Депривація сну та розлади сну

Головний редактор Jess Bell Основний внесокJess Bell, Kim Jackson, Lucinda hampton, Tarina van der Stockt та Admin

Вступ(edit|edit source)

Сон – це універсальний досвід і він необхідний для загального здоров’я та виживання.(1)(2)

 • Сон виконує багато функцій і є важливим для пізнання (тобто здатності ясно мислити, бути пильним, уважним і зосередженим), а також для консолідації пам’яті та емоційної регуляції.(2)
 • Неякісний сон, а також втрата сну або погано регульований сон можуть мати негативний вплив на фізичні та психічні функції.(1) Це може викликати сонливість, зниження працездатності, а також впливати на психологічні та фізичні функції, зокрема пам’ять, навчання, метаболізм та імунітет.(3)

Вплив депривації сну на ЕЕГ( edit | edit source )

Дослідження сну прогресували протягом останніх кількох десятиліть завдяки вивченню патернів електроенцефалограми (ЕЕГ), які виникають під час сну. Ці дослідження дозволили вченим класифікувати сон на різні стадії і, таким чином, створило основу для вивчення порушень сну і взаємозв’язку між здоров’ям і сном.(2)

Різні зміни в структурі ЕЕГ також помітні на ЕЕГ після періодів депривації сну.

 • Дослідження Ferriera та ін. (2006) продемонструвало, що лише одна ніч депривації сну призвела до специфічних електрофізіологічних змін на ЕЕГ, зокрема збільшення відносної активності дельта- і тета- хвиль, а також зниження абсолютної активності альфа- і бета- хвиль.(4)
 • Певні погіршення продуктивності також були відзначені під час коротких періодів неспання на ЕЕГ (тривалістю від 2 до 20 секунд) – в ці моменти ЕЕГ показувала повільні короткочасні хвилі, які відомі як “мікросон”.
 • Такі короткочасні проміжки є дуже важливими, якщо розглядати вплив, який вони можуть мати на працівників.(1) Перші занепокоєння щодо громадського/професійного здоров’я та розладів сну були відзначені, коли промислові катастрофи, такі як розлив нафти Exxon Valdez у 1989 році, були пов’язані з втратою сну.(2) Аналогічно, було виявлено, що медичні працівники, які працюють позмінно, піддаються підвищеному ризику професійних ризиків, а також автомобільних аварій, коли вони повертаються додому з роботи.(1)

Вплив депривації сну на сонливість( edit | edit source )

Після втрати сну відбувається залежне від кількості підвищення сонливості, а також зниження працездатності.(1)(3) Це виявляється різними методами, зокрема фізіологічними показниками, такими як латентність сну (тобто час засинання), суб’єктивною оцінкою сонливості та стандартизованим поведінковим тестуванням, таким як час реакції. Відмінності спостерігаються як у разі часткової, так і повної втрати сну, а також коли сон переривається або “неспання” зміщується на нічні години (тобто позмінна робота).(1)

Дефіцит сну, який накопичується під час обмеження сну, не може бути погашений.(1) Однак люди схильні спати довше після періодів депривації або обмеження сну, а деякі дослідження підкреслюють переваги тривалого сну для поліпшення працездатності.(3)(5)

Кофеїн(edit|edit source)

Найпоширенішою психоактивною речовиною є кофеїн.(6) Його використовують для зняття втоми, підвищення працездатності та запобігання апное у недоношених дітей.(6) Проте в нещодавньому систематичному огляді було показано, що він подовжує латентність сну, зменшує тривалість та ефективність сну, а також негативно впливає на сприйняття якості сну.(6)

 • Було виявлено, що аденозин (регулюючий чинник сну) має нерозривний зв’язок з кофеїном. Їх схожа структура дозволяє кофеїну зв’язуватися з аденозиновими рецепторами. Це блокує функцію аденозинових рецепторів і створює відчуття неспання.(1) Однак кумулятивний вплив аденозину завжди буде зростати, незалежно від зовнішніх чинників, таких як кофеїн. Таким чином, люди врешті-решт відчують раптове підвищення рівня втоми, як тільки дія кофеїну вичерпається.(1)
 • Вплив кофеїну на різних людей різний. Сон літніх людей може бути більш чутливим до кофеїну,(6) а деякі генетичні дослідження показали, що певні люди, особливо носії гена cYP1a2, можуть бути більш схильними до порушення сну, спричиненого вживанням кофеїну.(6)(1) Вважається, що надмірна залежність від кофеїну може бути однією з найбільших причин неефективного відпочинку у медичних працівників. Таким чином, визначення часу споживання кофеїну може бути способом поліпшити якість сну, а також забезпечити ліпшу регуляцію сну; обмеження споживання кофеїну після 14:00 може бути однією з таких стратегій.(1)

