Шкала порушень Американської асоціації травми спинного мозку (ASIA)

Застереження: на цій сторінці обговорюється пальцеве ректальне дослідження, що включає глибокий анальний тиск і довільне анальне скорочення. Це інвазивний і складний метод оцінювання, і його слід застосовувати лише при підтвердженні компетентності після проходження особистої менторської підтримки.

Вступ(edit|edit source)

Spinal-cord-injury-symptoms.png

Травматичне пошкодження спинного мозку (ТПСМ) – це подія, що змінює життя, яка може вплинути на пацієнтів як фізично, так і емоційно. Глобальна захворюваність на травматичну хворобу хребта становить приблизно 10,5 випадків на 100 000 осіб. За даними систематичного огляду та мета-аналізу 2022 року, травматичні пошкодження хребта частіше трапляються в країнах з низьким і середнім рівнем доходу (13,69 на 100 000 осіб) порівняно з країнами з високим рівнем доходу (8,72 на 100 000 осіб).(1)

Для ознайомлення з травмою спинного мозку, будь ласка, прочитайте цю статтю.

Травма спинного мозку може серйозно погіршити або припинити проведення сенсорних і моторних сигналів, а також функції вегетативної нервової системи. Систематичне обстеження дерматомів і міотомів дозволяє фахівцям визначити уражені сегменти спинного мозку.

Міжнародні стандарти неврологічної класифікації травми спинного мозку (ISNCSCI), які зазвичай називають обстеженням ASIA, були розроблені Американською асоціацією травми спиного мозку (ASIA).(2)

Обстеження ASIA – це стандартизоване фізикальне обстеження, що складається з;

 1. міотомічне обстеження моторики на основі міотомів;
 2. дерматологічне обстеження чутливості та
 3. аноректальне обстеження.

Після проведення цих трьох компонентів визначається ступінь та рівень травми. Це позначення можна використовувати для реабілітаційного прогнозування, для менеджменту терапевтичними втручаннями та для міждисциплінарної комунікації.

Метою шкали ASIA є забезпечення;

 1. стандартизованого та детального документування неврологічного рівня травми спинного мозку;
 2. рекомендацій щодо рентгенологічної оцінки та лікування, а також
 3. визначення, чи є ТСМ повнною або неповною.(3)

Слід зазначити, що у пацієнтів з гострою ТСМ спостерігається спінальний шок, який є “гострим станом зниження функції спинного мозку, що характеризується втратою всіх сенсомоторних функцій каудально від місця травми”. Спинальний шок – це перехідний стан. Тому первинне неврологічне обстеження може ввести в оману. Безперервна та поточна оцінка протягом декількох днів після отримання травми є життєво важливою для визначення справжнього ступеня ТСМ пацієнта.(4)

International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury (ISNCSCI)

Загальна схема оцінювання ISNCSCI та Шкала оцінки порушень ASIA (AIS)

Обстеження чутливості( редагувати | редагувати джерело )

Ключові точки чутливості зручно розташовані по відношенню до кісткових анатомічних орієнтирів у дерматомах C2 – S5. Вони тестуються двостороннє за допомогою легкого дотику (LT/ЛД) та уколу шпилькою (PP/УШ) (гостра/тупа диференціація). Використовується звичайне в клінічних умовах обладнання, наприклад, ватний диск для легкого дотику і нейронаконечник або безпечна шпилька для уколу. Легкий дотик і укол в кожній з ключових точок порівнюються з відчуттями на щоці пацієнта, що забезпечує нормальну систему координат.(3)

Трибальна шкала для оцінки чутливості( редагувати | редагувати джерело )

Для оцінки чутливості використовується трибальна шкала:

0 = Відсутня
1 = Змінена – Порушення або часткова втрата чутливості, включаючи гіперстезію
2 = Нормальна або неушкоджена – схожа на щоку
НT = Не тестується

Не піддається тестуванню записується, коли ключова точка чутливості не може бути обстежена з будь-якої причини, наприклад, через гіпс, опік або ампутацію. В таких випадках, бали за чутливість для цієї сторони тіла та загальний бал за чутливість не можуть бути визначені. Неврологічний рівень все одно повинен бути визначений якомога точніше, але бал за чутливість і ступінь порушення (описані нижче) повинні бути повторно протестовані і визначені на більш пізній стадії.

