Функціональна анатомія стопи

АвторEwa Jaraczewska

Основний внесокEwa Jaraczewska та Jess Bell

Вступ(edit|edit source)

Ступні людини дозволяють пересуватися на двох ногах,(1) і вони є важливою сенсорною структурою для контролю положення.(2) Стопа має складну будову, що складається з багатьох кісток, суглобів, зв’язок і м’язів. Стопа поділяється на три частини: задній відділ, середній відділ і передній відділ. Здатність фахівця розуміти анатомічну будову стопи має вирішальне значення для оцінки та терапії, особливо для фахівців, які працюють з пацієнтами із захворюваннями опорно-рухового апарату.(3) (4) У цій статті розглядаються ключові анатомічні структури стопи.

Ключові терміни( редагувати | редагувати джерело )

Вісі: лінії, навколо яких обертається об’єкт. Вісь обертання – це лінія, що проходить через центр мас. Існує три вісі обертання: сагітальна – ззаду наперед, фронтальна – зліва направо і вертикальна – знизу вгору. Вісі обертання суглобів стопи перпендикулярні до основних площин. Тому рух у цих суглобах призводить до обертання у трьох площинах. Приклад: супінація включає інверсію, внутрішню ротацію та підошовне згинання.

Сумки: зменшують тертя між рухомими частинами суглобів тіла. Сумка наповнена рідиною. Розрізняють чотири типи сумок: придаткові, підшкірні, синовіальні та підм’язові.

Капсула: одна з характеристик синовіальних суглобів. Це волокниста сполучна тканина, яка утворює смугу, що герметизує суглобову щілину, забезпечує пасивну та активну стабільність і навіть може формувати суглобові поверхні для суглоба.(5)

Закрите (щільне) положення суглобу: положення, при якому досягається найбільша конгруентність поверхонь суглобу. У такому положенні підвищується стабільність суглоба. Закрите положення суглобу для міжфалангових суглобів – це повне розгинання.

Ступені свободи: напрямок руху або обертання суглоба; їх максимум шість, включаючи три поступальних рухи і три обертання.

Зв’язка: волокниста сполучна тканина, яка утримує кістки разом.

Відкрите (нещільне) положення суглобу: положення з найменшим рівнем конгруентності суглобів, де стабільність суглобів знижується.

Площини руху: описують як рухається тіло. Рухи вгору і вниз (згинання/розгинання) відбуваються в сагітальній площині. Рухи вбік (відведення/приведення) відбуваються у фронтальній площині. Рухи в горизонтальній площині є обертальними (внутрішня і зовнішня ротація).

Будова стопи( редагувати | редагувати джерело )

Анатомічна будова стопи складається з заднього, середнього та переднього відділів. Кожна частина стопи складається з декількох кісток.

Кістки та суглобові з’єднання стопи( редагувати | редагувати джерело )

Задня частина стопи називається передплюсною Середня частина стопи знаходиться між задньою і передньою частиною стопи. Передня частина стопи є пальцями стопи.

Область стопи Кості Суглобове з’єднання Характеристики Ключові точки пальпації
Передплюсна Таранна кістка

П’яткова кістка

Підтаранний суглоб (таранно-п’ятковий) Три грані таранної кістки і п’яткова кістка є частиною таранно-п’яткового суглоба Щоб знайти п ‘яткову кістку, пропальпуйте дистальніше латеральної кісточки. Вона розташована безпосередньо під таранною.

Щоб знайти головку таранної кістки, знайдіть медіальну та латеральну кісточки. Покладіть великий палець на медіальну, а вказівний – на латеральну кісточку і рухайте пальці вперед. Ви відчуваєте заглиблення, розташоване позаду сухожилля. Щоб переконатися, що ви знаходитесь на голівці таранної кістки, виконайте еверсію гомілковостопного суглоба пацієнта з підошовним згинанням. Ви повинні відчути медіальний край головки таранної кістки, що вступає в контакт з вами.

Середня частина стопи. Човноподібна кіска

Кубоподібна

Медіальна клиноподібна

Проміжна (середня) клиноподібна

Латеральна клиноподібна

Поперечний суглоб передплесни (суглоб Шопара) – утворюється з двох менших суглобів:

Таранно-п’ятково-човноподібний

П’ятково-кубоподібний суглоб

Поперечний суглоб передплесни розташований між заднім і середнім відділами стопи.

