Реабілітація, цілі сталого розвитку та інклюзія

Автори – Valentina Pomatto, Naomi O’Reilly та ReLAB-HS

Top ContributorsNaomi O’Reilly, Vidya Acharya, Chelsea Mclene, Oyemi Sillo, Kim Jackson та Ashmita Patrao

Вступ(edit | edit source)

Реабілітація – це комплекс заходів, спрямованих на оптимізацію фізичного, соціального та психічного функціонування людини у взаємодії з навколишнім середовищем(1). Сьогодні 2,4 мільярда людей різного віку потребують реабілітаційних послуг, що охоплюють допоміжні технології та широкий спектр втручань (вправи, навчання, освіта, підтримка та консультування, адаптація середовища), які пропонуються фахівцями з реабілітації в різноманітних реабілітаційних установах, таких як будинки, громади, лікарні та реабілітаційні центри.(2). Кожна людина може потребувати реабілітації в певний момент свого життя через вроджені та набуті порушення, хронічні захворювання, поранення, травми, дегенеративні стани та інші стани здоров’я, які можуть обмежувати здатність функціонувати в повсякденному житті. Старіння населення, зростання поширеності неінфекційних захворювань і травматизму призвели до збільшення попиту на реабілітаційні послуги. Кількість людей, які потребують реабілітації, зросла на 63% з 1990 по 2019 рік(2). Потреби в реабілітації зростатимуть і в наступні роки.

Це є чітким свідченням сучасних тенденцій у сфері охорони здоров’я: ми живемо довше, але з більшими обмеженнями у функціонуванні(2).

Останнім часом реабілітація також виявилася важливим заходом охорони здоров’я для пацієнтів з COVID-19 у гострій фазі, коли вони отримують кисень і вентиляційну підтримку, у підгострій фазі, коли вони перебувають у лікарні, і в довготривалій фазі після виписки, скорочуючи тривалість госпіталізації, зменшуючи навантаження на відділення невідкладної допомоги та сприяючи одужанню, навіть у тих випадках, коли у них “довгий COVID”.

Хоча реабілітація має важливе значення для вирішення проблем охорони здоров’я у 21 столітті, системи охорони здоров’я в усьому світі все ще зосереджені на зниженні смертності та захворюваності. Функціонування, третій показник здоров’я, часто залишається занедбаним аспектом охорони здоров’я – так само, як і реабілітаційні послуги(2).

Дійсно, реабілітаційні послуги дуже часто недостатньо розвинені і не забезпечені ресурсами. Таким чином, вони недоступні або не по кишені переважній більшості населення, яке живе в бідності, в сільській місцевості, і особливо в країнах з низьким і середнім рівнем доходу.

Крім того, соціальні детермінанти здоров’я суттєво впливають на визначення потреб у реабілітації, доступ до якісних реабілітаційних послуг та допоміжних технологій для всіх вікових категорій, а також на мотивацію та участь у реабілітаційних програмах та їх подальше спостереження. Як наслідок, незадоволені потреби в реабілітації є величезними. Понад 50% людей, які потребують реабілітації, не можуть отримати доступ до необхідних їм послуг або не знають, як їх отримати. У деяких країнах з низьким та середнім рівнем доходу бар’єри для людей з обмеженнями життєдіяльності настільки значні, що лише 3-5% з них мають доступ до необхідних їм реабілітаційних послуг(2)(3).

Цілі реабілітації та сталого розвитку( редагувати | редагувати джерело )

Хоча реабілітація прямо не згадується в Порядку денному до 2030 року та його 17 Цілях сталого розвитку, реабілітація, безумовно, є питанням глобального здоров’я та добробуту, а також глобального розвитку. Покращуючи фізичне, психічне та соціальне функціонування, реабілітація дозволяє людям жити, вчитися, працювати та розвивати свій потенціал. Адже кінцевою метою реабілітації є повна участь і включення в суспільство(3).

Впливаючи переважно на аспекти, пов’язані зі здоров’ям, реабілітація в першу чергу сприяє реалізації права на здоров’я та досягненню ЦСР3 щодо здоров’я та благополуччя.(3). Однак, людина, яка має хороший рівень здоров’я, має більше можливостей для повноцінної участі в економічному, культурному, політичному житті нарівні з іншими, а це впливає не лише на неї, а й на все суспільство. Таким чином, розширення доступу до якісних реабілітаційних послуг може значно покращити стан здоров’я населення та сприяти інклюзивному, сталому розвитку.

