Салютогенний підхід до здоров’я

Головний редакторThalia Zamora Gómez

Основний внесокNaomi O’Reilly, Kim Jackson, Jess Bell, Lucinda hampton and Carin Hunter

Вступ(edit|edit source)

Салютогенний підхід або салютогенез – це термін, який використовується в науках про здоров’я, а останнім часом і в інших галузях, для позначення підходу до оздоровлення, зосередженого на здоров’ї, а не на хворобі (патогенез). Салютогенез перекладається як «витоки здоров’я»; з латинського «Salus» означає здоров’я, а грецького «Genesis» означає походження або початок. Вперше термін був введений у 1979 році медичним соціологом Аароном Антоновським у його книзі «Здоров’я, стрес і боротьба».(1) Антоновський розробив теорію, згідно з якою те, як люди бачать своє життя, позитивно чи негативно впливає на їх здоров’я.

У 1971 році Антоновський представив результати епідеміологічного дослідження, (2) в якому він опитав групу ізраїльських жінок, які перебували в концтаборах під час Голокосту. Незважаючи на всі жахливі речі, які вони пережили, одні з них зуміли залишитися здоровими, а інші – ні. Спроба знайти пояснення цих відмінностей спонукала Антоновського розвинути салютогенну теорію.

На початку, дослідження Антоновського було зосереджено на соціальному класі та здоров’ї, але через кілька років його увага переключилася на вплив стресу на здоров’я.(3) Протягом цього часу, протягом кінця 1980-х, основна увага приділялася чинникам ризику та захворюванням; і стрес вважався чинником високого ризику розвитку захворювань. Однак Антоновський зауважив, що зміни, хаос, стрес і хвороби є постійними в житті і, отже, «природними» його умовами; що люди перебувають у гетеростатичному стані, а не в гомеостазі. Усі ці спостереження підняли питання про те, як ми можемо вижити з цих умовах нерівноваги. З часом у цьому міркуванні більш центральну роль почали приділяти природі стресового агента, а також здатності людей справлятися з ним і середовищу, в якому вони перебувають.(4)

Рисунок 1 Континуум легкість-хвороба

Салютогенні концепції( edit | edit source )

Антоновський розробив салютогенну теорію, яка ґрунтується на двох концепціях: Почуття узгодженості та Загальні ресурси опору, і, незважаючи на переважно індивідуалістичний підхід, обидві концепції можуть бути застосовані на суспільному рівні.(5)

Інтеграція концепцій та основних ідей салютогенної теорії, руху за сприяння здоров’ю, який зосереджувався на дотриманні прав людини, розпочався наприкінці 20-го століття. Цей рух припустив, що люди є суб’єктами активної участі. У 1986 році в Оттаві відбулася перша Міжнародна конференція Всесвітньої організації охорони здоров’я зі зміцнення здоров’я.(6) У центрі цього процесу професіонали та широка громадськість були взаємно залучені до процесу розширення можливостей розвитку особистих навичок для зміцнення спільнот і надання людям можливості жити добре.

Почуття узгодженості( edit | edit source )

Почуття узгодженості можна пояснити як здатність керувати наявними у людини ресурсами, щоб справлятися з незліченними стресовими чинниками життя, а також як спосіб розглядати або сприймати життя як: зрозуміле, кероване та значуще.(3)

Рисунок 2.Оригінальний погляд на почуття узгодженості та його три виміри (Антоновський, 1987) (7)

Зрозумілий(edit|edit source)

Когнітивний компонент: «Стимули, що випливають із внутрішнього та зовнішнього середовища людини під час життя, структуровані, передбачувані та пояснювані».(8)

Керований(edit|edit source)

Інструментальний або поведінковий компонент: «Ресурси доступні для задоволення вимог, що викликаються стимулами».(8)

Змістовний(edit|edit source)