Вплив сну на загальний стан здоров’я( edit | edit source )

Основним показником втрати сну є збільшення надмірної денної сонливості. Існує багато причин втрати сну, але дві ключові сфери, які призводять до обмеження сну, є наступними:(1)

 • Розлади сну, такі як обструктивне апное сну NB Ці розлади часто залишаються недіагностованими у значної частини населення, але вони можуть мати значний вплив на інші аспекти здоров’я, наприклад, спричиняти підвищений кров’яний тиск, збільшуючи ризик повторного інфаркту, інсульту та фібриляції передсердь.
 • Професійні чинники, такі як позмінна робота – це особливо турбує медичних працівників, які часто виконують роботу за викликом(1)

Втрата сну може спричинити низку фізичних і фізіологічних змін, які можуть призвести до інших проблем зі здоров’ям, зокрема:(1)

 • Діабет 2 типу
  • Втрата сну може спричинити зміни в метаболізмі глюкози, зокрема зниження толерантності до глюкози та чутливості до інсуліну(7)
 • Підвищений ризик надмірної ваги(7) через зміну рівня двох ключових гормонів
  • Лептин, який бере участь у пригніченні апетиту, не надходить під час депривації сну
  • Грелін – гормон, що викликає апетит, збільшується під час депривації сну(1)
 • Зниження рівня енергії
  • Встановлено, що періодичне обмеження сну впливає на функцію щитоподібної залози (частина нейроендокринної системи, що відповідає за регуляцію метаболізму, а також реагує на стрес).(8)
 • Підвищення рівня кортизолу(9)
  • Це збільшує ймовірність виникнення багатьох інших проблем зі здоров’ям, включаючи тривогу, депресію та інші психічні розлади, а також системне запалення і підвищений ризик раку(1)
  • У медичних працівників, які лікують пацієнтів з COVID-19, погана якість сну, а також низька якість життя, пов’язана зі здоров’ям, асоціюється з високою тривожністю щодо стану здоров’я та важкими симптомами депресії(10)
 • Підвищена концентрація маркерів запалення, включаючи С-реактивний білок (СРБ)(11)
  • Вісімдесят вісім годин недосипання або десятиденне обмеження сну до чотирьох годин на добу збільшує концентрацію маркера запалення С-реактивного білка (СРБ)(12)(1)
  • Дослідження Frey et al. показало, що одна ніч недосипання (загалом 40 годин без сну) викликає стресову реакцію, яка включає стимуляцію прозапальних та протизапальних білків(11)
  • Відносно м’який рівень обмеження сну – шість годин на добу замість восьми годин – підвищує рівень прозапальних цитокінів(1)
 • Впливає на імунологічні процеси
  • У стані недосипання люди відчувають слабку реакцію антитіл і зниження природної активності клітин-кілерів.(13)(1) Як зазначено тут, сон є прозапальним станом, але обмеження сну також призводить до прозапального стану. Однак прозапальний стан, пов’язаний з обмеженням сну, не є специфічним і призводить до зниження нашої здатності боротися з інфекцією.(1) Таким чином, хронічне недосипання можна вважати подібним до стану хронічного стресу, який негативно впливає на імунну функцію та загальний стан здоров’я(1)
  • Важливо розгляґнути вплив сну на регуляцію запальних процесів у зв’язку з післяопераційним доглядом. Su і Wang відзначають, що порушення сну негативно впливає на післяопераційних пацієнтів, зокрема підвищується ризик делірію, підвищується больова чутливість, збільшується кількість серцево-судинних подій і погіршується одужання.(14) Післяопераційні пацієнти часто повідомляють про високий рівень втоми, нездужання, нерухомість і біль.(1) Тому було б корисно розглянути питання про те, чи може поліпшення сну сприяти післяопераційній реабілітації та одужанню.(1)

Вплив дефіциту сну на продуктивність( edit | edit source )