Поради щодо проведення обстеження чутливості( редагувати | редагувати джерело )

 • Відчуття легкого дотику тестується за допомогою кусочка бавовни, яким проводять один раз по ділянці шкіри, що не перевищує 1 см. Під час тестування пацієнт тримає очі заплющеними або блокує зір.
 • Чутливість до уколів (гостра/тупа диференціація) тестується за допомогою одноразової безпечної шпильки. Загострений кінець використовується для перевірки на гостру диференціацію, а закруглений кінець штифта – на тупу.
  • При тестуванні на чутливість до уколів фахівець, що проводить обстеження, повинен визначити, чи може пацієнт правильно і надійно розрізняти гострі і тупі відчуття в кожній ключовій точці чутливості. Якщо ви сумніваєтеся, 8 з 10 правильних відповідей впропонують використовувати як стандарт точності; оскільки це знижує ймовірність правильного вгадування до менш ніж 5%.
  • Оцінка 0 ставиться, якщо пацієнт не може відрізнити тупе відчуття від гострого або якщо пацієнт не відчуває, коли його торкається штифт.
  • Оцінка 1 фіксується при порушенні гостроти/тупості відчуттів.

Міжнародні стандарти неврологічної класифікації травми спинного мозку ключових точок тестування чутливості( редагувати | редагувати джерело )

ASIA sensory points.png

Будь ласка, дивіться розділ “Додаткові ресурси” в кінці цієї статті, де ви знайдете відеоприклади тестування дерматомом усіх ключових точок чутливості.

Рівень Опис ключових точок для тестування чутливості
C2 1 см збоку від потиличного виступу
C3 Надключична ямка на середньоключичній лінії
C4 Над акроміально-ключично-соскоподібним суглобом
C5 Латеральна бічна сторона передньої клубової ямки безпосередньо проксимальніше ліктьового згину
C6 Тильна поверхня проксимальної фаланги великого пальця
C7 Тильна поверхня проксимальної фаланги середнього пальця
C8 Тильна поверхня проксимальної фаланги мізинця
T1 Медіальна сторона передньої клубової ямки, проксимальніше медіального надвиростка плечової кістки
T2 Верхівка пахвової западини
T3 Середньоключична лінія і 3-й міжреберний проміжок
T4 Середньоключична лінія та 4-е міжребер’я на рівні сосків
T5 Середньоключична лінія і 5-й міжреберний проміжок на півдорозі між Т4 і Т6
T6 Середньоключична лінія і 6-й міжреберний проміжок на рівні грудини
T7 Середньоключична лінія і 7-й міжреберний проміжок посередині між Т6 і Т8 – чверть відстані між рівнем грудини і пупком
T8 Середньоключична лінія та 8-й міжреберний проміжок посередині між Т6 і Т10 – половина відстані між рівнем грудини та пупком
T9 Середньоключична лінія та 9-те міжребер’я посередині між Т8 і Т10 – три чверті відстані між рівнем грудини та пупком
T10 Середньоключична лінія і 10-й міжреберний проміжок на рівні пупка
T11 Середньоключична лінія та 11-й міжреберний проміжок посередині між Т10 і Т12 – посередині між рівнем пупка та пахової зв’язки
T12 Середньоключична лінія над серединою пахової зв’язки
L1 Посередині між точками чутливості T12 і L1
L2 Передньо-медіальна частина стегна в середній точці, що з’єднує середню точку пахової зв’язки та медіальний виросток стегнової кістки
L3 Медіальний виросток стегнової кістки над коліном
L4 Медіальна кісточка
L5 Тильна сторона стопи на рівні 3-го плесно-фалангового суглоба
S1 Латеральний виступ п’яткової кістки
S2 Середина підколінної ямки
S3 Над сідничним бугром або внутрішньою сідничною складкою
S4 – 5 Область анального отвору < 1 см латеральніше від слизово-шкірного з’єднання

Інформація у наведеній вище таблиці адаптована з версії 2011 року Міжнародних стандартів неврологічної класифікації травми спинного мозку (International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury).(3)

Глибокий анальний тиск( редагувати | редагувати джерело )

Змащений вказівний палець фахівця, що проводить обстеження, в рукавичці м’яко натискає на внутрішню аноректальну стінку, яка іннервується соматосенсорними компонентами сідничного нерва S4/5. Відчуття тиску оцінюється як відсутнє або присутнє. Будь-яке відтворюване відчуття тиску в анальній ділянці під час цієї частини обстеження означає, що пацієнт має неповне порушення чутливості. Оцінка глибокого анального тиску може не знадобитися особам, які відчувають легкий дотик або укол на рівні S4-5, оскільки вони вже будуть визначені як такі, що мають неповне пошкодження чутливості.(3)

