Саморефлексія у комунікації

Головний редакторRobin Tacchetti на основі курсу Marissa Fourie
Основний внесокRobin Tacchetti, Jess Bell та Tarina van der Stockt

Вступ(edit|edit source)

Вважається, що ефективна комунікація у сфері охорони здоров’я має конкретні переваги для пацієнтів, зокрема зменшення болю і тривоги, підвищення задоволеності, поліпшення життєво важливих показників і результатів терапії, а також підвищення участі у втручаннях.(1) В успішному двосторонньому діалозі між надавачем послуг і пацієнтом обидві сторони говорять вільно і їх вислуховують, не перебиваючи. Обидві сторони повинні мати можливість ставити запитання для уточнення, відчуваючи при цьому відкритість до висловлення своїх думок.

Оскільки спілкування, орієнтоване на пацієнта, може сприяти досягненню позитивних результатів у сфері охорони здоров’я, фахівці у сфері охорони здоровʼя повинні бути чуйними до кожного пацієнта і враховувати його індивідуальні потреби. Необхідно визнавати і враховувати різні культури, мови, цінності та переконання у спілкуванні з пацієнтами. Медичні працівники повинні пам’ятати про особисті цінності та переконання, які можуть створювати бар’єри у спілкуванні з пацієнтом,(2)а також проаналізувати свої приховані упередження (implicit biases), які можуть вплинути на догляд за пацієнтом та спілкування з ним.

Приховані упередження( edit | edit source )

“Приховані упередження охоплюють асоціації за межами свідомого розуміння, які призводять до негативної оцінки людини на основі несуттєвих характеристик, таких як раса чи стать”.(3)

Приховані упередження є неусвідомленими і можуть впливати на спілкування з пацієнтом та рівень надання допомоги. Оскільки ми не усвідомлюємо ці упередження, нам потрібні самоаналіз, саморефлексія та усвідомлення, щоб почати боротися з ними. (4)

Приховані упередження клініциста можуть негативно впливати на догляд за пацієнтом,(5) впливаючи на міжособистісне спілкування та рішення щодо терапії, що, в свою чергу, призводить до недовіри та відсутності прихильності з боку пацієнта, а отже, до поганої прихильності до терапії та її результатів.(6)

Цінності(edit|edit source)

Цінності описуються як “абстрактні, незалежні від контексту та стабільні цілі, яких люди прагнуть досягти в житті”.(7) Це фундаментальні переконання, які формують ставлення, поведінку, інтереси та потреби людини. Вони визначають, що ми вважаємо правильним, добрим, моральним і бажаним.(8)

Цінності керують сприйняттям, поведінкою та ставленням людей. Хоча вони пов’язані з нормами, ставленням і переконаннями, вони також відрізняються від них.(7) Цінності відносно стабільні, але, як зазначають Russo зі співавт.,(9) вони можуть спонтанно змінюватися з часом або добровільно у відповідь на певне втручання.

Прикладами цінностей є сумлінність, чесність, гордість, фінансова стабільність, альтруїзм, здоров’я, відкритість, повага тощо.(8)

Десять основних цінностей( edit | edit source )

Shalom Schwartz у своїй “Теорії базових людських цінностей” виділив десять базових цінностей, кожна з яких характеризується різною мотиваційною метою.(8)(9)

 1. Влада (Power): домінування над ресурсами та людьми, соціальний статус
 2. Досягнення (Achievement): особистий успіх відповідно до соціальних стандартів
 3. Гедонізм (Hedonism): задоволення або насолода для себе
 4. Стимулювання (Stimulation): новизна, виклик або азарт
 5. Самоспрямування (Self-direction): незалежність у діях і думках
 6. Універсалізм (Universalism): розуміння, добробут і турбота про всіх людей і природу, толерантність
 7. Доброзичливість (Benevolence): підвищення добробуту людей, які тобі близькі
 8. Традиції (Tradition): відданість і повага до релігійних чи культурних ідей
 9. Конформність (Conformity): стриманість у діях, які можуть зашкодити іншим або порушити соціальні очікування, збереження статус-кво групи
 10. Безпека (Security): стабільність і безпека стосунків, особиста і суспільства(9)

Взаємозв’язок цінностей( edit | edit source )

З цих десяти базових цінностей Schwartz розробив чотири підгрупи(8)

 1. Відкритість до змін, яка складається з:
  • гедонізму, стимуляції та самоспрямування
 2. Збереження, яке фокусується на:
  • безпеці
  • конформність
  • традиції
 3. Самотрансценденція (self-transcendence), яка складається з цінностей, що стосуються:
  • універсалізму
  • доброзичливості
 4. Самоудосконалення, що спирається на цінностях, пов’язаних з:
  • досягненнями
  • владою

Переконання(edit|edit source)

У той час як цінності визначають, що люди вважають важливим і які цілі вони хочуть досягти, переконання визначають, що люди вважають істинним і як вони будуть досягати своїх цілей. Переконання пропонують “причинно-наслідкове пояснення поведінки, що спостерігається, і сприйняття індивідуальних відмінностей”.(7) Стереотипи та упередження – це специфічні поведінкові та когнітивні тенденції, які пов’язані з переконаннями.(7)

 • Стереотипізація – це коли ми асоціюємо та приписуємо групі певні характеристики. Це образ, який спадає на думку, коли хтось думає про певну соціальну групу.(8)
 • Упередження – це ставлення (часто негативне), яке відображає загальну оцінку групи.(8)
 • Дискримінація – це упереджена поведінка та ставлення до групи або її членів, що ґрунтується на ваших переконаннях щодо цієї групи.(8)

Саморефлексія(edit|edit source)