Човноподібна кістка зчленовується з усіма трьома клиноподібними кістками дистально. Кубоподібна кістка має дистальне зчленування з основою четвертої та п’ятої плеснових кісток.

Для пальпації човноподібної кістки пацієнт знаходиться в положенні лежачи на спині, нога випрямлена, стопа нейтральна. Знайдіть кістковий виступ посередині між п’ятковою кісткою та основою 1-ї плеснової кістки. Човноподібна кістка продовжується в латеральному напрямку до третьої плеснової кістки. Для пальпації таранно-п’ятково-човноподібного суглоба пацієнт знаходиться в положенні лежачи або сидячи. Знайдіть човноподібну кістку. Перемістіть палець проксимально і латерально від медіального виступу човноподібної кістки, щоб знайти дорзальну сторону таранно-човноподібного суглоба.

Для пальпації медіальної клиноподібної кісткипацієнт лежить на спині. Почніть пальпувати від великого пальця вздовж медіального краю стопи, поки не досягнете 1-ї плеснової кістки. Основа 1-ї плеснової кістки розширюється. Медіальна (перша) клиноподібна кістка знаходиться проксимальніше 1-ї плеснової кістки. Проміжна (друга) клиноподібна кістка наближена до другої плеснової кістки. Щоб знайти латеральну (третю) клиноподібну кістку, пропальпуйте тіло третьої плеснової кістки в напрямку до гомілки, поки третя плеснова кістка не опуститься до третьої клиноподібної кістки.

Передня частина стопи/пальці Кістки плесни

Фаланги

Сесамоподібні кістки

Передплесно-плесновий суглоб (або суглоб Лісфранка)

Плесно-фалангові суглоби

Проксимальні та дистальні міжфалангові суглоби, крім 1-го пальця стопи

Пальці 2-5 складаються з плеснової кістки і трьох фаланг.

1-й палець має лише дві фаланги.

П’ясткові кістки та відповідні фаланги створюють 5 променів передньої частини стопи. Суглоб можна розділити на три колони:

медіальна колона (з’єднання першої плеснової кістки та медіальної клиноподібної)

середня колона (з’єднання другої та третьої плеснових кісток з проміжною та латеральною клиноподібною)

латеральна колона (з’єднання четвертої і п’ятої плеснових кісток та кубоподібної).

Передплесно-плесновий суглоб з’єднує середню частину стопи з передньою. Він бере початок від латеральної, проміжної та медіальної клиноподібних кісток, що з’єднується з основами 1-ї, 2-ї та 3-ї плеснових кісток. Основи 4-ї та 5-ї кісток з’єднуються з кубоподібною кісткою.

Для пальпації тіла 5 плеснової кістки пацієнт знаходиться в положенні сидячи або лежачи на спині. Стопа знаходиться в розслабленому положенні. Пальпують на латеральній стороні стопи, над кубовидною кісткою. Це місце з’єднання міжфалангових суглобів стопи. Пальпуючи з латеральної сторони стопи дистальніше кубовидної кістки, визначте основу (шилоподібний відросток) 5-ї плеснової кістки. Щоб знайти головку 5-ї плеснової кістки, розташуйте таранно-плесновий суглоб у нейтральному положенні, а фаланги – у крайньому розгинанні. Пропальпуйте дистальний кінець найбільш латеральної плеснової кістки.

Для пальпації сесамоподібних кісток покладіть пацієнта в положення лежачи на спині, стопа в нейтральному положенні. Пальпують дистально вздовж медіальної поздовжньої дуги. Знайдіть основу 1-ї плеснової кістки і продовжуйте пальпувати до 1-го плесно-фалангового суглоба.

