організацій, які б відстоювали інтереси як пацієнтів, так і самої професії. Необхідно покращити обізнаність про те, які послуги надає реабілітація, що це не розкішна послуга, а скоріше базовий компонент охорони здоров’я, який оптимізує функцію та орієнтований на здоров’я. Навчання лідерству та наставництво має бути складовою частиною програм реабілітаційного навчання як на початковому рівні, так і на робочому місці.(1)

Міжсекторальна співпраця( редагувати | редагувати джерело )

Існує потреба у створенні мереж між професійними організаціями, неурядовими організаціями та навчальними закладами для підтримки розвитку реабілітації в системі охорони здоров’я.(1) Прикладом цього був проект SUDA, метою якого було зміцнення потенціалу професійних організацій фізичних терапевтів та покращення стандартів освіти в галузі фізичної терапії в трьох африканських країнах шляхом оцінки та збагачення існуючих програм з фізичної терапії, а також надання навичок та навчання для продовження розвитку після завершення проекту.(1)(16) Проект також створив мережу з понад 150 фізичних терапевтів з 12 франкомовних африканських країн, які використовують WhatsApp для обміну інформацією та підтримки.(1)(16)

Збільшення кількості реабілітаційних кадрів( редагувати | відредагувати джерело )

Можливо, найбільшим викликом для посилення реабілітації в системі охорони здоров’я є брак кваліфікованих фахівців з реабілітації у країнах з обмеженими ресурсами. Наприклад, у Нігері, Західна Африка, загальне кількість населення якого становить 20 мільйонів осіб, зареєстровано лише 48 фізичних терапевтів; в Ефіопії, з населенням 100 мільйонів осіб, лише близько 200 фізичних терапевтів мають відповідну підготовку.(1) Оскільки потреба в реабілітації зростає, потреба в розширенні підготовки робочої сили, посиленні та адаптації регулювання та заходів із забезпечення якості стає все більш нагальною, особливо в регіонах з обмеженими ресурсами.(15) Для того, щоб розширити штат реабілітаційних працівників у системах охорони здоров’я з обмеженими ресурсами, реабілітацію необхідно підтримувати місцевими та міжнародними урядами і професійними організаціями(1) щоб покращити:

 1. Освіта: створення та підтримка сильних фізичних терапевтичних шкіл у регіонах з обмеженими ресурсами; розвиток партнерства з школами фізичної терапії в країнах з високим рівнем доходу з метою створення глобального суспільства з навчання та розвитку ресурсів для взаємної вигоди обох сторін.(1)
 2. Професійна підтримка та розвиток: розвиток партнерства між ГО та університетами для підтримки програм підготовки терапевтів з реабілітації серднього рівня.(1)
 3. Наявність роботи: необхідне зобов’язання працевлаштувати випускників через державні органи, такі як Міністерство охорони здоров’я або Міністерство освіти.(1)
 4. Рамки компетенцій: Створені ВООЗ, рамки компетенцій з реабілітації окреслюють ключові компетенції та види активності для реабілітаційних робіт у п’яти сферах: (1) практика, (2) професіоналізм, (3) навчання та розвиток, (4) управління та лідерство, і (5) дослідження.(1) Рамки компетенцій є цінним інструментом для приведення робочої сили у відповідність до потреб населення, яке вона обслуговує, шляхом підтримки освіти і навчання на основі компетенцій, регуляторних стандартів і розробки інструментів для оцінки результатів діяльності. Концепція може бути адаптована до реабілітаційних потреб населення, яке обслуговується.(1)(15)
Надання реабілітаційних послуг:( редагувати | редагувати джерело )

Модель AAAQ часто використовується для опису надання медичних послуг, і ми будемо використовувати цю модель для розгляду реабілітації в системах охорони здоров’я.(1)

