Прикладна наука

Редактор оригіналу Lucio Naccarella
Головні співавториRobin Tacchetti, Tarina van der Stockt та Kim Jackson

Вступ(edit|edit source)

Потреба в реабілітаційних послугах у системах охорони здоров’я зросла з подальшим бажанням впроваджувати практики, засновані на доказах (EPB).(1) Фахівці з реабілітації використовують практику засновану на доказах (ПЗД), приймаючи рішення про втручання на основі найкращих наявних доказів.(2) Серед працівників охорони здоров’я широко поширена думка, що дуже важливо знати, чому, що і як працює втручання в різних умовах. (1). Ключовим фактором, що керує науково обґрунтованою практикою, є залучення пацієнта до процесу прийняття рішень. Сімейні цінності, традиції, культура та особисті переконання повинні мати певний вплив на вибір втручання. Дослідження підтверджують, що ПЗД підхід має кращі результати за участі пацієнта.(2) Окрім залучення пацієнтів, практикуючі фахівці повинні враховувати витрати, ресурси громади та характер системи охорони здоров’я.(2)

Виклики на шляху впровадження практики заснованої на доказах( редагувати | відредагувати джерело )

Кількість доказових даних щодо реабілітаційних втручань зростає з кожним днем. Принципи та рекомендації щодо реабілітаційних втручань стають все більш доступними, наприклад:

 1. NHS Commissioning Guidance for Rehabilitation
 2. Інформаційний бюлетень Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо Пакету реабілітаційних втручань (1)

Незважаючи на велику кількість інформації, використання цих даних на практиці відбувається повільно, особливо в країнах з рівнем доходу нижче середнього.(1) Перехід від клінічних досліджень до клінічної практики може зайняти від 10 до 20 років. (3)Деякі з бар’єрів, що спричиняють цю затримку, перераховані нижче:

 • Вподобання пацієнта щодо втручання
 • Витрати часу медичних працівників
 • Навички практикуючих фахівців
 • Ступінь впевненості практикуючих фахівців
 • Впевненість медичних працівників у втручанні
 • Відсутність можливості застосування клінічних випробувань у клінічних умовах
 • Ресурси закладу охорони здоров’я
 • Інформаційне навантаження фахівців у сфері охорони здоров’я
 • Інституційна підтримка (3) (4)

У країнах з доходом нижче середнього потреба в якісних втручаннях є вищою, проте спроможність їх реалізації є набагато нижчою, ніж у багатих на ресурси країнах.(5) Grimmer та ін. (2019) (6) описали виклики, з якими стикаються країни з рівнем доходу нижче середнього при впровадженні практики, заснованої на доказах, які описані нижче.

Виклики на системному рівні( редагувати | відредагувати джерело )

 • Обмежена поінформованість та розуміння науково-обґрунтованих реабілітаційних втручань
 • Обмежена кількісна оцінка існуючих реабілітаційних послуг, трудових ресурсів та використання послуг
 • Відсутність спеціальної державної політики, стратегічного планування, законодавства, фінансування реабілітаційних послуг на всіх рівнях системи охорони здоров’я (первинної, вторинної та невідкладної)(6)

Виклики на рівні надавача медичних послуг( редагувати | редагувати джерело )

 • Відсутність повноважень щодо надання доказових реабілітаційних втручань
 • Обмежена кількість фахівців із реабілітації і недостатній кваліфікаційний рівень (обізнаність, навички) для надання допомоги, конкуруючі пріоритети та велике робоче навантаження
 • Відсутність координації дій між службами
 • Високий рівень реімбурсації для реабілітаційних втручань, що не ґрунтуються на доказовій медицині(6)

Виклики на рівні пацієнта( редагувати | редагувати джерело )

 • Логістика реабілітаційних послуг
 • Доступність реабілітаційних послуг
 • Знання та ставлення до втручань
 • Проблеми зі здоров’ям або специфічні фактори, що впливають на стан здоров’я(6)

Наука про впровадження( редагувати | редагувати джерело )

За відсутності докладного плану впровадження доказових досліджень у повсякденну клінічну практику знадобиться в середньому 17 років.(4) Це величезне відставання спонукало до розвитку прикладної науки, яка вивчає процес, що використовується для поширення інформації щодо здоров’я та її впровадження в клінічну практику.(1)(4) (7)(8) Прикладна наука має багато різних рівнів, і наступні терміни описують кожну складову:

 1. Дослідження впровадження: широкий термін, що стосується досліджень не лише постачальника послуг, але й організації та політичного рівня охорони здоров’я.(7)
 2. Практика впровадження: лідери реабілітації впроваджують науково обґрунтовані дослідження та адаптуються до різних контекстів і умов(1)
 3. Стратегії впровадження: як сприяти впровадженню, прийняттю та підтримці НОП
 4. Сприяння впровадженню: керівництво для фахівців з реабілітації щодо визначення та вирішення проблем впровадження та використання позитивних результатів(1)
 5. Результати впровадження: наслідки впровадження нових інтервенцій на практиці(1)

Загалом прикладна наука пов’язана з освоєнням та впровадженням НОП. Це дозволяє відмовитися від “малоефективних” послуг, розширюючи ефективні доказові втручання.(1)

Рамки реалізації( редагувати | редагувати джерело )

З розвитком прикладної науки було розроблено безліч концепцій, які забезпечують шляхи застосування втручань. Концепція дозволяє визначити основні принципи кожної фази та етапу, забезпечуючи доступність для всіх учасників процесу впровадження. Мета концепцій – поєднати дисципліни та розуміння різних підходів. (9)

Нижче наведено добірку різних механізмів впровадження та посилань, розподілених за категоріями залежно від їх цільового призначення:

Концептуальні механізми спрямовані на те, які кроки необхідно вжити щодо впровадження нового доказового втручання.