Кінематика стопи( редагування | редагувати джерело )

Амплітуда рухів стопи може відрізнятися у різних людей залежно від специфічних видів активності, які перевантажують опорно-руховий апарат. Амплітуда рухів стопи, як правило, вища у жінок, ніж у чоловіків у молодших вікових групах, але має тенденцію до вирівнювання у старших вікових групах. Фізична активність також може впливати на гендерні та вікові відмінності в амплітуді рухів.(6)

Суглоби Тип з’єднання Площина руху Рух Кінематика Закрите (щільне) положення суглобу Відкрите (нещільне) положення суглобу
Підтаранний суглоб Плоский Переважно горизонтальна Інверсія та еверсія Середній діапазон руху (ROM) становить:

30 градусів інверсія / 18 градусів еверсія(7)

Повна інверсія Інверсія / плантарне згинання
Поперечний суглоб передплесни (суглоб Шопара) Таранно-човноподібний суглоб – кулястий

П’ятково-кубоподібний суглоб – модифікований сідлоподібний

Здебільшого горизонтальна;

Деякі сагітальна

Інверсія та еверсія

Тильне згинання та підошовне згинання (8)

Відведення та приведення(9)

Інверсія: приблизно 8-10 градусів

Еверсія: між 2 і 3 градусами

Таранно-човноподібний суглоб: Повна супінація

П’ятково-кубоподібний суглоб: Повна супінація

На півдорозі між крайніми діапазонами руху
Передплесно-плесновий суглоб (або суглоб Лісфранка) Плоский синовіальний Сагітальна Тильне згинання та підошовне згинання Середнє значення ROM коливається від 22,4 до 33,5°.

Плесно-фалангові суглоби з 5 по 2 демонструють зростаючі значення(10)

Повна супінація На півдорозі між супінацією та пронацією
Плесно-фалангові суглоби Плоский Сагітальна, деякі

Горизонтальна

Тильне згинання та підошовне згинання

Відведення та приведення

Перший плесно-фаланговий суглоб максимальне тильне згинання коливається від 17 до 62 градусів(11)

Приведення коливається від 6 до 11 градусів

1-й плесно-фаланговий суглоб: Перерозгинання

2-й – 5-й плесно-фалангові суглоби: максимальне згинання

Невелике (10 градусів) розгинання
Міжфалангові суглоби Блокоподібний Сагітальна Згинання та розгинання Перше з’єднання міжфалангових суглобів:

70 градусів розгинання та 45 градусів згинання

Повне розгинання Невелике згинання

Склепіння стопи( редагувати | редагувати джерело )

Склепіння стоп:

 • Підтримка та захист стопи
 • Перерозподіл тиску під час динамічного навантаження
 • Зміна гнучкості та жорсткості стопи

Латеральна поздовжня дуга утворена п’ятковою, кубовидною та двома латеральними плесновими кістками

Медіальна поздовжня дуга утворена п’ятковою, таранною, човноподібною, трьома клиновидними та медіальними трьома плесновими кістками

Поперечна дуга проходить через передплесно-плесновий суглоб

Сумки стопи( редагувати | редагувати джерело )

Сумки можна знайти в різних місцях на стопі: у плесно-фалангових суглобах, біля основи п’ятої плеснової кістки та на тильній стороні п’яти біля місця входження ахіллового сухожилля. Детальніше про патологію сумки читайте тут і тут.

Зв’язки стопи( edit | edit source )

Основна функція короткої та довгої підошовних зв’язок, а також п’ятковочовноподібної зв’язки (пружиннної зв’язки) полягає в пасивному підтриманні склепіння стопи.

Ключові зв’язки Початок Розміщення Функція / Роль Пальпація
Підошовна фасція Медіальний п’ятковий горб П’ять плеснових кісток Основна пасивна підошовна тканина, яка підтримує медіальну поздовжню дугу Щоб знайти медіальний п’ятковий горб, покладіть пацієнта в положення лежачи на спині. Знайдіть п’яту і спускайтеся в медіальну частину стопи. Пропальпуйте кістковий виступ.
Підошовно-п’ятково-човноподібна зв’язка (Пружинна зв’язка)

Супрамедіальна

Латеральна п’ятковочовноподібна

Інтермедіальна п’ятковочовноподібна

Передня підпора надп’яткової кістки Човноподібна (зливається з частиною поверхневої дельтоподібної зв’язки) Пасивний стабілізатор підошовної дуги в таранно-п’ятковому суглобі.

Допомагає запобігти медіальній ротації таранної кістки та підошовному згинанню.

Обмежує тильне згинання, еверсію та відведення човноподібної кістки.

Для пальпації підпори надп’яткової кістки покладіть пацієнта в положення лежачи на спині з нейтральним положенням стопи. Знайдіть медіальну кісточку і промацайте безпосередньо нижче медіальної кісточки. Жорстка структура під пальцем – підпора надп’яткової кістки; з цієї точки можна промацати лише м’які тканини (жирову подушечку).

