Тренування реактивної рівноваги

Головний редакторPierre Roscher на основі курсу Selena Horner
Провідні авториPierre Roscher, Jonathan Wong, Tarina van der Stockt, Kim Jackson, Lucinda hampton and Stacy Schiurring

Опис(edit|edit source)

Тренування реактивної рівноваги (ТРР) – це тип вправ, спрямований на поліпшення контролю реакцій, що запобігають падінню, коли людина втрачає рівновагу. ТРР передбачає рухи усім тілом, і ці рухи мають такі ж переваги, як і інші вправи, зокрема ходьба, і з часом можуть також поліпшити силу та тренованість . (1)(2). ТРР має потенціал для поліпшення декількох аспектів фізичного здоров’я одночасно(2).

Багато програм з розвитку рівноваги традиційно спрямовані лише на статичні та динамічні компоненти рівноваги, не враховуючи реактивний компонент.(3). Однак домінуючим чинником падінь є послизання або спотикання під час ходьби(4). Належні та своєчасні реакції рівноваги мають важливе значення для стабільності після втрати рівноваги(5). Реакції рівноваги, такі як реактивне переступання, мають вирішальне значення для профілактики падінь(5).

Систематичні огляди показують, що тренування реактивної рівноваги може знизити частоту падінь на 46%-48%(6)(7).

Призначення(edit|edit source)

Показанням для використання ТРР як методу терапії здебільшого (але не виключно) є наявність у пацієнта проблеми з рівновагою. У фізичній терапії існує багато способів оцінити рівновагу, але шкала рівноваги Берга (Berg Balance Scale) є корисним показником, який можна використовувати для прогнозування ризику падіння у людей похилого віку.(8)(9). Також важливо переконатися, що пацієнт отримує відповідні фізичні вправи, які відповідають його поточному стану. Шкала інтенсивності рівноваги (The Balance Intensity Scale, BIS) – це клінічний показник інтенсивності вправ на рівновагу у людей похилого віку(10)(11). BIS має компонент, який оцінюється клініцистами, і компонент, який оцінюється пацієнтом.(12). Багато пацієнтів можуть отримати користь від ТРР, наприклад, пацієнти після інсульту (2), пацієнти з хворобою Паркінсона (13) та всі, хто має ризик падіння.

Ось приклад ТРР:

Як працює ТРР?( редагувати | редагувати джерело )

Терапевти навмисно створюють для пацієнта складний досвід, поступово збільшуючи його складність з плином часу. До пацієнта застосовується сила. Сила може бути внутрішньою або зовнішньою, і вона впливає на центр маси тіла пацієнта. Мета вправи – створити нестабільність на такому рівні інтенсивності, щоб пацієнт виконував стратегію утримання центру маси тіла в межах площі опори, для того щоб запобігти падінню(14).

Вправи часто можуть передбачати багаторазове повторення однієї і тієї ж несподіваної динамічної активності, що вимагає фізичної реакції для запобігання падінню, доки пацієнт не зможе послідовно реагувати таким чином, щоб забезпечити адекватний контроль над своїм центром маси тіла.

Чотири важливі аспекти ТРР( редагувати | відредагувати джерело )

1. Внутрішні та зовнішні збурення( редагувати | редагувати джерело )

Тренування реактивної рівноваги передбачає використання “збурення” (perturbations) під час виконання втручань (15).

Внутрішні збурення виникають тоді, коли пацієнт виконує заплановану активність і не контролює свій центр маси належним чином. Це власне i) відсутність контролю, ii) погана координація, iii) відсутність усвідомлення центру маси або iv) відсутність адекватної рухової реакції, що призводить до того, що центр маси наближається або відхиляється від площі опори.

Зовнішні збурення відрізняються від внутрішніх. Зовнішні збурення вимагають, щоб щось у зовнішньому середовищі поза людиною викликало силу, яка діє на центр маси тіла, змушуючи центр маси тіла рухатися, досягаючи або перевищуючи межі стабільності.

Дізнайтеся більше про методи збурення.

Подивіться наступне відео про ТРР з використанням рухомої платформи і подивіться, чи зможете ви ідентифікувати різні типи збурення.

2. Постуральний контроль( редагувати | редагувати джерело )

Постуральний контроль – це спосіб підтримання рівноваги тіла в будь-якій ситуації. Він вимагає гнучкої, автоматичної системи, щоб адекватно реагувати на очікувані та неочікувані події. Він охоплює як прямі механізми, так і реактивні стратегії. Успішний постуральний контроль залежить від різних систем, таких як: соматосенсорна система, вестибулярна система, зорова система та нервово-м’язова система.

Дізнайтеся більше про постуральний контроль.