Провайдери у сфері охорони здоров’я повинні розуміти, що їхні цінності та переконання можуть перешкоджати ефективній комунікації з пацієнтами. Провайдери, які вивчають і досліджують свої особисті якості та перспективи за допомогою саморефлексії, отримають розуміння того, як вони можуть поліпшити свою роботу в майбутньому.(10)

Для того, щоб розпочати процес рефлексії, нам потрібно згадати, переосмислити та переоцінити власний досвід.(1) Навмисна рефлексія дій, емоцій та досвіду має вирішальне значення для поповнення наявної бази знань та внесення контекстуально доцільних змін.(10) Рефлексивного мислення слід вчитися та постійно використовувати як частину професійної поведінки та професіоналізму в клінічній діяльності.(1)

На додаток до самоаналізу цінностей і переконань, медичні працівники повинні знати про інші фізіологічні сигнали, які вони можуть демонструвати, що можуть вплинути на взаємодію з пацієнтом. Медичні працівники повинні звертати увагу на свої поточні емоції, думки, невербальні та фізіологічні сигнали, які можуть перервати хорошу комунікацію з пацієнтом. У наступній таблиці наведено приклади рефлексивного мислення, які працівники сфери охорони здоров’я можуть спробувати застосувати перед початком взаємодії з пацієнтом.

Рефлексивна практика
Емоції
 • Подумайте про свої поточні емоції: ви відчуваєте розчарування, злість, сум чи радість?
 • Розуміння своїх емоцій перед початком спілкування з пацієнтом може допомогти уникнути непорозумінь
Думки
 • У вас є роздуми?
 • Може бути важко зупинити думку від захоплення вашої свідомості
 • Пам’ятайте про ці думки і намагайтеся призупинити їх, коли ви перебуваєте з пацієнтом
Невербальні сигнали
 • Чи ваші поточні емоції та думки змушують вас демонструвати невербальні сигнали?
 • Зверніть увагу на будь-які невербальні сигнали, які ви можете демонструвати
Фізіологічні тригери
 • Ваше тіло намагається вам щось сказати? Голод, смуток, втома тощо
 • Фізіологічні тригери можуть спонукати вас до невербальних сигналів
 • Пам’ятайте про фізіологічні тригери і про те, як вони можуть впливати на ваші невербальні сигнали
Екологічні тригери
 • Чи впливають певні тригери навколишнього середовища на вашу здатність слухати?
 • Пам’ятайте про малопомітні тригери, такі як неприємні запахи, яскраве світло та звукові сигнали машин, які можуть вплинути на вашу здатність ефективно комунікувати

(11)

Як здійснювати самоаналіз( edit | edit source )

Клініцисти можуть використовувати різні методи, щоб навчитися включати самоаналіз у свою практику. Наступні дії можуть допомогти в саморефлексії:

 1. Долучитися до тренінгової програми з майндфулнес або практикувати навички майндфулнес, щоб розвинути уважність і самосвідомість.
 2. Приєднатися до курсу професійного розвитку, де рефлексія та самооцінка є основними темами
 3. Спробуйте використовувати експресивне письмо, щоб поліпшити свої рефлексивні здібності та навички критичного аналізу(12)

Ресурси(edit|edit source)

Посилання(edit|edit source)

 1. 1.0 1.1 1.2 Pangh B, Jouybari L, Vakili MA, Sanagoo A, Torik A. The effect of reflection on nurse-patient communication skills in emergency medical centers. Journal of caring sciences. 2019 Jun;8(2):75.
 2. Kwame A, Petrucka PM. A literature-based study of patient-centered care and communication in nurse-patient interactions: barriers, facilitators, and the way forward. BMC nursing. 2021 Dec;20(1):1-0.
 3. FitzGerald C, Hurst S. Implicit bias in healthcare professionals: a systematic review. BMC medical ethics. 2017 Dec;18(1):1-8
 4. Bouley TM, Reinking AK. Implicit Bias: An Educator’s Guide to the Language of Microaggressions. Rowman & Littlefield; 2021 Nov 14
 5. Dunn B, Mcintosh J, Ray L, McCarty D. The Prevalence of Implicit Bias in Practicing Physical Therapists. Carolina Journal of Interdisciplinary Medicine. 2022 Dec 19;2(1)
 6. Blair IV, Steiner JF, Havranek EP. Unconscious (implicit) bias and health disparities: where do we go from here?. The Permanente Journal. 2011;15(2):71.
 7. 7.0 7.1 7.2 7.3 Kesberg R, Keller J. Personal values as motivational basis of psychological essentialism: An exploration of the value profile underlying essentialist beliefs. Personality and Individual Differences. 2021 Mar 1;171:110458.
 8. 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 Fourie M. Self-Reflection in Communication Course. Plus, 2023.
 9. 9.0 9.1 9.2 Russo C, Danioni F, Zagrean I, Barni D. Changing personal values through value-manipulation tasks: a systematic literature review based on Schwartz’s theory of basic human values. European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education. 2022 Jun 28;12(7):692-715.
 10. 10.0 10.1 Anderson B. Reflecting on the communication process in health care. Part 1: clinical practice—breaking bad news. British Journal of Nursing. 2019 Jul 11;28(13):858-63.
 11. Lapum, J., St-Amant, O., Hughes, M., Garmaise-Yee, J. and Lee, C., 2020. Introduction to communication in nursing.
 12. Medical Indemity Protection Society. AHPRA – Self-reflection is good healthcare practice. 2021. Available from: https://support.mips.com.au/home/ahpra-self-reflection-is-good-healthcare-practice


Професійний розвиток вашою мовою

Приєднуйтесь до нашої міжнародної спільноти та беріть участь в онлайн курсах для фахівців з реабілітації.

Переглянути доступні курси