Для пальпації пружинної зв’язки знайдіть підпору надп’яткової кістки та човноподібний горб. Покладіть великі пальці на кожен з кісткових виступів. Між великими пальцями знаходиться пружинна зв’язка. Щоб підтягнути зв’язку, розтягніть кістки в сторони.

П’ятково-кубоподібна зв’язка:

Медіальна п’ятково-кубоподібна

Дорсолатеральна п’ятково-кубоподібна

Підошовна п’ятково-кубоподібна зв’язка (коротка підошовна зв’язка)

Довга підошовна зв’язка

Дорсолатеральна п’ятково-кубоподібна: дистальна дорсолатеральна поверхня переднього відростка п’яткової кістки

Підошовна п’ятково-кубоподібна зв’язка: передній горбок п’яткової кістки

Медіальна п’ятково-кубоподібна: латеральна смуга двустороньої зв’язки

Довга підошовна зв’язка: підошовна частина п’яткової кістки

Дорсолатеральна п’ятково-кубоподібна: проксимальна латеральна поверхня кубоподібної кістки

Підошовна п’ятково-кубоподібна зв’язка: підошовна поверхня кубоподібної кістки ззаду від борозни сухожилля довгого малогомілкового м’яза

Довга підошовна зв’язка: кубоподібний гребінь і основа 2-5 плеснових кісток

Підтримує медіальну і латеральну поздовжні дуги.

Стабілізатор п’ятково-кубовидного суглоба та середнього плеснового суглоба.

Пацієнт знаходиться в положенні лежачи на спині для пальпації кубоподібної кістки. Нога для тестування ротується всередину. Шукайте 5-ту плеснову кістку пальпацією вздовж латерального краю стопи, доки не знайдете закруглений край горбу 5-ї плеснової кістки. Знайдіть горб п’яткової кістки. Кубоподібна кістка розташована на півдорозі між горбом 5-ої плеснової кістки та горбом п’яткової кістки. Його може бути важко промацати, оскільки розгинач великого пальця закриває його.

Пацієнт знаходиться в положенні лежачи на спині для пальпації п’ятково-кубоподібного суглоба. Помістіть п’яту і передню частину заднього відділу стопи між великим і вказівним пальцями. Потім створіть варусний стрес і кінчиком великого пальця промацайте латеральну щілину. Це п’ятково-кубоподібний суглоб.

Зв’язка Лісфранка Латеральна сторона медіальної клиноподібної кістки Медіальна сторона основи другої плеснової кістки Підтримує стабільність медіального стовпа та вісьового стовпа склепіння стопи

М’язи стопи( редагувати | редагувати джерело )

До тильних м’язів стопи відносяться: короткий розгинач пальців стопи, короткий розгинач великого пальця стопи

М’язи Початок Розміщення Іннервація Функція
Короткий розгинач пальців (Extensor digitorum brevis) П’яткова кістка та нижній тримач м’язів-розгиначів Довгі сухожилля розгиначів медіальних чотирьох пальців стопи Глибокий малогомілковий нерв Розгинання 2-5 пальців
Короткий розгинач великого пальця стопи П’яткова кістка та нижній тримач м’язів-розгиначів Основа проксимальної фаланги великого пальця стопи Глибокий малогомілковий нерв Розгинання 1-го пальця на стопі

Підошовні м’язи стопи знаходяться в центральному відділі між м’язами великого і малого пальців і формують центральну поверхню підошви стопи:

 • 1-й шар: відвідний м’яз великого пальця, згинач пальців, відвідний м’яз мізинця.
 • 2-й шар: квадратний м’яз пiдошви, червоподiбнi м’язи
 • 3-й шар: короткий згинач великого пальця, привідний м’яз великого пальця, короткий згинач мізинця
 • 4-й шар: підошовні та дорзальні міжкісткові м’язи
М’язи Початок Розміщення Іннервація Функція
Відвідний м’яз великого пальця Медіальний горб п’яткової кістки, тримач м’язів-згиначів і підошовний апоневроз Медіальна основа проксимальної фаланги 1-го пальця стопи Медіальний підошовний нерв (S2,S3) Відведення та згинання 1-го пальця стопи
Короткий згинач пальців Медіальний горб п’яткової кістки та підошовний апоневроз Середні фаланги 2-5 пальців Медіальний підошовний нерв (S2,S3) Згинання 2-5 пальців у проксимальних міжфалангових суглобах
Вiдвідний м’яз мiзинця Медіальний і латеральний горби п’яткової кістки та підошовний апоневроз Латеральна основа проксимальної фаланги 5-го пальця Латеральний підошовний нерв (S1-S3) Відведення та згинання 5-го пальця стопи
Квадратний м’яз пiдошви П’яткова кістка Сухожилля довгого згинача пальців Латеральний підошовний нерв (S1-S3) Згинання 2-5 пальців, разом з довгим згиначем пальців
Червоподібні м’язи Сухожилля довгого згинача пальців Медіальна проксимальна фаланга і дорсальне розширення довгого розгинача пальців Червоподібний 1: Медіальний підошовний нерв (S2, S3);

Червоподібні 2-4: Латеральний підошовний нерв (S2-S3)

Згинання в п’ястково-фалангових суглобах і розгинання в міжфалангових суглобах
Розгинач великого пальця Латеральна головка – підошовні поверхні кубоподібної та латеральної клиноподібних кісток

Медіальна головка – заднє великогомілкове сухожилля

Основа проксимальної фаланги 1-го пальця стопи Медіальний підошовний нерв (S2,S3) Згинання 1-го пальця стопи в плюснефаланговому суглобі
Привідний м’яз великого пальця Коса головка – основи 2-ї, 3-ї та 4-ї плеснових кісток

Поперечна головка – підошовні зв’язки плесно-фалангових суглобів

Латеральна сторона основи проксимальної фаланги 1-го пальця стопи Глибока гілка латерального підошовного нерва Приведення 1-го пальця стопи Підтримує поперечний звід стопи
Короткий згинач мізинця Основа п’ятої плеснової кістки Основа проксимальної фаланги п’ятого пальця Поверхнева гілка латерального підошовного нерва Згинання 5-го пальця стопи в плесно-фаланговому суглобі
Підошовні та дорзальні міжкісткові м’язи Підошвена сторона: медіальна сторона 3-5 плесневих кісток

Дорсальна сторона: латеральна сторона плесневих кісток

Підошвена сторона: медіальні сторони фаланг 3-5 пальців

Дорсальна сторона: медіальна сторона проксимальної фаланги другого пальця та латеральні сторони проксимальних фаланг 2-4 пальців

Латеральний підошовний нерв Підошвена сторона: Приведення трьох латеральних пальців і згинання в плюснефалангових суглобах

Тильна сторона: Відведення чотирьох латеральних пальців і згинання в плюснефалангових суглобах

Іннервація стопи( редагувати | редагувати джерело )

Нерв Початок Гілки Моторні волокна Сенсорні волокна
Підошовний нерв Великогомілковий нерв на медіальній кісточці Медіальний підошовний нерв

Латеральний підошовний нерв

Медіальний підошовний нерв: відвідний м’яз великого пальця, короткий згинач пальців, короткий згинач великого пальця.

Латеральний підошовний нерв: відвідний м’яз та згинач мізинця, привідний м’яз великого пальця та міжкісткові м’язи.

Медіальний підошовний нерв: іннервація підошви, 1-го, 2-го і 3-го пальців стопи, часто 4-го пальця.

Латеральний підошовний нерв: іннервація підошви, 5-го пальця стопи, зрідка 4-го пальця стопи.

Литковий нерв Великогомілковий нерв і шкірні гілки загального малогомілкового нерва Литковий сполучний нерв та латеральний литковий шкірний нерв Іннервація чутливості задньолатеральної частини дистальної третини гомілки та латеральної частини стопи, п’яти та гомілковостопного суглоба

Судинне забезпечення стопи( редагувати | редагувати джерело )

Кровопостачання стопи відбувається переважно з передньої та задньої великогомілкових артерій і кінцевих гілок підколінної артерії.(12)

Артерія Початок Гілки Постачання
Задня великогомілкова артерія Підколінна артерія
 • Малогомілкова огинальна гілка
 • Живильна артерія
 • М’язова артерія
 • Сполучна артерія
 • Пронизна артерія
 • Медіальна кісточкова артерія
 • П’яткова артерія
 • Медіальна підошовна артерія
 • Латеральна підошовна артерія
М’язи підошви стопи
Передня великогомілкова артерія Кінцева гілка підколінної артерії
 • Задня та передня поворотна великогомілкова артерія
 • М’язова артерія
 • Пронизна артерія
 • Передня медіальна та латеральна кісточкові артерії
 • Тильна артерія стопи
Тильна сторона стопи
Медіальна підошовна артерія та латеральна підошовна артерія Задня великогомілкова артерія Підошовна дуга від 1-ї до 5-ї плеснової кістки Медіальна підошовна артерія постачає кров у м’яз, що відводить великий палець і м’яз, що згинає пальці.