3. Контроль рівноваги( редагування | редагувати джерело )

Контроль рівноваги – це просто здатність тіла утримувати центр маси тіла в межах площі опори. Падіння відбувається тоді, коли центр маси тіла людини виходить за межі площі опори, і вона не має стратегії реагування. Біомеханічно падіння можна також назвати відхиленням центру маси тіла, коли центр маси тіла зміщується. Центр маси тіла більше не перебуває в стабільному положенні відносно площі опори.

Дізнайтеся більше про центр тяжіння.

Підходи, котрі вважаються ТРР, і ті, що не вважаються ТРР( редагувати | відредагувати джерело )

Тренування рівноваги на основі збурення( редагувати | редагувати джерело )

Тренування рівноваги на основі збурення є основною формою реактивного тренування рівноваги, яка широко використовується в літературі. Збурення застосовується ззовні до пацієнта, змушуючи його реагувати на зовнішню силу і підтримувати постуральну стабільність, щоб не впасти. Приклади можуть охоплювати терапевтів, які застосовують зусилля вперед, назад і вбік, застосовуючи поштовхи у ділянці стегон або плечей.

Програма вправ Отаго:( редагувати | редагувати джерело )

Програма вправ Отаго (The Otago Exercise Program) не є тренуванням реактивної рівноваги, але це дуже ефективний підхід до поліпшення рівноваги та зменшення кількості падінь у людей похилого віку(16). Хоча програма включає в себе вправи, які допомагають відновити рівновагу, ці вправи мають випереджувальний характер. Випереджувальні коригування (Anticipatory adjustments), які ставлять перед людиною завдання утримувати рівновагу, не обов’язково є реактивним тренуванням рівноваги. Коли людина знає про завдання, яке потрібно виконати, у неї є час подумати про нього і визначити, як його виконати. Людина здатна передбачити, що потрібно зробити. Прикладами можуть бути такі вправи, як “виноградна лоза» (grapevine), додаток Clock Yourself, ходьба з кроками стопа за стопою, ходьба боком з кроками навхрест (braiding), ходьба спиною вперед або вправи на дотягування. У цих прикладах людина знає, що потрібно робити, тому що вона отримала команду і може передбачити дії, які потрібно виконати.

Тай-чи:(edit|edit source)

Тай-чи – це не обов’язково тренування реактивної рівноваги. Хоча тай-чи передбачає повільні, контрольовані рухи, які допомагають відновити рівновагу, ці вправи мають переважно превентивний характер. Якщо хтось не в змозі виконувати рухи плавно і це створює внутрішні збурення з достатньою інтенсивністю, щоб згенерувати реакцію для запобігання падінню, то така активність потрапляє в сферу тренування реактивної рівноваги. Дізнайтеся більше про тай-чи та людей похилого віку.

Wii Balance:( редагувати | редагувати джерело )

Вправи на рівновагу в Wii, як правило, не є тренуванням реактивної рівноваги. Вправи на рівновагу є більш випереджувальними за своєю природою. Знову ж таки, можливості пацієнта визначають, чи є вправа реактивною чи випереджувальною.

Тренування балансу з віртуальною реальністю:( редагувати | відредагувати джерело )

Тренування рівноваги у віртуальній реальності може розглядатися як тренування реактивної рівноваги. Додаток повинен створювати ситуацію, в якій пацієнт відчуває себе нестабільно і повинен реагувати на відчуття нестабільності за допомогою рухової реакції.

Розроблення власного тренінгу з ТРР:( редагувати | редагувати джерело )

Існує багато прикладів ТРР. Ситуації можуть бути створені і застосовані до клінічних втручань. Важливо пам’ятати кілька речей, коли ви впроваджуєте ТРР в практику.

 1. Активність повинна бути на такому рівні інтенсивності, щоб змусити пацієнта реагувати, щоб запобігти падінню.
 2. Вправи повинні включати внутрішні або зовнішні збурення.
 3. Вправи повинні поступово ускладнюватися.
 4. Пацієнту потрібно повторювати вправи знову і знову, поки він не зможе адекватно реагувати на них.

Висновок(edit|edit source)

ТРР передбачає непередбачувані ситуації під час надання медичної допомоги. Пацієнт не повинен бути в змозі передбачити стан або ситуацію, щоб заздалегідь спланувати свою реакцію. Стан, що відповідає критеріям, включає переміщення центру тяжіння до зовнішньої межі стабільності, що вимагає стратегії крокування для запобігання падінню. ТРР є ефективною стратегією запобігання падінням для пацієнтів різної тривалості життя(17).