“Реабілітація має безпосередній вплив на здоров’я та благополуччя людей, покращуючи результати їхнього здоров’я. Реабілітація може запобігти погіршенню існуючих станів здоров’я або розвитку нових, згодом зменшуючи загальні потреби в охороні здоров’я”.(3)

Зобов’язання “не залишити нікого осторонь” є постійною метою, закріпленою в Порядку денному до 2030 року, і вимагає від усіх суб’єктів, залучених до реалізації ЦСР, вирішувати проблеми нерівності, що впливають на вразливі групи населення, включаючи людей з обмеженнями життєдіяльності (які непропорційно представлені в країнах з низьким і середнім рівнем доходу). Реабілітація може принести користь великій кількості людей, особливо найбільш вразливим та маргіналізованим, надаючи їм конкретні можливості для розширення можливостей, незалежності та участі в житті суспільства. Таким чином, реабілітація є фундаментальним елементом для втілення зобов’язання “не залишити нікого осторонь” в реальність. (4)(5)(6)
Щодо ЦСР 8 (Зайнятість) та ЦСР 1 (Нульова бідність ) – Покращуючи індивідуальне функціонування, реабілітація підвищує людський потенціал, тим самим зміцнюючи робочу силу, сприяючи участі та економічній продуктивності. Реабілітація дозволяє отримати доступ до ринку праці або повернутися на нього, зменшує кількість днів непрацездатності, запобігає хворобам, підвищує добробут. Це призводить до підвищення продуктивності, участі та доходів, що, в свою чергу, веде до сталого скорочення бідності. (7) Покращення стану здоров’я людини може сприяти її автономії, надаючи особам, які здійснюють догляд, додатковий час для відновлення або початку діяльності, яку вони були змушені припинити.

“Доступна і недорога реабілітація може дозволити особам з обмеженнями життєдіяльності та їхнім домогосподарствам розірвати коло бідності, покращуючи рівень зайнятості, підвищуючи рівень освіти та підтримуючи участь у житті суспільства”.(3)

Щодо ЦСР 4 (Освіта ) – наприклад, надання протеза ноги або функціональної реабілітації може дозволити дитині отримати доступ до школи та брати участь у заняттях. Реабілітація оптимізує розвиток дитини, причому найбільші успіхи спостерігаються, коли реабілітаційні послуги надаються дітям з травматичними ушкодженнями. Забезпечення реабілітацією та ДЗ (допоміжними засобами), адаптація навчального середовища можуть сприяти інклюзивній освіті та дати можливість усім дітям навчатися разом.

“Реабілітація спрямована на усунення багатьох факторів виключення з освіти (наприклад, недоступність шкільних приміщень, відсутність допоміжних технологій, поганий стан здоров’я, упередження та стигматизація), дозволяючи дітям з обмеженнями життєдіяльності отримати освіту, яка може мати позитивний вплив протягом усього життя”. (3)

Реабілітаційні втручання, як правило, є економічно ефективними або демонструють економію коштів при різних станах здоров’я. Крім того, реабілітація приносить додаткові економічні вигоди, оскільки прискорює виписку з лікарні та запобігає повторній госпіталізації. Це означає, що витрати, пов’язані зі здоров’ям людини та її сім’ї, будуть нижчими в довгостроковій перспективі.

Нещодавній звіт ATScale показує, що інвестиції у забезпечення чотирма допоміжними засобами – слуховими апаратами, протезами, окулярами та кріслами колісними – принесуть прибуток у співвідношенні 9:1″. Наприклад, для дитини з країни з низьким або середнім рівнем доходу доступ до АТ може збільшити дохід протягом життя на 100 000 доларів США.

Зупинимося на конкретному завданні ЦСР, ЦСР 3.8, яке передбачає досягнення загального охоплення послугами охорони здоров’я (UHC), включаючи захист від фінансових ризиків, доступ до якісних основних медичних послуг, а також доступ до безпечних, ефективних, якісних і доступних основних лікарських засобів і вакцин для всіх.

Універсальне охоплення послугами охорони здоров’я означає, що всі люди мають доступ до необхідних їм медичних послуг, коли і де вони їх потребують, без фінансових труднощів. Реабілітація, разом із популяризацією, профілактикою, лікуванням і паліативною допомогою, є невід’ємною частиною універсального охоплення послугами охорони здоров’я, як це визначено в Declaration of Astana on Primary Health Care (2018) та в Політичній декларації ООН про UHC (2019).

Однак це далеко не так: зокрема, в країнах з низьким рівнем доходу доступ до реабілітаційних послуг, як правило, обмежений через їхню відсутність, а якщо вони є, то недоступні для найбільш маргіналізованих груп населення. Їхнє фінансове забезпечення дуже варіативне, відсутнє або часто надається неурядовими організаціями. У країнах з низьким і середнім рівнем доходу реабілітація часто є катастрофічною статтею витрат на охорону здоров’я, що посилює бідність і маргіналізацію. Ціль 3.8 щодо UHC може бути досягнута лише за умови посилення реабілітації та її повної інтеграції в механізми фінансового захисту.