Як зазначалося вище, люди, які перебувають у стані депривації сну, часто відчувають зниження продуктивності, особливо перцептивної та моторної реакції.(1) Smith та ін. виявили, що навіть помірна втрата сну призводить до порушення функціонування нейронних ланцюгів, залучених до завдань робочої пам’яті”.(15) Подібним чином, залежна від дози закономірність прогресуючого сповільнення часу та погіршення результатів таких вимірювань, як тест на психомоторну пильність, була виявлена, коли люди зазнавали обмежень сну.(1)

Дослідження Whelehan також показало, що обмеження сну призводить до зниження продуктивності виконання навичок. Це може мати значні наслідки для медичних працівників, таких як фізичні терапевти, які відповідають за респіраторну допомогу, наприклад, проведення пацієнтам відсмоктування з трахеотоми.(1)

Інші дослідження виявили, що в стані недосипання люди менш здатні запам’ятовувати чи правильно інтерпретувати інформацію або приймати логічні/послідовні рішення. Все це є важливими питаннями при розгляді прийняття клінічних рішень.(1)

Депривація сну також, ймовірно, матиме вплив на пацієнтів – вона може вплинути на їхню здатність пригадувати або синтезувати інформацію для формування довготривалої пам’яті. Таким чином, ми повинні враховувати це в наших планах терапії, особливо під час надання освіти пацієнтам.(1)

Взаємозв’язок між депривацією сну і настроєм також може бути обумовлений працездатністю. Обмеження сну суттєво впливає на настрій, так само як і увагу, сплутаність свідомості та зниження рівня щастя з ночі до ранку. Ці зміни в стані можуть мати значний вплив на пацієнтів і знижувати їхню готовність до реабілітації та спільного прийняття рішень.(1)

Поширені розлади сну( edit | edit source )

Відповідно до “Посібника з діагностики та статистики психічних розладів”, або критеріїв DSM, розлади сну можна розділити на дві категорії:

 1. Первинні, які включають дисомнії та парасомнії
 2. Вторинні, які є наслідком таких станів, як розлади психічного здоров’я, генетичні/медичні стани або розлади сну, спричинені вживанням психоактивних речовин(1)

Міжнародна класифікація розладів сну передбачає чотири категорії:(16)

 1. Дисомнії (Dyssomnias)
 2. Парасомнії (Parasomnias)
 3. Розлади сну, пов’язані з вторинними причинами
 4. Можливі розлади сну

(17)

Дисомнії(edit|edit source)

Дисомнії характеризуються або гіперсомноленцією (надмірною).(16) Вони можуть бути спричинені стресом, кофеїном, фізичним дискомфортом, надмірною залежністю від денного сну або раннім відходом до сну. (WEB) Існує три основні причини дисомнії:(16)

 1. Внутрішні (тобто ті, що виникають зсередини організму) – до них відносяться такі стани, як ідіопатичне безсоння, нарколепсія та обструктивне апное сну
 2. Зовнішні причини (тобто вторинні по відношенню до навколишнього середовища або патологічних станів) – які охоплюють такі причини, як недостатня гігієна сну, безсоння на висоті, розлад сну, залежний від стимуляторів, і розлад сну, залежний від алкоголю
 3. Порушення циркадного ритму – охоплює такі стани, як розлад сну через позмінну роботу та синдром зміни часових поясів(1)

Безсоння класифікується як майже щоденні скарги на недостатню кількість сну або на те, що людина не відчуває себе відпочилою після сну. Це один з найпоширеніших розладів сну. Частіше зустрічається у жінок, а його поширеність коливається в межах 10-30%.(16)

Гіперсомнія не залежить від безсоння і відноситься до надмірної сонливості – люди з гіперсомнією зазвичай мають регулярні епізоди денного сну (тобто підвищену потребу в денному сні).(1)

Нарколепсія має схожі прояви з гіперсомнією, але класифікується як раптові та неконтрольовані напади сну.(16) Ці напади повинні відбуватися щодня протягом одного року, протягом щонайменше трьох місяців, щоб їх можна було класифікувати як нарколепсію.(1) Зазвичай причиною більшості випадків нарколепсії є втрата нейронів, які виробляють гіпокретин.(18) Гіпокретин – це нейропептид, який регулює збудження, неспання та апетит.(1) Існує чотири основні симптоми нарколепсії:(1)

 1. Катаплексія (Cataplexy) – раптова двостороння втрата м’язового тонусу, яка зазвичай виникає після переживання сильної емоції
 2. Сонний параліч, коли людина усвідомлює своє оточення, але не може рухатися
 3. Гіпнагогічні галюцинації (Hypnagogic hallucinations), тобто відчуття, які є уявними, але відчуваються реально
 4. Автоматична поведінка, коли людина робить щось, не думаючи про це, і не може згадати, що вона це робила(1)