Латеральна підошовна артерія живить підошовний апоневроз між м’язами згиначами пальців та м’язами, що відводять мізинець

Литкова артерія Підколінна артерія Латеральна та медіальна гілка Постачає підошовний м’яз

Клінічне значення( редагувати | редагувати джерело )

 1. Варус колінного суглоба призводить до більшої пікової еверсії заднього відділу стопи,(13) і збільшує ригідність стопи.(14)
 2. Дисфункція підошовної фасції впливає на висоту і форму медіального поздовжнього склепіння.(15)
 3. Плоска стопа може виникати внаслідок ізольованих травм пружинних зв’язок.(16) Про ортопедичні рішення для патологій стопи можна дізнатися тут.
 4. П’ятково-кубовидна зв’язка може бути пошкоджена під час інверсійної травми стопи.(17)
 5. Попереково плесневий суглоб досягає стабільності завдяки кістковій формі, міцності зв’язок і зовнішнім м’язам, що перетинають стопу, оскільки внутрішні м’язи не прикріплюються до таранної або п’яткової кісток і не фіксуються до кубовидної або човноподібної кісток. Це може бути причиною частої гіпермобільності цього суглоба.(18)
 6. Молоткоподібним та кігтеподібним деформаціям пальців стопи можна запобігти за допомогою значного впливу на міжкісткові та червоподібні м’язи.
 7. Підвищена жорсткість литкового і двоголового м’язів може призвести до підошовного фасціїту, а розтяжка литкових м’язів може допомогти вирішити цю проблему.(19) У програмі This Plus обговорюється новий протокол лікування підошовно-п’яткового больового синдрому.
 8. Гострі або хронічні розриви підошовної фасції можна діагностувати за допомогою пальпації болючого ущільнення на підошві стопи.(20) Про оцінку підошовного п’яткового болю можна дізнатися тут.
 9. Патологія ходи може бути наслідком зменшення амплітуди рухів гомілковостопного та першого плесно-фалангового суглобів, що призводить до обмеження рухливості суглобів стопи.(21) Дізнайтеся більше про регіональний біль у гомілці та стопі та відхилення ходи тут.
 10. “Люди з ожирінням мають плоскіші стопи, зменшений діапазон інверсійно-еверсійних рухів і вищий піковий підошовний тиск при ходьбі”.(22)

Ресурси(edit|edit source)

Посилання(edit|edit source)

