Усвідомленість у дітей

Головний редакторMerinda Rodseth

Основний внесокGabriele Dara, Merinda Rodseth, Kim Jackson, Robin Tacchetti, Jess Bell and Tarina van der Stockt

Вступ(edit|edit source)

Усвідомленість (Mindfulness) бере свій початок з давньосхідної та буддійської філософії і налічує близько 2500 років.(1)(2)(3) Концепція усвідомленості була введена в західний світ близько 40 років тому і була виокремлена з культурних, релігійних та ідеологічних чинників, пов’язаних з буддизмом, щоб народити перше формалізоване втручання, засноване на усвідомленості (mindfulness-based intervention, MBI), яке отримало назву “Зменшення стресу, засноване на усвідомленості” (Mindfulness-Based Stress Reduction, MBSR). (2)(1)

Усвідомленість можна визначити як:

 • “Усвідомлення, яке виникає завдяки цілеспрямованому фокусуванню уваги в теперішньому моменті та безоціночному сприйнятті розгортання досвіду момент за моментом” (2)
  Mindful or mind ful.jpg

 • “Навмисне спрямування уваги на переживання теперішнього моменту з позиції зацікавленості та прийняття” (1)
 • “Усвідомлене сприйняття – це, по суті, спосіб буття – спосіб проживання нашого тіла, нашого розуму, нашого миттєвого досвіду… це спосіб відкритого, сприйнятливого ставлення до всього позитивного, негативного і нейтрального досвіду… Ми просто знаємо і приймаємо те, що є тут і зараз” (4)

Це допомагає людям зосередити свою увагу на теперішньому моменті, використовуючи стратегії уваги, такі як дихання або сканування тіла.(5) Було показано, що дотримання практики усвідомленості розвиває гнучку та адаптивну поведінку.(5) Усвідомленість – це спосіб буття, який передбачає постійні зусилля, спрямовані на розвиток та вдосконалення.(2)

Усвідомленість також можна пояснити відповідно до моделі, розробленої Shapiro та Carlson(4), яка складається з трьох основних елементів: намір, увага та відношення. Ці елементи не є окремими процесами/етапами, а переплетеними частинами єдиного процесу, що безперервно впливають одна на одну.

 • Намір – усвідомлення причини практики усвідомленості (навіщо?). “Намір – це напрямок, а не пункт призначення”.(4) Наші наміри (особисті бачення) створюють основу для того, що можливо, і того, що є динамічним і розвивається. З практикою усвідомленості вони часто переходять від саморегуляції до самопізнання і, нарешті, до самозвільнення та безкорисливого служіння.(4) Наші наміри також є вираженням того, що ми цінуємо. Практика усвідомленості дозволяє нам усвідомити наші цінності і те, чи є вони здоровим і справжнім вираженням того, що ми дійсно цінуємо.
 • Увага – “спостереження за процесами свого миттєвого внутрішнього та зовнішнього досвіду”.(4)
 • Відношення – якості/ставлення, які ми привносимо в акт приділення уваги, мають вирішальне значення. “Mindfulness” можна перекласти як “уважність серця”, підкреслюючи важливість включення “серцевих” якостей в уважну практику усвідомленості.(4) Siegel(6) описує ці якості як COAL – допитливість (curiosity), відкритість (openness), прийняття (acceptance) і любов (love). Відношення, з яким ми практикуємо усвідомленість, повинно включати м’якість, терпіння, співчуття, допитливість, відкритість (розум початківця – бачити речі як вперше) і прийняття, не засуджуючи і не реагуючи на них.(4)

Усвідомленість пропонується включати 3 компоненти, які тісно взаємодіють для посилення саморегуляції – посилений контроль уваги, поліпшена регуляція емоцій та змінена самосвідомість (рис. 1).(7)

Рисунок 1: Компоненти усвідомленості. Адаптовано з Tang зі співавт.(7)

Навіщо дітям потрібна усвідомленість?( edit | edit source )

