Дотримання професійних стандартів в умовах катастроф і конфліктів

Ласкаво просимо до Проекту розвитку контенту реабілітації в умовах катастроф і конфліктів. Будь ласка, не редагуйте сторінку, якщо ви не берете участь у цьому проекті, але, будь ласка, повертайтеся найближчим часом, щоб ознайомитися з новою інформацією!! Якщо ви хочете взяти участь у цьому проекті та отримати акредитацію за свій внесок, зв’яжіться з нами!

АвторNaomi O’Reilly

Найліпші учасникиNaomi O’Reilly

Вступ(edit | edit source)

Реабілітація все частіше визнається як необхідний аспект медичного реагування та пацієнтоцентричної допомоги при невідкладних станах, тому її було включено до Classification and Minimum Standards for Foreign Medical Teams in Sudden Onset Disasters (Класифікація та мінімальні стандарти для іноземних медичних бригад у випадках раптових катастроф), а потім до Minimum Technical Standards and Recommendations for Rehabilitation – Emergency Medical Teams (Мінімальних технічних стандартів та рекомендацій з реабілітації – бригади екстреної медичної допомоги), де чітко викладені мінімальні стандарти та рекомендації з оптимального догляду. (1)(2)

Дотримування професійних стандартів в умовах катастроф і конфліктів має життєво важливе значення для фахівців з реабілітації. Принципово реабілітаційна допомога складається з клінічних і оперативних втручань, які керуються основними стандартами та дотримуються їх, а також зосереджуються на пацієнтоорієнтованій якості, безпеці та захисті, при цьому визнаючи та дотримуючись місцевих правил і стандартів надання допомоги. Фахівці з реабілітації також повинні вживати особливих запобіжних заходів, щоб переконатися, що їхня діяльність дотримується основних гуманітарних принципів, відповідає основним клінічним стандартам надання допомоги та етичним правилам поведінки. (3)

Гуманітарні принципи( edit | edit source )

Основні гуманітарні принципи гуманності, неупередженості, незалежності та нейтралітету, що випливають із діяльності Міжнародного комітету Червоного Хреста та Національних товариств Червоного Хреста/Червоного Півмісяця, ґрунтуються на міжнародному гуманітарному праві та є основою для інтегрованих і широко прийнятих кодексів поведінки, зобов’язань і основних стандартів, які лежать в основі «гуманітарного» реагування. (2) Ці гуманітарні принципи були офіційно закріплені в двох резолюціях Генеральної Асамблеї, причому перші три принципи, гуманності, нейтралітету та неупередженості, відомі як рішення гуманітарного реагування, були схвалені в Резолюції 46/182 Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй від 1991 року, а четвертий принцип незалежності був затверджений у 2004 році відповідно до Резолюції 58/114.

Ці гуманітарні принципи забезпечують фундаментальну основу для гуманітарних акцій, яких професіонали з реабілітації, що працюють як фахівці гуманітарного реагування, повинні завжди дотримуватися. Ці принципи є центральними для встановлення та підтримки доступу до постраждалих людей, чи то під час катастрофи чи складної надзвичайної ситуації, наприклад збройного конфлікту, і повинні керувати вами у всіх ваших рішеннях. (4)

Таблиця 1. Основні гуманітарні принципи (4)
Гуманність Нейтралітет Неупередженість Незалежність
На людські страждання потрібно звертати увагу всюди, де б вони не були. Метою гуманітарних акцій є захист життя та здоров’я та забезпечення поваги до людини. Гуманітарні діячі не повинні приймати чиїсь сторони у військових діях або брати участь у суперечках політичного, расового, релігійного чи ідеологічного характеру Гуманітарні акції мають здійснюватися лише на основі потреби, віддаючи перевагу найневідкладнішим випадкам страждань і не створюючи негативних відмінностей на основі національності, раси, статі, релігійних переконань, класових чи політичних переконань. Гуманітарні акції повинні бути автономними від політичних, економічних, військових чи інших цілей, які будь хто може переслідувати в тих сферах, де здійснюються гуманітарні акції.
Особливу увагу слід приділяти найбільш уразливим верствам населення, таким як діти, жінки, літні люди та люди з інвалідністю. Реабілітація має надаватися без дискримінації та керуватися виключно на основі потреб, а пріоритет має бути наданий тим, хто має найбільш нагальні потреби.

