Прогноз мобільності пацієнтів з ампутованими кінцівками

Об’єктивні дані(edit|edit source)

Прогноз мобільності пацієнтів з ампутацією (AMP) – це швидкий та легко керований інструмент оцінювання, призначений для вимірювання функціонального стану людей з ампутацією нижньої кінцівки з використанням протезу (AMPPRO) та без нього (AMPnoPRO).

Тест також був розроблений з урахуванням клінічної доцільності, оскільки його проведення займає менше ніж 10-15 хвилин і не потребує великої кількості обладнання.

AMP може бути використаний перед протезуванням для прогнозування функціональної мобільності після протезування. Хоча AMP можна проводити як з протезом (AMPPRO), так і без нього (AMPnoPRO), але AMPnoPRO має найбільший потенціал для допомоги у призначенні протезів.

AMP також було розроблено для оцінки конкретних завдань, визначених у 5-рівневій системі функціональної класифікації Medicare (MFCL). MFCL була розроблена в 1995 році Управлінням фінансування охорони здоров’я США (HCFA) для опису функціональних можливостей людей, які перенесли ампутацію нижньої кінцівки. (K0, K1, K2, K3, K4)(1)

Рівень К0 Відсутність можливості чи потенціалу безпечно пересуватися чи переміщатися за допомогою чи без допомоги, проте протез не покращує якість життя чи мобільність.
Рівень К1 Наявність можливості чи потенціалу використовувати протез для переміщення чи пересування на рівній поверхні із постійною швидкістю. Типово для обмеженої та необмеженої у побуті людини, що ходить
Рівень К2 Наявність можливості чи потенціалу для пересування з умінням долати низько розташовані бар’єри навколишнього середовища, такі як бордюри, сходи чи нерівні поверхні. Типово для людини, що обмежено пересувається містом.
Рівень К3 Наявність можливості або потенціалу для пересування зі змінною швидкістю. Здебільшого це людина, яка може долати більшість бар’єрів навколишнього середовища і може займатися професійною, терапевтичною або фізичною діяльністю, що вимагає використання протеза не тільки для пересування.
Рівень К4 Можливість чи потенціал пересування на протезі, що перевищує базові навички пересування, демонструючи високі навантаження, напруги чи активності. Відповідає вимогам до протезування дитини, активного дорослого чи спортсмена.

Цільова популяція( edit | edit source )

Одностороння або двостороння ампутація нижньої кінцівки. Однак особи з двосторонньою ампутацією, у яких рівень ампутації вищий за транстарзальну ампутацію стопи, можуть бути протестовані тільки з використанням протезу (AMPPRO), оскільки для них фізично неможливе виконання тесту без протезу (AMPnoPRO).(1)

Однак був також розроблений варіант AMP-Bilat, у якому бали були адаптовані для осіб із двосторонньою втратою кінцівок. Ці зміни не включали механізм відрахування балів за використання рук при підйомі зі стільця або для утримання рівноваги в положенні стоячи. При проведенні тесту AMPPRO особи з двосторонньою втратою кінцівок одержують нижчі бали і, відповідно, демонструють нижчий потенціал для пересування, ці фактори враховуються при проведенні тесту AMP-Bilat.(2) Приклад заповнення бланка AMP-Bilat Form.

Способи використання( edit | edit source )

Загальний діапазон балів для AMP становить від 0 до 42 балів. У варіанті AMPnoPRO максимальна можлива оцінка становить 38 балів, тому що пункт 8 “Стояння на одній кінцівці” виключено (стояти на протезованій стороні неможливо). При використанні допоміжного пристрою потенційна загальна оцінка пацієнтів може збільшитися на 5 балів (до 43 та 47 балів для AMPnoPRO та AMPRO відповідно), залежно від типу допоміжного пристрою, що використовується під час тестування.

Більшість пунктів AMP пропонують 3 варіанти оцінки: 0 означає нездатність виконати завдання, 1 має на увазі мінімальний рівень досягнення або те, що для виконання завдання була потрібна певна допомога, а 2 означає повну незалежність або майстерність у виконанні завдання.

Завдання організовані зі зростаючим рівнем складності, щоб забезпечити поступове оцінювання пацієнта з ампутованими кінцівками.

Пункти 1 і 2 перевіряють здатність утримувати рівновагу сидячи. Тест “дотягнутися сидячи” оцінює здатність зміщувати центр маси (ЦМ) і повертатися до збалансованого положення сидячи, утримуючи при цьому рівновагу. Якщо суб’єкт з ампутованими кінцівками не має здатності самостійно сидіти і дотягуватися в положенні сидячи, то можливість навіть обмеженого використання протезів є малоймовірною, і тому він буде віднесений до функціонального рівня K0.

Пункти з 3 по 7 призначені для перевірки здатності пацієнта з ампутацією утримувати рівновагу при виконанні відносно простого завдання – пересідання зі стільця на стілець та стояння без опори. Ці навички необхідні суб’єкту з ампутацією рівня 1, який отримає протез для переміщення та простої активності стоячи. Здатність безпечно виконувати ці тести, ймовірно, передбачає, що пацієнт може керувати протезом в обмежених умовах, особливо у середовищі під наглядом.