Майбутнє(edit | edit source)

Приклади ефективних політик і практик демонструють, що коли реабілітація інтегрована в систему охорони здоров’я, доступ до послуг покращується. За наявності належного лідерства та політичної волі можна мобілізувати ресурси, розширити охоплення, посилити реабілітаційний персонал, а також покращити функціонування та участь більшої кількості осіб, які потребують реабілітації. Існує потреба у просуванні інтегрованого, орієнтованого на людину підходу до реабілітації, який спирається на інновації, такі як телереабілітація, щоб максимізувати її вплив і охопити людей, які її потребують.(3)

Міжнародне співробітництво та гуманітарні організації відіграють важливу роль. Оскільки мобілізація внутрішніх ресурсів у певних ситуаціях залишається складним завданням, допомога, що передається через двосторонні, регіональні та багатосторонні канали, має вирішальне значення. (3)

Організації громадянського суспільства також є частиною рішення. Вони діють як постачальники реабілітаційних послуг, особливо в нестабільних умовах та під час кризи, і супроводжують уряди в розробці та впровадженні реабілітаційної політики та програм (відіграючи важливу роль, зокрема, на рівні громад).(3)

Висновок(edit | edit source)

Цілі сталого розвитку 3 “Забезпечення здорового життя та сприяння благополуччю для всіх у будь-якому віці” можна досягти лише за умови, що лідери охорони здоров’я застосовуватимуть комплексний підхід до питань здоров’я та благополуччя. Покращення стану здоров’я населення означає не лише зменшення кількості смертей та людей, які страждають від хвороб, але й забезпечення того, щоб люди жили, функціонували та брали участь, реалізуючи свій потенціал, що дозволяє їм робити продуктивний внесок у життя суспільства. Таким чином, ефективність роботи систем охорони здоров’я слід моніторити та оцінювати на основі повного набору показників здоров’я: смертності, захворюваності та функціонування, маючи на увазі, що “здоров’я і благополуччя для всіх” часто є передумовою для досягнення багатьох інших ЦСР.

Ресурси(edit | edit source)

Реабілітація для реалізації прав людини та інклюзивного розвитку (2019)( редагувати | редагувати джерело )

Звіт завершується набором конкретних рекомендацій для різних зацікавлених сторін (держав, донорів та громадянського суспільства, включаючи організації людей з обмеженнями життєдіяльності), які мають потенціал для посилення реабілітаційних послуг та покращення здоров’я і добробуту мільйонів людей по всьому світу.

Процес аналізу сталого розвиткуі: Випадок фізичної реабілітації (2012)( редагувати | редагувати джерело )

Цей посібник описує процес аналізу сталого розвитку (Sustainability Analysis Process, SAP), який має на меті сприяти виробленню спільного бачення сталого розвитку на прикладі фізичної реабілітації.

Вплив реабілітаційної допомоги на соціальну інтеграцію людей з обмеженнями життєдіяльності в Того: Опитування 30 осіб з ампутацією нижніх кінцівок (2009)( редагувати | редагувати джерело )

У цьому звіті детально описано дослідження впливу реабілітації, пов’язаної зі здоров’ям, на соціальну інтеграцію людей з обмеженнями життєдіяльності в Того.

Інклюзивний місцевий розвиток: як впровадити підхід до людей з обмеженнями життєдіяльності на місцевому рівні (2009)( редагувати | редагувати джерело )

Це посібник, який представляє підходи та довідкові інструменти у сфері інклюзивного місцевого розвитку. Переглянути звіт тут.

Посилання (edit | edit source)

 1. World Health Organization. World Report on Disability – Rehabilitation. Geneva: World Health Organization, 2011.
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 Cieza A, Causey K, Kamenov K, Hanson SW, Chatterji S, Vos T. Global estimates of the need for rehabilitation based on the Global Burden of Disease study 2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. The Lancet. 2020 Dec 19;396(10267):2006-17.
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 Humanity and Inclusion and Global Rehabilitation Alliance. Rehabilitation for the realisation of human rights and inclusive development. 2019
 4. Sumida M., Fujimoto M., Tokuhiro A., Tominaga T., Magara A., Uchida R., ‘Early rehabilitation effect for traumatic spinal cord injury’, 2001.
 5. Chua K.S., Ng Y.S., Yap S.G. and Bok C.W., ‘A Brief Review of Traumatic Brain Injury Rehabilitation’, 2007.
 6. Lysen Y., “Multiple sclerosis methods of treatment and rehabilitation”, 2017.
 7. Hou W.H., Chi C.C., Lo H.L., Kuo K.N., Chuang H.Y., ‘Vocational rehabilitation for enhancing return-to-work in workers with traumatic upper limb injuries’, 2013.
 8. HI AIR. How rehabilitation contributes to realising SDG 1?. Available from: https://youtu.be/STWqIuPgip0(last accessed 30/06/21)
 9. HI AIR. How rehabilitation contributes to realising SDG 3?. Available from: https://youtu.be/mkNlbkJ4NXo(last accessed 30/06/21)
 10. HI AIR. How rehabilitation contributes to realising SDG 4?. Available from: https://youtu.be/-mVB4jyqmI0(last accessed 30/06/21)
 11. HI AIR. How rehabilitation contributes to realising SDG 5?. Available from: https://youtu.be/odzSt1M0d5o(last accessed 30/06/21)
 12. HI AIR. How rehabilitation contributes to realising SDG 8?. Available from: https://youtu.be/-i-YC4Dc5fE(last accessed 30/06/21)
 13. HI AIR. How rehabilitation contributes to realising SDG 10?. Available from: https://youtu.be/gMWfRz96QUI(last accessed 30/06/21)


Професійний розвиток вашою мовою

Приєднуйтесь до нашої міжнародної спільноти та беріть участь в онлайн курсах для фахівців з реабілітації.

Переглянути доступні курси