Регулювання та професійні стандарти( edit | edit source )

Регулювання діяльності фахівців з реабілітації спрямоване на захист громадськості та зменшення ризиків, пов’язаних з завданням фізичної чи психологічної шкоди пацієнтам фахівцями з реабілітації. Регулювання також знижує ризики спричинення несприятливих наслідків у результаті взаємодії з медичними службами. Системи регулювання сприяють професіоналізму та запобіганню шкоди, а також забезпечують сертифікацію спеціалістів з реабілітації, що відповідають і продовжують відповідати стандартам освіти, етичної поведінки та професійної практики, таким чином захищаючи здоров’я та безпеку населення. (7) Регулювання роботи фахівців з реабілітації має значні відмінності в усьому світі, залежить як від країни, так і від конкретної професії (наприклад, фізична терапія, ерготерапія тощо).(7) Якщо ви працюєте в умовах катастроф і конфліктів за межами вашої власної країни, фахівці з реабілітації зобов’язані зареєструватися в Національному регуляторному органі, де він існує, і працювати в рамках існуючої законодавчої та нормативної бази в цій країні та завжди гарантувати, що вони мають дійсне професійне страхування відповідальності/відшкодування роботи, яку вони виконують. (7)(8) Від спеціалістів з реабілітації, якщо вони подорожують у складі бригади невідкладної медичної допомоги для короткострокового розгортання, часто може вимагатися дотримання правил як їхнього власного регулюючого органу, так і країни, в яку вони їдуть працювати, і вони повинні переконатися, що вони дотримуються цих більш жорстких правил.

Незважаючи на значні потреби в гуманітарних умовах, надзвичайно важливо, щоб фахівці з реабілітації підтримували належний рівень практики. Усім фахівцям з реабілітації потрібні клінічні знання певної професії, щоб оцінити пацієнтів, які потребують або отримають користь від реабілітаційних послуг. Усі фахівці мають однакову вимогу до володіння знаннями, навичками та вміннями впроваджувати науково-обґрунтовані втручання та програми терапії, які орієнтовані на пацієнта, а також проводити моніторинг, адаптацію та перебудову програм терапії на основі потреб пацієнта та реакції на допомогу. Фахівці з реабілітації несуть відповідальність за дотримання професійних стандартів і стандартів практики щодо компетентності, знань, навичок та особистих, соціальних і методологічних здібностей, а також стандартів професійної поведінки, визначених відповідним регулюючим органом для забезпечення безпечної та ефективної клінічної практики.(7) (9)(10) Реабілітаційні послуги надають вісім основних професій: аудіологія, ерготерапія, психологія, фізична та реабілітаційна медицина, фізична терапія, протезування та ортезування, реабілітаційна сестринська справа і терапія мови та мовлення. Кожна реабілітаційна професія розробила власні міжнародні та/або національні рамки для керівництва професійними стандартами та стандартами практики. Ці рамки або рекомендації описують професійні стандарти, підтримують освіту, скеровують планування та розробку навчальних програм і допомагають встановити індивідуальні пріоритети розвитку та пріоритети розвитку в усьому сервісі.(11) Рекомендації для фахівці з реабілітації також повинні включати ширші гуманітарні професійні стандарти, такі як гуманітарні принципи, викладені вище, а також The Minimum Technical Standards and Recommendations for Rehabilitation – Emergency Medical Teams (Мінімальні технічні стандарти та рекомендації з реабілітації – бригади екстреної медичної допомоги), щоб забезпечити відповідність їхньої практики професійним та етичним стандартам, необхідним під час роботи в гуманітарних умовах. .

The Minimum Technical Standards and Recommendations for Rehabilitation – Emergency Medical Teams (Мінімальні технічні стандарти та рекомендації з реабілітації – бригади невідкладної медичної допомоги) окреслюють наступні стандарти та рекомендації стосовно нормативних та професійних стандартів у надзвичайних ситуаціях.