Спеціальна тема: Цифрове ректальне обстеження (Digital Rectal Exam /DRE) в дослідженнях

З’являється все більше доказів того, що використання DRE для оцінки травматичного ушкодження спинного мозку є недостатньо обґрунтованим і надійним. Систематичний огляд 2022 року, проведений Docimo та ін.(5), показав, що для DRE чутливість становить 0-50% у виявленні як пошкоджень спинного мозку, так і пошкоджень уретри у дорослих пацієнтів, які отримали травму. Цей огляд показав, що використання DRE у пацієнтів з травмами має обмежену валідність і надійність в оцінці пошкоджень спинного мозку та уретри, або взагалі не має такої, і в кінцевому підсумку не впливає на лікування цих пошкоджень.(5)

Ще одне дослідження, проведене Beeton та ін.(6) показало, що DRE має низьку чутливість і специфічність для виявлення ТСМ, і не рекомендувало його як інструмент скринінгу для цієї популяції пацієнтів.

Наразі версія обстеження ASIA 2019 року продовжує використовувати DRE як частину оцінки та класифікації ТСМ.

Рівень чутливості( редагувати | редагувати джерело )

Каудальне/ростральне анатомічне положення

Рівень чутливості пацієнта визначається як найбільш каудальний, неушкоджений дерматом як для легкого дотику, так і для відчуття уколу шпилькою. Рівень чутливості визначається шляхом обстеження ключових точок чутливості у кожному з 28 дерматомів на кожній стороні тіла, як описано вище. Рівень чутливості – це неушкоджений рівень дерматома, розташований безпосередньо над першим рівнем дерматома, з ослабленою або відсутньою чутливістю до легкого дотику або уколу шпилькою. Його слід визначати для кожної сторони тіла, оскільки права і ліва сторони можуть відрізнятися.

Для кожного дерматома можна створити до чотирьох рівнів чутливості:

 • Укол шпилькою праворуч.
 • Легкий дотик праворуч
 • Укол шпилькою ліворуч.
 • Легкий дотик ліворуч

Загальний єдиний рівень чутливості є найбільш ростральною (в напрямку носа) неушкодженою точкою чутливості.(3)

Оцінка чутливості ( редагувати | редагувати джерело )

Sensory Score.jpeg

Оцінки чутливості кожного дерматома для легкого дотику (жовтий колір на зображенні вище) та уколу шпилькою (зелений колір на зображенні вище) можна підсумувати для всіх дерматомів та сторін тіла, правої та лівої, щоб отримати дві сумарні оцінки чутливості.

 • Нормальне відчуття для кожної модальності оцінюється в 2 бали. Оцінка 2 за кожну з 28 ключових точок чутливості для легкого дотику з кожного боку тіла дасть максимальну оцінку 56 за легкий дотик. Оцінка 2 за кожну з 28 ключових точок чутливості для уколу шпилькою з кожного боку тіла дасть максимальну оцінку 56 балів. Загальний максимальний бал чутливості – 112.
 • Бал чутливості є засобом числового документування змін сенсорної функції, але не може бути підрахований, якщо будь-яка необхідна ключова сенсорна точка записана як “не піддається тестуванню”.(3)
  Sensory Scoring.jpeg

Моторна оцінка( edit | edit source )

Моторна оцінка включає оцінку п’яти специфічних груп м’язів верхніх кінцівок і п’яти специфічних груп м’язів нижніх кінцівок. Оцінювані м’язи представляють основні шийні та поперекові міотоми.

Ключові моторні тести 10-парних міотомів тестуються двосторонньо. Неправильне позиціонування та стабілізація можуть призвести до заміщення іншими м’язами, що не буде точно відображати м’язову функцію, яка оцінюється.(3)

 • Пацієнт повинен проходити обстеження в положенні лежачи на спині, за винятком ректального дослідження, яке можна проводити в положенні лежачи на боці.
 • Кожну ключову м’язову функцію слід досліджувати в цефало-каудальній послідовності.
 • Під час тестування стабілізуйте положення як над, так і під суглобом, щоб запобігти заміщенню м’язів.
 • Зробіть рухи суглобами в повному діапазоні рухів до проведення мануального м’язового тестування (ММТ), щоб виключити будь-який біль, спастику або контрактуру, які можуть вплинути на результати.