Пункти з 8 по 13 – це складніші види активності, пов’язані з рівновагою в положенні стоячи. Суб’єкт виконує кілька тестів, включаючи: баланс на одній кінцівці, тест на досягання стоячи, тест із підштовхуванням та перевірку реакційної рівноваги. Для підтримки рівноваги під час цих тестів суб’єкту потрібна адекватна соматосенсорна та вестибулярна системи. Успішне проходження цих тестів означає, що суб’єкт із ампутованою кінцівкою має потенціал для безпечного пересування по дому, тобто він/вона може функціонувати на рівні K2

Пункти з 14 по 20 програми AMP оцінюють якість ходьби та здатність долати певні перешкоди. Ці навички відповідають рівню K3 або 4, який передбачає, що суб’єкт з ампутованою кінцівкою може виконувати всі дії з більшою легкістю.

Пункт 21 враховує використання окремих допоміжних засобів.(1)

(3)

Валідність(edit|edit source)

Паралельно валідність програми AMP перевіряли за допомогою двох відомих тестів: 6-хвилинної ходьби, яка є стандартом реабілітації, та дослідження активності пацієнтів з ампутованими кінцівками (Amputee Activity Survey, AAS), яке вважається достовірним суб’єктивним інструментом оцінки активності пацієнтів з ампутованими кінцівками. 6-хвилинний тест ходьби показав помірний або високий позитивний зв’язок як з AMPnoPRO, так і з AMPPRO (r =.69, P<.0001; r=.82, P<.0001, відповідно). AAS мав високу або помірну позитивну кореляцію з AMPnoPRO та AMPPRO (r=.67, P<.0001; r=.77,P<.0001, відповідно).

Також було вивчено прогнозовану валідність AMP шляхом визначення взаємозв’язку між показником 6-ти хвилинної ходьби та тестом AMPnoPRO, віком, терміном після ампутації та наявністю супутніх захворювань. Загальна модель була статистично значущою (P<.0001) вказуючи на те, що разом ці змінні досить добре пояснюють дисперсію 6-хвилинної ходьби.(1)

В іншому дослідженні за участю 82 пацієнтів із втратою нижніх кінцівок порівнювалася можливість прогнозування AMPnoPRO з тестом на рівновагу на одній кінцівці та тестом на координацію рухів нижньої кінцівки (Lower-Extremity Motor Coordination Test). Вони вимірювали результат за допомогою тесту “Встань та йди” (TUG), 2-хвилинного тесту ходьби та рівня K. Встановлено, що AMPnoPRO є найкращим статистичним інструментом прогнозування результату мобільності з протезом. Необхідні подальші дослідження, оскільки вибірка була невеликою. (4)

Надійність(edit|edit source)

Gailey та ін. перевіряли внутрішньо- та міжрейтингову надійність AMP з протезом та без нього за допомогою внутрішньокласових кореляційних коефіцієнтів (ICC). Міжрейтингова оцінка продемонструвала відмінну надійність (.99) для AMPPRO та AMPnoPRO. Внутрішньорейтингова надійність тесту-ретесту також була чудовою, з балами ICC для критеріїв 1 і 2 для AMPPRO 0,96 та 0,98 відповідно. Бали ICC для AMPnoPRO становили 0,97 і 0,86 відповідно для критеріїв 1 і 2.(1)

Ресурси:(edit|edit source)

Amputee mobility predictor

– Predictor, A. M., Index, L. C., Group, S. I., Medicine, A., Index, R. M., Index, T. B., … Classification, I. (2005). Lower Limb Prosthetic Outcome Measures : A Review of the Literature 1995 to 2005 Elizabeth Condie , Grad Dip Phys , FCSP , Helen Scott , Grad Dip Phys , MCSP , and Shaun Treweek , BSc , PhD American Academy of Orthotists and Prosthetists Lower Limb Prosthetic Outcome Measures : A Review of the Literature 1995 to 2005.

– Kaluf, B. (2014). Evaluation of Mobility in Persons with Limb Loss Using the Amputee Mobility Predictor and the Prosthesis Evaluation Questionnaire Y Mobility Subscale: A Six-Month Retrospective Chart Review, 26(2).

Посилання(edit|edit source)

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 Gailey, R. S., Roach, K. E., Applegate, E. B., Cho, B., Cunniffe, B., Licht, S., … Cho, B. (2002). The Amputee Mobility Predictor : An Instrument to Assess Determinants of the Lower-Limb Amputee ’ s Ability to Ambulate, 83(May). https://doi.org/10.1053/apmr.2002.32309
  2. Raya MA, Gailey RS, Gaunaurd IA, Ganyard H, Knapp-Wood J, McDonough K, Palmisano T. Amputee mobility predictor-bilateral: a performance-based measure of mobility for people with bilateral lower-limb loss. Journal of Rehabilitation Research & Development. 2013 Nov 1;50(7).
  3. Mission Gait. Amputee Mobility Predictor – Setup and Instruction. Sep 2019. Available from: https://youtu.be/goN4j6WRRWE.
  4. Spaan MH, Vrieling AH, van de Berg P, Dijkstra PU, van Keeken HG. Predicting mobility outcome in lower limb amputees with motor ability tests used in early rehabilitation. Prosthetics and orthotics international. 2017 Apr;41(2):171-7.


Професійний розвиток вашою мовою

Приєднуйтесь до нашої міжнародної спільноти та беріть участь в онлайн курсах для фахівців з реабілітації.

Переглянути доступні курси