 • Рекомендації з оптимального догляду;
  • Усі фахівці з реабілітації повинні відповідати тим самим вимогам до практики, що й у своїй країні (наприклад, професійна реєстрація та ліцензування) і повинні працювати в межах своєї сфери діяльності.
  • Фахівці з країн, у яких немає професійної сертифікації/ліцензування, можуть практикувати під керівництвом та наглядом клінічного керівника своєї бригади екстреної медичної допомоги з дозволу Міністерства охорони здоров’я країни перебування. (3)

Сфера діяльності( edit | edit source )

Сфера діяльності відноситься до повного спектру ролей, функцій, відповідальності, діяльності та спроможності приймати рішення, в якій особи в межах своєї конкретної реабілітаційної професії мають освіту, компетентність і дозвіл виконувати. (12) Хоча ця сфера може бути широкою для кожної професії, кожній людині потрібно буде розглянути власну індивідуальну сферу діяльності, яка буде унікальною для неї та залежати від її кар’єри, досвіду та розвитку.(13) Робота в гуманітарних умовах, таких як катастрофи та конфлікти, може бути дуже складною, оскільки фахівці з реабілітації часто виштовхуються за межі своєї індивідуальної сфери діяльності. Незважаючи на ці проблеми, життєво важливо, щоб усі фахівці з реабілітації мали відповідальність завжди працювати в межах своєї індивідуальної сфери діяльності, і вони повинні практикувати лише в тих сферах, де вони мають навички та компетенцію для безпечної роботи. Деякі додаткові завдання, до яких залучаються спеціалісти з розширеною сферою діяльності після подальшого спеціалізованого навчання, можуть виходити за рамки того, що зазвичай розглядається в рамках практики для певної професії. Фахівці з реабілітації, які мають розширену сферу діяльності або прогресивну практику, зобов’язані працювати лише в межах сфери діяльності для вашої професії, визначеної регулюючим органом країни, в якій ви працюєте, якщо такий існує, і брати участь лише у їх прогресивній практиці, якщо це дозволено умовами вашої праці і де вас покриває ваша страховка. Фахівці з реабілітації можуть відігравати певну роль у роботі з місцевим персоналом, щоб підтримати їх у розвитку подальших навичок та компетенцій у межах сфери діяльності, визначеної в країні, в якій вони працюють. (8)(9)(10)

Minimum Technical Standards and Recommendations for Rehabilitation – Emergency Medical Teams (Мінімальні технічні стандарти та рекомендації з реабілітації – бригади екстреної медичної допомоги) окреслюють наступні рекомендації зі сфери діяльності та обміну знаннями у надзвичайних ситуаціях.(3)

 • Рекомендації з оптимального догляду;
  • Фахівці з реабілітації повинні максимізувати можливості обміну знаннями та компетенціями з реабілітації з місцевим персоналом, гарантуючи, що навчання місцевих працівників з реабілітації має відповідати місцевій практиці; і визнавати місцеві стандарти реабілітації.(3)

Етичні питання практики( edit | edit source )

Етика в охороні здоров’я та реабілітації може бути визначена як моральний кодекс поведінки, який визначає відносини між фахівцем з реабілітації та його пацієнтом, а також терапевтом та іншими медичними працівниками на основі взаємної поваги та довіри. Етичні проблеми, що виникають внаслідок катастроф, визначені у протиріччі між повагою до місцевих звичаїв і цінностями, нав’язаними зовнішніми службами реагування; різним розуміння здоров’я, захворювань та хвороб; зовнішніми чинниками, що перешкоджають наданню належної медичної допомоги, такі як брак ресурсів; питанням “моральної ідентичності” для працівників сфери охорони здоров’я; проблемами довіри і недовіри між гуманітарним персоналом і місцевими громадами. Ролі та взаємодії фахівців залежать від історичних, політичних, соціальних та комерційних структур, політики та програм агентств з надання допомоги, які можуть сприяти виникненню етично складних ситуацій. Етичні проблеми також можуть виникати на рівні відносин між пацієнтом і працівником сфери охорони здоров’я.

Ви можете прочитати більше про Етику та Етичні питання в умовах катастроф та конфліктів.