Спеціальна тема: Запобіжні заходи для хребта

 • Запобіжні заходи щодо хребта слід застосовувати у всіх пацієнтів, які зазнали гострої травми, доки не буде виключено перелом хребта. Запобіжні заходи включають обмеження згинання, розгинання, ротацію і скручування хребта, щоб уникнути загострення травми спинного мозку.(7)
 • Використання шийних комірців при підозрі на переломи хребта на рівні шийного відділу є стандартним протоколом надання невідкладної допомоги. Дослідження показують, що використання шийних комірів може підвищувати внутрішньочерепний тиск або тиск спинномозкової рідини, призводити до пошкодження шкіри та підвищувати ризик аспірації у людей похилого віку. Важливо якомога швидше виключити травми хребта на рівні шийного відділу, щоб забезпечити безпечне зняття шийного коміра.(8)
 • Пацієнту з підозрою на гостру травму нижче рівня хребця Т8 не можна дозволяти активно або пасивно згинати стегно більше ніж на 90° через підвищене кіфотичне навантаження на поперековий відділ хребта. Натомість слід провести одностороннє ізометричне обстеження, щоб переконатися, що протилежне стегно залишається розігнутим для стабілізації таза.(3)

Шестибальна шкала оцінки моторики( редагувати | редагувати джерело )

Для оцінки моторики використовується шестибальна шкала:

0 = Повний параліч
1 = Пальпаторне або видиме скорочення
2 = Активний рух, по всій амплітуді без дії гравітації
3 = Активний рух, по повний амплітуді проти дії гравітації
4 = Активний рух по повній амплітуді та помірний опір у певному положенні м’язів
5 = Нормальний активний рух по повній амплітуді проти дії гравітаці та повний опір у певному положенні м’язів, що очікується від здорової людини
5* = Нормальний активний рух, повна амплітуда рухів проти дії гравітації та достатній опір вважаються нормальними, якщо відсутні виявлені гальмівні фактори, наприклад, біль, непрацездатність.
НT = Не піддається тестуванню, тобто через іммобілізацію, сильний біль, що не дозволяє оцінити стан пацієнта, ампутацію кінцівки або контрактуру >50% діапазону рухів.
Motor Scoring.jpg

Міжнародні стандарти неврологічної класифікації травми спинного мозку для тестування ключових моторних функцій( edit | edit source )

Будь ласка, дивіться розділ “Додаткові ресурси” в кінці цієї статті для відеоприкладів моторного тестування всіх 10 міотомів.

Рівень Ключові м’язові функції та м’язи Опис позиції для тестування функції м’язів для 4 або 5 класу
C5 Згинання ліктя

 • Двоголовий м’яз плеча
 • Плечовий м’яз
Лікоть зігнутий під кутом 90 градусів, передпліччя супіноване
C6 Розгинання зап’ястя

 • Довгий променевий розгинач зап’ястя
 • Розгинач променево-зап’ясткового суглобу
Повне розгинання зап’ястя
C7 Розгинання ліктя

 • Триголовий м’яз плеча
Нейтральна ротація плеча, плече приведене під кутом 90 градусів згинання з ліктем під кутом 45 градусів згинання
C8 Згинання середнього пальця

 • Глибокий згинач пальців
Повністю зігнута дистальна фаланга з проксимальним суглобом пальця стабілізована в розгинанні
T1 Відведення мізинця

 • Абдуктор мізинця/відвідний м’яз мізинця
Повне відведення пальців
L2 Згинання стегна

 • Клубово-поперековий
Стегно зігнуте на 90 градусів
L3 Розгинання коліна

 • Чотириголовий м’яз
Коліно зігнуте під кутом 15 градусів
L4 Тильне згинання гомілковостопного суглоба

 • Передній великогомілковий м’яз
Повне дорсальне згинання
L5 Довгі розгиначі пальців ніг

 • Довгий розгинач великого пальця (Extensor Hallucis Longus)
Повне розгинання 1-го пальця ноги
S1 Розгинання гомілковостопного суглоба

 • Литковий м’яз
 • Камбалоподібний
Нейтральне стегно з повним розгинанням коліна та повним згинанням гомілковостопного суглоба

Інформацію у наведеній вище таблиці адаптовано з Burns та ін.(3)

Довільне анальне скорочення( редагувати | відредагувати джерело )

Зовнішній анальний сфінктер іннервується соматичними моторними компонентами статевого нерва (S2-4). Фахівець вводить змащений палець у рукавичці в зовнішній анальний сфінктер і просить пацієнта “стиснути його так, ніби він стримує дефекацію”. Скорочення оцінюється як відсутнє (0) або наявне (1).