Апное уві сні – ще один поширений різновид дисомнії. Це фізіологічний розлад, під час якого знижений м’язовий тонус спричиняє закупорку дихальних шляхів. Це призводить до апное, тобто припинення дихання на десять або більше секунд(16) і призводить до короткого періоду пробудження від сну.(1)

Апное уві сні може бути спричинене зниженням рівня серотоніну в гіпоглосальному ядрі, але воно також часто спостерігається у пацієнтів з надмірною вагою. Зазвичай його лікують за допомогою постійного позитивного тиску в дихальних шляхах (CPAP) та зміни способу життя.(1)

Останньою причиною безсоння є порушення циркадного ритму. Ці розлади призводять до затримки фаз сну (тобто початок сну затримується, постійні пізні пробудження). Ці зміни можуть бути спричинені позмінною роботою або зміною часових поясів.(1)

Парасомнії(edit|edit source)

Парасомнії – це небажані рухи або поведінка, які переважно виникають під час сну. Найчастіше це пов’язано з активністю скелетних м’язів та змінами у вегетативній нервовій системі.(16)(1) Зазвичай їх поділяють на чотири групи:(1)

 1. Розлади збудження (лунатизм, також відомий як сомнамбулізм і кошмари сну)
 2. Розлади переходу від сну до неспання (розмови уві сні та нічні судоми ніг)
 3. Парасомнії швидкого руху очей або швидкого сну (нічні кошмари та сонний параліч)
 4. Неспецифічні парасомнії (бруксизм (скрегіт зубами) і пароксизмальна дистонія (нічні ворочання), а також енурез (мимовільне сечовипускання вночі)

Кошмари сну, які є раптовими вегетативними збудженнями від глибокого сну, зазвичай пов’язані з посттравматичним стресовим розладом і загальною тривогою. Пік їх поширеності припадає на вік від 3 до 7 років.(16)

Лунатизм може полягати в тому, що пацієнт відтворює свої сновидіння. Він має високу поширеність протягом життя і частіше зустрічається у чоловіків, ніж у жінок у дорослому віці.(16)

Розлад швидкого сну схожий на лунатизм. Це неврологічний стан, при якому пацієнти скаржаться на насильницьку / травматичну поведінку під час сну. Це призводить до порушення сну та підвищеної рухової активності під час сновидінь.(16) Це може траплятися кілька разів за ніч або не частіше, ніж раз на три місяці. Поширені форми поведінки включають розмахування руками, удари кулаками та ногами, а також вокалізацію.(16)

Розлади сну, пов’язані з вторинними причинами( edit | edit source )

Третя категорія розладів сну є наслідком психічних захворювань (наприклад, психозів, розладів настрою, тривоги, паніки та алкоголізму), неврологічних розладів (наприклад, деменції, хвороби Паркінсона та церебральних дегенеративних розладів) та інших захворювань (наприклад, ХОЗЛ, астма, гастроезофагеальний рефлюкс та фіброміалгія).(1)

Можливі розлади сну( edit | edit source )

Це може бути коротший сон, довший сон, нічна пітливість (гіпергідроз уві сні) та синдром неспання. Ці стани зазвичай діагностуються за допомогою підходу “виключення”, а не “включення”.(1)

Ліки, що впливають на якість та кількість сну( edit | edit source )

Різні ліки можуть мати значний вплив на якість і кількість сну. До них відносяться:

 • Антиаритмічні засоби для лікування порушень серцевого ритму
 • Бета-блокатори від високого кров’яного тиску
 • Клонідин від високого кров’яного тиску
 • Кортикостероїди від запалення або астми
 • Діуретики від високого кров’яного тиску
 • Ліки від кашлю, застуди та грипу, що містять алкоголь
 • Ліки від болю голови та болю, що містять кофеїн
 • Замінники нікотину
 • Седативні антигістамінні препарати
 • Селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну при депресії та тривозі
 • Симпатоміметичні стимулятори для лікування синдрому дефіциту уваги та гормони щитоподібної залози для лікування гіпотиреозу.