Медичні записи( edit | edit source )

Правильні клінічні записи є необхідною умовою для надання високоякісної медичної допомоги, заснованої на доказах, особливо якщо кілька клініцистів одночасно беруть участь у догляді за пацієнтами і, якщо це можливо, у гуманітарних умовах слід узгодити загальний набір даних між ключовими провайдерами, щоб допомогти стандартизувати документацію. Кожен, хто бере участь у клінічному веденні пацієнта, повинен мати доступ до необхідної інформації, інакше неминучіми будуть дублювання роботи, затримки та помилки, що часто може статися в умовах катастроф і конфліктів, де документацією та медичними записами часто нехтують. Там, де можливо, реабілітаційну документацію в ідеалі слід інтегрувати в основну медичну карту пацієнта, але це не завжди можливо в умовах катастроф і конфліктів, вся документація повинна відповідати рекомендаціям, встановленим відповідним реабілітаційним регулюючим органом. (15) Незалежно від умов, усі медичні записи та дані повинні зберігатися безпечно, надійно та окремо від інших типів персональних даних, забезпечуючи конфіденційність для пацієнта в будь-який час, та з плануванням того, як вони будуть оброблятися у разі екстреної евакуації.(11)(3)(1)(2)

Існують певні дискусії та суперечки щодо права власності на медичні записи в гуманітарних умовах, тому для забезпечення безперервності допомоги Classification and Minimum Standards for Emergency Medical Teams (Класифікація та Мінімальні стандарти для бригад екстреної медичної допомоги) припускає, що пацієнти повинні мати можливість отримати копію своїх медичних карток, водночас зберігаючи основний запис. У деяких ситуаціях також може виникнути вимога, щоб місцевим медичним органам також надали дублікат запису, хоча в небезпечних і конфліктних середовищах слід подбати про ідентифікацію пацієнтів лише за допомогою числового ідентифікатора і, якщо можливо, для захисту пацієнтів надати лише дані, які не ідентифікують. Незалежно від умов, будь-які дані повинні зберігатися безпечно, забезпечуючи конфіденційність.(3)(1)

Minimum Technical Standards and Recommendations for Rehabilitation – Emergency Medical Teams (Мінімальні технічні стандарти та рекомендації з реабілітації – бригади екстреної медичної допомоги) окреслюють такі рекомендації до медичних записів та документації у надзвичайних ситуаціях.(3)

 • Рекомендації з оптимального догляду;
  • Нотатки з реабілітації, включаючи втручання, оцінювання та допоміжні засоби, повинні бути включені в основну медичну карту пацієнта, яка повинна залишатися у пацієнта, коли його направляють або виписують (відповідно до мінімальних стандартів для бригад екстреної медичної допомоги). (3)(16)

The Classification and Minimum Standards for Emergency Medical Teams (Класифікація та мінімальні стандарти для бригад екстреної медичної допомоги) окреслюють наступні мінімальні технічні стандарти з медичної документації та документації у надзвичайних ситуаціях під час сортування, направлення та переведення пацієнтів та керування відділенням;(1)

 • мінімальні технічні стандарти
  • Сортування
   • Повинна бути створена унікальна система ідентифікації, яка враховує питання подальшого догляду та захисту пацієнтів.
  • Направлення та переведення
   • Створити стандартизовану форму та систему для направлення та перевення пацієнтів, включаючи офіційну передачу між командою екстреної медичної допомоги, яка передає, та медичною установою, яка приймає.
   • Поділіться інформацією в письмовому документі про клінічний стан пацієнта, поточну терапію, намір перевести, спосіб та терміни переведення.
  • Терапія в палаті
   • Забезпечте документальне планування виписки та подальший догляд
   • Дати пацієнту документ про виписку/копію карти пацієнта. (1)

Ви можете прочитати більше про Медичні записи та Документування

Інформована згода та конфіденційність( edit | edit source )

Інформована згода стосується права пацієнта бути поінформованим про свій стан, а також ризики та переваги варіантів лікування. Інформована згода базується на моральній та правовій передумові автономії пацієнта, згідно з якою рішення пацієнта брати участь в обстеженні, оцінюванні, діагностиці, прогнозуванні, плануванні, терапії та повторному обстеженні, а також у будь-якій дослідницькій діяльності, вільно надається компетентною особою: він отримує необхідну інформацію; адекватно розуміє інформацію; і після розгляду інформації приймає рішення без примусу, неправомірного впливу, спонукання чи залякування. (17) Принцип конфіденційності полягає в приватності та повазі до чиїхось побажань. Це означає, що фахівці з реабілітації не повинні ділитися з іншими особистими даними про когось, якщо ця особа не дозволила або це абсолютно необхідно. Пацієнти/клієнти мають право на конфіденційність. Будь-яка інформація, пов’язана зі станом здоров’я, діагнозом, прогнозом, втручаннями/терапією, або будь-яка інша особиста інформація, отримана від них, має бути конфіденційною, якщо не надано чіткої згоди або закон прямо не встановлює інше. (18)