 • Довільне анальне скорочення під час цієї частини обстеження означає, що у пацієнт має моторну неповну травму.
 • Експерти повинні бути уважними, щоб відрізнити довільне анальне скорочення від рефлекторного анального скорочення, яке, як правило, викликається тільки при виконанні маневру Вальсальви (Valsalva).(3)

Моторний рівень( редагувати | відредагувати джерело )

Моторний рівень визначається найнижчою ключовою м’язовою функцією, яка має оцінку щонайменше 3 (при тестуванні в положенні лежачи), за умови, що ключові м’язові функції, представлені сегментами вище цього рівня, вважаються неушкодженими (оцінюються в 5 балів). Як описано вище, моторний рівень визначається шляхом дослідження ключових м’язових функцій у кожній з десяти міотомів з кожної сторони тіла. У ділянках, де немає клінічно досліджуваних міотомів (тобто від C1 до C4, від T2 до L1 і від S2 до S5), моторний рівень вважається таким самим, як і рівень чутливості, якщо досліджувана моторна функція вище цього рівня також є нормальною.(3)

Моторна оцінка( редагувати | редагувати джерело )

Motor Score.jpeg

Моторні бали для кожного міотома можуть бути підсумовані по міотомам і сторонам тіла, правій і лівій, для отримання єдиного моторного балу для кожної з верхніх і нижніх кінцівок.

 • Нормальній силі присвоюється оцінка 5 для кожного м’язу. Оцінка 5 балів за кожну з п’яти ключових м’язових функцій верхньої кінцівки дає максимальну оцінку 25 балів за кожну кінцівку, що в сумі становить 50 балів за верхні кінцівки. Оцінка 5 балів за кожну з п’яти ключових м’язових функцій нижньої кінцівки дасть максимальну оцінку 25 балів за кожну кінцівку, що в сумі становить 50 балів за нижні кінцівки.
 • У попередніх версіях розраховувався загальний моторний бал 100 для всіх кінцівок. Однак конструктивна валідність моторного балу як показника відновлення після травми спинного мозку і як показника результату клінічних досліджень є вищою, коли моторні бали верхніх і нижніх кінцівок оцінюються незалежно, а не підсумовуються разом. Тому зараз рекомендується розглядати результати для верхніх і нижніх кінцівок окремо.
 • Моторний бал є засобом числового документування змін рухової функції, але не може бути розрахований, якщо будь-яка необхідна м’язова функція “не піддається тестуванню”.(3)

Визначення неврологічного рівня травми( редагувати | відредагувати джерело )

Неврологічний рівень пошкодження визначається шляхом визначення найбільш каудального сегмента спинного мозку з неушкодженою чутливістю та силою антигравітаційної функції м’язів (оцінка 3 або більше) з обох боків тіла, за умови нормальної/неушкодженої чутливості та моторної функції (оцінка 5) рострально.

 • Якщо існує невідповідність між найбільш каудальною неушкодженою ділянкою між чотирма можливими рівнями (право-сенсорний рівень, ліво-сенсорний рівень, право-моторний рівень або ліво-моторний рівень), то неврологічним рівнем пошкодження вважається найбільш наближений до голови сегмент з цих чотирьох рівнів.(3)

Шкала порушень ASIA (AIS)( редагувати | редагувати джерело )

Травми спинного мозку класифікуються в загальних рисах як неврологічно “повні” або “неповні”, залежно від того, чи не пошкоджене крижове збереження. Крижове збереження “означає наявність чутливості або моторної функції в найбільш каудальних крижових сегментах, що визначається при обстеженні (тобто збереження чутливості до легкого дотику або уколу шпилькою на дерматомі S4-5, глибокого анального тиску (ГАТ) або довільного анального скорочення)”.(3)

Повна травма: відсутність крижового збереження, тобто відсутність чутливості та моторної функції на рівні S4-5