 1. Наявність (Availability): у країнах з обмеженими ресурсами реабілітаційні послуги часто наявні в обмеженій кількості або взагалі відсутні. Там, де реабілітація наявна, вона часто зосереджена в міських центрах або надається неурядовими організаціями, а це означає, що послуги не інтегровані в місцеву систему охорони здоров’я.(1)
 2. Доступність (Accessibility): доступ може бути обмежений витратами, необхідністю платити з власної кишені або тривалим часом очікування.(1) Фахівець з цієї теми Cliona O’Sullivan посилається на дослідження, яке вивчало доступ до реабілітації людей з ампутацією кінцівок в умовах конфлікту, і виявило, що затримка між ампутацією і можливістю отримати доступ до реабілітаційних послуг становить 8,2 року для людей з травматичною ампутацією і три роки для людей з ампутацією через нетравматичні причини.(1)(17)
 3. Прийнятність (Acceptability): реабілітаційні послуги повинні бути етично та культурно прийнятними для населення, якому вони надаються.(1) Фахівець з цієї теми Cliona O’Sullivan посилається на дослідження, в якому розглядалися 30-річні дані про більш ніж 280 000 користувачів послуг і було виявлено, що менше жінок і дівчат відвідували реабілітацію попри всі стани здоров’я. Необхідні подальші дослідження, щоб зрозуміти причини виключення жінок та дівчат з реабілітаційних послуг, оскільки це впливає на їхній потенціал та має негативний вплив на їхні сім’ї та громади в цілому.(1)(17)
 4. Якість (Quality): В основі якості реабілітаційних послуг лежить доказова практика. На жаль, існує невідповідність між тим, де проводяться дослідження в галузі реабілітації, відносно мало досліджень проводиться в умовах обмежених ресурсів.(1) Систематичний огляд втручань для людей з інсультом з країн з низьким і середнім рівнем доходу 2020 року виявив лише 62 дослідження, 44 з яких були проведені в Індії.(1)(18) Це свідчить про відсутність досліджень з реабілітації в умовах низького та середнього рівня доходу. Ще одним фактором, що обмежує якість реабілітації, є неможливість доступу до повноцінних досліджень. Це може бути пов’язано з недостатньою релевантністю контексту, статті/дослідження можуть бути заблоковані платним доступом або може виникнути мовний бар’єр з точки зору читання дослідження та перекладу знань.(1)

Висновок(edit|edit source)

Це захоплюючий час для професіоналів у сфері реабілітації, оскільки в системі охорони здоров’я в усьому світі посилюється увага до зміцнення та просування реабілітації в рамках системи охорони здоров’я. Фахівці з реабілітації, зокрема фізичні терапевти, повинні бути лідерами в галузі охорони здоров’я в неінвазивних втручаннях для профілактики, оздоровлення, освіти щодо здоров’я та фізичної підтримки, спрямованих на боротьбу з основними причинами передчасної смертності в усьому світі.(1)(6) Фізіотерапевтична практика є економічно ефективною, високо етичною та науково обґрунтованою. Ці риси надають цій професії можливість позитивно впливати на результати цих станів. Освіта у фізичній терапії початкового рівня повинна відповідати цим тенденціям, щоб підготувати нових терапевтів до колективних глобальних змін через локальні дії.(6) Глобальний план дій у галузі фізичної терапії повинен включати зміцнення здоров’я та оздоровлення у фізіотерапевтичній практиці. Практика, орієнтована на здоров’я, повинна бути пріоритетною і розвиватися в клінічну компетенцію.(6) (7) Оптимізація функцій є глобальною метою охорони здоров’я, і фізична терапія особливо підходить для задоволення цієї потреби.(5)

Зосередившись на ЦСР і використовуючи рамки ВООЗ, можна забезпечити міцне здоров’я і сприяти добробуту для всіх.(1) Необхідні подальші дослідження для повного розуміння взаємодії культурних і соціальних факторів, щоб забезпечити повний доступ всіх людей до реабілітації в рамках систем охорони здоров’я.(17)

Ресурси(edit|edit source)

Related Articles:

Додаткова література та ресурси від спеціаліста з теми:

Додатковий перегляд:

(19)

Посилання(edit|edit source)

