Загальна оцінка при церебральному паралічі

Головний редакторRobin Tacchetti на основі курсу Krista Eskay
Основний внесокRobin Tacchetti, Jess Bell та Tarina van der Stockt

Вступ(edit|edit source)

Церебральний параліч (ЦП ) – це непрогресуючий нейромоторний розлад. Основні порушення, пов’язані з ЦП, включають рухову дисфункцію, зміни м’язового тонусу та постави. З часом також розвивається низка вторинних захворювань, які можуть вплинути на функціональні можливості. Основною причиною ЦП є пошкодження мозку, що розвивається, у пренатальному та неонатальному періодах.(1)

Загальна діагностика( редагувати | редагувати джерело )

У педіатричній практиці важко поставити остаточний діагноз ЦП протягом перших 1-2 років життя. У цей період часу затримки в розвитку можуть бути частиною нормальної варіації і можуть зникнути. Більш надійно діагноз ставиться після 2 років на основі клінічних даних, які зазвичай включають

 • Недосягнення певних ключових етапів в очікуваному віці
 • Збереження примітивних рефлексів або первинних рухових патернів довше очікуваного віку(1)

Однак проміжний діагноз “високий ризик ЦП” може бути поставлений у віці до 2 років. Ця категорія ризику вимагає наявності рухової дисфункції та/або клінічного анамнезу, що вказує на ризик ЦП, та/або ознак патології на МРТ.(1) У 2017 році Novak та ін.(2) запропонували способи прогнозування ЦП у немовлят:

 • Немовлята до 5 місяців з корекцією віку: “вікова магнітно-резонансна томографія (86%-89% чутливість), Оцінка якості великих моторних рухів за Прехтлем (98% чутливість) та неврологічне обстеження немловлят за Хаммерсміт (90% чутливість)”.(2)
 • Немовлята після 5 місяців скоригованого віку: “магнітно-резонансна томографія (чутливість 86%-89% ) (де це безпечно і можливо), неврологічне обстеження немовлят за Хаммерсміт (чутливість 90%) та оцінка розвитку дітей раннього віку (індекс С 83%)”(2)

Спеціальні тести ( редагувати | редагувати джерело )

Тест великих моторних функцій( редагувати | редагувати джерело )

Тест великих моторних функцій використовується для спостереження за рухами немовлят від народження до 20 тижнів. Клініцист переглядає 3-5-хвилинне відео рухів дитини та оцінює їх за допомогою стандартизованого методу. Доведено, що цей тест має високу специфічність і чутливість для прогнозування церебрального паралічу.(3) Тому він корисний для раннього виявлення ЦП у групах високого ризику.(3)

Шкала дистонії Баррі Олбрайта/Barry Albright Dystonia Scale( редагувати | відредагувати джерело )

Шкала дистонії Баррі Олбрайта (BADS) використовується для оцінки вторинної дистонії у пацієнтів з черепно-мозковою травмою або ЦП. BADS – це заснована на критеріях порядкова шкала, що охоплює вісім ділянок тіла за 5-бальною шкалою.(4)

Тест великих моторних функції/ Gross Motor Function Measure( редагувати | редагувати джерело )

Тест великих моторних функції – це інструмент оцінки, який використовується для дітей з ЦП. Цей тест використовує 4-бальну порядкову шкалу для оцінки здатності дитини виконувати моторні функції, такі як сидіння, стояння, перекочування, повзання, користування сходами, стрибки тощо.(5)

Система класифікації великих моторних функцій/ The Gross Motor Function Classification System( редагувати | редагувати джерело )

Система класифікації великих моторних функцій (GMFCS) використовується у дітей віком від 2 до 18 років для опису великих моторних функцій, особливо здатності ходити. Ця шкала може бути використана для опису рухів, які потребують допоміжних засобів (ходунки, милиці, крісла колісні тощо), а також самостійних рухів.(1)

Неврологічне обстеження немовлят Хаммерсміт /The Hammersmith Infant Neurological Examination( редагувати | редагувати джерело )

Неврологічне обстеження немовлят Хаммерсміт (HINE) використовується для немовлят у віці від 2 місяців до 2 років, щоб визначити рамки для моніторингу та виявлення відхилень від нормального розвитку. Доведено, що HINE має високу специфічність і чутливість для прогнозування церебрального паралічу.(3)

Система класифікації функцій руки /Manual Ability Classification System (MACS)( редагувати | редагувати джерело )

Система класифікації функцій руки (MACS) детально описує типове використання верхніх кінцівок і рук для дітей віком від 4 до 18 років.(1)

Система класифікації функцій спілкування / The Communication Function Classification System (CFCS)( редагувати | редагувати джерело )

Система класифікації функцій спілкування (CFCS) використовується для оцінки повсякденної рутинної комунікації у людей з ЦП (тобто отримання або відправлення повідомлень). У CFCS можна оцінити всі види комунікації, включаючи погляд, зображення, пристрої для генерування мовлення, вокалізацію та комунікаційні дошки.(1)

Система класифікації здатності споживати їжу та рідину (EDACS)( редагувати | відредагувати джерело )