Додаткові ресурси ( редагувати | редагувати джерело )

Шкала інтенсивності рівноваги

Збурення на біговій доріжці:

Реактивна рівновага / реактивна дошка:

Shuttle Board

Система реактивного балансу Proprio (Proprio Reactive Balance System):

Посилання(edit|edit source)

 1. Mansfield A, Aqui A, Danells CJ, Knorr S, Centen A, DePaul VG, Schinkel-Ivy A, Brooks D, Inness EL, Mochizuki G. Does perturbation-based balance training prevent falls among individuals with chronic stroke? A randomised controlled trial. BMJ open. 2018 Aug 1;8(8):e021510. doi: 10.1136/bmjopen-2018-021510
 2. 2.0 2.1 2.2 Barzideh A, Marzolini S, Danells C, Jagroop D, Huntley AH, Inness EL, Mathur S, Mochizuki G, Oh P, Mansfield A. Effect of reactive balance training on physical fitness poststroke: study protocol for a randomised non-inferiority trial. BMJ Open. 2020 Jun 30;10(6):e035740. doi: 10.1136/bmjopen-2019-035740.
 3. Alayat MSM, Almatrafi NA, El Fiky AAR, Elsodany AM, Shousha TM, Basuodan R. The Effectiveness of Perturbation-Based Training in the Treatment of Patients With Stroke: A Systematic Review and Meta-Analysis. Neuroscience Insights. 2022;17. doi:10.1177/26331055221114818
 4. Berg WP, Alessio HM, Mills EM, Tong C. Circumstances and consequences of falls in independent community-dwelling older adults. Age Ageing. 1997 Jul;26(4):261-8. doi: 10.1093/ageing/26.4.261. PMID: 9271288.
 5. 5.0 5.1 Schinkel-Ivy A, Huntley AH, Aqui A, Mansfield A. Does Perturbation-Based Balance Training Improve Control of Reactive Stepping in Individuals with Chronic Stroke? Journal of stroke and cerebrovascular diseases. 2019;28(4):935-43.
 6. Mansfield A, Wong JS, Bryce J, Knorr S, Patterson KK. Does perturbation-based balance training prevent falls? Systematic review and meta-analysis of preliminary randomized controlled trials. Phys Ther. 2015;95:700-709. doi:10.2522/ptj.20140090
 7. Okubo Y, Schoene D, Lord SR. Step training improves reaction time, gait and balance and reduces falls in older people: a systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med. 2017;51:586-593. doi:10.1136/bjsports-2015-095452
 8. Lima CA, Ricci NA, Nogueira EC, Perracini MR. The Berg Balance Scale as a clinical screening tool to predict fall risk in older adults: a systematic review. Physiotherapy. 2018 Dec 1;104(4):383-94.
 9. Tamura S, Miyata K, Kobayashi S, Takeda R, Iwamoto H. Minimal clinically important difference of the Berg Balance Scale score in older adults with hip fractures. Disability and Rehabilitation. 2022 Oct 9;44(21):6432-7.
 10. Farlie, Melanie & Keating, Jenny & Molloy, Elizabeth & Bowles, Kelly-Ann & Neave, Becky & Yamin, Jessica & Weightman, Jussyan & Saber, Kelly & Haines, Terry. (2019). The Balance Intensity Scales for Therapists and Exercisers Measure Balance Exercise Intensity in Older Adults: Initial Validation Using Rasch Analysis. Physical therapy. 99. DO: 10.1093/ptj/pzz092.
 11. Shenoy A, Peng TH, Todd RM, Eng JJ, Silverberg ND, Tembo T, Pollock CL. Rate of perceived stability as a measure of balance exercise intensity in people post-stroke. Disability and Rehabilitation. 2022 Січ 31:1-7.
 12. https://www.monash.edu/medicine/balance-intensity-scale/home
 13. Mansfield A, Wong JS, Bryce J, Knorr S, Patterson KK. Does perturbation-based balance training prevent falls? Systematic review and meta-analysis of preliminary randomized controlled trials. Physical therapy. 2015 May 1;95(5):700-9
 14. Devasahayam AJ, Farwell K, Lim B, Morton A, Fleming N, Jagroop D, Aryan R, Saumur TM, Mansfield A. The effect of reactive balance training on falls in daily life: an updated systematic review and meta-analysis. Physical Therapy. 2022 Dec 30;103(1):pzac154.
 15. Allin LJ, Brolinson PG, Beach BM, Kim S, Nussbaum MA, Roberto KA, Madigan ML. Perturbation-based balance training targeting both slip-and trip-induced falls among older adults: a randomized controlled trial. BMC Геріатрія. 2020 Dec;20(1):1-3.
 16. Martins AC, Santos C, Silva C, Baltazar D, Moreira J, Tavares N. Does modified Otago Exercise Program improves balance in older people? A systematic review. Preventive medicine reports. 2018 Sep 1;11:231-9.
 17. Krause A, Freyler K, Gollhofer A, Stocker T, Bruederlin U, Colin R, Toepfer H, Ritzmann R. Neuromuscular and kinematic adaptation in response to reactive balance training–a randomized controlled study regarding fall prevention. Frontiers in Physiology. 2018;9:1075


Професійний розвиток вашою мовою

Приєднуйтесь до нашої міжнародної спільноти та беріть участь в онлайн курсах для фахівців з реабілітації.

Переглянути доступні курси