 1. 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 O’Sullivan C, Partnership and Collaboration to Strengthen Rehabilitation in Low-resources Settings. Strengthening Rehabilitation in Low-Resource Settings. Plus. 2021.
 2. Horton R, Lo S. Investing in health: why, what, and three reflections. The Lancet. 2013;382(9908):1859-1861.
 3. United Nations.Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. 2015 (cited 2021.11.01); Available from: https://sdgs.un.org/2030agenda
 4. 4.0 4.1 United Nations. Sustainable Development Goal 3. 2017 (cited 2021.10.29); Available from: https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3.
 5. 5.0 5.1 Heinemann AW, Feuerstein M, Frontera WR, Gard SA, Kaminsky LA, Negrini S, Richards LG, Vallée C. Rehabilitation Is a Global Health Priority. Arch Phys Med Rehabil. 2020 Apr;101(4):728-729.
 6. 6.0 6.1 6.2 6.3 Dean E, Al-Obaidi S, De Andrade AD, Gosselink R, Umerah G, Al-Abdelwahab S, Anthony J, Bhise AR, Bruno S, Butcher S, Fagevik-Olsén M, Frownfelter D, Gappmaier E, Gylfadóttir S, Habibi M, Hanekom S, Hasson S, Jones A, LaPier T, Lomi C, Mackay L, Mathur S, O’Donoghue G, Playford K, Ravindra S, Sangroula K, Scherer S, Skinner M, Wong WP. The First Physical Therapy Summit on Global Health: implications and recommendations for the 21st century. Physiother Theory Pract. 2011 Nov;27(8):531-47.
 7. 7.0 7.1 Dean E, de Andrade AD, O’Donoghue G, Skinner M, Umereh G, Beenen P, Cleaver S, Afzalzada D, Delaune MF, Footer C, Gannotti M, Gappmaier E, Figl-Hertlein A, Henderson B, Hudson MK, Spiteri K, King J, Klug JL, Laakso EL, LaPier T, Lomi C, Maart S, Matereke N, Meyer ER, M’kumbuzi VR, Mostert-Wentzel K, Myezwa H, Olsén MF, Peterson C, Pétursdóttir U, Robinson J, Sangroula K, Stensdotter AK, Tan BY, Tschoepe BA, Bruno S, Mathur S, Wong WP. The Second Physical Therapy Summit on Global Health: developing an action plan to promote health in daily practice and reduce the burden of non-communicable diseases. Physiother Theory Pract. 2014 May;30(4):261-75.
 8. Hi Air. How rehabilitation contributes to realising SDG 3. Available from: https://www.youtube.com/watch?v=mkNlbkJ4NXo (last accessed 02/11/2021)
 9. 9.0 9.1 World Health Organization. Monitoring the Building Blocks of Health Systems: A Handbook of Indicators and their Measurement Strategies. 2010 (cited 2021.10.30); Available from: https://www.who.int/initiatives/rehabilitation-2030
 10. Stockton DA, Fowler C, Debono D, Travaglia J. World Health Organization building blocks in rural community health services: An integrative review. Health Sci Rep. 2021 Mar 9;4(2):e254.
 11. Gimigliano F and Negrini S. The World Health Organization “Rehabilitation 2030 — a Call for Action. European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine 2017 April.
 12. 12.0 12.1 12.2 World Health Organization. Rehabilitation 2030. 2017 (cited 2021.10.30); Available from: https://www.who.int/initiatives/rehabilitation-2030
 13. Cieza A, Causey K, Kamenov K, Hanson SW, Chatterji S, Vos T. Global estimates of the need for rehabilitation based on the Global Burden of Disease study 2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet. 19 грудня 2021;396(10267):2006-2017.
 14. WHO. WHO: Rehabilitation: Key for health in the 21st century. Available from: https://www.youtube.com/watch?v=a8uaRziXruc (last accessed 02/11/2021)
 15. 15.0 15.1 15.2 World Health Organization. Rehabilitation Competency Framework. 2021 (cited 2021.10.31); Available from: https://www.who.int/teams/noncommunicable-diseases/sensory-functions-disability-and-rehabilitation/rehabilitation-competency-framework
 16. 16.0 16.1 World Physiotherapy. SUDA Project. 2016 (cited 2021.10.30); Available from: https://world.physio/what-we-do/projects/suda
 17. 17.0 17.1 17.2 Barth CA, Wladis, A, Blake C, Bhandarkar P, O’Sullivan C, (2020) Users of rehabilitation services in 14 countries and territories affected by conflict, 1988-2018. Bulletin of the World Health Organisation. 2020 September 98:599-614
 18. Dee M, Lennon O, O’Sullivan C. A systematic review of physical rehabilitation interventions for stroke in low and lower-middle income countries. Disabil Rehabil. 2020 Feb;42(4):473-501.
 19. TED Talk. The global goals we’ve made progress on — and the ones we haven’t | Michael Green. Available from: https://www.youtube.com/watch?v=N3SQlrmV1cE (last accessed 02/11/2021)


Професійний розвиток вашою мовою

Приєднуйтесь до нашої міжнародної спільноти та беріть участь в онлайн курсах для фахівців з реабілітації.

Переглянути доступні курси