Система класифікації здатності споживати їжу та рідину (EDACS) використовується для дітей у віці від 3 років і старше, і вона повідомляє про їхню функцію прийому їжі та пиття. Зокрема, цей тест оцінює ефективність і безпеку прийому їжі та пиття (ризик аспірації або задухи).(1)

Наступна таблиця з Paulson та ін. (2017)(6) показано класифікаційні рівні ЦП з використанням GMFCS, MACS, CFCS та EDACS:

Рівень GMFCS MACS CFCS EDACS
I Прогулянки без обмежень Легко та успішно маніпулює об’єктами Ефективно віддає і одержує Їсть і п’є безпечно та ефективно
II Ходить з обмеженнями (до 4 років без допоміжних засобів пересування) Маніпулює більшістю об’єктів зі зниженою швидкістю/якістю Ефективно, але повільно віддає і одержує Їсть і п’є безпечно, але з деякими обмеженнями в ефективності
III Прогулянки з пристроєм для пересування що тримається руками Маніпуляції з предметами викликають труднощі, допомагає підготуватися або змінити діяльність Ефективно віддає і одержує зі знайомими партнерами Їсть і п’є з деякими обмеженнями щодо безпеки; також можуть бути обмеження щодо ефективності
IV Самообслуговування з обмеженнями, може користуватися електроприладами Маніпулює обмеженою кількістю об’єктів в адаптованому середовищі Неузгоджено віддає та одержує зі знайомими партнерами Їсть і п’є зі значними обмеженнями щодо безпеки
V Перевозиться в ручному кріслі колісному Не маніпулює об’єктами Рідко ефективно віддає і одержує зі знайомими партнерами Не може безпечно їсти або пити; розгляньте можливість встановлення зонда для годування

(6)

Тести на спастичність( редагувати | редагувати джерело )

Модифікована шкала спастичності Ашворта( edit | edit source )

Найбільш універсальним інструментом для вимірювання підвищення м’язового тонусу є модифікована шкала Ашворта. Як детально описано Harb and Kishner,(7) градація спастичності за цією шкалою виглядає наступним чином:

 • 0: Немає підвищення м’язового тонусу
 • 1: Незначне підвищення м’язового тонусу, з фіксацією та відпусканням або мінімальним опором в кінці діапазону рухів, коли уражена частина (частини) рухається в згинанні або розгинанні
 • 1+: Незначне підвищення м’язового тонусу, що ппроявляється у вигляді затримання, за яким слідує мінімальний опір протягом решти (менше половини) діапазону рухів
 • 2: Помітне підвищення м’язового тонусу в більшій частині діапазону рухів, але уражена частина (частини) все ще легко рухається
 • 3: Значне підвищення м’язового тонусу, пасивні рухи ускладнені
 • 4: Уражена частина (частини) жорсткі при згинанні або розгинанні(7)

Шкала Тардьє/Tardieu Scale( редагувати | відредагувати джерело )

Шкала Тардьє – ще один інструмент, який використовується для вимірювання спастичності. Ця шкала оцінює стійкість до пасивного руху з різною швидкістю – тобто швидкого та повільного. Це дозволяє оцінювачу диференціювати не нервові фактори (наприклад, контрактури) та нервові фактори (наприклад, спастичність), які можуть пояснити підвищений опір до пасивного розтягування.(8) Пасивне розтягнення застосовується до групи м’язів з двома швидкостями(8):

 1. Перший відрізок виконується якомога повільніше (V1); еквівалентно пасивній амплітуді руху
 2. Другий відрізок:
  1. “швидкість падіння сегмента кінцівки під дією сили тяжіння” (V2)
  2. “якомога швидше” (V3)

** Для оцінювання використовується шестибальна шкала, де 0 означає “відсутність опору під час пасивного руху”, а 5 – “суглоб нерухомий”.(8)

Тести на кульшовий суглоб( редагувати | редагувати джерело )

Тести Барлоу та Ортолані( edit | edit source )

Тест Барлоу: виявляє вивих стегна шляхом приведення зігнутого стегна за допомогою м’якого зусилля на задню поверхню.(9)

Тест Ортолані: спроба вправлення вивиху стегна шляхом відведення зігнутого стегна з м’яким зусиллям на передню поверхню.(9)

Симптом Галеацці( редагувати | редагувати джерело )

Симптом Галеацці використовується при нестабільності, вивиху або передньому вивиху стегна. Дитина лежить на спині з зігнутими ногами, а фахівець шукає асиметрію у висоті колін.

Цей симптом є позитивним, якщо одне коліно вище за інше. Це свідчить про нестабільність, вивих або переднє зміщення кульшової западини знизу.(10)

Будь ласка, подивіться відео нижче з описом та демонстрацією цих тестів.