Мотиваційний компонент: «Ці вимоги є викликами, які заслуговують на інвестиції та участь». (8) У своїй книзі 1987 року «Розгадка таємниці здоров’я. Як люди справляються зі стресом і залишаються здоровими»,(3) Антоновський розробив опитувальник орієнтації у житті з 29 пунктів для вимірювання почуття узгодженості, що охоплюють:

 • 11 пунктів для вимірювання зрозумілості
 • 10 елементів для вимірювання керованості
 • 8 пунктів для вимірювання значущості

Варіанти відповідей наведено за шкалою від 1 до 7 балів, а отримані оцінки можуть коливатися від 29 до 203 балів. Антоновський розробив також іншу версію з 13 запитань; також були створені інші шкали для вимірювання почуття узгодженості в спільноті або на сімейному рівні. Шкали Антоновського використовуються принаймні 49 мовами та принаймні у 48 різних країнах. Широкі сфери застосування, а також нещодавні дослідження довели, що почуття узгодженості є багатовимірною, а не одновимірною конструкцією.(9)

Рисунок 3.Відчуття узгодженості як багатовимірної конструкції.(10) 1) Антоновський, 1987, 2) Sandell, Blomberg і Lazar, 1998 , 3) Sakano і Yajima, 2005

Загальні ресурси опору( edit | edit source )

З іншого боку, «загальні ресурси опору — це біологічні, матеріальні та психосоціальні чинники, які полегшують людям сприйняття життя як зрозумілого, структурованого та послідовного».(11)

Рисунок. 4 Визначення загальних ресурсів опору (Антоновський, 1979, с. 103) 103)(12)

Деякі приклади загальних ресурсів опору охоплюють:(13)

 • Гроші
 • Знання та інтелект
 • Досвід
 • Самооцінка
 • Здорова поведінка
 • Соціальна підтримка
 • Его / ідентичність
 • Відданість і згуртованість зі своїм культурним корінням
 • Культурна стабільність
 • Ритуальні дії
 • Релігія та філософія (наприклад, стабільний набір відповідей на життєві труднощі)
 • Генетичні чинники
 • Профілактична оздоровча спрямованість

Якщо людина має доступ до такого роду ресурсів, у неї є більше шансів впоратися з викликами життя та створити послідовний життєвий досвід. «Загальні ресурси опору призводять до життєвого досвіду, який сприяє сильному відчуттю узгодженості, здатності сприймати, що людина може впоратися з будь-якою ситуацією незалежно від того, що відбувається в житті».(14) Таким чином, загальні ресурси опору представляють набір здоров’я, який міг би допомогти окремим особам та їхнім громадам поліпшити або зберегти здоров’я.(11)

Салютогенні втручання( edit | edit source )

Таким же чином, на основі цієї теорії, деякі автори (15) припускають, що салютогенні стратегії повинні бути створені для:

 • Допомоги громадам у створенні спільного бачення життя та участі у прийнятті рішень (значущість)
 • Розроблення спільних ментальних моделей процесу змін і бажаних результатів (зрозумілість)
 • Можливості спільнотам визначити життєві потреби (наприклад, чинники стресу, проблеми)
 • Загальні ресурси опору, які необхідно збалансувати (керованість), а також життєві можливості (наприклад, активи, навчальні ситуації), які стимулюють розвиток здоров’я»(11)