Діти зростають у світі, що швидко змінюється, який приносить свій власний набір викликів. Діти та молодь відчувають високий рівень стресу та соціального тиску як у школі, так і поза нею, що впливає на їхнє пізнання та психічне здоров’я.(3) Серйозні розлади психічного здоров’я широко поширені серед дітей, і серед них найпоширенішими є СДУГ, тривожність, депресія, проблеми з навчанням та поведінкою.(3) Дослідження показують, що “академічна успішність, соціальна та емоційна компетентність, а також фізичне та психічне здоров’я фундаментально та багаторазово взаємопов’язані. Найліпший та найефективніший спосіб сприяти розвитку будь-якого з них – це сприяти розвитку всіх”.(3)

Діти та молодь також піддаються впливу різноманітних стресів і травм на початку життя. Це стосується не лише груп з низьким економічним доходом та меншин, де їх оточують бідність, обмежені освітні та економічні можливості, наркотики та насильство, але й заможних верств населення, де на них постійно чиниться тиск з вимогою досягти успіху, досягти досконалості та бути успішними.(8) Повторюваний і хронічний характер цих стресових чинників призводить до того, що багато дітей перебувають у “стані токсичного стресу”, постійно перевантажені і не в змозі впоратися зі стресом або керувати ним.(8) Багато хвороб дорослих беруть свій початок у дитячому впливі стресу і травми, і раннє втручання серед дітей та молоді може пом’якшити негативні наслідки цього.(8) Втручання, засноване на усвідомленості (mindfulness-based intervention, MBI) може бути ідеальним інструментом для вирішення багатьох з цих питань.

Усвідомленість також може розглядатися як основа та основна передумова освіти. Діти повинні навчитися зупиняти свій розум від розсіювання, регулювати свою увагу та емоції, керувати своїми почуттями розчарування та мотивувати себе.(3) Саме ці якості посилюються завдяки практиці усвідомленості.

Переваги підходу усвідомленості( edit | edit source )

Втручання на основі усвідомленості (MBI) демонструють багатообіцяючі результати в підтримці потреб психічного здоров’я навіть за відсутності психологічних розладів і стали більш популярним, економічно ефективним методом надання підтримки.(1)(5) Переваги MBI добре вивчені у дорослих і полягають у наступному:(9)(10)(11)

 • Зниження тривоги та депресії
 • Позбавлення від стресу та психологічних розладів
 • Підвищення здатності до подолання
 • Полегшення болю
 • Зменшення негативного впливу

Враховуючи різноманітне використання та переваги MBI у дорослих, клініцисти та дослідники намагаються адаптувати MBI для використання у дітей та підлітків.(3) Дослідження все ще знаходяться на початковій стадії і докази використання MBI у дітей та підлітків все ще відстають від великого ентузіазму щодо нього.(1) Дослідження уважності у дітей та підлітків свідчать про переваги як у клінічних, так і в неклінічних популяціях(3)(9) і охоплюють:(1)(3)(5)(8)(10)(11)(12)(13)

 • Поліпшення академічної успішності
 • Поліпшення концентрації та уваги
 • Зниження стресу та тривожності
 • Поліпшення емоційної регуляції та виконавчого функціонування – особливо помітно у дітей з СДУГ
 • Зменшення симптомів депресії
 • Зменшення негативної поведінки
 • Поліпшення соціальних навичок
 • Підвищення самооцінки
 • Підвищення рівня милосердя
 • Поліпшення звичок сну
 • Поліпшення навичок подолання труднощів
 • Зменшення посттравматичних симптомів

Geronimi зі співавт.(11) припускають, що “діти, які є усвідомленими, також рідше відчувають труднощі з гальмуванням, робочою пам’яттю та переключенням (гнучкістю та відкритістю)”. Ці навички складають основні виконавчі функції наших когнітивних процесів.(11)

Когнітивні зміни, пов’язані з усвідомленістю( edit | edit source )

