Оцінювання у фізичній терапії новонароджених

Головний редакторRobin Tacchetti на основі курсу Krista Eskay
Найліпші учасникиRobin Tacchetti та Jess Bell

Вступ(edit|edit source)

Фізичні терапевти, які працюють у відділеннях інтенсивної терапії новонароджених (ВІТН), є важливою частиною міждисциплінарної команди, яка надає підтримку новонародженим. Спілкування є важливою частиною їхньої ролі, оскільки вони регулярно взаємодіють з іншими клініцистами ВІТН та членами сім’ї, щоб визначити потреби дитини та впровадити корисні втручання.(1) Метою фізичної терапії у відділенні інтенсивної терапії новонароджених є сприяння моторному розвитку та налагодженню зв’язків наступними способами:(2)

 1. допомагати дитині налагодити зв’язок з членами сім’ї
 1. сприяти гарним навичкам розвитку
 2. пропонувати зручне позиціонування та хендлінг
 3. покращити перенесення терапевтичних стратегій (тобто забезпечення того, щоб немовлята отримували терапевтичні втручання не лише під час конкретного сеансу фізичної терапії – навчання медперсоналу/членів сім’ї допомагає забезпечити перенесення цих втручань).(2)

Фізіотерапевтичне обстеження у відділенні інтенсивної терапії новонароджених проводиться після того, як стан дитини буде стабільним. Фізичні терапевти співпрацюють з медичною командою, щоб забезпечити проведення оцінювання/втручань у найменш тривожний для немовляти час – тобто оптимізувати його сон.(2)

Суб’єктивне оцінювання ( редагувати | редагувати джерело )

Суб’єктивна частина оцінювання стану дитини у відділенні інтенсивної терапії передбачає збір ретельного анамнезу.(2) Цю інформацію можна зібрати під час бесід з лікарями, членами сім’ї та перегляду медичної карти. У наведеній нижче таблиці детально описані теми, які повинні бути включені до суб’єктивної частини оцінювання, а також підтеми, що входять до них:

Таблиця 1. Напрямки суб’єктивного обстеження(2)
Теми Підтеми
Історія вагітності Ускладнення, дата народження, термін вагітності
Історія народження Вага при народженні, тип пологів, ускладнення, оцінка за шкалою Апгар
Медичні процедури Будь-які процедури, проведені з народження
Соціальна історія та середовище Звички сну, місце для сну, спосіб годування, розпорядок дня, положення і в якому положенні дитина проводить найбільше часу, хто піклується про неї, брати і сестри.
Проблемні питання З якими викликами немовля стикається щодня, які навички є найбільш важливими для сім’ї? Які сильні сторони сім’ї?

Об’єктивне обстеження ( редагувати | редагувати джерело )

Отримання об’єктивної інформації у відділенні інтенсивної терапії потребує значної кількості спостережень у поєднанні зі стандартизованими тестами. Метою об’єктивної частини оцінки є виявлення обмежень та проблем, пов’язаних з активністю та участю немовляти. Участь у відділенні інтенсивної терапії новонароджених може враховувати такі завдання, як здатність немовляти:(2)

 • відповідно комунікувати
 • триматися батьками/взаємодіяти з батьками
 • їсти
 • спати
 • рости

Спостереження(edit|edit source)

Немовлята у відділенні інтенсивної терапії зазвичай є вразливими з медичної точки зору і не переносять тривалих втручань. Таким чином, об’єктивна інформація отримується насамперед через спостереження. Спостереження за новонародженим та його взаємодією з навколишнім середовищем називається нейроповедінковим спостереженням. У наступній таблиці показано, на які сфери слід звернути увагу при проведенні оцінки стану новонародженого:

Таблиця 2. Зони, на які слід звернути увагу при об’єктивному обстеженні.(2)
Зони спостереження Варті уваги / значущі особливості в цих сферах
Тонус Гіпотонія, рухи кінцівок проти сили тяжіння, напруженість чи ригідність, чи є клонус?
Фізіологічне згинання Чи можуть вони бути у положенні фізіологічного згинання та/або залишатися у ньому
Життєві показники Частота серцевих скорочень, частота дихання, колір шкіри, зміни життєво важливих показників внаслідок втручань або стресів
Рефлекси Рефлекси немовлят; чи застряють вони в рефлекторному положенні (ATNR)?
Амплітуда рухів Активна та пасивна амплітуда рухів різних суглобів
Положення розвитку Перевірка різних позиложень у різний час; чи є зміни тонусу в різних положеннях? Чи переносять вони зміну положення? Подивіться на поставу в різних положеннях
Якість руху Плавні vs жорсткі, часті vs рідкісні рухи
Симетрія руху Симетричний рух, чи одна сторона рухається більше, ніж інша? Чи здатні вони плавно чергувати рухи верхніми і нижніми кінцівками?
Форма голови Плагіоцефалія (пласка), скафоцефалія (довга і вузька), брахіцефалія (широка і пласка)
Саморегулювання Перехід через поведінкові стани, чи можуть вони зберігати спокій, пильність, неспання?
Реакції на подразники Слухові, зорові, дотикові, больові відчуття* (немовлята у відділенні інтенсивної терапії більш чутливі до болю і мають труднощі з модуляцією больових відчуттів)