 1. Концепція EPIS
 2. Цикл від знання до дії (Knowledge-to-Action-Cycle)
 3. Модель досягнення кінцевих результатів (Getting to Outcomes Model)

Концепції зосереджені на тому, які відмінності можуть бути щодо впровадження нового доказового втручання

 1. Загальна концепція впровадження наукових досліджень (CFIR)
 2. Концепція теоретичних положень (Theoretical Domains Framework)
 3. Впровадження дій щодо просування досліджень у сфері охорони здоров’я (I=PARIHS)

Концепція зосереджена на тому, яким чином слід впроваджувати зміни:

 1. Теорія процесу нормалізації (Normalization Process Theory)

Концепції про те, який вплив мають стратегії впровадження

 1. RE-AIM означає масштаб, ефективність, засвоєння, впровадження та підтримку.
 2. Модель планування та оцінки програм охорони здоров’я Precede-Proceed
 3. Загальна концепція впровадження наукових досліджень (CFIR)

Переважна більшість цих концепцій не використовуються ізольовано, а часто застосовуються разом.(1)

Мислення для сприяння впровадженню( редагувати | відредагувати джерело )

Сприяння впровадженню – це процес, що складається з декількох етапів, і включає підготовку до впровадження, впровадження та його супровід. Фасилітатори, які впроваджують ПЗД підхід, дотримуються трьох ключових факторів:

 1. Втручання: програма або практика, яку слід адаптувати, поширити чи розповсюдити. Розглядаються питання: чи існують переконливі докази на користь втручання? Чи має це втручання перевагу?
 2. Контекст ситуації: умови, які сприятимуть або ж перешкоджатимуть впровадженню. Розглядаються питання: чи існує готовність та відкритість до змін щодо впровадження цього нового втручання? Чи може керівництво установи та вище керівництво підтримувати це втручання?
 3. Стейкхолдери: ключові учасники процесу впровадження втручання (політики, менеджери організацій чи профільні фахівці з реабілітації). Розглядаються питання: які знання, навички та переконання притаманні стейкхолдерам? Які ресурси та проміжок часу мають стейкхолдери?

Висновок(edit|edit source)

Сприяння впровадженню дає уявлення про те, як керувати прикладною наукою, одночасно виявляючи перешкоди та пропонуючи рішення на підтримку стійкої науково-обґрунтованої клінічної практики чи програми.(1)

Ресурси(edit|edit source)

Посилання(edit|edit source)

 1. 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 Naccarella, L. Implementation Science Course. Physioplus. 2022
 2. 2.0 2.1 2.2 Portney LG. Foundations of clinical research: applications to evidence-based practice. FA Davis; 2020 Jan 16.
 3. 3.0 3.1 Novak I, te Velde A, Hines A, Stanton E, Mc Namara M, Paton MC, Finch-Edmondson M, Morgan C. Rehabilitation Evidence-Based Decision-Making: The READ Model. Frontiers in Rehabilitation Sciences. 2021:51.
 4. 4.0 4.1 4.2 Lynch EA, Chesworth BM, Connell LA. Iimplementation—The missing link in the research translation pipeline: is it any wonder no one ever implements evidence-based practice? Neurorehabilitation and neural repair. 2018 Sep;32(9):751-61.
 5. Yapa HM, Bärnighausen T. Implementation science in resource-poor countries and communities. Implementation Science. 2018 Dec;13(1):1-3.
 6. 6.0 6.1 6.2 6.3 Grimmer et al (2019). A South African experience in applying the Adopt–Contextualise–Adapt framework to stroke rehabilitation clinical practice guidelines. Health Research Policy and Systems;17(1):1-14.
 7. 7.0 7.1 Bauer MS, Damschroder L, Hagedorn H, Smith J, Kilbourne AM. An introduction to implementation science for the non-specialist. BMC psychology. 2015 Dec;3(1):1-2.
 8. Cabassa LJ, Baumann AA. A two-way street: bridging implementation science and cultural adaptations of mental health treatments. Implementation Science. 2013 Dec;8(1):1-4.
 9. Huybrechts I, Declercq A, Verté E, Raeymaeckers P, Anthierens S. The building blocks of implementation frameworks and models in primary care: a narrative review. Frontiers in Public Health. 2021;9.


Професійний розвиток вашою мовою

Приєднуйтесь до нашої міжнародної спільноти та беріть участь в онлайн курсах для фахівців з реабілітації.

Переглянути доступні курси