Низка змін в активації мозку були задокументовані внаслідок практики усвідомленості, що дозволяє нам також “побачити” переваги MBI.(7)(12) Однак, дизайни досліджень сильно відрізняються залежно від використання різних MBI і, отже, місця локалізації ефектів, про які повідомляється, різноманітні і поширюються на кілька ділянок мозку.(7) Більший стрес асоціюється з більшою активацією мигдалеподібного тіла. Дослідження, проведене Bauer зі співавт.(12), показало, що студенти, які отримували MBI, повідомляли про менший стрес, пов’язаний зі зниженою активацією мигдалини, у відповідь на перегляд страшних виразів обличчя. Зниження регуляції мигдалини – це те, що підкреслює зниження стресу, яке спостерігається під час MBSR.(14) Таким чином, усвідомлення – це не просто концентрація уваги. Те, як ми використовуємо цей фокус розуму, в кінцевому підсумку змінює функцію та структуру мозку.(6)

(15)

Втручання на основі усвідомленості( edit | edit source )

“Діти потребують повністю уважного і налаштованого дорослого, який здатний реагувати на дитину таким чином, щоб дитина відчувала, що її розуміють, приймають, цінують і сприймають”. Доктор Gabor Mate.

Діти розвиваються по стопах дорослих, їхня нервова система налаштована на навколишнє середовище, на дорослих, які їх оточують, зокрема, на їхню ранню прив’язаність, на їхніх вихователів, вчителів, терапевтів та людей, на яких вони рівняються.(16) Якщо дитина росте в середовищі, де дорослі, які її оточують, не відчувають себе в безпеці, не відчувають себе регульованими, налаштованими та уважними, вона почне вчитися за допомогою різноманітних механізмів, як керувати та регулювати себе у світі.(16) Тому робота з дітьми починається з вас як терапевта та вашої власної уваги, вашої здатності закріпитися в теперішньому моменті та того, як ви ставитеся до тих, хто вас оточує. MBI дуже контекстуальні і коли ви працюєте з дитиною, ви працюєте з її контекстом – її історією та численними групами і структурами, до яких вона належить (соціальний клас, культура, вчителі, сімейна група, група друзів).(17)

Тренінг усвідомленості у дітей насправді полягає в тому, щоб допомогти їм знайти простір і місце у своєму житті, де вони можуть почати вчитися саморегуляції.(16) Коли дитина функціонує у своєму “вікні толерантності”,(18) вона здатна керувати і регулювати себе і справлятися зі своїм стресом. Коли вони виходять за межі цього вікна, вони стають або гіперзбудженими (реакція симпатичної нервової системи “бий або тікай”), або вимикаються/застигають (парасимпатична реакція). Усвідомленість – це інструмент, який допомагає навчити дітей помічати, коли вони виходять за межі свого вікна толерантності і вміти регулювати себе, щоб повернутися назад у це вікно.(16) Навичка “помічати” (усвідомлювати) може спочатку включати лише просте усвідомлення того, як вони відчувають себе в своєму тілі, перш ніж вони зможуть висловити певну емоцію або усвідомити конкретні думки. Це є частиною трикутника усвідомлення. Коли діти здатні визнати, що з ними щось відбувається, вони можуть навчитися позначати це, що допомагає поширювати свій досвід і ситуацію в цілому.(16)

Рисунок 2. Трикутник усвідомленості

Усвідомленість – це навичка, подібна до ловлі м’яча, яку можна вдосконалити за допомогою тренувань і для того, щоб поліпшити цю навичку, було розроблено широкий спектр MBI.(1) Багато з цих підходів MBI засновані на принципах MBSR.(1)

Деякими техніками, представленими в MBI, є:(5)(13)(19)

(20)