 1. Farris DJ, Kelly LA, Cresswell AG, Lichtwark GA. The functional importance of human foot muscles for bipedal locomotion. PNAS 2019; 116(5).
 2. Viseux FJF. The sensory role of the sole of the foot: Review and update on clinical perspectives. Neurophysiol Clin. 2020 Feb;50(1):55-68.
 3. Lee SW, Le PU, Van Dien C, Hansen M, Tiu T. Evaluation of Resident Palpation Skills in Foot and Ankle Anatomic Structures Using Bedside Ultrasound. HCA Healthcare Journal of Medicine 2020; 1(3).
 4. Kitagawa T, Aoki Y, Sugimoto H, Ozaki N. Randomised controlled trial for evaluation of an ultrasound-guided palpation intervention for palpation skill training. Sci Rep. 2022 Jan 24;12(1):1189.
 5. Ralphs JR, Benjamin M. The joint capsule: structure, composition, ageing and disease. J Anat. 1994 Jun;184 ( Pt 3)(Pt 3):503-9.
 6. Nigg BM, Fisher V, Allinger TL, Ronsky JR, Engsberg JR. Range of motion of the foot as a function of age. Foot Ankle. 1992 Jul-Aug;13(6):336-43.
 7. Ball P, Johnson GR. Technique for measuring hindfoot inversion and eversion and its use to study a normal population. Clin Biomech (Bristol, Avon). 1996 Apr;11(3):165-169.
 8. A Salih, Demirbüken I. Chapter 23 – Ankle and foot complex. Editor(s): Salih Angin, Ibrahim Engin Şimşek. Comparative Kinesiology of the Human Body, Academic Press 2020: pp 411-439.
 9. Walter WR, Hirschmann A, Tafur M, Rosenberg ZS. Imaging of Chopart (Midtarsal) Joint Complex: Normal Anatomy and Posttraumatic Findings. AJR Am J Roentgenol. 2018 Aug;211(2):416-425.
 10. Oosterwaal M, Carbes S, Telfer S, Woodburn J, Tørholm S, Al-Munajjed AA, van Rhijn L, Meijer K. The Glasgow-Maastricht foot model, evaluation of a 26 segment kinematic model of the foot. J Foot Ankle Res. 2016 Jul 8;9:19.
 11. Allan JJ, McClelland JA, Munteanu SE, Buldt AK, Landorf KB, Roddy E, Auhl M, Menz HB. First metatarsophalangeal joint range of motion is associated with lower limb kinematics in individuals with first metatarsophalangeal joint osteoarthritis. J Foot Ankle Res. 2020 Jun 8;13(1):33.
 12. Attinger CE, Evans KK, Bulan E, Blume P, Cooper P. Angiosomes of the foot and ankle and clinical implications for limb salvage: reconstruction, incisions, and revascularization. Plast Reconstr Surg. 2006 Jun;117(7 Suppl):261S-293S.
 13. Barrios JA, Davis IS, Higginson JS, Royer TD. Lower extremity walking mechanics of young individuals with asymptomatic varus knee alignment. J Orthop Res. 2009 Nov;27(11):1414-9.
 14. Arnold J, Mackintosh S, Jones S, Thewlis D. Altered dynamic foot kinematics in people with medial knee osteoarthritis during walking: a cross-sectional study. Knee. 2014 Dec;21(6):1101-6.
 15. Peng Y, Wai-Chi Wong D, Wang Y, Lin-Wei Chen T, Zhang G, Yan F, Zhang M.Computational models of flatfoot with three-dimensional fascia and bulk soft tissue interaction for orthosis design. Medicine in Novel Technology and Devices,2021;9.
 16. Casado-Hernández I, Becerro-de-Bengoa-Vallejo R, Losa-Iglesias ME, Santiago-Nuño F, Mazoteras-Pardo V, López-López D, Rodríguez-Sanz D, Calvo-Lobo C. Association between anterior talofibular ligament injury and ankle tendon, ligament, and joint conditions revealed by magnetic resonance imaging. Quant Imaging Med Surg. 2021 Jan;11(1):84-94.
 17. Edama M, Takabayashi T, Yokota H. et al. Morphological characteristics of the plantar calcaneocuboid ligaments. J Foot Ankle Res 2021; 14 (3).
 18. Hastings MK. Movement system syndromes of the foot and ankle. In:Sahrmann S and Associates. Movement system impairment syndromes of the extremities, cervical and thoracic spine St.Louis, MO (USA): Elsevier Mosby; 2011:p.439-482
 19. Wilke J, Schleip R, Yucesoy CA, Banzer W. Not merely a protective packing organ? A review of fascia and its force transmission capacity. Journal of Applied Physiology. 2018 Jan 1;124(1):234-44.
 20. Bourne M, Talkad A, Varacallo M. Anatomy, Bony Pelvis and Lower Limb, Foot Fascia. In: StatPearls. StatPearls Publishing, Treasure Island (FL); 2022.
 21. Matsui N, Shoji M, Kitagawa T, Terada S. Factors affecting the range of motion of the ankle and first metatarsophalangeal joints in patients undergoing hemodialysis who walk daily. J Phys Ther Sci. 2016 May;28(5):1560-4.
 22. Butterworth PA, Urquhart DM, Landorf KB, Wluka AE, Cicuttini FM, Menz HB. Foot posture, range of motion and plantar pressure characteristics in obese and non-obese individuals. Gait Posture. 2015 Feb;41(2):465-9.


Професійний розвиток вашою мовою

Приєднуйтесь до нашої міжнародної спільноти та беріть участь в онлайн курсах для фахівців з реабілітації.

Переглянути доступні курси