«Інші автори розробили теоретичні моделі для реалізації салютогенної парадигми в різних секторах, наприклад, у школах (16), громадах чи районах(17), системах охорони здоров’я(18)або в різних групах населення, таких як діти(19), люди з хронічними захворюваннями”(11)(20), або мігранти(21). Дослідження Bonmatí-Tomas та ін.(21) досліджували вплив 6-місячної програми зміцнення здоров’я для жінок-мігрантів, яким загрожує соціальне відчуження. Воно оцінювало ефективність салютогенної програми зміцнення здоров’я, зосередженої на розширенні можливостей для цих жінок. Дослідження визнало нерівність у здоров’ї, з якою стикаються мігранти, залежно від таких змінних, як стать, країна походження чи соціально-економічний статус. Мета заходів у цьому дослідженні була спрямована на поліпшення самопізнання та визначення ролей у сім’ї та громаді (зрозумілість та керованість – почуття узгодженості) та особистих можливостей обговорення майбутніх проектів (керованість та значущість – відчуття когерентності). Базуючись на підвищенні самооцінки та фізичної якості життя, а також на зниженні відчуття стресу жінок-мігрантів, автори припускають, що салютогенну модель здоров’я слід застосовувати в програмах зміцнення здоров’я та включати в політику щодо зменшення нерівність у здоров’ї серед мігрантів.(21)

Álvarez та ін.(11) провели огляд салютогенних втручань та їх впливу на здоров’я. Вони визначили 4 типи втручань:(11)

 1. Індивідуальні втручання: Зосередьтеся на заходах з питань медичної освіти, консультуванні та/або психотерапевтичних методологіях з використанням різних підходів (когнітивно-поведінкова терапія, психодинаміка, ерготерапія). Вони були розроблені, серед іншого, для фізичних захворювань (вірус імунодефіциту людини, психічне здоров’я та сприйняття якості життя та здоров’я.(11)
 2. Групові втручання: розробляються в групах зі схожими проблемами зі здоров’ям. Втручання охоплюють медико-просвітницьку діяльність і різні типи психотерапії (когнітивно-поведінкова терапія, психодинамічна, холістична, громадська). Вони були зосереджені на різних питаннях охорони здоров’я, включаючи лікування хронічних захворювань, психічне здоров’я та суб’єктивне благополуччя, а також соціальні аспекти, такі як соціальна довіра, соціальний капітал і соціальний компроміс.(11)
 3. Змішане втручання: включайте комбіновані дії на індивідуальному та груповому рівнях. «Змішані втручання представляли широкий спектр тем, пов’язаних із лікуванням хронічного болю, поліпшенням функціональних можливостей, якістю життя людини, споживанням ліків і психосоматичними розладами»(11)
 4. Міжгалузеві втручання: здійснюються співавторами з двох або більше різних фонових областей (мультидисциплінарних команд), спрямованих на втручання не лише для людей і громади, але й у середовищі, в якому виникають проблеми зі здоров’ям. «Ці підходи були зосереджені на міському розвитку, реалізації втручань у громаді, програмах самообслуговування, соціальних призначеннях, соціальній участі, розробленні державної політики та базових послуг, управлінні, підході до здоров’я, соціальному капіталі та психічному здоров’ї».(11)

Результати салютогенних втручань для здоров’я( edit | edit source )

Незважаючи на те, що було повідомлено про низку різних обмежень, Álvarez та інші.(11) виявили, що 85% проаналізованих досліджень мали позитивні результати щодо наслідків для здоров’я без негативних ефектів. Конкретні результати кожного типу втручання були такими:(11)

Індивідуальні втручання призвели до:(11)

 • Зменшення рівня захворюваності на ВІЛ
 • Зменшення симптоматики, пов’язаної з тривогою
 • Підвищення рівня якості життя
 • Підвищення особистої задоволеності
 • Зменшення психопатологічної симптоматики
 • Зменшення розладів харчової поведінки

Групові втручання показали поліпшення в різних сферах, зокрема:(11)

 • Зменшення поширеності захворювань і тягаря захворюваності
 • Поліпшення сприйняття здоров’я
 • Ліпше самопочуття та якість життя
 • Зменшення психопатологічної симптоматики, а також інших симптомів, що стосуються тривоги та депресії
 • Поліпшена функціональна здатність
 • Нижче вигорання
 • Зменшення симптоматики стресу

Змішані втручання показали прогресування, пов’язане з:(11)