Оскільки діти помічають свої думки, їх слід навчити розглядати їх просто як бульбашки, що рухаються крізь них, без необхідності зупиняти або блокувати їх, а просто розглядати їх як спостерігач. І якщо вони застрягнуть у “бульбашках думок”, вони можуть просто повернутися назад, щоб помітити щось, що прив’яже їх до теперішнього моменту (наприклад, відчуття своїх ніг на підлозі або своє дихання) і перейти назад у Дихальну медитацію або Сканування тіла.(16)

Більшість досліджень усвідомленості зосереджені на програмах MBI, таких як MBSR, яка є 8-тижневою програмою, але окремі вправи на усвідомленість (сканування тіла, дихальна медитація, звукове сканування, медитація сидячи) також виявилися корисними.(19) Крім того, для посилення усвідомленості також було досягнуто технологічного прогресу. Були розроблені мобільні додатки, щоб зробити практики усвідомленості доступними для широкої громадськості і діти є особливо відкритими до використання технологій.(5) Додатки, засновані на усвідомленості, з хорошими оцінками, охоплюють Mindfulness з Petit BamBou, Headspace: Meditation and Mindfulness, Breethe – Guided Meditation і Mindfulness, Stop, Breath & Think Kids, Smiling Mind and Calm.(5)

Висновок(edit|edit source)

Практика усвідомленості для дітей та молоді все ще перебуває на стадії становлення, але вже демонструє багатообіцяючі переваги, які допоможуть дітям рости і процвітати, оскільки вони вчяться ліпше регулювати себе та свої емоції, орієнтуючись на життєві стресові чинники. Навчання їх помічати відчуття, емоції та думки у своєму тілі, позначати їх, а потім дозволяти їм розсіюватися з прийняттям, дає їм навички справлятися зі складними життєвими ситуаціями, не будучи пригніченими ними. Ліпша регуляція себе та своїх емоцій відкриває двері для навчання, яке має відбуватися більш вільно і з меншою кількістю перешкод, обіцяючи світле майбутнє.

Посилання(edit|edit source)