Неповна травма: наявність крижового збереження, тобто часткове збереження чутливості та/або моторної функції на рівні S4-5

Неповне порушення чутливості: крижове збереження чутливості

Неповне моторне ураження: крижове збереження моторики або крижове збереження чутливості та моторики більш ніж на 3 рівні нижче рівня травми

Шкала порушень ASIA (AIS)( редагувати | редагувати джерело )

Рівень Вид травми Опис травми
A Повне У крижових сегментах S4-S5 не збережена чутливість та моторна функція, крижове збереження відсутнє
B Сенсорно неповне Чутливість, але не моторна функція збережена нижче неврологічного рівня і включає крижові сегменти S4-S5,

І

Жодна моторна функція не збережена більш ніж на три рівні нижче моторного рівня з обох боків тіла

C Моторно неповне Рухова функція збережена нижче неврологічного рівня

І

Більше половини ключових м’язових функцій нижче неврологічного рівня пошкодження мають м’язову оцінку менше 3 балів (0-2)

D Моторно неповне Рухова функція збережена нижче неврологічного рівня

І

Принаймні половина (половина або більше) ключових м’язових функцій нижче неврологічного рівня пошкодження мають оцінку м’язів ≥ 3

E Нормальне Якщо чутливість і рухові функції оцінюються як нормальні у всіх сегментах

І

пацієнт раніше мав дефіцит, пов’язаний з порушенням спинного мозку

*Особи без травми спинного мозку не отримують оцінку AIS.

Інформація у наведеній вище таблиці адаптована з версії 2011 року Міжнародних стандартів неврологічної класифікації травми спинного мозку (International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury).(3)

Зона часткового збереження( редагувати | редагувати джерело )

У попередніх версіях зона часткового збереження (ЗЧЗ) визначалася лише для повної ТСМ (AIS A).(3) Однак, згідно з редакцією 2019 року, ЗЧЗ тепер застосовується до всіх випадків, незалежно від рівня AIS.(2)

Zone of Partial Preservation.png

Зона часткового збереження – це дерматоми та міотоми каудально від рівня чутливості або моторного рівня, які залишаються частково іннервованими. Ступінь чутливості або моторної ЗЧЗ визначається найбільш каудальним сегментом з певною чутливістю або моторною функцією відповідно, і повинен реєструватися як для правої, так і для лівої сторони, а також для чутливості та моторної функції.(3)

 • Моторна ЗСЗ реєструється при неповних ушкодженнях з відсутністю VAC.
 • Сенсорна ЗЧЗ реєструється за відсутності функції чутливості в S4-5 (легкий дотик і укол шпилькою), якщо відсутній глибокий анальний тиск (ГАТ).
 • У разі наявності ГАТ, сенсорну ЗЧЗ слід зазначити як “не тестується (НТ)”.
 • За відсутності ГАТ, сенсорна ЗЧЗ може бути зареєстрована, якщо відсутня чутливість до легкого дотику та уколу шпилькою в S4-5, в той час як при наявності чутливості до легкого дотику або уколу шпилькою в S4-5 слід зазначити “не тестується (НТ)”.(2)

Кроки в класифікації ( редагувати | редагувати джерело )

Steps in Classification.jpg

Психометрія(edit|edit source)

Надійність та валідність( edit | edit source )

Міжнародні стандарти неврологічної класифікації травми спинного мозку обстеження чутливості і моторного обстеження є надійними, якщо вони проводяться підготовленим фахівцем.(9) Надійність як міжрейтерна, так і внутрішньорейтерна виявилася відмінною.(10)(11) Коефіцієнти кореляції як міжрейтерна, так внутрішньорейтерна моторної оцінки та оцінки чутливості становлять 0,90 або більше. Це свідчить про високу узгодженість між оцінками. Неповні травми, як правило, мають слабші міжрейтерні та внутрішньорейтерні кореляції, ніж повні травми.(12)

Доведено, що формальні тренінги з застосування Міжнародних стандартів неврологічної класифікації травми спинного мозку підвищують точність результатів класифікації, яку проводить фахівець-експерт.(13)

Шкала ASIA має сильну прогностичну цінність для багатьох функціональних результатів і може допомогти спрогнозувати відновлення вегетативних функцій, таких як кишечник/сечовий міхур, серцево-судинна, дихальна та репродуктивна здатність, а також майбутній потенціал для пересування, здатності ходити без сторонньої допомоги.