 • Зменшенням больової симптоматики
 • Зниженням безсоння та поліпшенням якості сновидінь
 • Поліпшенням якості життя, пов’язаної із здоров’ям
 • Підвищенням функціональної здатності
 • Зменшенням кінезіофобії
 • Більшим психологічним, фізичним та соціальним добробутом
 • Ліпшим фізичним та психічним здоров’ям

Міжгалузеві заходи призвели до:(11)

 • Поліпшення якості життя, пов’язаної із здоров’ям
 • Підвищення сприйняття добробуту та самооцінки здоров’я
 • Ліпшого психічного здоров’я
 • Зменшення депресивної симптоматики
 • Зменшення смертності, яку можна попередити у разі цукрового діабету, грипу, хвороб серця та дитячої смертності

Як видно, доцільно сказати, що салютогенна модель – це більше, ніж просто вимірювання відчуття цілісності. (13) «Салютогенез можна розглядати, як парасолькову концепцію з багатьма різними теоріями, концепціями, підходами та стратегіями з салютогенними елементами та аспектами». (9)

Рисунок 5. Салютогенна парасолька; Салютогенез як комплексна концепція (22)

Висновок(edit|edit source)

Хоча щодо салютогенної моделі необхідно провести додаткові дослідження, є багато доказів, які доводять, що модель є ефективним ресурсом зміцнення здоров’я, який підвищує стійкість і позитивно впливає на сприйняття фізичного і психічного стану, якість життя та добробут людей як окремих осіб і навіть у межах їхнього суспільства.

Оскільки це дійсний, надійний, багатовимірний інструмент, що можна застосовувати для вимірювання здоров’я в різних культурах,(23) слід запропонувати більше стратегій щодо зміцнення здоров’я через цю модель і запровадити її на міжнародному рівні. Втручання мають бути зосереджені не на хворобах, а на салютогенезі.

Посилання(edit|edit source)