Стандартизовані тести( редагувати | редагувати джерело )

Шкала оцінки поведінки новонароджених (Neonatal Behavioral Assessment Scale/NBAS)( редагувати | відредагувати джерело )

Шкала оцінки поведінки новонароджених (NBAS) – це найповніша нейроповедінкова оцінка немовлят віком від 35 тижнів гестації до 2 місяців. NBAS припускає, що немовлята є соціальними істотами, які спілкуються через поведінку невипадковим чином.(3) Шкала оцінює 53 пункти в наступних категоріях:(3)

 • звикання (захист сну)
 • соціальні інтерактивні реакції та можливості
 • рухова система
 • організація та регулювання
 • автономна система
 • рефлекси

** Будь ласка, зверніть увагу, що оцінювання NBAS потребує значного часу та навчання, що обмежує її доступність та практичність.(4)

Система спостереження за поведінкою новонароджених (Newborn Behavioral Observation System/NBO)( редагувати | редагувати джерело )

Система спостереження за поведінкою новонароджених (NBO) – це коротший інструмент, призначений для фіксації поведінки та комунікативних сигналів новонароджених. NBO проводиться підготовленими медичними працівниками і складається з 18 пунктів, які описують зорові, слухові, перцептивні та саморегуляторні здібності немовляти. Сімейно-орієнтована NBO має на меті сприяти розвитку позитивних стосунків між батьками та дитиною шляхом підвищення батьківської компетентності та впевненості.(5)(4)

Тест рухової активності немовлят (Test of Infant Motor Performance)( редагувати | редагувати джерело )

Тест рухової активності немовлят (TIMP) – це відеоінструмент, який використовується для немовлят у віці 34 тижнів гестації – 4 місяці після пологів.(2) Цей тест складається з двох частин (спонукання та спостереження) і містить 59 завдань. Пункти цього розділу оцінюють “рухові реакції на розміщення в різних положеннях і на зорову або слухову стимуляцію”.(6) Пункти розділу “Спостереження” дозволяють оцінити спонтанні рухи немовляти.(6)(2)

Оцінка великої моторики (General Movement Assessment/GMA)( редагувати | редагувати джерело )

Тест Загальна оцінка рухів (GMA) оцінює спонтанні рухи бадьорого немовляти в положенні лежачи на спині. Немовля знімають на відео протягом 3-5 хвилин або спостерігають безпосередньо.(7)(8) GMA підходить для немовлят віком від 0 до 20 тижнів,(2) і він широко прийнятий опікунами з різним культурним і соціальним походженням завдяки своїй ненав’язливій природі.(8) Він підходить для щоденного клінічного застосування, оскільки його легше виконувати, ніж багато інших неврологічних інструментів.(8)

Шкала моторного розвитку немовлят Альберта (Alberta Infant Motor Scale, AIMS)( edit | edit source )

Шкала моторного розвитку немовлят Альберта (AIMS) використовується для оцінки кількісного та якісного моторного розвитку немовлят віком від 0 до 18 місяців.(9) Основна увага AIMS зосереджена на спостереженні за дитиною, коли вона переходить у положення лежачи на спині, лежачи на животі, сидячи та стоячи, а також з нього. Пункти AIMS зосереджені на таких елементах, як антигравітаційні рухи, вирівнювання постави та перенесення ваги, які “сприяють розвитку рухових навичок”.(10) Цю шкалу можна використовувати в стаціонарних або амбулаторних умовах.(2)

Шкала моторного розвитку Peabody (Peabody Developmental Motor Scales)( редагувати | редагувати джерело )

Шкала моторного розвитку Peabody – друге видання (PDMS-2) – це надійний і валідний інструмент, спочатку розроблений для виявлення затримки розвитку у дітей віком від народження до 5 років.(11) (12) Цей інструмент оцінює дрібну та загальну моторику, а також виявляє руховий дефіцит. Вона також може оцінити відповідність дитини вимогам для втручань.(12)

Шкала розвитку немовлят та дітей раннього віку Бейлі (Bayley Scales of Infant and Toddler Development)( редагувати | редагувати джерело )