Шкала активності дітей (ASK)( редагувати | редагувати джерело )

Шкала активності дітей (ASK) – це опитувальник з 30 пунктів, що складається з питань про те, що дитина може або хоче робити вдома, в школі та на ігровому майданчику.(13)

Опитувальник оцінки обмеження життєдіяльності дітей /Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI)( редагувати | редагувати джерело )

Опитувальник оцінки обмеження життєдіяльності дітей (PEDI) – це ретельна клінічна оцінка, яка перевіряє ключові функціональні показники та можливості дітей у віці від 6 місяців до 7,5 років.(14)

Оцінка функціональної незалежності дітей /Functional Independence Measure for Children (WeeFIM)( редагувати | відредагувати джерело )

WeeFIM – це інструмент оцінки, який вимірює стабільну продуктивність дитини в основних повсякденних функціональних навичках. Інструмент складається з 18 пунктів, 7-рівневої порядкової шкали за трьома основними сферами (самообслуговування, мобільність та пізнання).(15)

Тести функціонального балансу/Functional Balance Tests( редагувати | редагувати джерело )

 1. Тест “ВСтань та йди” / Timed Up and Go: оцінює мобільність
 2. Тестування вставання з підлоги/Timed Floor to Stand: оцінює перехід з підлоги в положення стоячи та навпаки
 3. Тест “П’ять разів сісти-встати” /Five Times Sit to Stand: оцінює 5 послідовних циклів переходу з положення сидячи в положення стоячи
 4. Тест Досягання у педіатрії/Paediatric Reach: оцінює відстань, на яку одна рука може дотягнутися в бік, зберігаючи рівновагу в положенні сидячи або стоячи..(16)

Ресурси(edit|edit source)

Посилання(edit|edit source)

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Patel DR, Neelakantan M, Pandher K, Merrick J. Cerebral palsy in children: a clinical overview. Translational pediatrics. 2020 Feb;9(Suppl 1):S125.
 2. 2.0 2.1 2.2 Novak I, Morgan C, Adde L, Blackman J, Boyd RN, Brunstrom-Hernandez J, Cioni G, Damiano D, Darrah J, Eliasson AC, De Vries LS. Early, accurate diagnosis and early intervention in cerebral palsy: advances in diagnosis and treatment. JAMA pediatrics. 2017 Sep 1;171(9):897-907.
 3. 3,0 3,1 3,2 Graham D, Paget SP, Wimalasundera N. Current thinking in the health care management of children with cerebral palsy. Medical Journal of Australia. 2019 Feb;210(3):129-35.
 4. Stewart K, Lewis J, Wallen M, Bear N, Harvey A. The Dyskinetic Cerebral Palsy Functional Impact Scale: development and validation of a new tool. Dev Med Child Neurol. 2021 Dec;63(12):1469-75.
 5. Russell DJ, Rosenbaum P, Wright M, Avery LM. Gross motor function measure (GMFM-66 & GMFM-88) users manual. Mac keith press; 2002.
 6. 6.0 6.1 Paulson A, Vargus-Adams J. Overview of four functional classification systems commonly used in cerebral palsy Children. 2017 Apr 24;4(4):30.
 7. 7.0 7.1 Harb A, Kishner S. Modified ashworth scale. InStatPearls (Internet) 2021 May 9. StatPearls Publishing. Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/),
 8. 8.0 8.1 8.2 Glinsky J. Tardieu Scale. J Physiother. 2016 Oct;62(4):229
 9. 9.0 9.1 Shipman S, Helfand M, Nygren P, et al. Screening for Developmental Dysplasia of the Hip (Internet). Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2006 Mar. (Evidence Syntheses, No. 42.) 1, Introduction. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK33426/
 10. Eskay, K. Cerebral Palsy General Assessment and Interventions. Plus. 2022
 11. nabil ebraheim. Barlow & Ortolani test, Congenital Hip Dislocation- Everything You Need To Know – Dr. Nabil Ebraheim. Available from: https://www.youtube.com/watch?v=imhI6PLtGLc (last accessed 30/11/2022)

 12. Texas Children’s Hospital. TCH Ortho – Hip. Available from: https://www.youtube.com/watch?v=Qn-bWuvm0Pk (last accessed 30/11/2022)
 13. Costi S, Mecugni D, Beccani L, Alboresi S, Bressi B, Paltrinieri S, Ferrari A, Pelosin E. Construct validity of the activities scale for kids performance in children with cerebral palsy: brief report. Developmental Neurorehabilitation. 2020 Oct 2;23(7):474-7.
 14. Haley, S.M., Coster, W.J., Kao, Y.C., Dumas, H.M., Fragala-Pinkham, M.A., Kramer, J.M., Ludlow, L.H. and Moed, R., 2010. Lessons from use of the pediatric evaluation of disability inventory (pedi): Where do we go from here?. Pediatric physical therapy: the official publication of the Section on Pediatrics of the American Physical Therapy Association, 22(1), p.69.
 15. Wong V, Wong S, Chan K, Wong W. Functional independence measure (WeeFIM) for Chinese children: Hong Kong cohort. Pediatrics. 2002 Feb;109(2):e36-.
 16. Seek Freaks: Top 9 Functional Balance Tests for School-Based PTs. 2018. Available from: https://www.seekfreaks.com/index.php/2015/12/19/resource-top-9-functional-balance-tests-for-school-based-pts/


Професійний розвиток вашою мовою

Приєднуйтесь до нашої міжнародної спільноти та беріть участь в онлайн курсах для фахівців з реабілітації.

Переглянути доступні курси