Інформована згода є важливим елементом хороших професійних відносин між пацієнтом і фахівцем з реабілітації та поваги до прав пацієнтів, що вимагає від фахівців з реабілітації включати своїх пацієнтів у процес свого клінічного мислення для прийняття спільних рішень. Ефективна комунікація щодо клінічної інформації та навчання пацієнтів пов’язана з дотриманням програми терапії та співпрацею.(19)

Правила та положення щодо інформованої згоди та конфіденційності можуть відрізнятися від країни до країни. В певних обставинах ви стикнетеся з наявними ресурсами, культурними особливостями та здатністю вашого пацієнта приймати власні рішення, але, незважаючи на це, гуманітарні принципи та принципи інформованої згоди та конфіденційності пацієнтів є життєво важливими в будь-який час в умовах надзвичайних ситуацій. Minimum Technical Standards and Recommendations for Rehabilitation – Emergency Medical Teams (Мінімальні технічні стандарти та рекомендації з реабілітації – бригади екстреної медичної допомоги) для отримання інформованої згоди застосовуються в умовах надзвичайних ситуацій, і фахівці з реабілітації також повинні враховувати стандарти інформованої згоди, визначені їхнім професійним регулюючим органом.(1)

Minimum Technical Standards and Recommendations for Rehabilitation – Emergency Medical Teams (Мінімальні технічні стандарти та рекомендації з реабілітації – бригади екстреної медичної допомоги) окреслюють наступні стандарти та рекомендації з інформованої згоди у надзвичайних ситуаціях. (3)

 • Повідомте про переваги та ризики щодо переведення та отримайте письмову та інформовану згоду від пацієнта чи родичів.

Детальніше про інформовану згоду можна прочитати тут.

Дослідження(edit | edit source)

Дослідження та збір даних для керування реагуванням на надзвичайні ситуації у майбутньому є життєво важливими для подальшого покращення готовності до реабілітації та реагування в гуманітарних умовах. Під час процесу збору даних, дотримуючись конфіденційності пацієнта, треба завжди ставити турботу про пацієнта та його гідність вище будь-яких цілей дослідження. Фахівці з реабілітації повинні переконатися, що всі дослідження мають схвалення щодо питань етики, за можливістю від місцевого комітету з дослідницької етики або органу влади в країні, де проводиться дослідження. (8)(10)(3)(1)(2)

Minimum Technical Standards and Recommendations for Rehabilitation – Emergency Medical Teams (Мінімальні технічні стандарти та рекомендації з реабілітації – бригади екстреної медичної допомоги) окреслюють такі стандарти та рекомендації з досліджень у надзвичайних ситуаціях. (3)

 • Мінімальний технічний стандарт;
  • Під час реагування на надзвичайні ситуації слід дотримуватися етичних стандартів дослідження з участю людей відносно дозволу та дотримання конфіденційності. (16)(20) (21)
 • Рекомендації з оптимального догляду;
  • Клінічна допомога повинна мати пріоритет над дослідженнями, які самі по собі мають бути зосереджені на покращенні доступності та результатів реабілітації.
  • Люди, які проводять дослідження, повинні співпрацювати з місцевими академічними установами та брати на себе зобов’язання щодо розбудови національного потенціалу.
  • Коли залучаються місцеві партнери, вони повинні розділити керівництво проектом і володіти даними.(3)

Ви можете прочитати більше про якісні дослідження, а якщо хочете дізнатися більше про завершення досліджень, ви можете пройти програму досліджень Physioplus.