 1. Antonovsky, A.Health, Stress and Coping. San Francisco: Jossey-Bass, 1979
 2. Antonovsky A, Maoz B, Dowty N, Wijsenbeek H. Twenty-five years later: A limited study of the sequelae of the concentration camp experience. Social Psychiatry. 1971 Dec 1;6(4):186-93. https://doi.org/10.1007/BF00578367
 3. 3.0 3.1 3.2 Antonovsky, A. Unraveling the Mystery of Health. How People Manage Stress and Stay Well. San Francisco: Jossey-Bass, 1987.
 4. Lindström B, Eriksson M. Contextualizing salutogenesis and Antonovsky in public health development). Health promotion international. 2006 Sep 1;21(3):238-44. Available from: https://doi.org/10.1093/heapro/dal016
 5. Eriksson M. The sense of coherence in the salutogenic model of health. InThe handbook of salutogenesis 2017 (pp. 91-96). Springer, Cham. https://doi.org/10.1093/heapro/dal016
 6. World Health Organization. Ottawa Charter for Health Promotion First International Conference on Health Promotion, 1986. Geneva: WHO. 2010.
 7. Eriksson M., Mittelmark M.B. (2017) The Sense of Coherence and Its Measurement. In: Mittelmark M. et al. (eds) The Handbook of Salutogenesis. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-04600-6_12
 8. 8.0 8.1 8.2 Vinje HF, Langeland E, Bull T. Aaron Antonovsky’s Development of Salutogenesis, 1979 to 1994. 2016 Sep 3. In: Mittelmark MB, Sagy S, Eriksson M, et al., editors. The Handbook of Salutogenesis (Internet). Cham (CH): Springer; 2017. Chapter 4. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK435860/ doi: 10.1007/978-3-319-04600-6_4
 9. 9.0 9.1 Eriksson M, Mittelmark MB. The Sense of Coherence and Its Measurement 12. The handbook of salutogenesis. 2017;97. https://doi.org/10.1007/978-3-319-04600-6_12
 10. Eriksson M., Mittelmark M.B. (2017) The Sense of Coherence and Its Measurement. In: Mittelmark M. et al. (eds) The Handbook of Salutogenesis. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-04600-6_12
 11. 11.00 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 11.07 11.08 11.09 11.10 11.11 11.12 11.13 11.14 11.15 Álvarez ÓS, Ruiz-Cantero MT, Cassetti V, Cofiño R, Álvarez-Dardet C. Salutogenic interventions and health effects: a scoping review of the literature. Gac Sanit. 2021 Sep-Oct;35(5):488-494.
 12. Eriksson M. The Sense of Coherence in the Salutogenic Model of Health. 2016 Sep 3. In: Mittelmark MB, Sagy S, Eriksson M, et al., editors. The Handbook of Salutogenesis (Internet). Cham (CH): Springer; 2017. Fig. 11.4, (The definition of generalized resistance resources (Antonovsky, , s. 103)). Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK435812/figure/ch11.Fig4/ doi: 10.1007/978-3-319-04600-6_11
 13. 13.0 13.1 Idan O, Eriksson M, Al-Yagon M. The salutogenic model: The role of generalized resistance resources. InThe handbook of salutogenesis 2017 (pp. 57-69). Springer, Cham. https://doi.org/10.1093/heapro/dal016
 14. Lindström B, Eriksson M. Salutogenesis. Journal of Epidemiology & Community Health. 2005 Jun 1;59(6):440-2. https://doi.org/10.1093/heapro/dal016
 15. Bauer GF, Roy M, Bakibinga P, Contu P, Downe S, Eriksson M, Espnes GA, Jensen BB, Juvinya Canal D, Lindström B, Mana A. Future directions for the concept of salutogenesis: a position article. Health Promotion International. 2020 Apr;35(2):187-95. https://doi.org/10.1093/heapro/dal016
 16. Jensen BB, Dür W, Buijs G. The application of salutogenesis in schools. In The Handbook of Salutogenesis 2017 (pp. 225-235). Springer, Cham.https://doi.org/10.1093/heapro/dal016
 17. Vaandrager L, Kennedy L. The application of salutogenesis in communities and neighborhoods. InThe handbook of salutogenesis 2017 (pp. 159-170). Springer, Cham. https://doi.org/10.1093/heapro/dal016
 18. Pelikan JM. The application of salutogenesis in healthcare settings. The Handbook of Salutogenesis. 2017 Jun 8:261. https://doi.org/10.1093/heapro/dal016
 19. Taylor JS. Salutogenesis as a framework for child protection: literature review. Journal of advanced nursing. 2004 Mar;45(6):633-43. https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.2003.02954.x
 20. Aujoulat I, Mustin L, Martin F, Pélicand J, Robinson J. The application of Salutogenesis to health development in youth with chronic conditions. InThe Handbook of Salutogenesis 2017 (pp. 337-344). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-04600-6_32
 21. 21.0 21.1 21.2 Bonmatí-Tomas A, Malagón-Aguilera MC, Gelabert-Vilella S, Bosch-Farré C, Vaandrager L, García-Gil MD, Juvinyà-Canal D. Salutogenic health promotion program for migrant women at risk of social exclusion. International journal for equity in health. 2019 Dec 1;18(1):139. https://doi.org/10.1186/s12939-019-1032-0
 22. Eriksson M., Mittelmark M.B. (2017) The Sense of Coherence and Its Measurement. In: Mittelmark M. et al. (eds) The Handbook of Salutogenesis. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-04600-6_12
 23. Eriksson M, Lindström B. Antonovsky’s sense of coherence scale and the relation with health: a systematic review. Journal of epidemiology & community health. 2006 May 1;60(5):376-81. https://doi.org/10.1136/jech.2005.041616


Професійний розвиток вашою мовою

Приєднуйтесь до нашої міжнародної спільноти та беріть участь в онлайн курсах для фахівців з реабілітації.

Переглянути доступні курси