Ресурси(edit|edit source)

Додаткові відео методику( монтаж | редагувати джерело )

Dermatome Testing Videos

Myotome Testing Videos

Верхня кінцівка

Нижня кінцівка

Міжнародні стандарти неврологічної класифікації травми спинного мозку: Оціночні форми

Міжнародні стандарти неврологічної класифікації травми спинного мозку: Сенсорні та моторні керівництва

ASIA E-Learning InSTeP: міжнародні стандарти

 • Щоб сприяти навчанню та компетентному використанню стандартів, ASIA за сприяння Міжнародного товариства спинного мозку розробила програму електронного навчання Міжнародних стандартів або InSTeP.

Центр ASIA E-Learning ASTeP: Анатомія та функції вегетативної нервової системи

 • Метою цього тренінгу з стандартів вегетативних функцій є вивчення нормальних вегетативних функцій, розуміння змін у вегетативних функціях після травми спинного мозку (ТСМ) та використання вегетативної оцінки для документування та класифікації залишкових вегетативних неврологічних функцій.

Посилання(edit|edit source)

 1. Golestani A, Shobeiri P, Sadeghi-Naini M, Jazayeri SB, Maroufi SF, Ghodsi Z, Dabbagh Ohadi MA, Mohammadi E, Rahimi-Movaghar V, Ghodsi SM.Epidemiology of traumatic spinal cord injury in developing countries from 2009 to 2020: A systematic review and meta-analysis. Neuroepidemiology. 2022 May 5;56(4):219-39.
 2. 2.0 2.1 2.2 ASIA and ISCoS International Standards Committee. The 2019 revision of the International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury (ISNCSCI)-What’s new? Spinal Cord. 2019 Oct;57(10):815-817.
 3. 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 Burns S, Biering-Sørensen F, Donovan W, Graves D, Jha A, Johansen M, Jones L, Krassioukov A, Kirshblum, Mulcahey MJ, Schmidt Read M, Waring W. International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury, Revised 2011. Top Spinal Cord Inj Rehabil 2012;18(1):85-99.
 4. Sandean D. Management of acute spinal cord injury: a summary of the evidence pertaining to the acute management, operative and non-operative management. World journal of orthopedics. 2020 Dec 12;11(12):573.
 5. 5.0 5.1 Docimo S, Diggs L, Crankshaw L, Lee Y, Vinces F. No evidence supporting the routine use of digital rectal examinations in trauma patients. Indian Journal of Surgery. 2015 Aug;77:265-9.
 6. Beeton G, Alter N, Zagales R, Wajeeh H, Elkbuli A. The benefits and clinical application of the digital rectal exam in trauma populations: Towards enhancing patient safety and quality outcomes. The American Journal of Emergency Medicine. 2022 Nov 8.
 7. Fernández-de Thomas RJ, De Jesus O. Thoracolumbar spine fracture. InStatPearls (Internet) 2021 Aug 30. StatPearls Publishing.
 8. Eli I, Lerner DP, Ghogawala Z. Acute traumatic spinal cord injury. Neurologic Clinics. 2021 May 1;39(2):471-88.
 9. Marino R, Jones L, Kirshblum S, Tal J, Dasgupta A. Reliability and repeatability of the motor and sensory examination of the international standards for neurological classification of spinal cord injury. J Spinal Cord Med 2008;31(2)166-170.
 10. Clifton G, Donovan W, Dimitrijevic M et al. Omental transposition in chronic spinal cord injury. Spinal Cord 1996; 34:193–203.
 11. Savic G, Bergström EM, Frankel HL, Jamous MA, Jones PW. Inter-rater reliability of motor and sensory examinations performed according to American Spinal Injury Association standards. Spinal Cord. 2007;45(6):444-51.
 12. Roberts TT, Leonard GR, Cepela DJ. Classifications in brief: American spinal injury association (ASIA) impairment scale. 2017.
 13. Schuld C, Wiese J, Franz S, Putz C, Stierle I, Smoor I, Weidner N, EMSCI Study Group, Rupp RR. Effect of formal training in scaling, scoring and classification of the international standards for neurological classification of spinal cord injury. Spinal Cord 2013;51(4):282-8.


Професійний розвиток вашою мовою

Приєднуйтесь до нашої міжнародної спільноти та беріть участь в онлайн курсах для фахівців з реабілітації.

Переглянути доступні курси