Ресурси(edit | edit source)

Регулюючі органи( edit | edit source )

Національні регулюючі органи, World Physiotherapy

Взаємодія – взаємне визнання, World Physiotherapy

Національні регулюючі органи, World Federation of Occupational Therapists

Професійні стандарти( edit | edit source )

Стандарти практики, World Physiotherapy

Етичний кодекс( edit | edit source )

Етичні принципи охорони здоров’я в умовах збройних конфліктів та інших надзвичайних ситуацій, World Physiotherapy

Етичний кодекс, World Federation of Occupational Therapists

Медичні записи( edit | edit source )

Керування записами з фізичної терапії: ведення записів, зберігання, пошук та утилізація, World Physiotherapy

Інформована згода( edit | edit source )

Інформована згода, World Physiotherapy

Дослідження(edit | edit source)

Дослідження, World Physiotherapy

Посилання(edit | edit source)

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 World Health Organisation. Classification and minimum standards for emergency medical teams. Geneva: World Health Organization; 2021. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 A guidance document for medical teams responding to health emergencies in armed conflicts and other insecure environments. Geneva: World Health Organization; 2021. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
 3. 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 World Health Organization (WHO). Minimum Technical Standards and Recommendations for Rehabilitation – Emergency Medical Teams. 2016
 4. 4.0 4.1 World health Organisation, Chapter.1 Humanitarian Principles and International Humanitarian Coordination Mechanisms. In Health Cluster Guide: A Practical Handbook. Geneva: World Health Organization; 2020. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
 5. Programme Learning Journey. Humanitarian Principles. Available from: https://youtu.be/EVKZACIndP4(last accessed 20/03/22)
 6. Sphere. Humanitarian Standards in Context. Available from: https://youtu.be/xuqFG1Fm1vw(last accessed 20/03/22)
 7. 7.0 7.1 7.2 7.3 World Physiotherapy. Development of a System for Regulation of the Physiotherapy Profession. World Physiotherapy; July 2021. Available from https://world.physio/guideline/regulation-legislation (Accessed 11 March 2022)
 8. 8.0 8.1 8.2 Lathia C, Skelton P, Clift Z. Early Rehabilitation in Conflicts and Disasters, 2020.
 9. 9.0 9.1 Skelton, P, and Harvey, A. Rehabilitation in Sudden Onset Disasters.Humanity and Inclusion; 2015.
 10. 10.0 10.1 10.2 World Confederation for Physical Therapy. WCPT Report: The Role of Physical Therapists in Disaster Management. London, UK: WCPT; 2016
 11. 11.0 11.1 Mills JA, Cieza A, Short SD, Middleton JW. (2021) Development and Validation of the WHO Rehabilitation Competency Framework: A Mixed Methods Study. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2021 Jun 1;102(6):1113-23.
 12. World Physiotherapy. Policy Statement: Description of Physical Therapy. World Physiotherapy; May 2019. Available from: https://world.physio/policy/ps-descriptionPT (Accessed on 7 March 2022)
 13. Chartered Society of Physiotherapy. What is Scope of Practice. Available from https://www.csp.org.uk/professional-clinical/professional-guidance/scope-practice/what-scope (Accessed 3 March 2022)

 14. UCSF IPE Program. Module 2, Segment 3: Scope of Practice. Available from: https://youtu.be/bZ2hPw8Zai0(last accessed 03/03/22)
 15. Eaton G. Documentation: are we writing it right?. Journal of Paramedic Practice. 2014 Sep 2;6(9):470-5.
 16. 16.0 16.1 Norton I, von Schreeb J, Aitken P, Herard P, LaJolo C. Classification and minimum standards for foreign medical teams in sudden onset dIsaster. Geneva: WHO; 2013.
 17. World Physiotherapy.Policy Statement: Informed Consent. May 2019. Available from https://world.physio/policy/ps-consent (Accessed on 09 March 2022)
 18. World Physiotherapy. Policy Statement: Patients’/Clients’ Rights in Physical Therapy. May 2019. Available from https://world.physio/policy/ps-patients-rights (Accessed 12 March 2022)
 19. Parry RH. Communication during goal-setting in physiotherapy treatment sessions. Clinical rehabilitation. 2004 Sep;18(6):668-82.
 20. World Medical Association. World Medical Association Declaration of Helsinki : Ethical Principles for Medical. Research Involving Human Subjects. J Am Med Assoc 2013; 310:2191–2194.
 21. Council for International Organizations of Medical Sciences, World Health Organization. International ethical guidelines for biomedical research Involving human subjects. Geneva:World Health Organization; 2002


Професійний розвиток вашою мовою

Приєднуйтесь до нашої міжнародної спільноти та беріть участь в онлайн курсах для фахівців з реабілітації.

Переглянути доступні курси