Шкала розвитку немовлят і дітей раннього віку Бейлі оцінює розвиток дитини порівняно зі стандартизованою нормою.(13) (14) Цей інструмент можна використовувати для немовлят і дітей віком від 1 до 42 місяців, він допомагає діагностувати затримку розвитку.(13)(14) Цей інструмент оцінює розвиток немовляти в п’яти сферах:(15)

 1. пізнання
 2. мова
 3. моторика
 4. соціально-емоційна сфера
 5. адаптивна поведінка

Ресурси(edit|edit source)

Посилання(edit|edit source)

 1. Doğan, İ.E., Balcı, N.Ç. and Gündüz, A.G., 2022. Physiotherapy and Rehabilitation Approaches to Premature Infants in Neonatal Intensive Care Units. Journal of Physical Medicine Rehabilitation Studies & Reports. 2022.
 2. 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 Eskay, K. Infant Assessment and Intervention. Plus. 2023
 3. 3.0 3.1 Brazelton Centre UK: Neonatal Behavioural Assessment Scale. 2023. Available from: https://www.brazelton.co.uk/courses/nbas/
 4. 4.0 4.1 Congdon JL, Nugent JK, McManus BM, Coccia M, Bush NR. A Pilot Validation Study of the Newborn Behavioral Observations System: Associations with Salivary Cortisol and Temperament. Journal of developmental and behavioral pediatrics: JDBP. 2020 Dec;41(9):716.
 5. Høifødt, R.S., Nordahl, D., Landsem, I.P., Csifcsák, G., Bohne, A., Pfuhl, G., Rognmo, K., Braarud, H.C., Goksøyr, A., Moe, V. and Slinning, K., 2020. Newborn behavioral observation, maternal stress, depressive symptoms and the mother-infant relationship: results from the northern babies longitudinal study (NorBaby). BMC psychiatry, 20(1), pp.1-14.
 6. 6.0 6.1 Flegel J, HA Kolobe T. Predictive validity of the Test of Infant Motor Performance as measured by the Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency at school age. Physical Therapy. 2002 Aug 1;82(8):762-71.
 7. Fontana C, Ottaviani V, Veneroni C, Sforza SE, Pesenti N, Mosca F, Picciolini O, Fumagalli M, Dellacà RL. An Automated Approach for General Movement Assessment: A Pilot Study. Frontiers in pediatrics. 2021:868.
 8. 8.0 8.1 8.2 Silva N, Zhang D, Kulvicius T, Gail A, Barreiros C, Lindstaedt S, Kraft M, Bölte S, Poustka L, Nielsen-Saines K, Wörgötter F. The future of General Movement Assessment: The role of computer vision and machine learning–A scoping review. Research in developmental disabilities. 2021 Mar 1;110:103854.
 9. Eliks M, Gajewska E. The Alberta Infant Motor Scale: A tool for the assessment of motor aspects of neurodevelopment in infancy and early childhood. Frontiers in Neurology. 2022;13.
 10. Jeng SF, Yau KI, Chen LC, Hsiao SF. Alberta infant motor scale: reliability and validity when used on preterm infants in Taiwan. Physical therapy. 2000 Feb 1;80(2):168-78.
 11. Rebelo M, Serrano J, Duarte-Mendes P, Monteiro D, Paulo R, Marinho DA. Evaluation of the Psychometric Properties of the Portuguese Peabody Developmental Motor Scales-: A Study with Children Aged 12 to 48 Months. Children. 2021 Nov 13;8(11):1049.
 12. 12.0 12.1 Valentini NC, Zanella LW. Peabody Developmental Motor Scales-2: The Use of Rasch Analysis to Examine the Model Unidimensionality, Motor Function, and Item Difficulty. Frontiers in Pediatrics. 2022 Apr 20;10:852732-.
 13. 13.0 13.1 Ballot, D.E., Ramdin, T., Rakotsoane, D., Agaba, F., Davies, V.A., Chirwa, T. and Cooper, P.A., 2017. Use of the Bayley scales of infant and toddler development, to assess developmental outcome in infants and young children in an urban setting in South Africa. International Scholarly Research Notices, 2017.
 14. 14.0 14.1 Balasundaram P. Bayley scales of infant and toddler development.(Updated 2021 Nov 24). StatPearls (Internet). StatPearls Publishing. 2022.
 15. Balasundaram P. Bayley scales of infant and toddler development.(Updated 2021 Nov 24). StatPearls (Internet). StatPearls Publishing. 2022.


Професійний розвиток вашою мовою

Приєднуйтесь до нашої міжнародної спільноти та беріть участь в онлайн курсах для фахівців з реабілітації.

Переглянути доступні курси