Існує також низка препаратів для лікування розладів сну. Однак їх застосування повинно бути клінічно обґрунтованим, оскільки вони можуть мати більше негативних, ніж позитивних ефектів у неклінічних групах населення. До таких ліків належать:

 • Антипаркінсонічні препарати, такі як дофамінові засоби
 • Бензодіазепіни та снодійні засоби
 • Стимулятори рецепторів мелатоніну
 • Протисудомні препарати
 • Антинарколептики
 • Антидепресанти
 • Препарати проти тривоги
 • Антагоністи рецепторів орексину

Посилання(edit|edit source)

 1. 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 1.38 1.39 1.40 1.41 1.42 1.43 Whelehan, D. Sleep Deprivation and Sleep Disorder Course. Plus. 2020.
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 Worley SL. The Extraordinary Importance of Sleep: The Detrimental Effects of Inadequate Sleep on Health and Public Safety Drive an Explosion of Sleep Research. P T. 2018;43(12):758-763.
 3. 3,0 3,1 3,2 Kitamura S, Katayose Y, Nakazaki K, et al. Estimating individual optimal sleep duration and potential sleep debt. Sci Rep. 2016;6:35812.
 4. Ferreira C, Deslandes A, Moraes H, Cagy M, Pompeu F, Basile LF et al . Electroencephalographic changes after one night of sleep deprivation. Arq. Neuro-Psiquiatr. 2006; 64(2b): 388-393.
 5. Arnal PJ, Sauvet F, Leger D, van Beers P, Bayon V, Bougard C et al. Benefits of Sleep Extension on Sustained Attention and Sleep Pressure Before and During Total Sleep Deprivation and Recovery. Sleep. 2015; 38(12): 1935-43.
 6. 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 Clark I, Landolt HP. Coffee, caffeine, and sleep: A systematic review of epidemiological studies and randomized controlled trials. Sleep Medicine Reviews. 2017; 31: 70-8.
 7. 7.0 7.1 Spiegel K, Knutson K, Leproult R, Tasali E, Van Cauter E. Sleep loss: a novel risk factor for insulin resistance and Type 2 diabetes. Journal of Applied Physiology. 2005; 99(5): 2008-19
 8. Kessler L, Nedeltcheva A, Imperial J, Penev PD. Changes in serum TSH and free T4 during human sleep restriction. Sleep. 2010;33(8):1115-1118.
 9. Vargas I, Lopez-Duran N. Investigating the effect of acute sleep deprivation on hypothalamic-pituitary-adrenal-axis response to a psychosocial stressor. Psychoneuroendocrinology. 2017; 79: 1-8.
 10. Stojanov J, Malobabic M, Stanojevic G, Stevic M, Milosevic V, Stojanov A. Quality of sleep and health-related quality of life among health care professionals treating patients with coronavirus disease-19 (published online ahead of print, 2020 Jul 16). Int J Soc Psychiatry. 2020;20764020942800.
 11. 11.0 11.1 Frey DJ, Fleshner M, Wright KP. The effects of 40 hours of total sleep deprivation on inflammatory markers in healthy young adults. Brain, Behavior, and Immunity. 2007; 21(8): 1050-7.
 12. Mullington JM. Effect of sleep loss on C-reactive protein, an inflammatory marker of cardiovascular risk. Journal of the American College of Cardiology. 2004 Feb 18;43(4):678-83.
 13. Irwin M, McClintick J, Costlow C, Fortner M, White J, Gillin JC. Partial night sleep deprivation reduces natural killer and cellular immune responses in humans. FASEB J. 1996;10(5):643-653.
 14. Su X, Wang DX. Improve postoperative sleep: what can we do?. Curr Opin Anaesthesiol. 2018;31(1):83-88.
 15. Smith ME, McEvoy LK, Gevins A, The Impact of Moderate Sleep Loss on Neurophysiologic Signals during Working-Memory Task Performance. Sleep. 2002; 25(7): 56-66.
 16. 16.00 16.01 16.02 16.03 16.04 16.05 16.06 16.07 16.08 16.09 16.10 Abad VC, Guilleminault C. Diagnosis and treatment of sleep disorders: a brief review for clinicians. Dialogues Clin Neurosci. 2003;5(4):371-388.
 17. Answers TV. Sleep Disorders Overview. Available from https://www.youtube.com/watch?v=X2yfUL8uct0 (last accessed 17/-7/2020)
 18. Siegel, J., Boehmer, L. Narcolepsy and the hypocretin system—where motion meets emotion. Nat Rev Neurol. 2006; 2: 548-56.


Професійний розвиток вашою мовою

Приєднуйтесь до нашої міжнародної спільноти та беріть участь в онлайн курсах для фахівців з реабілітації.

Переглянути доступні курси