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Dunning, D.L., Griffiths, K., Kuyken, W., Crane, C., Foulkes, L., Parker, J. and Dalgleish, T., 2019. Research Review: The effects of mindfulness‐based interventions on cognition and mental health in children and adolescents–a meta‐analysis of randomized controlled trials. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 60(3), pp.244-258. DOI:10.1111/jcpp.12980
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 Kabat‐Zinn J. Mindfulness‐based interventions in context: past, present, and future. Clinical psychology: Science and practice. 2003 Jun;10(2):144-56. DOI:10.1093/clipsy/bpg016
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Zenner C, Herrnleben-Kurz S, Walach H. Mindfulness-based interventions in schools—a systematic review and meta-analysis. Frontiers in psychology. 2014 Jun 30;5:603. DOI:10.3389/fpsyg.2014.00603
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 Shapiro SL, Carlson LE. The art and science of mindfulness: Integrating mindfulness into psychology and the helping professions. 2nd ed. Washington, DC: American Psychological Association; 2017.
 5. 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 Nunes A, Castro SL, Limpo T. A review of mindfulness-based apps for children. Mindfulness. 2020 Sep;11(9):2089-101. DOI:10.1007/s12671-020-01410-w
 6. 6.0 6.1 Siegel DJ. Mindfulness training and neural integration: Differentiation of distinct streams of awareness and the cultivation of well-being. Social cognitive and affective neuroscience. 2007 Dec 1;2(4):259-63. DOI:10.1093/scan/nsm034
 7. 7.0 7.1 7.2 7.3 Tang YY, Hölzel BK, Posner MI. The neuroscience of mindfulness meditation. Nature Reviews Neuroscience. 2015 Apr;16(4):213-25. DOI:10.1038/nrn3916
 8. 8.0 8.1 8.2 8.3 Sibinga EM, Webb L, Ghazarian SR, Ellen JM. School-based mindfulness instruction: an RCT. Pediatrics. 2016 Jan 1;137(1). DOI: 10.1542/peds.2015-2532
 9. 9.0 9.1 Spinelli C, Wisener M, Khoury B. Mindfulness training for healthcare professionals and trainees: A meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of Psychosomatic Research. 2019 May 1;120:29-38. DOI:10.1016/j.jpsychores.2019.03.003
 10. 10.0 10.1 Marusak HA, Elrahal F, Peters CA, Kundu P, Lombardo MV, Calhoun VD, Goldberg EK, Cohen C, Taub JW, Rabinak CA. Mindfulness and dynamic functional neural connectivity in children and adolescents. Behavioural brain research. 2018 Jan 15;336:211-8. DOI:10.1016/j.bbr.2017.09.010
 11. 11.0 11.1 11.2 11.3 Geronimi EM, Arellano B, Woodruff-Borden J. Relating mindfulness and executive function in children. Clinical child psychology and psychiatry. 2020 Apr;25(2):435-45. DOI:10.1177/135910451983373
 12. 12.0 12.1 12.2 Bauer CC, Caballero C, Scherer E, West MR, Mrazek MD, Phillips DT, Whitfield-Gabrieli S, Gabrieli JD. Mindfulness training reduces stress and amygdala reactivity to fearful faces in middle-school children. Behavioral Neuroscience. 2019 Dec;133(6):569. DOI:10.1037/bne0000337
 13. 13.0 13.1 Evans S, Ling M, Hill B, Rinehart N, Austin D, Sciberras E. Systematic review of meditation-based interventions for children with ADHD. European Child & Adolescent Psychiatry. 2018 Jan 1;27(1):9-27. DOI:10.1007/s00787-017-1008-9
 14. Gotink RA, Meijboom R, Vernooij MW, Smits M, Hunink MM. 8-week mindfulness based stress reduction induces brain changes similar to traditional long-term meditation practice–a systematic review. Brain and cognition. 2016 Oct 1;108:32-41. DOI:10.1016/j.bandc.2016.07.001
 15. Smiling Mind. Mind the Bump – Mindfulness and how the brain works. Available from: https://www.youtube.com/watch?v=U9d15gOnocY (last accessed 26/6/2022)
 16. 16.0 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 Prowse, T. Introduction to Mindfulness for Children. Plus course. 2021
 17. Ciarrochi J, Atkins PW, Hayes LL, Sahdra BK, Parker P. Contextual positive psychology: Policy recommendations for implementing positive psychology into schools. Frontiers in psychology. 2016 Oct 10;7:1561. DOI:10.3389/fpsyg.2016.01561
 18. Siegel DJ. The developing mind: Toward a neurobiology of interpersonal experience. 2nd ed. New York: Guilford Press; 2012
 19. 19.0 19.1 Blanck P, Perleth S, Heidenreich T, Kröger P, Ditzen B, Bents H, Mander J. Effects of mindfulness exercises as stand-alone intervention on symptoms of anxiety and depression: Systematic review and meta-analysis. Behaviour Research and Therapy. 2018 Mar 1; 102:25-35. DOI:10.1016/j.brat.2017.12.002
 20. Psych Hub. How to Practice Mindfulness. Published 23 June 2020. Available from: https://www.youtube.com/watch?v=bLpChrgS0AY (last accessed 26 Feb 2021)
 21. ABC ME. What is Mindfulness? The Mindfulness Toolkit. Published 8 July 2018. Available from: https://www.youtube.com/watch?v=kO5I0p3IuiQ (last accessed 26 Feb 2021)
 22. Sarasota County Schools Education Channel. What is Mindfulness? Published 10 Aug 2020. Available from: https://www.youtube.com/watch?v=5ZzFqAPRcLI (last accessed 26 Feb 2021)
 23. KeltyMentalHealth. Mindfulness: Youth Voices. Published 14 March 2013. https://www.youtube.com/watch?v=kk7IBwuhXWM (last accessed 18 Feb 2021)


Професійний розвиток вашою мовою

Приєднуйтесь до нашої міжнародної спільноти та беріть участь в онлайн курсах для фахівців з реабілітації.

Переглянути доступні курси